Publicidad
Graus adjectiu
Próximo SlideShare
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Graus adjectiu

  1. ELS GRAUS DE L'ADJECTIU El grau d'un adjectiu indica la intensitat en què l'ésser o l'objecte a què es refereix l'adjectiu posseeix una qualitat. Els grau de l'adjectiu són tres: • Grau positiu: quan no indica intensitat. Exemple: blau, tranquil·la... • Grau superlatiu: quan expressa una qualitat en grau màxim. Exemple: blavíssim, tranquil·líssima. • Grau comparatiu: quan compara la intensitat entre dos éssers o dos objectes. El grau comparatiu pot ser de. ◦ Inferioritat: pitjor / menys bo ... ◦ Superioritat: millor / més bo ... ◦ Igualtat: tan bo ... ACTIVITATS 1. Subratlla els adjectius d'aquest escrit. Després classifica'ls segons el grau, seguint l'exemple. Una estrella preciosa Som una estrella preciosa de veritat, més guapa que moltes companyes. Tot i que la meva llum és tan brillant com la del Sol, estic menys contenta que altres estrelles: hi ha un cometa més menut que un ciuró, però més pesat que el plom, que em persegueix pel firmament. Em vol fer la traveta. POSITIU COMPARATIU SUPERLATIU Superioritat Inferioritat Igualtat més guapa que 2. Completa amb adjectius i després indica en quin grau estan. GRAU • En Pau és tan _________ com en Marc. ____________________ • El cometa era molt __________. _____________________ • La motxilla és ____________. _____________________ • Les pomes eren ben _______________. _____________________ • En Lluís era menys _____________ que ell. _____________________ • En Quim és més _______________ que en Tro. _____________________ Illes Balears Santillana Projecte La Casa del Saber
Publicidad