Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Gestor expedients Tarrega

  1. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN Bones pràctiques, Implantació,  Bones pràctiques, Implantació, Experiències als ens locals.
  2. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN •CCompra del programa GEWIN C/S d l GEWIN C/S • Intent d’implementació de 3‐4 expedients administratius + òrgans col∙legiats, pel  2000 nostre compte • Intent d’implementar 3 expedients administratius + òrgans col∙legiats amb l’ajut d’un  consultor d’ABSIS. 2003 • Implementació de l’OAC p p g g j • Intent d’implementar de 3 expedients administratius + òrgans col∙legiats amb l’ajut  2005/06 de diversos consultors d’ABSIS • Implementació de 2 expedients administratius del catàleg de la Diputació de Lleida 2009/10
  3. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN •CCompra del programa GEWIN C/S d l GEWIN C/S • Intent d’implementació de 3‐4 expedients administratius + òrgans col∙legiats pel  2000 nostre compte A favor: • Comandaments (Secretaria) impulsor del projecte • Tècnic designat motivat Tècnic designat motivat En contra: • Organització molt atomitzada Organització molt atomitzada • Persones afectades, segons sigui el cas: • Aspectants: Pensen que l’aplicació ho farà tot • Escèptiques: Pensen que això no serveix per res (rebuig al canvi?) Escèptiques: Pensen que això no serveix per res (rebuig al canvi?) • Recursos insuficients. Humans i econòmics • Excés d’ambició •.... no teníem molt clar on ens posàvem... p
  4. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN • Intent d’implementar 3 expedients administratius + òrgans col∙legiats amb l’ajut d’un  consultor d’ABSIS. 2003 A favor: • Comandaments (Secretaria) impulsor del projecte • Tècnic designat motivat Tècnic designat motivat • Tècnic d’ABSIS ajuda a tenir una visió més clara del projecte En contra: En contra: • Organització molt atomitzada • Persones afectades, segons sigui el cas: • Aspectants: Pensen que l’aplicació ho farà tot Aspectants: Pensen que l aplicació ho farà tot • Escèptiques: Pensen que això no serveix per res (rebuig al canvi?) • Més recursos però encara insuficients. • Encara no tenim un lideratge clar g • Excés d’ambició 
  5. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN •I l Implementació de l’OAC t ió d l’OAC • Intent d’implementar de 3 expedients administratius + òrgans col∙legiats amb l’ajut  2005/06 de diversos consultors d’ABSIS A favor: A fa or • Comandaments (Secretaria) impulsor del projecte • Tècnic designat molt motivat i impulsor del projecte •Recursos suficients. Econòmics i tècnics. •Recursos suficients Econòmics i tècnics • Tenim un lideratge més clar. • Canvis en les oficines afavoreixen canvis en l’organització (creació de  l OAC). Molts departaments deixen d estar atomitzats i s han d obrir. l’OAC) Molts departaments deixen d’estar atomitzats i s’han d’obrir En contra: • Persones afectades, segons sigui el cas: Persones afectades, segons sigui el cas: • Aspectants: Pensen que l’aplicació ho farà tot • Escèptiques: Pensen que això no serveix per res (rebuig al canvi?) •Excés d’ambició  • Algun que altre condicionant personal...
  6. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN • Implementació de 2 expedients administratius del catàleg de la Diputació de Lleida 2009/10 A favor: A fa or • Comandaments (Secretaria) impulsor del projecte i líder • Tècnic designat molt motivat •Recursos suficients. Econòmics i tècnics. (Diputació de Lleida) •Recursos suficients Econòmics i tècnics (Diputació de Lleida) •L’OAC ha consolidat un Ajuntament amb no atomitzat. Tothom percep  que els canvis són bons. • Poca ambició (menjar poc i pair bé) Poca ambició (menjar poc i pair bé) ... Algunes dades: • Període: 01/01/2010 al 14/12/2010 Període: 01/01/2010 al 14/12/2010 • Llicències d’obres menors:  342 expedients • Llicències d’obres majors:     94 expedients • Total:                                      436 expedients p • Persones implicades en la gestió d’aquests expedients: 10 – 11
  7. Gestió d'expedients dins dels ens  locals i el programa GEWIN Alex Sabata i Pardell Alex Sabata i Pardell Tel.: 973311608 E‐mail: asabatap@tarrega.cat E mail: asabatap@tarrega cat Gràcies! Gà i !
Publicidad