סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)

csnotes

נספח נוסחאות שהכנתי למבחן בחדו"א 2. בין השאר יש בו נושיאם כגון: חישוב שטחים (ע"י אינטגרלים), אינטגרלים לא אמיתיים,טורי חזקות, טורי טיילור, טורי-טיילור שארית לגרנז', אנליזה נומרית, תורת הקירובים: שיטת החצייה, שיטת ניוטון-רפסון, שיטת האיטרציה הפשוטה.

‫נספח נוסחאות חדו"א 2‬

‫למשל, נניח כי אנחנו החרוט שבתמונה מתחיל ב־0 וקודקודו נמצא‬
‫ב־5, אזי:‬
‫5‬

‫ˆ‬

‫‪2πrdx‬‬

‫ˆ‬

‫5‬

‫= )‪A (x‬‬
‫0‬

‫=‪S‬‬
‫0‬

‫כאשר ‪ r‬תלוי ב־‪ x‬אבל בשביל לדעת אותו נצטרך לדעת מהן‬
‫הפונקציות.‬

‫1.2‬

‫1‬

‫אינטגרציה לפי ‪y‬‬

‫במידה ורוצים לעשות אינטגרל ע"פ ‪ y‬אזי ממירים את הפונקציות‬
‫בהתאם:‬
‫למשל: ‪ y = 2x‬הופכת להיות ‪ ,x = y‬או למשל 2‪ y = x‬הופכת להיות‬
‫2‬
‫√‬
‫‪x=± y‬‬
‫וכעת אנחנו מתחילים מערכו הגבוה של ‪ y‬לערכו הנמוך, למשל:‬
‫לחשב את השטח הצבוע הכלוא בין שתי הפונקציות:‬

‫8‬
‫4‬
‫=‬
‫3‬
‫3‬

‫2‬

‫3‪x‬‬
‫− ‪dx = x‬‬
‫3‬
‫2‬

‫−4=‬
‫0‬

‫2‬

‫61‬
‫4‬
‫=4−‬
‫3‬
‫3‬

‫2‬

‫=‬
‫0‬

‫)השטח הצבוע הוא לא השטח שאנו רוצים לחשב כאן בדוגמא(‬

‫ˆ‬

‫2‬

‫...‬

‫‪2x − x‬‬

‫0‬

‫0‬

‫ואילו ע"פ ‪:y‬‬
‫4‬

‫נניח שאנחנו רוצים לחשב את הגוף הבא:‬
‫1‬
‫הגרף של הפונקציה 2‪ y = 2 x‬מ־0 עד 2 סביב ציר ה־‪ ,x‬אזי זה נראה‬
‫בערך כך:‬

‫כאשר הקו השחור מסמל דיסקית סביב ציר ה־‪,y‬‬
‫במקרה הזה הנוסחא הרדיוס )‪ (r‬הינו ערך הפונקציה בנקודה, לכן:‬
‫הנפח הינו האינטגרל של הנפח של הדיסקית. כזכור, שטח של מעגל‬
‫הינו: 2‪π · r‬‬

‫נקודות החיתוך הינן )4 ,2( , )0 ,0( וכמובן שאנחנו מתייחסים‬
‫√‬
‫√‬
‫ל־‪) x = y‬ולא ל־‪.(x = − y‬‬
‫לכן, אינטרציה ע"פ ‪:x‬‬
‫2‬

‫3‬

‫‪y‬‬
‫2 ‪2y‬‬
‫2‪y‬‬
‫= ‪dy‬‬
‫−‬
‫2‬
‫3‬
‫4‬

‫−‪y‬‬

‫√‬

‫שיטת הטבעות )דיסקים(‬

‫4‬

‫5‪x‬‬
‫4·5‬

‫2‬

‫‪dx = π‬‬

‫2 1‬
‫‪x‬‬
‫2‬

‫2‬

‫ˆ‬

‫·‪π‬‬

‫= ‪V‬‬
‫0‬

‫יכול להיות מצב שבו הגרף אינו יהיה צמוד למה שאנחנו רוצים לחשב,‬
‫כאשר את השטח הפנימי‬
‫לכן בעצם תיווצר לנו מעין דיסקית כזאת:‬
‫איננו רוצים לחשב....‬
‫לכןת ניתן לשרטט זאת כך )אנחנו מעוניינים רק בשטח הצבוע(:‬

‫ˆ‬
‫0‬

‫חישוב נפחים‬

‫עם אנחנו רוצים לחשב נפח של צורה תלת מימדית, למשל של הצורה‬
‫הבאה:‬

‫ולכן:‬

‫‪dx‬‬
‫אזי נפחה הוא אינטגרל של שטח הדיסקית )שאותו נסמן ב־)‪A (x‬‬
‫]מכיוון שהוא משתנה[( מהנקודה התחתונה לנקדוה העליונה,‬
‫1‬

‫2‬

‫2‬

‫‪b‬‬

‫ˆ‬

‫)‪π g (x) − f (x‬‬

‫= ‪V‬‬
‫‪a‬‬
‫2.2‬

‫שיטת הקליפות‬

‫א.‬

‫ניקח את אותו הגרף כמו ממקודם, רק שהפעם נחשב את הגוף שיווצר‬
‫עם נסובב סביב ציר ה־‪ .y‬מה שייצר לנו אלו קליפות שיוצרות גלילים‬
‫ולכן הפעם הנוסחא הינה:‬

‫‪(2πr · h) dx‬‬

‫∞→‪x‬‬

‫)ההתנהגות ´היא אותו הדבר ־ "תיקו"(.‬
‫∞´‬
‫∞‬
‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇒⇐ ‪g (x) dx‬‬
‫‪a‬‬
‫ב.‬

‫ˆ‬

‫‪b‬‬

‫)‪f (x‬‬
‫∞<‪=L‬‬
‫)‪g (x‬‬

‫‪0 < lim‬‬

‫= ‪V‬‬

‫מתכנס.‬

‫‪a‬‬

‫)‪f (x‬‬
‫0=‬
‫)‪g (x‬‬

‫כאשר ‪ 2πr‬זהו היקף המעגל )היקף הגליל( ו־‪ h‬הינו הגובה.‬

‫‪lim‬‬

‫∞→‪x‬‬

‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a g (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬
‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a f (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתבדר.‬
‫ג.‬
‫)‪f (x‬‬
‫∞=‬
‫)‪g (x‬‬
‫לכן, השטח הינו:‬
‫2‬

‫... =‬
‫0‬

‫4‪x‬‬
‫1‬
‫· ‪2πx · x2 dx = 2π‬‬
‫2‬
‫2·4‬

‫2‬

‫ˆ‬
‫= ‪V‬‬
‫0‬

‫מכיוון שבמקרה שלנו הרדיוס הינו ‪ r = x‬והגובה הינו ערך הפונקציה‬
‫בנקודה 2‪. 1 x‬‬
‫2‬

‫3‬

‫אינטגרלים לא אמיתיים‬

‫הגדרה: תהי ‪ f‬פונקציה שהיא רציפה ב־]‪.(a < t) [a, t‬‬
‫‪´t‬‬
‫אם ‪ limt→∞ a f (x) dx‬קיים וסופי אזי נאמר כי האינטגרל הנ"ל‬
‫‪´t‬‬
‫מתכנס. ו־ ´‬
‫‪t‬‬
‫‪. a f (x) dx = limt→∞ a f (x) dx‬‬
‫‪´t‬‬
‫אם ‪ limt→∞ a f (x) dx‬אינו קיים )למשל הגבול הוא אינסוף( אזי‬
‫נאמר כי האינטגרל מתבדר.‬
‫דוגמאות:‬
‫‪´t‬‬
‫‪) limt→∞ 1 x1 dx‬זה יכול להיות כל מספר מלבד 1 בתנאי שהפונקציה‬
‫‪α‬‬
‫תהיה רציפה בקטע(.‬
‫מתכנס כאשר 1 > ‪ ,α‬מתבדר כאשר 1 ≤ ‪:α‬‬

‫‪lim‬‬

‫∞→‪x‬‬

‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתכנס.‬
‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a g (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬
‫איך פותרים שאלה כזאת )כשמדובר באינסוף בלבד(?‬
‫∞´‬
‫1‬
‫נניח ואנחנו צריכים לבדוק האם ‪ 1 x2 +3x+5 dx‬מתכנס או מתבדר.‬
‫1‬
‫1‬
‫ננחש כי 5+‪ 4x2 +3x‬מתנהגת כמו 2‪ , x‬לכן נשווה את שתי הפונקציות‬
‫ונקבל:‬
‫1‬
‫3‬
‫5‬
‫) 2‪x2 (4+ x + x‬‬
‫5+‪4x2 +3x‬‬
‫2‪x‬‬
‫ומכאן ששתי‬
‫=‬
‫=‬
‫4 →−−‬
‫−−‬
‫1‬
‫2‪x‬‬
‫2‪x‬‬
‫∞→‪x‬‬
‫5+‪4x2 +3x‬‬
‫הפונקציות מתנהגות אותו דבר,‬
‫לכן האינטגרל הנ"ל מתבדר.‬
‫הכלל הוא כזה: כאשר נתון לנו אינטגרל כמו למעלה אנחנו מוציאים‬
‫את החזקה הכי גבוה במונה ובמכנה ומשווים.‬
‫√‬
‫√‬
‫‪x‬‬
‫2+‪x‬‬
‫למשל: 1+‪. x3 ⇐ x3 +4x‬‬
‫ניתן כמובן גם להשתמש בכללי השווה כדי להוכיח שאינטגרל הוא‬
‫∞´‬
‫מתכנס/מתבדר, למשל: נרצה להוכיח כי ‪ 1 ex‬אזי נשווה אותו למשל‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ל־ 3‪ x‬ונראה שלבסוף נקבל גרירה: זה ש־ 3‪ x‬מתכנס יגרור את זה ש־ ‪x‬‬
‫‪e‬‬
‫מתכנס.‬

‫2.3‬

‫מקרה שני של אינטגרל לא אמיתי‬

‫אם‬
‫תהי ‪ f‬פונקציה רציפה בקטע ]‪.(a, b‬‬
‫הגדרה:‬
‫‪´b‬‬
‫‪´b‬‬
‫‪ limt→a+ t f (x) dx‬קיים )וסופי( אזי נאמר כי ‪ t f (x) dx‬מתכנס‬
‫ו־‬
‫‪´b‬‬
‫‪´b‬‬
‫‪ . a f (x) dx = limt→a+ t f (x) dx‬אם אין גבול )או שהגבול‬
‫אינסופי( אזי אומרים כי האינטגרל מתבדר.‬
‫משפט: יהי 0 > ‪:α‬‬
‫1´‬
‫אם 1 ≥ ‪ α‬אזי האינטגרל ‪ 0 x1 dx‬מתבדר.‬
‫‪α‬‬
‫1´‬
‫1‬
‫אם 1 < ‪ α‬אזי האינטגרל ‪ 0 x1 dx‬מתכנס ושווה ל־ ‪. 1−α‬‬
‫‪α‬‬
‫משפט: אם ‪ f‬רציפה על ]‪ (a, b‬וגם על ]‪ (a, c‬אזי:‬
‫‪´b‬‬
‫‪´c‬‬
‫‪´c‬‬
‫‪ a f (x) dx‬מתכנס אםם ‪ a f (x) dx‬מתכנס. )ההפרש הוא ‪b f (x) dx‬‬

‫שהוא קבוע ובלתי תלוי ב־‪ .(t‬ההתכנסות תלויה רק בהתנהגות של ‪ f‬כש־‪ t‬שואף ל־ +‪.a‬‬

‫משפט: תהי ‪ f‬רציפה בכל´קטע ]‪ .[a, t‬נניח כי 0 = )‪limx→∞ f (x‬‬
‫∞‬
‫אזי האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬

‫1.3‬

‫משפטי השוואה‬

‫תהיינה ‪ f, g‬פונקציות רציפות וחיוביות ב־)∞ ,‪.[a‬‬
‫נתבונן ב־ )‪.limx→∞ f (x‬‬
‫)‪g(x‬‬
‫ישנם שלושה מקרים:‬

‫כעת, כל משפטי ההשוואה שאנחנו מכירים מממקום, נכון עכשיו רק‬
‫ההפך:‬
‫תהיינה ‪ f, g‬פונקציות רציפות וחיוביות ב־)∞ ,‪.[a‬‬
‫נתבונן ב־ )‪.limx→∞ f (x‬‬
‫)‪g(x‬‬
‫ישנם שלושה מקרים:‬
‫א.‬
‫)‪f (x‬‬
‫∞<‪=L‬‬
‫)‪g (x‬‬

‫2‬

‫+‪0 < lim‬‬
‫‪x→a‬‬
‫)ההתנהגות ´היא אותו הדבר ־ "תיקו"(.‬
‫∞´‬
‫∞‬
‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇒⇐ ‪g (x) dx‬‬
‫‪a‬‬
‫ב.‬
‫)‪f (x‬‬
‫0=‬
‫)‪g (x‬‬

‫במקרה הזה, שאנחנו רוצים להשוות, אנחנו ניקח תמיד את החזקה‬
‫הנמוכה יותר )בשונה ממקודם(.‬
‫למשל:‬
‫1 1´‬
‫‪ 0 √x+x dx‬־ ניקח את החזקה הכי נמוכה במונה ובמכנה:‬

‫מתכנס.‬

‫√‬
‫1‬
‫= ‪√ x‬‬
‫1 →−− √‬
‫−−‬
‫‪x+x‬‬
‫+0→‪1+ x x‬‬
‫1 1´‬
‫היות והאינטגרל ‪√ dx‬‬
‫0‬
‫‪x‬‬

‫‪lim‬‬

‫+‪x→a‬‬

‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a g (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬
‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתכנס.‬
‫ג.‬

‫=‬

‫‪x‬‬

‫1‬
‫√‬

‫1+‪. x‬‬
‫√‬

‫‪x‬‬

‫מתכנס אזי‬

‫1‬
‫‪√ dx‬‬
‫‪0 x+ x‬‬

‫מתכנס. )תזכרות:‬

‫√‬
‫1‬
‫2 ‪.( x = x‬‬
‫‪´ 1 1+x‬‬
‫עוד דוגמא: ‪ 0 √x3 +x5 dx‬ע"י 0 הפונקציה מתנהגת כמו‬
‫3‬

‫√‬

‫3 1√ :‬
‫‪x‬‬

‫‪√ 1+x‬‬

‫5‪x3 +x‬‬

‫‪x‬‬
‫−−‬
‫1 → − − 2‪= (1 + x) √x3 ·√1+x‬‬
‫+0→‪x‬‬
‫3‬
‫‪x‬‬
‫1´‬
‫‪ 0 √1 3 dx‬מתבדר ולכן גם היאנגטל הנ"ל מתבדר.‬
‫‪x‬‬
‫1 1+‪´ a‬‬
‫‪ a‬מתכנס אםם 1 < ‪.α‬‬
‫משפט: האינטגרל ‪α dx‬‬
‫)‪(x−a‬‬
‫1 1´‬
‫למשל: האינטגרל ‪ 0 sin(x) dx‬מתכנס כי )‪ sin (x‬מתנהגת כמו ‪ x‬ב־0‬
‫1‬
‫1 √ מתנהגת כמו ‪. √x‬‬
‫ולכן‬
‫1√‬

‫)‪f (x‬‬
‫∞=‬
‫)‪g (x‬‬

‫1´‬

‫‪lim‬‬

‫+‪x→a‬‬

‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a f (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתבדר.‬
‫∞´‬
‫∞´‬
‫‪ a g (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬

‫.‬

‫)‪sin(x‬‬

‫3.3‬

‫מקרה שלישי של אינטגרל לא אמיתי‬

‫הגדרה: תהי ‪ f‬רציפה בקטע )‪ f ) [a, b‬אינה חסומה בסביבה של ‪ .(b‬אם‬
‫‪´b‬‬
‫‪´t‬‬
‫0 = ‪ limt→b− a f (x) dx = l‬אזי נאמר כי האינטגרל ‪f (x) dx‬‬
‫‪a‬‬
‫‪´b‬‬
‫מתכנס ושווה לגבול. אחרת נאמר כי האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬
‫המשפטים שראינו עבור פונקציות לא חסומות בסביבה של +‪ a‬נכונים‬
‫גם עבור פונקציות לא חסומות בסביבה של −‪ .a‬למשל:‬
‫‪t‬‬
‫1‬
‫‪ˆ t‬‬
‫2 ˆ‬
‫1‬
‫2 )‪(2 − x‬‬
‫1‬
‫√‬
‫√‬
‫= ‪dx‬‬
‫1 − = ‪dx‬‬
‫=‬
‫2/‬
‫‪2−x‬‬
‫‪2−x‬‬
‫1‬
‫1‬
‫1‬
‫√‬
‫2 →−− 2 + ‪− 2 2 − t‬‬
‫−−‬
‫−‬
‫2→‪t‬‬

