Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGDL2018 - Sessió: "Comunicacions al ciutadà"

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a CGDL2018 - Sessió: "Comunicacions al ciutadà" (20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

CGDL2018 - Sessió: "Comunicacions al ciutadà"

 1. 1. Comunicacions al ciutadà Carles Casas Vidal #GovernDigital
 2. 2. BASE Gestió d’Ingressos
 3. 3. BASE-Gestió d'Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els Ajuntaments, els E s i depe de ts i d’alt es ad i ist a io s ue li delege . Principals serveis La gestió, liquidació, recaptació, inspecció i comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat La i fo a i , la assistè ia, l’o ie ta i , l’assesso a e t i el fi a ça e t de les administracions públiques gestionades El disseny, la elaboració i el manteniment dels sistemes d’i fo a i que permeten la prestació dels serveis
 4. 4. BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat, a tua sota els p i ipis d’efi à ia, i ova i te ol gi a i efi iè ia, a la volu tat d’u a illo a o sta t dels se veis ue ofereix Atenció usuari Ciutadans => 500.000 => Xarxa oficines i Seu Electrònica Ens => 190 => Xarxa oficines i Serveis Centrals Empleats => 220
 5. 5. Comunicacions
 6. 6. Papers personalitzats Fo ats d’i te a vi po flexi les Dificultat en la custòdia documental digital Dificultat en canvi de proveïdor Diferenciació BASE amb proveïdor Dificultat de nous canals de distribució Punt de partida
 7. 7. Comunicacions a persones físiques / jurídiques Notificacions : 300.000 / any (25% jurídiques) Ordinàries : 900.000 / any Costos anuals de 1.700.000 € Ciutadania reclama / exigeix nous canals de comunicació Conscienciació ecològica Tipus i costos de comunicacions
 8. 8. Tres proveïdors Impressió, manipulació i distribució Servei postal amb prova entrega electrònica (PEE) Notificacions electròniques Estalvi anual de 400.000 € Simplificació de formats i sense pre-impressió Independència i nous canals de distribució Situació actual
 9. 9. Administració Electrònica
 10. 10. Seu electrònica Ofi i a d’ate i presencial Interoperabilitat cooperativa Serveis externs Oficina de Gestió Administrativa Marc Normatiu - Organització
 11. 11. Relació Electrònica de les Persones Físiques Relació Electrònica de les Persones Jurídiques Servei Català de Trànsit: Dirección Electrónica Vial (DEV) Relació Electrònica BASE (REB): Consentiment
 12. 12. Centralització de totes les comunicacions massives de BASE Gestió Comunicacions Externes (GCE)
 13. 13. > Comunicacions: Ordinàries (I) >
 14. 14. Comunicacions: Ordinàries (II)
 15. 15. Comunicacions: Notificacions (I) Metodologia GCE
 16. 16. Comunicacions: Notificacions (II) Prova Entrega Electrònica (PEE) GCE REB > > > > >> >
 17. 17. Comunicacions: Notificacions (III)
 18. 18. Resum
 19. 19. Resum Si pli itat e l’o di a i g à ies als p oveïdo s Automatització de les notificacions i integració total Estalvi de costos Nous canals de comunicació ....... i sobretot, conscienciació ecològica !!!
 20. 20. Agafa l’o ada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital ccasas@base.cat

×