Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution

Codecamp Romania
Codecamp RomaniaCodecamp Romania
JavaScript, from dark ages to
   renaissance, the web apps
   revolution


  Occasion:   CodeCamp Iasi
     Date:  10-11-2012
   Present:  Remus Pereni / Software Architect / remus.pereni@tss-yonder.com
         Public
Classification:
Vom povesti despre:


●  Diferite modalități de a construi aplicații web
●  De ce JavaScript?
●  Librarii și framework-uri
●  BootstrapJS
●  EmberJS
●  AngularJS
                             2
Un pic de istorie

● 1991 Tim Berner lee @CERN: HTML, HTTP 0.9,
 WorldWideWeb
● 1993 Mark Andersen & NCSA, Mosaic 1
● 1994 W3.org (MIT + CERN) / HTML 2
● 1996 CSS 1, Netscape 2, JavaScript
● 1997 HTML 4
● 1998 CSS 2
● 1999 RFC 2616 / IETF + W3, HTTP/1.1
● 2000 XHTML 1
● 2002 Tableless Web Design
● 2005 AJAX
● 2009 HTML 5
Un pic de istorie

● 1995 Netscape / Brendan Eich
● Rol?
  o comunicare cu / dinspre Appleti Java
  o manipulare de continut in pagina
● Netscape 2 / Mocha -> LiveWire-> LiveScript
● Redenumit in JavaScript, miscare de marketing destul de ne-
 inspirata
● Microsoft raspunde cu VBScript iar in 1996 dupa reverse
 engineering un port de JavaScript numit Jscript
                                4
Un pic de istorie


● 1996 Netscape + Sun propun standardizarea
 limbajului la ECMA (European Computer
 Manufacturers Association)
● 1997 Standardizare aceptata si noua denumire
 EcmaScript
● Standardizarea acopera doar limbajul in sine.
● API-ul de access la DOM -> W3.org
                            5
Caracteristici și categorii de aplicații


Despre ce anume vorbim?
● Aplicații web traditionale (incl. AJAX)
 (Thick Server)
● Aplicații browser (Single Page)
Aplicații web traditionale (Web 2.0) /
                        Thick Page

Responsabilități Client     Responsabilități Server
● Refresh parțial de conținut  ● Asigură datele
● Validări           ● Persistență
● Componente usabile      ● Continutul / markup-ul
 o Autocomplete          complet sau partial pentru
 o Date selector         client
 o ...
● Animație
Platforma evoluează rapid
Direcții de presiune asupra aplicațiilor
                    conventionale


1. Așteptări crescute din partea UI si UX
2. Așteptări crescute din partea vitezei de
  reacție
3. Cerințe noi în privința disponibilității
  aplicațiilor pe platforme noi care implică
  modificări de arhitectură
                              9
Presiune din partea UI / UX
               10
Presiune din partea UI / UX
               11
Presiune din partea UI / UX
               12
Presiune din partea UI / UX
               13
Presiune din partea / Vitezei de reacție
“According to Harry Shum, a Microsoft computer scientist,
computer users will visit a Web site less if its loading time is
slower than its competitors by 250 milliseconds, or one-
quarter of a second. That is less time than a single eye blink.
“(
http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/29/business/Th
e-Blink-of-an-Eye-Oh-Please.html)

• 500 ms slower = 20% drop in traffic (Google)
• 100 ms slower = 1% drop in sales (Amazon)
                                  14
Presiune din partea / Vitezei de reacție
                      15
Presiune din partea / Vitezei de reacție
                      16
Presiune din partea / Vitezei de reacție
                      17
Presiune din partea / Vitezei de reacție
                      18
Presiune din partea / Arhitecturii

Platform
 IOS & Android &
 Desktop Browser

Type
    Web / HTML5

Runs on
   IPhone/Ipad
 Android phones
 Regular desktop

OS version
  IOS: 4.x, 5.x
   Android: 2.x

Technologies
      HTML5
    JavaScript
  JQuery Mobile
    Phone Gap
 Google Chart API
   Geolocation
   Web services
       JSON
                           19
Ce soluții sunt?
          20
Aplicații browser / Single Page

Responsabilități Client    Responsabilități Server
● Continutul / markup-ul   ● Asigură datele
 complet sau partial bazat  ● Persistență
 pe datele de la backend
● Validări
● Componente usabile
 o Autocomplete
 o Date selector
 o ...
● Animație
● Logică aplicație
Web Application Framework