‫לסיכום: ישנם ארבעה מקרים אלמנטריים:‬
‫∞´‬
‫1. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬רציפה ב־)∞ ,‪.[a‬‬
‫‪´b‬‬
‫2.‪ −∞ f (x) dx‬־ ‪ f‬רציפה ב־]‪.(−∞, b‬‬
‫‪´b‬‬
‫3. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬אינה חסומה בסביבה של +‪.a‬‬
‫‪´b‬‬
‫4. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬אינה חסומה בסביבה של −‪.b‬‬
‫איך פותרים שאלות מהסוג הזה )שיש יותר מבעיה אחת(?‬
‫מחלקים את היאנטגרל לסכום של אינטגרליים "אלמנטריים" שבכל‬
‫אחד מהם יש רק בעיה אחת.‬
‫האינטגרל הכולל מתכנס אםם כל אינטגרל בסכום ואז הוא שווה לסכום‬
‫האינטגרלים )מספיק שאחד מהם מתבדר כדי כדי שהאינטגרל הכולל‬
‫יתבדר(.‬
‫למשל:‬
‫1 ∞´‬
‫1 1− ´‬
‫1 0´‬
‫1 1´‬
‫1 ∞´‬
‫‪dx = −∞ x2 dx + −1 x2 dx + 0 x2 dx + 1 x2 dx‬‬
‫2‪−∞ x‬‬
‫האינטגרלים שבתוך הקופסא מתבדרים ולכן האינטגרל כולו מתבדר.‬
‫∞´‬
‫1‬
‫או למשל: ‪: 3 x2 −5x+6 dx‬‬
‫שלב ראשון: מוצאים את הנקודות הבעיתיות: ∞ ,3.‬
‫∞´ 4´‬
‫שלב שני: מפצלים את האינטגרל: 4 , 3 .‬
‫שלב שלישי: מקיימים דיון בכל אינטגרל:‬
‫∞´‬
‫1‬
‫1‬
‫‪ 4 x2 −5x+6 dx‬־ מתכנס כי הפונקציה מתנהגת כמו 2‪ x‬ב־∞.‬
‫4´‬
‫1‬
‫1‬
‫1‬
‫לגבי ‪ : 3 x2 −5x+6 dx‬היות ו־ )2−‪ x2 −5x+6 = (x−3)(x‬אזי ניתן‬
‫1‬
‫לראות שהגורם הבעייתי הוא )3−‪ (x‬ולכן, ע"י 3 הפונקציה מתנהגת‬
‫1‬
‫כמו )3−‪ (x‬ולכן אנחנו נחשב את האינטגרל עם הפונקציה הזאת:‬
‫4´‬
‫1 4´‬
‫1‬
‫מתבדר ולכן:‬
‫ולכן ‪dx‬‬
‫מתבדר,‬
‫‪dx‬‬
‫6+‪3 x2 −5x‬‬
‫)3−‪´ ∞ 3 (x‬‬
‫1‬
‫‪ 3 x2 −5x+6 dx‬מתבדר.‬
‫··· ‪´ a‬‬
‫וישנה בעיה ב־‪ :a‬מוציאים את‬
‫באופן כללי, אם יש לנו ‪··· dx‬‬
‫)‪ (x − a‬כמה שאפשר )או את ‪.(a − x‬‬
‫3‬
‫4‬
‫1.4‬

‫טורים‬

‫5.4‬

‫חזרה על סדרות‬

‫סדרה עולה ממש: ‪ an+1 > an‬החל מ־‪ n‬מסוים.‬
‫סדרה יורדת ממש: ‪ an+1 < an‬החל מ־‪ n‬מסוים.‬
‫אם )‪ an = f (n‬אזי ניתן להמיר את ‪ n‬ב־‪ x‬ורק אז לגזור ואז לפי אם‬
‫‪ f‬עולה או יורדת ניתן לדעת אם הסדרה עולה ממש או יורדת ממש.‬

‫2.4‬

‫טורים‬
‫‪n‬‬
‫0=‪k‬‬

‫הגדרה: ‪ak‬‬
‫מ־0(.‬
‫∞‬
‫אם לסדרה ‪ Sn‬יש גבול סופי, אזי נאמר כי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס‬
‫∞‬
‫ו־ ‪ . n=0 an = limn→∞ Sn‬אחרת נאמר כי הטור מתבדר.‬
‫∞‬
‫משפט: אם הטור ‪ n=0 an‬מתכנס אזי בהכרח 0 = ‪.limn→∞ an‬‬
‫∞‬
‫∞‬
‫1‬
‫‪n‬‬
‫טענה: הטור ‪ n=0 q n‬מתכנס אםם 1 < |‪ |q‬ו־ ‪. n=0 q = 1−q‬‬
‫1.2.4‬

‫טור טלסקופי‬

‫זהו טור שהוא בעצם סכום של שני איברים )בד"כ הראשון והאחרון(,‬
‫∞‬
‫1‬
‫1‬
‫1‬
‫1‬
‫למשל: 1+‪. n=1 n(n+1) ⇒ n(n+1) = n − n‬‬
‫∞‬

‫משפטי השוואה עם גבולות‬

‫∞‬
‫∞‬
‫יהיו ‪ n=0 an‬ו־ ‪ n=0 bn‬טורים חיוביים.‬
‫‪an‬‬
‫1. אם 0 = ‪limn→∞ bn = l‬‬
‫∞‬
‫∞‬
‫אזי: ‪ n=0 an‬מתכנס אםם ‪ n=0 bn‬מתכנס.‬
‫‪an‬‬
‫2. אם 0 = ‪ ,limn→∞ bn‬אזי:‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 bn‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 an‬מתכנס.‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 an‬מתבדר ⇐ ‪ n=0 bn‬מתבדר.‬
‫‪n‬‬
‫3. אם ∞ = ‪ ,limn→∞ an‬אזי:‬
‫‪b‬‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 an‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 bn‬מתכנס.‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 bn‬מתבדר ⇐ ‪ n=0 an‬מתבדר.‬

‫תהי ) ‪ (an‬סדרה חיובית. נניח כי קיימת פונקציה ‪ f‬כך ש־ ‪f (n) = an‬‬
‫)לפחות עבור ‪ n‬מספיק גדול(.‬
‫נניח כי ‪ f‬רציפה ויורדת בקטע מהצורה )∞ ,‪.[a‬‬
‫∞´‬
‫∞‬
‫אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס אםם האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬
‫כדאי לזכור מסקנה הנובעת ממשפט זה:‬
‫מסקנה: הטור‬

‫∞‬
‫1‬
‫‪n=0 nα‬‬

‫מתכנס אםם 1 > ‪.α‬‬

‫הערה לגבי טורים עם פונקציות טריגונומטריות )למשל(:‬
‫2‬
‫∞‬
‫)‪(n‬‬
‫אם ניתקל בטור הבא: ‪ n=0 sin2n‬אזי, נשים לב לכך שניתן לחסום:‬
‫1 ≤ )‪.sin (x‬‬
‫‪n‬‬
‫)‪sin2 (n‬‬
‫1‬
‫1 = ‪ 2n ≤ 2n‬־ ומכאן שהטור מתכנס.‬
‫לכן:‬
‫2‬

‫5‬
‫1.5‬

‫טורים עם סימן מתחלף‬
‫הלמה של קנטור‬

‫תהיינה ) ‪ (an‬ו־) ‪ (bn‬סדרות המקיימות את ההנחות הבאות:‬
‫א. הסדרה ) ‪ (an‬עולה.‬
‫ב. הסדרה ) ‪ (bn‬יורדת.‬
‫ג. לכל ‪.an ≤ bn :n‬‬
‫ד. 0 = ) ‪.limn→∞ (bn − an‬‬
‫אזי הסדרות ) ‪ (an ) , (bn‬מתכנסות ו־ ‪limn→∞ an = limn→∞ bn‬‬

‫2.5‬

‫משפט לייבניץ'‬

‫תהי ) ‪ (an‬סדרה יורדת ממש, חיובית כך ש־0 = ‪) limn→∞ an‬אלו‬
‫שלושת התנאיים ההכרחיים לכך שנוכל להשתמש במשפט לייבניץ'(.‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫אזי הטור ‪ n=0 (−1) an‬מתכנס. )טור לייבניץ' הוא טור מהצורה‬
‫הנ"ל(.‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫= ‪ S‬וב־) ‪ (Sn‬את סדרת הסכומים‬
‫אם נסמן: ‪(−1) an‬‬
‫0=‪n‬‬
‫החלקיים אזי: 1+‪. |S − Sn | < an‬‬
‫)הערה: ‪ak‬‬

‫והרעיון הוא אותו רעיון כמו האינטגרלים באינסוף.‬

‫4.4‬

‫מבחן האינטגרל‬

‫∞‬

‫משפט: יהיו ‪ n=0 an‬ו־ ‪ n=0 bn‬טורים חיוביים. נניח כי קיים 0 > ‪c‬‬
‫כך ש־ ‪ an ≥ c · bn‬החל מ־ 0‪ n‬מסוים( אזי:‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 bn‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 an‬מתכנס.‬
‫∞‬
‫∞‬
‫הגדרה: יהי ‪ n=0 an‬טור. אם | ‪ n=0 |an‬מתכנס נאמר כי הטור‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪ n=0 an‬מתכנס בהחלט. אם | ‪ n=0 |an‬מתבדר, נאמרי כי הטור‬
‫∞‬
‫‪ n=0 an‬מתכנס בתנאי.‬
‫2+‪n‬‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪4 n‬‬
‫דוגמא קטנה: 211 = 7 0=‪) n=0 47n = 16 · n‬הטור מתכנס‬
‫3‬
‫כי 1 < 4 (.‬
‫7‬

‫3.4‬

‫תהי ‪ an‬סדרה חיובית.‬
‫√‬
‫נניח כי ‪.limn→∞ n an = l‬‬
‫∞‬
‫אם 1 < ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס.‬
‫∞‬
‫אם 1 > ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתבדר.‬
‫אם 1 = ‪ l‬לא יודעים.‬
‫√‬
‫תזכורת חשובה למבחן זה: 1 = ‪.limn→∞ n n‬‬

‫6.4‬
‫= ‪) .Sn‬כמובן שהערך ההתחלתי יכול להיות גדול‬

‫מבחן השורש )מבחן של קושי ‪(Cauchy‬‬

‫‪n‬‬
‫0=‪k‬‬

‫= ‪.(Sn‬‬

‫מבחן המנה )מבחן דלמבר ‪(D'Alembert‬‬

‫תהי ‪ an‬סדרה חיובית.‬
‫1+‪n‬‬
‫נניח כי ‪.limn→∞ aan = l‬‬
‫∞‬
‫אם 1 < ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס.‬
‫∞‬
‫אם 1 > ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתבדר.‬
‫אם 1 = ‪ l‬לא יודעים.‬
‫)בד"כ נשתמש במבחן הזה כאשר יש לנו עצרות בטור(.‬
‫הסבר: נניח ואנחנו מחפשים שגיאה )הפרש( שהיא קטנה מ־ 6−01, אזי‬
‫אנחנו צריכים למצוא ‪ n‬שעבורו יתקיים 6−01 < 1+‪ an‬ואז בוודאי‬
‫יתקיים נקבל את השגיאה הרצויה: 6−01 < | ‪.|S − Sn‬‬
‫)תזכורת: שלושת התנאים מתקיים, הטור מתכנס, ולכן לכל שגיאה‬
‫שנבחר ]בתנאי שהיא גדולה מאפס כמובן[ תמיד יהיה קיים ‪ n‬כך ש־‬
‫1+‪ an‬יהיה קטן מהשגיאה שלנו(.‬
‫4‬
‫דוגמא: ניקח את הטור:‬

‫1‬
‫1−‪2n‬‬

‫‪n‬‬

‫· )1−(‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫־ ניתן לראות‬

‫1‬
‫שהסדרה 1−‪ 2n‬היא אכן: יורדת ממש, חיוביות ושואפת ל־0. לכן ניתן‬
‫להשתמש בה במשפט לייבניץ.‬
‫כעת, בשביל למצוא ‪ n‬מתאים )גודל השגיאה הינו 2−01(:‬
‫2‬
‫1‬
‫1−2 01 > ‪ , 2n+1 < 10−2 ⇒ 2n > 102 − 1 ⇒ n‬נבחר 05 = ‪ ,n‬לכן,‬
‫אנחנו יודעים, ע"פ המשפט ש־ 2−01 < 15‪.|S − S50 | < a‬‬
‫הערה: )על סימן הטעות(.‬
‫אם המספר האחרון שהוספנו בסכום החלקי הוא חיובי אזי הסכום‬
‫החלקי גדול מדי )כלומר, עברנו את הגבול ואנחנו מצאים מעליו(.‬
‫אם המספר האחרון שהוספנו הוא שלילי אזי הסכום החלקי קטן מדי‬
‫)כלומר, אנחנו נמצאים מתחת לגבול(.‬

‫6‬

‫טורי חזקות‬

‫הגדרה: טור חזקות ממורכז ב־)‪ a (a ∈ R‬הוא טור מהצורה:‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫)‪. n=0 an (x − a‬‬
‫‪n‬‬
‫∞‬
‫למשל: )1−‪ n=0 (x‬הוא טור שממורכז ב־1.‬
‫1+‪2n‬‬
‫משפט התכנסות:‬
‫∞‬
‫יהי 0 = 0‪ .x‬נניח כי הטור ‪ n=0 an xn‬מתכנס עבור 0‪ ,x = x‬אזי‬
‫∞‬
‫הטור ‪ n=0 an xn‬מתכנס בהחלט עבור כל )| 0‪.x ∈ (− |x0 | , |x‬‬
‫תחום ההתכנסות משמעו שאנחנו מחפשים תחום )קטע כלשהו( שעבור‬
‫כל ‪ x‬שנמצא בתוכו. אם נציב אותו ־ הטור יתכנס.‬
‫מסקנה:‬
‫תחום ההתכנסות הוא אחת מהצורות הבאות:‬
‫א. )0 = ‪ {0} (R‬־ אם 0 = ‪ x‬הטור הוא · · · + 0 + 0 + 0‪) .a‬בטורי‬
‫חזקות מסמנים 1 = 00(.‬
‫ב. ]‪ ,(−R, R) , [−R, R] , [−R, R) , (−R, R‬עבור איזשהו 0 > ‪.R‬‬
‫ג. ‪) R‬כאשר ∞ = ‪.(R‬‬
‫‪ R‬נקרא ־ רדיוס ההתכנסות של הטור.‬
‫כדאי לזכור:‬
‫∞‬
‫עבור הטור ‪: n=0 an xn‬‬
‫הטור מתכנס בהחלט ב־)‪ (−R, R‬ומתבדר מחוץ ל־]‪.[−R, R‬‬
‫כלומר:‬
‫עבור ‪ |x| < R‬יש התכנסות בהחלט.‬
‫עבור ‪ |x| > R‬יש התבדרות.‬
‫ב־‪ ±R‬יש או התכנסות בהחלט, או התכנסות בתנאי או‬
‫התבדרות )ולכן תמיד צריך לבדוק מה קורה לטור ב־‪.(!!!R‬‬
‫‪ R‬הוא הערך המפריד בין התכנסות להתבדרות.‬

‫|‪|x‬‬
‫→−− √‬
‫− − ‪n n‬‬
‫∞→‪n‬‬

‫|‪|x‬‬
‫בקצוות(.‬

‫1.6‬

‫=‬

‫‪|x|n‬‬
‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫ומכאן שהרדיוס הוא 1 )ונשאר רק לבדוק‬

‫הזזה של טור חזקות‬
‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫אזי רדיוס‬
‫)‪an (x − a‬‬
‫במידה והטור ממורכז סביב ‪:a‬‬
‫ההתכנסות הינו בהתאם: מתכנס בהחלט ב־)‪ (a − R, a + R‬ומתבדר‬
‫מחוץ ל־]‪.[a − R, a + R‬‬

‫2.6‬

‫אריתמטיקה של טורי חזקות‬
‫∞‬

‫‪n‬‬
‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי עבור כל‬
‫יהי ‪n=0 an x‬‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫0 = ‪ ,c‬הטור ‪ n=0 c · an x‬עם טור חזקות עם רדיוס ‪ R‬ועם אותה‬
‫התנהגות בקצוות קטע ההתכנסות.‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫טורי חזקות עם רדיוס 1‪ R‬ו־ 2‪R‬‬
‫יהיו‬
‫ו־ ‪n=0 bn x‬‬
‫‪n=0 an x‬‬
‫בהתאמה.‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫הוא טור חזקות עם רדיוס גדול או‬
‫אזי הטור ‪n=0 (an + bn ) x‬‬
‫שווה ל־) 2‪ .min (R1 , R‬אם 2‪ R1 = R‬אזי הרדיוס הוא שווה ל־‬
‫) 2‪.min (R1 , R‬‬
‫למשל:‬
‫∞‬
‫∞‬
‫‪x n‬‬
‫‪n‬‬
‫טור עם רדיוס 1.‬
‫2 0=‪ n‬וטר עם רדיוס 2.‬
‫‪n=0 x‬‬
‫∞‬
‫1‬
‫‪ n=0 1 + 2n xn‬־ טור עם רדיוס 1 כי 2 = 1.‬

