Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Colectiile Muzeale Snagov

656 visualizaciones

Publicado el

Brosura de prezentare a celor 7 colectii principale de la sediul Fundatiei Snagov (din Snagov sat). Prezinta istoria, traditiile, personalitatile si principalele evenimente din zona snagov. Reprezinta un important punct de atractie eco-turistica si culturala din zona. Include si cea mai mare colectie din lume despre Vlad Basarab Tepes.

Publicado en: Viajes
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Colectiile Muzeale Snagov

 1. 1. SNAGOVCasa cu stuf: GPS: 44°42’26.50’ N duale doar în unele weekend-Șoseaua Snagov nr. 78, 26°10’26.40’ E uri este deschis (cu ocaziaSnagov Sat, comuna Snagov, altor evenimente) – se comu-cod postal 077165, Vizitare colecție: nică la cerere;Județ Ilfov, România 1) numai cu rezervare în 4) taxă vizitare: se stabileșteTel/Fax: 021 323 9905,   avans; în funcție de mărimea gru-Mobil: 0720 SNAGOV 2) pentru grupuri organi- pului, tipurile de prezentări (0720 762468) zate (min. 8 persoane) – se (audio sau multimedia sauoffice@fundatiasnagov.ro stabilește de comun acord o zi; cu/fără ghid), durată șiwww.fundatiasnagov.ro 3) pentru persoane indivi- perioadă.
 2. 2. Cuprins 3 P04 Mesaj către cititor P24 Colecţia 04 “Mănăstiri și Biserici” Colecţia 05 P06 Ce sunt Colecțiile P26 “Vlad Basarab Ţepes - Dracula * Realitate și Muzeale Snagov legendă” P09 ISTORIE și CULTURĂ P29 Colecţia 06 “Eco-Turism în zona Snagov” în Zona Snagov P12 Colecţia 01 “Arheologie locală și P33 Colecţia 07 Numismatică” “Sporturi Nautice” Alte teme în lucru, P14 Colecţia 02 “Etnografie P36 dar expuse parțial, la care sunteţi invitaţi și tradiţii locale” să contribuiţi Colecţia 03 P18 “Personalităţi bune și “nebune” în/din zona P39 Alte atracţii din zona Snagov” Snagovcolecții 01/cuprins
 3. 3. 4 Introducere deci cu obligaţii impera- şi în comunităţi de-o parte tive de protecţie strictă). şi alta a lacului. În ultimii 40 Din fosta mare Sarmatica şi de ani, am fost (deja) mar- vechii codrii de nepătruns tor la 2-3 schimbări majore ai Valahiei, chiar centrul care local au diluat puternic lor, a rămas acest lac (cel (şi chiar pierdut) multe din mai mare din Câmpia tradiţiile şi bogăţiile cul- Română) şi ultimele bucăţi turale şi naturale ale zonei. ale Codrilor Vlăsiei (care Schimbări cu părţi bune mai conţin mulţi arbori şi rele. Prezentul demers seculari). încearcă a mai face ceva Zona Snagovului a fost (măcar înţelege, conservă şi martoră (tăcută) a mul- asigură un transfer şi către Mesaj către cititor tor întâmplări cu impact şi următoarele generaţii) şi am Probabil că (tu cititorule) relevanţă regională, naţio- alocat o bucată considerabilă eşti un localnic (mai vechi nală şi chiar internaţională. din timpul meu în ultimii sau mai nou) sau un turist Aici, oameni politici şi ani, pentru a înţelege, căuta, – doritor de a afla ceva nou conducători s-au întâlnit, colecta, organiza şi (în (sau mai multe) despre Zona sfătuit, negociat, ameninţat, prezent) prezenta obiecte şi Snagov; zona care cuprinde condamnat şi chiar asasinat informaţii legate de trecutul întreg lacul Snagov (≈16km) de-a lungul secolelor. şi patrimoniul acestei zone. şi pădurile învecinate (>1400ha - părţi ale foştilor Eu, Constantin Turmac, Văd noi generaţii Codrii ai Vlăsiei) ; Zona în Sunt un localnic născut în care nu au cum să afle/ care (administrativ) sunt 1965, astfel încât întreaga înţeleagă “ce a fost” (dacă incluse comunele Snagov, copilărie mi-am facut-o pe le-ar trezi cineva cu adevărat Gruiu, Ciolpani; zona cu malul lacului, prin păduri curiozitatea) aşa cum văd un deosebit patrimoniu cultural (mânăstiri, bise- rici, monumente, obiceiuri, tradiţii şi meşteşuguri, loc de inspiraţie şi creaţie pen- tru o suită de oameni de artă) şi patrimoniu natural (biodiversitate cu cel puţin patru habitate, însumând peste 2700 de specii de faună şi floră, din care peste 120 sunt protejate şi 43 se află chiar pe lista roşie – adică con- siderate la nivel internaţional în pericol de dispariţie şi 02/mesaj către cititor colecții
 4. 4. Introducere 5generaţii care “se duc”, fără a colecţii legate de zona Sna- rilor). Poate ne ajutaţi cumai spune cuiva ce, când, cât gov – pe teme de arheolo- noi informaţii / poze / ma-a fost bun şi în viaţa lor; Sau gie, etnografie, personalităţi teriale relevante (sau măcarce ar fi dorit să se păstreze; culturale şi istorice, Vlad să ne indicaţi alte persoaneSau în ce au crezut şi de ce Ţepeş, eco-turism, sporturi care cunoaşteţi că ne potau fost mândrii; Cum era nautice – încercăm să adu- ajuta în demersul nostru).Snagovul – pe “vremea lor”; cem o imagine (prezentatăUnde se distrau şi cum; şi cronologic), mai completă Ajutaţi la repoziţionarea şiCare erau locurile prefe- şi clară - asupra impactului, revalorizarea zonei Snagovrate; Ce denumiri aveau; Ce importanţei şi relevanţei zo- – pe măsura importanţeiîntâmplări neobişnuite au nei Snagov pentru cultura patrimoniului (insuficientcunoscut; Ce personalităţiau văzut în zonă; Ce ştiudespre acestea; La ce drame,suferinţe şi bucurii – au luatparte; Cum a fost (de fapt)în comunism; Şi tot aşa.Ca localnic, cunosc destulde bine oamenii, obiceiu-rile, tradiţiile, credinţele,năravurile, valorile (aşa cumau devenit ele), iar acestdemers al Fundaţiei Sna-gov se adresează mai multgeneraţiilor următoare, decâtcontemporanilor (care parprea tulburaţi de violenţaschimbărilor din ultimii20 de ani – pentru a da şi istoria regiunii şi chiar a cunoscut) şi a rolului pe caresuficientă atenţie unor astfel întregii ţări. l-a avut de-a lungul timpu-de subiecte). lui pentru istoria şi cultura Cum poţi TU ajuta? regiunii şi a României!Oare are ceva (cu adevărat) Această broşură este o primă“aparte” Snagovul? versiune iar colecţiile (patri-Eu (după destul de multă moniu mobil) – mai trebui-cercetare) am constatat că esc completate. Prin urmarezona Snagov a fost un de- vă invităm să ne vizitaţi şiosebit de important cen- să ne comunicaţi ce tre-tru religios, cultural, istoric, buie schimbat sau adăugatsportiv, politic (la diferite (şi în următoarea ediţiemomente) astfel încât prin revizuită vă vom menţionaexpunerea unui set de într-o listă a colaborato-colecții 02/mesaj către cititor
 5. 5. 6 Ce sunt Colecțiile Muzeale Snagov? interesaţi) – pentru dife- rite informaţii, obiecte, tradiţii, obiceiuri – toate, dimenisiuni legate de isto- ria/specificul zonei Snagov 2) un nou punct de atracţie (destinaţie turistică) - la sediul Fundaţiei Sna- gov – relevant pentru Zona Snagov, Muntenia şi chiar România (cel putin prin doua colecţii – uni- Ce sunt Colecţiile Muzeale (clasa OPEN din cadrul ce la nivel internaţional) Snagov? FIP), iar o parte din 3) un loc unde se pot ex- Parte a Spaţiului muzeal colecţiile realizate, participă perimenta câteva activităţi de istorie locală a Zonei la astfel de concursuri. tradiţionale legate de: pescu- Snagov. it, olărit, împletituri, ţesături Ce conţin aceste colecţii? Fundaţia Snagov (Comisia 4) un loc unde se pot ve- Sunt colecţii (grupate pe D) a înregistrat încă din dea specii de faună şi floră teme) de imagini (vederi, 2009 la Ministerul Cul- specifice zonei (un iaz şi un cărţi poştale, poze, timbre, turii (secţia Patrimoniu - set de jgheaburi şi acvarii) hărţi – vechi) împreună cu hotărârea nr 3229/Patrimo- 5) un loc unde se exemplifică cărţi şi articole (ce se referă niu/26.01.2010 – Direcţia (prezintă) idei – soluţii - la zona Snagov, întâmplări, Muzee, Colecţii şi Arte Vi- tehnologii ecologice atât persoane – legate de aceste zuale, Comisia Naţională a simple cât şi moderne (de locuri), completate cu Muzeelor şi Colecţiilor) un viitor) - în speranţa că vizi- diferite obiecte (multe set de colecţii tematice spe- tatorii vor pleca schimbaţi cu istorii aparte) – care cifice zonei Snagov, formând după vizionarea colecţiilor încearcă să redea câte ceva “Spaţiul muzeal de istorie şi experienţele la care iau din trecutul acestei zone. locală a Zonei Snagov” - în parte Aceste “obiecte” colecţii sunt efortul de a mai surprinde grupate (de regulă) crono- şi salva o parte din cultura logic în planşe de format A4 (orală), tradiţiile, obiceiu- care au un titlu (temă) şi o rile, obiectele etc - localni- “poveste” relevantă (pe care cilor (înaintea globalizării). o puteţi ghici sau – la cer- ere – asculta), căci existenţa Ca şi obiective, Spaţiul unei “poveşti” pentru fiecare Muzeal Snagov (cu pagină A4 este o cerinţă de colecţiile sale) – asigură: calificare la expunerile (con- 1) un “loc” de “stocare” cursurile) internaţionale + “expunere” (pentru cei 03/Parte a Spațiului muzeal de istorie locală a Zonei Snagov. colecții
 6. 6. Ce sunt Colecțiile Muzeale Snagov? 7 CRONOLOGIE aferentă Colecțiilor Muzeale Snagov Legenda: Ci = Colecţie de interes internaţional [Vlad Basarab Țepeș/Dracula, Sporturi Nautice, Biodiversitate] Cn = Colecţie de interes naţional [Vlad Basarab Țepeș/Dracula, Sporturi Nautice, Biodiversitate] Cr = Colecţie de interes regional [Eco-turism, etnografie, [Personalități, Arheologie]]colecții 03/Parte a Spațiului muzeal de istorie locală a Zonei Snagov.
