Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Informe d’activitat. Octubre 2015 (15)

Anuncio

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

Anuncio

Informe d’activitat. Octubre 2015

 1. 1. Informe d’activitat_OCTUBRE2015
 2. 2. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 97,78% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Activitat Octubre 2015 Tramitacions 67.694 401.701 Les 10 trameses més utilitzades Octubre DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 31.350 Tramesa d’informació, escrits i documents 13.172 BSF - Estrangeria 2.480 SING - Tramesa documentació 2.281 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 2.270 GRI - Tramesa d'actes i acords 1.938 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.331 Tramesa del Compte General dels ens locals i contractes 1034 Servei de certificació digital - CATCert 901 TES - Comunicacions expedients urbanístics 752 Els 10 ens que més trameses envien Octubre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.091 Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.658 Departament d'Empresa i Ocupació 2.174 Síndic de Greuges 2.100 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.797 Consorci Localret 1.638 Sindicatura de Comptes 1.488 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1042 Departament de Benestar Social i Família 1027 Ajuntament de Tortosa 783 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 401.701 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 2 82 2.212 Usuaris 173 2.537 24.618 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Oferta Octubre 2015 Acumulat total Procediments 11 81 519 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015
 3. 3. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 97,81% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 9 493 .Ens usuaris ajuntaments 0 4 399 Oferta Octubre 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Activitat Octubre 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.711.984 15.651.931 61.445.204 Serveis més consultats Octubre Adreça electrònica viària (DEV) 493.886 Prestacions socials públiques (INSS) 295.480 Renda (AEAT) 279.320 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 140.604 Padró municipal d'habitants 130.353 Identitat 97.999 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 95.946 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 59.459 Registres Civils 44.294 Cadastre 21.503 Els cessionaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya (PICA) 927.246 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 552.256 Ajuntament de Barcelona 111.072 Ajuntament de Lleida 32.181 Ajuntament de Terrassa 20.025 Agència de l'Habitatge de Catalunya 12.537 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 11.952 Ajuntament de Girona 4.804 Consell Comarcal de la Selva 3.518 Ajuntament de Mataró 3.493
 4. 4. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 15.651.931 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 % d'ús de cada finalitat de consum Octubre % Ajuts, subvencions i beques 883.987 51,64 Notificació o comunicació administrativa 677.926 39,60 Denúncies, inspeccions i sancions 31.789 1,86 Autoritzacions, permisos i llicències 25.857 1,51 Prestacions socials 15.030 0,88 Gestió i recaptació tributària en via executiva 14.114 0,82 Acreditació sanitària d'assegurats 6.908 0,40 Deutors IVTM 6.433 0,38 Gestió i recaptació en període voluntari 6.054 0,35 Urbanisme 5.776 0,34
 5. 5. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Octubre 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Octubre 2015 Comunicacions de canvi de domicili 12.674 147.101 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Octubre Ajuntament de Terrassa 6.678 Ajuntament de Lleida 3.420 Ajuntament del Vendrell 743 Ajuntament del Prat de Llobregat 487 Ajuntament de Roses 389 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 260 Ajuntament del Masnou 251 Ajuntament de Cambrils 241 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 103 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 90 Ajuntament de Valls 12 12.674 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 147.101 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 6. 6. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,98% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 *Tramitació d'activitats empresarials Activitat Octubre 2015 Nombre de tràmits fets 3.184 31.968 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 817 Consells comarcals usuaris 39 Diputacions 1 Altres ens usuaris 12 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 31.968 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els organismes més actius Octubre Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 103 Ajuntament de Molins de Rei 102 Ajuntament de la Roca del Vallès 75 Ajuntament de Vallirana 70 Consell Comarcal de la Noguera 69 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 63 Ens NO Codificat 61 Ajuntament de Castellar del Vallès 60 Ajuntament de Vila-seca 60 Ajuntament de Sallent 58 Tràmits més utilitzats Octubre Instància genèrica 2.348 Queixes, suggeriments i propostes 445 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 91 Volant d'empadronament actual 81 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 58 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 33 Volant d'empadronament històric 16 Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 15 Volant de convivència actual 13 Casament civil 11