"A web application framework ("WAF") is a
software framework that is designed to
support the development of dynamic
websites, web applications and web
services. The framework aims to alleviate
the overhead associated with common
activities performed in Web development.”
(Wikipedia)
                       22
Web Application Framework


Functionalități
o Templating
o Access la baza de date
o Managementul sesiunii (session management)
o Decuplare de componente / Pattern-uri
 (varianta de MVC de obicei)
o Mapare URL
o Internaționalizare (i18n)
o Caching


                        23
Evoluție
      24
Dezvoltarea de aplicații JavaScript


●  multitudine de optiuni
●  putine standarde si convenții
●  fiecare librarie propria interpretare de MVC
●  o data adoptat un stack, devii dependent de el
                              25
Dezvoltarea de aplicații JavaScript

Librării            Framework-uri
Backbone            Ember
Knockout            AngularJS
Spine              Batman
CanJS              Meteor
Se adauga la proiect, adauga  Îți impune / dă o arhitectură
functionalitate dar nu impune  (structură de fișiere, ….) și
arhitectură           încearcă să se ocupe de toate
                aspectele
                                26
Backbone.js

●  http://backbonejs.org

●  Jeremy Ashkenas and DocumentCloud

●  Foarte popular

●  Open Source (MIT)

●  Model View

●  Minimal, doar 800 linii de cod

●  Modele persistabile REST cu mecanism simplu de rutare

●  Depinde de / se foloseste împreuna cu:
  o  _underscore.js

  o  JQuery

  o  template engine (_.template, Mustache, Handlebars)
Backbone.js

●  modele obțin procesează și stochează datele

●  view-uri, afiseaza datele

●  route, navighează, salvează și restaurează starea aplicației
  folosind url-urile
Backbone.js

●  Backbone.Model
  o  fetching, processing and storing data

  o  modificari in date -> change events

  o  syncronizare standard via REST
Backbone.js

Clase de bază

●  Backbone.Events
  o  callback registration, event dispatch

  o  methode: on, off, trigger

●  Backbone.Collection
  o  liste de modele care publică change events (add, remove,
    reset)
Backbone.js
Backbone.js

Backbone.View
●  tine referintă la un element DOM și face rendering-ul la datele din
  model

●  Știe despre modelul sau respectiv colecțiile de care țin

●  Gestioneaza evenimentele DOM (user input)

●  Observa evenimentele din modele (binding)

●  Apelează metode din modele sau declansează evenimente pe ele
Backbone.js

Clase de bază

●  Backbone.Router
  o  Observă modificările de URL și declanșează evenimente la
    modificarea lui

  o  Mapează URL-uri pe methode JavaScript

  o  De cele mai multe ori constituie parte din controller
    (instanțiază modele și view-urile)

●  Backbone.History
  o  HTML5 History (pushState / popState)

  o  fallback pe modificarile hash-lui din URI #
Backbone.js
Backbone.js

Aria              Responsabilitate
OOP & Functional Programming  Underscore
DOM Scripting         JQuery
HTML Templating        Underscore, Handlebars, …
API Communication       Backbone*
Application Structure     Backbone*
Routing & History       Backbone
Model-View-Binding       Backbone
Modularization & Dependency  RequireJS, …
management
                               35
Backbone.js


● extrem de configurabil si flexibil
 o nu in direcția “convențion over configuration”

● abordare intenționat minimalistă

● nu e o soluție completă / independentă
                            36
Eember.js

●  http://emberjs.com/

●  Construit De Yehuda Katz of Ruby on Rails

●  Tot de ce ai nevoie pentru a construi o aplicație web
  ambițioasa

●  Construit pe JQuery

●  Rădăcinile le are in Sproutcore2 / COCOA

●  Open Source / MIT

●  Approx 40k minimizat si gzipat

●  Framework MVC

●  Opinionated / “The Ember Way”
Ember.js
      38
Ember.js

● Gândit foarte bine pentru cum să-ți descompui paginile intr-o
 ierarhie de controale si cum sa le legi intr-un system bazate
 pe state-uri
● Convention over configuration
  o elimină deciziile triviale
  o reduce codul applicației
  o crește predictibilitatea execuției
● Librărie sofisticată pentru comunicare, access la date
 (Ember.data) în dezvoltare
● Intenționată pentru a controla intraga pagină nu insulițe de
 continut dinamic
                                 39
Ember.js

