Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Informe d’activitat. Maig 2015 (16)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

Informe d’activitat. Maig 2015

 1. 1. Informe d’activitat_MAIG2015
 2. 2. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 98,36% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Activitat Maig 2015 Tramitacions 36.936 202.987 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ens usuaris 4 58 2.188 Usuaris 751 1.587 24.248 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Les 10 trameses més utilitzades Maig Tramesa d’informació, escrits i documents 7.948 Cremes controlades 2.529 Actes simplificades 2.037 Tramitació d'expedients del Síndic de Greuges 1.651 Servei de publicació al DOGC 1.363 INF02 - Arrelament 1.113 Sol·licitud convocatòria 2015 863 Lliurament d'índexs de plusvàlues 817 Comunicacions expedients urbanisme 795 INF01 - Habitatge 743 Els 10 ens que més trameses envien Maig Consorci Administració Oberta de Catalunya 3.491 Departament de Territori i Sostenibilitat 2.839 Síndic de Greuges 1.656 Departament d'Interior 1.570 Departament de Governació i Relacions Institucionals 1.192 Ajuntament de Barcelona 892 Diputació de Girona 855 Col·legi de Notaris de Catalunya 817 Departament de la Presidència 692 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 603 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 202.987 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015 Oferta Maig 2015 Acumulat total Procediments 7 39 477
 3. 3. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 98,20% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Activitat Maig 2015 Acumulat total Consultes PCI 949.151 8.623.957 56.129.214 Serveis més consultats Maig Padró municipal d'habitants 204.725 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 172.212 Adreça electrònica viària (DEV) 113.973 Prestacions socials públiques (INSS) 103.658 Renda (AEAT) 80.606 Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 59.382 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 38.798 Identitat 29.155 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 23.008 Registres Civils 22.840 Els cessionaris més actius Maig Generalitat de Catalunya (PICA) 486.432 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 172.052 Ajuntament de Barcelona 138.019 Ajuntament de Lleida 52.979 Agència de l’Habitatge de Catalunya 20.762 Ajuntament de Terrassa 17.147 Consell Comarcal de la Selva 10.199 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA9.293 Ajuntament de Cambrils 5.601 Ajuntament de Mataró 4.936 Oferta Maig 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 1 5 837 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ens usuaris 4 7 491 .Ens usuaris ajuntaments 2 4 399
 4. 4. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta% d'ús de cada finalitat de consum Maig % Ajuts, subvencions i beques 440.820 15,12 Notificació o comunicació administrativa 329.462 11,30 Denúncies, inspeccions i sancions 31.439 1,08 Autoritzacions, permisos i llicències 25.932 0,89 Deutors IVTM 22.547 0,77 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 15.011 0,51 Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.958 0,44 Prestacions socials 11.298 0,39 Gestió i recaptació en període voluntari 10.237 0,35 Urbanisme 9.411 0,32 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 8.623.957 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 5. 5. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Ens més actius Maig Ajuntament de Lleida 2.992 Ajuntament del Vendrell 1.111 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 853 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 621 Ajuntament del Prat de Llobregat 386 Ajuntament del Masnou 359 Ajuntament de Roses 304 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 299 Ajuntament de Cambrils 240 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 36 Ajuntament de Terrassa 18 7.219 Activitat Maig 2015 Comunicacions de canvi de domicili 7.219 70.788 Ajuntaments que han comunicat 11 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 70.788 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Maig 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7
 6. 6. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 100% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 48 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 18 66 *Tramitació d'activitats empresarials Activitat Maig 2015 Nombre de tràmits fets 3.504 16.298 Els organismes més actius Maig Consell Comarcal de la Noguera 120 Ajuntament de Molins de Rei 111 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 91 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 87 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 75 Ajuntament de Castellar del Vallès 72 Ajuntament de Vallirana 69 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 65 Ajuntament de Salt 64 Ajuntament de Collbató 63 Tràmits més utilitzats Maig Instància genèrica 2.537 Queixes i suggeriments 483 Volant d'empadronament actual 117 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 87 Certificat de convivència actual 38 Certificat d'empadronament històric 35 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 32 Recollida de mobles i trastos vells al carrer 29 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 20 Alta procedent d'un altre municipi 17 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 16.298 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 806 Consells comarcals usuaris 38 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9
