Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

Similares a Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible (20)

Anuncio

Más de COIICV (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Iván Martí - Connecta València, territori intel·ligent i sostenible

 1. 1. València, 24 d’abril de 2018
 2. 2. Projecte i-Pobles Les Smartcities són només per a grans ciutats? Els serveis municipals dels municipis mitjans i xicotets també poden ser Smart: • Enllumenat públic • Recollida de residus • Reg • Eficiència energètica en edificis
 3. 3. Per què Diputació? • Dificultat tècnica i econòmica en ajuntaments mitjans/xicotets: elevat cost de plataforma i requeriments tècnics i tecnològics mínims • Evolució natural: de suport en gestió administrativa a gestió de ciutat • Objectiu final: gestió integral de província i aprofitament de sinergies. Per tant ha de ser escomés per una administració d’àmbit provincial
 4. 4. Província intel·ligent 20172016 Evolució d‘estratègia • Línies d'ajuda per a serveis Smart • Integració de serveis verticals • Emmagatzemament de dades • Anàlisi de dades 2017 2018
 5. 5. Projecte i-Pobles Experiència Pilot Alzira Genovés Venta del Moro L’Olleria Xeraco • 5 municipis de diferent tipologia • Tres experiències: • Gestió d’eficiència energética en edificis • Gestió de reg • Gestió d’indicadors de ciutat • En funcionament
 6. 6. Projecte i-Pobles Quadre de comandament de gestió intel·ligent de reg
 7. 7. Projecte i-Pobles Quadre de comandament d’eficiència energètica
 8. 8. Projecte i-Pobles Quadre de comandament de Ciutat Dades procedents de: • Padró • IBI • IAE • IVTM • Guals
 9. 9. Projecte i-Pobles LLIÇONS APRESES: Estratègia smart ha de partir del propi ajuntament  pla/guia de ciutat Els dispositius/fonts de dades han d'estar correctament mantinguts Tancar el cicle  Anàlisi de dades i presa de decisions basant-se en ells per a millorar el servei Dades anonimitzades
 10. 10. Projecte i-Pobles Reunions amb ajuntaments amb estratègia prèvia de ciutat intel·ligent Enviament d'enquestes a tots els municipis Anàlisi d’eines i solucions de mercat Anàlisi cost/benefici de solucions respecte a necessitats Anàlisi de situació
 11. 11. Projecte i-Pobles Municipis han de centrar-se en gestionar serveis  Diputació proveïdor de plataforma Serveis gestionats de forma estanca  gestió unificada de serveis (intra e intermunicipal) No es compartixen bones pràctiques en la gestió de serveis  Generar comunitat Les EELL no són propietàries de les dades: pèrdua de visibilitat i poder de fiscalització  Dades propietat de l'ajuntament RESULTAT D'ANÀLISI DE LA SITUACIÓ (PROBLEMÀTICA VS OBJECTIU) Plataformes propietàries  Eliminar dependència (codi obert) Ajuntaments xicotets / mitjans tenen interés, però necessiten assessorament / finançament elimininar bretxa
 12. 12. PLATAFORMA
 13. 13. Projecte i-Pobles Mòduls Sentilo Sentilo Repositori històric Big data Visualització: quadres de comandament Monitorització en temps real: alertes Gestió de fluxos i integració ràpida Codi obert Proyecte City OS Esperit ENI: Reutilització Col·laboració: repartiment de costos Compartició informació sistemes heterogenis
 14. 14. Experiències reals amb Sentilo
