Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Publicidad

Similar a Informe d’activitat. Abril 2015(17)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Publicidad

Informe d’activitat. Abril 2015

 1. Informe d’activitat_ABRIL2015
 2. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 97,23% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Implantació Abril 2015 Acumulat total Ens usuaris 14 54 2.182 Usuaris 110 836 23.497 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Activitat Abril 2015 Tramitacions 34.448 166.051 Les 10 trameses més utilitzades Abril Cremes controlades 8.182 Tramesa d’informació, escrits i documents 6.603 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.827 Actes simplificades 1.786 Servei de publicació al DOGC 1.401 INF02 - Arrelament 1.099 Comunicacions expedients urbanisme 875 INF01 - Habitatge 705 Sol·licitud del Servei de Certificació Digital (SCD) 627 Enviament d'edicte 427 Els 10 ens que més trameses envien Abril Departament de Territori i Sostenibilitat 4.886 Síndic de Greuges 1.829 Diputació de Girona 1.183 Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.099 Sindicatura de Comptes 1.021 Ajuntament de Barcelona 706 Departament de Salut 509 Departament de Justícia 481 Departament d'Interior 456 Consorci Localret 439 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 166.051 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Oferta Abril 2015 Acumulat total Procediments 9 32 470
 3. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 96,75% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Serveis més consultats Abril Padró municipal d'habitants 228.018 Adreça electrònica viària (DEV) 171.214 Títol de família nombrosa 160.580 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 139.051 Registres Civils 137.811 Prestacions socials públiques (INSS) 133.769 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 95.095 Renda (AEAT) 89.253 Identitat 50.694 Cadastre 24.256 Els cessionaris més actius Abril Generalitat de Catalunya (PICA) 697.676 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 225.983 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 148.106 Ajuntament de Barcelona 93.812 Ajuntament de Lleida 47.394 Ajuntament de Terrassa 17.476 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA11.821 Ajuntament de Malgrat de Mar 11.677 Agència de l’Habitatge de Catalunya 10.726 Ajuntament de Cambrils 7.971 Activitat Abril 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.304.535 7.674.806 55.180.063 Implantació Abril 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 3 487 .Ens usuaris ajuntaments 0 2 397 Oferta Abril 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 4 836 % població coberta per PMH 88,27
 4. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Abril % Ajuts, subvencions i beques 612.586 21,01 Notificació o comunicació administrativa 350.577 12,02 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses159.707 5,48 Acreditació sanitària d'assegurats 47.333 1,62 Denúncies, inspeccions i sancions 24.169 0,83 Autoritzacions, permisos i llicències 14.186 0,49 Prestacions socials 13.312 0,46 Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.511 0,43 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 11.070 0,38 Gestió i recaptació en període voluntari 10.838 0,37 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 7.674.806 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 5. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Activitat Abril 2015 Comunicacions de canvi de domicili 13.638 63.569 Ajuntaments que han comunicat 11 Implantació Abril 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Abril 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius Abril Ajuntament de Terrassa 6.402 Ajuntament de Lleida 2.979 Ajuntament del Vendrell 1.074 Ajuntament de Roses 994 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 761 Ajuntament del Prat de Llobregat 492 Ajuntament del Masnou 347 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 301 Ajuntament de Cambrils 206 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 78 Ajuntament de Valls 4 13.638 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 63.569 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 6. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 99,98% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAM Els organismes més actius Abril Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 86 Ajuntament de Vallirana 86 Ajuntament de Molins de Rei 82 Ajuntament de la Roca del Vallès 81 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 81 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 79 Ajuntament de Sallent 70 Ajuntament de Salt 70 Consell Comarcal de la Noguera 69 Ajuntament d'Amposta 65 Tràmits més utilitzats Abril Instància genèrica 2.668 Queixes i suggeriments 409 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleu104 Volant d'empadronament actual 87 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 35 Volant de convivència actual 35 Volant d'empadronament històric 28 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 25 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 21 Comunicació d'obres excloses de llicència 16 Activitat Abril 2015 Nombre de tràmits fets 3.498 12.794 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 12.794 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 48 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 66 *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 806 Consells comarcals usuaris 37 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9
