Eleccions Municipals
La Coalició Compromís és l’aposta que fem des del valencianisme progressista, l’esquerra moderna i
l’ecologisme polític pe...
SOCIETAT DEL BENESTAR
Fem una Pobla inclusiva, digna i oberta, que prioritze la salut pública i on
l'autonomia de la seua ...
SOCIETAT DEL BENESTAR
Joventut
5 Fomentar l’associacionisme juvenil i crear un Consell de la Joventut autogestionat
que pe...
Serveis socials
13 Augmentar la dotació pressupostària. La Pobla és un dels municipis que menys
recursosdestinaalespolítiq...
Igualtat
19 Fer polítiques de lluita contra les discriminacions múltiples per raó de sexe, ètnia,
procedència geogràfica, ...
EDUCACIÓ, CULTURA
Fem una Pobla culturalment activa i pròxima, que combine tradició i
modernitat, tot potenciant la nostra...
25Apostar per la identitat de poble i per les activitats culturals autòctones, és a dir,
ampliaciódel'ofertaculturalvalenc...
Educació
31 Subvencionar el material escolar, les beques i els llibres, per tal que, segons la renda,
puguenserpotenciatsi...
EDUCACIÓ, CULTURA iESPORTS
Educació
37 Crear una escola de pares municipal, aprofitant el gabinet psicopedagògic
municipal...
Esports
40Estudiar la viabilitat de recuperar la gestió directa de les activitats esportives, revisar el
conveni amb FCC. ...
MEDI AMBIENT, URBANISME
Fem una Pobla sostenible, respectuosa amb la natura, activa, més humana i
habitable. Viable, prope...
MediAmbient
51Promocionar un pla especial de recuperació paisatgística que actue sobre l'entorn de
La Pobla i millore i pr...
Agricultura
53 Foment de la comercialització de productes agraris i ramaders locals. Foment de
l'agriculturarespectuosaamb...
Agricultura
60Dotardelocal/s adequat/spera l'associacionismeagrari.
61Connexionso presesd'aiguaadequadesisuficientsperals ...
Infraestructures iPatrimoni
63 Regular la contaminació lumínica, i fomentar l'estalvi (LED). Estudiar la reducció de
consu...
Urbanisme
67 Replantejar irevisar elPGOU sobre la idea deltipus de poble que voldrem per tal d'estudiar
que es farà i adap...
Transport
73 Fomentar una xarxa de transport públic tot basant-nos en el model de poble que voldrem, amb connexions eficie...
TRANSPARÈNCIA i
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Fem una Pobla de les persones lliures i responsables. Honesta i
transparent. Un pob...
Associacionisme
76 Dinamitzar elteixit associatiu ipromocionar l'autoorganització ciutadana queéslabase
per a la construcc...
Informació/Transparència
79 El desafecte de la ciutadaniaamb la política es veureforçadaperunadesinformació
sobre els assu...
OCUPACIÓ i COMERÇ
Fem una Pobla solidària, cooperativa i moderna, que garantisca la igualtat
d'oportunitats laborals, on e...
Ocupació:
87Canviar el model aplicat fins a este moment, per tal d'implantar un més transparent i
eficaç. Creació d’una Ag...
Comerç:
90 Consolidar i fomentar el comerç local de proximitat, amb accions promocionals
incentivadores, campanyes d'anima...
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL
Organització igestió
93 Fer una auditoria pública local de les diferents competències de l’Aju...
Comunicació-Informació
96 Millorar l'oficina d'Informació ciutadana (finestra i
virtual).
Personal
97 Elegir el personal a...
Tributació/Despesa
98 Reduir la despesa corrent innecessària.
99Normalitzartaxes i preus públics amb criteris socials.
Alt...
coalició
Compromís
per La pobla
www.lapobladevallbona.compromis.net @CompromisPobla www.facebook.com/compromis.pobladevall...