‫הערה על טורי חזקות )שגם תופיע בהרחבה בהמשך(:‬
‫2‬
‫נניח ונתון לנו: ‪ 1−2x‬ואנחנו צריכים למצוא את זה כטור חזקות,‬
‫1‬
‫אזי אנחנו יודעים להמיר לטור כל מה שהוא מהצורה הבאה: ♣−1‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫ל־ )♣( 0=‪. n‬‬
‫לכן במקרה שלנו, מה שנקבל הוא:‬
‫‪2 n xn‬‬

‫3.6‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫· 2 = )‪(2x‬‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫·2=‬

‫1‬
‫‪1−2x‬‬

‫2=‬

‫משפט הרציפות‬
‫∞‬

‫יהי ‪ f (x) = n=0 an xn‬טור זחקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי‬
‫הפונקציה ‪ f‬רציפה ב־)‪.(−R, R‬‬

‫4.6‬

‫משפט האינטגרציה‬
‫∞‬

‫כיצד מוצאים את ‪) R‬רדיוס ההתכנסות(?‬
‫משתמשים באחד המבחנים שתוארו למעלה כאשר ‪ x‬הוא קבוע, מה‬
‫ששואף לאינסוף זהו ‪.n‬‬
‫דוגמא פשוטה:‬
‫‪n n‬‬
‫∞‬
‫‪ n=1 2 nx‬־ במקרה כזה נשתמש במבחן המנה:‬
‫2‬
‫|‪2 · |x‬‬

‫2‪2·|x|·n‬‬
‫→−−‬
‫−−‬
‫∞→‪(n+1)2 n‬‬

‫=‬

‫‪n‬‬
‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪.R‬‬
‫יהי‬
‫‪n=0 an x‬‬
‫1+‪∞ an xn‬‬
‫1+‪ n=0 n‬מתכנס בהחלט בקטע )‪.(−R, R‬‬
‫בנוסף הפונקציה ‪ f‬אינטגרבילית ב־)‪ (−R, R‬ולכל )‪:x ∈ (−R, R‬‬

‫אזי הטור‬

‫∞‬

‫1+‪an xn‬‬
‫1+‪n‬‬
‫0=‪n‬‬

‫1+‪2n+1 ·|x|n‬‬
‫2)1+‪(n‬‬
‫‪2n |x|n‬‬
‫2‪n‬‬

‫1‬
‫2.‬

‫לכן, רדיוס ההתכנסות הינו‬
‫)אם היה יוצא לנו בסוף |‪ |x‬אזי רדיוס ההתכנסות היה 1, ואם היינו‬
‫מקבלים בסוף 0 אזי ∞ = ‪.(R‬‬
‫כעת נבדוק בקצוות:‬
‫‪n‬‬
‫) 1 (· ‪2n‬‬
‫2‬
‫1‬
‫1‬
‫־ מתכנס בהחלט.‬
‫=‬
‫2‪n‬‬
‫2 = ‪n2 :x‬‬
‫‪n‬‬
‫1‬
‫) 2 −(· ‪2n‬‬
‫‪(−1)n‬‬
‫1‬
‫־ מתכנס בהחלט.‬
‫=‬
‫2 − = ‪:x‬‬
‫2‪n‬‬
‫2‪n‬‬
‫1 1‬
‫התכנסות בהחלט ב־ 2 , 2 − .‬
‫כשמנסים למצוא תחום התכנסות, אסור אף פעם להתחיל מכך שמדובר‬
‫בטור לייבניץ )במידה ומדובר(, היות ומשפט לייבניץ אומר לנו רק כי הטור‬
‫מתכנס )אך לא אם בתנאי או בהחלט(.‬
‫או למשל:‬
‫‪n‬‬
‫∞‬
‫הטור: ‪ n=1 x‬־ באמצעות מבחן המנה:‬
‫‪n‬‬
‫5‬

‫2‬
‫‪1−2x‬‬

‫.‬

‫‪n‬‬

‫ז"א: ‪an t dt‬‬

‫5.6‬

‫‪´x‬‬
‫0‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫ˆ‬

‫‪x‬‬

‫= ‪f (t) dt‬‬
‫0‬

‫‪n‬‬

‫= ‪an t ) dt‬‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫‪´x‬‬
‫( 0 .‬

‫משפט הנגזרת‬
‫∞‬

‫‪n‬‬
‫יהי‬
‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי הטור‬
‫‪n=0 an x‬‬
‫∞‬
‫מתכנס בהחלט ב־)‪ .(−R, R‬בנסוף, הפונקציה‬
‫1−‪n · an xn‬‬
‫0=‪n‬‬
‫‪ f‬גזירה בקטע )‪ (−R, R‬ו:‬
‫∞‬

‫1−‪n · an xn‬‬

‫= )‪f (x‬‬
‫0=‪n‬‬
‫6.6‬

‫דוגמאות לשאלות ותשובות של טורי חזקות‬

‫1.6.6‬

‫מצאו את טור החזקות סביב הנקודה 0 של הפונקציה = )‪f (x‬‬

‫2‪x‬‬
‫2)‪(1−2x‬‬

‫ראשית כל נשים לב לכך ש: ‪2n xn‬‬
‫וכמו־כן:‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫∞‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫1‬
‫= ‪. 1−2x‬‬

‫1‬
‫‪1−2x‬‬

‫2‬
‫2)‪(1−2x‬‬

‫‪n‬‬

‫= )‪(2x‬‬

‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫1−‪n · 2n · xn−1 = n=1 n · 2n · xn‬‬
‫)גוזרים את הטור שיש שלמעלה(.‬
‫2‬
‫2‬
‫נכפול ב־ ‪ x‬את 2)‪ (1−2x‬כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים:‬
‫2‬
‫= 1+‪n2n · xn‬‬
‫2.6.6‬

‫∞‬
‫1=‪n‬‬

‫= 2+1−‪n2n · xn‬‬

‫=‬

‫∞‬
‫1=‪n‬‬

‫=‬

‫2‬
‫2)‪(1−2x‬‬

‫=‬

‫‪n‬‬

‫2‬

‫· ‪.x‬‬
‫2‬

‫∞‬

‫‪n‬‬

‫|‪2n |x‬‬
‫|‪2 |x‬‬
‫−−‬
‫1 →−− 1 √‬
‫∞→‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫2‬
‫)‪( n‬‬

‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫=‬

‫|‪2n |x‬‬
‫1‬

‫2‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫‪n‬‬

‫5.6.6 החלפת ערכים בטור: עבור אילו ערכים של ‪ x‬ניתן להחליף את‬
‫3‬
‫)‪ sin (x‬ב־ ‪ x − x‬עם שגיאה שהיא קטנה מ־‪ε‬‬
‫!3‬

‫‪n‬‬

‫3‪x‬‬
‫!3‬

‫|)‪= |R4,0 (x‬‬

‫− ‪ sin (x) − x‬־ כי אנחנו יודעים שבמקרה הזה‬

‫)‪.P3,0 (x) = P4,0 (x‬‬
‫לכן השארית תהיה של 5 )כי השארית היא עבור 1 + ‪ ,n‬ועכשיור ראינו‬
‫שהטור של 3 = ‪ n‬שווה לטור של 4 = ‪:(n‬‬
‫5‬
‫5‬
‫‪) = sin5!(c) x5 ≤ x‬כי ניתן לחסום את )‪ sin (x) , cos (x‬ב־1.(‬
‫!5‬
‫6.6.6 מציאת טור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬והוכחה‬
‫כי הטור מתכנס ל־)‪ cos (2x‬לכל ‪x ∈ R‬‬

‫1‬
‫ומכאן שרדיוס ההתכנסות הינו: 2 .‬
‫כעת, נבדוק בקצוות:‬
‫‪n 1 n‬‬
‫) 2 ( )2−( ∞‬
‫‪∞ (−1)n‬‬
‫√‬
‫√‬
‫1=‪ , n‬הטור אינו מתכנס‬
‫=‬
‫1 = ‪:x‬‬
‫1=‪n‬‬
‫2‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫בהחלט, אבל ע"פ לייבניץ מתכנס בתנאי )תזכורת: לייבניץ' יכול להוכיח‬
‫לנו רק התכנסות בתנאי ולא בהחלט, כלומר, אם הטור מתכנס בהחלט‬
‫אזי בוודאי הוא מתכנס ע"פ לייבניץ', אבל הוא אינו מתכנס בהחלט,‬
‫לייבניץ' יכול להוכיח התכנסות בתנאי(.‬
‫‪n‬‬
‫‪1 n‬‬
‫∞‬
‫) 2 −( )2−( ∞‬
‫1‬
‫‪1n‬‬
‫√‬
‫√‬
‫=‬
‫־ הטור מתבדר כי‬
‫2 − = ‪n=1 n :x‬‬
‫1=‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫∞‬
‫11 1=‪ n‬מתבדר.‬

‫1=‬

‫)‪f (π) = cos (2π‬‬

‫0 = )‪f (π‬‬

‫⇒ )‪f (x) = −2 sin (2x‬‬

‫22− = )‪f (π‬‬

‫⇒ )‪f (x) = −22 cos (2x‬‬

‫0 = )‪(π‬‬

‫‪f‬‬

‫⇒ )‪(x) = 23 sin (2x‬‬

‫‪f‬‬
‫)1+‪(2k‬‬

‫ואפשר להוכיח בקלות באינדוקציה פשוטה כי 0 = )‪(π‬‬
‫‪k‬‬
‫וכמו־כן ‪ f (2k) (π) = (−1) 22k‬לכל ‪.k‬‬
‫לכן טור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬הוא:‬

‫2‪n‬‬

‫‪ f‬לכל ‪k‬‬

‫∞‬

‫‪n‬‬

‫‪(−1) 22n‬‬
‫22‬
‫‪2n‬‬
‫2‬
‫− 1 = )‪(x − π‬‬
‫· · · + )‪(x − π‬‬
‫!)‪(2n‬‬
‫!2‬
‫0=‪n‬‬

‫1‬
‫לכן תחום ההתכנסות הינו: 2 , 1 − .‬
‫2‬

‫3.6.6‬

‫3‬

‫‪n‬‬

‫|‪(−2) |x‬‬
‫√‬
‫‪n‬‬

‫=‬

‫3‬
‫!)1+‪(n‬‬

‫< ‪.ε‬‬

‫5‬

‫‪(−2) x‬‬
‫√‬
‫ואנחנו רוצים למצוא את‬
‫נניח ונתון לנו טור כגון:‬
‫1=‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫רדיוס ההתכנסות שלו ואת תחום ההתכנסות.‬
‫רדיוס התכנסות:‬
‫כפי שתואר למעלה: נשתמש למשל במבחן השורש:‬
‫‪n‬‬

‫‪c‬‬

‫‪e‬‬
‫‪e‬‬
‫לפי השארית של לגרנז': < !)1+‪e1 − Pn,0 (1) = (n+1)! < (n‬‬
‫3‬
‫!)1+‪ , (n‬ולכן כל מה שעלינו למצוא זהו ‪ n‬כך שיתקיים:‬

‫נסתכל על טור טיילור של )‪.x − x + x − · · · :sin (x‬‬
‫!3‬
‫!5‬
‫כעת, ע"פ שארית לגרנז', אם ניקח 3 = ‪) n‬שזה הערך של הטור שבו‬
‫אנחנו רוצים למצוא את הערכים(, אזי ע"פ לגרנז':‬

‫מציאת רדיוס התכנסות ותחום התכנסות של טורי חזקות‬
‫‪n‬‬

‫4.6.6 חישוב הקירוב של 1‪ e‬באמצעות טור טיילור סביב הנקודה 0 עם‬
‫שגיאה שהיא קטנה מ־‪ε‬‬

‫מצאית עבור אילו ערכים של ‪ x‬הטור מתכנס‬
‫‪n‬‬

‫∞‬

‫נניח ויש לנו את הטור הבא: )2−‪) n=1 (x‬כדאי לשים לב לכך שזה‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫∞‬
‫הזזה של הטור ‪ n=1 x‬ב־2.( ואנחנו רוצים למצוא עבור אילו ערכים‬
‫‪n‬‬
‫הוא מתכנס, אזי, נשתמש במבחן השורש ונקבל:‬

‫|2 − ‪|x‬‬
‫|2 − ‪|x‬‬
‫√ =‬
‫|2 − ‪− − → |x‬‬
‫−−‬
‫‪n‬‬
‫‪n‬‬
‫∞→‪n n‬‬

‫‪n‬‬

‫)2+‪(2n‬‬

‫‪f‬‬
‫)‪(c‬‬
‫2+‪2n‬‬
‫)‪(x − π‬‬
‫!)2 + ‪(2n‬‬

‫לכן הטור מתכנס רק כאשר 1 < |2 − ‪ ,|x‬כלומר: 3 < ‪.1 < x‬‬
‫דוגמא נוספת:‬
‫∞‬
‫1‬
‫‪ : n=0 (4x−2)n‬נשתמש במבחן השורש:‬

‫1‬
‫1‬
‫−−‬
‫→−− ‪n‬‬
‫|2 − ‪|4x − 2| n→∞ |4x‬‬

‫לפי מה שאנחנו יודעים מלמעלה )על איפוס הנגזרת(: = )‪P2n,π (x‬‬
‫)‪ P2n+1,π (x‬והכי פשוט יהיה להוכיח כי 0 = )‪limn→∞ R2n+1,π (x‬‬
‫)כלומר, נראה שהשארית היא אפס ולכן זהו אכן הטור המבוקש( כדי‬
‫להוכיח שטור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬מתכנס‬
‫ל־)‪ cos (2x‬לכל ‪.x ∈ R‬‬
‫לפי השארית של לגרנז', קיים ‪ c‬בין ‪ π‬ל־‪ x‬כך ש:‬
‫= )‪R2n+1,π (x‬‬

‫כעת ניתן לראות כי:‬
‫2+‪f (2n+2) (c) = 22n+2 |cos (2c)| ≤ 22n‬‬

‫‪n‬‬

‫ולכן:‬
‫2+‪2n‬‬

‫הטור מתכנס, רק כאשר 1 > |2 − ‪ ,|4x‬כלומר:‬
‫במידה ונצטרך לחשב את סכום הטור, אזי‬

‫1‬
‫4‬

‫1‬
‫2−‪4x‬‬

‫< ‪ x‬או‬

‫3‬
‫4‬

‫> ‪.x‬‬

‫0 →−−‬
‫−−‬
‫∞→‪n‬‬

‫= ‪ q‬והסכום הינו:‬

‫1‬
‫‪. 1−q‬‬

‫מש"ל.‬
‫6‬

‫‪22n‬‬
‫|)‪|2 (x − π‬‬
‫2+‪2n‬‬
‫|‪|x − π‬‬
‫=‬
‫!)2 + ‪(2n‬‬
‫!)2 + ‪(2n‬‬

‫≤ |)‪|R2n+1,π (x‬‬
‫7.6.6 כיצד ניתן באמצעות טורי חזקות לפתור את המצשווה‬
‫הדיפרנציאלית ‪f (x) − f (x) = x‬‬
‫∞‬
‫0=‪n‬‬

‫אנחנו צריכים למצוא פתרון מהצורה ‪an xn‬‬
‫∞‬
‫1−‪.f (x) = n=1 n · an xn‬‬
‫כעת, נכתוב את )‪ f (x) − f (x‬כטור חזקות.‬
‫בשביל זה נצטרך לשנות טיפה את הצורה של )‪f (x) = :f (x‬‬
‫∞‬
‫‪) n=0 (n + 1) an+1 xn‬ניתן לראות שעבור 0 = ‪ n‬נקבל בדיוק את‬
‫אותו הדבר כמו ב־1 = ‪ n‬בצורה הקודמת(, המטרה הכללית היא שיהיו‬
‫לנו את אותם חזקות של ‪ x‬בשני הטורים )ולא באחד ‪ n‬ובשני 1 + ‪,n‬‬
‫למשל( ־ זה משהו שמאוד חשוב לזכור שפותרים תרגיל כזה. כעת‬
‫נכתוב את סכום שני הטורים:‬
‫= )‪ ,f (x‬ולכן‬

