Publicidad

Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

Consorci Administració Oberta de Catalunya
27 de Jan de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC(20)

Publicidad

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Publicidad

Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del Consorci AOC

 1. Informe d’activitat_2014
 2. Informe d’activitat_2014 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 Implantació 2014 Acumulat total Ens usuaris 137 2.128 Usuaris 2.430 22.661 Organismes prestadors de serveis 4 88 Oferta 2014 Acumulat total Procediments 83 438 Activitat 2014 Tramitacions 404.284 Les 10 trameses més utilitzades 2014 DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 79.309 Tramesa d’informació, escrits i documents 70.150 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 32.208 GRI - Tramesa d'actes i acords 24.065 BSF - Estrangeria 18.366 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 15.603 SING - Tramesa documentació 12.380 TES - Comunicacions Comissions Urbanisme 8.511 BSF - Tràmits 7.800 Índexs de plusvàlues 7.781 Els 10 ens que més trameses envien 2014 Departament de Territori i Sostenibilitat 12.246 Diputació de Girona 10.510 Consorci Administració Oberta de Catalunya 10.055 Síndic de Greuges 9.265 Sindicatura de Comptes 7.366 Col·legi de Notaris de Catalunya 6.240 Ajuntament de Barcelona 6.111 Departament de Governació i Relacions Institucionals 5.221 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 4.356 Departament d'Interior 3.845
 3. Informe d’activitat_2014 Serveis més consultats 2014 Renda (AEAT) 2.797.194 Títol de família nombrosa 2.665.235 Prestacions socials públiques (INSS) 1.891.446 Padró municipal d'habitants 1.784.493 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 1.577.545 Adreça electrònica viària (DEV) 929.895 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 735.606 Identitat (DGP) 727.061 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 366.005 Registres Civils 296.418 Els cessionaris més actius 2014 Generalitat de Catalunya (PICA) 7.811.143 Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona 1.948.607 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 1.579.255 Ajuntament de Barcelona 1.236.379 BASE - Gestió d'Ingressos 358.496 Ajuntament de Lleida 305.277 Ajuntament de Terrassa 265.509 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 186.163 Consell Comarcal de la Selva 168.885 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 166.899 Implantació 2014 Acumulat total Ens usuaris 34 484 .Ens usuaris ajuntaments 24 395 Oferta 2014 Acumulat total Serveis de VO disponibles 5 43 Ens que ofereixen dades (cedents) 4 858 .Ajuntaments que ofereixen PMH 10 832 % població coberta per PMH 88,24 Activitat 2014 Acumulat total Consultes PCI 14.739.390 47.505.257
 4. Informe d’activitat_2014 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.000 515.000 1.015.000 1.515.000 2.015.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 % d'ús de cada finalitat de consum 2014 % Ajuts, subvencions i beques 6.964.371 47,25 Notificació o comunicació administrativa 2.971.471 20,16 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 2.659.845 18,05 Denúncies, inspeccions i sancions 478.411 3,25 Deutors IVTM 282.907 1,92 Acreditació sanitària d'assegurats 229.141 1,55 Prestacions socials 211.199 1,43 Autoritzacions, permisos i llicències 208.369 1,41 Gestió i recaptació tributària en via executiva 191.591 1,30 Notificació de sancions de trànsit 91.002 0,62
 5. Informe d’activitat_2014 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 -10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Implantació 2014 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19 Oferta 2014 Acumulat total % població coberta 0 36% Organismes a comunicar 0 7 Activitat 2014 Comunicacions de canvi de domicili 161.403 Ajuntaments que han comunicat 14 Ens més actius 2014 Ajuntament de Terrassa 76.779 Ajuntament de Lleida 37.474 Ajuntament del Vendrell 13.541 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 9.033 Ajuntament de Roses 6.504 Ajuntament del Prat de Llobregat 5.374 Ajuntament del Masnou 3.609 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 3.233 Ajuntament de Cambrils 2.542 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1.910 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.322 Ajuntament de Valls 41 Ajuntament de Granollers 29 Ajuntament de Castellar del Vallès 12 161.403