 7. 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 8. 8. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Usuari 98,27% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 Activitat Octubre 2015 entrades sortides Volum registres 27.548 24.812 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides
 9. 9. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,93% Administració 98,76% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Implantació Acumulat total Ens usuaris 499 Els 10 ens que més notifiquen Octubre Generalitat de Catalunya 14.304 Ajuntament de Barcelona 4.177 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.528 Síndic de Greuges 547 Consell Comarcal del Tarragonès 249 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 242 Ajuntament de Mollet del Vallès 234 Àrea Metropolitana de Barcelona 217 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 202 Ajuntament de Cubelles 197 Activitat Octubre Acumulat 2015 Notificacions fetes 29.178 250.170 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 250.170 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 10. 10. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 94,09% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Oferta Octubre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.331.209 Activitat Octubre Acumulat 2015 Nombres cerques 12.316 154.106 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat Octubre 2015 Accesos visor 9.428 97.776 Accesos web GeoLocal 344 Visors amb visites 533 Ens amb més visites Octubre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 788 Ajuntament de Roses 371 Ajuntament de Salou 252 Ajuntament de Banyoles 220 Ajuntament de Blanes 208 Ajuntament de l´Ametlla del Vallès 205 Ajuntament de Sallent 195 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 195 Ajuntament de Tossa de Mar 193 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 140
 11. 11. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Oferta Octubre 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 3 19 Disponibilitat Portal del receptor 97,25% Bústia de factures 99,75% Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 6 998 1.520 Activitat Octubre 2015 Factures gestionades 188.937 1.433.415 Organismes que reben més factures Octubre Institut Català de la Salut 30.152 Generalitat de Catalunya 12.726 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 7.056 Consorci Sanitari Integral 5.184 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.253 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.238 Universitat Autònoma de Barcelona 3.283 Diputació de Barcelona 3.065 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.967 Consorci Sanitari de Terrassa 2.820 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.433.415 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 12. 12. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 2% 22% 46% 19% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 98,63% 1,37% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) Empreses que trameten més factures Octubre Endesa Energia 21.491 Gas Natural Comercializadora S.A. 4.847 Telefonica de España S.A.U. 4.477 Endesa Energia XXI, S.L.U. 4.329 Sorea, S.A.U. 2.430 Gas Natural Servicios SDG, S.A. 2.409 Stryker Iberia, S.L. 2.407 Aigües de Barcelona 1.889 Johnson & Johnson S.A. 1.744 Viajes El Corte Ingles, S.A. 1.703 Plataformes que trameten més factures Octubre Edicom (Plataforma) 44.340 Hub AOC - Bústia emisor 38.930 Plataforma Seres eFactura 27.032 Endesa (Plataforma) 19.877 Invinet (Plataforma) 19.521 Bústia entrada/Sortida FACE 9.079 Telefónica Móviles España 6.343 Ediversa (Plataforma) 4.160 Banc Sabadell (Plataforma) 3.053 PIMEFACTURA 2.090
 13. 13. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Activitat Octubre 2015 Acumulat total Subhastes electròniques 0 11 140 Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 15 81 850 Licitació 246 Adjudicació 87 Formalització 82 Anunci previ 4 Alerta futura 2 Anul·lació 2 423 Licitacions Contracte menor 7 Negociat amb publicitat 9 Negociat sense publicitat 37 Obert 192 Restringit 1 246 102 329 544 603 654 769 850 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 14. 14. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,92% Usuari AAPP 98,38% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Implantació Octubre 2015 Acumulat total Usuaris 34 181 569 Activitat Octubre 2015 Número de documents 2.138 22.815 Ens amb més edictes descarregats Octubre Generalitat de Catalunya 4.162 Ajuntament de Girona 1.331 Ajuntament d'Igualada 1.265 Universitat de Lleida 1.155 Ajuntament de Reus 975 Ajuntament de Salt 567 Universitat Oberta de Catalunya 461 Ajuntament de Granollers 459 Lliçà d'Amunt 449 Universitat Autònoma de Barcelona 440 Ens amb més pàgines vistes Octubre Generalitat de Catalunya 17.617 Ajuntament d'Igualada 8.029 Ajuntament de Girona 7.544 Ajuntament de Reus 6.670 Universitat Autònoma de Barcelona 5.591 Ajuntament de Granollers 4.781 Universitat de Lleida 4.314 Ajuntament de Salt 3.119 Ajuntament d'Olot 2.455 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.244 282 2.285 8.252 18.599 22.815 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Usuaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya 223 Ajuntament de Girona 88 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 69 Ajuntament de Granollers 68 Ajuntament de Mollet del Vallès 67 Ajuntament de Reus 66 Ajuntament de Badalona 62 Ajuntament de Castelló d'Empúries 49 Ajuntament de Mataró 48 Ajuntament de Matadepera 45
