Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació 9e estudi Observatori a Girona

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Presentació 9e estudi Observatori a Girona

Descargar para leer sin conexión

Recull sobre les principals conclusions i accions del
9è estudi de L'Observatori . És el primer estudi de L’Observatori que analitza de manera monogràfica la realitat de les persones d’origen immigrant que atén la Creu Roja en els seus programes de lluita contra la pobresa davant la situació de llarga crisi socioeconòmica que està patint el país.

Recull sobre les principals conclusions i accions del
9è estudi de L'Observatori . És el primer estudi de L’Observatori que analitza de manera monogràfica la realitat de les persones d’origen immigrant que atén la Creu Roja en els seus programes de lluita contra la pobresa davant la situació de llarga crisi socioeconòmica que està patint el país.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentació 9e estudi Observatori a Girona (20)

Anuncio

Más de Creu Roja Girona (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Presentació 9e estudi Observatori a Girona

 1. 1. Les persones immigrades en situació vulnerable 9è estudi Girona, 3 de març de 2016
 2. 2. Sumari 1. Introducció 1. Univers de la mostra 2. Perfil de les persones enquestades 3. Principals resultats de l’estudi 2. Conclusions de l’estudi 1. Més pobres, més crònics 2. Facilitar l’accés als drets socials 3. Menor dependencia dels ajuts 4. Una ocupació més precària 5. El repte de la plena integració 3. Accions de la Creu Roja
 3. 3. Persones immigrades a Catalunya ateses en el Programa de Lluita contra la Pobresa de la Creu Roja en el 2015 Perfil de l’univers de l’estudi Introducció L’abast de l’acció per prestar suport a aquest col.lectiu s’aborda des de diferents programes, des de l’atenció i la rebuda de les persones fins a projectes per millorar l’accés al mercat laboral, així com a pal.liar les necessitats bàsiques mitjançant el Programa de lluita contra la pobresa Univers de la mostra1.1 Marge d’error del 5% Barcelona – 398 Girona – 191 Lleida – 96 Tarragona- 214
 4. 4. Introducció Perfil de les persones enquestades1.2 Dones 63% 37% Mitjana de 39 anys 66% 84,3% 3 Amèrica 23,6% El Magreb 51,3% Europa 8% Resta d’Àfrica 17,3% Àsia 0% 51,3%
 5. 5. Introducció Perfil de les persones enquestades1.2 14% 66,5% 8,4% 0,5% ----- 10,5% En relació a la demarcació a Girona: El 14% tenen la nacionalitat i el 66,5% estan en situació regular 3,1% 56,5% 39,3% 1% % sobre els 191 enquestats
 6. 6. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 Ingressos mensuals unitat familiar % BCN % GIR % LLE % TAR % Total No tenen cap ingrés 14.6% 21.5% 20.8% 23.4% 16.9% Menys de 300 euros 6.3% 4.2% 6.3% 8.9% 6.5% Entre 301-500 euros 30.4% 31.4% 30.2% 37.4% 31.5% Entre 501-700 euros 21.6% 27.7% 27.1% 14.0% 21.4% Entre 701-900 euros 12.3% 5.2% 8.3% 9.3% 11.0% Entre 901-1200 euros 9.8% 7.9% 6.3% 4.2% 8.6% Més de 1201 euros 4.0% 2.1% 1.0% 1.4% 3.3% Ns/Nc 1.0% . . 1.4% 0.9%
 7. 7. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 26,2% 2,6% 17,8% 25,1% 1,6% 2,1% 1% 2,6% % sobre els 191 enquestats 27,8% 45,5% 21,5% A Girona...