 7. 7. 8 Ce sunt Colecțiile Muzeale Snagov? Fundaţia Snagov a: Membrii Fundaţiei Snagov pentru panouri (colecţii) - 1) amenajat (renovat) o casă au început încă de prin 2001 sunt:a) “Casa bătrânească bătrânească tradiţională o suită de activităţi de do- tradiţională”: interior + din chirpici (adică cu pereţi cumentare riguroasă prin exterior (o parte din pereţi) din lut depus pe împletituri studiu al diverselor surse şi b) “Casa cu Stuf ”: pe exte- de trestii fixate de craci de materiale istorice disponi- riorul pereţilor, pe prispă salcâm) compusă din trei ca- bile (la Academia Română, c) “Gardul / denumit de mere (cu o suprafaţă totală Arhivele Naţionale, istorici noi şi “Gura satului” – un de aproximativ 70 mp) renumiţi, reţele naţionale gard amenajat special (ca 2) construit o casă mică pe de colecţionari) manuscri- suprafaţă de expunere) care a acoperit-o cu stuf se, monografii, articole, denumită “Casa cu Stuf” etc, cât şi prin interacţiune O parte din colecţii sunt: (căci în prezent este aproape directă, pe teren, cu local- - unice la nivel global (pre- singura din întreaga zonă) nicii din zonă (colectarea cum cea legată de Vlad şi a amenajat-o ca şi cen- informaţiilor transmise prin Ţepes şi cea legată de Spor- tru de informare/logistică viu grai / audio / video). Nota: turile Nautice Româneşti) turistică. Acoperişul cu Activitatea de documentare - altele sunt relevante cel stuf – trimite la perioada de şi colectare continuă (şi apre- puţin la nivel naţional, din până acum 60 de ani, când ciem orice noi contribuţii!). perspectiva anumitor mo- peste 70% din casele din mente istorice / culturale / zonă erau acoperite cu stuf Fundaţia Snagov are deja în religioase (tipografia lui An- şi aveau ziduri din chirpici patrimoniu circa peste 200 tim Ivireanu, 23 august 1944, 3) a amenajat un iaz cu de obiecte şi materiale rele- colectivizarea în România, ecosistem sustenabil în vante cu valoare istorică dar sistematizarea satelor, asa- care sunt peste 50 de şi emoţională (nu neapărat sinate şi personalităţi etc). specii de faună şi floră de patrimoniu) - colectate Cert este ca la sediul din zona lacului Snagov cu scopul de a le expune, Fundaţiei Snagov, poţi găsi 4) amenajat un gard - la un moment dat, într-un umbra, liniştea, ambianţa, ca spaţiu de expunere spaţiu muzeal profesionist/ contextul şi informaţiile ne- 5) asigurat un cort adecvat amenajat. Astfel că cesare – pentru a face o ex- (72mp) - ca spaţiu pen- în prezent, sunt expuse doar plorare multimedia în timp tru prezentări publice şi o parte şi multe copii color (căci avem şi filme vechi, desfăşurare activităţi de ale originalelor (care nu cântece, diferite înregistrări). informare, educaţie, ex- sunt expuse la sediu – unde perimentare şi practică. camerele video amplasate, Căci “Cine nu îşi cunoaşte şi totuşi nu conferă siguranţa înţelege istoria este condam- necesară pentru raritatea nat să şi-o repete!” (şi deci pieselor). Cu ocazia anumi- să întârzie în a evolua – aşa tor evenimente, aducem/ cum alte comunităţi, popo- expunem originalele (şi are o fac consecvent de circa câteva din piesele relevante). 150 de ani). Suprafeţele de expunere 03/Parte a Spațiului muzeal de istorie locală a Zonei Snagov. colecții
 8. 8. Istorie și Cultură în Zona Snagov 9 la atragerea personalităților fiecărei perioade, acumu- larea multor întâmplări, dezvoltarea unui minim de infrastructură (insula Vlad Țepeș a avut ziduri, poduri, felurite grupări de clădiri), crearea unor centre religioa- se sau administrative sau op- erative, de-a lungul secolelor.Reconstituirea istoriei și în mijlocul vechilor codrii) În ceea ce privește patri-implicaţiilor culturale a a avut continuitate cu mo- moniul cultural, am puteazonei Snagov, rămâne o mente de înfloriri acum considera cel puțin douăprovocare circa 4000 de ani cât și acum categorii:Căci prea puține lucruri circa 2000 de ani, când exis- a) cel dezvoltat de locu-sunt știute și chiar mult mai ta în “Coada Linții” chiar itorii din zonă (mai mereupuține au fost prezentate un grup de cuptoare pentru tulburați, abuzaţi, exploataţipublicului, despre Snagov. prelucrarea metalelor și deci de “mărimile” care aveauCiclurile de mărire și zona era integrată cel puțin nevoie de mână de lucru,decădere ale Snagovului în niște circuite economice ajutor, felurite servicii asig-au fost datorate deosebi- mai largi. Și dacă cele circa urate local). Patrimoniutelor bogății (în special 30 de situri arheologice încă observabil prin obi-naturale – cu excelente din jurul lacului Snagov ceiuri, particularități aleconfigurații strategice și mil- nu ne pot spune prea mult meșteșugurilor tradiționale,itare) corelate cu utilizările despre viața, realizările și în elemente de port și lim-date locului de diferiții speranțele primiilor sosiți baj, chiar comportament etc.conducători: loc secret de re- în zonă și nici despre geții b) cel dezvoltat de ceifugiu, de adăpostire a fami- de mai tarziu, iată că un nou veniți în zonă, în rol deliilor, de detenție politică ciclu poate fi considerat ca conducători, ctitori, felu-a principalilor adversari, începănd cu slavii care au rite personalități (bune șicentru cultural, centru reli- venit în zonă prin 600 e.n. nebune) - și care au dus atâtgios, centru administrativ, (care au schimbat și de- la realizarile materiale, câtdestinație cu infrastructură numirea locului în Snagov). și la felurite realizări cul-excelent organizată pen- turale, religioase, adminis-tru agrement turistic pentru Patrimoniul natural ex- trative – atât în plan localzeci de mii de oameni – sau trem de bogat (fost mijloc cât mai ales la scară maidupa al 2-lea război mon- al Codrilor Vlăsiei, cu cel mare (regional, naționaldial - de relaxare în vile mai mare lac din câmpia și chiar internațional).(pentru nomenclaturiști). Romănă, cu cea mai mare Comunitatea și culturaArheologia ne sugerează biodiversitate – cu excepția locală (de regulă) a fostcă zona (deși aflată adânc Deltei Dunării) a dus în timp cea mai desconsiderată decolecții 04/Ce legături sau contribuţii la istoria și/sau cultura...
