Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume Usall)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
VÀLid i idCAT Mòbil
VÀLid i idCAT Mòbil
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume Usall)

Descargar para leer sin conexión

Presentació de Jaume Usall a la jornada de govern digital "ERidCAT: nous serveis d'identitat digital al mòbil"

Presentació de Jaume Usall a la jornada de govern digital "ERidCAT: nous serveis d'identitat digital al mòbil"

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a "idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume Usall) (20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

Más reciente (20)

"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume Usall)

 1. 1. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” Experiència de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, pilot de l’idCAT Mòbil
 2. 2. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Antecedents D’on venim •Des del 2004 l'Ajuntament de Castellar del Vallès és entitat de registre del certificat digital idCAT • Castellar del Vallès disposa d’un padró de 23.633 habitants  D'aquest 18.600 major de 18 anys 19.107 majors de 16 anys •Fins l'actualitat s'han expedit més de 2.500 certificats idCAT
 3. 3. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Prova pilot El passat 21 de gener, Castellar del Vallès va iniciar la prova pilot de donar d'alta l'idCAT Mòbil
 4. 4. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Prova pilot Va començar a acceptar aquest sistema d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica per als tràmits, que a través de l'e-TRAM, fins al moment es requeria de certificat digital
 5. 5. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Motivació Motivació •Aspectes legals •Aspectes tecnològics
 6. 6. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Motivació Aspectes legals Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Entra en vigor el proper 1 d'octubre de 2016) •Article 12. Assistència en l’ús de mitjans electrònics als interessats. 1. Les administracions públiques han de garantir que els interessats es puguin relacionar amb l’Administració a través de mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seva disposició els canals d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es determinin en cada cas.
 7. 7. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Motivació Aspectes legals •Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. •Estaran obligades les entitats sense personalitat jurídica •Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
 8. 8. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Motivació Aspectes tecnològics Dades de Castellar del Vallès •L'any 2014, de les 12.598 entrades rebudes, 1.351 varen ser en format electrònic (10,7%) •L'any 2015, de les 14.296 entrades rebudes, 3.542 varen ser realitzades de forma electrònica (24,8%) •L'any 2015 del 800 tràmits electrònics realitzats per la ciutadania (persones físiques), 366 varen ésser amb certificat digital (45,6%)
 9. 9. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Regulació Regulació de l'ús de l’identificació digital idCAT SMS Mitjançant Decret d'Alcaldia, es va aprovar el Protocol d’identificació i signatura electrònica de l'Ajuntament de Castellar del Vallès (publicat BOPB de 9/2/2016) Determina els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la implantació dels sistemes de signatura electrònica per a cada tràmit o servei.
 10. 10. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Regulació Protocol d’identificació i signatura electrònica •S'estableix com criteri general que, per a la identificació i la signatura electrònica en els tràmits o serveis electrònics, s'admetran els mecanismes d'identificació i signatura classificats amb nivell de seguretat mitjà o substancial. •Defineix per quins tràmits o serveis electrònics es requerirà l'establiment d'un nivell de seguretat alt.
 11. 11. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 El pilot Consideracions del pilot Referent a la implementació de l'idCAT Mòbil •És un tràmit molt senzill •Els/les operadors/es de registre idCAT no han tingut cap dificultat per entendre la sistemàtica del procediment d'alta •Es realitzen les altes a través d'EACAT, que és una eina ja coneguda
 12. 12. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 El pilot Consideracions del pilot Aspectes a millorar •Pla de comunicació •Explicar els usos A Castellar es poden realitzar tots els tràmits electrònics a través de la plataforma e-TRAM -Sol·licitud d'accés a la informació pública -Instància genèrica Està previst que a partir del setembre es pugui accedir a la Carpeta Ciutadana: consultar l'estat dels tràmits, dades del Padró d'habitants, obtenir volants de la padró,...
 13. 13. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Actuacions de futur Actuacions de futur •Implantar un Pla de comunicació conjuntament amb el Consorci AOC i la Generalitat de Catalunya •Informar en tots els tràmits del catàleg de tràmits de la Seu electrònica, de la possibilitat de realitzar-se de forma electrònica. En els casos que no es disposi de formulari específic, a través de la instància genèrica •Informar a la Seu electrònica dels avantatges de realitzar els tràmits de forma electrònica, especialment a través de l'idCAT Mòbil, però també amb certificats digitals (idCAT, ...)
 14. 14. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Actuacions de futur Capacitar en l’ús Impuls per a la capacitació tecnològica: •Continuació dels plans formatius per la ciutadania •Formació a col·lectius específics: empresaris, comerciants, professionals, entitats,...
 15. 15. Jornada “ER idCAT: nous serveis d’identitat digital al mòbil” – Barcelona – 28-6-2016 Experiència de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, pilot de l’idCAT Mòbil Jaume Usall i Rodié Responsable de Govern Obert de l’Ajuntament de Castellar del Vallès jusall@castellarvalles.cat

×