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Programa electoral 2015 la pobla de vallbona

601 visualizaciones

Publicado el

Programa electoral 2015 Compromís per La Pobla

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Programa electoral 2015 la pobla de vallbona

 1. 1. Eleccions Municipals
 2. 2. La Coalició Compromís és l’aposta que fem des del valencianisme progressista, l’esquerra moderna i l’ecologisme polític per oferir una alternativa electoral útil, digna i il·lusionant a les ciutadanes i ciutadans de la Pobla de Vallbona. Ens presentem sense dependències de ningú, i amb les mans netes, per a portar la veu de la ciutadania i la societat civil i parlar dels problemes reals del nostre poble, amb voluntat de treballar al costat del teixit social, pròxims a la ciutadania per tal d'escoltar els seus problemes, per denunciar les injustícies que pateix i, sobretot, per proposarsolucionsals problemes. Volem un poble més democràtic, amb una manera de fer política transparent, honesta i al servei dels interessos de la majoria. Volem un poble de ciutadans i ciutadanes participatius, informats, conscients i transformadors. Un poble que defense el seu territori, els seus valors naturals, el seus paisatges i la seua riquesa. Volem un poble sostenible i verd, que es desenvolupe aprofitant el seus recursos. Volem un poble quefonamente elseuprogrés enla sostenibilitat i quegenerellocs de treball i prosperitat... Volem un poble més just, equitatiu i solidari on la sanitat, l’educació, la cultura, els ajuts per a les persones dependents i el treball estable, digne i segur, siguen prioritaris. Un poble on l' interés general estiga per damunt del particular. Volem un poble on la riquesa la disfrutem tots. Un poble obert i tolerant, que treballe activament per la integració dels nous vinguts i siga avantguarda en polítiques d’igualtat de gènere, conciliació dela vida familiar i laboral, igualtat dedretscivils i protecció dels mésvulnerables. Volem un poble on elvalencià siga una llengua de primera, amb futur. Volem un pobleorgullósde laseua identitat, querecolze la seuarica tradició cultural, musical, festiva,… Configurem aquest compromís amb una perspectiva oberta, de col·laboració i de confluència amb totes aquelles expressions organitzades o de treball individual que puguen compartir els trets bàsics de l’acord. Compromís està obert a la incorporació d’entitats i persones per reforçar la pluralitat i la força d’aquest projecte polític. Esta coalició fa una crida a la societat civil de La Pobla a participar de la necessària rebel·lió democràtica que exigeix un moment tan exigent com l’actual, amb una degradació política que ens avergonyeix i amb una crisi econòmica de gran magnitud que genera atur, empobriment i degradació ambiental. Fem una crida a les poblanes i poblans a la participació, la il·lusió i l’acció, a no deixar-se portar pel pessimisme i l’abstenció. Una altra manera de ferpolítica és possible. En aquest document, agrupades en 6 grans àrees, es reflecteixen 100 propostes que s'han d'ampliar amb el debat i aportació de tots els ciutadans i associacions de La Pobla. Estes propostes es resumeixen en 4 compromisos: Compromís per un model de gestió municipal basat en la transparència, la proximitat i la participació ciutadana. Compromís amb les persones; el programa és un contracte que firmem amb la ciutadania i que ens comprometem acomplir. Compromís amb les polítiques progressistes, amb la salut i el medi ambient; amb el comerç, l'educació i l'ocupació. Compromís amb el valencianisme, basat en polítiques de promoció de la nostra llengua, cultura i identitat, partint sempre dels principis de la integració, la cohesió social i el sentit de País. Una forma per a construir el futur, i no sols de conèixer elpassat. www.lapobladevallbona.compromis.net @CompromisPobla www.facebook.com/compromis.pobladevallbona compromislapobla@gmail.com
 3. 3. SOCIETAT DEL BENESTAR Fem una Pobla inclusiva, digna i oberta, que prioritze la salut pública i on l'autonomia de la seua gent, la cooperació, la diversitat i la cohesió social, siguen l'orgull dels seus ciutadans. Una Pobla garantidora de lanostra salut. Salut iSanitat 1 Exigir a la Generalitat l'ampliació i millora del Centre de Salut. Buscar una millor redistribucióiaprofitamentdelsespais. 2 Exigir el pediatradeguàrdia. 3CrearunCentredeDiaicuresenlesurbanitzacions. 4Exigir a laGeneralitatla coberturade lesfaltesdepersonal.