 9. 9. 10 Istorie și Cultură în Zona Snagov cei veniți în zonă (mereu țiuni și culori (traforajele primele evenimente – care cu mărită forță militară, din prispa caselor cât și să permită doritorilor să politică), localnicii supra- prin combinațiile de felu- vadă, înțeleagă, experi- viețuind în măsura în care rite flori ornamentale de menteze, în mod plăcut. au învațat a-și ascunde prin curțile localnicilor) adevăratele gânduri și sen- e) nu s-a conștientizat Câteva din elementele pa- timente și a-și “pleca capul” (încă) relevanța unor scri- trimoniului cultural cre- convingător. Astfel încât și itori locali (Anatolie Paniș, ate de cei veniți (de multe în prezent, localnicii numesc Constantin Georgescu) ori, cu o considerabilă parte “venetici” pe noii veniți și au sau sportivi locali (Vasile de muncă și resurse mate- nevoie de mulți ani și dovezi Nicoară, Sanda Toma) sau riale locale – luate cu forța): de prietenie, până a-i accep- chiar personalități locale a) monumente religioase/ ta și a le împărtăși o parte (care au fost lideri apreciați istorice (Mânăstirile Sna- din povestirile, credințele, în comunitate, fie între pes- gov, Căldărușani, Țigănești, obiceiurile lor. carii din Snagov Sat, fie cu b) nu sunt marcate locu- ocazia unor revolte populare rile din zonă, în care au Câteva din elementele patri- – din Gruiu etc). existat cel putin 6 lupte moniului cultural reprezen- Astfel de elemente înfloreau armate relevante istoric tativ pentru localnici: în clăcile și șezătorile c) pentru foarte puține a) toponime legate într-o comunității și în raporturile personalități “legate” de zona bogată încrengătură de economice bazate pe coope- Snagov, există monumente povestiri, întâmplări, leg- rare și utilizarea resurselor (sau plăci comemorative). ende, credințe – corelate comune precum islazurile Da, pentru: Vlad Țepeș, Vir- cu repere felurite precum și mai există în aminitirea gil Madgearu, Zelea Codrea- troițe, fântâni cu cumpană câtorva bătrâni (peste 70 de nu, Imre Nagy dar nu (încă) b) propriile biserici (când ani) – fiind distruse de comu- pentru Lucrețiu Pătrășcanu, li s-a permis de către nism și mai ales de descon- Dem Dobrescu, și cel puțin mânăstiri și au avut și puter- siderarea masivă asociată alte circa 12 personalități ea economică necesară) cât țăranilor (comparativ cu și întâmplări importante) și monumente istorice (ale muncitorii) și în prezent). d) pentru sporturile nau- eroilor români și străini Astfel încât, în prezent, în tice profesioniste (prin care căzuți în diferite războaie) lipsa manifestărilor cul- s-au câștigat zeci de medalii c) meșteșuguri atât specifice turale tradiționale se ignoră olimpice și România a fost (pescuit, olărit, împletituri și mai rapid dovezile ex- prezentă timp de decenii la din nuiele) cât și cele istente sub forma de obi- nivel mondial în top) abia tradițional rurale (țesături, ecte (prin poduri), poze recent s-a realizat un monu- crescutul animalelor etc) de- vechi și înscrisuri cu ment pentru Aurel Vernescu spre care Antipa și Sadove- detalii amanunțite etc. și prima colecție tematică anu menționau că includ * Pentru patru, cele mai de către Fundația Snagov cuvinte și chiar obiecte/ reprezentative meștesuguri e) nu sunt menționate zecile tehnici unice locale, Fundația Snagov a de reuniuni și evenimente d) combinații de decora- creat dotarea, condiții și aferente competițiilor cicliste 04/Ce legături sau contribuţii la istoria și/sau cultura... colecții
 10. 10. Istorie și Cultură în Zona Snagov 11(circuite), ale deținătorilor detaliate de istorie locală. gioase, scriitori,dregători șide automobile de epocă, demnitari etc), 8 asasinate/ale celor cu motociclete, ale Însă (de regulă) conducătorii execuții relevante și deose-poștașilor, ale cercetașilor, din diferite perioade, au bite, 14 puncte de atracție,yacht, vele, pescuit, etc preferat să omită / ignore / peste 30 de cărți / publicațiif) nu sunt marcate reuni- reducă rolul și vizibilitatea importante legate de Sna-unile internaționale orga- zonei Snagov (în istorie și gov, peste 30 de întâmplărinizate la Snagov și în care chiar în cultură)P pentru relevante istoric, cultural,s-au luat decizii foarte im- că în timpul lor, aveau in- religios, militar. Majoritateapoatante (economic și social) terese și activități în zonă, acestora pot (deja) fi văzuteg) nu sunt menționate ad- care nu trebuiau să fie (prea) (drept prima prezentare) caecvat multele episoade mai publicD, din diferite mo- și colecții (reprezentate cro-triste precum detențiile tive: ascuzatoare strategică, nologic). Iar această primăforțate (ex: Jozef Beck, loc de detenție politică, expunere, reprezintă doaretc) felurite asasinate etc loc de relaxare (inclusiv cu începutul structurării încălcarea legilor, moralei multitudinii de (alte)Zona Snagov a fost în unele și a normelor sociale - de informații surprinzătoarescurte perioade promovată ei sau membrii familiilor despre zona Snagov.energic (și chiar cu re- lor – pentru care nu doreauzultate remarcabile), iar martori/vizibilitate publică). Cert este că până în 2009în altele a fost protejată, zona Snagov (spațiul cu pă-ascunsă, minimizată ca rol Dacă în perioada interbelică duri și lac dintre Mănăstirileşi, importanţă alături dea, Snagovul a avut circuite Căldărușani, Snagov șipersonalitățile asociate aces- / trasee tematice, hărți, Țigănești) nu avea niciteia. Pentru detalii/enumer- publicații dedicate - după o reprezentare culturalăare a perioadelor istorice (+ venirea comuniștilor și mai și turistică (ex: muzeu /detalii legate de conjuncturi- ales după 1989, tăcerea s-a colecții / grupări tematice)le și motivațiile aferente) vă r-impus în zonă. în ciuda bogăției de obiec-invităm să solicitați detalii Până în prezent Fundația tive, atracții, întămplări șighidului (există materiale Snagov a identificat peste 100 referințe istorice, culturale,scrise) și/sau să sponsorizați de personalități (voievozi, religioase și chiar poli-publicarea unei lucrări mai istorici, personalități reli- tice. Iar ceea ce s-a început necesită multe completări (în raport cu bogăția și potențialul de reprezentat). Contăm și pe dvs.colecții 04/Ce legături sau contribuţii la istoria și/sau cultura...