 15. 15. Projecte i-Pobles Ja hem començat a construir • Versió final (estiu 2018): els ajuntaments integraran els seus serveis • Cada ajuntament disposarà de la seua pròpia entitat. Accés independent a les dades del seu municipi • Cada integració i desenvolupament podrà ser reaprofitat per la resta de municipis: estalvi en costos i eficiència
 16. 16. Ajuntaments amb estratègia Smart prèvia: Compromís d'adhesió a la plataforma • Projectes: • Enllumenat públic intel·ligent • Eficiència energètica i edificis intel·ligents • Jardins i reg • Recollida de residus • Gestió de la qualitat de l'aire i del soroll • Monitorització d'afluències i patrons de desplaçament entre zones d'interés • Controls de rutes escolars • Aparcament intel·ligent • Gestió de flotes d'autobusos i bicicletes Procés d'integració ja iniciat
 17. 17. AJUDES A AJUNTAMENTS
 18. 18. Projecte i-Pobles Pilot Anàlisi de situació Disseny d’estratègia d'ajudes a municipis Qüestionari per a identificar interessats i validar estratègia Estratègia de col·laboració amb Municipis
 19. 19. Projecte i-Pobles Planificada segons part de les lliçons apreses en el pilot i anàlisi de situació Estratègia smart ha de partir del propi ajuntament  pla/guia de ciutat ESTRATÈGIA DE LÍNIES D'AJUDA A MUNICIPIS Els dispositius/fonts de dades han d'estar correctament mantinguts
 20. 20. Projecte i-PoblesPressupost 2018: 250.000€ Finançament mínim del 80% fins a 20.000€ per iniciativa Projecte tècnic i pressupost detallat Manteniment 5 anys  Assegurament de l'ús futur SUBVENCIONS DISPOSITIUS INTEL·LIGENTS : Dades enviades a plataforma Diputació Es valorarà estratègia Smart  col·laboració amb AVAESEN per el·laboració de guía de ciutat
 21. 21. Projecte i-Pobles SONDEIG MUNICIPIS  BONA ACOLLIDA D'ESTRATÈGIA
 22. 22. Projecte i-Pobles Estratègia a mig/llarg termini
 23. 23. Projecte i-Pobles Millora de la infraestructura tecnològica Consolidació de la informació turística en un únic repositori Anàlisi de la informació • Dispositius de captació de mobilitat i de paràmetres mediambientals • Instal·lació d'estacions d'informació a visitants/ciutadans en paratges naturals i municipis d'interés turístic sense oficina d'informació • Millora de la connectivitat per a dotar de comunicació a tots els elements intel·ligents de la província Presentació convocatòria Red.es – Destinacions Turístiques intel·ligents Pressupost 5,7 milions d'EUR (Red.es 60% - Diputació 40%) • Anàlisi de totes les fonts de dades de turisme • Integració de les fonts de dades en un únic repositori • Portal de dades obertes per a reutilització de la informació • App provincial • Presa de decisions més intel·ligent i eficient • Millor disseny de la xarxa de transports i de models predictius de congestió • Anàlisi de dades lligats a la mobilitat i les emissions de CO2 associades • Millorar l'eficiència de les inversions en el sector turístic • Escolta activa del ciutadà/visitant
 24. 24. Sentilo Fonts de dades externes Xarxes Socials Aplicacions Administració Electrònica Històric de dades Big Data Modelat de dades Anàlisi de dades Detecció de patrons Anàlisis predictives Open Data PLATAFORMA CONNECTA VALÈNCIA PROVÍNCIA INTEL·LIGENT Informacióprovinentdetotsels ajuntamentsdelaprovíncia
 25. 25. 25 “SI VOLS ANAR RÀPID, VES A SOLES. SI VOLS ARRIBAR LLUNY, VES ACOMPANYAT”
 26. 26. Ivan Martí Escandell Diputat de Modernització @martiescandell connectavalencia@dival.es @ConnectaVLC Moltes gràcies!

