Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(19)

Similar a Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014(17)

Publicidad

Más de Consorci Administració Oberta de Catalunya(20)

Situació dels projectes del Consorci AOC. Gener 2014

  1. Situació dels projectes Implantació Gener 2014 Acumulat total Nombre de procediments gestionats Nombre de tramitacions realitzades 7 39.041 7 39.041 362 Activitat Gener 2014 Acumulat total 0 7 188 0 7 188 84 2.008 25.979 Nombre d’organismes prestadors de serveis Nombre d’ens usuaris Nombre d’usuaris Les 10 trameses més utilitzades Gener DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals Els 10 ens més actius 11.553 Gener Secretaria d'Administració i Funció Pública 2207 Tramesa d’informació, escrits i documents 7.582 Direcció General de Turisme 1938 GRI - Tramesa d'actes i acords 2.619 Diputació de Girona 1541 BSF - Tràmits 2.058 Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 1349 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.319 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1029 ECO - Procediments de tutela financera 1.085 Col·legi de Notaris de Catalunya 810 GRI - SFP - Recomptes de Personal 1.047 Síndic de Greuges 749 GRI - Subv. PUOSC 922 Ajuntament de Barcelona 480 SING - Tramesa documentació 833 Consell Comarcal de l'Alt Empordà 460 Índexs de plusvàlues 810 Direcció General per a la Immigració 357 300000 282.845 250000 200000 175.313 150000 132.430 95.113 100000 51.430 39.041 50000 0 any 2009 inici any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014
  2. Situació dels projectes Implantació Gener 2014 Acumulat total 0 3 0 3 38 453 Gener 2014 Acumulat total Serveis de VO disponibles Usuaris locals dels serveis (autoritzacions SIRI) Activitat Consum de dades Nombre d'ens consumidors de serveis Nombre d'organismes que ofereixen dades 982.964 982.964 113 113 0 + 2 PMH 0 + 2 PMH PMH: % de població coberta PMH: ajuntaments connectats 0,17 2 Els certificats més consultats 30 + 824 PMH 0,17 2 88,04% 824 Els organismes més actius Gener Gener Renda 263.200 Generalitat de C atalunya (PIC A) 602.475 Padró municipal d'habitants 159.840 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 141.803 Prestacions socials 130.360 Ajuntament de Barcelona 101.558 121.099 C entre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 40.137 29.128 Registre de vehicles i conductors Adreça electrònica viària (DEV) 73.986 Ajuntament de Lleida Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 69.978 Ajuntament de Terrassa 19.596 Identitat 52.244 Agència de l’Habitatge de C atalunya 11.148 Deutors de l'IVTM 31.373 C onsell C omarcal de la Selva 7.211 Dades tributàries 28.035 Ajuntament de Sabadell 6.076 Títol de família nombrosa 16.761 Ajuntament de C ambrils 5.659 14.000.000 12.074.245 12.000.000 10.000.000 7.400.889 8.000.000 6.000.000 4.023.387 4.000.000 2.000.000 2.679.279 1.474.670 982.964 0 inici any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014
  3. CanvideDomicili Situació dels projectes Implantació % població coberta Organismes a comunicar Ajuntaments que ofereixen el servei Activitat Nombre de comunicacions de canvi de domicili Gener 2014 Acumulat total 0 0 0 0,00% 1 0 36,82% 7 33 13.877 13.877 160.000 148.136 140.000 120.000 100.000 82.719 80.000 60.000 57.805 62.182 48.806 40.000 13.877 20.000 0 any 2009 inici any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 Comunicacions de domicili Gener del 2014 Terrassa 7.021 Lleida 3.657 Vendrell 1.154 Sant Feliu de Llobregat 763 Prat de Llobregat 462 Masnou 323 Cambrils 200 Sant Cugat del Vallès 180 Santa Perpètua de Mogoda 111 Valls 4 Castellar del Vallès 2 Total 13.877