 11. 11. 12 Colecţia 01 “Arheologie locală / Numismatică / Hărţi” puse sunt din trei perioade principale: - pana prin 200 e.n. (in- cluzand deci si piese din epocile neolitic, bronz si fier – cand au existat ate- liere importante in zona) - perioada din secolul XV (perioada lui Vlad Tepes) - cateva piese din perioa- da razboiului de inde- pendenta (1877) si cele doua razboaie mondiale Sperăm că langa aceste obi- ecte, să se mai adauge si altele (de la alte instituţii) Arheologie locală / largă de “urme” (circa şi mai ales să obţinem (ca Numismatică / Hărți 30 de situri arheologice). donaţii) câteva piese şi din Context: Cateva piese arheologice cele deţinute de localnici Prin această temă încercăm prezentate in vitrine, sunt (de la “Maidan”, “Dealu sa prezentam si sa intelegem imprumutate de la Institu- Morii” şi “Coada Linţii”). mai bine perioada de cand se cunoaste ca zona a fost lo- cuita de oameni (2200 i.e.n. - prezent). Astfel, prima par- te locuita a fost zona insulei. Se pare ca o foarte lunga perioada de timp, oamenii traiau in grupuri care se tot mutau (periodic) dintr-un loc in altul, alese de regula pe malurile mai ridicate ale apelor (ex: “Coada Linții”) Astfel că există o serie tul National de Arheolo- Această colecţie este gie “Vasile Pârvan”. Altele, vizuală, kinestezica, deci le-am achiziționat sau foarte convingătoare (şi primit. Insă deținem (tot) crează un echilibru – faţă de prea puține piese pentru multele imagini ale celor- a înțelege suficient despre lalte colecţii). stramosii localnicilor. DESCRIERE colecţie: Piesele arheologice ex- 1) piese de arheologie ex- puse în vitrine de sticlă 05/Arheologie locală / Numismatică / Hărţi colecții
 12. 12. Colecţia 01 “Arheologie locală / Numismatică / Hărţi” 13 plici – pentru principalele momente istorice (insa rele- vante si local). Printre repli- ci grecesti si romane (pentru ca pe insula s-au gasit piese similar). Monedele pot fi folosite (vizual) ca o “axă” a timpului, a continuităţii etc. Colecţia prezintă: a) o prezentare a to- ponimelor (denumiri ve- chi) pentru diferite locuri şi zone din zona Snagov b) trimiteri la colecţia de Etnografie şi Personalități Colecţia mai include:(diferite obiecte/scule, vechi evenimente importante; 1) o colecţie de cărţi de is-de mii de ani) altfel prezentam cateva re- torie, arheologie, reviste de2) harti vechi (copii) -prezentam o suita intr-oordine cronologica, in careeste marcat locul Sna-govului cu un punct rosu,pentru a putea intelege siurmari evolutia apartenen-telor politice si adminis-trative – cu consecintelesi implicatiile aferente.3) piese de numismatica(expuse doar cu ocazia unor specialitate, broşuri şi arti- cole 2) cateva grupaje de monede (replici) (din anumite perioade, care corespund si unor momente importante in plan local)colecții 05/Arheologie locală / Numismatică / Hărţi
 13. 13. 14 Colecţia 02: “ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov” s-au organizat, cum au evo- toleranţi, cu preferinţe luat, în ce s-au specializat, ce pentru agricultură - au li s-a întâmplat, ce au deve- reuşit să colaboreze şi mai nit? apoi chiar să se integreze Faţă de obiceiurile rela- în comunităţile existente, tive cunoscute ale geţiilor contribuind consistent la existenţi şi aici acum 2000 de creşterea demografică, apoi ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov Context: Prin tema “Etnografie şi Tradiţii locale” ne-am propus să reconstituim (şi conservăm) specificul vieţii arhaice (ţărăneşti) din zona Snagov şi în timp să realizăm chiar un “muzeu viu”. Sursele de informaţii sunt limitate, motiv pen- tru care demersul este difi- cil (dar chiar prin aceasta) – mult mai interesant. Aflat în această zonă, îţi poţi pune câteva întrebări simple: 1) oare cum s-a ajuns de la stadiul de masiv codru de stejar (de nepătruns) - la stadiul actual? 2) cu se ocupau primii veniţi în aceste zone, ce ocupaţii/ meșteșuguri au avut, cum ani, schimbări importante la promovarea valorilor şi au apărut odată cu sosirea obiceiurilor lor. Astfel că slavilor (prin 600 e.n.) – de şi în zona Snagov, regăsim la care ne-a rămas şi denu- multe nume, toponime, mirea de Snagov (“sneg” în- obiceiuri, mentalităţi – cu semnând “fulg de zăpadă”). vădite rădăcini slave (Sna- Slavii fiind oameni paşnici, gov, Dobre, Dobroşeşti, 06/ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov colecții
 14. 14. Colecţia 02: “ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov” 15 introspecţie, maturizare şi alegeri proprii. Patri- moniul imaterial format – este surprins în colecţiile, meşteşugurile, obiectele de la Fundaţia Snagov. DESCRIERE colecţie: 1) Panouri cu imagini (cărţi poştale, timbre, hărţi vechi, poze, decupaje din publicaţii etc.). Informaţii, imagini şi obiecte legate deNedelea, Bugean, Ghe- Au existat perioade lungi porturi, locuinţe, obiecte,orghe, Bojdani etc). în care au existat puternice tradiţii (într-o zonă cu lac,Analiza limbii, cuvintelor presiuni externe (perioada stuf, pescuit şi pădure)şi rostirilor relevă diferenţeinteresante chiar între sateledin zonă, fapt sesizat şi deGrigore Antipa şi MihailSadoveanu (care au sesizatutilizarea de cuvinte diferiteşi scule unice de pescuit lalocalnici – de parcă ar fi fostizolaţi de restul ţării timpde cel puţin câteva secole).Întreg ansamblul etno-grafic a parcurs câtevaperioade distincte: coabi-tare (600-1300), apoi omo- fanariotă, cea comunistă) – care prezintă un set degenizare (1300-1800), apoi şi relativ puţine perioade particularităţi cu lac (pes-crearea unei noi identităţi (1848-1944) în care s-ar fi cuit) şi pădure (vânătoare)(1848-1907). În perioada putut cristaliza (mai mult dar şi meşteşuguri (olărit,interbelică, România părea şi bine) o identitate locală, ţesături, împletituri etc) şi osă îşi consolideze o identi- regională, naţională. Cert suită de tradiţii locale.tate şi un specific, însă în este că valorile, activităţile/perioada comunistă (1944- meşteşugurile, dezvolta-1989) a urmat un regres rea economică, socială,datorat pierderii resurselor, culturală – toate au fostorganizării tradiționale, a influenţate de aceste pu-rosturilor şi valorilor funda- ternice presiuni externementale. şi prea puţinul timp decolecții 06/ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov
 15. 15. 16 Colecţia 02: “ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov” cuit, agricultură (cultiva- rea cerealelor şi creşterea animalelor), olărit, albinărit, exploatare de stuf şi pre- lucrare de lemne (inclusiv împletituri) c) aspecte/imagini din viaţa satului vechilor Codrii ai Vlăsiei d) detalii despre evoluţia în în localităţile existente în timp a populaţiei, moşiilor, prezent (evoluţie cât mai relaţiilor de muncă, infra- vizuală a restrângerii Codri- structurii socio-economice lor Vlăsiei - creşterii câm- Colecţia include: piei Vlasiei - şi creşterii şi 2) Colecţie de piese de et- 1) În principal o scurtă diversificării comunităţilor nografie (vase, unelte, etc.) povestire / prezentare cro- umane din Zona Snagov (în – expuse per teme, într-o nologică a transformării sens restrâns - formată din formă foarte vizuală 3) Pentru meşteşugurile: pescuit, olărit, împletituri şi ţesături (inclusiv război de ţesut) există set de scule şi materiale pregătite la se- diul Fundației Snagov, astfel încât pentru grupuri se pot organiza ateliere experi- mentale. Colecţia prezintă: a) tradiţii şi obiceiuri locale b) ocupaţii / meşteşuguri locale tradiţionale: pes- trei comune: Snagov, Gruiu, Ciolpani, iar în sens extins - formată din şapte comune – prin includerea Grădiştea, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Periş – formând partea de nord a Ilfovului). 2) Suportul vizual sub formă de panouri realizate sub formă de planşe A4 (circa 32 - deci minim 70 de piese: cărţi poştale, timbre, poze – 06/ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov colecții