● Ember.View
  o noțiunea de hierarhie
   • parrent view / child view
  o delegate events
  o asigura renderingul
  o componentele sunt
   • reutilizabile
   • compozabile
  o automatizări la
   • automatic cleanup la toate binding-urile si observerii registrati de si
    pe copii
   • eliminarea automata a referințelor pentru a elimina sursele de
    probleme de memorie
  o evenimente de lifecycle
   • inainte de rendering
   • inainte de distrugere
   • …

                                         40
Ember.js

● Routele
 o traditionale nu sunt cele mai
  fiabile ca mechanism
● Suplinite cu state charts
 o un obiect / stare
 o stările sunt modelate hierarhic
 o raspund la evenimente
 o poate trece in alta stare
● Beneficii?
 o Nu poti fii in 2 stari in acelasi
  timp
 o Te forteză să gândești ce
  evenimente sunt valide in care
  stări
 o Permite verificări (fail fast,
  evenimente inregistate pe stări
  dar netratate)
                         41
Ember.jsRoutes
          42
Ember.jsClase
          43
Ember.js

Mixins
          44
Ember.js

Computed properties
                 45
Ember.js

Namespaces
            46
Ember.js
Observeri
            47
Ember.js
Binding
           48
Ember.js

●  Ember.Application     ●  Ember.HistoryLocation
●  Ember.Array        ●  Ember.Logger
●  Ember.ArrayController   ●  Ember.Mixin
●  Ember.ArrayProxy      ●  Ember.MutableArray
●  Ember.Binding       ●  Ember.MutableEnumerable
●  Ember.Checkbox       ●  Ember.Namespace
●  Ember.CollectionView    ●  Ember.NativeArray
●  Ember.Comparable      ●  Ember.NoneLocation
●  Ember.ComputedProperty   ●  Ember.Object
●  Ember.ContainerView    ●  Ember.ObjectController
●  Ember.Controller      ●  Ember.ObjectProxy
●  Ember.ControllerMixin   ●  Ember.Observable
●  Ember.Copyable       ●  Ember.RenderBuffer
●  Ember.CoreObject      ●  Ember.Routable
●  Ember.Deferred       ●  Ember.Route
●  Ember.Enumerable      ●  Ember.Router
●  Ember.Error        ●  Ember.Select
●  Ember.Evented       ●  Ember.Set
●  Ember.Freezable      ●  Ember.SortableMixin
●  Ember.Handlebars      ●  Ember.State
●  Ember.Handlebars.helpers  ●  Ember.StateManager
●  Ember.HashLocation     ●  Ember.TargetActionSupport
                ●  Ember.TextArea
                ●  Ember.TextField
                ●  Ember.View
                                     49
Ember.js

Aria              Responsabilitate
OOP & Functional Programming  Ember
DOM Scripting         JQuery
HTML Templating        Handlebars
API Communication       Ember
Application Structure     Ember
Routing & History       Ember
Model-View-Binding       Ember
Modularization & Dependency  RequireJS, …
management
                               50
Angular.js

● http://www.angularjs.org
● Creat si folosit de către Google
● bazat pe JQuery
● MVW* (Whatever)
● Include propriul templateing system
● approx 500k
● IE8+, Chrome, FF, Safari, Opera
● Databinging (mai naturale)
● Modelele sunt obiecte normale JavaScript
● Dependency Injection
● Conceptual este un polyfill intre ce fac browserele astazi si ce
 vor face nativ in anii următori
● Nu impune o arhitectură sau layout
● Poate lucra în insulițe mici de pagină

                                   51
Angular.js

Template
            52
Angular.js

Rutare
           53
Angular.js

Aria              Responsabilitate
OOP & Functional Programming  Angular
DOM Scripting         JQuery
HTML Templating        Handlebars
API Communication       Ember
Application Structure     Ember
Routing & History       Ember
Model-View-Binding       Ember
Modularization & Dependency  RequireJS, …
management
                                54
http://addyosmani.github.com/todomvc/
                    55
Diamond Sponsors
Platinum Sponsors          Gold Sponsors


