Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Consorci Administració Oberta de CatalunyaConsorci Administració Oberta de Catalunya
Informe d’activitat_ABRIL2017
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
99,97%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-
tramits/
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Ens usuaris 8 69 2.283
Usuaris 370 1.695 29.930
Organismes prestadors de serveis 0 0 90
Oferta Abril 2017 Acumulat total
Procediments 20 55 682
Els 10 ens que més trameses envien Abril
Departament de Territori i Sostenibilitat 4.075
Agència Catalana de l'Aigua 2.690
Síndic de Greuges 1.938
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.860
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.381
Sindicatura de Comptes de Catalunya 1.155
Departament d'Interior 808
Diputació de Girona 774
Departament de Salut 633
Col·legi de Notaris de Catalunya 572
Activitat Abril 2017
Tramitacions 48.135 226.608
Les 10 trameses més utilitzades Abril
Tramesa d’informació, escrits i documents 10.168
ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 6.547
Trameses genèriques 6.291
SING - Tramesa documentació 2.219
TSF - Informes d'estrangeria 1.805
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.778
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.437
DIBA - ORGT - Tramesa documentació 1.326
DDGI - Tramesa documentació 1.216
CAOC - Servei de certificació digital 1.056
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
99,94%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Ens usuaris 6 26 622
.Ens usuaris ajuntaments 4 16 497
Oferta Abril 2017 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 0 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 843
% població coberta per PMH 88,2
Activitat Abril 2017 Acumulat total
Consultes PCI 2.054.427 7.536.837 102.714.990
Serveis més consultats Abril
Padró municipal d'habitants 682.018
Identitat (sense dades de residència) 256.300
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 240.106
Renda (AEAT) 218.449
Prestacions socials públiques (INSS) 145.306
Demandants d'ocupació (SOC) 80.743
Adreça electrònica viària (DEV) 80.205
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 80.107
Registres Civils 73.640
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 51.475
Els cessionaris més actius Abril
Generalitat de Catalunya (PICA) 1.392.167
Ajuntament de Barcelona 231.948
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 130.211
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 112.083
Ajuntament de Lleida 46.814
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 35.341
Ajuntament de Terrassa 19.241
Agència de l'Habitatge de Catalunya 10.998
Ajuntament de Mataró 9.464
Àrea Metropolitana de Barcelona 8.606
Informe d’activitat_ABRIL2017
% d'ús de cada finalitat de consum Abril %
Ajuts, subvencions i beques 1.225.186 59,64
Notificació o comunicació administrativa 262.850 12,79
Denúncies, inspeccions i sancions 124.350 6,05
Serveis socials 82.503 4,02
Renda mínima inserció 80.910 3,94
Acreditació sanitària d'assegurats 60.721 2,96
Prestacions socials 38.366 1,87
Assessorament de serveis socials 35.177 1,71
Urbanisme 23.573 1,15
Reconeixement del dret a la justicia gratuita 19.660 0,96
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de-
domicili/
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Abril 2017 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Abril 2017
Comunicacions de canvi de domicili 12.363 63.007
Ajuntaments que han comunicat 12
Ens més actius Abril
Ajuntament de Terrassa 6.319
Ajuntament de Lleida 3.496
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 667
Ajuntament del Vendrell 647
Ajuntament del Prat de Llobregat 362
Ajuntament de Roses 275
Ajuntament del Masnou 205
Ajuntament de Cambrils 159
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 111
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 98
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
99,97%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles
associats al servei FUE*
17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 902 + 14
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 33
Activitat Abril 2017
Nombre de tràmits fets 12.938 50.056
Els organismes més actius Abril
Ajuntament de Tarragona 903
Ajuntament de Roses 612
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 276
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 248
Ajuntament de la Roca del Vallès 239
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 223
Ajuntament de Berga 201
Ajuntament de Corbera de Llobregat 191
Diputació de Girona 188
Ajuntament de Castellar del Vallès 174
Tràmits més utilitzats Abril
Instància genèrica 11.108
