Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

03_медијација-alb

328 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

03_медијација-alb

  1. 1. Medijacioni dhe gjinia
  2. 2.  Ka ndikim neutral (nuk merr anë) Nuk e shpreh mendimin e vetë për çështjet e konfliktit Ju ndihmon palëve qe vetë të arrin zgjidhje Ju mundëson palëve kontroll ndaj procesit Nuk ka fuqi të detyron palët të rrinë pas asaj për të cilën kanë arritur marrëveshje
  3. 3. Si stereotipet mund tëreflektohen në procesin e medijacionit?
  4. 4. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?1. Masa preventive  Nëse medijatori mendon se seksi i tij/asaj mundet të perceptohet se pengesë për njërën nga palët, mundet të thërras ko-medijator.  Tjetër alternativë preventive është potencimi i rëndësisë së barazisë mes sekseve në fillim, si një deklaratë hyrës.2. Edukimi i palëve Nëse njëra nga palët shfaq paragjykime, medijatori mundet të vendos, para palës tjetër ose në seancë të ndarë, ta edukon në lidhje me këto çështje.
  5. 5. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?3. Balansimi  Medijatori mundet të vendos të provon ti jep fuqi palës më të dobët deri në atë moment ku kjo nuk bie në konflikt me parimin e paanshmërisë (psh. Jep përparësi që pala më e dobët të fillon e para). (J. Rendon, 2007)

×