 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_ABRIL2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat Usuari 92,67% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida Activitat Abril 2015 entrades sortides Volum registres 29.462 21.242 0 5.000 10.000 15.000 20.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides
 9. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat Ciutadà 99,77% Administració 97,93% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Activitat Abril Acumulat 2015 Notificacions fetes 23.985 94.949 Els 10 ens que més notifiquen Abril Generalitat de Catalunya 11.068 Ajuntament de Barcelona 4.876 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.295 Síndic de Greuges 318 Ajuntament de Castelló d'Empúries 281 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 255 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 170 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 168 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 166 Ajuntament de Cubelles 163 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 94.949 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució del'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 429
 10. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 98,27% Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Oferta Abril Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.470.029 Activitat Abril Acumulat 2015 Nombres cerques 15.294 70.354 Activitat Abril 2015 Accesos visor 11.932 46.954 Accesos web GeoLocal 560 Visors amb visites 542 Ens amb més visites Abril Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 765 Ajuntament de Roses 372 Ajuntament de Salou 371 Ajuntament Torroella de Montgrí 323 Ajuntament de Tossa de Mar 289 Ajuntament de Blanes 287 Consell Comarcal del Bages 267 Ajuntament de Canet de Mar 264 Ajuntament de la Seu d´Urgell 248 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 240 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any
 11. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/e.FACT-AAPP Activitat Abril 2015 Factures gestionades 150.605 406.980 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 406.980 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Abril 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 Implantació Abril 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 11 956 1.788 Disponibilitat Portal del receptor 96,89% Bústia de lliurament factures 98,79% Els organismes més actius Abril Institut Català de la Salut 27.621 Generalitat de Catalunya 7.015 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.237 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 5.472 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell3.676 Consorci Sanitari Integral 3.630 Diputació de Barcelona 2.651 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau2.109 Consorci Sanitari de Terrassa 2.022 Corporació de Salut del Maresme i de la Selva 1.548
 12. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Implantació Abril 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 14 36 805 Activitat Abril Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 Licitació 248 Formalització 122 Adjudicació 74 Anul·lació 8 Alerta futura 0 Anunci previ 1 453 Licitacions Contracte menor 6 Negociat amb publicitat 11 Negociat sense publicitat 46 Obert 185 Restringit 0 248 102 329 544 603 654 769 805 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 13. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat Ciutadà 99,28% Usuari AAPP 98,05% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Activitat Abril 2015 Número de documents 2.860 10.643 Usuaris més actius Abril Generalitat de Catalunya 238 Ajuntament de Badalona 237 Ajuntament de Girona 147 Ajuntament de Reus 98 Ajuntament de Granollers 95 Ajuntament de Mollet del Vallès 95 Ajuntament de Terrassa 95 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 88 Ajuntament de Mataró 87 Ajuntament de Blanes 59 Ens amb més edictes descarregats Abril Generalitat de Catalunya 4.875 Ajuntament de Girona 824 Ajuntament d'Igualada 748 Universitat de Lleida 677 Ajuntament de Granollers 423 Ajuntament d'Olot 280 Ajuntament de Badalona 252 Ajuntament de Matadepera 245 Ajuntament de Sant Just Desvern 180 Ajuntament de la Llagosta 136 Ens amb més pàgines vistes Abril Generalitat de Catalunya 22.223 Ajuntament de Girona 6.930 Ajuntament de Granollers 3.559 Ajuntament de Badalona 3.235 Ajuntament d'Igualada 2.946 Universitat de Lleida 2.438 Ajuntament d'Olot 1.943 Ajuntament de Matadepera 1.736 Ajuntament de Terrassa 1.465 Ajuntament de la Llagosta 1.301 282 2.285 8.252 18.599 10.643 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Implantació Abril 2015 Acumulat total Usuaris 16 87 475
