Publicidad
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Publicidad
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Publicidad
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Butlleti 32
Publicidad
Butlleti 32
Próximo SlideShare
Butlleti 24Butlleti 24
Cargando en ... 3
1 de 15
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Butlleti 32

 1. Projectes d’intervenció social amb infància 4.183 Infants atesos 3.780 kits per infància repartits Xerrades sobre llei d’estrangeria Cursos per a cuidadors no professionals de persones depenents Simulacre Túnel del Pertús Inici dels actes del Centenàri de Creu Roja a la Garrotxa La Revista Dígital de la Creu Roja a Girona 4 Intervenció Social 6 Gabinet Drets Humans 7 Captació de fons 8 Formació 10 Voluntariat 11 Prevenció i Socors 32 Gener 13 Febrer Núm. 14 Notícies Any 2013
 2. © Creu Roja a Girona Edita: Creu Roja a Girona Àmbit d’Imatge i Comunicació c/Bonastruc de Porta 13 17001 Girona comunicacio.gi@creuroja.org Direcció i maquetització: Carles Sureda Col·labora: Francesc López , Xavier Alejo i els Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les comarques de Girona 2 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 3. Presentació Presentació Hola a totes i tots  En aquesta edició trobareu informació referent als projectes iniciats per la nostra institució  per fer front a la demanda per part de les famílies davant l'empitjorament de la seva situació  econòmica. Aquests projectes, centrats en la infància han permès atendre 4.183 infants a les  comarques de Girona.  En la propera edició d'aquest butlletí us informarem dels resultats de la campanya conjunta  amb  Antena  3  Televisió,  que  com  sabeu  ha  finalitzat  aquest  mes  de  març,  consistent  a  prevenir  l'exclusió  residencial  i  els  desnonaments.  Avançar‐vos  que  la  recaptació  està  al  voltant  els  1,1  milions  d'euros  amb  el  que  l'Oficina  Central  estima  que  podrem  ajudar  a  8,377 famílies.  Durant  aquesta  campanya,  ens  han  arribat  unes  25  peticions  de  persones  afectades  per  problemàtiques relacionades amb l'habitatge i que demanen ajuda. Situacions desesperades  que  ens  comuniquen  en  trucades  plenes  d’angoixa.  Un  grup  de  persones  voluntàries  d'Intervenció  Social  els  estan  trucant  i  mirant  com  poder  donar  suport  amb  tots  els  projectes  que  portem  a  terme,  prenen  nota  per  ajudar  concretament  en  habitatge,  treballant en xarxa amb altres recursos i, també, contenint i donant ànims a moments tan  complicats. Aquest voluntariat, serà el que format per aquesta tasca, portarà properament  el  Punt  de  Suport  a  les  Famílies  que,  mes  que  un  nou  projecte,  és  una  nova  forma  estratègica d’afrontar les necessitats per part de Creu Roja.  També aquests dies hem participat com experts en diversos espais que treballen en el tema  de l’habitatge i molts de vosaltres esteu a Taules de Coordinació sobre Habitatge formulades  a  nivell  municipal.  És  una  gran  ocasió  per  posar  en  pràctica  la  diplomàcia  humanitària  i  influir als òrgans de govern pel treball envers els mes desfavorits, fent que no siguin oblidats  de les grans línies polítiques que es formulen.  Un camp d’acció que desafortunadament és dels mes problemàtics que tenim – una família  al càrrec és un greu problema per ells i per tots‐ i sobre la que actuarem properament.  Fins aviat  Roser Llevat i Viladot  Presidenta Provincial de la Creu Roja a Girona  3 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 4. Intervenció Social Presentació resultats Projectes d’intervenció social amb infància Intervenció Social El  Passat  14  de  febrer  la  Creu  Roja  a  Girona  va  presentar  les  dades  de  la  intervenció  amb  el  col∙lectiu  específic  de  la  infància  a  la  demarcació  de  Girona  juntament  amb  el  4t  estudi  de  l’Observatori  de  Vulnerabilitat  de  l’entitat,  titulat  “L’impacte  de  la  crisi  en  la  infància  i  l’entorn  escolar”,  així  com  les  dades  dels  projectes  vinculats  a  la  infància  que  desenvolupa aquesta institució a la demarcació de Girona com són els Centres de Mediació Social, les ajudes pel retorn  escolar, les beques menjador, els kits per infància o la campanya de recollida de joguines.  