 8. 8. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 El 30,9% de les persones enquestades estan ocupades En quina situació es troba actualment? % BCN % GIR % LLE % TAR % Total Treballant amb contracte laboral 19.3% 12.0% 9.4% 10.7% 16.8% Treballant sense contracte laboral 5.3% 14.7% 6.3% 10.3% 7.0% Treballant amb i sense contracte laboral 7.5% 3.7% 3.1% 5.1% 6.6% Autònom / negoci familiar 0.5% 0.5% . . 0.4% Desocupat 57.0% 54.5% 62.5% 59.8% 57.5% Estudiant 0.5% 1.0% 2.1% 4.7% 1.3% Tasques de la llar 2.8% 8.4% 4.2% 6.1% 3.9% Pensionista/Jubilat 2.3% 2.1% 3.1% . 1.9% Incapacitat permanent 3.3% 1.6% 5.2% 2.3% 3.1% Altres situacions 1.5% 1.6% 4.2% 0.9% 1.6% El 54,5% de les persones enquestades es troba desocupat
 9. 9. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 Ingressos mensuals treball % BCN % GIR % LLE % TAR % Total Menys de 300 euros 9.2% 37.3% 38.9% 21.4% 14.5% Entre 301 i 600 euros 30.0% 30.5% 22.2% 42.9% 31.5% Entre 601 i 800 euros 18.5% 13.6% 22.2% 12.5% 17.3% Entre 801 i 1000 euros 16.2% 8.5% 16.7% 12.5% 14.9% Entre 1001 i1200 euros 4.6% 3.4% . 1.8% 4.0% Més de 1201 euros 3.8% 6.8% . . 3.5% Ns/Nc 17.7% . . 8.9% 14.3% El 68% dels enquestats que treballen, a Girona, tenen uns ingressos per feina inferiors a 600€ Mitjana a Catalunya 46,2%
 10. 10. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 A Girona, 7 de cada 10 persones han empitjorat la seva situació laboral als darrers 5 anys 2,6% 2,6% 3,7% 23% 15,2% 53% % sobre els 191 enquestats
 11. 11. Principals resultats de l’estudi1.3 2,6% 10% 77% 9,4% 0,5% A Girona, més de la meitat de les persones enquestades (56,5%) depèn de les ajudes o donacions com a font principal d’alimentació a la llar Mitjana a Catalunya 51,7% Introducció 53,4% 40,3% 3,1% 1%2,1% % sobre els 191 enquestats % sobre els 191 enquestats
 12. 12. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 On dinen els seus fills? % BCN % GIR % LLE % TAR % Total No tenen menors a càrrec 20.1% 23.0% 20.8% 22.0% 20.7% A casa (hàbit familiar) 20.1% 20.4% 25.0% 19.2% 20.2% A casa (no poden pagar menjador escolar) 20.4% 28.3% 36.5% 25.2% 22.7% Al menjador escolar (menú escola) 36.2% 24.1% 11.5% 27.6% 32.4% Al menjador escolar (carmanyola) 0.8% 0.5% 1.0% 0.9% 0.8% A casa d'un familiar o amic 0.3% . . . 0.2% No tenen fills en edat escolar 1.8% 2.1% 1.0% 3.3% 2.0% Altres 0.5% 1.6% 4.2% 1.9% 1.0% Alimentació infantil
 13. 13. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 67,4% 9,3% 7% 7% 2,3% 4,7% Alimentació infantil A Girona, el 67,4% de les families que tenen beca menjador diuen tenir dificultats per garantir una bona alimentació en període de vacances 45,7% 21,7% 26% ----- 2,2% 2,2% ..... 2,2% % sobre els 46 enquestats que tenen fills al menjador escolar % sobre els 46 enquestats que tenen fills al menjador escolar
 14. 14. Principals resultats de l’estudi1.3 Introducció 50,3% 29% 9% 10,5% 1,6% 41% 37,6% 14,1% 5,6% 1,7% 38,2% 35% 6,8% 7% 14% 31,4% A Girona, el 67,6% veu afectada la seva salut emocional o física a causa de la seva situació actual
 15. 15. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 Habitatge on viuen % BCN % GIR % LLE % TAR % Total Pis de lloguer 71.9% 73.8% 78.1% 67.3% 71.7% Tinc pis en propietat 1.5% 1.0% 2.1% 2.8% 1.7% Pis en propietat, pagant hipoteca 6.8% 5.2% 1.0% 6.5% 6.3% Lloguer habitació 9.3% 9.4% 11.5% 7.9% 9.2% Domicili d'un familiar 1.5% 1.6% . 1.9% 1.5% Domicili d'un amic 1.5% 1.0% 1.0% 0.5% 1.3% Ocupació il·legal 3.8% 2.1% 2.1% 5.6% 3.8% Cessió gratuïta 0.8% 2.6% 3.1% 3.3% 1.4% Infrahabitatge 0.5% 0.5% 1.0% 0.5% 0.5% Altres 2.5% 2.6% . 3.7% 2.6% Habitatge on viuen les persones enquestades