Training Partners  Media Partners     Other Partners
1 de 56

Recomendados

Webpack por
Webpack Webpack
Webpack Dmitrii Stoian
274 vistas44 diapositivas
Raluca butnaru corina cilibiu the unknown universe of a product and the cer... por
Raluca butnaru corina cilibiu  the unknown universe of a product and the cer...Raluca butnaru corina cilibiu  the unknown universe of a product and the cer...
Raluca butnaru corina cilibiu the unknown universe of a product and the cer...Codecamp Romania
539 vistas12 diapositivas
New Web por
New WebNew Web
New WebRadu Popescu
379 vistas23 diapositivas
Kickstart your own freelancing career por
Kickstart your own freelancing careerKickstart your own freelancing career
Kickstart your own freelancing careerCodecamp Romania
414 vistas13 diapositivas
Scale net apps in aws por
Scale net apps in awsScale net apps in aws
Scale net apps in awsCodecamp Romania
436 vistas16 diapositivas
Blind sizing por
Blind sizingBlind sizing
Blind sizingsowmya_k
765 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Sizing epics tales from an agile kingdom por
Sizing epics  tales from an agile kingdomSizing epics  tales from an agile kingdom
Sizing epics tales from an agile kingdomCodecamp Romania
594 vistas27 diapositivas
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototyping por
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototypingIasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototyping
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototypingCodecamp Romania
795 vistas70 diapositivas
Ecma6 in the wild por
Ecma6 in the wildEcma6 in the wild
Ecma6 in the wildCodecamp Romania
423 vistas28 diapositivas
The case for continuous delivery por
The case for continuous deliveryThe case for continuous delivery
The case for continuous deliveryCodecamp Romania
520 vistas34 diapositivas
2015 dan ardelean develop for windows 10 por
2015 dan ardelean  develop for windows 10 2015 dan ardelean  develop for windows 10
2015 dan ardelean develop for windows 10 Codecamp Romania
915 vistas35 diapositivas
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase por
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabaseAndrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabaseCodecamp Romania
522 vistas19 diapositivas

Destacado(16)

Sizing epics tales from an agile kingdom por Codecamp Romania
Sizing epics  tales from an agile kingdomSizing epics  tales from an agile kingdom
Sizing epics tales from an agile kingdom
Codecamp Romania594 vistas
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototyping por Codecamp Romania
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototypingIasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototyping
Iasi code camp 12 october 2013 marius ursache - sketching & prototyping
Codecamp Romania795 vistas
2015 dan ardelean develop for windows 10 por Codecamp Romania
2015 dan ardelean  develop for windows 10 2015 dan ardelean  develop for windows 10
2015 dan ardelean develop for windows 10
Codecamp Romania915 vistas
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase por Codecamp Romania
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabaseAndrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase
Codecamp Romania522 vistas
Material design screen transitions in android por Codecamp Romania
Material design screen transitions in androidMaterial design screen transitions in android
Material design screen transitions in android
Codecamp Romania720 vistas
Ionut grecu the soft stuff is the hard stuff. the agile soft skills toolkit por Codecamp Romania
Ionut grecu  the soft stuff is the hard stuff. the agile soft skills toolkitIonut grecu  the soft stuff is the hard stuff. the agile soft skills toolkit
Ionut grecu the soft stuff is the hard stuff. the agile soft skills toolkit
Codecamp Romania561 vistas
Diana antohi me against myself or how to fail and move forward por Codecamp Romania
Diana antohi  me against myself or how to fail and move forwardDiana antohi  me against myself or how to fail and move forward
Diana antohi me against myself or how to fail and move forward
Codecamp Romania681 vistas
Parallel & async processing using tpl dataflow por Codecamp Romania
Parallel & async processing using tpl dataflowParallel & async processing using tpl dataflow
Parallel & async processing using tpl dataflow
Codecamp Romania1.2K vistas
Stefan stolniceanu spritekit, 2 d or not 2d por Codecamp Romania
Stefan stolniceanu  spritekit, 2 d or not 2dStefan stolniceanu  spritekit, 2 d or not 2d
Stefan stolniceanu spritekit, 2 d or not 2d
Codecamp Romania547 vistas
Cezar chitac the edge of experience por Codecamp Romania
Cezar chitac  the edge of experienceCezar chitac  the edge of experience
Cezar chitac the edge of experience
Codecamp Romania2.2K vistas

Similar a Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution

Axiologic quark por
Axiologic quarkAxiologic quark
Axiologic quarkSÎNICĂ Alboaie
297 vistas9 diapositivas
Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010 por
Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010
Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010Agora Group
827 vistas23 diapositivas
Webappdev por
WebappdevWebappdev
WebappdevGeorge Alexandru Vlad
333 vistas9 diapositivas
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud Computing por
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud ComputingInnovation in Publishing - HTML5 and Cloud Computing
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud ComputingMihai Dan Nadas
330 vistas34 diapositivas
Dezvoltarea Aplicatiilor Web por
Dezvoltarea Aplicatiilor WebDezvoltarea Aplicatiilor Web
Dezvoltarea Aplicatiilor Webdanielnastase
1.3K vistas19 diapositivas
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului Web por
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului WebCLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului Web
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului WebSabin Buraga
321 vistas140 diapositivas

