Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Publicidad
Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik
Próximo SlideShare
DİSK-İSG 1. SayıDİSK-İSG 1. Sayı
Cargando en ... 3
1 de 25
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik(20)

Publicidad

Çalışma Hayatında Güvenceli Esneklik

 1. NEDİR?ÇALIŞMA HAYATININ DEĞİŞEN ŞARTLARINA GÖRE İŞGÜCÜNE KATILIMVE İSTİHDAMIN ARTMASI, KAYITDIŞI İSTİHDAMIN KAYIT ALTINA ALINMASI İÇİN UYGULANAN BİR MODELDİR Dünya hızla değişiyor. Hayatımızın her aşamasında kendini hissettiren değişim; bu sürece uyum sağlamayı zorunlu hale getiriyor. Değişimin en çok hissedildiği ve insanları doğrudan etkileyen alan çalışma hayatıdır. Çalışma biçimi, çalışma alanları, çalışma saatleri, iş gücüne katılım ve istihdam şekilleri, iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların hak ve güvenceleri yani iş ve çalışma hayatımızın her aşaması değişiyor ve gelişiyor. Günümüzde ekonomik ve sosyal hayatın değişmesi insan odaklı esnek çalışma anlayışını öncelikli politika haline getirmiştir. Güvenceli Esneklik; çalışma hayatında değişen şartlara göre işgücüne katılım ve istihdamın artmasını sağlamak için uygulanan bir modeldir. İnsan odaklı bu model kayıt altına alınmış ve sosyal güvencesi sağlan- mış bir çalışma hayatı tesis etmeyi amaçlamaktadır. Güvenceli esneklik ile bir yandan, işgücü piyasasında kayıt dışı olarak yer alan kişilerin kayıtlı istihdam ve gelir güvencesinin sağlan- ması hedeflenirken, diğer yandan da çalışma hayatı ve ekonomimizin rekabet gücünün ve değişen şartlara uyum yeteneğinin artırılması he- deflenmektedir.
 2. 2 Bugün birçoğu kayıtdışı, sosyal güvenceden yoksun şekilde çalışanların kayıt al- tına alınması ve sosyal güvenceye kavuşabilmeleri için önemli bir adım, Çalışma hayatına yeni girecekler ile kısa dönemli kayıtdışı çalışıp sosyal güvenceden yoksun olanlar için önemli bir adım, Sosyal güvenceden, sağlıktan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun olanlar için önemli bir adım, Askere gidenlerin iş güvencesinin devamı, evde çalışanların sosyal güvencesi, doğum iznine ayrılan kadınların yerine geçici olarak çalışacakların şartlarının belirlenmesi için önemli bir adım, Kayıtdışı olarak çalışan mevsimlik tarım işçilerinin kayıtlı ve güvenli çalışması için önemli bir adım, Gençlerimizin istihdamla buluşması için önemli bir adım, Mevcut durumda çalışma hayatında kayıtdışı olarak varolan geçici iş ilişkisini istismar ve güvencesizlikten çıkarıp çalışma hayatının yeni kurallarıyla, devletin denetimiyle buluşturan önemli bir adım, Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geçici iş ilişkisini özel istihdam büroları üzerin- den oluşturan ancak bunu çalışma hayatının dengeleri ve mevcut İş Kanununun koruyucu hükümleri çerçevesinde uygulayacak önemli bir adımdır.