 15. 15. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 100% AAPP 97,58% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 24 118 491 Usuaris que reben més visites Octubre Ajuntament d'Igualada 3.491 Ajuntament de Salt 2.788 Ajuntament del Piera 2.635 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.460 Ajuntament de Llagostera 2.213 Consorci AOC 1.704 Ajuntament de Tortosa 1.047 Ajuntament d'Olot 1.007 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 881 Ajuntament de Vallirana 829
 16. 16. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,03% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Implantació Octubre Acumulat total iARXIU 4 100 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 164,13 790 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre Consell Comarcal del Baix Penedès 49 Generalitat de Catalunya 2 Ajuntament de Sant Just Desvern 1 52 Activitat iArxiu Octubre 2015 Acumulat total Documents 76 62.553 353.662 Ingressos 52 4.385 29.966 Consultes 74 1.667 4.032 Descàrregues 235 1.249 6.251 36.612 55.254 68.992 57.284 62.553 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 22 29 45 80 100 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015
 17. 17. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat S-Perdura 100% Disponibilitat DESA'L 98% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Activitat Octubre 2015 Acumulat total Nombre d'accions 30 331 1.881 Implantació Octubre Acumulat total 0 54 Octubre Acumulat 2015 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 187.662 67.337 457.810 148.928 Consultat 3.064 6.348 Descarregat 122 130 625 1.461 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 190.848 67.467 464.783 150.394 Usuaris més actius. Octubre Document Expedient Sindicatura de Comptes 10.402 2.047 Síndic de Greuges 6.883 2.281 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.174 2.556 Ajuntament de Barcelona 3.539 890 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.416 199 TOTAL: 28.414 7.973
 18. 18. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,86% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Octubre 2015 Nombre de validacions 3.503.032 31.483.079 Nombre total de segells de temps 2.246.457 20.297.101 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 31.483.079 8.649.680 7.770.038 14.847.199 20.297.101 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 37.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 19. 19. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,92% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Octubre 2015 Acumulat total Nombre de signatures 243.397 1.602.609 2.854.967 28.929 76.420 179.853 996.085 2.854.967 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolucióde l'activitat per any Nombre de signatures 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat Nombre de signatures 2015 2014 2013
 20. 20. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Octubre 2015 idCAT 2.792 28.832 T-CAT 1.486 20.382 Signatura electrònica 2.485 22.349 T-CAT amb càrrec 1.095 Certificats de servidor 95 T-CAT en Programari 93 T-CAT 83 Certificats de segell electrònic 63 Certificats d'entitat 23 Certificats d'aplicació 21 Certificats de seu electrònica 7 Operador T-CAT 4 Certificats de programari 2 1.486 idCAT: els organismes més actius Octubre Ajuntament de Barcelona 416 Consorci Administració Oberta de Catalunya 152 Departament de la Presidència 131 Ajuntament de Rubí 110 BASE - Gestió d'Ingressos 96 CAATEEB 88 Ajuntament de Sabadell 76 Ajuntament de Terrassa 74 Departament de Cultura 63 Ajuntament de Badalona 57 T-CAT: els organismes més actius Octubre Departament de Justícia 350 Administració Promoció i Gestió SA 197 Consell Comarcal del Baix Llobregat 89 Consorci Administració Oberta de Catalunya 77 Consell Comarcal del Vallès Occidental 56 Consell Comarcal del Baix Penedès 42 Consell Comarcal del Baix Empordà 41 Universitat de Lleida 37 Consell Comarcal del Maresme 36 Consell Comarcal del Bages 35
 21. 21. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,98% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,89% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Octubre Generalitat de Catalunya 301 Ajuntament de Cubelles 234 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 120 Ajuntament de Mollet del Vallès 88 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 64 Ajuntament de Deltebre 57 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 42 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 40 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 39 Col. d'Educadores i Educadors de Catalunya 38 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 22. 22. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 98,21%Activitat Octubre 2015 Tramitacions 7.269 44.759 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 e-Valisa: els organismes més actius Octubre Departament d'Ensenyament 2.945 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1151 Departament de Governació i Relacions Institucionals 686 Departament de Salut 618 Departament d'Economia i Coneixement 531 Departament de Territori i Sostenibilitat 458 Departament d'Empresa i Ocupació 202 Departament de la Presidència 169 Departament d'Interior 161 Departament de Cultura 130
 23. 23. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,83% Font: Consorci AOC El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment, 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya utilitzen el servei Hèstia.
 24. 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

×