‫∞‬

‫∞‬
‫‪n‬‬

‫‪a n xn‬‬

‫0=‪n‬‬

‫0=‪n‬‬

‫הרעיון של טורי טיילור )בין השאר( הוא לכתוב פונקציות שגזירות‬
‫אינסוף פעמים בנקודה מסויימת בצורה של טור.‬
‫∞‬
‫‪n‬‬
‫= )‪ f (x‬וכ־ ‪ f‬גזירה אינסוף פעמים‬
‫נניח כי‬
‫)‪n=0 an (x − a‬‬
‫בסביבה של ‪ a‬אזי בהכרח:‬
‫)‪f (n) (a‬‬
‫!‪n‬‬

‫= ‪an‬‬

‫מכאן, טור טיילור של ‪ f‬בסביבה של ‪:a‬‬
‫∞‬

‫)‪f (n) (a‬‬
‫‪n‬‬
‫)‪(x − a‬‬
‫!‪n‬‬
‫0=‪n‬‬
‫הגדרה: תהי ‪ f‬פונקציה גזירה אינסוף פעמים ב־‪ .a‬יהי 0 ≥ ‪ ,n‬אזי‬
‫פולינום טיילור מסדר ‪ n‬סביב הנקודה ‪ a‬של ‪ f‬הוא:‬

‫= )‪f (x) − f (x‬‬

‫− ‪(n + 1) an+1 x‬‬

‫7‬

‫טורי טיילור‬

‫)‪f (k) (a‬‬
‫‪k‬‬
‫)‪(x − a‬‬
‫!‪k‬‬

‫כעת, נחסר איבר איבר )אריתמטיקה של טורים(:‬

‫‪n‬‬

‫= )‪Pn,a (x‬‬
‫0=‪k‬‬

‫∞‬

‫‪((n + 1) an+1 − an ) xn‬‬

‫דוגמא: נחשב את פולינום טיילור של )‪.a = 0 ,f (x) = cos (x‬‬
‫צריך לחשב את )0( )‪f (k‬לכל ‪.k‬‬
‫1 = )0( ‪a0 = f (0) = 1 ⇐ cos‬‬
‫)‪a1 = 0 ⇐ f (0) = 0 ⇐ f (x) = − sin (x‬‬
‫)‪a2 = 1 ⇐ f (0) = −1 = 0 ⇐ f (x) = − cos (x‬‬
‫2‬
‫)‪a3 = 0 ⇐ f (0) = 0 ⇐ f (x) = sin (x‬‬
‫)‪ f (4) (x) = cos (x) = f (0) (x‬־ ניתן לראות שיש מחזוריות של 4‬
‫בנגזרות של )‪ cos (x‬ב־0, הן שוות ל־...1 ,0 ,1− ,0 ,1.‬
‫לכן הטור של הפונקציה הינו:‬

‫=‬
‫0=‪n‬‬

‫כעת, מה שאנחנו רוצים לקבל )ע"פ מה שנתון לנו(:‬
‫∞‬

‫· · · + 2‪((n + 1) an+1 + an ) xn = 0 + 1 · x + 0 · x‬‬
‫0=‪n‬‬

‫‪k‬‬

‫‪(−1) x2k‬‬
‫)0( 0,1+‪= P2n‬‬
‫!)‪(2k‬‬

‫נשווה את המקדמים של ‪ xn‬בשני הצדדים:‬
‫0 = 0‪a1 − a‬‬
‫0=‪:n‬‬
‫1 = 1‪2a2 − a‬‬

‫1=‪:n‬‬

‫2=‪:n‬‬
‫וכך הלאה לכל 2 ≥ ‪.n‬‬
‫נשתמש בנתון ש־1 = )0( ‪:f‬‬
‫1 = 0‪:f (0) = a‬‬
‫1 = 1‪a‬‬
‫0=‪:n‬‬
‫1=‪:n‬‬

‫2‬
‫2‬

‫2=‪:n‬‬

‫2‬
‫3·2‬

‫= 3‪a‬‬

‫1.7‬
‫1 = 1 − 2‪2a‬‬
‫2‪= 0 ⇒ a3 = 1 a‬‬
‫3‬

‫2‬
‫2‬

‫ואנחנו יודעים כי‬

‫− 3‪3a‬‬
‫2‬
‫!‪n‬‬

‫= ‪ an‬לכל‬

‫2‬
‫!‪n‬‬

‫= ‪an‬‬

‫2.7‬

‫‪∞ xn‬‬
‫!‪n=0 n‬‬

‫משפט טיילור ־ שארית לגרנז'‬

‫תהי ‪ f‬פונקציה גזירה אינסוף פעמים בסביבה של ‪ .a‬יהי 0 ≥ ‪ n‬ויהי‬
‫)‪ Pn,a (x‬פולינום טיילור של ‪ f‬בסביבה של ‪ a‬מסדר ‪.n‬‬
‫נסמן: )‪.Rn,a (x) = f (x) − Pn,a (x‬‬
‫יהי ‪ x‬כך ש־ ‪ f‬גזירה בין ‪ a‬ל־‪ x‬אינסוף פעמים, אזיים קיים ‪ c‬בין ‪x‬‬
‫ל־‪ a‬כך ש:‬

‫∞‬

‫‪2 n‬‬
‫‪2 n‬‬
‫+ ‪x = −1 − x‬‬
‫‪x‬‬
‫!‪n‬‬
‫!‪n‬‬
‫2=‪n‬‬
‫0=‪n‬‬

‫פולינום טיילור הוא הקירוב הטוב ביותר‬

‫אני לא אכנס לניסוח של המשפט אלא אסביר את הרעיון:‬
‫נניח ויש לנו פונקציה ‪ f‬ולה יש פולינום טיילור )‪ ,Pn,a (x‬אזי פולינום‬
‫טיילור הוא הקירוב הטוב ביותר לפונקציה.‬
‫ואם לפונקצהי ‪ f‬ישנו פולינום שהוא הקירוב הטוב ביותר שלה, אזי זה‬
‫בהכרח פולינום טיילור.‬

‫0 = 1 − 1‪a‬‬

‫כעת ננסה לנחש )באופן מושכל( את האיבר הכללי:‬
‫1 > ‪.n‬‬
‫בעזרת אינדוקציה פשוטה ניתן להוכיח כי לכל 1 > ‪:n‬‬
‫לכן, מה שקיבלנו הוא:‬
‫∞‬

‫0=‪k‬‬

‫הסיבה לשיוויון האחרון היא כי האיבר ה־1 + ‪ 2n‬שווה ל־0, לכן ניתן‬
‫לומר כי )‪) P2n,0 (x) = P2n+1,0 (x‬במקרה הזה...(.‬

‫0 = 2‪3a3 − a‬‬

‫= 2‪a‬‬

‫‪n‬‬

‫= )‪P2n,0 (x‬‬

‫+ ‪f (x) = 1 + x‬‬

‫)‪f (n+1) (c‬‬
‫‪n‬‬
‫)‪(x − a‬‬
‫!)1 + ‪(n‬‬

‫= ‪ ,ex‬לכן מה שקיבלנו הינו:‬

‫= )‪Rn,a (x‬‬

‫‪2ex − 1 − x‬‬

‫כעת, כל מה שנותר לנו לעשות, זה לבדוק האם זה אכן נכון והפתרון‬
‫אכן מתאים לתנאים:‬
‫1 = 0 − 1 − 0‪f (0) = 2e‬‬
‫‪.f (x) − f (x) = 2ex − 1 − 2ex + 1 + x = x‬‬
‫7‬

‫הרעיון הבסיסי הוא כזה: יש לנו טור טיילור של פונקציה ואנחנו רוצים‬
‫לקבל את הפולינום שהוא הקירוב הטוב ביותר לפונקציה עד כדי שגיאה‬
‫של 6−01.‬
‫אז מה הרעיון בשארית לגרנז'?‬
‫אנחנו יודעים שהקירוב הכי טוב הוא הקירוב של טור טיילור, אבל‬
‫השאלה מתי הוא יהיה קטן מ־ 6−01 )או כל ערך שנבחר...(.‬
‫אם 0 < ) ‪ f (an ) · f (cn‬אזי: ‪) an+1 = an , bn+1 = cn‬ממשיכים עם‬
‫החצי הראשון של הקטע(.‬

‫ניקח למשל את הפונקציה )‪ ,f (x) = cos (x‬סביב הנקודה 0.‬
‫אנחנו יודעים ממקודם ש־‬

‫אם 0 < ) ‪ f (bn ) · f (cn‬אזי: ‪) an+1 = cn , bn+1 = bn‬ממשיכים עם‬
‫החצי השני של בקטע(.‬

‫∞‬

‫‪n‬‬

‫‪(−1) x2n‬‬
‫!)‪(2n‬‬
‫0=‪n‬‬

‫= )‪cos (x‬‬

‫ממשיכים עד שאחד מהתנאים הבאים מתקיים:‬
‫1. ‪) n = M‬מספר סופי של איטרציות(, כש־ ‪ M‬מספר איטרציות‬
‫מקסימלי קבוע מראש.‬

‫וש־‬
‫‪k‬‬

‫‪(−1) x2k‬‬
‫!)‪(2k‬‬

‫‪n‬‬

‫2. ‪ cn − an < δ‬כש־‪ δ‬מייצגת את רמת הדיוק הנדרש.‬

‫= )‪P2n,0 (x‬‬

‫3. ‪ |f (cn )| < ε‬כש־‪ ε‬חיובי קבוע מראש )ערך שמתחתו החישובים‬
‫אינם משמעותיים(.‬

‫0=‪k‬‬

‫כעת אנחנו צריכים למצוא ‪ n‬כך שההפרש בניהם יהיה קטן יותר מ־‬
‫6−01.‬
‫כמובן שיש כזה כי הפער הולך ושואף ל־0 וע"פ שארית לגרנז' נמצא‬
‫אותו באמצעות:‬
‫1+‪f (2n+1) (c) · x2n‬‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬

‫6−01 <‬

‫כדאי לזכור לגבי שיטת החציה שהסימנים אינם מתחלפים,‬
‫כלומר, אם ) 0‪ f (a0 ) < 0 < f (b‬אזי לאורך כל האלגוריתם‬
‫יתקיים ) ‪) f (an ) < 0 < f (bn‬אותו דבר בדיוק אם היה‬
‫) ‪.(f (bn ) < 0 < f (an‬‬

‫= 0,‪R2n‬‬

‫‪ x‬נתון לנו, ולגבי ‪ c‬אנחנו יודעים שהוא בין 0 ל־‪ .x‬אנחנו יודעים ש־‬
‫1+‪2n‬‬

‫בסוף מחזירים את ה־ ‪ cn‬האחרון שמקבלים כקירוב של השורש.‬

‫|‪f (2n+1) (c) · |x‬‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬

‫2.8‬

‫שיטת ניוטון־רפסון‬

‫= | 0,‪|R2n‬‬

‫כעת :‬
‫1+‪2n‬‬

‫6−01 <‬

‫|‪sin (c) · |x‬‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬

‫אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחסום את )‪ sin (c‬ב־1, לכן כל מה‬
‫שנשאר לנו זה ביטוי עם ‪ n‬שתלוי ב־‪.x‬‬
‫נניח למשל ש־2 = ‪:x‬‬
‫בוחרים ערך התחלתי 0‪ .x‬מעבירים את המשיק לגרף של )‪ f (x‬בנקודה‬
‫)) 0‪.(x0 , f (x‬‬

‫‪2 · 4n‬‬
‫1+‪22n‬‬
‫⇒ 6−01 <‬
‫6−01 <‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬

‫הנוסחא הכללית:‬

‫וכל מה שנותר לנו זה למצוא את ה־‪ n‬המתאים.‬
‫בחלק מהשאלות העניין הוא לפעמים לחסום את ‪ .c‬אבל בגלל שאנחנו‬
‫יודעים ש־‪ a < c < x‬או ‪) x < c < a‬תלוי אם הפונקציה עולה או‬
‫יורדת(, אזי צריך בהתאם לכך שאם הפונקציה עולה או יורדת‬

‫אנליזה נומרית‬
‫8‬

‫משפט הפונקציות הקמורות‬
‫תהי ‪ f‬פונקציה עם נגזרת שנייה רציפה. נניח כי ‪ f‬קמורה ועולה ממש‬
‫בקטע ‪ .I‬נניח כי קיים ‪ r ∈ I‬כך ש־ 0 = )‪.f (r‬‬

‫שיטת החצייה‬

‫עיקרון: השיטה מתבססת על משפט ערך הביניים )תזכורת: תהי ‪f‬‬
‫פונקציה רציפה ב־]‪ [a, b‬כך ש־0 < )‪ ,f (a) · f (b‬אזי קיים )‪c ∈ (a, b‬‬
‫כך ש־ 0 = )‪.(f (c‬‬

‫1.8‬

‫) ‪f (xn‬‬
‫) ‪f (xn‬‬

‫− ‪xn+1 = xn‬‬

‫אלגוריתם שיטת החצייה‬

‫תהי ‪ f‬פונקציה רציפה. יהיו 0‪ a0 < b‬כך ש־0 < ) 0‪ .f (a0 ) · f (b‬נגדיר‬
‫את הסדרות הבאות ) ‪ (an ) , (bn‬באופן רקורסיבי:‬
‫נניח כי חישבנו עד ‪.an < bn‬‬
‫יהי ‪.cn = an +bn‬‬
‫2‬
‫אם 0 = ) ‪ f (cn‬־ מחזירים את ‪ n‬־ האלגוריתם מסתיים.‬
‫8‬

‫אזי ‪ r‬הוא השורש היחיד של ‪ f‬ב־‪ I‬ולכן ‪ ,x0 ∈ I‬סדרת ניוטון־רפסון‬
‫עם ערך התחלתי 0‪ x‬תתכנס ל־‪.r‬‬
‫הסבר:‬
‫כאשר אנחנו רוצים להשתמש בשיטת ניטון רפסון כדי להגיע לשורש‬
‫מסוים )בהינתן הפונקציה ‪ ,(f‬אנחנו צריכים למצוא קטע ‪ I‬בפונקציה‬
‫ש:‬
‫א. יש בו שורש של הפונקציה, כלומר, קיים ‪ r ∈ I‬כך ש־0 = )‪.f (r‬‬
‫2‬

‫ב. שבקטע ‪ f ,I‬תהיה קמורה ועולה )למשל ‪ f (x) = x‬עבור 0 ≥ ‪.(x‬‬
‫ואז, ברגע שנבחר ‪ x0 ∈ I‬אזי סדרת ניוטון־רפסון תתכנס לשורש.‬
‫בשיטת ניוטון־רפסון סדר ההתכנסות של הסדרה הוא תמיד 2.‬
‫3.8‬

‫0 = )‪ ,g (x) = − sin (x) ⇒ g (kπ‬ולעומת זאת: = )‪g (x‬‬
‫1 = )‪) − cos (x) ⇒ g (kπ‬תזכורת: ‪ k‬הוא אי־זוגי(.‬
‫לכן ־ סדר ההתכנסות הוא 3 )הנגזרת הראושנה שאינה מתאפסת(.‬