Queixes, suggeriments i propostes 432
Volant d'empadronament actual 233
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 180
Declaració responsable d'obertura 80
Comunicació prèvia d'obertura 73
Comunicació d'obres excloses de llicència 71
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 68
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 66
Volant d'empadronament històric 59
Informe d’activitat_ABRIL2017
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2ldmyiE
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2kDu2Nb
Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
Usuari 99,94%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació
Ajuntaments 240
Consell comarcal 18
Consorci 23
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
303
Activitat Abril 2017
entrades sortides
Volum registres 28.406 22.711
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/
Activitat Abril
entrades sortides
Registre EACAT 19.058 15.537
Registre propi 4.388 4.556
Diputació de Girona 1.987 1.863
Registre Consorci AOC 962 1.334
Diputació de Lleida 351 165
Diputació de Tarragona 203 167
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 127 449
Els organismes més actius (Entrades) Abril Registre
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6.419 Registre EACAT
Diputació de Girona 916 Diputació de Girona
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 622 Registre propi
Consell Comarcal del Baix Llobregat 72 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Baix Ebre 61 Diputació de Tarragona
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 49 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal del Solsonès 35 Diputació de Lleida
Els organismes més actius (Sortides) Abril Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.404 Registre EACAT
Síndic de Greuges 892 Registre propi
Diputació de Girona 710 Diputació de Girona
Consell Comarcal de l'Alt Empordà 251 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal del Baix Llobregat 173 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Baix Ebre 85 Diputació de Tarragona
Consell Comarcal del Solsonès 42 Diputació de Lleida
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Administració 99,54%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 875
Activitat Abril Acumulat 2017
Notificacions fetes 62.370 245.392
Els 10 ens que més notifiquen Abril
Generalitat de Catalunya 18.727
Ajuntament de Barcelona 6.887
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.472
Ajuntament de Girona 4.089
Síndic de Greuges 2.329
Ajuntament de Tarragona 917
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 509
Ajuntament de Roses 496
Ajuntament de Sant Just Desvern 455
Universitat Autònoma de Barcelona 435
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267
219
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
98,45%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/
*aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/cercador/
Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 219
ajuntaments, EMD, mancomunitats 206 + 2 + 1
consells comarcals 10
Implantació Acumulat
Ens amb visor 598
.Ens ajuntaments 559
Ens que publiquen metadades 109
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic
90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Activitat Abril 2017
Nombre de cerques 5.656 24.870
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Abril
Aplicació del visor 5.142
Aplicació d'edició 147
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 49
Aplicacions de l'eina * 38
Galeria de mapes de l'ens 24
Galeria de mapes de Geolocal 6
Carrerer 1
Ens amb més visites Abril
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 608
Ajuntament de Salou 207
Ajuntament de Valls 189
Ajuntament de Tossa de Mar 157
Ajuntament Torroella de Montgrí 141
Ajuntament de Roses 138
Ajuntament de Blanes 114
Ajuntament de Tàrrega 98
Ajuntament de Banyoles 93
Ajuntament d'Alcanar 84
Oferta Abril
Nombre d'organismes indexats 1.046
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 99,93%
Bústia de factures 99,84%
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 7 26 1.585
Oferta Abril 2017 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Abril 2017
Factures gestionades 224.547 889.493
Organismes que reben més factures Abril
Institut Català de la Salut 31.861
Generalitat de Catalunya 9.252
Hospital Clínic de Barcelona 7.376
Ajuntament de Barcelona 4.895
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.736
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.509
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.479
Consorci Sanitari Integral 4.179
Universitat de Barcelona 4.096
Universitat Autònoma de Barcelona 2.775
Informe d’activitat_ABRIL2017