 16. 16. Colecţia 02: “ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov” 17relevante, texte explicative) etc) / conservarea peştilor exerciţii pentru un împlet-3) un set de minim 30 de (la fum, cu sare, în gheţării) itor: recunoaşterea materieipiese (obiecte) – din viaţa / citirea semnelor de pe balta prime / recoltare - pregătirede zi cu zi a ţăranilor / lo- 2) olărit: demonstraţii şi – stocare – conservare /calnicilor: diferite obiecte de confecţionarea diferitelorceramică (asociate olăritului produse dintr-un nomen-din zona Piscu şi Lipia), clator destul de vast (pestediferite scule şi unelte (afer- 20 de tipuri de piese diferite)ente activităţilor spefice 4) ţesături: demonstraţiilocului: pescuit, tâmplărie, şi exerciţii pentru un bunagricultură, ţesături), câteva ţesător: recunoaşterea ma-ţesături tradiţionale, câteva teriilor prime / cunoaştereaobiecte de mobilier din lemn exerciţii pentru un bunMeşteşuguri ce pot fi exper- olar: compararea şi alegereaimentate (pentru grupuri, pământurilor / pregătireacu programare prealabilă): – frământarea lutului şi sto-1) pescuit: demonstraţii carea lui / confecţionareaşi exerciţii pentru un bun diferitelor produse – la roatăpescar: felurite noduri / confecţionarea diferitelordin diferite materiale / figurine (ex: fluierici) şiconfecţionarea unei lun- alte jucării - pentru cei micitre şi a sculelor de pescuit dar şi pentru distracţiile(undiţe, proţapuri pentru şi bâlciurile periodicescoici şi raci, cârlige, fire de 3) împletituri: (realizateborangic, pripoane, plase/ din trestii, papură, pănusisetcă, coş şi vârşe, ostie, (frunze porumb), nuiele defrecălau, ancoră, minciog, răchită ) demonstraţii şi operaţiilor de recoltare, sto- care, conservare, pregătire a materiei prime / pregătirea – reglarea sculelor folosite (război de ţesut, urzitor etc)colecții 06/ETNOGRAFIE - tradiţii locale - Zona Snagov
 17. 17. 18 Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” Împărţirea în bune sau Cert este că mulţi oameni “nebune” – rămâne să o cu bani şi/sau putere, au faceţi dvs. în faţa colecţiei dorit şi avut (de regulă câte (ca un joc), prin punerea o perioadă relativ scurtă) unui bilet într-o cutie cu – câte o proprietate la Sna- nr panoului şi a planşei gov. Şi in funcţie de vrem- - iar noi periodic facem uri şi morală/valorile acelor sintezele voturilor găsite. vremuri (sau cele prezente) Până în prezent, au fost - aceste personalităţi au fost identificate peste 100 de considerate bune sau rele. personalităţi dintre care Exista opinii că la Sna- Personalităţi bune şi relevante naţional (90), gov există încărcături şi ”nebune” internaţional (20) şi local dimensiuni negative: Tema “PERSONALITĂŢI (12). Astfel, nicio familie / dom- Bune şi Nebune” prezintă Zona Snagov a fost din- nitor nu a putut poseda până o perspectivă cronologică totdeauna vizată (şi chiar în prezent (la margine la asupra prezenţei oameni- locuită) de conducătorii lac) o proprietate mai mult lor în zona Snagov şi câte- de 25 de ani (fără apariţia va detalii despre oamenii unor felurite necazuri/prob- mai importanţi, “legaţi” de leme majore) - motiv pen- zona Snagov; “Legătură” tru care circulă câteva leg- definită în felurite moduri: ende/explicaţii locale (poate a iubi Snagovul / a locui corelate şi cu blestemele / a vizita repetat / a suferi lăsate cu începere încă de la / a muri / a contribui / a voievodul Radu cel Frumos). scrie – compune / a con- Şi există şi foarte multe epi- strui / a demola – distruge. soade violente: multe lupte Personalităţile reţinute sunt sângeroase au avut loc în prezentate cronologic (de zonă; multe execuţii au avut regulă în câte o pagina A4) ţării şi regiunii, (politici, loc pe insula Vlad Ţepeş; şi când s-a putut – cu piese militari, administrativi un întreg convoi s-a înecat concrete (altfel cu cele mai etc.) astfel încât există şi la o traversare; mai recent reprezentative imagini). diferite întâmplări asoci- Virgil Madgearu a fost Cert este că personalităţile ate, care sunt cunoscute împuşcat în parcul Snagov; din comunităţi sunt cele care numai local sau în forme accentuează sau schimbă relativ diferite faţă de cele direcţii şi tendinţe, au deja “povestite”. De la crime, contribuţii care capacitează execuţii, detenţie/domicil- pe alţii – şi poate fi interesant iu/rezidenţă “forţată” - până să vă imaginaţi consecinţele la întâmplări hazlii şi nev- lipsei acestora (sau luarea erosimile precum crocodili unor decizii diferite de către şi şerpi anaconda pierduţi – sau în legătură cu aceştia). în lac şi legende misterioase. Oare ce s-ar fi schimbat? 07/Personalităţi bune şi “nebune” colecții
 18. 18. Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” 19 European şi chiar mondial – mit, vedetă, personaj istoric, legate de Snagov. personaj penal, etc. c) dacă şi unde a fost cazul - DESCRIERE colecţie: contribuţia concretă/directă 1) Panouri cu imagini (cărţi (pozitivă sau negativă) la poştale, timbre, hărţi ve- zona Snagov [există câteva chi, poze, decupaje din personalităţi, inclusiv locale publicaţii etc.) + scurte – pentru care am realizat texte explicative, prezen- detalieri ale contribuţiilor tate cronologic, cu princi- lor] palele personalităţi locale, naţionale, internaţionale, bune sau “nebune” - care au avut legătură cu zona Snagov 2) Fiecare personalitate areImre Nagy şi Josepf Beck alocată cel puţin o planşăca şi Lucreţiu Pătrăşcanu A4 - în care sunt prezen-– au avut domiciliu forţat tate imagini (vederi, cărţila Snagov; anual se îneacă poştale, timbre, poze scanateîn lac între 2 şi 5 persoane. etc.), citate, interpretări şiDar există şi încărcături eventual concluzii.şi dimensiuni pozitive: 3) câteva obiecte ale unorO serie de scriitori şi alţi personalităţi locale şiartişti s-au inspirat și au naţionale (ex: umbrela luicreat/compus – chiar la Sadoveanu, etc) Colecţia mai include:Snagov. Majoritatea a) o colecţie de cărţi, broşuri,campionilor mon- Colecţia prezintă: publicaţii - ce conţin opere,diali ai canotajului a) în principal o articole, referiri la acesteromânesc, s-au for- “cronologie” vizuală personalităţimat şi pregătit la realizată sub formăa b) câteva documentări (maiSnagov. O mulţime de planşe A4 [min- detaliate) despre unelede personalităţi (şefi im 5 panouri, adica personalităţide stat, conducători minim 5x16=80 de c) un joc: vizitatorii comple-politici, şefi de ser- planşe A4, adica tează pe un formularvicii şi chiar terorişti noto- peste 150 de piese incluse] numărul unor personalităţirii – au venit la Snagov şi b) numai în versiunea mul-au luat decizii împreună cu timedia (disponibilă la cer-omologii lor, în special în ere) se poate prezenta şi operioada 1933 – 2008) chiar regrupare - prezentare acu impact internaţional. personalităţilor pe criteriulAstfel, există o serie lungă “profesie” / “competenţă”:de momente importante scriitor, regizor, om politic,la nivel naţional, regional, conducător, sportiv renu-colecții 07/Personalităţi bune şi “nebune”
 19. 19. 20 Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” Personalități “legate” de zona Snagov 07/Personalităţi bune şi “nebune” colecții
 20. 20. Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” 21colecții 07/Personalităţi bune şi “nebune”