 3. 3 KİMİNİÇİN?MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ, ÖĞRENCİLER VE YENİ MEZUNLAR İŞ PİYASASINA GİRİŞTE ZORLANAN GENÇLER, KADINLAR UZUN SÜRE İŞSİZ KALANLAR EVDEN ÇALIŞANLAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE EVİNDE EL İŞLERİ YAPANLAR EVİNDE KUTU YAPIMI, AMBALAJ İŞLERİ VB. İŞLERİ YAPANLAR EVİNDEN YA DA İŞYERİNİN DIŞINDA ÇAĞRI MERKEZİ İÇİN ÇALIŞANLAR E-TİCARET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR EVİNDEN ÇEVİRİ VE REDAKSİYON İŞİ YAPANLAR BİLGİSAYAR PROGRAMCILARI (İŞYERİNİN DIŞINDA) GRAFİK TASARIMCILAR (İŞYERİNİN DIŞINDA)
 4. 4 ANNE OLMAKLA İŞİME DEVAM ETMEK ARASINDATERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIM Kadınlarımız anne olmak ve çalışan kadın olmak arasında tercih yapmak zorunda kalmayacaklar İş kaybetme kaygısı olmadan doğum iznini kullanabilecekler
 5. 5 TATİLDE ÇALIŞTIĞIM ZAMANLAR BOŞA GİTMEYECEK Öğrencilerin okul dışı zamanlarında sigortalı olarak çalışmaları sağlanacak
 6. 6 ZAMAN VEYA MEKANA BAĞLI OLMADAN İŞİMİ UZAKTAN YAPABİLECEĞİM Zaman veya mekana bağlı olmadan işi uzaktan yapabilme imkanı sağlanacak Evde çalışırken bile sigorta hakkına sahip olma imkanı sunulacak
 7. 7 Kayıtdışı olarak evlerde yapılan işler ile mevsimlik tarım işleri istihdam güvencesi olan ve sigortalı çalışılan işlere dönüşecek ARTIK TÜM EMEĞİM KAYITALTINDA
 8. 8 ARTIK AİLEMLE DAHA FAZLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİM Güvenceli esneklikle çalışanlar uzaktan çalışarak hem işlerine hem de ailelerine daha fazla zaman ayırabilecek
 9. 9 Kayıtdışı olduğu için sosyal güvenlikten yoksun çalışanların hakları korunacak Çalışanlarımız bu kanunla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve ulaşım imkanına kavuşacak SOSYAL GÜVENCEM, SAĞLIK GÜVENCEM VE EMEKLİLİK HAKKIM OLACAK
 10. 10 HEM OKUYORUM HEM DE ÇALIŞIYORUM GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUM Öğrencilerin, yeni mezunların sektöründe lider olan firmalarda iş deneyimi kazanması mümkün hale gelecek Okul dışında kalan zamanlarda çalışma imkanı sağlanacak
 11. 11 NEREDE OLURSA OLSUN EMEĞİMİN VE BİLGİMİN DEĞERİ VE KARŞILIĞI VAR İşyeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar güvence altına alınacak
 12. 12 GÜVENCELİ ESNEKLİKLE SENDİKAL HAKLARA DA KAVUŞACAĞIM Sigortasız ve güvencesiz işçiler, sendikal hakları ve istihdam güvencesi olan işçilere dönüşecek
 13. 13 ÖzelİstİhdamBüroları GEÇİCİİŞİLİŞKİSİNDEGÜVENCE • Farklı sektörlerde sağlayacağı uzmanlaşma ile işletmelerin işgücü taleplerini karşılaya- cağından istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak, • Hastalık, doğum, askerlik gibi sebeplerle boşalan bir pozisyona geçici olarak çalışan bulmayı kolaylaştıracak, • Bu sebeplerle geçici olarak işyerinden ayrılan sürekli işçiye de gerçek bir iş güvencesi sağlayacak, • Geçici işçinin tüm haklarını iş mevzuatına uygun olarak yasal korumaya alırken, kayıtlı istihdamı teşvik edecek. • İşçinin ücret ve sosyal hakları özel istihdam büroları tarafından ödenecek, • İşçinin hakları İŞKUR tarafından özel istihdam bürosundan alınan teminatla ko- runacak, • Geçici iş ilişkisinde özel istihdam bürolarının işçiyi istismarını engelleyen önemli ted- birler alınacak, • Özel istihdam bürolarının kapanması halinde öncelikle işçinin alacağı ödenecek, • Sosyal güvence kapsamında; sağlık ve emeklilik hakkı olacak, • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri dikkate alınacak. • Geçici iş ilişkisi süresi dolduktan sonra çalışmaya devam edenler daimi işçi sayılacak, Geçici iş ilişkisinde işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu güvencesi altındadır.