Empreses que trameten més factures Abril
Endesa Energia, S.A.U. 21.254
Aigües de Barcelona 6.409
Telefonica de España, S.A.U. 4.142
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.616
Aqualogy Solutions S.A. 2.980
Medtronic Iberica, S.A. 2.899
Viajes El Corte Inglés, S.A. 2.877
Gas Natural Comercializadora, S.A. 2.834
Sorea, S.A.U. 2.407
Caixabank, S.A. 2.343
Plataformes que trameten més factures Abril
Hub AOC - Bústia emisor 44.143
Edicom 42.521
Plataforma Seres eFactura 32.351
Invinet 29.761
Bústia entrada/Sortida FACE 22.827
Endesa 19.273
Telefónica Móviles España 5.718
Ediversa 5.631
Pimefactura 4.676
La Caixa 4.320
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Abril
Licitació 589
Adjudicació 169
Formalització 110
Anul·lació 16
Alerta futura 14
898
Licitacions
Contracte menor 67
Negociat amb publicitat 9
Negociat sense publicitat 9
Obert 504
589
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 14 40 1.080
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,99%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,99%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,98%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/
Enllaç al mapa:
https://goo.gl/2OAXm0
Tipus de solucions de transparència en producció
Solució AOC
Altra solució
Sense solució
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 0 24 874
Transparència 0 6 204
TOTAL 1.078
Usuaris més actius Abril
Ajuntament de Viladecans 250
Ajuntament de la Selva del Camp 206
Ajuntament de Cervera 166
Ajuntament de Cardedeu 128
Ajuntament de Vinebre 117
Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 116
Consell Comarcal del Baix Camp 91
Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp 89
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 88
Ajuntament de Begur 72
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Usuari AAPP 99,63%
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/
Implantació Abril 2017 Acumulat total
Usuaris 6 41 933
Ens amb més edictes descarregats Abril
Generalitat de Catalunya 3.176
Universitat de Lleida 1.923
Ajuntament de Girona 1.811
Universitat Autònoma de Barcelona 1.285
Universitat Oberta de Catalunya 516
Ajuntament de Valls 450
Ajuntament de Martorell 417
Ajuntament de la Llagosta 416
Consell Comarcal del Maresme 374
Ajuntament de Reus 330
Ens amb més pàgines vistes Abril
Universitat Autònoma de Barcelona 34.972
Generalitat de Catalunya 28.963
Ajuntament de Girona 21.963
Universitat de Lleida 12.028
Consell Comarcal del Maresme 5.314
Ajuntament de Valls 4.990
Fundació UOC 4.209
Ajuntament de Granollers 3.821
Ajuntament de Reus 3.393
Ajuntament de Cervera 3.380
Activitat Abril 2017
Número de documents 3.427 13.231
Usuaris més actius Abril
Generalitat de Catalunya 216
Ajuntament de Girona 120
Ajuntament de Granollers 88
Universitat de Lleida 65
Universitat Autònoma de Barcelona 57
Ajuntament de Terrassa 50
Ajuntament de Reus 47
Ajuntament del Masnou 43
Ajuntament de Castelló d'Empúries 40
Ajuntament de Lleida 35
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/
Disponibilitat
99,92%
Implantació Abril Acumulat total
4 143
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 238,93 790 Gb
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Abril
Ajuntament de Parets del Vallès 7.615
Ajuntament de Tortosa 1.947
Ajuntament de Manlleu 343
Universitat de Girona 24
Ajuntament de Castellbisbal 9
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 1
9.939
Activitat iArxiu Abril 2017 Acumulat total
Documents 54.015 87.767 550.034
Consultes 92 585 5.870
Ingressos 9.939 36.484 95.001
Descàrregues 22 311 7.744
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/
Disponibilitat
100%Implantació Abril Acumulat total
0 85
Abril 2017
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 213.000 74.936 974.540 327.879
Usuaris més actius. Abril Document
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 9.900
Síndic de Greuges 6.910
Ajuntament de Roses 2.573
Àrea Metropolitana de Barcelona 2.158
Consorci AOC 2.109
Usuaris més actius. Abril ExpedientOrganisme de Gestió Tributària
(ORGT) 5.049
Síndic de Greuges 2.137
Ajuntament de Roses 1.068Consorci Administració Oberta de
Catalunya 836
Àrea Metropolitana de Barcelona 627
Procedència de la documentació. Abril
EACAT 177.489
e-NOTUM 22.736
Càrrega manual 2.416
e-TAULER 2.780
Via oberta 670Plataforma de Col·laboració
Interadministrativa 63
Registre unificat 6.846
213.000
Implantació AbrilAcumulattotal
0 85
Informe d’activitat_ABRIL2017
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/segell-de-temps-2/
Disponibilitat
99,90%
Activitat Abril 2017
Nombre de validacions 5.835.867 22.651.321
Nombre total de segells de temps 3.159.218 14.578.186