 6. Informe d’activitat_2014 * Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 46 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 64 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 800 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 -2.500 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Activitat 2014 Nombre de tràmits fets 37.041 Els organismes més actius 2014 Consell Comarcal de la Noguera 1101 Ajuntament de Vallirana 1085 Ajuntament de Castellar del Vallès 1040 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 974 Ajuntament de Molins de Rei 970 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 864 Ajuntament de Salt 775 Ajuntament de la Roca del Vallès 774 Ajuntament de Castelló d'Empúries 695 Ajuntament de Cabrils 667 Tràmits més utilitzats 2014 Instància genèrica 25.802 Queixes i suggeriments 6026 Volant d'empadronament actual 1325 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 854 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 577 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 462 Volant d'empadronament històric 405 Volant de convivència actual 223 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 187 Comunicació d'obres excloses de llicència 152
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_2014 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_2014 Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 0 5.000 10.000 15.000 20.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 entrades sortides Activitat 2014 entrades sortides Volum registres 238.873 237.129
 9. Informe d’activitat_2014 Implantació Acumulat total Ens usuaris 396 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 -35.000 15.000 65.000 115.000 165.000 215.000 265.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 Els 10 ens que més notifiquen 2014 Generalitat de Catalunya 156.387 Ajuntament de Barcelona 32.242 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 29.204 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.652 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.013 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1.704 Universitat Autònoma de Barcelona 1.548 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.500 Ajuntament de Banyoles 1.340 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 1.315 Activitat Acumulat 2014 Notificacions fetes 260.918
 10. Informe d’activitat_2014 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 288 ajuntaments 271 consells comarcals 15 altres 2 58 161 237 344 393 401 406 407 288 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Oferta 2014 Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 21.515.666 Activitat Acumulat 2014 Nombre de cerques 219.683 Ens amb més visites 2014 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 10.188 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 6.026 Ajuntament de Salou 4.878 Ajuntament de Blanes 3.467 Ajuntament de la Seu d´Urgell 3.142 Ajuntament de Sant Pol de Mar 2.698 Ajuntament de Canet de Mar 2.467 Ajuntament de Tossa de Mar 2.370 Ajuntament de Cervera 2.334 Ajuntament de Roses 1.587 Activitat 2014 Accesos visor 163.748
 11. Informe d’activitat_2014 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 Implantació 2014 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 620 832 Oferta 2014 Acumulat total Plataformes privades connectades 7 16 Activitat 2014 Factures gestionades 97.889 Els organismes més actius 2014 Institut Català de la Salut 70.948 Diputació de Barcelona 5.823 Ajuntament de Reus 3.563 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.253 Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.230 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 1.143 Consell Comarcal del Berguedà 1.016 Ajuntament de Barcelona 944 Universitat Pompeu Fabra 884 Ajuntament d'Esparreguera 874
 12. Informe d’activitat_2014 102 329 544 603 654 769 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Activitat Acumulat total Subhastes electròniques 26 Formalització 1.831 Licitació 949 Adjudicació 631 Anul·lació 63 Alerta futura 3 Anunci previ 3 3.480 Licitacions Obert 743 Negociat sense publicitat 136 Negociat amb publicitat 44 Contracte menor 18 Restringit 5 Diàleg competitiu 3 949 Implantació 2014 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 115 769
 13. Informe d’activitat_2014 282 2.285 8.252 18.599 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Usuaris més actius 2014 Generalitat de Catalunya 2065 Ajuntament de Terrassa 1811 Ajuntament de Reus 1290 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 1167 Ajuntament de Badalona 732 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 724 Ajuntament de Granollers 704 Ajuntament de Mollet del Vallès 546 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 544 Ajuntament de Sant Just Desvern 439 Ens amb més edictes descarregats 2014 Generalitat de Catalunya 11.247 Universitat de Lleida 2.618 Ajuntament de Granollers 2.107 Ajuntament de Reus 1.534 Ajuntament de Sant Just Desvern 1.223 Ajuntament de Terrassa 923 DipSalut 919 Ajuntament d'Igualada 815 Consell Comarcal del Segrià 762 Ajuntament de Salt 752 Ens amb més pàgines vistes 2014 Generalitat de Catalunya 97.421 Universitat de Lleida 26.984 Ajuntament de Granollers 21.944 Ajuntament de Terrassa 16.058 Ajuntament de Salt 13.116 Ajuntament de Sant Just Desvern 12.261 Ajuntament de Reus 11.638 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 8.306 Consell Comarcal del Segrià 8.225 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 8.203 Implantació 2014 Acumulat total Usuaris 121 191 Activitat 2014 Número de documents 18.599