‫שיטת האיטרציה‬

‫9 נוסחאות של נגזרות:‬
‫‪c∈R‬‬
‫הנגזרת‬

‫הפונקציה‬

‫0= ‪f‬‬
‫‪f =c‬‬
‫1−‪f = n · cxn‬‬
‫‪=f +g‬‬
‫‪=f ·g‬‬

‫‪f (x) = c‬‬
‫‪f (x) = cx‬‬
‫‪f (x) = cxn‬‬
‫)‪(f + g) (x‬‬
‫)‪(f · g) (x‬‬

‫‪f‬‬
‫2‪= − f‬‬

‫השיטה: פותרים משאוות מהצורה ‪) g (x) = x‬כלומר, לוקחים פונקציה‬
‫כלשהי ומעבירים את הישר ‪ y = x‬באותו הגרף(.‬
‫נקודה ‪ l‬כך ש־‪ g (l) = l‬נקראת נקודת שבת של הפונקציה ‪) g‬כשאר‬
‫ישנה נקודה שבה ‪ y = x‬והפונקציה )‪ g (x‬נפגשות(.‬
‫סדרת האיטרציה:‬
‫0‪ x‬ערך התחלתי. לכל 0 ≥ ‪.xn+1 = g (xn ) :n‬‬
‫אם הסדרה ) ‪ (xn‬מתכנסת, אזי היא מתכנסת לנקודת שבת של ‪.g‬‬
‫הגדרה: פונקציה ‪ g‬נקראת מכווצת בקטע ‪ I‬אם קיים 1 < ‪ 0 ≤ λ‬כך‬
‫שלכל ‪.|g (x) − g (y)| ≤ λ · |x − y| x, y ∈ I‬‬
‫משפט: תהי ‪ g‬פונקציה מכווצת בקטע ‪:I‬‬
‫1. אם יש נקודת שבת של ‪ g‬בקטע ‪ ,I‬אזי היא נקודת השבת היחידה‬
‫ב־‪.I‬‬
‫2. אם יש ב־‪ I‬נקודת שבת ‪ l‬של ‪ ,g‬אזי עבור כל קטע התחלתי ‪x0 ∈ I‬‬
‫סידרת האיטרציה תתכנס ל־‪.(xn+1 = g (xn )) l‬‬
‫משפט הנקודות המושכות:‬
‫תהי ‪ g‬פונקציה גזירה כך ש־ ‪ g‬רציפה. תהי ‪ l‬נקודת שבת של הפונקציה‬
‫‪.g‬‬
‫אם 1 < |)‪ |g (l‬אזי קיים קטע מסביב ‪ l‬כך שלכל 0‪ x‬בקטע הזה,‬
‫סדרת ‪ l‬בקטע הזה נקראת נקודת שבת מושכת של ‪.g‬‬
‫הסבר )כיצד למצוא קטע מכווץ של פונקציה(:‬
‫בהניתן לנו הפונקציה ‪ ,g‬ו־‪ l‬נקודת שבת של ‪:g‬‬
‫1 < |)‪ l ⇐ |g (l‬היא נקודה מושכת.‬
‫1 > |)‪ l ⇐ |g (l‬היא נקודה דוחה.‬
‫)מה שמעניין אותנו הוא השיפוע בנקודה ‪.(l‬‬
‫בקטע שבו 1 < ‪ ,|g (x)| < x‬הפונקציה ‪ g‬מכווצת.‬
‫אם ‪ l‬היא נקודת שבת, אז סדר ההתכנסות של סדרת האיטרציה הוא‬
‫ה־‪ k‬הראשון כך ש־0 = )‪.g (k‬‬
‫1.3.8‬

‫= ‪f‬‬

‫01‬

‫)‪(x‬‬
‫√‬
‫‪f (x) = x‬‬
‫)‪(x‬‬

‫=‬

‫‪g‬‬
‫‪f‬‬

‫טורי טיילור‬
‫∞‬

‫1+‪x2n‬‬
‫!)1 + ‪(2n‬‬
‫0=‪n‬‬

‫= )‪sinh (x‬‬

‫∞‬

‫‪x2n‬‬
‫!)‪(2n‬‬
‫0=‪n‬‬

‫= )‪cosh (x‬‬

‫11 כיצד ניתן לבדוק אם סדרה היא עולה או‬
‫יורדת?‬
‫)כמובן שמדובר רק בשתי שיטות פשוטות היות ולא למדנו המון על‬
‫סדרות, אלא רק התחלנו...(‬
‫שיטה ראשונה לוקחים שני איברים )עוקבים( ובודקים:‬
‫1+‪an‬‬
‫1+‪an‬‬
‫־ הסדרה עולה.‬
‫־ הסדרה יורדת. אם 1 >‬
‫אם 1 <‬
‫‪an‬‬
‫‪an‬‬

‫דוגמא לשאלה‬

‫תהי )‪g (x) = x + sin (x‬‬
‫א. מה הן נקודות השבת הפונקציה?‬
‫תשובה: נקודות השבת מקיימות: ‪ g (x) = x‬כלומר: = ‪sin (x) + x‬‬
‫0 = )‪ ,x ⇒ sin (x‬לכן נקודות השבת הן כאשר ‪.x = kπ‬‬
‫ב. אילו מנקודת השבת של הפונקציה ‪ g‬ניתן לקרב בעזרת שיטת‬
‫האיטרציה הפשוטה ומה יהיה סדר ההתכנסות?‬
‫תשובה: )‪.g (x) = 1 + cos (x‬‬
‫כעת אנחנו יודעים שנקודות השבת הן מהצורה ‪ ,kπ‬לכן:‬
‫‪k‬‬

‫1‬
‫√‬
‫‪2 x‬‬
‫‪f ·g −f ·g‬‬
‫2‪f‬‬

‫1‬
‫‪f‬‬

‫)1−( + 1 = |)‪.|g (kπ‬‬

‫אם ‪ k‬זוגי: אזי 1 > 2 = |)‪ |g (kπ‬ולכן הנקודה דוחה ואי אפשר לקרב‬
‫אותה באצמעות שיטת האיטרציה הפשוטה.‬
‫אם ‪ k‬אי־זוגי: אזי 1 < 0 = |)‪ |g (kπ‬והנקודה היא משוכת ואפשר‬
‫לקרב אותה במאצעות שיטת האיטרציה הפשוטה.‬
‫כעת, לגבי סדר ההתכנסות:‬
‫9‬

‫שיטה שנייה לוקחים שני איברים )עוקבים( ובודקים:‬
‫אם: 0 > ‪ an+1 − an‬הסדרה עולה, ואם: 0 < ‪ an+1 − an‬־ הסדרה‬
‫יורדת.‬

Recomendados

סיכום קצר של הקורס במבני נתונים por
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםסיכום קצר של הקורס במבני נתונים
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםcsnotes
4.6K vistas16 diapositivas
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב por
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבסיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבcsnotes
962 vistas9 diapositivas
נספח נוסחאות אלגברה לינארית por
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתנספח נוסחאות אלגברה לינארית
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתcsnotes
5.7K vistas9 diapositivas
סיכום קצר על טורי טיילור por
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילורcsnotes
3.4K vistas4 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקה por
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקהמתמטיקה דיסקרטית - לוגיקה
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקהמורן אלקובי
11.9K vistas4 diapositivas
Chain rule por
Chain ruleChain rule
Chain ruleSabin Tiger
1.9K vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

פרק 1א חקירת פונקציה שורש por
פרק 1א חקירת פונקציה שורשפרק 1א חקירת פונקציה שורש
פרק 1א חקירת פונקציה שורשtelnof
10.9K vistas21 diapositivas
Lesson 6: Limits Involving Infinity por
Lesson 6: Limits Involving InfinityLesson 6: Limits Involving Infinity
Lesson 6: Limits Involving InfinityMatthew Leingang
2.5K vistas70 diapositivas
תכונות מרובעים por
תכונות מרובעיםתכונות מרובעים
תכונות מרובעיםtelnof
96K vistas3 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות por
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולותמורן אלקובי
13K vistas9 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות por
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרותמורן אלקובי
9.3K vistas5 diapositivas
Derivoiminen por
DerivoiminenDerivoiminen
Derivoiminenteemunmatikka
8K vistas56 diapositivas

La actualidad más candente(20)

פרק 1א חקירת פונקציה שורש por telnof
פרק 1א חקירת פונקציה שורשפרק 1א חקירת פונקציה שורש
פרק 1א חקירת פונקציה שורש
telnof10.9K vistas
Lesson 6: Limits Involving Infinity por Matthew Leingang
Lesson 6: Limits Involving InfinityLesson 6: Limits Involving Infinity
Lesson 6: Limits Involving Infinity
Matthew Leingang2.5K vistas
תכונות מרובעים por telnof
תכונות מרובעיםתכונות מרובעים
תכונות מרובעים
telnof96K vistas
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות por מורן אלקובי
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות por מורן אלקובי
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות
מורן אלקובי9.3K vistas
4.3 The Definite Integral por Sharon Henry
4.3 The Definite Integral4.3 The Definite Integral
4.3 The Definite Integral
Sharon Henry2.1K vistas
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב' por csnotes
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'
csnotes5.7K vistas
סיכום הקורס בחישוביות por csnotes
סיכום הקורס בחישוביותסיכום הקורס בחישוביות
סיכום הקורס בחישוביות
csnotes1.7K vistas
פרק 1ב משוואת משיק por telnof
פרק 1ב משוואת משיקפרק 1ב משוואת משיק
פרק 1ב משוואת משיק
telnof10.2K vistas
Point of inflection full por MalikSaria
Point of inflection fullPoint of inflection full
Point of inflection full
MalikSaria536 vistas
פרק 5א בעיות מילוליות: קניה ומכירה por telnof
פרק 5א בעיות מילוליות: קניה ומכירהפרק 5א בעיות מילוליות: קניה ומכירה
פרק 5א בעיות מילוליות: קניה ומכירה
telnof13.4K vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes5.4K vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes618 vistas
PRML 3.5.2, 3.5.3, 3.6 por Kohei Tomita
PRML 3.5.2, 3.5.3, 3.6PRML 3.5.2, 3.5.3, 3.6
PRML 3.5.2, 3.5.3, 3.6
Kohei Tomita2.5K vistas

Similar a סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)

Calculus1.pdf por
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdfcsnotes
27 vistas8 diapositivas
סיכום של הקרוס למידה עמוקה por
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקהcsnotes
18 vistas12 diapositivas
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf por
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfאינטגרל מסוים - חזרה.pdf
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfOmerLevi7
50 vistas10 diapositivas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבcsnotes
1.7K vistas12 diapositivas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםcsnotes
861 vistas7 diapositivas
סיכום במורכבות החישובים por
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישוביםcsnotes
437 vistas58 diapositivas

Similar a סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) (20)

Calculus1.pdf por csnotes
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdf
csnotes27 vistas
סיכום של הקרוס למידה עמוקה por csnotes
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקה
csnotes18 vistas
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf por OmerLevi7
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfאינטגרל מסוים - חזרה.pdf
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf
OmerLevi750 vistas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por csnotes
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
csnotes1.7K vistas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por csnotes
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
csnotes861 vistas
סיכום במורכבות החישובים por csnotes
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישובים
csnotes437 vistas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישובים
csnotes8 vistas
קיצון - שיעור.pdf por OmerLevi7
קיצון - שיעור.pdfקיצון - שיעור.pdf
קיצון - שיעור.pdf
OmerLevi768 vistas
אינטגרל כפול.pdf por OmerLevi7
אינטגרל כפול.pdfאינטגרל כפול.pdf
אינטגרל כפול.pdf
OmerLevi794 vistas
סיכום הקורס במבוא להצפנה por csnotes
סיכום הקורס במבוא להצפנהסיכום הקורס במבוא להצפנה
סיכום הקורס במבוא להצפנה
csnotes627 vistas
אינטגרל משולש - תרגול.pdf por OmerLevi7
אינטגרל משולש - תרגול.pdfאינטגרל משולש - תרגול.pdf
אינטגרל משולש - תרגול.pdf
OmerLevi745 vistas
סיכום של הקורס אלגוריתמים por csnotes
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמים
csnotes1.2K vistas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por csnotes
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנה
csnotes25 vistas
לוגיסטיקה: תהליכים סטוכסטיים: תכונות של תוחלת por Igor Kleiner
לוגיסטיקה: תהליכים סטוכסטיים: תכונות של תוחלתלוגיסטיקה: תהליכים סטוכסטיים: תכונות של תוחלת
לוגיסטיקה: תהליכים סטוכסטיים: תכונות של תוחלת
Igor Kleiner199 vistas
אינטגרל כפול - תרגול.pdf por OmerLevi7
אינטגרל כפול - תרגול.pdfאינטגרל כפול - תרגול.pdf
אינטגרל כפול - תרגול.pdf
OmerLevi734 vistas
805 - winter 2014 por bagrutonline
 805 - winter 2014 805 - winter 2014
805 - winter 2014
bagrutonline4.5K vistas
אינטגרל משולש.pdf por OmerLevi7
אינטגרל משולש.pdfאינטגרל משולש.pdf
אינטגרל משולש.pdf
OmerLevi753 vistas

Más de csnotes

סיכום על בדיקת לינאריות por
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריותcsnotes
6 vistas2 diapositivas
סיכום הקורס באבטחת מידע por
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידעcsnotes
43 vistas41 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
42 vistas17 diapositivas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתcsnotes
11 vistas1 diapositiva
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםcsnotes
58 vistas39 diapositivas
סיכום בתחשיב היחסים por
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסיםcsnotes
27 vistas7 diapositivas

Más de csnotes(11)

סיכום על בדיקת לינאריות por csnotes
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריות
csnotes6 vistas
סיכום הקורס באבטחת מידע por csnotes
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידע
csnotes43 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes42 vistas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por csnotes
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
csnotes11 vistas
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
csnotes58 vistas
סיכום בתחשיב היחסים por csnotes
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסים
csnotes27 vistas
סיכום בלוגיקה por csnotes
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקה
csnotes23 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes25 vistas
מבני נתונים por csnotes
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתונים
csnotes21 vistas
ModProg.pdf por csnotes
ModProg.pdfModProg.pdf
ModProg.pdf
csnotes15 vistas
נספחון קצר בתורת הקבוצות por csnotes
נספחון קצר בתורת הקבוצותנספחון קצר בתורת הקבוצות
נספחון קצר בתורת הקבוצות
csnotes996 vistas

סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)