Similar a Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution(20)

Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010 por Agora Group
Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010
Alternative Open Source pentru mediul de afaceri-19mar2010
Agora Group827 vistas
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud Computing por Mihai Dan Nadas
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud ComputingInnovation in Publishing - HTML5 and Cloud Computing
Innovation in Publishing - HTML5 and Cloud Computing
Mihai Dan Nadas330 vistas
Dezvoltarea Aplicatiilor Web por danielnastase
Dezvoltarea Aplicatiilor WebDezvoltarea Aplicatiilor Web
Dezvoltarea Aplicatiilor Web
danielnastase1.3K vistas
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului Web por Sabin Buraga
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului WebCLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului Web
CLIW 2015-2016 (2/13) Arhitectura navigatorului Web
Sabin Buraga321 vistas
Arhitectura browser-ului Web por Sabin Buraga
Arhitectura browser-ului WebArhitectura browser-ului Web
Arhitectura browser-ului Web
Sabin Buraga748 vistas
Windows Azure AppFabric - Service Bus, Caching por Mihai Dan Nadas
Windows Azure AppFabric - Service Bus, CachingWindows Azure AppFabric - Service Bus, Caching
Windows Azure AppFabric - Service Bus, Caching
Mihai Dan Nadas547 vistas
CLIW 2017-2018 (2/12) Arhitectura navigatorului Web por Sabin Buraga
CLIW 2017-2018 (2/12) Arhitectura navigatorului WebCLIW 2017-2018 (2/12) Arhitectura navigatorului Web
CLIW 2017-2018 (2/12) Arhitectura navigatorului Web
Sabin Buraga452 vistas
Microsoft - 30iun2011 por Agora Group
Microsoft - 30iun2011Microsoft - 30iun2011
Microsoft - 30iun2011
Agora Group130 vistas
Instalare si administrare site grid por alexstanciu
Instalare si administrare site gridInstalare si administrare site grid
Instalare si administrare site grid
alexstanciu2.5K vistas
Node.js: aspecte esențiale por Sabin Buraga
Node.js: aspecte esențialeNode.js: aspecte esențiale
Node.js: aspecte esențiale
Sabin Buraga2.6K vistas
Prezentare generala a platformei Android por msg4alex
Prezentare generala a platformei AndroidPrezentare generala a platformei Android
Prezentare generala a platformei Android
msg4alex2.5K vistas
Aplicații Firefox OS cu HTML5 por Sabin Buraga
Aplicații Firefox OS cu HTML5Aplicații Firefox OS cu HTML5
Aplicații Firefox OS cu HTML5
Sabin Buraga1.4K vistas
STAW 05/12: Arhitectura navigatorului Web por Sabin Buraga
STAW 05/12: Arhitectura navigatorului WebSTAW 05/12: Arhitectura navigatorului Web
STAW 05/12: Arhitectura navigatorului Web
Sabin Buraga192 vistas

Más de Codecamp Romania

Ccp por
CcpCcp
CcpCodecamp Romania
800 vistas17 diapositivas
Business analysis techniques exercise your 6-pack por
Business analysis techniques  exercise your 6-packBusiness analysis techniques  exercise your 6-pack
Business analysis techniques exercise your 6-packCodecamp Romania
1.2K vistas27 diapositivas
Bpm company code camp - configuration or coding with pega por
Bpm company  code camp - configuration or coding with pegaBpm company  code camp - configuration or coding with pega
Bpm company code camp - configuration or coding with pegaCodecamp Romania
1.2K vistas12 diapositivas
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1 por
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1Codecamp Romania
296 vistas44 diapositivas
Code camp iasi silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu... por
Code camp iasi  silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...Code camp iasi  silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...
Code camp iasi silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...Codecamp Romania
278 vistas25 diapositivas
About leadership por
About leadershipAbout leadership
About leadershipCodecamp Romania
298 vistas17 diapositivas

Más de Codecamp Romania(13)