 21. 21. 22 Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” Personalități locale (top 3 plăcute, 3 negative, cel Bătrân, Vlad Dracul, Alexandru Ioan Cuza, Al- 3 care au avut contribuţie Vladislav II, Vlad Ţepeş, exandru Odobescu, Mircea negativă la zona Snagov, Radu cel Frumos, Basarab Mălăieru, Nicolae Grigores- 3 care au avut contribuţie cel Tânăr, Vlad Călugărul, cu, Grigore Antipa, Regina pozitivă etc.). Neagoe Basarab, Mircea Maria, Pescarul Niculae Ciobanu, D-na Ghica, Pe- Vasile, Mihail Sadoveanu, Enumerare a câtorva tru cel Tânăr, Mihai Viteazu Ioan Alexandru Brătescu- dintre cele peste 100 de şi Stanca (soţia), Postel- Voineşti, Panait Istrati, personalităţie incluse nicul Cantacuzino, Matei Constantin Băicoianu, în colecţie (cu felurite Basarab, Constantin Brân- George Enescu, Prinţul “legături” cu zona Snagov): coveanu, Antim Ivireanul, Nicolae, Nicolae Caran- Seneslau (voievodat), Ba- Mitiță Filipescu, Nicolae fil, Dem Dobrescu, Regele sarab, Vladislav, Mircea Bălcescu, C.D. Aricescu, Carol II, Prinţul – regele 07/Personalităţi bune şi “nebune” colecții
 22. 22. Colecţia 03: “Personalităţi bune şi “nebune” în/din zona Snagov” 23Mihai, Nicolae Iorga, Iuliu Alexandru Neagu Simionov, Macarenco-Cio-Maniu, Brunea Fox, Zelea Artişti: Geo Bogza, Con- banu-Ticu-Popa, Ion Bârlă-Codreanu, Virgil Madgearu, stantin Codrescu, Vlad deanu, Ivan Patzaichin,(o serie de magnaţi inter- Muş ate s c u, Margareta Vasile Dîba, Sanda Toma,belici cu circa 30 de vile la Pâslaru, Florin Piersic, Irina Elisabeta Lipa, RodicaSnagov), Mareşalul Ion An- Petrescu, Sergiu Nicolaescu, Arba, Elena (Horvat) Florea,tonescu, Josef Beck, Man- Ştefan Iordache, Violeta Angela Alupei, Constanţafred von Killinger, Lucreţiu Andrei, Fanuş Neagu, Dan Burcică, Georgeta Damian,Pătrăşcanu, (nomenclatura Piţa, Dinu Tănase, Ion Viorica Sușanu, Georgetarusească militară şi de par- Băieşu, Ana Szeles, Angela Andrunache, Bjorn Runetid), (Imre Nagy + cole- Similea, Nicolae Corjos, Borg, Nadia Comăneci).gii săi), (nomenclatura lui Ovidiu Iuliu Molodovan, Notă: Personalităţile aflateGheorghiu Dej + invitaţii Sebastian Papaiani, Michael încă în viaţă – se pot înscriesăi: Iosip Broz Tito, etc), Jackson) în tabel dacă şi când fac ceva(nomenclatura lui Nico- Sportivi: Aurel Vernescu, pozitiv pentru comunitatealae Ceauşescu + Nicolae Măcean Tiberiu, Sînceac An- din zona Snagov.Doicaru + Ion Mihai Pace- ton, Radu Nicolae, Pongratzpa + invitaţii lor: Carlos, Ştefan, Leon Rotman, Mi-Yasser Arafat, Gaddafi etc) hai Ţurcaş, Atanase Sciontic,Scriitori, istorici, profesori Simion Cuciuc, Hilde Lauer,locali: Anatolie Paniş, C-tin Simion Ismailciuc, Du-Georgescu, Ion Dumitriu- mitru Alexe, Ion Dospi-Snagov, Dumitru Vintilă, nescu, Gheorghe + Tomacolecții 07/Personalităţi bune şi “nebune”
 23. 23. 24 Colecţia 04: “Mănăstiri şi Biserici” Mânăstiri şi Biserici (din diferite perioade) şi averi importante din care o din zona Snagov deci dovezi ale unei unităţi importantă parte era anual Tema “MÂNĂSTIRI şi BI- şi continuităţi culturale (va- trimisă către Athos. Astfel SERICI” (1408-prezent) lori). Apariţia cronologică că abia când (pe de-o parte) prezintă (pe scurt) imag- a celor trei mânăstiri (Sna- comunităţile locale au cres- ini şi scurte întâmplări gov <1408), Căldăruşani cut suficient de mult (ca reprezentative asociate – 1638), Tigăneşti - 1805) populaţie şi conştiinţă de principalelor trei lăcaşe de poate fi analizată în corelaţie sine/identitate) şi (pe altă cult din zona Snagov: cu defrişările din Codrii parte) puterea coercitivă 1) Mânăstirea Vlad Ţepeş Vlăsiei, apariţiei de noi dru- (fanariot - feudală) a (sau Snagov) aflată pe insula muri comeciale, a morilor pe Mânăstirilor a scăzut sufi- râul Ialomiţa şi apoi schim- cient, cu începere de pe la barea importanţei acestora, 1850, a fost posibilă apariţia dezvoltarea comunităţilor bisericilor în localităţile de din apropiere, preferinţele jur împrejurul lacului. diferiţilor voievozi pentru unele sau altele, variaţii ale sistemelor de taxe aplicate de mânăstiri comunităţilor învecinate (şi numărul de din mijlocul lacului (poate fi robi – ţigani – folosiţi). vizitată şi cu vaporaşul) Fiecare mânăstire are 2) Mânăstirea Căldăruşani atât propria istorie, cât şi (de călugări) interdependenţe cu cele- 3) Mânăstirea Ţigăneşti lalte (căci alternativ au fost (de maici). Lăcaşele sunt favorizate unele în detri- realizări materiale ale mentul altora, diferite moşii unor concentrări de putere au fost mutate de la una la administrativă şi economică alta şi împreună adunau 08/Mănăstiri şi Biserici – din zona Snagov colecții
 24. 24. Colecţia 04: “Mănăstiri şi Biserici” 25 Există o prezentare distinctă (panou cu 16 planşe A4) şi a celor mai relevante biserici din zonă. Colecţia prezintă: a) detalii despre evoluţia în timp a lăcaşurilor religioase (şi a variaţiei organizării - administraţiei, a rolului şiÎn prezent, în cele trei co- Iată de ce, din perspectiva a activităţilor / serviciilormune: Snagov, Gruiu şi devenirii locale, înţelegerea prestate către comunicate şiCiolpani (o populaţie dezvoltării mânăstirilor terţi)cumulată de circa 18.000 şi bisericilor locale, suntlocuitori) există circa 10 Bi- corelate cu ajustareaserici, relativ diferite între obiceiurilor, diversifi-ele şi cu propria poveste. carea etnografică, marile şocuri şi drame sociale.Poate fi foarte interesantde urmărit (de exemplu în DESCRIERE colecţie:cazul Mănăstirii Snagov), 1) Panouri cu imagini (cărţicum au evoluat în timp atât poştale, timbre, hărţi ve-construcţia principală cât chi, poze, decupaje din b) câteva povestioare atipiceşi cele auxiliare (inclusiv publicaţii etc.). Informaţii, v/neobişnuite - culese localzidurile de protecţie, podul imagini legate de istoria (şi câteva neregăsite în vreoşi tunelul – de la insulă la laică şi religioasă a aces- altă formă scrisă până înmal). tor lăcaşe religioase (care prezent!)Cel puţin pentru localnici, au avut şi rol administrativ, Colecţia include:Biserica este o instituţie şi militar, politic, cultural şi a) un set de cărţi / broşuri /un loc important. Pentru chiar de loc de detenţie şi ghiduri realizate în diferite execuţii) perioade 2) Pentru fiecare mânăstire, *) [opţional] Vizitatorul este deci câte un panou (16 invitat să “completeze” unele planşe A4) - cât mai vi- etape/informaţii/întâmplări zual şi cronologic, cu “lipsă” (căci unele planşe, au referiri la câteva momente chiar întrebari sau imagini / întâmplări / personalităţi sugestive, indirect legate deadevăraţii ţărani (care ple- / obiecte / mai importante subiect).cau la baltă sau intrau în din existența acestora. Viz-pădure, făcând mai întâi o itatorul este încurajat săcruce şi apoi o rugăciune/ reţină informaţiile oferitecerere însoţită de o prom- în acest loc, să reflecteze şiisiune), Mânăstirile şi Bi- să se pregătească mult maisericile din zonă reprezintă bine înainte de a vizita pro-baza - centrul comunităţii. priu-zis locaţiile în cauză.colecții 08/Mănăstiri şi Biserici – din zona Snagov
