Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Último(20)

Publicidad

Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona

  1. Cada cop més a prop de les persones Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org C/ Bonastruc de Porta, 13 • 17001 Girona Tel. 972 22 22 22 • Fax 972 20 88 83 • girona@creuroja.org Roser LLevat Presidenta Local de la Creu Roja a Girona Comitè Local. Girona PRESENTACIÓ DE LA PRESIDENTA @CreuRojaGirona facebook.com/CreuRojaGirona CreuRojaGirona Ara, més que mai 13.678 persones ateses 473 persones voluntàries 6.468 persones i empreses sòcies MEMÒRIA 2014 Us fem arribar la memòria de Creu Roja a la nostra comarca l’any 2014. Un any on l’atenció a la persona ha estat el centre dels nostres programes, com a resposta a les situacions de vulnerabilitat provocades pels canvis socials que estem vivint. Estem potenciant un enfoc integral de la intervenció a les famílies, reforçant tan la vessant preventiva, com la capacitadora i transformadora. Presentar les nostres dades és un exercici de transparència i bon govern que ens pertoca com organització humanitària de caràcter voluntari. Són els 6.428 socis i sòcies i 473 persones voluntàries les que ens donen la força, la independència i la capacitat per afrontar els nous reptes de la nostra acció humanitària i aprofito ja aquesta introducció per agrair el seu suport, conjuntament amb el que rebem d’altres col·laboradors, les administracions i la societat en general. Sense tots ells, el nostre treball no seria possible. Veureu com hem augmentat els ajuts a les persones (targetes d’alimentació fresca, subministraments per habitatge, aliments, kits de bolquers) però sempre des d’un pla de treball que vol afavorir les respostes integrals a la persona vulnerable des d’una perspectiva de desenvolupament humà, reforç de les seves capacitats individuals i potenciant la vessant comunitària. D’entre tots els col·lectius en situació vulnerable, veureu que hem centrat molts esforços en la infància, especialment en temes alimentaris. La distribució de targetes de prepagament ha augmentat com a recurs normalitzador per les famílies, distribuint 138 unitats. També estem treballant un projecte d’alimentació a 35 joves de secundaria, un col·lectiu afectat per les restriccions econòmiques i en ocasions no tan visible. Hem incrementat les ajudes pels lloguers de les llars, amb més de 188 persones ateses i també ens hem dotat de pressupost per atendre necessitats de tipus sanitari. Continuem les activitats amb gent gran amb 745 persones ateses al seu domicili i 221 amb serveis que permeten contactar de forma immediata, en cas de necessitat, a través de la nostra central, que funciona les 24 hores del dia. Disposem d’un nou projecte adreçat a menors d’origen estranger i hem experimentat un fort increment de persones sol·licitants d’asil, bàsicament d’Ucraïna i Mali. Creu Roja Joventut ha continuat fent els programes tradicionals, com la campanya de joguines, amb 1.740 joguines distribuïdes, però també ha inclòs berenars en els seus centres de mediació i ha continuat el projecte de promoció d’èxit escolar, amb 24 menors atesos. Una de les dades que ens satisfà de donar és que els nostres programes d’ocupació han tingut una inserció d’un 43% (un 10% més que l’any 2.013) amb el que suposa per les persones que atenem. Tot això ens ha permès atendre a 13.678 persones durant l’any 2014. Gracies a totes i tots.
  2. XIFRES GENERALS XIFRES PER ACTIVITAT FONTS D’INGRESSOS REALITZATS 2014 (en euros) FORMACIÓ Cursos 184 Alumnes 1.624 Hores lectives 5.485 COOPERACIÓ INTERNACIONAL Nombre d’activitats 7 Total participants 219 GABINET DE DRETS HUMANS I CENTRE DE DIH Nombre d’activitats 5 Total participants 125 Kits de suport social 471 Aliments per la solidaritat 267 Unitat d’Emergència Social 161 Recolzament en habitatge 188 Recolzament en situacions vulnerabilitat 158 Ajudes per la tornada a l’escola 60 Tornada solidària a l’escola 118 Atenció a menors de fam. en dificultat social 15 Beques menjador 90 Targetes alimentació 138 Dones amb dificultat social 105 Teleassistència domiciliària 208 Teleassistència mòbil 5 Ajuda Domicili complementària 485 Localitzador personal (LOPE) 8 Suport temporal a famíles amb persones grans al seu càrrec Persones immigrants 880 Persones refugiades 80 Menors estrangers no acompanyats 21 Retorn Voluntari 19 TOTAL PERSONES ATESES 3.516 Programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió INTERVENCIÓ SOCIAL Atenció a la gent gran Atenció a persones immigrades i refugiades OCUPACIÓ Nombre de projectes d’ocupació 7 Nombre d’empreses col·laboradores 183 Persones Dones Homes ateses Espais informació laboral i recerca 1.421 749 672 Programes d’inserció laboral 423 251 172 TOTAL 1.844 1.000 844 SALUT, SOCORS I EMERGÈNCIES Persones ateses 243 Serveis preventius 167 Trasllats 27 Col·laboracions amb Banc de Sang 31 COMUNICACIÓ Aparicions a mitjans 146 Sol·licituds de Mitjans 21 Comunicats de premsa 15 Material gràfic 9 Font d’ingressos Realitzat % Prestació de Serveis 479.699 € 18,83 Subvencions a l’explotació Donatius 6.871 € 0,27 Socis 534.576 € 20,98 Sorteig d’or, Loteria Nadal Altres ingressos 100.034 € 3,93 TOTAL 2.547.774 € 100,00 Persones ateses 13.678 Persones voluntàries 473 (48,20% homes i 51,80% dones) Total Dones Homes Taxa d’inserció laboral als programes d’inserció 43% 59% 41% DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITAT DE 100 EUROS 6.468 Socis i sòcies (40,92% homes, 54,92% dones i 4,16% empreses) Punt de presència 3 Cooperació internacional i altres col·lectius 0,19€ Infància en dificultat social 6,55€ Dones i violència de gènere 2,37 € Ocupació i col·lectius vulnerables 16,18 € Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 19,64€ Gent gran i persones amb dependència 27,70 € Voluntariat i formació 6,16 € Prevenció, socors i emergències 7,03 € CREU ROJA JOVENTUT Infància hospitalitzada 623 Cibercaixa hospitalitzada 745 Centres de mediació social 24 Campanya de joguines 1.740 Participació 5 Educació per a la salut 399 Accions amb Salutacció 2.336 Prevenció de Conductes Violentes 186 Perspectiva de gènere i coeducació 49 TOTAL PARTICIPANTS 6.107 50,72 % 0,27 % 20,98 % 5,28 % 3,93 % 18,83 % Prestació de Serveis Subvencions a l’explotació Donatius Socis Sorteig d’or, Loteria de Nadal Altres ingresos * 39 * Donacions **El total no coincideix amb el sumatori, perquè hi ha persones ateses en més d’un projecte. Refugiats i estrangers 14,18 € 1.292.173 € 50,72 134.421 € 5,28 **
Publicidad