 14. 14 Güvenceli esneklik birçok ülkenin mevzuatında yer almakta ve uygulanmaktadır. Geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma gibi güvenceli esneklik biçimleri daimi istihdamın alternatifi olmayıp, bunun tamamlayıcısı olduğu istatistiklerde görülmektedir. Özel İstihdam Büroları aracılığı ile çalışanların tüm çalışanlara oranı AB’de %1,7 iken Amerika Birleşik Devletleri’nde %2,1, Japonya’da %2, sınırlamaların olmadığı İngiltere’de ise bu oran %3,9 dur. DÜNYADA Çalışma hayatımızda güvenceli esnekliği sağlayacak yasal düzenleme ile AB ve ILO normlarının da gerekleri yerine getirilmiş olacaktır. ABVE ILO NORMLARINA UYUM SAĞLIYORUZ
 15. 15 KAZANIMLARI NELERDİR?• Gençlerin ve işgücü piyasasına ilk kez girenlerin daha kolay iş bul- malarını ve deneyim kazanmalarını sağlayacak • Kadınların işgücü piyasasına kayıtlı olarak katılmalarını kolay- laştıracak • Askere giden ya da doğum iznine ayrılan işçiler işlerini kaybetme korkusu yaşamayacak • Ücretsiz izin süresince ya da yarı zamanlı çalışan kadınlar çocuğuna zaman ayırırken gerçek bir iş güvencesine kavuşacak • Ev hizmetleri veya mevsimlik tarım işleri gibi kayıtdışılığın yoğun olduğu işlerde kayıtlılık ve güvence sağlanacak • Sigortasız ve güvencesiz işçiler, sendikal hakları ve istihdam güvencesi olan işçilere dönüşecek • Hem dönemsel hem de uzun dönemli işsizliğin azalmasına katkıda bulunacak • Uzun süre işsiz kalanların, yeni mezunların, öğrencilerin, kadın- ların niteliklerine uygun daimi işlere geçişi sağlanacak • İş ve yaşam dengesine uyumlu olacak
 16. 16
 17. 17 BUKANUN TASARISIYLA.. KADIN EMEĞİ GÜVENDE, GELECEĞİMİZ GÜVENDE İş hayatı ile aile hayatının uyumuna imkan sağlanarak, doğum izni kullanan, yarı zamanlı çalışan kadınlar çocuğuna zaman ayırırken gerçek bir iş güvencesine de kavuşacak • Kadın emeği görünür hale gelecek • Kadın emeği güvence altına alınacak • Hiçbir kadın, anne veya çalışan kadın olmak arasında tercih yapmak zorunda kalmayacak • İş kaybetme kaygısı olmadan doğum iznini kullanabilecek Geçici iş ilişkisi ile işçinin; doğum izni, analık izni gibi iş görme edimini yerine getiremediği hallerde işini kaybetme kaygısı ol- maksızın güvenceyle esnek çalışma imkanı getirilmektedir. Doğum, analık, süt izni hallerinde ve doğum sonrası kadının kısmi zamanlı çalıştığı sürelerde geçici işçi istihdam edilmesi yolu ile hem ek istihdam sağlanacak hem de kadın işçinin işi ko- runacak.
 18. 18 BUKANUN TASARISIYLA.. İŞ’TE İSTİHDAM İŞTE FIRSAT Öğrencilerin, yeni mezunların sektöründe lider olan firmalarda iş deneyimi kazanması mümkün hale gelecek. Bu sayede; • Staj yerine gerçek çalışma ile tecrübe edinecek • Kariyere ilk adımı güçlü atacak • İşi işte öğrenme fırsatı kolaylaşacak
 19. 19
 20. 20
 21. 21 BUKANUN TASARISIYLA.. ESNEK ÇALIŞMA ARTIK DEVLET GÜVENCESİNDE • Kayıtdışı çalışma engellenecek • Sigortasız ve güvencesiz işçiler, sendikal hakları ve istih- dam güvencesi olan işçilere dönüşecek, • Kayıtdışı olarak evlerde yapılan işler ile mevsimlik tarım işleri istihdam güvencesi olan ve sigortalı çalışılan işlere dönüşecek, • Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde geçici iş ilişkisi kurulması ile; kayıtdışı yapılan işler kayıt altına alınarak sigortasız ve güvencesiz çalışan işçilerin hakları korunacaktır.
 22. 22 BUKANUN TASARISIYLA.. İŞ’TE GÜVEN İŞTE GÜVENCE Uzun süre işsiz kalanların, yeni mezunların, öğrencilerin, kadınların niteliklerine uygun daimi işlere geçişi kolaylaşacak. Bu sayede; • Daimi istihdama geçişte güçlü basamak olacak, • İş bulmada en kısa yol olacak, • İstihdama giden köprü olacak, • Nitelik ve tecrübeyi kalıcı istihdama dönüştürecek, • Geçici işçi çalıştıran işveren; işyerinde açık iş pozisyon- larını öncelikli olarak geçici işçiye bildirecek, geçici iş ilişkisi sözleşmesinin süresinin tamamlanmasına rağmen geçici işçiyi çalıştırmaya devam ederse o işyerinde daimi işçi sayılacaktır.
 23. 23
Publicidad