A les comarques de Girona, la Creu Roja ha atès durant el 2012 a 4.183  infants, un 27% més que no pas el 2011, a través  de l’ajuda humanitària bàsica i la distribució d’ajudes directes, com ara aliments, kits de suport social específics per a la  petita infància, material i roba per a la tornada a l’escola, o el suport a l’alimentació a les escoles.  La demanda per part de les famílies davant l’empitjorament de la seva situació econòmica durant la crisi ha fet que la  institució hagi posat en marxa aquest 2012 noves iniciatives per fer front a algunes de les necessitats més bàsiques dels  menors als quals les famílies no poden fer front. Alguns dels casos han estat a l’inici del curs escolar amb la impossibilitat  de comprar el que els menors necessitaven per iniciar el curs on s’han becat a 308 infants en vestuari i calçat esportiu, a  més dels 108 nens i nenes que han obtingut una beca per material escolar.  A fi de garantir l’oportunitat d’accés als serveis escolars de menjador, i  evitar així la discriminació entre infants per raons econòmiques, la Creu  Roja va deixar 2012 garantint a 34 infants el poder gaudir d’almenys un  àpat,  i  en  el  que  portem  d’any  ja  aten  a  52  infants,  gràcies  al  finançament de la Marató de TV3, la captació de nous socis i d’empreses  col∙laboradores.  Destaca  en  aquest  projecte  el  60%  de  la  població  són  famílies de nacionalitat espanyola, mentre que el 40% restant pertany a  altres nacionalitats.  Per  últim  i  no  per  menys  importants  trobem  la  campanya  anual  de  recollida de joguines, que aquest any ha permès atendre a 3.764 nens i  nenes  de  les  comarques  de  Girona,  i  l’altre  el  projecte  que  ve  duent  a  ”Les prioritats familiars passen per l'atenció terme  la  institució  són  els  kits  socials  per  infància,  d’on  s’han  repartit  alimentaria dels fills davant el vestuari 3.780 kits.  escolar o altres activitats” Jordi Martori Entre  les  principals  conclusions  del  4t  estudi  de  l’Observatori  de  Vulnerabilitat  de  l’entitat,  titulat  “L’impacte  de  la  crisi  en  la  infància  i  l’entorn escolar”, figura que el 77,7% de les famílies enquestades, totes elles en situació de vulnerabilitat i usuàries de la  Creu Roja, no poden cobrir totes les necessitats de l’escolarització dels seus fills i filles.  Aquest  és  el  primer  estudi  de  l’Observatori  de  Vulnerabilitat  que  analitza  l’impacte  de  la  crisi  en  l’entorn  escolar  i  incorpora  l’opinió  d’experts  de  la  comunicat  educativa,  tot  i  que  és  el  segon  que  se  centra  en  la  infància.  A  aquest  col∙lectiu, l’entitat ja va dedicar el 1r estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, publicat el juliol de 2011.   Descarrega els documents premen sobre la imatge 4 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 5. Intervenció Social Escola de pares i mares a Santa Coloma de Farners Intervenció Social La Creu Roja a Santa Coloma de Farners inicia El projecte Escola de pares i mare,pensat per  complementar  al  reforç  escolar  que  fan  els  voluntaris  i  voluntàries  amb  els  nens  i  nenes  setmanalment.  Es va començar el dijous 17 de gener i acabarà el proper 23 de maig: les jornades es fan els  dijous de 10 a 11:30 del matí quinzenalment i els temes que es tracten van ser escollits amb  l’Educadora i la Coordinadora després de fer una mica d’anàlisi de cadascuna de les famílies  assistents.  L’objectiu principal d’aquest projecte és reforçar i donar suport a les famílies en l’educació  dels  seus  fills.  Volem  que  sigui  un  espai  d’informació  i  de  formació,  on  l’intercanvi  d’experiències i la reflexió col∙lectiva siguin eines que ens permetin millorar la tasca com a  pares  i  mares  i  desenvolupar  estratègies  que  ajudin  al  desenvolupament  complert  dels  nostres fills en tots els aspectes: físic, emocional, afectiu, social i escolar.  Tot  això  s’està  fent  amb  el  suport  de  professionals  experts  en  cadascun  dels  temes  a  tractar: des d’una psicòloga voluntària, que ens farà la major part de les jornades, passant  per Agents de Mossos d’Esquadra, la tècnic de salut de Creu Roja  per tractar l’alimentació  Servei de Productes de Suport per l'autonomia de les persones grans El progressiu envelliment de la població i l’allargament de l’esperança de vida fa que amb els anys  hagin anat sorgint necessitats diverses per tal de mantenir l’autonomia i la qualitat de vida de les  persones grans o bé persones amb alguna discapacitat ja sigui instaurada o bé temporal.  