 25. 25. 26 Colecţia 05: “Vlad Basarab Ţepeş - Dracula * Realitate şi legendă” începe (ca efect indus) a fi redescoperit şi reconsiderat la nivel naţional. Cert este că la nivel internaţional, rata de propagare/creştere a brandului Dracula (şi repoziţionare ca leaderul tuturor personajelor nega- “VLAD BASARAB ŢEPEŞ tive) s-a accelerat (mai / DRACULA – ISTORIE şi ales începând cu apariţia LEGENDĂ” filmului Dracula 1931 – Domniile lui Vlad Ţepes au Bela Lugoşi). Pe plan intern, fost în anii 1488, 1456-1462, încă din 1906 (expoziţia etc. – orice are legătură 1476. Motivațiile, eforturile naţională jubiliară), da- cu subiectul urmărit) şi și realizările sale - eclipsează torat şi noului curent conţine 5 panouri, deci 80 foarte mulți din eroii naţionalist – voievodul planşe A4 (deci circa 200 de cunoscuți. Totuși campaniile Vlad Ţepeş a (re)căpătat un piese). Cercetările aferente de denigrare au ținut zeci plus de valenţe simbolice realizate au inclus: hărţi de ani și după moartea sa, de justiţiar (asociat şi cu vechi, documente inedite, (Vlad Țepeș fiind totodată Tudor Vladimirescu etc). tratate de istorie, imagini primul personaj public Surprinzător este că şi poze, diferite înregistrări denigrat mediatic printr- România niciodată nu a etc. Colecţia exemplifică un program internațional, derulat program/măsură cel puţin 15 aspecte inedite complex, consecvent – bazat la nivel internaţional de (în raport cu bibliografia și pe apariția noul sistem asumare / repoziţionare / de referinţă, formată din tipografic – Guttenberg - fructificare a dubletului peste 20 de cărţi de referinţă ex: Dracula Waide). În nici Vlad Basarab Ţepeş (voievod - despre aceste subiecte). 200 de ani, amintirea sa real) <-> Dracula (personaj Fiecare planşă ilustrează s-a estompat atât la nivel fictiv cu valenţe negative), o întâmplare, un fapt, o european cât şi la nivel deşi la nivel internaţional situaţie, o concluzie. Există naţional. Însă odată cu s-au organizat şi congrese o serie de unicate (vechi de apariţia nuvelei “Dracula” internaţionale în cadrul câteva sute de ani). a lui Bram Stoker (1897), cărora s-a concluzionat ca la nivel internaţional a brandul Dracula să rămână Obiectivele principale aso- apărut personajul fictiv României, cu rolul de a ciate colecţiei, sunt : Dracula, asociat lui Vlad prelua, investi şi derula 1. de a prezenta cât mai Basarab Ţepeş, care proiecte legate de aceste veridic, vizual, inedit şi subiecte. plăcut – dar bazat pe cer- cetare, documente poştale, Colecţia  este din clasa diferite înscrisuri din multe OPEN (adică include vederi surse şi ţări – aspecte ale vechi, timbre, monede, vieţii şi activităţii acestui hârtii, manuscrise, poze domnitor, apreciat de isto- 09/COLECŢIA “VLAD BASARAB ŢEPEŞ / DRACULA – ISTORIE şi LEGENDĂ” colecții
 26. 26. Colecţia 05: “Vlad Basarab Ţepeş - Dracula * Realitate şi legendă” 27 conştient al unei noi categorii de producţii care în prezent are un segment de piaţa stabil şi important (căci toate culturile includ personaje, mituri, obiceiuri şi preocupări – bazate pe acelaşi tip de emoţii şi la care –datorită stresului – oamenii moderni recurg chiar mai des decât în trecut). Astfel,rici “crud, dar drept”. Zona Snagov, astfel încât identificatorul comun şi2. de a delimita cât mai exact împreună şi cu contribuţiile unificator la nivel globaldiferenţa dintre personajul altora în dezvoltarea de noi al întregii categorii deistoric Vlad Ţepeş Dracula atracţii turistice (şi mai ales producţii şi piaţă asociată,şi Contele Dracula din ro- infrastructura turistică), este acest brand globalmanul cu acelaşi nume scris zona Snagov să reintre în cir- Dracula (ajuns în acest stadiude irlandezul Abraham cuitul turistic internaţional fără managementul explicitBram Stoker şi astfel să permită relan- şi conştient al specialiştilor3. continuarea dezvoltării / sarea economică a zonei. şi / sau al vreunei corporaţiicreşterii colecţiei – prin in- sau grup de interese). Încluderea de noi teme / subi- Romanul ‘Contele Dracula’ timp, s-au creat şi acumulatecte al lui Bram Stoker a constituit (voluntar şi mai ales in-4. de a continua participa- un izvor de inspiraţie voluntar) numeroase con-rea la expoziţii şi eveni- pentru regizorii de teatru fuzii şi tendinţe de amente internaţionale (până şi film, scriitori şi nu mai amesteca personajul istoricîn prezent colecţia a făcut cu personajul de ficţiune.înconjurul lumii şi a primit Colecţia îşi propune săcirca 20 de premii. adreseze exact aspectelePrin localizarea şi expu- legate de diferenţe şi ase-nerea colecţiei în Zona mănări dintre cele douăSnagov (la sediul Fundaţiei personaje (mit şi realitate),Snagov), ne propunem: acesta reprezentând un su-a) a constitui prima şi prin- biect care revine mereu cacipala atracţie turistică întrebare centrală a turiştilor(organizată, documentată (atât inainte cât mai alesşi prezentată la standarde după eventuala distracţieinternaţionale) din Zona legată de personajul DraculaSnagov, alături de care să se -Vampirul).dezvolte alte câteva colecţii Considerăm că măcar înlegate de istoria zonei Sna- puţin pentru numeroase România trebuie să existe ungov emisiuni filatelice. La nivel loc (o sursă) care să abordezeb) să contribuim la creşterea internaţional, a reprezentat direct acest subiect. Cu atâtatracţiilor turistice din catalizarea şi începutulcolecții 09/COLECŢIA “VLAD BASARAB ŢEPEŞ / DRACULA – ISTORIE şi LEGENDĂ”
 27. 27. 28 Colecţia 05: “Vlad Basarab Ţepeş - Dracula * Realitate şi legendă” fost presat de conjunctură: a) alternante subordonări/ alianţe (voluntare şi impuse) sub formă de vasalitate în- tre Budapesta şi Istanbul în paralel cu plata tributu- lui către Istanbul (datorată schimbărilor balanţelor de mai mult cu cât s-a convenit putere – pe fondul suitelor Subiectul Dracula este foarte la Convenţia Mondială de de cruciade şi tentative oto- apreciat în special în Anglia la Los Angeles (in 1997 cu mane de cucerire a Europei) şi SUA unde face deja parte ocazia împlinirii a 100 de ani b) lupte interne între din cultura locală şi au loc de la publicarea romanului coaliţiile boierilor ce spri- chiar şi congrese mondiale. “Dracula” semnat de Bram jineau (alternativ) familia În aceste grupuri însă pare Stoker) ca “Dracula este al Daneştilor, respectiv a a exista prea puţin interes Românilor”.Colecţia este Draculeştilor pentru realitatea (originea) organizată în paralel pe cele c) practicile vremii (carac- subiectului şi mai mare două personaje: Vlad Ţepeş terizate prin pedepse crude, preocupare pentru impactul – Dracula, accentul fiind pus sângeroase, publice) şi potenţialul subiectului pe Vlad Ţepeş. Obiectivul d) stoparea seriei lungi de asupra unor categorii de demersurilor este de a afla trădări ale boierilor (în ul- public, doritor de emoţii şi susţine adevărul despre timii 58 de ani, media unei puternice. fiecare personaj, într-o domnii fusese de circa 2 ani) PALMARES: formă stiinţifică şi cât mai e) dorinţa voievodului de Argint câştigat în ultimii vizuală. Diferite aspecte asigurare a independenţei trei ani la expunerile din istorice sunt abordate prin a  UngroVlahiei (Ţara UE (2012 la Maribor – teme dedicate, cel puţin la Românescă + sudul Transil- Slovenia, 2011 la Balaton nivelul unei planşe. Astfel, vaniei), asigurarea şi respec- – Ungaria, 2010 la Plovidiv subiectele tratate sunt foarte tarea condiţiilor administra- – Bulgaria), Vermail în 2009 vizuale – caracteristica tive (vame, taxe, drumuri şi la expunerea de la Muzeul apreciată în mod deosebit circuite comerciale stricte, de Istorie al Bucureştiului – de noile generaţii. reguli etc.) care să gener- Şuţu, în calitate de colecţie eze venituri, acumulare şi reprezentativă pentru Prin această colecţie se comunităţii locale aniversarea a 550 de ani demonstrează că Vlad Ţepeş f) relaţii drepte între oa- de atestare documentară a a fost un domnitor drept meni (cu încredere şi pre- Bucureştiului (tot de către dar sângeros pentru că a dictibilitate) - în condiţiile Vlad Ţepeş). Anterior, prăbuşirii valorilor arhaice premii la Washington – din comunitatea locală sub US şi alte 5 ţări din lume. presiunea numeroaselor Colecţia este considerată hoarde de barbari ce au ca cea mai reprezentativă străbătut zona în ultimele colecţie din ţară, pe tema sute de ani Vlad Basarab Ţepeş. 09/COLECŢIA “VLAD BASARAB ŢEPEŞ / DRACULA – ISTORIE şi LEGENDĂ” colecții