Informe d’activitat_ABRIL2017
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
100%
Activitat Abril 2017 Acumulat total
Nombre de signatures 304.554 1.418.411 7.926.832
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat Abril 2017
idCAT 5.679 21.640
T-CAT 1.990 10.090
Signatura electrònica 2.403 20.410
T-CAT amb càrrec 1.584
T-CAT en Programari 215
Certificats de segell electrònic 82
Certificats de servidor 67
Certificats d'aplicació 29
Certificats de seu electrònica 6
Operador T-CAT 6
Certificats de programari 1
1.990
idCAT: els organismes més actius Abril
Ajuntament de Barcelona 733
Departament de la Presidència 197
BASE - Gestió d'Ingressos 187
Ajuntament de Sabadell 158
Ajuntament de Rubí 157
Departament de Cultura 149
Ajuntament de Castelldefels 118
CAATEEB 109
Ajuntament de Sant Celoni 105
Ajuntament de Lloret de Mar 104
T-CAT: els organismes més actius Abril
Consorci Administració Oberta de Catalunya 561
Consell Comarcal del Baix Ebre 89
Consell Comarcal del Baix Llobregat 85
Universitat Pompeu Fabra 80
Departament de Justícia 72
Consell Comarcal del Maresme 69
Consell Comarcal del Vallès Occidental 63
Consell Comarcal del Vallès Oriental 60
Consell Comarcal del Baix Empordà 57
Consell Comarcal de l'Anoia 56
Informe d’activitat_ABRIL2017
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 99,97%
Operador 100%
Disponibilitat e-Signatura 100%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Abril
Ajuntament de Cubelles 680
Ajuntament de Piera 523
Ajuntament de Lleida 329
Generalitat de Catalunya 175
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 136
Departament de Justícia 132
Departament de Territori i Sostenibilitat 73
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 43
Ajuntament de la Seu d'Urgell 42
Servei Català de la Salut 35
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/
Disponibilitat
99,72%
e-Valisa: els organismes més actius Abril
Departament d'Ensenyament 3.798
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.554
Departament de Territori i Sostenibilitat 1308
Departament de Salut 1068Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge 876
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 872
Departament d'Interior 551
Departament de Justícia 478
Departament d'Empresa i Coneixement 394
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 364
Activitat Abril 2017
Tramitacions 12.070 51.686
Informe d’activitat_ABRIL2017
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/
Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 81 utilitzen el servei Hèstia (un 76%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2pX4Q5h
Disponibilitat
100%
Ens Hèstia
Sense Hèstia
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
1 de 25

Recomendados

Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) por
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
402 vistas26 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) por
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
462 vistas26 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) por
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
689 vistas25 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
733 vistas26 diapositivas
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017) por
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
535 vistas24 diapositivas
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017) por
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
480 vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
97 vistas25 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017 por
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017
Informe de l'activitat de l'AOC - Any 2017Consorci Administració Oberta de Catalunya
455 vistas25 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) por
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
663 vistas27 diapositivas
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017) por
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Consorci Administració Oberta de Catalunya
399 vistas25 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Consorci Administració Oberta de Catalunya
643 vistas26 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Consorci Administració Oberta de Catalunya
582 vistas25 diapositivas

La actualidad más candente(20)

informe-activitatnovembre2016 por gvarona2
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona268 vistas

Similar a Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)

Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Consorci Administració Oberta de Catalunya
260 vistas25 diapositivas
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018) por
