Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Compresent pyramid by coon

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Compresent pyramid by coon

 1. 1. The Legendเปิดตานานปิระมิด อียิปต์
 2. 2. บทนา คนทั่วไปเมื่อพูดถึงอีจิปต์มักจะคิดถึงสฟิงค์ตัวใหญ่มหึมา หรือ กลุ่มพิระมิดขนาดมโหฬารที่ผุดขึ้นกลางทะเลทรายทางตะวันตกของแม่น้าไนล์ อีจิปต์ไม่ เป็นเพียงดินแดนดึกดาบรรพ์ แต่สิ่งที่อยู่ในใจคนเราคือความลึกลับที่ห่อหุ้มมัมมี่ หรือ ความรู้สึกถึงดินแดนแห่งความตาย ปิรามิดเสมือนภูเขาสูงใหญ่ที่ฝังคนตายหรือวิหาร ทุกแห่งที่เรียงไปด้วยเสามากมาย อีจิปต์สาหรับคนทั่วๆ ไป จึงเป็นความลึกลับเพราะเป็นสิ่งที่แตกต่างสาหรับเราอย่างสิ้นเชิงทั้งมิติของเวลา และด้านวัฒนธรรม อีจิปต์เป็นประเทศที่มีฝนน้อยมาก ดังนั้นแม่น้าไนล์จึงเป็นแหล่งน้าเดียว ที่จะมีฝนตกชุดและทาให้เกิดน้าท่วม และริมแม่น้าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยหน้าดินที่ชะล้างมาจากเขาทางเอทิโอเปีย น้าจะเอ่อล้นในเดือนสิงหาคม และลดลงในเดือนพฤษจิกายน ของขวัญที่ได้หลังจากน้าท่วมคือ ดินที่อุดมสมบูรณ์ ที่เรียนกันว่า “The Red Land”
 3. 3. สิ่งก่อสร้างมโหราฬ ทีชาวอียิปต์ทิ้งไว้บนโลก... ่
 4. 4. ประเด็นสาคัญ พิธีกรรมการฝังศพของอีจิปต์โบราณ คือ การฝังลึกลงไปในทราย และปิด ทับด้วยแผ่นหิน เพื่อป้องกันการขุดคุ้ยของสัตว์ร้าย จากนั้นได้มีการพัฒนาทาเป็นอาคารก่ออิฐ เอียงคล้ายภูเขาเล็กๆ เหนือหลุมศพ และมีขนาดให้ใหญ่พอที่จะเข้าไปกราบไหว้ หรือนารูปปั้นเข้าไปตั้ง หลุมฝังศพมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่า “Mastaba” การสร้างนิยมสร้างเป็นกลุ่ม ๆ รวมกันเป็นครอบครัว เพื่อหลังจากตายไปแล้วมีความเชื่อว่าร่างกายจะยังอยู่ใกล้คนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
 5. 5. เนื้อหา มีการพัฒนาหลุมศพที่ต่างออกไปจากแบบ “Mastaba” เกิดขึ้นใน ราชวงศ์ที่ 3 คือ ฟาโรห์ Zoser ที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกคนแรกของโลก “Imhotep” สร้างขึ้นที่เมือง Saqqara ทางใต้ของเมืองหลวง Memphis เมื่อปี 2750 B.c. 20 ปี หลังจากที่ Zoser ขึ้นครองราช สิ่งที่ Imhotep คิดค้นขึ้นมี 2 ประการคือ 1.ใช้หิน Limstone แทนการใช้ Mud Brick 2.สร้างรูปทรงใหม่ ที่มีขนาดสูงใหญ่ขึ้น คือ Pyramid Imhotep Mud brick Zoser Stepped Pyramid นี้เชื่อว่าเกิดมาจากการสร้าง Mastaba ขนาดใหญ่ชั้นต้น และเพื่อจะเป็นพี่ฝังศพอื่นในครอบครัว ด้วยจึงเพิ่มขึ้น แต่แทนที่จะเพิ่มด้านข้าง กลับเพิ่มไปด้านบนขึ้นไปอีก 4 ชั้น