Per aquest motiu i amb l’objectiu de proporcionar la major autonomia possible a les persones que  presenten algun dèficit, apareixen els productes de suport.  Una bona part de la població no sap de l’existència d’aquest tipus de suports, i des de la Creu Roja  s’ha  cregut  interessant  oferir  la  possibilitat  de  conèixer  aquests  productes  ja  siguin  per  ús  propi  degut  a  limitacions  funcionals  o  bé  dirigit  a  facilitar  les  tasques  dels  cuidadors  de  persones  amb  dependència.  Per això, s’ha posat en marxa una iniciativa que pretén ser una eina per donar a conèixer aquests  productes  i  el  seu  ús  per  tal  de  facilitar  el  desenvolupament  de  les  activitats  diàries  i  en  conseqüència  millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  grans,  amb  algun  dèficit  o  els  seus  cuidadors.  E S’exposaran  aquests  productes  en  diferents  centres  cívics  i  casals  de  gent  gran,  tant  de  Girona  d ciutat com rodalies, per tal d’oferir un primer contacte amb aquests i també oferir la possibilitat de  e provar‐los i manipular‐los.  e Es  pretén  principalment  fer‐ne  divulgació,  normalitzar  i  integrar  l’ús  d’aquests  productes  dins  la  societat, orientar i oferir recursos a l’hora d’adquirir‐los, aclarir dubtes etc...  Aquestes  exposicions  i  xerrades  van  adreçades  principalment  a  persones  grans,  tinguin  o  no  limitacions funcionals, i cuidadors/es de persones discapacitades o dependents i seran impartides  per  professionals de la matèria. La durada serà d’una hora aproximadament i consistiran en una  breu presentació  i seguidament visita dels productes exposats.  El Servei de Productes de Suport es ve realitzant a les assemblees locals i comarcals de la Creu Roja  a La Cerdanya, La Garrotxa, Arbúcies, Blanes‐lLoret‐Tossa, Figueres, Llagostera, Llançà, Palafrugell,  Palamós, Ripoll, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Torroella de Montgrí i a la  Vall de Camprodon.  5 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 6. Gabinet Drets Humans i DIH Gabinet Drets Humans Xerrades informatives per malians El conflicte armat que va esclatar a Mali al desembre del 2012 i la posterior intervenció militar francesa al país han fet que  nombroses persones originàries d’aquest país s’adrecin a les oficines de Creu Roja a Girona demanant informació sobre  com sol∙licitar protecció internacional, és a dir, aconseguir refugi a Espanya.  Les  comarques  gironines  apleguen  molts  ciutadans  i  ciutadanes  de  Mali,  especialment  poblacions  com  Salt,  Cassà  de  la  Selva, Girona, Vidreres, Banyoles o Blanes.  Per tal de poder atendre totes les peticions d’informació s’han organitzat diverses xerrades informatives a Girona, Vidreres  i  Blanes,  en  aquestes  localitats  en  coordinació  amb  els  plans  de  ciutadania  i  immigració  municipals.  L’assistència  a  les  xerrades ha estat nombrosa, hi ha assistit més de 150 persones.  Xerrades sobre la llei d’estrangeria La  Taula  d’Entitats  de  Suport  a  Immigrats,  TESI,  realitza  tasques  de  formació  a  les  associacions  d’origen  estranger,  i  ha  estat  precisament  a  petició  d’algunes  associacions  d’origen magrebí, senegalès i gambià que s’han realitzat dues xerrades a Salt i a Blanes els  dies 8 i 13 de febrer. Les xerrades s’han portat a terme per Lluís Puigdemont, responsable  d’immigració de Caritas Diocesana de Girona,  i Anna Serra, responsable d’immigració de  Creu  Roja  a  Girona.  Les  xerrades  han  estat  molt  concorregudes  i  plenes  de  preguntes  i  dubtes sobre temes vinculats a la normativa d’estrangeria.  IMPARCIALITAT “No fa cap distinció per nacionalitat, raça,relligió, condició social o credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb el seu patiment, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents.” 6 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 7. Captació de Fons Captació de fons Campanya finalista de Captació de Socis ZONA CR La  Creu  Roja  a  Catalunya  va  posar  en  marxa  a  principis  del  mes  d’octubre  del  2012  una  campanya  de  captació  de  nous  socis  i  sòcies que tenia, per primera vegada, un objectiu finalista, ja que  més  de  la  meitat  de  la  quota  dels  nous  socis  (un  55%  de  la  mateixa)  es  destinarà,  durant  un  any,  a  un  programa  d’emergència de suport a l’alimentació infantil per ajudar a cobrir  la  quota  del  menjador  escolar  d’infants  en  situació  de  vulnerabilitat.  