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Consorci Administració Oberta de Catalunya
408 vistas27 diapositivas
informeactivitat082018 por
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018Consorci Administració Oberta de Catalunya
356 vistas29 diapositivas
Informeactivitatserveis102018 por
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Consorci Administració Oberta de Catalunya
814 vistas28 diapositivas
informeactivitat042018 por
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018Consorci Administració Oberta de Catalunya
425 vistas27 diapositivas
informeactivitat072018 por
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018Consorci Administració Oberta de Catalunya
304 vistas28 diapositivas

Similar a Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)(15)

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges" por
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"Consorci Administració Oberta de Catalunya
486 vistas24 diapositivas
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris" por
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"Consorci Administració Oberta de Catalunya
119 vistas17 diapositivas
"Noves utilitats per a la visualització de transparència" por
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"Consorci Administració Oberta de Catalunya
111 vistas39 diapositivas
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica" por
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"Consorci Administració Oberta de Catalunya
123 vistas60 diapositivas
My gov social miquel estape- mwc18 por
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18Consorci Administració Oberta de Catalunya
348 vistas24 diapositivas
Big data saves lives bismart mwc18 por
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18Consorci Administració Oberta de Catalunya
246 vistas19 diapositivas

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)

 • 2. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat 99,97% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat- tramits/ Implantació Abril 2017 Acumulat total Ens usuaris 8 69 2.283 Usuaris 370 1.695 29.930 Organismes prestadors de serveis 0 0 90 Oferta Abril 2017 Acumulat total Procediments 20 55 682 Els 10 ens que més trameses envien Abril Departament de Territori i Sostenibilitat 4.075 Agència Catalana de l'Aigua 2.690 Síndic de Greuges 1.938 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 1.860 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.381 Sindicatura de Comptes de Catalunya 1.155 Departament d'Interior 808 Diputació de Girona 774 Departament de Salut 633 Col·legi de Notaris de Catalunya 572 Activitat Abril 2017 Tramitacions 48.135 226.608 Les 10 trameses més utilitzades Abril Tramesa d’informació, escrits i documents 10.168 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 6.547 Trameses genèriques 6.291 SING - Tramesa documentació 2.219 TSF - Informes d'estrangeria 1.805 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 1.778 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.437 DIBA - ORGT - Tramesa documentació 1.326 DDGI - Tramesa documentació 1.216 CAOC - Servei de certificació digital 1.056
 • 3. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat 99,94% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/ Implantació Abril 2017 Acumulat total Ens usuaris 6 26 622 .Ens usuaris ajuntaments 4 16 497 Oferta Abril 2017 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 0 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 0 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 0 843 % població coberta per PMH 88,2 Activitat Abril 2017 Acumulat total Consultes PCI 2.054.427 7.536.837 102.714.990 Serveis més consultats Abril Padró municipal d'habitants 682.018 Identitat (sense dades de residència) 256.300 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 240.106 Renda (AEAT) 218.449 Prestacions socials públiques (INSS) 145.306 Demandants d'ocupació (SOC) 80.743 Adreça electrònica viària (DEV) 80.205 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 80.107 Registres Civils 73.640 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 51.475 Els cessionaris més actius Abril Generalitat de Catalunya (PICA) 1.392.167 Ajuntament de Barcelona 231.948 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 130.211 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 112.083 Ajuntament de Lleida 46.814 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 35.341 Ajuntament de Terrassa 19.241 Agència de l'Habitatge de Catalunya 10.998 Ajuntament de Mataró 9.464 Àrea Metropolitana de Barcelona 8.606