 7. 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_MAIG2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. 8. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat Usuari 98,99% Implantació Ajuntaments 197 Consell comarcal 18 Consorci 19 Diputació 2 Ens de gestió 12 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 1 Societat participada 1 254 214 239 254 254 190 200 210 220 230 240 250 260 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució dels usuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida Activitat Maig 2015 entrades sortides Volum registres 32.129 25.420 0 5.000 10.000 15.000 20.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides
 9. 9. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat Ciutadà 99,97% Administració 97,74% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Activitat Maig Acumulat 2015 Notificacions fetes 25.383 120.332 Els 10 ens que més notifiquen Maig Generalitat de Catalunya 12.248 Ajuntament de Barcelona 5.578 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.637 Síndic de Greuges 424 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 409 Ajuntament de Castelló d'Empúries 315 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 256 Ajuntament de Berga 171 Consell Comarcal del Vallès Oriental 140 Ajuntament de Girona 111 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 120.332 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Acumulat total Ens usuaris 450
 10. 10. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 95,94% Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Oferta Maig Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.470.005 Activitat Maig Acumulat 2015 Nombres cerques 17.461 87.815 Activitat Maig 2015 Accesos visor 10.208 57.162 Accesos web GeoLocal 376 Visors amb visites 546 Ens amb més visites Maig Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 765 Ajuntament de Roses 372 Ajuntament de Salou 371 Ajuntament Torroella de Montgrí 323 Ajuntament de Tossa de Mar 289 Ajuntament de Blanes 287 Consell Comarcal del Bages 267 Ajuntament de Canet de Mar 264 Ajuntament de la Seu d´Urgell 248 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 240
 11. 11. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Disponibilitat Portal del receptor 98,60% Bústia de lliurament factures 99,94% Activitat Maig 2015 Factures gestionades 166.068 573.048 Oferta Maig 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 16 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 573.048 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Organismes que reben més factures Maig Institut Català de la Salut 28.245 Generalitat de Catalunya 7.765 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 6.159 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.705 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 3.774 Consorci Sanitari Integral 3.508 Diputació de Barcelona 2.745 Consorci Sanitari de Terrassa 2.568 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.323 Ajuntament de Barcelona 1.788 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 6 962 1.619
 12. 12. Informe d’activitat_MAIG2015 94,23% 5,77% Distribució per categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 2% 23% 45% 19% 10% 1% Distribució per import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Empreses que trameten més factures Maig ENDESA ENERGIA 17.717 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. 9.211 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. 5.024 ENDESA ENERGIA XXI, SLU. 3.917 Aigües de Barcelona 2.870 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. 2.450 SOREA, S.A.U. 1.966 Telefónica Móviles España, S.A. (Sociedad Uniperso 1.918 TEVA PHARMA, S.L.U. 1.873 Johnson & Johnson SA 1.604 Plataformes que trameten més factures Maig EDICOM (PLATAFORMA) 38.507 BÚSTIA LLIURAMENT e.FACT 31.284 ENDESA (PLATAFORMA) 19.830 INVINET (PLATAFORMA) 16.491 PLATAFORMA SERES EFACTURA 16.419 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA 11.305 EDIVERSA (PLATAFORMA) 5.312 INTERCONNEXIÓ AMB FACE 4.076 BÚSTIA EDI 3.221 BANC SABADELL (PLATAFORMA) 2.916
 13. 13. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Licitació 250 Formalització 113 Adjudicació 161 Anul·lació 6 Alerta futura 2 Anunci previ 4 536 Activitat Maig Acumulat total Subhastes electròniques 0 26 Licitacions Contracte menor 7 Negociat amb publicitat 12 Negociat sense publicitat 44 Obert 186 Restringit 1 250 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 8 44 813 102 329 544 603 654 769 813 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 14. 14. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat Ciutadà 99,97% Usuari AAPP 97,93% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER 282 2.285 8.252 18.599 13.219 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 any 2015 Activitat Maig 2015 Número de documents 2.576 13.219 Usuaris més actius Maig Generalitat de Catalunya 232 Ajuntament de Badalona 131 Ajuntament de Girona 121 Ajuntament de Reus 103 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 97 Ajuntament de Terrassa 97 Ajuntament de Mataró 81 Ajuntament de Granollers 78 Ajuntament de Mollet del Vallès 63 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 58 Ens amb més pàgines vistes Maig Generalitat de Catalunya 25.184 Ajuntament de Girona 5.425 Ajuntament de Granollers 5.101 Universitat de Lleida 3.334 Ajuntament d'Igualada 3.020 Ajuntament de Badalona 2.804 Ajuntament d'Olot 2.434 Ajuntament de Matadepera 2.257 Ajuntament de Terrassa 1.897 Ajuntament de la Llagosta 1.448 Ens amb més edictes descarregats Maig Generalitat de Catalunya 5.020 Ajuntament de Girona 844 Universitat de Lleida 717 Ajuntament de Granollers 611 Ajuntament d'Igualada 503 Ajuntament de Matadepera 356 Ajuntament de la Llagosta 344 Ajuntament d'Olot 290 Ajuntament de sant Pol de Mar 199 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 194 Implantació Maig 2015 Acumulat total Usuaris 23 110 498
