Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Programa de millora i innovació
en la formació de mestres
Nou doble grau en educació infantil i primària
Barcelona, 27 de ...
Programa de millora i innovació en la formació de mestres
1) Antecedents del programa
2) Objectius del programa
3) Punts c...
Antecedents del programa (I)
Eix 1: Professionalització de la docència
Millora de la competència professional dels docents...
Antecedents del programa (II)
Eix 1: Professionalització de la docència
Accés a la funció docent i professorat novell
Revi...
Antecedents del programa (III)
Experiències dutes a terme per les Facultats responsables de la formació
de mestres a Catal...
Antecedents (IV)
LEC (Llei d’Educació de Catalunya)
Article 109 sobre formació inicial del professorat
La formació inicial...
Antecedents (V)
LEC (Llei d’Educació de Catalunya)
Article 119 sobre el sistema d’ingrés a la funció pública docent
El sis...
Antecedents (VI)
Normativa
8
LUC (Llei d’Universitats de Catalunya)
Article 137 sobre la qualitat
La promoció i la garanti...
Objectius del programa (I)
9
Reducció excedent places universitàries
Objectius del programa (II)
10
Atracció d’estudiantat i professorat: Accés actual als graus d’Educació
Objectius del programa (III)
11
MEDICINA ECONOMIA
ENGINYERIA
INDUSTRIAL
FÍSICA TELECOMUNICACIONS EDUCACIÓ
1 UB UPF UPC
Aut...
Objectius del programa (IV)
12
Atracció d’estudiantat i professorat:
Fer atractiva la professió de mestre pels bons estudi...
Objectius del programa (V)
13
Millorar la formació dels mestres per millorar l’educació
Desenvolupar, innovar i avaluar ex...
14
Punts clau del programa
1. Els criteris d’accés als estudis.
2. La millora dels aprenentatges i els coneixements dels f...
15
Característiques del programa (I)
Consell de Coordinació del Programa:
Integrat per experts proposats per les universit...
16
Característiques del programa (II)
Reducció excedent places universitàries
Places 2012-13 Places 2013-14 Variació place...
17
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (I)
Doble grau pilot
Implantació curs 2013-2014
6 universitats participa...
18
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (II)
Característiques:
Dirigit a un grup d’estudiants reduïts.
Universit...
19
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (III)
Característiques:
Nou programa formatiu:
Continguts curriculars: A...
20
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (IV)
Objectius:
Integrar les millores i innovacions docents aplicades pe...
21
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (V)
Mesures:
Atracció dels millors estudiants:
Programa de beques d’exce...
22
Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (VI)
Programa de beques d’excel·lència:
100 beques per a estudiants de l...
www.gencat.cat
23
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Programa millora i innovació formació mestres. Nou doble grau en educació primària i infantil

497 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Programa millora i innovació formació mestres. Nou doble grau en educació primària i infantil

 1. 1. Programa de millora i innovació en la formació de mestres Nou doble grau en educació infantil i primària Barcelona, 27 de juny de 2013
 2. 2. Programa de millora i innovació en la formació de mestres 1) Antecedents del programa 2) Objectius del programa 3) Punts claus del programa 4) Característiques del programa 5) Nou doble grau en Educació infantil i primària 2
 3. 3. Antecedents del programa (I) Eix 1: Professionalització de la docència Millora de la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació inicial i contínua i la seva adequació a les necessitats educatives dels alumnes. Formació inicial del professorat Millora del perfil dels estudiants de graus de mestre i del màster de formació del professorat. Revisió i actualització dels continguts del plans docents. Creació de xarxes de centres formadors vinculats a les universitats en l’àmbit de les pràctiques de la formació inicial del professorat. Regulació de la idoneïtat i competència docent del professorat a partir de la formació i experiència professional. Pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 3