 • 4. Informe d’activitat_ABRIL2017 % d'ús de cada finalitat de consum Abril % Ajuts, subvencions i beques 1.225.186 59,64 Notificació o comunicació administrativa 262.850 12,79 Denúncies, inspeccions i sancions 124.350 6,05 Serveis socials 82.503 4,02 Renda mínima inserció 80.910 3,94 Acreditació sanitària d'assegurats 60.721 2,96 Prestacions socials 38.366 1,87 Assessorament de serveis socials 35.177 1,71 Urbanisme 23.573 1,15 Reconeixement del dret a la justicia gratuita 19.660 0,96
 • 5. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/comunicacio-de- domicili/ Implantació Abril 2017 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Abril 2017 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Abril 2017 Comunicacions de canvi de domicili 12.363 63.007 Ajuntaments que han comunicat 12 Ens més actius Abril Ajuntament de Terrassa 6.319 Ajuntament de Lleida 3.496 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 667 Ajuntament del Vendrell 647 Ajuntament del Prat de Llobregat 362 Ajuntament de Roses 275 Ajuntament del Masnou 205 Ajuntament de Cambrils 159 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 111 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 98
 • 6. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat 99,97% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 902 + 14 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 33 Activitat Abril 2017 Nombre de tràmits fets 12.938 50.056 Els organismes més actius Abril Ajuntament de Tarragona 903 Ajuntament de Roses 612 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 276 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 248 Ajuntament de la Roca del Vallès 239 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 223 Ajuntament de Berga 201 Ajuntament de Corbera de Llobregat 191 Diputació de Girona 188 Ajuntament de Castellar del Vallès 174 Tràmits més utilitzats Abril Instància genèrica 11.108 Queixes, suggeriments i propostes 432 Volant d'empadronament actual 233 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 180 Declaració responsable d'obertura 80 Comunicació prèvia d'obertura 73 Comunicació d'obres excloses de llicència 71 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 68 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 66 Volant d'empadronament històric 59
 • 7. Informe d’activitat_ABRIL2017 Enllaç al mapa: http://bit.ly/2ldmyiE Enllaç al mapa: http://bit.ly/2kDu2Nb Ajuntaments amb e-TRAMAjuntaments amb tramitació electrònica
 • 8. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat Usuari 99,94% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 240 Consell comarcal 18 Consorci 23 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 303 Activitat Abril 2017 entrades sortides Volum registres 28.406 22.711
 • 9. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/ Activitat Abril entrades sortides Registre EACAT 19.058 15.537 Registre propi 4.388 4.556 Diputació de Girona 1.987 1.863 Registre Consorci AOC 962 1.334 Diputació de Lleida 351 165 Diputació de Tarragona 203 167 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 127 449 Els organismes més actius (Entrades) Abril Registre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6.419 Registre EACAT Diputació de Girona 916 Diputació de Girona Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 622 Registre propi Consell Comarcal del Baix Llobregat 72 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Baix Ebre 61 Diputació de Tarragona Consell Comarcal de l'Alt Empordà 49 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal del Solsonès 35 Diputació de Lleida Els organismes més actius (Sortides) Abril Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.404 Registre EACAT Síndic de Greuges 892 Registre propi Diputació de Girona 710 Diputació de Girona Consell Comarcal de l'Alt Empordà 251 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal del Baix Llobregat 173 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Baix Ebre 85 Diputació de Tarragona Consell Comarcal del Solsonès 42 Diputació de Lleida
 • 10. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat Ciutadà 100% Administració 99,54% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 875 Activitat Abril Acumulat 2017 Notificacions fetes 62.370 245.392 Els 10 ens que més notifiquen Abril Generalitat de Catalunya 18.727 Ajuntament de Barcelona 6.887 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.472 Ajuntament de Girona 4.089 Síndic de Greuges 2.329 Ajuntament de Tarragona 917 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 509 Ajuntament de Roses 496 Ajuntament de Sant Just Desvern 455 Universitat Autònoma de Barcelona 435