 15. 15. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat Ciutadà 100% AAPP 98,26% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Usuaris que reben més visites Maig Ajuntament de Sant Just Desvern 2.553 Ajuntament de Salt 2.312 Ajuntament de Llagostera 2.017 Ajuntament d'Igualada 1.960 Ajuntament d'Olot 1.141 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 1.141 Ajuntament de Vallirana 948 Ajuntament de Pla de l'Estany 879 Ajuntament del Masnou 826 Ajuntament de Barberà del Vallès 772 Implantació Maig 2015 Acumulat total Ens usuaris 14 70 443
 16. 16. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 99,40% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu 22 29 45 80 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 147,19 790 Gb Activitat iArxiu Maig 2015 Acumulat total Documents 14.556 35.068 326.177 Ingressos 918 2.492 28.073 Consultes 75 1.220 3.585 Descàrregues 12 511 5.442 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Maig Departament d'Economia i Coneixement 710 Ajuntament de Manlleu 143 Consell Comarcal del Baix Penedès 60 Generalitat de Catalunya 3 Ajuntament de Castellbisbal 2 918 36.612 55.254 68.992 57.284 35.068 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Maig Acumulat total iARXIU 0 92
 17. 17. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat S-Perdura 99,95% Disponibilitat DESA'L 98,60% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Activitat S-Perdura Maig 2015 Acumulat total Nombre d'accions 31 210 1750 Implantació DESA'L Maig Acumulat total 0 51 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 13.317 4.728 24.022 5995 Consultat 69 94 287 590 Descarregat 579 1.919 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 13.965 4.822 26.228 6.590 Maig Acumulat 2015 Usuaris més actius. Maig Document Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.450 2.422 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 4.208 149 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2.347 181 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 319 317 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 259 229 TOTAL: 9.583 3.298
 18. 18. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 98,37% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Maig 2015 Nombre de validacions 3.450.014 12.846.795 Nombre total de segells de temps 2.008.331 9.999.100 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat.Any2015 Nombre de validacions Nombre totalde segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 12.846.795 16.296.809 8.649.680 7.770.038 14.847.199 7.990.769 9.999.100 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 19. 19. Informe d’activitat_MAIG2015 Disponibilitat 99,89% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Maig 2015 Acumulat total Nombre de signatures 104.212 684.373 1.936.731 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 Evolucióde l'activitat.Any2015 Nombre de signatures 28.929 76.420 179.853 996.085 580.161 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolucióde l'activitat per any Nombre de signatures
 20. 20. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Maig 2015 idCAT 3.035 18.413 T-CAT 2.326 10.619 Signatura electrònica 2.057 11.493 T-CAT 1.649 T-CAT amb càrrec 360 T-CAT en Programari 86 Certificats de servidor 106 Certificats de segell electrònic 39 Certificats d'entitat 30 Operador T-CAT 41 Certificats d'aplicació 13 Certificats de programari 1 Certificats de seu electrònica 1 2.326 T-CAT: els organismes més actius Maig Departament de Justícia 672 Administració Promoció i Gestió SA 470 Universitat Politècnica de Catalunya 163 Universitat Pompeu Fabra 101 Universitat Rovira i Virgili 77 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 61 Consell Comarcal del Maresme 56 Consorci Administració Oberta de Catalunya 55 Universitat de Barcelona 50 Consell Comarcal del Baix Llobregat 42 idCAT: els organismes més actius Maig Ajuntament de Barcelona 501 Consorci Administració Oberta de Catalunya 233 Ajuntament de Rubí 109 Departament de la Presidència 104 Departament de Cultura 96 BASE - Gestió d'Ingressos 87 Ajuntament de Sabadell 83 Ajuntament de Badalona 70 Departament de Benestar Social i Família 68 Ajuntament de Castelldefels 65
 21. 21. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 100% Operador 99,98% Disponibilitat e-Signatura 99,95% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius Maig Generalitat de Catalunya 219 Ajuntament de Cubelles 93 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 71 Departament de Salut 66 Ajuntament de Mollet del Vallès 64 Diputació de Girona 60 Consell Comarcal del Baix Penedès 53 Ajuntament de Barcelona 52 Ajuntament de Talarn 48 Departament de Governació i Relacions Institucionals 33
 22. 22. Informe d’activitat_MAIG2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 98,09% e-Valisa: els organismes més actius Maig Departament d'Ensenyament 1.374 Departament de Salut 647 Departament de Governació i Relacions Institucionals 454 Departament d'Economia i Coneixement 338 Departament de Territori i Sostenibilitat 293 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 184 Departament d'Empresa i Ocupació 173 Departament de la Presidència 152 Departament d'Interior 93 Departament de Justícia 85 Activitat Maig 2015 Tramitacions 3.904 14.317 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015
 23. 23. Informe d’activitat_MAIG2015 Hèstia http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,97% Font: Consorci AOC 72 Àrees bàsiques de serveis socials (ABBS), de les 106 que hi ha a Catalunya, fan servir el servei Hèstia.
 24. 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

×