 16. 16. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 Cost mensual de la llar % BCN % GIR % LLE % TAR % Total No té despeses 5.3% 6.3% 4.2% 6.1% 5.4% Menys de 100 euros 2.0% 3.7% 3.1% 6.1% 2.8% Entre 101 i 200 euros 8.3% 9.4% 13.5% 11.2% 9.1% Entre 201 i 300 euros 12.8% 11.5% 25.0% 15.4% 13.7% Entre 301 i 400 euros 14.6% 27.7% 32.3% 28.5% 18.9% Entre 401 i 500 euros 22.1% 23.0% 19.8% 21.0% 21.9% Entre 501 i 800 euros 30.2% 16.8% 1.0% 8.9% 24.2% Entre 801 i 1000 euros 1.5% 0.5% . . 1.1% Entre 1001 i 1500 euros 0.5% . . . 0.4% No pot pagar 1.8% . . 0.9% 1.4% Altres 1.0% 1.0% 1.0% 1.9% 1.1% Despeses mensuals de la llar
 17. 17. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 46,6% ..... 9,4% 32% 12% Més del 50% té pendent de pagar alguna mensualitat d’hipoteca/lloguer o subministraments Despeses mensuals de la llar
 18. 18. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 1r 2n 3r 4r 5è 6è
 19. 19. Introducció Principals resultats de l’estudi1.3 Com creu que la Creu Roja el pot ajudar?
 20. 20. 1.3 Introducció Principals resultats de l’estudi Com creu que la Creu Roja el pot ajudar? Barcelona Girona Lleida Tarragona
 21. 21. Sumari 1. Introducció 1. Univers de la mostra 2. Perfil de les persones enquestades 3. Principals resultats de l’estudi 2. Conclusions de l’estudi 1. Més pobres, més crònics 2. Facilitar l’accés als drets socials 3. Menor dependencia dels ajuts 4. Una ocupació més precària 5. El repte de la plena integració 3. Accions de la Creu Roja
 22. 22. 2. Conclusions de l’estudi Més risc de pobresa Menys Ingressos econòmics Més pobres, més crònics Facilitar l’accés als drets socials Menor dependència dels ajuts Menys prestacions Aturats sense prestació 1. 2. 3.
 23. 23. El repte de la plena integració 2.32. Conclusions de l’estudi Una ocupació més precària Empitjorament de les condicions laborals Menys Ingressos per feina Baix nivell lingüístic Analitzar model actual d’integració social 5. 4.
 24. 24. Sumari 1. Introducció 1. Univers de la mostra 2. Perfil de les persones enquestades 3. Principals resultats de l’estudi 2. Conclusions de l’estudi 1. Més pobres, més crònics 2. Facilitar l’accés als drets socials 3. Menor dependencia dels ajuts 4. Una ocupació més precària 5. El repte de la plena integració 3. Accions de la Creu Roja
 25. 25. Accions de la Creu Roja a Girona3. Programes adreçats a població autòctona i immigrada Projectes d’atenció, acollida i integració: 13 Infants beneficiats 5 Escoles 4.915 € Ajudes assignades 735 Famílies 182.534 € Ajudes assignades 1 Centre Escolar 53 Infants beneficiats 17.409 € Ajudes assignades Beques menjador Targetes prepagament #Menjarsalinsti 6.401 Kits repartits 8 Assemblees participants 63.990 € Destinats a la compra Kits socials 136 Persones ateses al carrer 116 Persones amb seguiment a oficina 1.318 Intervencions Persones sense llar 1.389 Persones ateses 915 Estrangeres 84 Empreses col·laboradores Projectes ocupació *Gener-juny
 26. 26. 3. Programes adreçats específicament a persones d’origen immigrant Projectes d’atenció, acollida i integració: Accions de la Creu Roja a Girona 1.633 Persones ateses Projectes d’Integració d’Immigrants 123 Persones ateses Projectes d’acollida i integració de Refugiats 1 Persona atesa Restabliment del contacte familiar i Servei social internacional 32 Menors atesos Projectes de menors estrangers no acompanyats Nacionalitats majoritàries 175 Persones ateses Interlabor@ 16 Persones ateses Programa de Reincorporació al Treball
 27. 27. Amb l’assessorament científic de: #PersonesImmigrades Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org 902 22 22 92

×