 • 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 219 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat 98,45% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/geolocal/ *aplicacions, protecció civil, informació de parcel·les https://www.aoc.cat/serveis-aoc/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 219 ajuntaments, EMD, mancomunitats 206 + 2 + 1 consells comarcals 10 Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Activitat Abril 2017 Nombre de cerques 5.656 24.870 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Abril Aplicació del visor 5.142 Aplicació d'edició 147 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 49 Aplicacions de l'eina * 38 Galeria de mapes de l'ens 24 Galeria de mapes de Geolocal 6 Carrerer 1 Ens amb més visites Abril Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 608 Ajuntament de Salou 207 Ajuntament de Valls 189 Ajuntament de Tossa de Mar 157 Ajuntament Torroella de Montgrí 141 Ajuntament de Roses 138 Ajuntament de Blanes 114 Ajuntament de Tàrrega 98 Ajuntament de Banyoles 93 Ajuntament d'Alcanar 84 Oferta Abril Nombre d'organismes indexats 1.046
 • 12. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 99,93% Bústia de factures 99,84% Implantació Abril 2017 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 7 26 1.585 Oferta Abril 2017 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Abril 2017 Factures gestionades 224.547 889.493 Organismes que reben més factures Abril Institut Català de la Salut 31.861 Generalitat de Catalunya 9.252 Hospital Clínic de Barcelona 7.376 Ajuntament de Barcelona 4.895 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.736 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.509 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.479 Consorci Sanitari Integral 4.179 Universitat de Barcelona 4.096 Universitat Autònoma de Barcelona 2.775
 • 13. Informe d’activitat_ABRIL2017 Empreses que trameten més factures Abril Endesa Energia, S.A.U. 21.254 Aigües de Barcelona 6.409 Telefonica de España, S.A.U. 4.142 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.616 Aqualogy Solutions S.A. 2.980 Medtronic Iberica, S.A. 2.899 Viajes El Corte Inglés, S.A. 2.877 Gas Natural Comercializadora, S.A. 2.834 Sorea, S.A.U. 2.407 Caixabank, S.A. 2.343 Plataformes que trameten més factures Abril Hub AOC - Bústia emisor 44.143 Edicom 42.521 Plataforma Seres eFactura 32.351 Invinet 29.761 Bústia entrada/Sortida FACE 22.827 Endesa 19.273 Telefónica Móviles España 5.718 Ediversa 5.631 Pimefactura 4.676 La Caixa 4.320
 • 14. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Abril Licitació 589 Adjudicació 169 Formalització 110 Anul·lació 16 Alerta futura 14 898 Licitacions Contracte menor 67 Negociat amb publicitat 9 Negociat sense publicitat 9 Obert 504 589 Implantació Abril 2017 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 14 40 1.080
 • 15. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,99% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,99% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,98% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/transparencia/ Enllaç al mapa: https://goo.gl/2OAXm0 Tipus de solucions de transparència en producció Solució AOC Altra solució Sense solució Implantació Abril 2017 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 0 24 874 Transparència 0 6 204 TOTAL 1.078 Usuaris més actius Abril Ajuntament de Viladecans 250 Ajuntament de la Selva del Camp 206 Ajuntament de Cervera 166 Ajuntament de Cardedeu 128 Ajuntament de Vinebre 117 Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 116 Consell Comarcal del Baix Camp 91 Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals del Baix Camp 89 Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 88 Ajuntament de Begur 72
 • 16. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 99,63% https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/ Implantació Abril 2017 Acumulat total Usuaris 6 41 933 Ens amb més edictes descarregats Abril Generalitat de Catalunya 3.176 Universitat de Lleida 1.923 Ajuntament de Girona 1.811 Universitat Autònoma de Barcelona 1.285 Universitat Oberta de Catalunya 516 Ajuntament de Valls 450 Ajuntament de Martorell 417 Ajuntament de la Llagosta 416 Consell Comarcal del Maresme 374 Ajuntament de Reus 330 Ens amb més pàgines vistes Abril Universitat Autònoma de Barcelona 34.972 Generalitat de Catalunya 28.963 Ajuntament de Girona 21.963 Universitat de Lleida 12.028 Consell Comarcal del Maresme 5.314 Ajuntament de Valls 4.990 Fundació UOC 4.209 Ajuntament de Granollers 3.821 Ajuntament de Reus 3.393 Ajuntament de Cervera 3.380 Activitat Abril 2017 Número de documents 3.427 13.231 Usuaris més actius Abril Generalitat de Catalunya 216 Ajuntament de Girona 120 Ajuntament de Granollers 88 Universitat de Lleida 65 Universitat Autònoma de Barcelona 57 Ajuntament de Terrassa 50 Ajuntament de Reus 47 Ajuntament del Masnou 43 Ajuntament de Castelló d'Empúries 40 Ajuntament de Lleida 35
