Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Octubre 2010

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Octubre 2010

Descargar para leer sin conexión

Els informes sobre e-Administració són el resultat d'un estudi dut a terme pel Consorci AOC en un període de temps concret i en base a:
-el recull d'indicadors mensual dels serveis del Consorci AOC
- l'anàlisi dels llocs web dels 947 ajuntaments catalans i dels 41 consells comarcals.

El resultat d'aquesta anàlisi es contrasta amb el personal tècnic dels consells comarcals, d'acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre els consells i el Consorci AOC.

Els informes sobre e-Administració són el resultat d'un estudi dut a terme pel Consorci AOC en un període de temps concret i en base a:
-el recull d'indicadors mensual dels serveis del Consorci AOC
- l'anàlisi dels llocs web dels 947 ajuntaments catalans i dels 41 consells comarcals.

El resultat d'aquesta anàlisi es contrasta amb el personal tècnic dels consells comarcals, d'acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre els consells i el Consorci AOC.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (12)

A los espectadores también les gustó (17)

Anuncio

Similares a Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Octubre 2010 (20)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Octubre 2010

  1. 1.       Informe sobre l’Administració electrònica (3) – Octubre 2010    Descripció del l’abast  Amb l’objectiu de seguir analitzant com evoluciona la implantació dels serveis d’administració  electrònica als ajuntaments catalans, s’han revisat les dades recollides als informes anteriors i  s’ha procedit a la seva actualització.    Els indicadors que s’analitzen són els següents:  • Si l’ajuntament té web municipal  • si publica el seu catàleg de serveis  • si té seu electrònica  • si ofereix el perfil del contractant  • si ofereix informació cartogràfica  • si publica la cartografia del seu urbanisme  • si disposa de cercador al web  • si ofereix tràmits en línia  • si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol∙licitud genèrica  (entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació  d’oferir la possibilitat a la ciutadania de relacionar‐se per qualsevol mitjà)  • si envia notificacions electròniques  • si accepta factures electròniques  • si intercanvia dades amb altres administracions  • si ofereix el seu padró municipal  • si ofereix la comunicació de canvi de domicili  • si comparteix informació cartogràfica de creació pròpia (metadades)  • si l’ajuntament és entitat de registre T‐CAT  • si l’ajuntament és entitat de registre idCat  • si incorpora en la seva gestió interna informació cartogràfica.    Descripció del mètode  Aquest estudi s’ha dut a terme durant el període comprés entre el 4 i el 15 d’octubre de 2010  pel Gabinet Tècnic del Consorci AOC, en base a:  • una explotació de la informació continguda a la base de dades del Cercador  • mitjançant l’anàlisi dels llocs web dels 946 ajuntaments catalans.     El resultant d’aquesta anàlisi ha estat contrastat amb el personal tècnic dels consells  comarcals, d’acord amb el conveni de col∙laboració que hi ha entre els consells i el Consorci  AOC.
  2. 2.       Resultats de l’anàlisi    Per a cada qüestió, s’indica primer el número d’ajuntaments i després el % que representa en  relació al total de la població de Catalunya.      Q1. L’Ajuntament té web municipal?    Nº  %  Sí  939  99,3  No  7  0,7      Q2. Publica el seu catàleg de serveis?    Nº  %  Sí  57  6,0  No  889  94,0      Q3. Té seu electrònica?    Nº  %  Sí  20  2,1  No  926  97,9      Q4. Ofereix el perfil del contractant?    Nº  %  Sí  760  80,3  No   186  19,7      Q5. Ofereix informació cartogràfica?    Nº  %  Sí  525  55,5  No  421   44,5      Q6. Publica la cartografia del seu urbanisme?    Nº  %  Sí  152  16,1  No  794  83,9 
  3. 3.       Q7. Disposa de cercador al web?    Nº  %  Sí  587  62,1  No   359  37,9      Q8. Ofereix tràmits en línia?    Nº  %  Sí  759  80,2  No   187  19,8      Q9. Ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol∙licitud genèrica?  Nº  %  Sí  650  68,7  No   296  31,3      Q10. Envia notificacions electròniques?  Nº  %  Sí  34  3,6  No   912  96,4      Q11. Accepta factures electròniques?  Nº  %  Sí  37  3,9  No   909  96,1      Q12. Intercanvia dades amb altres administracions?  Nº  %  Sí  129  13,6  No   817  86,4           
  4. 4.       Q13. Ofereix el seu padró municipal?  Nº  %  Sí  710  75,1  No  236  24,9      Q14. Ofereix la comunicació de canvi de domicili?  Nº  %  Sí  14  1,5  No  932  98,5      Q15. Comparteix informació cartogràfica de creació pròpia (metadades)?  Nº  %  Sí  100  10,6  No   846  89,4      Q16. L’ajuntament és entitat de registre T‐CAT?  Nº  %  Sí  13  1,4  No   933  98,6      Q17. L’ajuntament és entitat de registre idCat?  Nº  %  Sí  114  12,1  No   832  87,9      Q18. Incorpora en la seva gestió interna informació cartogràfica?  Nº  %  Sí  30  3,2  No   916  96,8   

×