Aquesta  va  ser  la  principal  característica  de  la  setena  edició  de  la  campanya  Zona  Creu  Roja  (Zona  CR),  una  iniciativa anual que pretén promoure la captació de socis i sòcies  entre  el  personal  de  l’entitat  i  el  seu  entorn  familiar,  laboral  i  social.     El projecte de Beques de Menjador Escolar està finançat, principalment, per fons recollits per la Marató per la Pobresa de  TV3 i el porten a terme, arreu de Catalunya, Creu Roja i Càritas i ambdues Institucions el complementen  amb fons propis.     La Creu Roja a Catalunya, a través de la campanya de la ZONA CR, destinarà al projecte de Beques de Menjador Escolar, un  total  92.250,28€, dels què  9.898  €  corresponen a la participació dels 156 nous socis/es  que s’han afegit a Creu Roja a la  província de Girona.  En la campanya de la ZONA CR, la demarcació de Girona ocupa la dissetena posició en el rànquing estatal (hi han participat  50 províncies). La quota mitja assolida pels socis/es captats ha estat de 67 € i hi han participat 15 de les 18 assemblees  locals de la província. En total, a tot l’estat, s’han afegit 6.258 nous socis/es a la Institució arrel d’aquesta campanya.   Donació de 10.100 quilos d’aliments a Roses La  Creu  Roja  a  Roses—Castelló  d’Empúries  ha  rebut  la  donació  de  dos  camions  carregats  amb  15  palets  d’aliments,  gràcies  al  llegat  de  la  Sra.  Anna  Marés,  veïna  de  Roses,  i  que  han  efectuat  en  el  seu  nom,  les  Sres.  Pola  Coll  i  Flora  Barberà.  La donació, consistent en productes com llet, oli, pasta o arròs, pretén ajudar a atendre les moltes persones necessitades derivades a Creu Roja pels Serveis Socials de l’Ajuntament i arriba arrel de l’aportació altruïsta que han fet aquestes senyores, per contribuir a pal·liar la greu crisis econòmica que pateixen moltes persones al municipi.  Actualment  la  Creu  Roja  a  Roses  atén  a  400  persones  a  través  del  Servei  d’Aliments  i,  arrel  de  la  reducció  dels  productes  derivats  del  programa  d’Aliments  de  la  Unió  Europea  en  aquesta  última  fase  de  2012,  tenia  molta  mancança de varietat i quantitat d’aliments per atendre a  tothom. Coneixedores d’aquest fet, les amigues de la Sra.  Marés  han  fet  aquesta  important  donació,  que  de  ben  segur  ha  de  contribuir  ajudar  a  moltes  persones  del  municipi i rodalies.  La  Creu  Roja  vol  aprofitar  per  agrair  públicament  aquesta  generosa contribució al seu programa d’aliments i també a  totes  les  persones  voluntàries  i  sòcies  que  fan  possible  el  desenvolupament de totes les seves activitats.  7 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 8. Formació Formació Col·laboració en el curs de Medicina de Muntanya a Setcases La Creu Roja Vall de Camprodon ha col∙laborat en el VII Curs de Medicina i Rescat  de  Muntanya,  celebrat  a  la  localitat  de  Setcases  i  organitzat  per  la  fundació  Universitaria del Bages (FUB).  L’oferta  formativa,  que  dirigeix  el  doctor  Joan  Casadevall,  incloïa  diversos  simulacres a la zona de les pistes d’esqui de Vallter 2000, on el voluntariat de Creu  Roja ha participat activament.  Curs de Cuidadors No Professionals de Persones dependents Com us vam informar en l’últim butlletí durant els mesos de Novembre, Desembre i  Gener  a  diferents  Oficines  Locals  de  la  Creu  Roja  a  la  província  de  Girona  s’han  realitzat cursos de Cuidadors No Professionals de Persones Dependents.  Aquests  cursos,  impulsats  pel  Departament  Benestar  i  Família  de  la  Generalitat  conjuntament amb l’Obra Social de Caixa Catalunya, tenen com objectiu millorar la  qualitat  de  vida  del  cuidador/a  i  de  la persona dependent  a través  d’unes  eines de  treball i estratègies per a facilitar aquesta tasca.    En total s’han realitzat 10 cursos a la Província de Girona, amb més de 167 alumnes,  que han valorat la formació de la Creu Roja molt satisfactòriament (4.7 de 5).  Curs d’alfabetització informàtica a Santa Coloma de Farners El curs d’alfabetització Informàtica es va començar el passat 5 de desembre de 2012 i s’acabarà el proper 20 de  febrer  de  2013.  Està  estructurat  en  30  hores  que  corresponen  a  10  sessions  de  tres  hores  setmanals  concentrades  en  un  sol  dia  a  la  setmana  (en  aquest  cas,  els  dimecres  al  matí)  adaptades  d’aquesta  manera  perquè les classes puguin ser més profitoses i es pugui treballar el mateix dia la part teòrica i la part pràctica.  