Business analysis techniques exercise your 6-pack por Codecamp Romania
Business analysis techniques  exercise your 6-packBusiness analysis techniques  exercise your 6-pack
Business analysis techniques exercise your 6-pack
Codecamp Romania1.2K vistas
Bpm company code camp - configuration or coding with pega por Codecamp Romania
Bpm company  code camp - configuration or coding with pegaBpm company  code camp - configuration or coding with pega
Bpm company code camp - configuration or coding with pega
Codecamp Romania1.2K vistas
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1 por Codecamp Romania
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1
Codecamp2015 pimp yourpipeline-saade-jens-1.1
Codecamp Romania296 vistas
Code camp iasi silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu... por Codecamp Romania
Code camp iasi  silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...Code camp iasi  silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...
Code camp iasi silviu niculita - machine learning for mere mortals with azu...
Codecamp Romania278 vistas
Business analysis techniques exercise your 6-pack por Codecamp Romania
Business analysis techniques  exercise your 6-packBusiness analysis techniques  exercise your 6-pack
Business analysis techniques exercise your 6-pack
Codecamp Romania391 vistas
Bpm company code camp - configuration or coding with pega por Codecamp Romania
Bpm company  code camp - configuration or coding with pegaBpm company  code camp - configuration or coding with pega
Bpm company code camp - configuration or coding with pega
Codecamp Romania1K vistas
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase por Codecamp Romania
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabaseAndrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase
Andrei prisacaru takingtheunitteststothedatabase
Codecamp Romania233 vistas
Stefan stolniceanu spritekit, 2 d or not 2d por Codecamp Romania
Stefan stolniceanu  spritekit, 2 d or not 2dStefan stolniceanu  spritekit, 2 d or not 2d
Stefan stolniceanu spritekit, 2 d or not 2d
Codecamp Romania468 vistas
Sizing epics tales from an agile kingdom por Codecamp Romania
Sizing epics  tales from an agile kingdomSizing epics  tales from an agile kingdom
Sizing epics tales from an agile kingdom
Codecamp Romania257 vistas

Remus Pereni - Remus Pereni - JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution

 • 1. JavaScript, from dark ages to renaissance, the web apps revolution Occasion: CodeCamp Iasi Date: 10-11-2012 Present: Remus Pereni / Software Architect / remus.pereni@tss-yonder.com Public Classification:
 • 2. Vom povesti despre: ● Diferite modalități de a construi aplicații web ● De ce JavaScript? ● Librarii și framework-uri ● BootstrapJS ● EmberJS ● AngularJS 2
 • 3. Un pic de istorie ● 1991 Tim Berner lee @CERN: HTML, HTTP 0.9, WorldWideWeb ● 1993 Mark Andersen & NCSA, Mosaic 1 ● 1994 W3.org (MIT + CERN) / HTML 2 ● 1996 CSS 1, Netscape 2, JavaScript ● 1997 HTML 4 ● 1998 CSS 2 ● 1999 RFC 2616 / IETF + W3, HTTP/1.1 ● 2000 XHTML 1 ● 2002 Tableless Web Design ● 2005 AJAX ● 2009 HTML 5
 • 4. Un pic de istorie ● 1995 Netscape / Brendan Eich ● Rol? o comunicare cu / dinspre Appleti Java o manipulare de continut in pagina ● Netscape 2 / Mocha -> LiveWire-> LiveScript ● Redenumit in JavaScript, miscare de marketing destul de ne- inspirata ● Microsoft raspunde cu VBScript iar in 1996 dupa reverse engineering un port de JavaScript numit Jscript 4
 • 5. Un pic de istorie ● 1996 Netscape + Sun propun standardizarea limbajului la ECMA (European Computer Manufacturers Association) ● 1997 Standardizare aceptata si noua denumire EcmaScript ● Standardizarea acopera doar limbajul in sine. ● API-ul de access la DOM -> W3.org 5
 • 6. Caracteristici și categorii de aplicații Despre ce anume vorbim? ● Aplicații web traditionale (incl. AJAX) (Thick Server) ● Aplicații browser (Single Page)
 • 7. Aplicații web traditionale (Web 2.0) / Thick Page Responsabilități Client Responsabilități Server ● Refresh parțial de conținut ● Asigură datele ● Validări ● Persistență ● Componente usabile ● Continutul / markup-ul o Autocomplete complet sau partial pentru o Date selector client o ... ● Animație
 • 9. Direcții de presiune asupra aplicațiilor conventionale 1. Așteptări crescute din partea UI si UX 2. Așteptări crescute din partea vitezei de reacție 3. Cerințe noi în privința disponibilității aplicațiilor pe platforme noi care implică modificări de arhitectură 9
 • 10. Presiune din partea UI / UX 10
 • 11. Presiune din partea UI / UX 11
 • 12. Presiune din partea UI / UX 12
 • 13. Presiune din partea UI / UX 13
 • 14. Presiune din partea / Vitezei de reacție “According to Harry Shum, a Microsoft computer scientist, computer users will visit a Web site less if its loading time is slower than its competitors by 250 milliseconds, or one- quarter of a second. That is less time than a single eye blink. “( http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/29/business/Th e-Blink-of-an-Eye-Oh-Please.html) • 500 ms slower = 20% drop in traffic (Google) • 100 ms slower = 1% drop in sales (Amazon) 14
 • 15. Presiune din partea / Vitezei de reacție 15
 • 16. Presiune din partea / Vitezei de reacție 16
 • 17. Presiune din partea / Vitezei de reacție 17
 • 18. Presiune din partea / Vitezei de reacție 18
 • 19. Presiune din partea / Arhitecturii Platform IOS & Android & Desktop Browser Type Web / HTML5 Runs on IPhone/Ipad Android phones Regular desktop OS version IOS: 4.x, 5.x Android: 2.x Technologies HTML5 JavaScript JQuery Mobile Phone Gap Google Chart API Geolocation Web services JSON 19
 • 21. Aplicații browser / Single Page Responsabilități Client Responsabilități Server ● Continutul / markup-ul ● Asigură datele complet sau partial bazat ● Persistență pe datele de la backend ● Validări ● Componente usabile o Autocomplete o Date selector o ... ● Animație ● Logică aplicație
 • 22. Web Application Framework "A web application framework ("WAF") is a software framework that is designed to support the development of dynamic websites, web applications and web services. The framework aims to alleviate the overhead associated with common activities performed in Web development.” (Wikipedia) 22
 • 23. Web Application Framework Functionalități o Templating o Access la baza de date o Managementul sesiunii (session management) o Decuplare de componente / Pattern-uri (varianta de MVC de obicei) o Mapare URL o Internaționalizare (i18n) o Caching 23
 • 24. Evoluție 24
 • 25. Dezvoltarea de aplicații JavaScript ● multitudine de optiuni ● putine standarde si convenții ● fiecare librarie propria interpretare de MVC ● o data adoptat un stack, devii dependent de el 25
 • 26. Dezvoltarea de aplicații JavaScript Librării Framework-uri Backbone Ember Knockout AngularJS Spine Batman CanJS Meteor Se adauga la proiect, adauga Îți impune / dă o arhitectură functionalitate dar nu impune (structură de fișiere, ….) și arhitectură încearcă să se ocupe de toate aspectele 26
 • 27. Backbone.js ● http://backbonejs.org ● Jeremy Ashkenas and DocumentCloud ● Foarte popular ● Open Source (MIT) ● Model View ● Minimal, doar 800 linii de cod ● Modele persistabile REST cu mecanism simplu de rutare ● Depinde de / se foloseste împreuna cu: o _underscore.js o JQuery o template engine (_.template, Mustache, Handlebars)
 • 28. Backbone.js ● modele obțin procesează și stochează datele ● view-uri, afiseaza datele ● route, navighează, salvează și restaurează starea aplicației folosind url-urile
 • 29. Backbone.js ● Backbone.Model o fetching, processing and storing data o modificari in date -> change events o syncronizare standard via REST