 4. 4. SOCIETAT DEL BENESTAR Joventut 5 Fomentar l’associacionisme juvenil i crear un Consell de la Joventut autogestionat que permeta als i les joves participar en la planificació d’activitats i d’oferta cultural per aljovent. 6 Promoure la creació d’un carnet per als joves de La Pobla que els hi permeta tindre descomptes als comerços locals, on es farà un estudi dels impostos per a bonificar, semprequesigapossiblea aquellsqueparticipenenlaxarxa. 7Recuperarla gestiódirectamunicipalde laOIJ. 8Crear la campanya A La Lluna de La Pobla per a aconseguir una oferta d’oci nocturn al nostremunicipi. 9Augmentarelsllocsd’oci i esportpúblicsa lesurbanitzacionsi alpoble. 10 Crearun parcdemonopatinsiun rocòdrompúblics.
 5. 5. Serveis socials 13 Augmentar la dotació pressupostària. La Pobla és un dels municipis que menys recursosdestinaalespolítiquessocials. 14Incorporar/ajudarambun assistentaaquellesfamíliesamb personesa càrrec. 15 Integrar els nous ciutadans amb la creació d'una oficina municipal del nou ciutadà, perun costatinformativa,peròambcapacitatdegestióperaafavorirlaintegració. Persones majors 11Milloraraccessosi voreresper amajorsidependents. 12 Augmentarl’ofertaesportivai d’oci. SOCIETAT DEL BENESTAR
 6. 6. Igualtat 19 Fer polítiques de lluita contra les discriminacions múltiples per raó de sexe, ètnia, procedència geogràfica, edat, classe (recursos socioeconòmics), discapacitat, orientació sexual, religió, etc. Este punt requereix la formació en gènere de les persones que participen en la política municipal, des dels representants polítics fins al personal tècnic i funcionari. S’ha de dotar de capacitatd’acciótantpolíticacomeconòmica. 20 Lluitar contra la violència degènere iengeneral contral'exclusió socialdelesdonespermitjà de tot un conjunt de polítiques que incloguen, entre d'altres, protocols de coordinació en l'àmbit local entre totes les administracions i les entitats ciutadanes, polítiques preventives i plans específicsde prevenció. 16Fomentarespaisinclusius atoteslesactivitatsiesdevenimentsdelpoble. 17Cobrir/suplementarlespossiblesmancancesen ajudessocials. 18 Coordinar un menjador social amb l’ajuda d’aquelles organitzacions ja existents al municipi (banc d’aliments, càritas,creuroja,etc.) SOCIETAT DEL BENESTAR
 7. 7. EDUCACIÓ, CULTURA Fem una Pobla culturalment activa i pròxima, que combine tradició i modernitat, tot potenciant la nostra valencianitat i on la formació esdevinga la millorgarantia per al nostre futur. Cultura 21 Potenciar la biblioteca municipal amb una major oferta de continguts, la realització d'activitats extraescolars en la mateixa, l’apropament de la lectura a persones amb mobilitat reduïda i persones invidents, l’adquisició d’un fons de llibres digitals i l’augment de la disponibilitatdellibresen valencià. 22Fomentarlapeticióciutadanadetítols. 23Potenciar un museu local (històric, etnogràfic, cultural, culinari, fotogràfic,folklòric, literari, publicacions illibres,gràfic,jocs…). 24Constituirunarxiu fotogràfichistòric(memòriahistòricadeLaPobla). i ESPORTS
 8. 8. 25Apostar per la identitat de poble i per les activitats culturals autòctones, és a dir, ampliaciódel'ofertaculturalvalenciana,en valencià,id'artistesvalencians. 26 Muntar un servei de publicacions municipal, per fomentar els estudis locals i comarcalsd'investigació,monografies,estudishistòrics,etc. 27 Programa de cultura estable que tinga planificacions anuals i un pla estratègic on participen activament les associacions locals, amb concerts, exposicions, representacionsteatrals,xerrades,cursos,etc. 28Omplir de contingut tots els edificis públics, per tal que puguen ser utilitzats per tothom. 29Optimitzarl'aprofitamentdels espais públicsperpartdecol·lectiuso persones. 30 Potenciar l'oficina d'ús del valencià, i els cursos de valencià. Col·laborar amb entitats i crear premis per a la seua promoció en diferents àmbits (falles, comerç, literatura,joventut,educació…). EDUCACIÓ, CULTURA iESPORTS