L’objectiu  principal  del  curs  és  que  els  alumnes  assoleixin  els  coneixements  bàsics  per  poder  fer  de  forma  autònoma la carta de presentació i el currículum per poder fer una bona recerca de feina.   Les dues darreres sessions es dedicaran a fer pràctiques en la recerca de feina. Per aquesta part es comptarà amb  la  col∙laboració  d’  una  persona  especialitzada  en  les  eines  de  la  PNL  (programació  neurolingüística)  i  el  COACHING. Ella ens ajudarà a elaborar un objectiu de feina i a preparar‐nos per enfrontar‐nos a una entrevista de  feina.  Formació en primers auxilis a la Policia Local de Pals Els dies 5 i 7 de febrer la Creu Roja a Palafrugell ha impartit diverses classes de Socorrisme a un total de 15 agents de la Policia Local de Pals. Aquest curs pretén donar els coneixements necessaris als membres del cos, per tal d’atendre les urgències que puguin trobar-se amb mes eficàcia. La Creu Roja planifica cursos a mida, així com xerrades i cursos adreçats a diferents col·lectius: cossos policials, població en general, alumnes de centres educatius, treballadors de diversos sectors... 8 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 9. Formació Formació Nou Decret que regula la Formació de Desfibril·lador Extern (DEA) El  passat  20  de  Novembre  la  Generalitat  de  Catalunya  va  fer  un  nou  Decret  pel  qual estableixen els requisits per a la instal∙lacions i l’ús de desfibril∙lador externs  fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.  Des  del  Departament  de  Formació  traslladar‐vos  que  a  partir  d’ara  qui  estigui  interessat en formar‐se pel DEA pot fer‐ho a partir de 16 anys i no cal que tingui el  Graduat Escolar. És una formació de 6 hores on es treballa el Suport Vital Bàsic i la  Utilització del DEA. Per tal de tenir vigent aquesta titulació caldrà reciclar‐la abans  dels tres anys de caducitat. De totes formes tant l’Institut de d’Estudis de la Salut  com el Consell Català de Ressuscitació recomanen reciclar‐lo cada any.  “Més informació al Decret 151/2012, Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya : Núm. 6259 de 20 de Novembre del 2012.” Nou Grau Mig de Salvament i Socorrisme Durant  aquest  mes  de  gener  ha  començat  la  prova  pilot  del  Nou  Grau  Mig  de  Salvament  i  Socorrisme  a  l’Institut  Pere  Alsius  de  Banyoles.    Un  total  de  11  alumnes van passar les proves d’accés i ja estan realitzant aquesta nova titulació  durant 3 dies a la setmana.  Creu Roja col∙labora amb aquesta formació conjuntament amb el mateix Institut  i la Federació Catalana d’Esports i Salvament, impartint alguns dels mòduls de la  formació professional. Concretament s’estan duent a terme les assignatures de  Primers Auxilis, Seguretat i Intervenció i Instal∙lacions Aquàtiques.  Aprofitem  la  notícia  per  recordar‐vos  que  a  partir  d’ara  qui  vulgui  treballar  de  Socorrista Aquàtic té dues vies. Si tens la titulació de Socorrisme Aquàtic te l’has  de  reciclar  perquè  estigui  vigent  i  si  no  tens  la  titulació  de  Socorrisme  Aquàtic  has de realitzar aquest Nou Grau Mig.  Descarrega’t aquí els propers cursos que realitzarem 9 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 10. Voluntariat Voluntariat Excursió al Puigsacalm El  dissabte  16  de  febrer,  un  grup  de  9  voluntaris  de  l’Assemblea  Local  de  Girona  varen  fer  l’excursió  al  Puigsacalm des del Coll de Bracons.  Aquesta és la primera sortida de muntanya d’aquest any  2013  que  realitzen  els  voluntaris,  i  que  ha  estat  organitzada pels mateixos voluntaris que formen part del  Grup de Vida Associativa de la local.   L’excursió de 10 km d’anada i tornada, és força planera i  còmode de caminar.   Una vegada al cim 1515 mts d’altitut, tot i que el temps  no  ens  va  acompanyar  gaire,  vàrem  poder  disfrutar  d’unes  magnifiques  vistes  de  tota  la  zona  nord‐oriental  catalana.  Sopar d’agraïment al voluntariat de Palafrugell El  passat  2  de  febrer  es  va  celebrar  al  restaurant  “M’hi  paro”  de  Llofriu,  el  sopar  en  agraïment  al  voluntariat  de  l’assamblea  local de la Creu Roja a Palafrugell.  Cada any, aquesta entitat agraeix la tasca i  dedicació de tots els/les voluntaris/àries de  tots els àmbits d’actuació que desenvolupa  la Creu Roja.   