 4. 4. Antecedents del programa (II) Eix 1: Professionalització de la docència Accés a la funció docent i professorat novell Revisió i actualització del procediment i requisits per a l’accés a la funció docent. Impuls a l’elaboració de plans d’acollida del professorat novell als centres. Establiment d’un període de prova inicial del professorat novell. Pla d’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar 4
 5. 5. Antecedents del programa (III) Experiències dutes a terme per les Facultats responsables de la formació de mestres a Catalunya Primària en anglès Pràcticum ... Avaluació dels punts forts i febles de la implantació dels nous graus 2009-2013 5 Àmbit universitats
 6. 6. Antecedents (IV) LEC (Llei d’Educació de Catalunya) Article 109 sobre formació inicial del professorat La formació inicial ha de garantir l’aptitud per a la docència i s’ha d’ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació. La formació inicial ha de comprendre la capacitació adequada per a afrontar els reptes del sistema educatiu, l’adquisició de coneixements i el desenvolupament de capacitats i actituds professionals. El Departament ha d’establir convenis amb les universitats per a definir i organitzar la formació inicial del professorat i per a garantir la qualitat d’aquesta formació. Normativa 6
 7. 7. Antecedents (V) LEC (Llei d’Educació de Catalunya) Article 119 sobre el sistema d’ingrés a la funció pública docent El sistema d’ingrés és el concurs oposició, que inclou una fase de pràctiques que té una durada d’un curs acadèmic. Aquest concurs oposició es realitza a través de convocatòria pública, que ha de garantir els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. En la fase de concurs es valoren, entre altres mèrits, la formació acadèmica, l’experiència docent prèvia i l’acreditació del domini de llengües estrangeres. En la fase d’oposició es valoren els coneixements específics de l’especialitat, la capacitat pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent. Les proves de selecció s’han d’orientar a determinar la idoneïtat i la competència dels candidats sobre la base dels coneixements i les aptituds. Normativa 7
 8. 8. Antecedents (VI) Normativa 8 LUC (Llei d’Universitats de Catalunya) Article 137 sobre la qualitat La promoció i la garantia de la qualitat de les universitats catalanes correspon a les mateixes universitats i al departament competent en matèria d’universitats.
 9. 9. Objectius del programa (I) 9 Reducció excedent places universitàries
 10. 10. Objectius del programa (II) 10 Atracció d’estudiantat i professorat: Accés actual als graus d’Educació
 11. 11. Objectius del programa (III) 11 MEDICINA ECONOMIA ENGINYERIA INDUSTRIAL FÍSICA TELECOMUNICACIONS EDUCACIÓ 1 UB UPF UPC Autónoma de Madrid UPC Granada 2 UAB UAB Politècnica de València UB Carlos III València 3 València Carlos III València València Politécnica de Madrid Autónoma de Madrid 4 Navarra UB País Vasco UAB Politècnica de València UB 5 Autónoma de Madrid Alicante Sevilla Granada Vigo Complutense de Madrid Atracció d’estudiantat i professorat: Les universitats catalanes líders en els rànquings universitaris (I-UGR 2013)
 12. 12. Objectius del programa (IV) 12 Atracció d’estudiantat i professorat: Fer atractiva la professió de mestre pels bons estudiants de les PAU i en especial pels dels batxillerats científics i/o tecnològics. Incorporar el professorat amb excel·lents nivells en docència per a conduir innovacions i recerques sobre la pràctica en la formació de mestres en les seves facultats.
 13. 13. Objectius del programa (V) 13 Millorar la formació dels mestres per millorar l’educació Desenvolupar, innovar i avaluar experiències pilots per estendre les millores al conjunt del sistema. Mitjançant experiències pilot de doble grau infantil-primària. Mitjançant altres experiències pilot a proposta de les facultats per acord del consell de coordinació del programa.
 14. 14. 14 Punts clau del programa 1. Els criteris d’accés als estudis. 2. La millora dels aprenentatges i els coneixements dels futurs mestres. 3. El contingut curricular en funció de la via i/o batxillerat d’origen. 4. Les pràctiques, simultànies o consecutives. 5. Perfil del professorat universitari encarregat de la formació de futurs mestres i professorat de secundària (valoració de la pràctica docent en les acreditacions).