 14. Informe d’activitat_2014 Implantació 2014 Acumulat total Ens usuaris 137 234 Usuaris que reben més visites 2014 Ajuntament de Sant Just Desvern 23.865 Ajuntament de Salt 21.828 Ajuntament d'Igualda 15.509 Ajuntament de Piera 10.475 Dipsalut 9.459 Ajuntament de Castelló d'Empúries 7.610 Ajuntament de Llagostera 7.446 Ajuntament d'Olot 7.152 Ajuntament de Barberà 6.656 Ajuntament del Masnou 6.307
 15. Informe d’activitat_2014 22 29 45 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 36.612 55.254 68.992 57.284 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució núm. de documents arxivats per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Implantació Acumulat total iARXIU 80 Oferta Disponible Capacitat d'emmagatzematge 790 Gb Activitat iArxiu 2014 Acumulat total Documents 57.284 291.109 Ingressos 5.847 25.581 Consultes 1.124 2.365 Descàrregues 1.012 4.985 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2014 Departament d'Economia i Coneixement 2.341 Ajuntament de Manlleu 2.109 Consell Comarcal del Baix Penedès 680 Generalitat de Catalunya 404 Consell Comarcal de la Garrotxa 189 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 73 Ajuntament de Castellbisbal 29 Consell Comarcal de la Conca de Barberà 9 Consell Comarcal del Maresme 4 Universitat de Girona 3
 16. Informe d’activitat_2014 Implantació DESA'L Acumulat total 50 Activitat DESA'L Acumulat 2014 Document Expedient Creat 12.482 1213 Consultat 6.423 601 Descarregat 212 Transferència iArxiu completada 3 TOTAL: 19.117 1.817 Usuaris més actius. 2014 Document Expedient Ajuntament de Sant Fruitós del Bages 12.126 452 Ajuntament de Cubelles 1.851 216 Consell Comarcal del Vallès Oriental 1.404 205 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.252 387 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 1.019 67 17.652 1.327 Activitat S-Perdura 2014 Acumulat total Nombre d'accions 392 1.540
 17. Informe d’activitat_2014 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 -2.000.000 3.000.000 8.000.000 13.000.000 18.000.000 23.000.000 28.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2014 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat 2014 Nombre de validacions 27.672.976 Nombre total de segells de temps 14.847.199
 18. Informe d’activitat_2014 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat 2014 Acumulat total Nombre de signatures 996.085 1.252.358
 19. Informe d’activitat_2014 Implantació Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat 2014 idCAT 34.845 T-CAT 24.105 Signatura electrònica 17.678 T-CAT 15.718 T-CAT amb càrrec 6161 Certificats de servidor 838 Certificats de segell electrònic 431 T-CAT en Programari 291 Certificats d'entitat 252 Operador T-CAT 175 Certificats d'aplicació 138 Certificats de seu electrònica 86 Certificats de programari 15 24.105 idCAT: els organismes més actius 2014 Ajuntament de Barcelona 6.033 BASE - Gestió d'Ingressos 1.221 Departament de Cultura 1.220 Ajuntament de Rubí 1.195 Departament de la Presidència 1.172 Ajuntament de Sabadell 818 Ajuntament de Badalona 796 Ajuntament de Terrassa 758 Consell Comarcal del Maresme 707 Consorci Administració Oberta de Catalunya 682 T-CAT: els organismes més actius 2014 Universitat Pompeu Fabra 5.781 Administració Promoció i Gestió SA 4.400 Departament de Justícia 1.673 Universitat de Barcelona 1.496 Universitat Politècnica de Catalunya 1.075 Ajuntament de Badalona 709 Universitat Rovira i Virgili 675 Consell Comarcal del Vallès Oriental 463 Diputació de Tarragona 407 Consorci Administració Oberta de Catalunya 403
 20. Informe d’activitat_2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Evolució dels usuaris per any idCAT T-CAT 300 800 1300 1800 2300 2800 3300 3800 4300 4800 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2014 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius 2014 Generalitat de Catalunya 2.179 Ajuntament de Cubelles 1.813 Ajuntament de Talarn 573 Departament de Governació i Relacions Institucionals 429 Servei d'Ocupació de Catalunya 379 Ajuntament de Mollet del Vallès 378 Diputació de Girona 343 Consell Comarcal del Baix Empordà 315 Ajuntament de Cardona 290 Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 290
 21. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Publicidad