Enguany ha comptat amb la participació de  42 persones, que també han volgut agraïr la  tasca  que  desenvolupa  el  Coordinador  Local.  Descarrega’t aquí els properes activitats de vida associativa 10 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 11. Prevenció i Socors Prevenció i Socors Participem al Simulacre d’accident al Túnel del Pertús La Creu Roja ha participat en el simulacre d’accident ferroviari, que ha tingut lloc durant la matinada del 12 al 13 de febrer  al  túnel  del  Pertús,  que  creua  la  frontera  entre  Catalunya  i  França.  Amb  aquest  exercici,  s’han  volgut  posar  a  prova  l’organització i coordinació dels serveis de socors al túnel, el funcionament dels dispositius tècnics de seguretat i l’activació  de  serveis  de  salvament  i  socors  públics  de  les  administracions  implicades.,  simulant  el  descarrilament  d’un  tren  de  passatges.  El simulacre l’han organitzat la Delegació del Govern a Catalunya i la Direcció General de Protecció civil de la Generalitat,  juntament amb la Prefectura dels Pirineus Orientals, TP Ferro (l’empresa concessionària de la línia d’alta velocitat Perpinyà‐ Figueres),  Renfe  i  els  diversos  cossos  d’emergència  que  hi  participen.  Aquest  exercici  està  contemplat  pel  Pla  de  Socors  Binacional i implica l’activació del Pla de Protecció Civil de Catalunya FERROCAT.   A  més  de  la  Creu  Roja,  en  el  simulacre  hi  ha  participat  diversos  cossos  d’emergències,  entre  els  quals  figuren  els  següents:  Bombers  de  la  Generalitat,  SEM,  Mossos  d’Esquadra, tècnics de Protecció Civil de la Generalitat i Cos  Nacional  de  Policia.  També  hi  ha  pres  part  efectius  dels  Bombers i de la policia francesa.  Per  part  de  la  institució  humanitària,  ha  participat  al  simulacre  un  equip  de  voluntariat  de  18  persones  de  les  assemblees de Figueres, La Jonquera i Roses, que ha prestat  atenció social i sanitària als  presumptes damnificats, a més  de  dos  tècnics  de  coordinació  de  l’entitat.  La  Creu  Roja  també  ha  comptat  amb  2  ambulàncies,  2  vehicles  per  a  funcions logístiques i 1 de coordinació.   Remodelació de l’embarcació L/S Esperança II La Creu Roja a Sant Feliu de Guíxols – Vall d’Aro ha finalitzat els treballs de remodelació de l’embarcació L/S  Esperança II, emmarcada en el projecte de Salvament Marítim que realitza aquesta assemblea.  La  remodelació  ha  permès  millorar  la  seguretat  de  l’embarcació  en  les  tasques  de  Salvament  Marítim  on  col∙labora. Aquesta embarcació realitza tant sortides a altes hores de la nit, com durant el dia durant els 365  dies de l’any i és atesa per una vintena de membres del voluntariat de la Creu Roja de Sant Feliu de Guíxols,  que són els encarregats de dur a terme serveis tan diversos com, el salvament i socors de les vides humanes  amb  problemes  al  mar  o  llocs  costaners  de  difícil  accés,  la  recollida  d’objectes  flotants  a  la  deriva,  remolc  d’embarcacions, recerques, accidents de transit amb caiguda al mar, o accidents mediambientals entre altres.  En definitiva tot allò que representi un perill per la vida dels altres al mar.   Per  tal  de  millorar  les  condicions  de  seguretat  s’ha  tornat  a  pintar  la  totalitat  l’embarcació,  s’ha  fet  el  desmuntatge de l’arc de llums de popa, la instal∙lació d’una capota de poliester amb base d’acer inoxidable i  nova senyalització sobre aquesta, tanmateix s’ha fet un calaix superior per poder alçar l’emissora i  el plòter  per tenir una millor visió dels instrumentals de navegació electrònica de l’embarcació.  Aquesta  millora  s’afegeix  a  la  posada  en  marxa  del  mòdul  de  salvament  al  mes  de  març  de  l’any  passat,  ubicada  al  Passeig  Marítim  de  Sant  Feliu  de  Guíxols,  que  permet  estar  més  a  prop  de  l’embarcació  de  rescat,  i  disminuir  el  temps  de  resposta  en  les  intervencions i millorar en l’atenció d’aquesta institució.  El passat 2012 s’han dut a terme 32 remolcs i diferents sortides per  ajudar  a  persones  en  perill  a  la  mar,  així  com  recollida  d’objectes  flotants a la deriva.  11 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 12. Prevenció i Socors Prevenció i Socors XI Exhibició Cossos de Seguretat i Emergència de l’Estartit El diumenge 27 de gener de 2013, la Creu Roja va participar un any més en l’Exhibició de Cossos de Seguretat i Emergència  de  l’Estartit.  