 15. 15. 15 Característiques del programa (I) Consell de Coordinació del Programa: Integrat per experts proposats per les universitats participants (2 per cada universitat), pel Departament d’Ensenyament (2) i per la Secretaria d’Universitats i Recerca (2) Coordinador del Programa: Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l’Educació de la UB Secretari del Consell de Coordinació: Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la UB Comissió tècnica de seguiment i estudi del Programa: 3 experts d’universitats membres del Consell de Coordinació (Carme Armengol (UAB), Josep Maria Serra (UdG), Francesc Codina (UVic) 3 membres externs (Montse Payés, Xavier Melgarejo, Jaume Aguilar) (1 proposat per Ensenyament, 1 altre per la SUR i 1 pel coordinador del Programa) El coordinador del Programa El secretari del Consell de Coordinació Programa de Formació de Mestres CIC-EDU: referent de la posada en marxa, el seguiment i l’avaluació rigorosa del procés que s’impulsa aquest curs 2013-2014 amb la implantació del doble grau en Educació Infantil i Primària. L’integren:
 16. 16. 16 Característiques del programa (II) Reducció excedent places universitàries Places 2012-13 Places 2013-14 Variació places % variació UB 800 690 -110 -13,8% UAB 530 475 -55 -10,4% UdG 260 220 -40 -15,4% UdL 315 260 -55 -17,5% URV 360 310 -50 -13,9% UVic 240 230 -10 -4,2% UAO 100 90 -10 -10,0% UIC 240 170 -70 -29,2% URL 420 360 -60 -14,3% Total 3265 2805 -460 -14,1%
 17. 17. 17 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (I) Doble grau pilot Implantació curs 2013-2014 6 universitats participants: Universitat de Barcelona (UB) Universitat de Lleida (UdL) Universitat de Girona (UdG) Universitat Rovira i Virgili (URV) Universitat de Vic (UVic) Universitat Internacional de Catalunya (UIC) L’OBJECTIU FINAL ÉS ESTENDRE AQUESTA DOBLE TITULACIÓ EN EL CONJUNT DEL SISTEMA SENSE PERDRE L’ESPECIFICITAT DE CADA ETAPA Característiques:
 18. 18. 18 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (II) Característiques: Dirigit a un grup d’estudiants reduïts. Universitat Nom grau Ens responsable Places 2013/14 UB Simultaneïtat infantil-primària Facultat de Formació del Professorat 40 UdL Simultaneïtat infantil-primària Facultat de Ciències de l'Educació 30 UdG Simultaneïtat infantil-primària Facultat de Educació i Psicologia 50 URV Simultaneïtat infantil-primària Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia - Tarragona 30 UVic Simultaneïtat infantil-primària Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes 40 UIC Simultaneïtat infantil-primària Facultat d’Educació 30
 19. 19. 19 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (III) Característiques: Nou programa formatiu: Continguts curriculars: Augmentar competències i coneixements en les àrees de llengua, matemàtiques, ciències i tecnologies → Competència completa en una tercera llengua: Nivell B2 per obtenir el títol → Integrar les tecnologies en els processos d’aprenentatge i docència Continguts professionalitzadors → Competència en transmissió del coneixement → Competència en la regulació i lideratge dels processos de convivència i aprenentatge a l’aula i els centres educatius Innovacions metodològiques Mobilitat internacional: Estada obligatòria a l’estranger Pràcticum en centres educatius de referència 5 anys lectius El Consell de Coordinació del Programa farà un informe anual de seguiment i avaluació de l’experiència pilot
 20. 20. 20 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (IV) Objectius: Integrar les millores i innovacions docents aplicades per les Facultats d’Educació de Catalunya des de la implementació del model Bolonya Aquest curs 2012-2013 s’han graduat les primeres promocions en Educació Infantil i en Educació Primària Assolir una formació més equilibrada dels futurs mestres i amb un elevat nivell d’exigència de coneixements Disposar d’un perfil de mestre més polivalent, sense perdre l’especificitat de cada etapa Ciències Humanitats Ciències Socials
 21. 21. 21 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (V) Mesures: Atracció dels millors estudiants: Programa de beques d’excel·lència Proves d’accés específiques (s’implementaran a partir del curs 2014-2015) Programa formatiu del nou grau pilot: mobilitat internacional, formació en terceres llengües, pràctiques en centres seleccionats... Atracció de professorat amb nivells d’excel·lència en docència i innovació: Creació d’equips docents específics per als grups pilots Convocatòria d’ajuts per reconèixer la innovació i la recerca realitzada per aquests equips docents Programa de beques de mobilitat Atracció de centres educatius de referència perquè participin en el programa de pràctiques
 22. 22. 22 Nou doble grau en Educació Infantil i Primària (VI) Programa de beques d’excel·lència: 100 beques per a estudiants de les vies 0 i 7 (PAU) amb una nota mitjana igual o superior a 8 en les proves de les PAU corresponents a les matèries de la fase general. 10 beques per a estudiants de les vies 4 i 8 (CFGS) amb qualificacions mitjanes dels seus estudis de cicles formatius de grau superior iguals o superiors a 9.
 23. 23. www.gencat.cat 23

×