 9. 9. Educació 31 Subvencionar el material escolar, les beques i els llibres, per tal que, segons la renda, puguenserpotenciatsi dotatsde majorquantitateconòmica. 32Gestionareficientmentel bancde llibresi materialescolar. 33 Subvencionar el transport públic per a estudiants que s'hagen de desplaçar quan no existiscauncentreala localitat. 34Escola delanaturai l'horta,ambunpúblic majoritàriamentinfantil. 35Coordinar amb els centres educatius les diverses activitats extraescolars per a l'alumnat, per tal de potenciar el coneixement de proximitat, i les activitats relacionades amb l'ús i costumslocals. 36Exigir a l'administració autonòmica l'execució de totes les obres per a adaptar els centres educatius a la normativa vigent, i amb les dotacions adequades (biblioteques, gimnasos, recintesesportius…). EDUCACIÓ, CULTURA iESPORTS
 10. 10. EDUCACIÓ, CULTURA iESPORTS Educació 37 Crear una escola de pares municipal, aprofitant el gabinet psicopedagògic municipal,ontractaraspectesdecriança,tanta l’etapainfantilcomadolescència. Un espai de trobades per a ajudar a pares i mares de la mà d'especialistes, on es convidarà a associacions valencianes pioneres en temes de conducta i atenció a la infantesa per a incorporar a la vida social del poble als i les xiquetes i als i les joves en riscd’exclusiósocial. 38 Proporcionar ajudes al jovent universitari de La Pobla de Vallbona que haja demanatuna becaErasmusoSèneca. 39 Subvencionar les activitats extraescolars de xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social.
 11. 11. Esports 40Estudiar la viabilitat de recuperar la gestió directa de les activitats esportives, revisar el conveni amb FCC. Analitzar la gestió del poliesportiu, per a trobar alternatives menys costoses,i més eficientsambel ciutadà. 41Crearcircuitsde gimnàsticademantenimenta l'airelliureen parcsijardins. 42Feruna enquestaa principidel curspolíticper asaberaquellesactivitatsqueinteressena totselsciutadans. 43Acabar elcamp defutbol. 44Ajudarla pilotavalenciana. 45Realitzaruna setmanaesportivavariadaiambincentius diversosqueaugmentelaseuaparticipació. 46Aprofitarelsespaispúblicspera habilitarzonesesportivesobertes. 47Ajudarals esportsminoritaris, amblacol·laboracióde lesassociacionsesportives. 48Il·luminarelscarrilsadequadamentperpoder ampliarles possibilitatsderealitzarrutesdepasseigi/obicicleta. EDUCACIÓ, CULTURA i ESPORTS
 12. 12. MEDI AMBIENT, URBANISME Fem una Pobla sostenible, respectuosa amb la natura, activa, més humana i habitable. Viable, propera, possible i amb futur. Un poble viu, amb un ús racional del territori; un model de poble de totes i per a totes les persones, en què es recupere l’espai públic. 49Replantejar el model de poble que volem ser (ciutat dormitori semi-residencial o poble viu amb connexions comarcals, cal aprofitar els beneficis de ser àrea semi-metropolitana, però potenciant allò que ens identifica com a poble i com a comarca) , perquè a través d'este pla director,espuguenreformularlespolítiquesenesteaspecte. 50 Dissenyar un pla integral de comunicacions on rutes, camins, carreteres, etc , no segreguen el municipi ni destruïsquen el seu patrimoni verd. Corredor verd del poble, amb rutes de passeig. Urbanització de carrers pensant especialment en el vianant, amb voreres mes àmplies, plantes i arbres. Potenciació de l'arbratge en vials (falta d'arbratge en molts carrers, sobretotdelesrodaliesdelpobleiurbanitzacions). i AGRICULTURA