Entre  els  participants  es  podrien  trobar  els  diferents  Cossos  dels  Mossos  d’Esquadra,  Policia  Local,  Guardia  Civil, Bombers, ADF, Creu Roja, SEM i DYA entre altres.  Aquest  acte  és  organitzat  per  l’Associació  Lúdicocultural Els  Reis  de  l’Estartit amb  la col∙laboració  del  Consell  Municipal  i  l’Ajuntament del municipi i va comptar amb la presència del delegat territorial d'Interior a Girona, el Sr. Albert Ballesta, i de  les diferents autoritats locals i comandaments dels cossos participants.  Més d’una vintena de persones voluntàries de la Creu Roja de les assemblees de Torroella de Montgrí, Llagostera i Girona,  varen participar en aquesta jornada, on van participar en el muntatge d’un hospital de campanya, així com l’exposició de  diferent material que porta una ambulància, així com els nous maniquís de RCP o la zona de dibuix per a la mainada.    L’exhibició  realitzada  al  Moll  Central  del  Port  de  l'Estartit,  té  una  marcada  vocació  pedagògica  i  divulgativa  i  serveix  per  apropar la tasca que realitzen aquests cossos a la població. Per  aquest  motiu,  la  Creu  Roja  a  Torroella  de  Montgrí  també  va  exposar  el  projecte  de  kits  per  a  nadons,  el  principal  projecte  per  infància  en  situació  de  vulnerabilitat  que  ve  portant  a  terme aquesta assemblea local.    Per finalitzar l’acte, es va dur a terme un simulacre a càrrec dels  Bombers de la Generalitat i el SEM.  Assistència sociosanitària durant el carnestoltes Més de 100 membres de la Creu Roja han garantit l’assistència sociosanitària en diferents actes de celebració  de  les  Festes  de  Carnestoltes,  la  majoria  dels  quals  han  tingut  lloc  entre  el  9  i  el  13  de  febrer  arreu  de  les  comarques de Girona.  En aquest dispositiu de la Creu Roja, hi han participat més de 100 socorristes ‐ tots ells persones voluntàries  de l’entitat‐, a més de professionals sanitaris. L’operatiu també ha comptat amb 16 ambulàncies, des de les  quals el personal de l’entitat ha prestat assistència sociosanitària a les persones que l’han necessitat. A més, el  dispositiu disposava de 2 vehicles més de suport per a tasques logístiques.   Concretament,  la  Creu  Roja  ha  prestat  assistència  sociosanitària  als  actes  de  celebració  de  les  Festes  de  Carnestoltes  en  14  municipis  gironins,  des  de  les  assemblees  locals  i  comarcals  de  Blanes,  Sant  Feliu  de  Guíxols, Santa Coloma de Farners, Girona,Palafrugell,Palamós,Llançà, Roses,Figueres i Olot .  12 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 13. Creu Roja Joventut Creu Roja Joventut Jornada infantil a Santa Coloma de Farners El passat 4 de gener, des de Creu Roja Sta. Coloma de Farners,  es va organitzar una jornada infantil on, nens i nenes del poble  i rodalies, van poder gaudir de diferents activitats i tallers com:  pintar  cares,  una  arbre  dels  desitjos,  un  circuit  on  era  necessària  la  participació  de  pares  i  mares,  un  taller  per  fer  joies i un concurs de Scalextric per a nens i nenes d’entre 6 i 12  anys.  L’activitat  es  va  dur  a  terme  al  pavelló  municipal  de  Sta.  Coloma  de  Farners  durant  el  dissabte  al  matí  (10  a  13).  L’entrada  era  gratuïta,  tot  i  que  s’acceptaven  donatius  que  anaven destinats a la compra d’alimentació infantil.  Amb aquesta activitat es volia donar una alternativa de lleure  gratuït  per  a  infants  del  municipi  i,  al  mateix  temps,  proporcionar  un  espai  d’oci  que  poguessin  compartir  pares  i  fills.  L’activitat  va  ser  possible  gràcies  al  lideratge  i  participació  de  20  voluntaris  de  l’Assemblea  Local  de  Santa  Coloma  de  Farners. Ells i elles van decidir, preparar, executar i avaluar cada fase de l’activitat.   És el primer any que es porta a terme l’activitat, però volem donar‐li continuïtat, ja que hi va haver molt bona acceptació,  tant per part dels participants com per part dels voluntaris i voluntàries que hi van posar tota la seva il∙lusió i dedicació.  Visitem l’Escola Guillem de Torroella de Els Infants del Centre de Mediació Social Montgrí de Girona visiten l’Estadi del Girona F.C El dijous 31 de gener, l’Assemblea Local de Creu Roja  El  passat  dimecres  30  de  gener  de  2013  12  nens  i  a Torroella de Montgrí va participar en la Setmana de  nenes que fan ús del Centre de Mediació de Girona  la  Solidaritat  de  l'Escola  Guillem  de  Montgrí.  