 14. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat Ciutadà 99,79% AAPP 93,51% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Implantació Abril 2015 Acumulat total Ens usuaris 12 56 429 Usuaris que reben més visites Abril Ajuntament de Sant Just Desvern 2.357 Ajuntament de Salt 2.076 Ajuntament d'Igualada 2.049 Ajuntament de Llagostera 1.790 Ajuntament de Barberà del Vallès 1.067 Ajuntament d'Olot 971 Ajuntament de Pla de l'Estany 930 Ajuntament de Tortosa 876 Ajuntament del Masnou 774 Ajuntament de Piera 747
 15. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 98,73% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 141,68 790 Gb Implantació Abril Acumulat total iARXIU 3 92 36.612 55.254 68.992 57.284 20.512 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 Activitat iArxiu Abril 2015 Acumulat total Documents 6.154 20.512 314.722 Ingressos 487 1.574 27.307 Consultes 133 1.145 3.512 Descàrregues 43 499 5.430 22 29 45 80 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Abril Departament d'Economia i Coneixement 325 Consell Comarcal del Baix Penedès 110 Ajuntament de Manlleu 47 Generalitat de Catalunya 4 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1 487
 16. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat S-Perdura 99,89% Disponibilitat DESA'L 98,40% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 2.971 694 10.705 1267 Consultat 53 59 218 496 Descarregat 1.065 1.340 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 4.089 753 12.263 1.768 Abril Acumulat 2015 Usuaris més actius. Abril Document Expedient Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2.405 122 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 732 31 Ajuntament de Barcelona 203 203 Ajuntament de Cubelles 232 56 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 139 139 TOTAL: 3.711 551 Activitat S-Perdura Abril 2015 Acumulat total Nombre d'accions 29 179 1719 Implantació DESA'L Abril Acumulat total 0 51
 17. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 98,39% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Abril 2015 Nombre de validacions 3.228.091 12.846.795 Nombre total de segells de temps 2.871.878 7.990.769 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució del'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 12.846.795 8.649.680 7.770.038 14.847.199 7.990.769 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 18. Informe d’activitat_ABRIL2015 Disponibilitat 99,01% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Abril 2015 Acumulat total Nombre de signatures 154.338 580.161 1.832.519 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 Evolucióde l'activitat.Any2015 Nombre de signatures 28.929 76.420 179.853 996.085 580.161 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolucióde l'activitat perany Nombre de signatures
 19. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 T-CAT 1.301 T-CAT amb càrrec 245 T-CAT en Programari 51 Certificats de servidor 110 Certificats de segell electrònic 40 Certificats d'entitat 16 Operador T-CAT 7 Certificats d'aplicació 19 Certificats de seu electrònica 5 1.794 T-CAT: els organismes més actius Abril Administració Promoció i Gestió SA 417 Departament de Justícia 232 Universitat Politècnica de Catalunya 117 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 114 Universitat Pompeu Fabra 88 Universitat de Barcelona 77 Consell Comarcal del Baix Llobregat 61 Universitat Rovira i Virgili 57 Consorci Administració Oberta de Catalunya 46 Consell Comarcal del Maresme 37 Activitat Abril 2015 idCAT 4.189 15.378 T-CAT 1.794 8.293 Signatura electrònica 1.739 9.436 idCAT: els organismes més actius Abril Ajuntament de Barcelona 675 Departament de Benestar Social i Família 155 Departament de la Presidència 150 BASE - Gestió d'Ingressos 146 Departament de Cultura 123 Consorci Administració Oberta de Catalunya 120 Ajuntament de Rubí 119 Ajuntament de Sabadell 106 Ajuntament de Badalona 86 Ajuntament de Sant Celoni 79
 20. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,90% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,94% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Abril Generalitat de Catalunya 290 Ajuntament de Cubelles 105 Departament de Territori i Sostenibilitat 83 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 47 Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort 41 Ajuntament de Mollet del Vallès 39 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 33 Diputació de Girona 28 Ajuntament de Polinyà 27 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 27 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 21. Informe d’activitat_ABRIL2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 99,17% e-Valisa: els organismes més actius Abril Departament d'Ensenyament 973 Departament de Governació i Relacions Institucionals 362 Departament de Salut 343 Departament d'Economia i Coneixement 263 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 259 Departament de Territori i Sostenibilitat 189 Departament d'Empresa i Ocupació 161 Departament de la Presidència 123 Departament d'Interior 104 Departament de Cultura 56 Activitat Abril 2015 Tramitacions 2.876 10.413 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 Hèstia http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,73% Implantació Acumulat Nombre d'ens que utilitzen el servei 37
 22. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
Publicidad