 6. 6. เนื้อหา Pyramid of Zoser นี้ สร้างบริเวณที่มีกาแพงสูงล้อมรอบ มีความ สูง 10.4 เมตร โดยบริเวณกาแพงกว้าง 545 เมตร ยาว 277 เมตร มีประตูกลหรือประตู หลากหลายแห่ง แต่มีทางเข้าจริงเพียงทางเดียว ที่จะต้องเดินผ่านทางเดินยาวๆ ที่มีกาแพงที่มี ลักษณะพิเศษเป็นเดือยขบกันเป็นชุดๆ ถึง 20 ชุด เชื่อว่าช่องทางเดินนี้เป็นสัญลักษณ์ของแม่น้าไนล์ ถัดเข้ามาเป็นโถงขนาดใหญ่ หรือห้องประกอบพิธีกรรม ซึ่งจะต้องทา 2 ครัง เพื่อแทน Upper ้ และ Lower Egupt ไม่มีใครรู้ว่าทาไมฟาโรห์ Zoserจึงเปลี่ยนใจสร้างหลุมศพแทนที่จะแผ่ ไปทางกว้าง กลับซ้อนชั้นขึ้นไปด้านบน แต่รูปฟอร์มดังกล่าว ได้ประทับใจฟาโรห์องค์ต่อๆ มา จนพัฒนาเป็นพิระมิด รูปสามเหลี่ยม แทนการสร้างเป็นขั้นๆ
 7. 7. เนื้อหา Pyramid ที่ Giza ซึ่งนับเป็น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก โดย ่ เป็นผลงานที่เด่นล้าเหนือ Pyramid อื่นทั้งหมด ทุกอันจะตั้งชี้ไปทางดาวเหนือ และตั่งฉาก กับดวงอาทิตย์ อันแรกที่สร้างในกลุ่มนี้คือ อันที่ขนาดใหญ่ที่สุด ของ Pharoah Khufu เป็นฟาโรห์องค์ที่ 2 ในราชวงศ์ที่ 4 ช่วงปี 2680 – 2560 B.C. Khafre Khufu อันที่สองที่สร้าง Khufu คือ Pharaoh Khafre และอันเล็ก ที่สุดถูกสร้างขึ้นโดย Khafre’s son ชื่อ MenkareMenkare
 8. 8. ก่อสร้างจากพื้นฐานทางเรขาคณิต ด้วยรูปทรงสามเหลี่ยม มีความเป็นสมมาตร และแข็งแกร่งที่สุดเชื่อว่าจะยืนยงไปนับหมื่นปี และยังคงหวังว่าฟาโรห์จะกลับมาคืนชีพอีกครั้ง
 9. 9. เนื้อหาที่สาคัญ Shpihink ซึ่งมีตัวเป็นสิงโต และหัวเป็นหน้าของ สิ่งประหลาดมหัศจรรย์ของ Pyramid 2 ประการคือ ขนาดและความPharoah Khufu แม่นยาในการก่อสร้าง The Pyramid of Khufu ซึ่งใหญ่ที่สุดนั้น ขนาดแรกเริ่ม กว้าง 230 เมตร และสูง 146 เมตร (ปัจจุบันมีขนาดเล็กลง) เพราะหินชั้นนอก ถูกขนไป สร้างอาคารที่อื่น ความเอียงทามุม 51 องศา Pyramid ทั้งสามมีขนาดเหมือนภูเขาที่ กองหินก้อนแล้วก้อนเล่าบนที่ราบโดยขนส่งมาทางแม่น้าไนล์ ฐานของพิระมิด Khufu นี้ กิน เนื้อที่ถึง 13 เอเคอร์ (ในสมัยที่ฝรั่งเศสบุอียิปต์ และนโปเลียนไปที่ Pyramid เขาคานวฯ ว่าหินจากปิรามิดนี้ สามารถนาไปก่อสร้างกาแพงสูง 3 เมตร หนา 1 เมตร ล้อมรอบประเทศ ปิระมิดคนในราชวงศ์ ฝรั่งเศษได้ทั้งประเทศ) วิหาร Valley Temple Pyramid แต่ละอันตั้งอยู่โดดเด่น เป็นอิสระต่อกัน แต่ละอันมีทาง ต่อเนื่องมายังริมฝั่งคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้าไนล์ ด้านหลังเป็นโครงสร้างส่วนเสริมต่างๆ มี ปิระมิดคนในราชวงศ์ ทั้งปิรามิดอันเล็กๆ ของราชินี และคนในราชวงศ์ หรือข้าราชบริพาลทั้งหลาย