van  fer  una  visita  interactiva  i  guiada  a  l’Estadi  Concretament  es  van  realitzar  dues  xerrades  amb  Municipal de Montilivi anomenada  Tour Montilivi .  suport  visual  a  l'alumnat  de  1r  de  Primària.  Les  Els  infants  van  poder  visitar  tots  els  espais  de  xerrades van consistir en explicar el que és Creu Roja,  l’estadi (sala de premsa, zona vip, llotja, vestidors,  quina  és  la  seva  tasca,  la  importància  de  que  hi  hagi  etc), conèixer tots els recons i totes les curiositats.  institucions  com  Creu  Roja  i  explicar  el  concepte  de  Fins  i  tot  van  poder  trepitjar  el  terreny  de  joc  i  Solidaritat,  compartir,  tenir  cura  de  les  coses  i  seure a la banqueta dels jugadors.   reutilitzar‐les.  Al  final  de  cada  xerrada,  els  infants  varen poder fer preguntes i se'ls va obsequiar amb un  bolígraf  i  un  retallable  de  paper.  Varen  participar  un  total  de  53  infants  (24  nens  i  29  nenes)  i  3  persones  voluntàries.  13 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012
 14. Notícies Notícies Inici actes del Centenari de la Creu Roja a la Garrotxa El passat dissabte, dia 15, es van iniciar els actes en que Creu Roja a la Garrotxa vol festejar el centenari de la institució  a la comarca. El tret de sortida va ser al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot, ple de gent, amb membres de Creu  Roja vestits amb el seu uniforme, on l’Alcalde de la ciutat, el President de Creu Roja de Catalunya, la Vicepresidenta  provincial i la Presidenta comarcal van presidir la taula. Va pronunciar una conferència  l’historiador de l’art Joan Sala,  membre de la Comitè local, que va repassar la història de la institució durant els cent anys, acompanyada d’imatges,  algunes de gran interès històric i documental. L’Alcalde la ciutat va lliurar una placa a la Presidenta comarcal, posant  de  relleu  el  goig  de  poder  fer  un  reconeixement  públic  a  una  institució  que  durant  100  any  ha  estat  de  forma  permanent a la zona per ajudar a qui ho necessitava . Una intèrpret de signes va acompanyar l’acte per tal de fer‐lo  comprensible a un col∙lectiu de sords que hi estava present.   La fundació de Creu Roja a Olot va ser el 4 de desembre de 1912, i el 7 de setembre de 1913 es va fer el solemne acte  d’apadrinament de les banderes, al Firal, que es pot considerar el final de les efemèrides constitutives. Així mateix en  els propers mesos es faran un seguit d’actes, dels quals ja es va apuntar que vindrà a la ciutat una important exposició  del  ric  fons  d’art  propietat  de  Creu  Roja,  que  es  podrà  visionar  a  les  dependències  del  Museu  de  la  Garrotxa.  Igualment es farà una exposició itinerant pels pobles de la comarca d’imatges dels cent anys de Creu Roja, algunes de  les quals han estat generosament aportades pel públic, en motiu de la crida que es va fer des de les pàgines d’aquest  setmanari  per  recollir  aquesta  informació  gràfica.  De  tots  aquest  actes,  i  d’altres  que  es  faran  més  endavant,  s’informarà puntualment.   Espectacle musical per a la gent gran de Torroella de Montgrí L’àmbit de gent gran  de  la Creu Roja a  Torroella  i  el  personal  tècnic del  Centre  de  Dia  i  Geriàtric  d’aquesta  localitat  van  oferir  un  espectacle  musical als usuaris i residents dels dos centres en motiu del Carnaval.  Un total de 7 voluntaris i voluntàries foren els encarregats durant els dies  14 i 15 de febrer d’oferir aquest espectacle que va consistir en playbacks  de cançons conegudes pels usuaris i residents dels centres, amenitzades  amb representacions i vestuari. Els avis i àvies dels dos centres, es varen  disfressar  d’  abelles,  unes  disfresses  realitzades  per  ells  mateixos,  finalitzant la jornada amb una xocolatada.  Aquesta  activitat  forma  part  de  la  gran  tasca  que  cada  dia  realitza  el  voluntariat de Benestar Social de la Local en els dos centres.    14 e-inform@’t - Butlletí 32 – Creu Roja Girona – Any 2012
 15. A les xarxes, també, cada cop més a prop de les persones Totes les actuacions de les assemblees de la Creu Roja a la província de Girona 15 e-inform@’t - Butlletí 32– Creu Roja Girona – Any 2012 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Caràcter Voluntari Unitat Universalitat
Publicidad