 28. 28. Colecţia 06: “Eco-Turism în zona Snagov” 29 acestor justificate aşteptări, Snagovul a ajuns o staţiune / comunitate izolată, cu câteva mii de vile constru- ite haotic, un fel de “dor- mitor de lux”. Prin colecţia realizată, sunteţi invitaţi să constataţi ce (încă) există ca (perfect organizate şi adap- infrastructură şi să vă gândiţi tate la ciclurile vieţii rurale la ce s-ar mai putea (încă) ) la stadiul curent “mod-Eco-Turismul zonei Snagov face – pentru binele tuturor. ern” dar cu masivă uitare aÎn zona Snagov s-a creat în tradiţiilor şi rădăcinilor, cuperioada interbelică o ca- Dar oare, când şi cum a în- pierderea islazurilor utili-pacitate de eco-agrement ceput trecerea de la câteva zate în comun, cu vânzareade 20.000 locuri în Parcul sate arhaice sustenabile tuturor terenurilor din jurul lacului către terţi (care au destufizat şi betonat malu- rile şi astfel au stricat eco- sistemele și sărăcit lacul și pădurile) astfel încât pe o lungime a lacului de circa 16km, pe ambele maluri abia au mai rămas circa 10 ieşiri la lac pentru localnici şi acelea neamenajate… Poate frumos, sigur nesus- tenabil şi mai ales fără locuri de muncă (perspective). Prin cercetări am aflat căşi Plaja Snagov, la care înperioada 1948 – 1982 s-a maiadăugat infrastructură cu ocapacitate de circa 15.000locuri, astfel încât în 1990ar fi trebuit să se redeschidăstaţiunea (închisă în 1982de Ceauşescu) şi comuni-tatea locală să beneficiezede locuri de muncă, veni-turi consistente, bani dintaxe pentru proiecte de dez-voltare locală etc. În loculcolecții 10/Eco-Turismul zonei Snagov
 29. 29. 30 Colecţia 06: “Eco-Turism în zona Snagov” poze, documente vechi). În zonă umedă, datorită unui principal o scurtă povestire/ lac cu lungime de aproxi- prezentare cronologică a mativ 16 km. transformării zonei Snagov Condiţii climaterice speci- din localitate «virgină» la ale: temperatura medie este nivelul anilor 1908, în zona cu circa 6-8 grade Celsius cu sub 40 de vile (în 1940), mai mică decât în Bucureşti, prin 1906-1908 s-a facut apoi cu sub 200 de vile în condiţiile în care şi umidi- prima vânzare de teren cu (1989) şi peste 700 de vile tatea şi nivelul de oxigenare destinaţie de loc de vila, riverane în prezent. este mult superior oraşelor vânzare intermediată de lo- Zona Snagov este staţiune Bucureşti şi Ploieşti. calnic, un membru al fami- balneoclimaterică, rezervaţie Biodiversitatea însumează liei Lăiță, care în următorii 20 de ani a ajuns renumit şi specializat în vânzarea al- tor circa 20 de loturi, tot pe malul lacului. Şi totuşi, ce detalii se mai pot afla? Care au fost prin- cipalele etape, schimbări, contexte, câştiguri/pierderi, impact asupra comunităţii locale? Ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu cei care au venit / cumpărat / frecventat vilele de protocol naturală (ce include două peste 2700 de specii de de la Snagov? De ce nu a pu- arii naturale protejate, mai faună şi floră, din care circa tut nici o familie să posede multe păduri din foştii Co- 120 figurează pe listele de proprietăţi riverane mai drii ai Vlăsiei) şi importantă specii protejate în Uniunea mult de 25 de ani la mar- ginea lacului, fără nenoro- ciri majore? Există (și ce fel de) blesteme puternice în zonă? (și altele decât cel al lui Radu cel Frumos?). Oare să aibă un efect? Cu ce alte staţiuni seamănă (măcar ca şi potenţial) zona Snagov? Colecţie de vederi, poze şi cărţi despre/ din zona Sna- gov (acoperind o perioadă de circa 90 de ani în circa 40 de piese: în special vederi, 10/Eco-Turismul zonei Snagov colecții
 30. 30. Colecţia 06: “Eco-Turism în zona Snagov” 31 de 20.000, per weekend (anii ’30). Numai după consolidarea sindicatelor din România (după 1958) şi construirea unui număr suplimen- tar de vile, infrastructurăa turistică şi de agrement (ex: Complexul CFR – Asto- ria), s-a revenit la un nou vârf de vizitatori pe durata weekend-ului de circa 7000- 11000. În anii ’80, Ceauşescu a re- dus drastic accesul în zonă şi chiar au fost arse/demolate mai multe destinaţii turis- tice locale. Din 1950 şi până în prezent, principala activi-Europeană, din care circa 42 În 1933 la Snagov au fost tate vizibilă şi meritorie ase află chiar pe lista roşie. inaugurate Plaja şi Parcul fost desfăşurată în bazele Snagov (poate fi vizion- at filmul cu inaugurarea oficială la care au partici- pat Regele Carol II, prinţul Mihai, Nicolae Iorga, Iu- liu Maniu, Dem Dobrescu etc.). Acest complex turistic s-a adăugat principalelor atracţii: Mânăstirea Snagov (Vlad Ţepeş) şi Palatul Sna- gov (construit de Prinţul Nicolae). Astfel, ulterior bucureştenii şi ploieştenii au ajuns să vină şi în numărcolecții 10/Eco-Turismul zonei Snagov
 31. 31. 32 Colecţia 06: “Eco-Turism în zona Snagov” a se explora zona, cu nu- meroase resurse şi atracţii – de interes naţional şi internaţional. DESCRIERE colecţie: 1) Panouri cu imagini (cărţi poştale, timbre, hărţi vechi, poze, decupaje din publicaţii etc.). Informaţii, imagini şi obiecte legate de destinaţia / brandul / staţiunea Sna- gov grupate cronologic per sportive de canotaj, care principalele locaţii. au adus României cele mai 2) O prezentare a tuturor multe medalii sportive la atracţiilor eco-turistice exis- Olimpiade şi Campionatele tente vreodată în zona Sna- mondiale. În perioada 1990 gov. 3) Colecţie de cărţi, broşuri, articole – grupate per locaţii/zone, într-o formă foarte vizuală (cu moduri b) suite de imagini (vederi de prezentare destul de şi poze vechi) pentru prin- diferita) cipalele locaţii / destinaţii 4) Filme vechi legate de turistice din zona Snagov ecoturismul zonei Snagov - cum au evoluat / involuat (vizionabile la cerere, pent- de-a lungul timpului ru grupuri – cu programare c) vederi, poze, plicuri, tim- prealabilă) bre, diferite referinţe şi stat- Colecţia prezintă: istici legate de potenţialul a) principalele atracţii tu- şi gradul de utilizare a – 2006, s-au privatizat ma- ristice şi oferte de agre- resurselor/atracţiilor zonei. joritatea vilelor, astfel încât ment din zona Snagov, din d) detalii despre involuţia/ în prezent redevine posibil perspectivă istorică decăderea destinaţiei tur- istice Snagov, corelate cu reconfirmările potenţialului pe care îl are. 10/Eco-Turismul zonei Snagov colecții
 32. 32. Colecţia 07: “Sporturi Nautice” 33 activitatea se reia prin or- ani) ce se desfășoară anual ganizarea anuală a Cam- pe lacul Snagov. În varian- pionatului Naţional, Arad ta restrânsă, campionatele - 1945, Galaţi - 1946,  naţionale anuale de pe lacul Orşova - 1947, Constanţa - Snagov au rolul de verifica- 1948 iar din anul 1949 se re intermediară a sportivi- stabilizează la Snagov. lor noștri înaintea marilor Începând din anii 1950 - concursuri: Campionatele 1960 pe malurile lacului Europene și Mondiale (șiSporturi Nautice - Istorie Snagov s-au înfiinţat bazele Jocurile Olimpice).şi perspectivă naţională şi sportive ale cluburilorinternaţională (Regatele Dinamo şi Steaua, adevarate Pe luciul apelor SnagovuluiSnagov) pepiniere ale sporturilor s-au pregătit marii campi-Istoria canotajului din nautice româneşti, kaiac-România a început în anul canoe, canotaj.1864 când un grup de tin- În numai câţiva ani (dato-eri studenţi din Timişoara, rat și rezultatelor deosebiteîntorşi din străinătate de la obţinute), Regata (Interna-studii, au infiinţat, pentru ţională) Snagov a devenitplăcerea lor, societatea de o tradiţională competiţieluntrişoare «Regata”, unde (continuată apoi circa 40 depracticau vâslitul de agre-ment.În data de 25-iunie-1933,odată cu inaugurareaoficială a Parcului şi PlajeiSnagov are loc înfiinţareaoficială la Snagov a primuluicentru național de canotaj.Oficialităţi: Carol II, viitorulrege Mihai, Nicolae Iorga,Iuliu Maniu etc.În timpul celui de al doilearăzboi mondial, activita-tea de canotaj se întrerupe.După război în anul 1945colecții 11/Sporturi Nautice - Istorie şi perspectiva naţională şi internaţională (Regatele Snagov)

×