Más contenido relacionado

actividades 3 e 4

 1. Carmen Arias Pardo Laura Rivas Fernández Cristina Sánchez Martínez Luns de 18.00-20.00 Novas tecnoloxías Actividades 3 e 4
 2. A sociedade da información
 3.  
 4.  
 5. A ALFABETIZACIÓN DIXITAL É a acreditación de aquelas destrezas prácticas en tecnoloxías da información precisas para o traballo e para a vida diaria ou o conxunto de destrezas, coñecementos e actitudes que precisa una persoa para poder desenvolverse funcionalmente dentro da Sociedade da Información. Termos sinónimos: alfabetización informática, alfabetización informacional, cyberalfabetización Comprende competencias como saber cando se precisa información, a capacidade de localizar, avaliar e empregar a información requerida, de pensamento crítico e razoamento.
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10. En Galicia
 11. EMPRESAS con ordenadores En Galicia: 97,8% En Andalucía: 96,63% En Castela e León: 99,1%
 12. INFORRICOS INFOPOBRES Aquelas persoas ou sociedades que non posúen acceso a información e o coñecemento. Son aquelas persoas ou sociedades que teñen e posúen acceso a información e o coñecemento. Xorden como consecuencia da fenda dixital