 13. 13. MediAmbient 51Promocionar un pla especial de recuperació paisatgística que actue sobre l'entorn de La Pobla i millore i protegisca els elements urbanístics característics del municipi. Pla Integral d'Enjardinament i Ornamentació municipal, per cuidar la imatge i seguretat dels nostresparcs,jardinsivies. Adequaciódeparcspúblics.Transparènciai explicació quantalConsorciValènciaInterior. Apostar per zones verdes mediterrànies i sostenibles que no requerisquen d’una despesa indiscriminadad’aiguani mantenimentexcessiu. Vivenda 52 Ens comprometem a estudiar i buscar solucions (en la mesura de les possibilitats que té un municipi) al problema de falta de vivenda que tinguen o puguen tindre els ciutadans de La Pobla. Per a eixe fi, és imprescindible realitzar una anàlisi de la magnitud del problema i avaluar-lo econòmicament, a fi de proposar possibles solucions. Estes passarien per la realització d'un cens de vivendes buides, susceptibles de ser incorporades voluntàriament a un programa de lloguer social, que seria gestionat i subvencionat per una agència municipal creadaa esteefecte. MEDIAMBIENT, URBANISME i AGRICULTURA
 14. 14. Agricultura 53 Foment de la comercialització de productes agraris i ramaders locals. Foment de l'agriculturarespectuosaamblanaturai deproximitat. 54 Potenciarels hortsurbansi ecològics. 55Mercatsetmanaldeproductesagrarisi/oecològics. 56 Recuperarlabàsculapública. 57 Sistemes d'intermediació per a recuperar terrenys de cultiu que no s'estiguen utilitzant,i fomentaraixíque lesparcel·lesestreballen. 58Major seguretativigilànciaa leszonesagràries,per tal d'evitarelrobatoride collites. 59Novaordenançareguladoradelmedirural-urbà. MEDI AMBIENT, URBANISME iAGRUCULTURA
 15. 15. Agricultura 60Dotardelocal/s adequat/spera l'associacionismeagrari. 61Connexionso presesd'aiguaadequadesisuficientsperals agricultors. 62Retolacióadequadade caminsi partides. MEDI AMBIENT, URBANISMEiAGRUCULTURA
 16. 16. Infraestructures iPatrimoni 63 Regular la contaminació lumínica, i fomentar l'estalvi (LED). Estudiar la reducció de consumelèctricenl'enllumenatpúblic (reduccióde potència,horaris,canvi aleds). 64 Ampliació dels carrils bici i aparcaments per a bicis. Com alternativa, crear ciclo-carrers amb els vials senyalitzats d'una velocitat màxima de 30 km/h i de preferència ciclista, almenys enel cascurbà. 65 Recuperar el Patrimoni del poble i, sobretot, posar-lo en ús perquè puga ser gaudit per totala població. 66 Millorar els accessos a urbanitzacions (tant per a vehicles amb motor com per a vehicles sense motor), col·lectors izones inundables i parcs i jardins (condicionament dels existents,tant en manteniment com en els seus serveis), asfaltat de carrers, creació de carrils bici, millora en la gestió de l’enllumenat i generació de nou equipament per a zones amb dèficit d'estos serveis. Les infraestructures de les urbanitzacions s’han de racionalitzar, no es podran construir en totes les urbanitzacions de colp per qüestions pressupostàries, per tant, és necessària la creació d’un plaamig-llargterminiquepermetaassolirtotel proposat. MEDI AMBIENT, URBANISMEiAGRUCULTURA
 17. 17. Urbanisme 67 Replantejar irevisar elPGOU sobre la idea deltipus de poble que voldrem per tal d'estudiar que es farà i adaptar-ho a les necessitats actuals. Recuperar per part de l'Ajuntament la iniciativa en la gestió urbanística. Desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible; definició d'un projecte estratègic amb referència a un model de territori equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i les persones. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de la majoria de la població. Elaborar un estudi de les solucions, consensuada amb el subministradors, el veïns i l‘Ajuntament, sobre la dotació d'aigua potable a tots els veïns de La Poblaqueimpliqueelmenorcostper alveïns. 68 Modificar places icarrersestratègics, per arecuperar-losper alvianantipermetreunavida social mésactivaalpoble. 69Impulsarla rehabilitacióper al'estalvid'energiai aigua. 70 Harmonitzarl’urbanisme. 71Desafectarcomazones urbanesaquellespotencialmentinundables. 72Estudiariplanificarla connexió directadelmetroambelpoble,dinsdel nou PGOU. MEDI AMBIENT, URBANISMEiAGRUCULTURA