 • 30. Backbone.js Clase de bază ● Backbone.Events o callback registration, event dispatch o methode: on, off, trigger ● Backbone.Collection o liste de modele care publică change events (add, remove, reset)
 • 32. Backbone.js Backbone.View ● tine referintă la un element DOM și face rendering-ul la datele din model ● Știe despre modelul sau respectiv colecțiile de care țin ● Gestioneaza evenimentele DOM (user input) ● Observa evenimentele din modele (binding) ● Apelează metode din modele sau declansează evenimente pe ele
 • 33. Backbone.js Clase de bază ● Backbone.Router o Observă modificările de URL și declanșează evenimente la modificarea lui o Mapează URL-uri pe methode JavaScript o De cele mai multe ori constituie parte din controller (instanțiază modele și view-urile) ● Backbone.History o HTML5 History (pushState / popState) o fallback pe modificarile hash-lui din URI #
 • 35. Backbone.js Aria Responsabilitate OOP & Functional Programming Underscore DOM Scripting JQuery HTML Templating Underscore, Handlebars, … API Communication Backbone* Application Structure Backbone* Routing & History Backbone Model-View-Binding Backbone Modularization & Dependency RequireJS, … management 35
 • 36. Backbone.js ● extrem de configurabil si flexibil o nu in direcția “convențion over configuration” ● abordare intenționat minimalistă ● nu e o soluție completă / independentă 36
 • 37. Eember.js ● http://emberjs.com/ ● Construit De Yehuda Katz of Ruby on Rails ● Tot de ce ai nevoie pentru a construi o aplicație web ambițioasa ● Construit pe JQuery ● Rădăcinile le are in Sproutcore2 / COCOA ● Open Source / MIT ● Approx 40k minimizat si gzipat ● Framework MVC ● Opinionated / “The Ember Way”
 • 38. Ember.js 38
 • 39. Ember.js ● Gândit foarte bine pentru cum să-ți descompui paginile intr-o ierarhie de controale si cum sa le legi intr-un system bazate pe state-uri ● Convention over configuration o elimină deciziile triviale o reduce codul applicației o crește predictibilitatea execuției ● Librărie sofisticată pentru comunicare, access la date (Ember.data) în dezvoltare ● Intenționată pentru a controla intraga pagină nu insulițe de continut dinamic 39
 • 40. Ember.js ● Ember.View o noțiunea de hierarhie • parrent view / child view o delegate events o asigura renderingul o componentele sunt • reutilizabile • compozabile o automatizări la • automatic cleanup la toate binding-urile si observerii registrati de si pe copii • eliminarea automata a referințelor pentru a elimina sursele de probleme de memorie o evenimente de lifecycle • inainte de rendering • inainte de distrugere • … 40
 • 41. Ember.js ● Routele o traditionale nu sunt cele mai fiabile ca mechanism ● Suplinite cu state charts o un obiect / stare o stările sunt modelate hierarhic o raspund la evenimente o poate trece in alta stare ● Beneficii? o Nu poti fii in 2 stari in acelasi timp o Te forteză să gândești ce evenimente sunt valide in care stări o Permite verificări (fail fast, evenimente inregistate pe stări dar netratate) 41
 • 49. Ember.js ● Ember.Application ● Ember.HistoryLocation ● Ember.Array ● Ember.Logger ● Ember.ArrayController ● Ember.Mixin ● Ember.ArrayProxy ● Ember.MutableArray ● Ember.Binding ● Ember.MutableEnumerable ● Ember.Checkbox ● Ember.Namespace ● Ember.CollectionView ● Ember.NativeArray ● Ember.Comparable ● Ember.NoneLocation ● Ember.ComputedProperty ● Ember.Object ● Ember.ContainerView ● Ember.ObjectController ● Ember.Controller ● Ember.ObjectProxy ● Ember.ControllerMixin ● Ember.Observable ● Ember.Copyable ● Ember.RenderBuffer ● Ember.CoreObject ● Ember.Routable ● Ember.Deferred ● Ember.Route ● Ember.Enumerable ● Ember.Router ● Ember.Error ● Ember.Select ● Ember.Evented ● Ember.Set ● Ember.Freezable ● Ember.SortableMixin ● Ember.Handlebars ● Ember.State ● Ember.Handlebars.helpers ● Ember.StateManager ● Ember.HashLocation ● Ember.TargetActionSupport ● Ember.TextArea ● Ember.TextField ● Ember.View 49
 • 50. Ember.js Aria Responsabilitate OOP & Functional Programming Ember DOM Scripting JQuery HTML Templating Handlebars API Communication Ember Application Structure Ember Routing & History Ember Model-View-Binding Ember Modularization & Dependency RequireJS, … management 50
 • 51. Angular.js ● http://www.angularjs.org ● Creat si folosit de către Google ● bazat pe JQuery ● MVW* (Whatever) ● Include propriul templateing system ● approx 500k ● IE8+, Chrome, FF, Safari, Opera ● Databinging (mai naturale) ● Modelele sunt obiecte normale JavaScript ● Dependency Injection ● Conceptual este un polyfill intre ce fac browserele astazi si ce vor face nativ in anii următori ● Nu impune o arhitectură sau layout ● Poate lucra în insulițe mici de pagină 51
 • 54. Angular.js Aria Responsabilitate OOP & Functional Programming Angular DOM Scripting JQuery HTML Templating Handlebars API Communication Ember Application Structure Ember Routing & History Ember Model-View-Binding Ember Modularization & Dependency RequireJS, … management 54
 • 56. Diamond Sponsors Platinum Sponsors Gold Sponsors Training Partners Media Partners Other Partners

Notas del editor

 1. Amazon / 2011 / 49 Miliarte / 500 mil pierduteEmag / 2011 / 145 mil euro / 1.4 mil pierdute