Notas del editor

 • La estrategia Smart tiene que partir del propio ayuntamiento. Debe existir algún responsable del servicio para que funcione y un plan de ciudad que detecte de manera global las necesidades Smart.
  Los dispositivos deben estar correctamente mantenidos.
  Falta cerrar el cíclo. Los datos y los indicadores están disponibles, pero siguen sin tomarse decisiones en base a ellos. Esto nos ha hecho darnos cuenta de la necesidad de realizar un análisis de los datos de forma centralizada, que proponga acciones concretas para lograr servicios más eficientes.
  Protección de datos: datos anonimizados.
  Todas estas lecciones aprendidas nos han servido como argumentos para diseñar nuestra estrategia.

 • Describimos cómo realizamos el análisis de situación con la ayuda de una consultora externa
 • Incluso las ciudades grandes, con potencial económico suficiente para acometer inversiones en plataformas de ciudad, prefieren centrarse únicamente en la gestión de sus servicios, y no en mantener una plataforma de ciudad.  Permitir que las ciudades (incluso las grandes) se centren en gestionar mejor sus servicios y dedicar todos sus recursos económicos y humanos a dar un mejor servicio. Aislándolos del mantenimiento que una plataforma Smart conlleva.

  Los servicios municipales se están gestionando en forma de silos, tanto entre los distintos servicios de un mismo ayuntamiento, como el mismo servicio entre los distintos ayuntamientos. No existe una metodología para replicar buenas prácticas entre los distintos ayuntamientos. La colaboración entre administraciones a la hora de adoptar soluciones tecnológicas y compartir desarrollos, aún no está al nivel que sería deseable.  Se pretende conseguir una gestión unificada de los servicios.
  A nivel intra-municipal, la incorporación de una herramienta de gestión de flujos por parte de Diputación, permitirá disparar las acciones que unos servicios requieren sobre otros.
  A nivel inter-municipal, podremos generar indicadores globales que nos ayudarán a identificar buenas prácticas que podrán replicarse a otros municipios  Mejora en los servicios a los ciudadanos y en sus costes asociados.
  La colaboración entre administraciones a la hora de adoptar soluciones tecnológicas y compartir desarrollos, aún no está al nivel que sería deseable.  Pretendemos generar una comunidad de desarrollo de soluciones, todos aquellos cuadros de mando, análisis o modelos predictivos que desarrolle tanto la propia Diputación, como cualquiera de los ayuntamientos, podrán automáticamente reutilizarse por todos los ayuntamientos. Además de retroalimentar a la comunidad Sentilo con nuestros desarrollos y aprovechar los ya realizados en la comunidad Sentilo.


  Los datos de los servicios que están subcontratados por los ayuntamientos no están al alcance de los propios ayuntamientos, no son los propietarios de los datos. Por tanto se pierde trazabilidad de cómo se está ejecutando el servicio, y lo que es más importante, se pierde la posibilidad de fiscalizar la ejecución del servicio y la posibilidad de aplicar las correspondientes sanciones o la incorporación de mejoras en los futuros contratos para conseguir servicios más eficientes.  Conseguir que los datos de los servicios que gestiona un ayuntamiento sean SUYOS, la propiedad del dato es uno de los ejes centrales de este proyecto. Entendemos que esto permitirá eliminar la dependencia de proveedores (al permitir un cambio de proveedor mucho menos traumático), además de permitir una mejor fiscalización del servicio y la correspondiente aplicación de sanciones por incumplimiento. Y por fin, permitirá aplicar análisis e incluso modelos predictivos que nos ayudarán a definir mejor el servicio a futuro, para dar mejor servicio a los ciudadanos y mejorar sus costes asociados.

  Muchas de las plataformas que existen en el mercado son propietarias y atan a la administración a su proveedor.  La elección de una plataforma como Sentilo, de Código Libre y sobre la que existe una comunidad de desarrollo (Sentilo.io) integrada tanto por el sector público como el privado, permitirá eliminar la dependencia respecto a proveedores, con la consiguiente mejora de servicio y de competitividad económica que eso lleva asociado.

  Los ayuntamientos pequeños/medianos están interesados en incorporar estrategias Smart a la gestión de sus servicios, pero necesitan asesoramiento para empezar  Eliminar brecha existente entre ciudades grandes y pequeñas/medianas. Para que todas puedan disfrutar de la posibilidad de disponer de una plataforma Smart para gestionar mejor y más eficientemente sus servicios.

 • Características Sentilo:
  Código abierto, con el respaldo de un ecosistema público-privado de ciudades y empresas, lo que permite incorporar nuevos modelos y funcionalidades de forma sencilla y beneficiarse de futuras mejoras del producto generadas por la Comunidad.
  Supone una puerta de entrada a las fuentes de datos y la incorporación inmediata de soluciones ya implementadas o “Sentilo Compliance”.
  Librerías de funciones que habilitan la integración con aplicaciones ya desarrolladas
  Alto rendimiento: Diseñada para procesar miles de eventos con gran eficiencia.
  Plataforma transversal: No orientada a ningún negocio concreto, pensada para la “ciudad”, evitando soluciones verticales.
  Arquitectura modular y extensible: Permite ampliar la funcionalidad sin necesidad de modificar el “core” del sistema.
  Sistema escalable horizontalmente: Desde un servidor único a instalaciones en “cluster”, siguiendo un modelo de nodos de cálculo distribuidos.
  Diseñado para integrar elementos heterogéneos de una manera centralizada y homogénea.
  Se personalizará su Look & Feel de acuerdo a los estilos corporativos.