 18. 18. Transport 73 Fomentar una xarxa de transport públic tot basant-nos en el model de poble que voldrem, amb connexions eficients amb l’entorn pel qual apostem(capitalo comarcal).Perexemple,transportdirecteal'hospitaldeLlíria. MEDI AMBIENT, URBANISME iAGRUCULTURA
 19. 19. TRANSPARÈNCIA i PARTICIPACIÓ CIUTADANA Fem una Pobla de les persones lliures i responsables. Honesta i transparent. Un poble participatiu, amb una gran dinamització del teixit associatiu i l'autoorganització ciutadana. Participació 74Aprofundir en la democràcia participativa. És necessari articular mecanismes de participació i d'aprofundiment democràtic que permeta als ciutadans decidir sobre aspectes essencials de la vida pública i controlar la tasca de govern i administració de forma real. Per a eixe fi, cal promulgarunacartaoreglamentdetransparènciai participacióciutadana. 75 Elaborar uns pressupostos participatius, començant per pressupostos d'inversions que s'elaboraran per mitjà de processos participatius, de manera que els ciutadans i les associacions s'impliquenen l'establimentdeprioritatsd'acció.
 20. 20. Associacionisme 76 Dinamitzar elteixit associatiu ipromocionar l'autoorganització ciutadana queéslabase per a la construcció d'una societat de persones lliures, responsables i solidàries.Cal configurar una forta xarxa social popular, amb unes entitats dinàmiques, democràtiques i independents, com principal garantia de ciutat viva i participativa. Cal promoure la responsabilització a les associacions en la gestió d'equipaments i programes, a través de convenis, de manera que estesassociacionspassendesimplesagentsconsultorsaprotagonistesdel’acció degovern. 77 Canviar elmodeldefuncionament amb les associacions, amb unacordglobalambtotes estes, canviar el model de subvencions, i que prevalguen aquelles activitats amb major participació,més obertaisocialmentmésrellevant. 78CrearunaFirad’associacionslocals. TRANSPARÈNCIAi PARTICIPACIÓCIUTADANA
 21. 21. Informació/Transparència 79 El desafecte de la ciutadaniaamb la política es veureforçadaperunadesinformació sobre els assumptes, qüestions i dades publiques, alimentada dins de les institucions. Només hi ha democràcia verdadera quan la gent està verdaderament informada. Per això, és important muntar un circuit d'informació doble administració-administrats, sense cap embut, completament transparent. cal ampliar les matèries afectades per la transparència activa, de tal forma que tota la informació administrativa en general, i econòmica en particular, puga ser accessible per al ciutadà, d'una forma àgil i reutilitzable, que es base en les noves tecnologies. El ciutadà ha de saber com i on es gastacada cèntim. 80Regular el dret d'accés a la documentació municipal per part del ciutadà. La petició d'informacióhadeserrespostasemprei enun breuterminidetemps. 81Serfidelsalalleia l’horadeferlescontractacions. TRANSPARÈNCIAi PARTICIPACIÓCIUTADANA
 22. 22. OCUPACIÓ i COMERÇ Fem una Pobla solidària, cooperativa i moderna, que garantisca la igualtat d'oportunitats laborals, on els ciutadans i ciutadanes se senten atesos: Un poble atractiu i competitiu. Unpoble garantia devida. Foment d'emprenedors 82 Agilitzar(i enalgunscasos bonificar)elstràmitsd'oberturamunicipals. 83Crear un punt públic CIRCE d'assessorament i gestió per a les altes de noves empreses i autònoms (finestreta única connectada amb hisenda, seguretat social, registre mercantil, notaries,...). 84 Establir concursos i premis anuals a nous projectes de joves emprenedors. Captació d'ideesiviverd'empreses. 85 Incentivarprogramesdeformacióperal'autoocupació. 86Fomentar l'autoocupaciói lescooperativesde treballassociat.