 • 1. ‫נספח נוסחאות חדו"א 2‬ ‫למשל, נניח כי אנחנו החרוט שבתמונה מתחיל ב־0 וקודקודו נמצא‬ ‫ב־5, אזי:‬ ‫5‬ ‫ˆ‬ ‫‪2πrdx‬‬ ‫ˆ‬ ‫5‬ ‫= )‪A (x‬‬ ‫0‬ ‫=‪S‬‬ ‫0‬ ‫כאשר ‪ r‬תלוי ב־‪ x‬אבל בשביל לדעת אותו נצטרך לדעת מהן‬ ‫הפונקציות.‬ ‫1.2‬ ‫1‬ ‫אינטגרציה לפי ‪y‬‬ ‫במידה ורוצים לעשות אינטגרל ע"פ ‪ y‬אזי ממירים את הפונקציות‬ ‫בהתאם:‬ ‫למשל: ‪ y = 2x‬הופכת להיות ‪ ,x = y‬או למשל 2‪ y = x‬הופכת להיות‬ ‫2‬ ‫√‬ ‫‪x=± y‬‬ ‫וכעת אנחנו מתחילים מערכו הגבוה של ‪ y‬לערכו הנמוך, למשל:‬ ‫לחשב את השטח הצבוע הכלוא בין שתי הפונקציות:‬ ‫8‬ ‫4‬ ‫=‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫3‪x‬‬ ‫− ‪dx = x‬‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫−4=‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫61‬ ‫4‬ ‫=4−‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫=‬ ‫0‬ ‫)השטח הצבוע הוא לא השטח שאנו רוצים לחשב כאן בדוגמא(‬ ‫ˆ‬ ‫2‬ ‫...‬ ‫‪2x − x‬‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ואילו ע"פ ‪:y‬‬ ‫4‬ ‫נניח שאנחנו רוצים לחשב את הגוף הבא:‬ ‫1‬ ‫הגרף של הפונקציה 2‪ y = 2 x‬מ־0 עד 2 סביב ציר ה־‪ ,x‬אזי זה נראה‬ ‫בערך כך:‬ ‫כאשר הקו השחור מסמל דיסקית סביב ציר ה־‪,y‬‬ ‫במקרה הזה הנוסחא הרדיוס )‪ (r‬הינו ערך הפונקציה בנקודה, לכן:‬ ‫הנפח הינו האינטגרל של הנפח של הדיסקית. כזכור, שטח של מעגל‬ ‫הינו: 2‪π · r‬‬ ‫נקודות החיתוך הינן )4 ,2( , )0 ,0( וכמובן שאנחנו מתייחסים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ל־‪) x = y‬ולא ל־‪.(x = − y‬‬ ‫לכן, אינטרציה ע"פ ‪:x‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫‪y‬‬ ‫2 ‪2y‬‬ ‫2‪y‬‬ ‫= ‪dy‬‬ ‫−‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫−‪y‬‬ ‫√‬ ‫שיטת הטבעות )דיסקים(‬ ‫4‬ ‫5‪x‬‬ ‫4·5‬ ‫2‬ ‫‪dx = π‬‬ ‫2 1‬ ‫‪x‬‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫ˆ‬ ‫·‪π‬‬ ‫= ‪V‬‬ ‫0‬ ‫יכול להיות מצב שבו הגרף אינו יהיה צמוד למה שאנחנו רוצים לחשב,‬ ‫כאשר את השטח הפנימי‬ ‫לכן בעצם תיווצר לנו מעין דיסקית כזאת:‬ ‫איננו רוצים לחשב....‬ ‫לכןת ניתן לשרטט זאת כך )אנחנו מעוניינים רק בשטח הצבוע(:‬ ‫ˆ‬ ‫0‬ ‫חישוב נפחים‬ ‫עם אנחנו רוצים לחשב נפח של צורה תלת מימדית, למשל של הצורה‬ ‫הבאה:‬ ‫ולכן:‬ ‫‪dx‬‬ ‫אזי נפחה הוא אינטגרל של שטח הדיסקית )שאותו נסמן ב־)‪A (x‬‬ ‫]מכיוון שהוא משתנה[( מהנקודה התחתונה לנקדוה העליונה,‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫‪b‬‬ ‫ˆ‬ ‫)‪π g (x) − f (x‬‬ ‫= ‪V‬‬ ‫‪a‬‬
 • 2. ‫2.2‬ ‫שיטת הקליפות‬ ‫א.‬ ‫ניקח את אותו הגרף כמו ממקודם, רק שהפעם נחשב את הגוף שיווצר‬ ‫עם נסובב סביב ציר ה־‪ .y‬מה שייצר לנו אלו קליפות שיוצרות גלילים‬ ‫ולכן הפעם הנוסחא הינה:‬ ‫‪(2πr · h) dx‬‬ ‫∞→‪x‬‬ ‫)ההתנהגות ´היא אותו הדבר ־ "תיקו"(.‬ ‫∞´‬ ‫∞‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇒⇐ ‪g (x) dx‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ב.‬ ‫ˆ‬ ‫‪b‬‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫∞<‪=L‬‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫‪0 < lim‬‬ ‫= ‪V‬‬ ‫מתכנס.‬ ‫‪a‬‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫0=‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫כאשר ‪ 2πr‬זהו היקף המעגל )היקף הגליל( ו־‪ h‬הינו הגובה.‬ ‫‪lim‬‬ ‫∞→‪x‬‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a g (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתבדר.‬ ‫ג.‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫∞=‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫לכן, השטח הינו:‬ ‫2‬ ‫... =‬ ‫0‬ ‫4‪x‬‬ ‫1‬ ‫· ‪2πx · x2 dx = 2π‬‬ ‫2‬ ‫2·4‬ ‫2‬ ‫ˆ‬ ‫= ‪V‬‬ ‫0‬ ‫מכיוון שבמקרה שלנו הרדיוס הינו ‪ r = x‬והגובה הינו ערך הפונקציה‬ ‫בנקודה 2‪. 1 x‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫אינטגרלים לא אמיתיים‬ ‫הגדרה: תהי ‪ f‬פונקציה שהיא רציפה ב־]‪.(a < t) [a, t‬‬ ‫‪´t‬‬ ‫אם ‪ limt→∞ a f (x) dx‬קיים וסופי אזי נאמר כי האינטגרל הנ"ל‬ ‫‪´t‬‬ ‫מתכנס. ו־ ´‬ ‫‪t‬‬ ‫‪. a f (x) dx = limt→∞ a f (x) dx‬‬ ‫‪´t‬‬ ‫אם ‪ limt→∞ a f (x) dx‬אינו קיים )למשל הגבול הוא אינסוף( אזי‬ ‫נאמר כי האינטגרל מתבדר.‬ ‫דוגמאות:‬ ‫‪´t‬‬ ‫‪) limt→∞ 1 x1 dx‬זה יכול להיות כל מספר מלבד 1 בתנאי שהפונקציה‬ ‫‪α‬‬ ‫תהיה רציפה בקטע(.‬ ‫מתכנס כאשר 1 > ‪ ,α‬מתבדר כאשר 1 ≤ ‪:α‬‬ ‫‪lim‬‬ ‫∞→‪x‬‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתכנס.‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a g (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬ ‫איך פותרים שאלה כזאת )כשמדובר באינסוף בלבד(?‬ ‫∞´‬ ‫1‬ ‫נניח ואנחנו צריכים לבדוק האם ‪ 1 x2 +3x+5 dx‬מתכנס או מתבדר.‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫ננחש כי 5+‪ 4x2 +3x‬מתנהגת כמו 2‪ , x‬לכן נשווה את שתי הפונקציות‬ ‫ונקבל:‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫5‬ ‫) 2‪x2 (4+ x + x‬‬ ‫5+‪4x2 +3x‬‬ ‫2‪x‬‬ ‫ומכאן ששתי‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫4 →−−‬ ‫−−‬ ‫1‬ ‫2‪x‬‬ ‫2‪x‬‬ ‫∞→‪x‬‬ ‫5+‪4x2 +3x‬‬ ‫הפונקציות מתנהגות אותו דבר,‬ ‫לכן האינטגרל הנ"ל מתבדר.‬ ‫הכלל הוא כזה: כאשר נתון לנו אינטגרל כמו למעלה אנחנו מוציאים‬ ‫את החזקה הכי גבוה במונה ובמכנה ומשווים.‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪x‬‬ ‫2+‪x‬‬ ‫למשל: 1+‪. x3 ⇐ x3 +4x‬‬ ‫ניתן כמובן גם להשתמש בכללי השווה כדי להוכיח שאינטגרל הוא‬ ‫∞´‬ ‫מתכנס/מתבדר, למשל: נרצה להוכיח כי ‪ 1 ex‬אזי נשווה אותו למשל‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫ל־ 3‪ x‬ונראה שלבסוף נקבל גרירה: זה ש־ 3‪ x‬מתכנס יגרור את זה ש־ ‪x‬‬ ‫‪e‬‬ ‫מתכנס.‬ ‫2.3‬ ‫מקרה שני של אינטגרל לא אמיתי‬ ‫אם‬ ‫תהי ‪ f‬פונקציה רציפה בקטע ]‪.(a, b‬‬ ‫הגדרה:‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪ limt→a+ t f (x) dx‬קיים )וסופי( אזי נאמר כי ‪ t f (x) dx‬מתכנס‬ ‫ו־‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪ . a f (x) dx = limt→a+ t f (x) dx‬אם אין גבול )או שהגבול‬ ‫אינסופי( אזי אומרים כי האינטגרל מתבדר.‬ ‫משפט: יהי 0 > ‪:α‬‬ ‫1´‬ ‫אם 1 ≥ ‪ α‬אזי האינטגרל ‪ 0 x1 dx‬מתבדר.‬ ‫‪α‬‬ ‫1´‬ ‫1‬ ‫אם 1 < ‪ α‬אזי האינטגרל ‪ 0 x1 dx‬מתכנס ושווה ל־ ‪. 1−α‬‬ ‫‪α‬‬ ‫משפט: אם ‪ f‬רציפה על ]‪ (a, b‬וגם על ]‪ (a, c‬אזי:‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪´c‬‬ ‫‪´c‬‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתכנס אםם ‪ a f (x) dx‬מתכנס. )ההפרש הוא ‪b f (x) dx‬‬ ‫שהוא קבוע ובלתי תלוי ב־‪ .(t‬ההתכנסות תלויה רק בהתנהגות של ‪ f‬כש־‪ t‬שואף ל־ +‪.a‬‬ ‫משפט: תהי ‪ f‬רציפה בכל´קטע ]‪ .[a, t‬נניח כי 0 = )‪limx→∞ f (x‬‬ ‫∞‬ ‫אזי האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬ ‫1.3‬ ‫משפטי השוואה‬ ‫תהיינה ‪ f, g‬פונקציות רציפות וחיוביות ב־)∞ ,‪.[a‬‬ ‫נתבונן ב־ )‪.limx→∞ f (x‬‬ ‫)‪g(x‬‬ ‫ישנם שלושה מקרים:‬ ‫כעת, כל משפטי ההשוואה שאנחנו מכירים מממקום, נכון עכשיו רק‬ ‫ההפך:‬ ‫תהיינה ‪ f, g‬פונקציות רציפות וחיוביות ב־)∞ ,‪.[a‬‬ ‫נתבונן ב־ )‪.limx→∞ f (x‬‬ ‫)‪g(x‬‬ ‫ישנם שלושה מקרים:‬ ‫א.‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫∞<‪=L‬‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫2‬ ‫+‪0 < lim‬‬ ‫‪x→a‬‬
 • 3. ‫)ההתנהגות ´היא אותו הדבר ־ "תיקו"(.‬ ‫∞´‬ ‫∞‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇒⇐ ‪g (x) dx‬‬ ‫‪a‬‬ ‫ב.‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫0=‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫במקרה הזה, שאנחנו רוצים להשוות, אנחנו ניקח תמיד את החזקה‬ ‫הנמוכה יותר )בשונה ממקודם(.‬ ‫למשל:‬ ‫1 1´‬ ‫‪ 0 √x+x dx‬־ ניקח את החזקה הכי נמוכה במונה ובמכנה:‬ ‫מתכנס.‬ ‫√‬ ‫1‬ ‫= ‪√ x‬‬ ‫1 →−− √‬ ‫−−‬ ‫‪x+x‬‬ ‫+0→‪1+ x x‬‬ ‫1 1´‬ ‫היות והאינטגרל ‪√ dx‬‬ ‫0‬ ‫‪x‬‬ ‫‪lim‬‬ ‫+‪x→a‬‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a g (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתכנס.‬ ‫ג.‬ ‫=‬ ‫‪x‬‬ ‫1‬ ‫√‬ ‫1+‪. x‬‬ ‫√‬ ‫‪x‬‬ ‫מתכנס אזי‬ ‫1‬ ‫‪√ dx‬‬ ‫‪0 x+ x‬‬ ‫מתכנס. )תזכרות:‬ ‫√‬ ‫1‬ ‫2 ‪.( x = x‬‬ ‫‪´ 1 1+x‬‬ ‫עוד דוגמא: ‪ 0 √x3 +x5 dx‬ע"י 0 הפונקציה מתנהגת כמו‬ ‫3‬ ‫√‬ ‫3 1√ :‬ ‫‪x‬‬ ‫‪√ 1+x‬‬ ‫5‪x3 +x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫−−‬ ‫1 → − − 2‪= (1 + x) √x3 ·√1+x‬‬ ‫+0→‪x‬‬ ‫3‬ ‫‪x‬‬ ‫1´‬ ‫‪ 0 √1 3 dx‬מתבדר ולכן גם היאנגטל הנ"ל מתבדר.‬ ‫‪x‬‬ ‫1 1+‪´ a‬‬ ‫‪ a‬מתכנס אםם 1 < ‪.α‬‬ ‫משפט: האינטגרל ‪α dx‬‬ ‫)‪(x−a‬‬ ‫1 1´‬ ‫למשל: האינטגרל ‪ 0 sin(x) dx‬מתכנס כי )‪ sin (x‬מתנהגת כמו ‪ x‬ב־0‬ ‫1‬ ‫1 √ מתנהגת כמו ‪. √x‬‬ ‫ולכן‬ ‫1√‬ ‫)‪f (x‬‬ ‫∞=‬ ‫)‪g (x‬‬ ‫1´‬ ‫‪lim‬‬ ‫+‪x→a‬‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a f (x) dx‬מתבדר ⇐ ‪ a g (x) dx‬מתבדר.‬ ‫∞´‬ ‫∞´‬ ‫‪ a g (x) dx‬מתכנס ⇐ ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬ ‫.‬ ‫)‪sin(x‬‬ ‫3.3‬ ‫מקרה שלישי של אינטגרל לא אמיתי‬ ‫הגדרה: תהי ‪ f‬רציפה בקטע )‪ f ) [a, b‬אינה חסומה בסביבה של ‪ .(b‬אם‬ ‫‪´b‬‬ ‫‪´t‬‬ ‫0 = ‪ limt→b− a f (x) dx = l‬אזי נאמר כי האינטגרל ‪f (x) dx‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫מתכנס ושווה לגבול. אחרת נאמר כי האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתבדר.‬ ‫המשפטים שראינו עבור פונקציות לא חסומות בסביבה של +‪ a‬נכונים‬ ‫גם עבור פונקציות לא חסומות בסביבה של −‪ .a‬למשל:‬ ‫‪t‬‬ ‫1‬ ‫‪ˆ t‬‬ ‫2 ˆ‬ ‫1‬ ‫2 )‪(2 − x‬‬ ‫1‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫= ‪dx‬‬ ‫1 − = ‪dx‬‬ ‫=‬ ‫2/‬ ‫‪2−x‬‬ ‫‪2−x‬‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫√‬ ‫2 →−− 2 + ‪− 2 2 − t‬‬ ‫−−‬ ‫−‬ ‫2→‪t‬‬ ‫לסיכום: ישנם ארבעה מקרים אלמנטריים:‬ ‫∞´‬ ‫1. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬רציפה ב־)∞ ,‪.[a‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫2.‪ −∞ f (x) dx‬־ ‪ f‬רציפה ב־]‪.(−∞, b‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫3. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬אינה חסומה בסביבה של +‪.a‬‬ ‫‪´b‬‬ ‫4. ‪ a f (x) dx‬־ ‪ f‬אינה חסומה בסביבה של −‪.b‬‬ ‫איך פותרים שאלות מהסוג הזה )שיש יותר מבעיה אחת(?‬ ‫מחלקים את היאנטגרל לסכום של אינטגרליים "אלמנטריים" שבכל‬ ‫אחד מהם יש רק בעיה אחת.‬ ‫האינטגרל הכולל מתכנס אםם כל אינטגרל בסכום ואז הוא שווה לסכום‬ ‫האינטגרלים )מספיק שאחד מהם מתבדר כדי כדי שהאינטגרל הכולל‬ ‫יתבדר(.‬ ‫למשל:‬ ‫1 ∞´‬ ‫1 1− ´‬ ‫1 0´‬ ‫1 1´‬ ‫1 ∞´‬ ‫‪dx = −∞ x2 dx + −1 x2 dx + 0 x2 dx + 1 x2 dx‬‬ ‫2‪−∞ x‬‬ ‫האינטגרלים שבתוך הקופסא מתבדרים ולכן האינטגרל כולו מתבדר.‬ ‫∞´‬ ‫1‬ ‫או למשל: ‪: 3 x2 −5x+6 dx‬‬ ‫שלב ראשון: מוצאים את הנקודות הבעיתיות: ∞ ,3.‬ ‫∞´ 4´‬ ‫שלב שני: מפצלים את האינטגרל: 4 , 3 .‬ ‫שלב שלישי: מקיימים דיון בכל אינטגרל:‬ ‫∞´‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫‪ 4 x2 −5x+6 dx‬־ מתכנס כי הפונקציה מתנהגת כמו 2‪ x‬ב־∞.‬ ‫4´‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫לגבי ‪ : 3 x2 −5x+6 dx‬היות ו־ )2−‪ x2 −5x+6 = (x−3)(x‬אזי ניתן‬ ‫1‬ ‫לראות שהגורם הבעייתי הוא )3−‪ (x‬ולכן, ע"י 3 הפונקציה מתנהגת‬ ‫1‬ ‫כמו )3−‪ (x‬ולכן אנחנו נחשב את האינטגרל עם הפונקציה הזאת:‬ ‫4´‬ ‫1 4´‬ ‫1‬ ‫מתבדר ולכן:‬ ‫ולכן ‪dx‬‬ ‫מתבדר,‬ ‫‪dx‬‬ ‫6+‪3 x2 −5x‬‬ ‫)3−‪´ ∞ 3 (x‬‬ ‫1‬ ‫‪ 3 x2 −5x+6 dx‬מתבדר.‬ ‫··· ‪´ a‬‬ ‫וישנה בעיה ב־‪ :a‬מוציאים את‬ ‫באופן כללי, אם יש לנו ‪··· dx‬‬ ‫)‪ (x − a‬כמה שאפשר )או את ‪.(a − x‬‬ ‫3‬