 10. 10. เนื้อหาที่สาคัญ ความประหลาดของปิระมิดมีอยู่ 2 ประการคือ ขนาด และความ แม่นยาในการก่อสร้าง ความเอียงทามุม 51 องศา ปิระมิดทั้งสามมีขนาดเหมือน ภูเขา ที่กองก้อนหินก้อนแล้วก้อนเล่า บนที่ราบ โดยขนส่งผ่านทางแม่น้าไนล์ ทุกอันมีทางต่อเนื่องเชื่อมมาที่แม่น้าไนล์ เสาและคานเป็นหินแกรนิตแดง และพื้นปูด้วยแผ่นหินจาก Alabaster ภายในมีรูปปั้นของกษัตริย์ 23 รูป เพื่อเป็นที่พัก และใช้สาหรับทาพิธีกรรม รูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ Spihink ซึ่งมีตัวเป็นสิงห์โตและหัวเป็นหน้าของฟาโร “Khufu” ในการก่อสร้างนับหลายสิบปี เครื่องมือในขณะนั้น มีเพียงไม้ หิน ทองแดงและไม่มีพาหนะที่เป็นล้อ เพราะล้อรถซึ่งใช้กับรถม้าสงครามผลิตในปี 1750 B.C.จึงต้องเคลื่อนย้ายโดยการใส่ไม้ซุงไว้ และหมุนท่อนซุง พร้อมทั้งให้คนและสัตว์ลากลงเรือล่องแม่น้าไนล์ และขนขึ้นจากเรือไปยังที่ก่อสร้างด้วยวิธีเดียวกัน ที่สาคัญที่สุดคือฐานของพิระมิดที่ต้องได้ระดับที่ถูกต้อง เพราะหากความเอียงเพียงเล็กน้อย ย่อมเกิดปัญหาตามมา อียิปต์โบราณใช้วิธีทารางใส่น้า ซึ่งปัจจุบันได้ยอมรับว่าเป็นวิธีที่แม่นยา
 11. 11. สรุป อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าวิธีการสร้างที่แท้จริง ของปิระมิดเป็นแบบใด ใช้คนก่อสร้างจานวนเท่าไหร่ “Herodorus” สถาปนิกรุ่นหลังจากนั้น 2000 ปี กล่าวว่า คนงานจะถูกจ้างมาเป็นช่วง ช่วงละ 100,000 คน รวมเป็น 4 กลุ่มใน 1 ปี และใช้เวลารวม 20 ปี จานวนนี้มีหน้าที่ ลาเลียงหินจากเหมืองมายังที่ก่อสร้าง 4,000 คน ที่รวมบริเวณฐานปิระมิด ที่น่าจะเป็นคนงานช่างก่อหินที่ทาตลอดปี
 12. 12. ภาคผนวค 1.ขั้นตอนแรกขุดหลุมฝังศพลงไปเหมือน Mastaba สันนิฐานการสร้างปิระมิด Pyramid 2.สร้างหลุมฝังศพที่ 2 ลงบนเนินดิน และสร้างทางลง 3.สร้างบันได และทาหลุมฝังศพที่ 3 ถมให้สูงขึ้น 4.กลมด้วยโครงสร้างหิน Limstone ทับหิน Mud brick ที่อยู่ ด้านล่าง 5.สาเร็จขั้นตอนสร้างปิระมิด คาถาม ทาไมคนเหล่านั้นจึงทุ่มเทสร้างปิระมิดอย่างต่อเนื่อง คาตอบ ดูจากการประมวลภาพแกะสลักและหลักฐาน อื่นๆบ่งบอกได้ว่าคนเหล่านี้ เป็นทาสที่ถูกใช้งาน ในราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งเป็นยุคทองของอียิปต์ เป็นช่วงเวลาที่มั่นคง อุดมสมบูรณ์ ไม่มีศัตรูรุกราน และเป็นยุค Old Kingdom ซึ่ง มีฟาโรเป็น God King ที่คุมอานาจสูงสุด ดังเทพเจ้าMovie click

×