  4. Situació dels projectes 2014 Acumulat total e-TRAM: visibles per als ciutadans 0 e-TRAM: operatiu per a l'ajuntament usuari (PRO) 0 Implantació Gener 0 0 782 795 e-TRAC: visibles per als ciutadans 0 e-TRAC: operatiu per al consell comarcal usuari (PRO) 0 0 0 35 37 Activitat Nombre de tràmits fets 2.977 Els organismes més actius Gener 2.977 Tràmits més utilitzats Ajuntament de Salt 117 Instància genèrica Ajuntament de Castellar del Vallès 104 Gener Queixes i suggeriments 2.055 519 Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 94 Volant d'empadronament actual 94 Ajuntament de Vallirana 89 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 72 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 88 Cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal 53 Ajuntament de Mollerussa 66 Certificat d'empadronament històric 40 Ajuntament de Molins de Rei 65 Recollida de mobles i trastos vells al carrer 27 Ajuntament d'Amposta 58 Alta procedent d'un altre municipi 17 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 58 Casament civil 14 Ajuntament de la Roca del Vallès 53 Domiciliació de tributs, taxes i preus públics 12 35.000 31.982 28.800 30.000 25.301 25.000 22.283 20.000 15.000 14.689 10.000 5.000 2.977 0 inici Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014
  5. Situació dels projectes Activitat Gener 2014 Volum registres entrades 13.067 Ens prestadors Consorci AOC Diputació de Tarragona Diputació de Girona Diputació de Barcelona CESCA sortides 10.995 Ajuntaments 75 3 85 12 Ens usuaris Ajuntaments Ajuntament de Barcelona 1 Ajuntament de Gavà 1 Ajuntament de Mataró 1 Ajuntament de Valls 1 CC del Segrià Consorci AOC Diputació de Girona BASE Diputació de Tarragona Port de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat Rovira i Virgili Altres 4 total 183 inici CC 14 2 Altres 26 3 12 Diputacions 1 1 2 CC Altres 1 1 Diputacions 1 1 1 1 1 1 1 1 18 49 4 Total 115 7 100 12 2 Total 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 254
  6. Situació dels projectes Implantació Gener Nombre d'organismes usuaris Acumulat 2014 Acumulat total 0 0 293 Activitat Gener Acumulat 2014 Nombre de notificacions fetes 25.773 25.773 250.000 214.537 200.000 150.000 100.000 71.039 42.733 50.000 25.773 6.064 0 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Els 10 ens que més notifiquen Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona Organisme de Gestió Tributària (ORGT) Ajuntament de Castelló d'Empúries Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Masquefa Ajuntament de Banyoles Consell Comarcal del Bages Ajuntament de Berga Consell Comarcal del Vallès Oriental inici Any 2014 Gener 16.609 3.242 3.052 495 352 192 158 157 145 95
  7. Situació dels projectes Implantació Gener ajuntaments consells comarcals altres Activitat Nombres cerques Nombre d'organismes indexats Nombre de pàgines indexades Acumulat total 0 0 0 0 1 0 1 0 407 376 26 5 Gener Ens amb el cercador integrat Acumulat 2014 Acumulat 2014 16.520 1.052 2.084.103 16.520 Implantació Gener Nombre d’ens amb el visor publicat Nombre d'ens que publiquen metadades Nombre d'ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic Nombre d'ens que publiquen informació georeferenciada Acumulat 0 0 424 129 0 122 0 131 Activitat Nombre d'accesos visor Nombre d'accesos web GeoLocal inici 14.640 311
  8. Situació dels projectes Implantació Gener Nombre d'ens usuaris del servei eFact Nombre de plataformes privades connectades Acumulat 2014 Acumulat total 8 0 5.106 216 10 8 1 5.106 Activitat Nombre de factures gestionades Implantació Gener Nombre d'ens locals usuaris Implantació Acumulat 2014 Acumulat total 3 3 657 Gener e-TAULER: actiu e-TAULER: operatiu (PRO) Implantació Acumulat 2014 Acumulat total 1 19 1 19 72 215 Gener Ens locals amb la SEU-e visible Ens locals amb la SEU-e a producció inici Acumulat 2014 Acumulat total 11 16 11 16 108 239
  9. Situació dels projectes iArxiu Ocupat Disponible % Capacitat d'emmagatzematge 97,97919 790,92 12,38807306 gener Acumulat 2014 Acumulat total 0 0 45 Gener 2014 0 Acumulat total Dades d'explotació Nombre d'ens usuaris en producció S-Perdura Implantació Nombre d'ens usuaris Activitat Nombre d'accions 0 59 22 Servei de validació Implantació Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei Activitat 22 1168 Nombre total de segells de temps PSA Implantació 2014 Acumulat total 3 3 172 2.208.783 Nombre de validacions Gener 2.208.783 986.677 986.677 Gener Acumulat total 0 1 0 1 12 15 43.495 Nombre d'ens usuaris en producció Nombre d'ens usuaris en proves 2014 43.495 302.900 Activitat Nombre de signatures inici
Publicidad