 • 4. ‫4‬ ‫1.4‬ ‫טורים‬ ‫5.4‬ ‫חזרה על סדרות‬ ‫סדרה עולה ממש: ‪ an+1 > an‬החל מ־‪ n‬מסוים.‬ ‫סדרה יורדת ממש: ‪ an+1 < an‬החל מ־‪ n‬מסוים.‬ ‫אם )‪ an = f (n‬אזי ניתן להמיר את ‪ n‬ב־‪ x‬ורק אז לגזור ואז לפי אם‬ ‫‪ f‬עולה או יורדת ניתן לדעת אם הסדרה עולה ממש או יורדת ממש.‬ ‫2.4‬ ‫טורים‬ ‫‪n‬‬ ‫0=‪k‬‬ ‫הגדרה: ‪ak‬‬ ‫מ־0(.‬ ‫∞‬ ‫אם לסדרה ‪ Sn‬יש גבול סופי, אזי נאמר כי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס‬ ‫∞‬ ‫ו־ ‪ . n=0 an = limn→∞ Sn‬אחרת נאמר כי הטור מתבדר.‬ ‫∞‬ ‫משפט: אם הטור ‪ n=0 an‬מתכנס אזי בהכרח 0 = ‪.limn→∞ an‬‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫1‬ ‫‪n‬‬ ‫טענה: הטור ‪ n=0 q n‬מתכנס אםם 1 < |‪ |q‬ו־ ‪. n=0 q = 1−q‬‬ ‫1.2.4‬ ‫טור טלסקופי‬ ‫זהו טור שהוא בעצם סכום של שני איברים )בד"כ הראשון והאחרון(,‬ ‫∞‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫למשל: 1+‪. n=1 n(n+1) ⇒ n(n+1) = n − n‬‬ ‫∞‬ ‫משפטי השוואה עם גבולות‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫יהיו ‪ n=0 an‬ו־ ‪ n=0 bn‬טורים חיוביים.‬ ‫‪an‬‬ ‫1. אם 0 = ‪limn→∞ bn = l‬‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫אזי: ‪ n=0 an‬מתכנס אםם ‪ n=0 bn‬מתכנס.‬ ‫‪an‬‬ ‫2. אם 0 = ‪ ,limn→∞ bn‬אזי:‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 bn‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 an‬מתכנס.‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 an‬מתבדר ⇐ ‪ n=0 bn‬מתבדר.‬ ‫‪n‬‬ ‫3. אם ∞ = ‪ ,limn→∞ an‬אזי:‬ ‫‪b‬‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 an‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 bn‬מתכנס.‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 bn‬מתבדר ⇐ ‪ n=0 an‬מתבדר.‬ ‫תהי ) ‪ (an‬סדרה חיובית. נניח כי קיימת פונקציה ‪ f‬כך ש־ ‪f (n) = an‬‬ ‫)לפחות עבור ‪ n‬מספיק גדול(.‬ ‫נניח כי ‪ f‬רציפה ויורדת בקטע מהצורה )∞ ,‪.[a‬‬ ‫∞´‬ ‫∞‬ ‫אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס אםם האינטגרל ‪ a f (x) dx‬מתכנס.‬ ‫כדאי לזכור מסקנה הנובעת ממשפט זה:‬ ‫מסקנה: הטור‬ ‫∞‬ ‫1‬ ‫‪n=0 nα‬‬ ‫מתכנס אםם 1 > ‪.α‬‬ ‫הערה לגבי טורים עם פונקציות טריגונומטריות )למשל(:‬ ‫2‬ ‫∞‬ ‫)‪(n‬‬ ‫אם ניתקל בטור הבא: ‪ n=0 sin2n‬אזי, נשים לב לכך שניתן לחסום:‬ ‫1 ≤ )‪.sin (x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪sin2 (n‬‬ ‫1‬ ‫1 = ‪ 2n ≤ 2n‬־ ומכאן שהטור מתכנס.‬ ‫לכן:‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫1.5‬ ‫טורים עם סימן מתחלף‬ ‫הלמה של קנטור‬ ‫תהיינה ) ‪ (an‬ו־) ‪ (bn‬סדרות המקיימות את ההנחות הבאות:‬ ‫א. הסדרה ) ‪ (an‬עולה.‬ ‫ב. הסדרה ) ‪ (bn‬יורדת.‬ ‫ג. לכל ‪.an ≤ bn :n‬‬ ‫ד. 0 = ) ‪.limn→∞ (bn − an‬‬ ‫אזי הסדרות ) ‪ (an ) , (bn‬מתכנסות ו־ ‪limn→∞ an = limn→∞ bn‬‬ ‫2.5‬ ‫משפט לייבניץ'‬ ‫תהי ) ‪ (an‬סדרה יורדת ממש, חיובית כך ש־0 = ‪) limn→∞ an‬אלו‬ ‫שלושת התנאיים ההכרחיים לכך שנוכל להשתמש במשפט לייבניץ'(.‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫אזי הטור ‪ n=0 (−1) an‬מתכנס. )טור לייבניץ' הוא טור מהצורה‬ ‫הנ"ל(.‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫= ‪ S‬וב־) ‪ (Sn‬את סדרת הסכומים‬ ‫אם נסמן: ‪(−1) an‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫החלקיים אזי: 1+‪. |S − Sn | < an‬‬ ‫)הערה: ‪ak‬‬ ‫והרעיון הוא אותו רעיון כמו האינטגרלים באינסוף.‬ ‫4.4‬ ‫מבחן האינטגרל‬ ‫∞‬ ‫משפט: יהיו ‪ n=0 an‬ו־ ‪ n=0 bn‬טורים חיוביים. נניח כי קיים 0 > ‪c‬‬ ‫כך ש־ ‪ an ≥ c · bn‬החל מ־ 0‪ n‬מסוים( אזי:‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 bn‬מתכנס ⇐ ‪ n=0 an‬מתכנס.‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫הגדרה: יהי ‪ n=0 an‬טור. אם | ‪ n=0 |an‬מתכנס נאמר כי הטור‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 an‬מתכנס בהחלט. אם | ‪ n=0 |an‬מתבדר, נאמרי כי הטור‬ ‫∞‬ ‫‪ n=0 an‬מתכנס בתנאי.‬ ‫2+‪n‬‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪4 n‬‬ ‫דוגמא קטנה: 211 = 7 0=‪) n=0 47n = 16 · n‬הטור מתכנס‬ ‫3‬ ‫כי 1 < 4 (.‬ ‫7‬ ‫3.4‬ ‫תהי ‪ an‬סדרה חיובית.‬ ‫√‬ ‫נניח כי ‪.limn→∞ n an = l‬‬ ‫∞‬ ‫אם 1 < ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס.‬ ‫∞‬ ‫אם 1 > ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתבדר.‬ ‫אם 1 = ‪ l‬לא יודעים.‬ ‫√‬ ‫תזכורת חשובה למבחן זה: 1 = ‪.limn→∞ n n‬‬ ‫6.4‬ ‫= ‪) .Sn‬כמובן שהערך ההתחלתי יכול להיות גדול‬ ‫מבחן השורש )מבחן של קושי ‪(Cauchy‬‬ ‫‪n‬‬ ‫0=‪k‬‬ ‫= ‪.(Sn‬‬ ‫מבחן המנה )מבחן דלמבר ‪(D'Alembert‬‬ ‫תהי ‪ an‬סדרה חיובית.‬ ‫1+‪n‬‬ ‫נניח כי ‪.limn→∞ aan = l‬‬ ‫∞‬ ‫אם 1 < ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתכנס.‬ ‫∞‬ ‫אם 1 > ‪ l‬אזי הטור ‪ n=0 an‬מתבדר.‬ ‫אם 1 = ‪ l‬לא יודעים.‬ ‫)בד"כ נשתמש במבחן הזה כאשר יש לנו עצרות בטור(.‬ ‫הסבר: נניח ואנחנו מחפשים שגיאה )הפרש( שהיא קטנה מ־ 6−01, אזי‬ ‫אנחנו צריכים למצוא ‪ n‬שעבורו יתקיים 6−01 < 1+‪ an‬ואז בוודאי‬ ‫יתקיים נקבל את השגיאה הרצויה: 6−01 < | ‪.|S − Sn‬‬ ‫)תזכורת: שלושת התנאים מתקיים, הטור מתכנס, ולכן לכל שגיאה‬ ‫שנבחר ]בתנאי שהיא גדולה מאפס כמובן[ תמיד יהיה קיים ‪ n‬כך ש־‬ ‫1+‪ an‬יהיה קטן מהשגיאה שלנו(.‬ ‫4‬
 • 5. ‫דוגמא: ניקח את הטור:‬ ‫1‬ ‫1−‪2n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫· )1−(‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫־ ניתן לראות‬ ‫1‬ ‫שהסדרה 1−‪ 2n‬היא אכן: יורדת ממש, חיוביות ושואפת ל־0. לכן ניתן‬ ‫להשתמש בה במשפט לייבניץ.‬ ‫כעת, בשביל למצוא ‪ n‬מתאים )גודל השגיאה הינו 2−01(:‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫1−2 01 > ‪ , 2n+1 < 10−2 ⇒ 2n > 102 − 1 ⇒ n‬נבחר 05 = ‪ ,n‬לכן,‬ ‫אנחנו יודעים, ע"פ המשפט ש־ 2−01 < 15‪.|S − S50 | < a‬‬ ‫הערה: )על סימן הטעות(.‬ ‫אם המספר האחרון שהוספנו בסכום החלקי הוא חיובי אזי הסכום‬ ‫החלקי גדול מדי )כלומר, עברנו את הגבול ואנחנו מצאים מעליו(.‬ ‫אם המספר האחרון שהוספנו הוא שלילי אזי הסכום החלקי קטן מדי‬ ‫)כלומר, אנחנו נמצאים מתחת לגבול(.‬ ‫6‬ ‫טורי חזקות‬ ‫הגדרה: טור חזקות ממורכז ב־)‪ a (a ∈ R‬הוא טור מהצורה:‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪. n=0 an (x − a‬‬ ‫‪n‬‬ ‫∞‬ ‫למשל: )1−‪ n=0 (x‬הוא טור שממורכז ב־1.‬ ‫1+‪2n‬‬ ‫משפט התכנסות:‬ ‫∞‬ ‫יהי 0 = 0‪ .x‬נניח כי הטור ‪ n=0 an xn‬מתכנס עבור 0‪ ,x = x‬אזי‬ ‫∞‬ ‫הטור ‪ n=0 an xn‬מתכנס בהחלט עבור כל )| 0‪.x ∈ (− |x0 | , |x‬‬ ‫תחום ההתכנסות משמעו שאנחנו מחפשים תחום )קטע כלשהו( שעבור‬ ‫כל ‪ x‬שנמצא בתוכו. אם נציב אותו ־ הטור יתכנס.‬ ‫מסקנה:‬ ‫תחום ההתכנסות הוא אחת מהצורות הבאות:‬ ‫א. )0 = ‪ {0} (R‬־ אם 0 = ‪ x‬הטור הוא · · · + 0 + 0 + 0‪) .a‬בטורי‬ ‫חזקות מסמנים 1 = 00(.‬ ‫ב. ]‪ ,(−R, R) , [−R, R] , [−R, R) , (−R, R‬עבור איזשהו 0 > ‪.R‬‬ ‫ג. ‪) R‬כאשר ∞ = ‪.(R‬‬ ‫‪ R‬נקרא ־ רדיוס ההתכנסות של הטור.‬ ‫כדאי לזכור:‬ ‫∞‬ ‫עבור הטור ‪: n=0 an xn‬‬ ‫הטור מתכנס בהחלט ב־)‪ (−R, R‬ומתבדר מחוץ ל־]‪.[−R, R‬‬ ‫כלומר:‬ ‫עבור ‪ |x| < R‬יש התכנסות בהחלט.‬ ‫עבור ‪ |x| > R‬יש התבדרות.‬ ‫ב־‪ ±R‬יש או התכנסות בהחלט, או התכנסות בתנאי או‬ ‫התבדרות )ולכן תמיד צריך לבדוק מה קורה לטור ב־‪.(!!!R‬‬ ‫‪ R‬הוא הערך המפריד בין התכנסות להתבדרות.‬ ‫|‪|x‬‬ ‫→−− √‬ ‫− − ‪n n‬‬ ‫∞→‪n‬‬ ‫|‪|x‬‬ ‫בקצוות(.‬ ‫1.6‬ ‫=‬ ‫‪|x|n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ומכאן שהרדיוס הוא 1 )ונשאר רק לבדוק‬ ‫הזזה של טור חזקות‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫אזי רדיוס‬ ‫)‪an (x − a‬‬ ‫במידה והטור ממורכז סביב ‪:a‬‬ ‫ההתכנסות הינו בהתאם: מתכנס בהחלט ב־)‪ (a − R, a + R‬ומתבדר‬ ‫מחוץ ל־]‪.[a − R, a + R‬‬ ‫2.6‬ ‫אריתמטיקה של טורי חזקות‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי עבור כל‬ ‫יהי ‪n=0 an x‬‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫0 = ‪ ,c‬הטור ‪ n=0 c · an x‬עם טור חזקות עם רדיוס ‪ R‬ועם אותה‬ ‫התנהגות בקצוות קטע ההתכנסות.‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫טורי חזקות עם רדיוס 1‪ R‬ו־ 2‪R‬‬ ‫יהיו‬ ‫ו־ ‪n=0 bn x‬‬ ‫‪n=0 an x‬‬ ‫בהתאמה.‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫הוא טור חזקות עם רדיוס גדול או‬ ‫אזי הטור ‪n=0 (an + bn ) x‬‬ ‫שווה ל־) 2‪ .min (R1 , R‬אם 2‪ R1 = R‬אזי הרדיוס הוא שווה ל־‬ ‫) 2‪.min (R1 , R‬‬ ‫למשל:‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪x n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫טור עם רדיוס 1.‬ ‫2 0=‪ n‬וטר עם רדיוס 2.‬ ‫‪n=0 x‬‬ ‫∞‬ ‫1‬ ‫‪ n=0 1 + 2n xn‬־ טור עם רדיוס 1 כי 2 = 1.‬ ‫הערה על טורי חזקות )שגם תופיע בהרחבה בהמשך(:‬ ‫2‬ ‫נניח ונתון לנו: ‪ 1−2x‬ואנחנו צריכים למצוא את זה כטור חזקות,‬ ‫1‬ ‫אזי אנחנו יודעים להמיר לטור כל מה שהוא מהצורה הבאה: ♣−1‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫ל־ )♣( 0=‪. n‬‬ ‫לכן במקרה שלנו, מה שנקבל הוא:‬ ‫‪2 n xn‬‬ ‫3.6‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫· 2 = )‪(2x‬‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫·2=‬ ‫1‬ ‫‪1−2x‬‬ ‫2=‬ ‫משפט הרציפות‬ ‫∞‬ ‫יהי ‪ f (x) = n=0 an xn‬טור זחקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי‬ ‫הפונקציה ‪ f‬רציפה ב־)‪.(−R, R‬‬ ‫4.6‬ ‫משפט האינטגרציה‬ ‫∞‬ ‫כיצד מוצאים את ‪) R‬רדיוס ההתכנסות(?‬ ‫משתמשים באחד המבחנים שתוארו למעלה כאשר ‪ x‬הוא קבוע, מה‬ ‫ששואף לאינסוף זהו ‪.n‬‬ ‫דוגמא פשוטה:‬ ‫‪n n‬‬ ‫∞‬ ‫‪ n=1 2 nx‬־ במקרה כזה נשתמש במבחן המנה:‬ ‫2‬ ‫|‪2 · |x‬‬ ‫2‪2·|x|·n‬‬ ‫→−−‬ ‫−−‬ ‫∞→‪(n+1)2 n‬‬ ‫=‬ ‫‪n‬‬ ‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪.R‬‬ ‫יהי‬ ‫‪n=0 an x‬‬ ‫1+‪∞ an xn‬‬ ‫1+‪ n=0 n‬מתכנס בהחלט בקטע )‪.(−R, R‬‬ ‫בנוסף הפונקציה ‪ f‬אינטגרבילית ב־)‪ (−R, R‬ולכל )‪:x ∈ (−R, R‬‬ ‫אזי הטור‬ ‫∞‬ ‫1+‪an xn‬‬ ‫1+‪n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫1+‪2n+1 ·|x|n‬‬ ‫2)1+‪(n‬‬ ‫‪2n |x|n‬‬ ‫2‪n‬‬ ‫1‬ ‫2.‬ ‫לכן, רדיוס ההתכנסות הינו‬ ‫)אם היה יוצא לנו בסוף |‪ |x‬אזי רדיוס ההתכנסות היה 1, ואם היינו‬ ‫מקבלים בסוף 0 אזי ∞ = ‪.(R‬‬ ‫כעת נבדוק בקצוות:‬ ‫‪n‬‬ ‫) 1 (· ‪2n‬‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫־ מתכנס בהחלט.‬ ‫=‬ ‫2‪n‬‬ ‫2 = ‪n2 :x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫1‬ ‫) 2 −(· ‪2n‬‬ ‫‪(−1)n‬‬ ‫1‬ ‫־ מתכנס בהחלט.‬ ‫=‬ ‫2 − = ‪:x‬‬ ‫2‪n‬‬ ‫2‪n‬‬ ‫1 1‬ ‫התכנסות בהחלט ב־ 2 , 2 − .‬ ‫כשמנסים למצוא תחום התכנסות, אסור אף פעם להתחיל מכך שמדובר‬ ‫בטור לייבניץ )במידה ומדובר(, היות ומשפט לייבניץ אומר לנו רק כי הטור‬ ‫מתכנס )אך לא אם בתנאי או בהחלט(.‬ ‫או למשל:‬ ‫‪n‬‬ ‫∞‬ ‫הטור: ‪ n=1 x‬־ באמצעות מבחן המנה:‬ ‫‪n‬‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫‪1−2x‬‬ ‫.‬ ‫‪n‬‬ ‫ז"א: ‪an t dt‬‬ ‫5.6‬ ‫‪´x‬‬ ‫0‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫ˆ‬ ‫‪x‬‬ ‫= ‪f (t) dt‬‬ ‫0‬ ‫‪n‬‬ ‫= ‪an t ) dt‬‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫‪´x‬‬ ‫( 0 .‬ ‫משפט הנגזרת‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫יהי‬ ‫טור חזקות עם רדיוס התכנסות ‪ .R‬אזי הטור‬ ‫‪n=0 an x‬‬ ‫∞‬ ‫מתכנס בהחלט ב־)‪ .(−R, R‬בנסוף, הפונקציה‬ ‫1−‪n · an xn‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫‪ f‬גזירה בקטע )‪ (−R, R‬ו:‬ ‫∞‬ ‫1−‪n · an xn‬‬ ‫= )‪f (x‬‬ ‫0=‪n‬‬