 23. 23. Ocupació: 87Canviar el model aplicat fins a este moment, per tal d'implantar un més transparent i eficaç. Creació d’una Agència de Col·locació Pública de caràcter local, o un Servei Municipal d'Ocupació, on s’integren les polítiques, els recursos i els instruments públics d’ocupació i formació, per a dinamitzar i fer més eficient el procés de creació de llocs de treball.Plaintegratde polítiquesactivesd’ocupació. 88 Gestionar -mitjançant este organisme públic- cursos de formació enfocats directament a les possibilitats de treball a la comarca. Formació pràctica i de proximitat per optimitzar els recursos i guanyar en eficàcia en la col·locació laboral. Facilitar la qualificacióprofessionaldecol·lectiusambdificultatsd'integraciólaboral. 89Fomentar l'economia social, de caràcter local. Primar l'adjudicació de contractes a aquesttipusd'entitats. OCUPACIÓi COMERÇ
 24. 24. Comerç: 90 Consolidar i fomentar el comerç local de proximitat, amb accions promocionals incentivadores, campanyes d'animació comercial, foment dels zones d'aparcament, vies d'accés còmodes alpoble,i no solsalscentrescomercials,… 91Potenciarel mercatmunicipali controlarelsllocs adjudicatsals ilescomerciants. 92Crearunmercatdeproductesdesegonamài/obescanvi. OCUPACIÓi COMERÇOCUPACIÓi COMERÇ
 25. 25. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL Organització igestió 93 Fer una auditoria pública local de les diferents competències de l’Ajuntament. Auditoria de les despeses, de l'organització administrativa, del personal, de les subvencions i de les inversions,per aconseguirméseficiència ieficàciaenl'aplicació dels recursos. 94 Millorar la transparència en la contractació pública, que permeta optimitzar les contractacions,i estalviaraixí,recursos. 95 Fomentar la màxima eficiència i eficàcia en l'acció pública en un marc d'estabilitat pressupostària, per tal de limitar l'endeutament, tot coordinant-se entre administracions, i així, garantirlainformació,lacol·laboracióilaparticipaciópubliques. Fem una Pobla transparent i justa. Que fomente la màxima eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos i l'acció pública. Moderna, democràtica i participativa en la vida municipal. Fem un “Govern Obert”.
 26. 26. Comunicació-Informació 96 Millorar l'oficina d'Informació ciutadana (finestra i virtual). Personal 97 Elegir el personal amb priorització del sistema d’oposiciófrontalde concurs-oposicióoaltres. ADMINISTRACIÓPÚBLICALOCAL
 27. 27. Tributació/Despesa 98 Reduir la despesa corrent innecessària. 99Normalitzartaxes i preus públics amb criteris socials. Altres 100Fer COMARCA: potenciar els llaços comarcals i mancomunar els serveis que siguen possibles (per exemple grans actes culturals i esportius, instal·lacions, infraestructures,...). ADMINISTRACIÓPÚBLICALOCAL
 28. 28. coalició Compromís per La pobla www.lapobladevallbona.compromis.net @CompromisPobla www.facebook.com/compromis.pobladevallbona compromislapobla@gmail.com

×