  Ampliación de funcionalidades Sentilo:
  Repositorio histórico Big Data: Se dispondrá de un histórico de datos basado en Big Data que permita gestionar el volumen de datos históricos de las ciudades / áreas geográficas del ámbito de la Diputación de València, que permitirá obtener información de valor añadido. La solución provista está basada en productos Opensource que permitan su explotación y reutilización. Se dispondrá de visualizaciones que serán personalizadas para cada entidad, con acceso y visualización únicamente a aquellos elementos a los que está autorizado.
  Monitorización en tiempo real: El módulo de monitorización y calidad de servicio (Kibana sobre indexador Elastic Search) permitirá registrar y analizar la actividad de la plataforma en tiempo real: datos procesados por la plataforma, alarmas, indicadores de uso, etc. Todo ello se podrá visualizar paneles, tablas, gráficas o indicadores. La solución analizará en tiempo real las alarmas genéricas que se establezcan en el catálogo de Sentilo (rango de datos, inactividad por proveedor o tipo de sensor, etc.)
  Gestión de flujos e integración rápida: La solución contará con una herramienta (NodeRed) que facilitará la definición de flujos de negocio, agilizando la integración de elementos y conectores de diversa índole. Permitiendo enlazar diferentes nodos y construir lógica compleja partiendo de un arsenal de numerosos componentes predefinidos aportados por múltiples actores de la comunidad. El objetivo es facilitarnos la realización de pruebas de concepto rápidas en el mundo IoT. Dicha herramienta contará con un editor visual con el que resultará sencillo construir nuestras implementaciones rápidamente y desplegarlas en nuestro servidor con un único click, activándose de forma inmediata. Esta herramienta contará con librerías predefinidas que nos facilitarán las integraciones con la plataforma, haciendo muy sencillo implementar nuevos flujos a medida y permitiendo que fuentes que no utilizan la API de sentilo puedan integrarse de forma rápida, fácil e intuitiva.
  Cuadros de mando sobre series históricas: se utilizará la herramienta Opensource Grafana, que permitirá visualizaciones personalizadas para cada entidad, con acceso y visualización únicamente a aquellos elementos a los que está autorizado.
  Proporciona la capacidad de creación de cuadros de mando de forma flexible e interactiva. Permitiendo realizar zoom sobre las series y activar/desactivar series en la visualización.
  Los gráficos resultantes podrán generar código para posterior incrustación.
  La construcción de cuadros de mando permitirá (si se tienen permisos de editor) drag&drop, redimensión de paneles, así como creación de nuevas filas y gráficas desde el propio cuadro de mando.

 • Consecuencia del primer contacto con ayuntamientos que ya tenían estrategia Smart:
  Estos ayuntamientos vieron desde el primer momento como una iniciativa muy positiva el proyecto de diputación, y decidieron unirse.

  Colaboración continua desde inicio.

  En paralelo a la instalación de la plataforma, ya se están llevando a cabo los pasos necesarios para integrar algunas de estas verticales en nuestra plataforma: definición de modelo de datos, procedimiento de configuración de las fuentes de datos para adaptarse a la API de sentilo , mecanismo de publicación de datos, etc.
 • La estrategia de ayuda a municipios se diseña teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en el piloto y todos los contactos que tenemos con ayuntamientos, empresas y otras administraciones durante la fase de análisis de situación.
 • Ayudar a los ayuntamientos a iniciar su estrategia Smart. La Diputación de Valencia, dentro de su presupuesto de 2018, tiene dos líneas de ayuda:
  Una partida presupuestaria para fomentar el uso de las tecnologías Smart, con el objetivo es subvencionar la compra de dispositivos inteligentes que envíen sus datos a la plataforma de Diputación. Todo ello en línea con su objetivo de convertir a la provincia de valencia en un territorio inteligente.
  Además ha acordado un convenio de colaboración con una entidad sin ánimo de lucro (AVAESEN), para colaborar en la realización de un estudio previo de situación, asesoramiento y elaboración de un plan de ciudad para aquellos ayuntamientos que lo soliciten.
 • Una vez tenemos clara nuestra estrategia de ayudas a municipios, la presentamos en una reunión con ayuntamientos y lanzamos una encuesta para validar si es aceptada por los ayuntamientos.
  Además de los 3 primeros ayuntamientos, otros 25 ayuntamientos han mostrado su interés en integrar sus servicios en la plataforma de diputación y presentar proyectos para obtener financiación
  Conclusiones:
  El número de ayuntamientos pequeños interesados, ha superado las expectativas  asumimos estrategia correcta.
  Los servicios objeto de convertirse en inteligentes son prácticamente los mismos que en los 3 municipios más grandes (excepto gestión de bicicletas de alquiler y flotas de autobuses que solo existen en los más grandes).
  La capacidad de reutilización de las soluciones puede ser elevada.
  Servicios ganadores: alumbrado público, eficiencia energética, riego y recogida de residuos.
 • Hablar de la posibilidad de incorporar City OS como plataforma integral, cuyo código será liberado en los próximos meses.
 • Potenciar que es la colaboración entre administraciones es uno de los mayores objetivos de este proyecto.

×