Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

02 leadership vs managment

 1. Manaxheret vs. Lideret Menaxheret Fokusi ne gjera Bëjnë gjërat drejt Planifikojnë Organizojnë Drejtojn Kontrollojnë Lideret Fokusi ne njerëz Bëjnë gjënë e duhur Inspirojnë Ndikojnë Motivojnë Ndërtojnë
 2. Aktivitetet e përbashkëta Planifikimi Organizimi Udhëheqja Kontrolli
 3. Planifikimi Menaxheri Planifikon Buxheton Vendos objektivat Përcakton hapa te detajuar Allokon resurset Lideri Bën strategji Vën drejtimin Krijon vizionin
 4. Organizimi Menaxheri Krijon strukturat Pershkrimi i puneve Personeli Hierarkia Delegon Trajnon Lideri Inkuadron njerzit ne strategji Komunikon Krijon rrjetet
 5. Drejtimi/Udhëheqja e punëve Menaxheri Zgjedh problemet Negocion Sjell konsensus Lideri Fuqizon njerëzit Nxitës i tifozëve/Cheerle ader
 6. Kontrolli Menaxheri Implementon sisteme kontrolluese Matja e performancës Identifikon mospërputhjet Rregullon mospërputhjet Lideri Motivon Inspiron I jep kuptim arritjeve
 7. Permbledhje e dallimeve mes Menaxhimit dhe Lidershipit Lidershipi Aktiviteti Menaxhimi Vendos drejtimin dhe vizionin per organizaten Krijimi i rendit te dites Panifikon dhe buxheton, alokon resurset Përafron njerëzit nëpërmjet komunikimit dhe veprimeve që japin drejtim Zhvillimi i potencialeve humane per arritjen e rendit te dites Organizon dhe ploteson personelin,strukturon dhe monitoron implementimin Motivon dhe Inspiron duke plotesu nevojat Plani i ekzekutimit Kontrollon dhe zgjedh problemet Prodhon ndryshimet e duhura dhe qasje te re ndaj sfidave Rezultati Prodhon rend dhe ate qe eshte parashikuar dhe arrine rezultate Source: Adapted from A Force for Change: How Leadership Differs from Management by John P. Kotter. Copyright © 1990 by John P. Kotter, Inc. Reprinted with permission of The Free Press, a division of Simon & Schuster Inc.
 8. Managers vs. Leaders Covey, Stephen R., 7 Shprehitë e njerëzve me efikasitet të lartë, faqe 101 Kotter, John P., Udhëheqja e ndryshimit, faqe 65
 9. Lidershipi dhe Menaxhmenti Kotter mendon se Lidershipi dhe Menaxhimi janë dy sisteme plotësuese, ku secili ka funksionin e vet dhe aktivitetet e tyre karakteristike, por të dyja janë të nevojshme për menaxhimin e organizatave komplekse. Sipas Kotter, menaxhimi ka të bëje me planifikimin, kontrollin, dhe vënjen e strukturave te përshtatshme dhe sistemeve në vend, ndërsa lidershipi ka të bëjë më parashikimin e ndryshimeve, përballimin me ndryshimin, dhe miratimin e një qëndrim vizionar. (1990, Çfarë me të vërtet bëjnë lideret? Harvard Business Review, 68, 103-111.)
 10. Lidership Lidershipi është forca qe krijon kapacitete ne mesin e një grupi te njerëzve për te bërë diçka qe është ndryshe dhe me mire. Kjo mund te reflektonte ne rezultate me kreative, ose nivel me te larte te performancës. Ne esencë lidershipi është një agjenci e ndryshimit dhe mundë te frymëzoj te tjerët te bëjnë me shume se sa ata do kishin bere ose bënin.
 11. Menaxhmenti Në të kundërt, menaxhimi është një forcë me shumë e preokupuar me planifikimin, bashkërendimin, mbikëqyrjen, dhe kontrollin e aktivitetit rutinë, të cilat natyrisht mund të bëhet në mënyrë inspiruese. Lidershipi menaxherialë mund të shihet si pjesë integrale e rolit menaxherial, dhe rëndësia e sajë rritet me lëvizjen e personit në hierarkinë organizative
 12. Pse i ndjekim pas Lideret? Vullnetarisht “Pasuesit” Lidertet i terheqin njerëzit pas vetes. Ata duhet të kene deshiren e mjaftueshme qe të ndjekin për të ndaluar atë që ata po bëjnë dhe ndoshta te ecin në situata që normalisht nuk do të rrezikonin.
 13. Pse i ndjekim pas Menaxheret? “Vartësit” Përputhje Menaxherët kanë autoritetit nga pozita e dhënë nga kompania, dhe vartësit e tyre punojnë për ta dhe kryesisht bëjnë atë qe u thuhet te bëjnë.
 14. Menaxheri…; Lideri…  Menaxheri administron; Lideri perterin dhe zbulon.  Menaxheri mirmbanë; Lideri zhvillon.  Menaxheri e pranon realietitn; Lideri e heton (investigon) atë.  Menaxheri fokusohet ne sisteme dhe struktura; lideri fokusohet ne njerëz.  Menaxheri mbeshtet ne kontroll; lideri frymezon besim.  Menaxheri i ka sytë gjithmonë tek fundi, Lideri ka sytë në horizont.  Menaxheri imiton; Lideri krijon.  Menaxheri pranon status quo; Lideri e sfidon ate.  Menaxheri eshte ushtari i mire klasik; Lideri eshte vetvetja
 15. -Manaxher Versus Lider sipas personave te 3te Menaxheret Jane te percaktuar ne ate pozite Mund te influencojn ne njerez vetem mbrenda kufijeve te autoritetit te tyre formal. Jo domosdoshmerisht kane aftesi dhe kapacitet per te qene lider. Lideret Jane te percaktuar ose te dalur nga grupi punues. Mund te influencojn njerezit e tjere dhe kane autoritet menaxherial. Jo domosdoshmerisht kane aftesi dhe kapacitet per te qene manaxher. Leaderhip is the process of influencing a group toward the achievement of goals.

Notas del editor

 1. P.SH ngjarjet ne Libi apo Egjipt- Nese njerit nga komandanteve do ti kerkohej nga presidenti qe te hapet zjarre ne demostruesit – si e vlersoni ju cka eshte gjeja e duhur dhe e drejt
 2. Raporte ditore apo mujore per performancen shitjet apo prodhimin ditore
Publicidad