 • 17. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/i-arxiu/ Disponibilitat 99,92% Implantació Abril Acumulat total 4 143 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 238,93 790 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Abril Ajuntament de Parets del Vallès 7.615 Ajuntament de Tortosa 1.947 Ajuntament de Manlleu 343 Universitat de Girona 24 Ajuntament de Castellbisbal 9 Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes 1 9.939 Activitat iArxiu Abril 2017 Acumulat total Documents 54.015 87.767 550.034 Consultes 92 585 5.870 Ingressos 9.939 36.484 95.001 Descàrregues 22 311 7.744
 • 18. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/desa-l/ Disponibilitat 100%Implantació Abril Acumulat total 0 85 Abril 2017 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 213.000 74.936 974.540 327.879 Usuaris més actius. Abril Document Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 9.900 Síndic de Greuges 6.910 Ajuntament de Roses 2.573 Àrea Metropolitana de Barcelona 2.158 Consorci AOC 2.109 Usuaris més actius. Abril ExpedientOrganisme de Gestió Tributària (ORGT) 5.049 Síndic de Greuges 2.137 Ajuntament de Roses 1.068Consorci Administració Oberta de Catalunya 836 Àrea Metropolitana de Barcelona 627 Procedència de la documentació. Abril EACAT 177.489 e-NOTUM 22.736 Càrrega manual 2.416 e-TAULER 2.780 Via oberta 670Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 63 Registre unificat 6.846 213.000 Implantació AbrilAcumulattotal 0 85
 • 19. Informe d’activitat_ABRIL2017 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/validador/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/segell-de-temps-2/ Disponibilitat 99,90% Activitat Abril 2017 Nombre de validacions 5.835.867 22.651.321 Nombre total de segells de temps 3.159.218 14.578.186
 • 20. Informe d’activitat_ABRIL2017 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 100% Activitat Abril 2017 Acumulat total Nombre de signatures 304.554 1.418.411 7.926.832
 • 21. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-er-idcat/ https://www.aoc.cat/serveis-aoc/catcert-t-cat-administracions/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Abril 2017 idCAT 5.679 21.640 T-CAT 1.990 10.090 Signatura electrònica 2.403 20.410 T-CAT amb càrrec 1.584 T-CAT en Programari 215 Certificats de segell electrònic 82 Certificats de servidor 67 Certificats d'aplicació 29 Certificats de seu electrònica 6 Operador T-CAT 6 Certificats de programari 1 1.990 idCAT: els organismes més actius Abril Ajuntament de Barcelona 733 Departament de la Presidència 197 BASE - Gestió d'Ingressos 187 Ajuntament de Sabadell 158 Ajuntament de Rubí 157 Departament de Cultura 149 Ajuntament de Castelldefels 118 CAATEEB 109 Ajuntament de Sant Celoni 105 Ajuntament de Lloret de Mar 104 T-CAT: els organismes més actius Abril Consorci Administració Oberta de Catalunya 561 Consell Comarcal del Baix Ebre 89 Consell Comarcal del Baix Llobregat 85 Universitat Pompeu Fabra 80 Departament de Justícia 72 Consell Comarcal del Maresme 69 Consell Comarcal del Vallès Occidental 63 Consell Comarcal del Vallès Oriental 60 Consell Comarcal del Baix Empordà 57 Consell Comarcal de l'Anoia 56
 • 22. Informe d’activitat_ABRIL2017 Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,97% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Abril Ajuntament de Cubelles 680 Ajuntament de Piera 523 Ajuntament de Lleida 329 Generalitat de Catalunya 175 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 136 Departament de Justícia 132 Departament de Territori i Sostenibilitat 73 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 43 Ajuntament de la Seu d'Urgell 42 Servei Català de la Salut 35
 • 23. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/ Disponibilitat 99,72% e-Valisa: els organismes més actius Abril Departament d'Ensenyament 3.798 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.554 Departament de Territori i Sostenibilitat 1308 Departament de Salut 1068Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 876 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 872 Departament d'Interior 551 Departament de Justícia 478 Departament d'Empresa i Coneixement 394 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 364 Activitat Abril 2017 Tramitacions 12.070 51.686
 • 24. Informe d’activitat_ABRIL2017 https://www.aoc.cat/serveis-aoc/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 81 utilitzen el servei Hèstia (un 76%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2pX4Q5h Disponibilitat 100% Ens Hèstia Sense Hèstia
 • 25. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.