 • 6. ‫6.6‬ ‫דוגמאות לשאלות ותשובות של טורי חזקות‬ ‫1.6.6‬ ‫מצאו את טור החזקות סביב הנקודה 0 של הפונקציה = )‪f (x‬‬ ‫2‪x‬‬ ‫2)‪(1−2x‬‬ ‫ראשית כל נשים לב לכך ש: ‪2n xn‬‬ ‫וכמו־כן:‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫1‬ ‫= ‪. 1−2x‬‬ ‫1‬ ‫‪1−2x‬‬ ‫2‬ ‫2)‪(1−2x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫= )‪(2x‬‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫1−‪n · 2n · xn−1 = n=1 n · 2n · xn‬‬ ‫)גוזרים את הטור שיש שלמעלה(.‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫נכפול ב־ ‪ x‬את 2)‪ (1−2x‬כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים:‬ ‫2‬ ‫= 1+‪n2n · xn‬‬ ‫2.6.6‬ ‫∞‬ ‫1=‪n‬‬ ‫= 2+1−‪n2n · xn‬‬ ‫=‬ ‫∞‬ ‫1=‪n‬‬ ‫=‬ ‫2‬ ‫2)‪(1−2x‬‬ ‫=‬ ‫‪n‬‬ ‫2‬ ‫· ‪.x‬‬ ‫2‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫|‪2n |x‬‬ ‫|‪2 |x‬‬ ‫−−‬ ‫1 →−− 1 √‬ ‫∞→‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫2‬ ‫)‪( n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫=‬ ‫|‪2n |x‬‬ ‫1‬ ‫2‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫5.6.6 החלפת ערכים בטור: עבור אילו ערכים של ‪ x‬ניתן להחליף את‬ ‫3‬ ‫)‪ sin (x‬ב־ ‪ x − x‬עם שגיאה שהיא קטנה מ־‪ε‬‬ ‫!3‬ ‫‪n‬‬ ‫3‪x‬‬ ‫!3‬ ‫|)‪= |R4,0 (x‬‬ ‫− ‪ sin (x) − x‬־ כי אנחנו יודעים שבמקרה הזה‬ ‫)‪.P3,0 (x) = P4,0 (x‬‬ ‫לכן השארית תהיה של 5 )כי השארית היא עבור 1 + ‪ ,n‬ועכשיור ראינו‬ ‫שהטור של 3 = ‪ n‬שווה לטור של 4 = ‪:(n‬‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫‪) = sin5!(c) x5 ≤ x‬כי ניתן לחסום את )‪ sin (x) , cos (x‬ב־1.(‬ ‫!5‬ ‫6.6.6 מציאת טור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬והוכחה‬ ‫כי הטור מתכנס ל־)‪ cos (2x‬לכל ‪x ∈ R‬‬ ‫1‬ ‫ומכאן שרדיוס ההתכנסות הינו: 2 .‬ ‫כעת, נבדוק בקצוות:‬ ‫‪n 1 n‬‬ ‫) 2 ( )2−( ∞‬ ‫‪∞ (−1)n‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫1=‪ , n‬הטור אינו מתכנס‬ ‫=‬ ‫1 = ‪:x‬‬ ‫1=‪n‬‬ ‫2‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫בהחלט, אבל ע"פ לייבניץ מתכנס בתנאי )תזכורת: לייבניץ' יכול להוכיח‬ ‫לנו רק התכנסות בתנאי ולא בהחלט, כלומר, אם הטור מתכנס בהחלט‬ ‫אזי בוודאי הוא מתכנס ע"פ לייבניץ', אבל הוא אינו מתכנס בהחלט,‬ ‫לייבניץ' יכול להוכיח התכנסות בתנאי(.‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1 n‬‬ ‫∞‬ ‫) 2 −( )2−( ∞‬ ‫1‬ ‫‪1n‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫=‬ ‫־ הטור מתבדר כי‬ ‫2 − = ‪n=1 n :x‬‬ ‫1=‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫∞‬ ‫11 1=‪ n‬מתבדר.‬ ‫1=‬ ‫)‪f (π) = cos (2π‬‬ ‫0 = )‪f (π‬‬ ‫⇒ )‪f (x) = −2 sin (2x‬‬ ‫22− = )‪f (π‬‬ ‫⇒ )‪f (x) = −22 cos (2x‬‬ ‫0 = )‪(π‬‬ ‫‪f‬‬ ‫⇒ )‪(x) = 23 sin (2x‬‬ ‫‪f‬‬ ‫)1+‪(2k‬‬ ‫ואפשר להוכיח בקלות באינדוקציה פשוטה כי 0 = )‪(π‬‬ ‫‪k‬‬ ‫וכמו־כן ‪ f (2k) (π) = (−1) 22k‬לכל ‪.k‬‬ ‫לכן טור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬הוא:‬ ‫2‪n‬‬ ‫‪ f‬לכל ‪k‬‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫‪(−1) 22n‬‬ ‫22‬ ‫‪2n‬‬ ‫2‬ ‫− 1 = )‪(x − π‬‬ ‫· · · + )‪(x − π‬‬ ‫!)‪(2n‬‬ ‫!2‬ ‫0=‪n‬‬ ‫1‬ ‫לכן תחום ההתכנסות הינו: 2 , 1 − .‬ ‫2‬ ‫3.6.6‬ ‫3‬ ‫‪n‬‬ ‫|‪(−2) |x‬‬ ‫√‬ ‫‪n‬‬ ‫=‬ ‫3‬ ‫!)1+‪(n‬‬ ‫< ‪.ε‬‬ ‫5‬ ‫‪(−2) x‬‬ ‫√‬ ‫ואנחנו רוצים למצוא את‬ ‫נניח ונתון לנו טור כגון:‬ ‫1=‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫רדיוס ההתכנסות שלו ואת תחום ההתכנסות.‬ ‫רדיוס התכנסות:‬ ‫כפי שתואר למעלה: נשתמש למשל במבחן השורש:‬ ‫‪n‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫לפי השארית של לגרנז': < !)1+‪e1 − Pn,0 (1) = (n+1)! < (n‬‬ ‫3‬ ‫!)1+‪ , (n‬ולכן כל מה שעלינו למצוא זהו ‪ n‬כך שיתקיים:‬ ‫נסתכל על טור טיילור של )‪.x − x + x − · · · :sin (x‬‬ ‫!3‬ ‫!5‬ ‫כעת, ע"פ שארית לגרנז', אם ניקח 3 = ‪) n‬שזה הערך של הטור שבו‬ ‫אנחנו רוצים למצוא את הערכים(, אזי ע"פ לגרנז':‬ ‫מציאת רדיוס התכנסות ותחום התכנסות של טורי חזקות‬ ‫‪n‬‬ ‫4.6.6 חישוב הקירוב של 1‪ e‬באמצעות טור טיילור סביב הנקודה 0 עם‬ ‫שגיאה שהיא קטנה מ־‪ε‬‬ ‫מצאית עבור אילו ערכים של ‪ x‬הטור מתכנס‬ ‫‪n‬‬ ‫∞‬ ‫נניח ויש לנו את הטור הבא: )2−‪) n=1 (x‬כדאי לשים לב לכך שזה‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫∞‬ ‫הזזה של הטור ‪ n=1 x‬ב־2.( ואנחנו רוצים למצוא עבור אילו ערכים‬ ‫‪n‬‬ ‫הוא מתכנס, אזי, נשתמש במבחן השורש ונקבל:‬ ‫|2 − ‪|x‬‬ ‫|2 − ‪|x‬‬ ‫√ =‬ ‫|2 − ‪− − → |x‬‬ ‫−−‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫∞→‪n n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)2+‪(2n‬‬ ‫‪f‬‬ ‫)‪(c‬‬ ‫2+‪2n‬‬ ‫)‪(x − π‬‬ ‫!)2 + ‪(2n‬‬ ‫לכן הטור מתכנס רק כאשר 1 < |2 − ‪ ,|x‬כלומר: 3 < ‪.1 < x‬‬ ‫דוגמא נוספת:‬ ‫∞‬ ‫1‬ ‫‪ : n=0 (4x−2)n‬נשתמש במבחן השורש:‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫−−‬ ‫→−− ‪n‬‬ ‫|2 − ‪|4x − 2| n→∞ |4x‬‬ ‫לפי מה שאנחנו יודעים מלמעלה )על איפוס הנגזרת(: = )‪P2n,π (x‬‬ ‫)‪ P2n+1,π (x‬והכי פשוט יהיה להוכיח כי 0 = )‪limn→∞ R2n+1,π (x‬‬ ‫)כלומר, נראה שהשארית היא אפס ולכן זהו אכן הטור המבוקש( כדי‬ ‫להוכיח שטור טיילור של )‪ f (x) = cos (2x‬מסביב ‪ a = π‬מתכנס‬ ‫ל־)‪ cos (2x‬לכל ‪.x ∈ R‬‬ ‫לפי השארית של לגרנז', קיים ‪ c‬בין ‪ π‬ל־‪ x‬כך ש:‬ ‫= )‪R2n+1,π (x‬‬ ‫כעת ניתן לראות כי:‬ ‫2+‪f (2n+2) (c) = 22n+2 |cos (2c)| ≤ 22n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ולכן:‬ ‫2+‪2n‬‬ ‫הטור מתכנס, רק כאשר 1 > |2 − ‪ ,|4x‬כלומר:‬ ‫במידה ונצטרך לחשב את סכום הטור, אזי‬ ‫1‬ ‫4‬ ‫1‬ ‫2−‪4x‬‬ ‫< ‪ x‬או‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫> ‪.x‬‬ ‫0 →−−‬ ‫−−‬ ‫∞→‪n‬‬ ‫= ‪ q‬והסכום הינו:‬ ‫1‬ ‫‪. 1−q‬‬ ‫מש"ל.‬ ‫6‬ ‫‪22n‬‬ ‫|)‪|2 (x − π‬‬ ‫2+‪2n‬‬ ‫|‪|x − π‬‬ ‫=‬ ‫!)2 + ‪(2n‬‬ ‫!)2 + ‪(2n‬‬ ‫≤ |)‪|R2n+1,π (x‬‬
 • 7. ‫7.6.6 כיצד ניתן באמצעות טורי חזקות לפתור את המצשווה‬ ‫הדיפרנציאלית ‪f (x) − f (x) = x‬‬ ‫∞‬ ‫0=‪n‬‬ ‫אנחנו צריכים למצוא פתרון מהצורה ‪an xn‬‬ ‫∞‬ ‫1−‪.f (x) = n=1 n · an xn‬‬ ‫כעת, נכתוב את )‪ f (x) − f (x‬כטור חזקות.‬ ‫בשביל זה נצטרך לשנות טיפה את הצורה של )‪f (x) = :f (x‬‬ ‫∞‬ ‫‪) n=0 (n + 1) an+1 xn‬ניתן לראות שעבור 0 = ‪ n‬נקבל בדיוק את‬ ‫אותו הדבר כמו ב־1 = ‪ n‬בצורה הקודמת(, המטרה הכללית היא שיהיו‬ ‫לנו את אותם חזקות של ‪ x‬בשני הטורים )ולא באחד ‪ n‬ובשני 1 + ‪,n‬‬ ‫למשל( ־ זה משהו שמאוד חשוב לזכור שפותרים תרגיל כזה. כעת‬ ‫נכתוב את סכום שני הטורים:‬ ‫= )‪ ,f (x‬ולכן‬ ‫∞‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫‪a n xn‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫הרעיון של טורי טיילור )בין השאר( הוא לכתוב פונקציות שגזירות‬ ‫אינסוף פעמים בנקודה מסויימת בצורה של טור.‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫= )‪ f (x‬וכ־ ‪ f‬גזירה אינסוף פעמים‬ ‫נניח כי‬ ‫)‪n=0 an (x − a‬‬ ‫בסביבה של ‪ a‬אזי בהכרח:‬ ‫)‪f (n) (a‬‬ ‫!‪n‬‬ ‫= ‪an‬‬ ‫מכאן, טור טיילור של ‪ f‬בסביבה של ‪:a‬‬ ‫∞‬ ‫)‪f (n) (a‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪(x − a‬‬ ‫!‪n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫הגדרה: תהי ‪ f‬פונקציה גזירה אינסוף פעמים ב־‪ .a‬יהי 0 ≥ ‪ ,n‬אזי‬ ‫פולינום טיילור מסדר ‪ n‬סביב הנקודה ‪ a‬של ‪ f‬הוא:‬ ‫= )‪f (x) − f (x‬‬ ‫− ‪(n + 1) an+1 x‬‬ ‫7‬ ‫טורי טיילור‬ ‫)‪f (k) (a‬‬ ‫‪k‬‬ ‫)‪(x − a‬‬ ‫!‪k‬‬ ‫כעת, נחסר איבר איבר )אריתמטיקה של טורים(:‬ ‫‪n‬‬ ‫= )‪Pn,a (x‬‬ ‫0=‪k‬‬ ‫∞‬ ‫‪((n + 1) an+1 − an ) xn‬‬ ‫דוגמא: נחשב את פולינום טיילור של )‪.a = 0 ,f (x) = cos (x‬‬ ‫צריך לחשב את )0( )‪f (k‬לכל ‪.k‬‬ ‫1 = )0( ‪a0 = f (0) = 1 ⇐ cos‬‬ ‫)‪a1 = 0 ⇐ f (0) = 0 ⇐ f (x) = − sin (x‬‬ ‫)‪a2 = 1 ⇐ f (0) = −1 = 0 ⇐ f (x) = − cos (x‬‬ ‫2‬ ‫)‪a3 = 0 ⇐ f (0) = 0 ⇐ f (x) = sin (x‬‬ ‫)‪ f (4) (x) = cos (x) = f (0) (x‬־ ניתן לראות שיש מחזוריות של 4‬ ‫בנגזרות של )‪ cos (x‬ב־0, הן שוות ל־...1 ,0 ,1− ,0 ,1.‬ ‫לכן הטור של הפונקציה הינו:‬ ‫=‬ ‫0=‪n‬‬ ‫כעת, מה שאנחנו רוצים לקבל )ע"פ מה שנתון לנו(:‬ ‫∞‬ ‫· · · + 2‪((n + 1) an+1 + an ) xn = 0 + 1 · x + 0 · x‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪(−1) x2k‬‬ ‫)0( 0,1+‪= P2n‬‬ ‫!)‪(2k‬‬ ‫נשווה את המקדמים של ‪ xn‬בשני הצדדים:‬ ‫0 = 0‪a1 − a‬‬ ‫0=‪:n‬‬ ‫1 = 1‪2a2 − a‬‬ ‫1=‪:n‬‬ ‫2=‪:n‬‬ ‫וכך הלאה לכל 2 ≥ ‪.n‬‬ ‫נשתמש בנתון ש־1 = )0( ‪:f‬‬ ‫1 = 0‪:f (0) = a‬‬ ‫1 = 1‪a‬‬ ‫0=‪:n‬‬ ‫1=‪:n‬‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2=‪:n‬‬ ‫2‬ ‫3·2‬ ‫= 3‪a‬‬ ‫1.7‬ ‫1 = 1 − 2‪2a‬‬ ‫2‪= 0 ⇒ a3 = 1 a‬‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫ואנחנו יודעים כי‬ ‫− 3‪3a‬‬ ‫2‬ ‫!‪n‬‬ ‫= ‪ an‬לכל‬ ‫2‬ ‫!‪n‬‬ ‫= ‪an‬‬ ‫2.7‬ ‫‪∞ xn‬‬ ‫!‪n=0 n‬‬ ‫משפט טיילור ־ שארית לגרנז'‬ ‫תהי ‪ f‬פונקציה גזירה אינסוף פעמים בסביבה של ‪ .a‬יהי 0 ≥ ‪ n‬ויהי‬ ‫)‪ Pn,a (x‬פולינום טיילור של ‪ f‬בסביבה של ‪ a‬מסדר ‪.n‬‬ ‫נסמן: )‪.Rn,a (x) = f (x) − Pn,a (x‬‬ ‫יהי ‪ x‬כך ש־ ‪ f‬גזירה בין ‪ a‬ל־‪ x‬אינסוף פעמים, אזיים קיים ‪ c‬בין ‪x‬‬ ‫ל־‪ a‬כך ש:‬ ‫∞‬ ‫‪2 n‬‬ ‫‪2 n‬‬ ