Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classificació local"

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classificació local" (20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classificació local"

 1. 1. Estàndard per a la interoperabilitat: el quadre de classificació de la documentació municipal i comarcal Grup de treball del model de quadre de classificació de la documentació municipal i dels consells comarcals. #GovernDigital
 2. 2. Model QdCAC_Instruments de gestió documental Instruments de gestió documental Esquema de metadades per a la gestió de documents Quadres de classificació Regles i permisos d’accés Calendaris de conservació ISO 15489-1:2016. Apartat 8
 3. 3. Model QdCAC_Normativa Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Article 6.1.d) Obligacions de transparència / ordenació segons QdC Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, del procediment d’integració i del Registre d’Arxius de Catalunya / Art 3.2 Els fons dels arxius han de disposar QdC Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Art 17. Arxiu únic de documents RD4/2010, de 8 de gener pel que s’aprova l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica. Art. 21. mesures interoperabilitat e) La classificació d’acord amb un pla de classificació adaptat a funcions.
 4. 4. Model QdCAC_ Definició Classificació: Identificació i estructuració sistemàtica de les activitats i/o documents de les organitzacions en categories, d’acord amb convencions, mètodes i normes de procediments lògicament estructurats (3.5) Quadres de classificació permeten: L’aplicació de regles i permisos d’accés L’aplicació de les corresponents regles de disposició que correspongui La migració de documents d’una funció o activitat a un nou entorn Font: ISO 15489-1:2016.
 5. 5. Model QdCAC_ Objectiu i finalitats Objectiu Oferir als ajuntaments i consells comarcals catalans i altres ens que en depenen un instrument per al conjunt de la documentació (històrica i actual) en qualsevol suport (paper o electrònic) i format Finalitat Esdevenir un model de referència no obligatori però es recomana l’adopció per les seves avantatges: Recull noves funcions (derivades de l’e-administració i TIC) i nous àmbits competencials S’ajusta a la legalitat vigent (39/2015 i 19/2014) Agilitza l’avaluació dels documents, l'execució de la disposició i la gestió de l’accés Integra en un únic model documentació històrica i actual Facilita la interoperabilitat real de dades estructurades entre diferents sistemes d’informació Identifica de forma exhaustiva els processos/sèries Facilita l’accés a la documentació i informació pública de manera organitzada
 6. 6. 01. Acció i òrgans de Govern 02. Organització i gestió administrativa 03. Personal 04. Patrimoni 05. Recursos econòmics i financers 06. Urbanisme, obres i mobilitat 07. Sostenibilitat i medi ambient 08. Ordenació i promoció de l’activitat econòmica 09. Població i eleccions 10. Serveis culturals, de l’esport i lleure 11. Serveis per a l’educació 12. Serveis per al benestar i la salut 13. Seguretat i protecció ciutadana 1er nivell. Funcions _ Responsabilitats comunes dels ajuntaments 2n nivell. Activitats _ Conjunt d’accions per assolir el compliment d’una funció 3er nivell. Accions _ Manifestació concreta de l’activitat
 7. 7. 02. Organització i gestió administrativa • 02.01 Estructura administrativa i organigrama • 02.02 Planificació, control administratiu i transparència • 02.03 Gestió dels documents i de la informació • 02.04 Gestió de les comunicacions • 02.05 Gestió de les aplicacions TIC • 02.06 Actuacions jurídico-administratives • 02.06.01 Registre de poders / apoderaments • 02.06.02 Inscripcions a registres públics i privats • 02.06.03 Procediments per la via administrativa • 1355_Expedients de responsabilitat civil • 1356_Expedients sancionadors greus de règim general • 1357_Expedients sancionadors lleus de règim general • 1358_Expedients sancionadors molt greus de règim general • 1359_ Inspecció i control de procediment general • 1360_Reclamacions de particulars a causa de l’estat de la via pública, l’equipament o el mobiliari • 1361_Reclamacions de particulars per una actuació negligent d’un treballador o autoritat pública • 02.06.04 Procediments judicials • 02.07 Convenis • 02.08 Contractació administrativa Taula d’Accés i Avaluació Documental codi 777
 8. 8. Model QdCAC_Resum dades Àmbits: 13 Entrades del Quadre de classificació: 248 Nombre sèries documentals/ procediments 1974
 9. 9. Model QdCAC_Impacte 40 ajuntaments adherits Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. 142 ajuntaments Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya. 400 ajuntaments (aprox) Diputació de Tarragona. Programa ACTIO. Implementat a 40 ajuntaments i 120 peticions Consorci Administració Oberta de Catalunya. e-SET (incorpora catàleg)
 10. 10. Model QdCAC_Cronologia projecte •2014-2015 •Grup treball • 18 persones Fase creació QdCM •2015-2016 •Grup permanent 8 persones •Debat model QC •Consulta pública Fase consulta i aprovació •2017 -2018 • Resolució consultes •Implementació •Difusió •Documentació descripcions Fase consolidació i implementació •Estendre el model als consells comarcals •Eina pels portals de transparència •Vincular QC a SIA Futurs reptes
 11. 11. Grup permanent • Lali Albareda. Consell Comarcal de la Conca de Barberà • Salvador Cabré. Arxiu Comarcal Alt Camp. Departament de Cultura • Lluís Cermeno. Departament de Cultura / coordinació • Josep Conejo. Diputació de Barcelona • Anna de la Fragua. Ajuntament de St. Feliu de Llobregat • Maite Ferrer. Departament de Cultura / secretaria • Anna Magrinyà. Departament de Cultura / secretaria • Raimon Nualart. Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 12. 12. Grup de Treball d’elaboració del model de Quadre de Classificació • Lali Albareda. Consell Comarcal de l’Alt Camp •Sergi Borrallo. Diputació de Tarragona • Salvador Cabré. Arxiu Comarcal Alt Camp. Departament de Cultura • Lluís Cermeno. Departament de Cultura / coordinació • Montserrat Cervera. Diputació de Lleida • Xon Colomer. Diputació de Girona • Xavier Conchillo. Ajuntament de Platja d’Aro • Josep Conejo. Diputació de Barcelona • Jordi Gaitx. Ajuntament de Santa Cristina d’Aro • Teresa Ibars. Diputació de Lleida • Anna de la Fragua. Ajuntament de St. Feliu de Llobregat • Aram Magrins. Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet • Anna Magrinyà. Departament de Cultura / secretaria • M. Dolors Montagut. Arxiu Comarcal de la Segarra. Departament de Cultura • Ascen Moro. Ajuntament de St. Feliu de Llobregat • Joaquim Nolla. Ajuntament de Tarragona • Raimon Nualart. Consorci d’Administració Oberta de Catalunya • Sílvia Sisteré. Departament de Cultura / secretaria • Fina Solà. Diputació de Barcelona • Emma Vila. Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
 13. 13. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital qdcm.cultura@gencat.cat http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/te mes/arxius_i_gestio_documental/gestiodocumental/gd_local/suport/model_qdcm/

×