Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
False cognates
False cognates
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności

wystąpienie wprowadzające do bloku tematycznego "Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030" na Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy 13 października 2016 r.

wystąpienie wprowadzające do bloku tematycznego "Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030" na Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy 13 października 2016 r.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Similares a Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności (14)

Anuncio

Más de Magdalena Kachniewska (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Kachniewska M., Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności

 1. 1. Blok tematyczny: Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030 Sesja I: Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
 2. 2. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Grupy czynników zewnętrznych: • uwarunkowania polityczno-prawne (krajowe i ponadnarodowe) • wpływ otoczenia globalnego na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i regionów • zmiany technologiczne i organizacyjne warunkujące płynność form organizacyjnych i zanikanie granic przedsiębiorstw, branż i rynków • pojawianie się nowych podmiotów obsługi ruchu turystycznego (spoza „branży turystycznej”) • zmiany społeczno-demograficzne
 3. 3. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Globalna konkurencja na rynku turystycznym dotyczy: • przedsiębiorstw poszczególnych państw • korporacji transnarodowych • obszarów recepcji turystycznej (ORT) Uwzględnić należy podmioty zorganizowane administracyjnie (np. miasta) i słabo ustrukturyzowane (podmioty sieciowe)
 4. 4. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Synergia konkurencyjności obszarów i działających tam podmiotów: • odzwierciedla sposób postrzegania kompleksowej oferty turystycznej przez turystę • uwzględnia znaczenie dóbr wolnych (np. klimat, piękno krajobrazu, tradycje i obyczaje) i dóbr publicznych (np. infrastruktura drogowa, plaże, zabytki architektoniczne o nieograniczonym dostępie) • służy komercjalizacji walorów naturalnych i kulturowych • znajduje wyraz w postaci turystycznych produktów sieciowych
 5. 5. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Kompetencje KTN jako czynnik polaryzacji rynku turystycznego: • większe zdolności innowacyjne i organizacyjne • zaawansowane technologicznie, nowoczesne systemy zarządzania • najdogodniejsze miejsca w globalnym łańcuchu wartości • skuteczne wywieranie wpływu na otoczenie (zdolność tworzenia nowych rynków, potrzeb turystycznych i nowych produktów, wpływ na wielkość i kierunek strumieni ruchu turystycznego, kształtowanie standardów jakości obsługi, organizacji i zarządzania)
 6. 6. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Rekonfiguracja turystycznego łańcucha wartości: • zmiana modelu pośrednictwa turystycznego • pojawianie się nowych podmiotów na rynku turystycznym • substytucja usług turystycznych przez branże pozaturystyczne (transport, kultura, handel, rekreacja) • nowi nabywcy, nowe oczekiwania (np. sprzedaż vs pay per use, gospodarka współdzielenia, oczekiwania w zakresie dystrybucji informacji)
 7. 7. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana miejsca w łańcuchu wartości przebiega na dwa sposoby: • utrata części niezależności w zamian za miejsce w łańcuchu wartości KTN (allotment, franczyza) • rozwój oferty i nowe propozycje tworzenia wartości (w tym zmiana modelu biznesowego) np. poprzez świadome odejście od standardów dostępnych na rynku turystyki masowej
 8. 8. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana „modelu biznesowego”, czyli wiodącej, długookresowej metody powiększania i zyskownego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
 9. 9. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zmiana modelu biznesowego może być wynikiem: • nagłych zmian otoczenia (np. kryzys gospodarczy lub polityczny, przełom technologiczny, regulacje prawne) • powolnych, trwałych przeobrażeń rynku po stronie popytu (nowe trendy społeczne i konsumenckie) • zmian po stronie podaży (zmiana struktury podaży, powstawanie nowych branż i typów przedsiębiorstw itd.)
 10. 10. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Zacieranie się granic przedsiębiorstw i branż: • tylko outsourcing, czy już zmiana modelu zarządzania? • czy obiekt hotelowy = przedsiębiorstwo hotelowe? • strategia wydzielania modułu – pozbywamy się centrum kosztów, czy centrum zysków? • przedsiębiorstwo turystyczne z perspektywy turysty…
 11. 11. Koszmar formularzy
 12. 12. 75% podróżujących turystów rozpoczyna poszukiwania w Internecie zanim zdecydują gdzie i jak podróżować: • nie mają wybranego docelowego kierunku podróży • nie mają wybranego docelowego trybu podróży Źródło: Google, The 2015 Traveller, Sierpień 2015 Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności
 13. 13. Nowy styl wyszukiwania? 15
 14. 14. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Atomizacja i specjalizacja a struktura produktu turystycznego: • produkty sieciowe jako odpowiedź na złożone potrzeby turysty • trend DIY jako przesłanka tworzenia słabo ustrukturyzowanej oferty sieciowej • sieci i zrzeszenia jako środowisko transferu wiedzy • kooperencja regionalna i branżowa
 15. 15. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstw turystycznych na uwarunkowania ich konkurencyjności Dyskusja panelowa: • Wioletta Hamerska - Hotel Przyjazny Rodzinie • Elżbieta Szumska - Kopalnia Złota w Złotym Stoku • Ireneusz Węgłowski - Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Orbis S.A. • Kamil Kurak - Polska Izba Turystyki, Travel Expert • Marcin Papiernik - Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

×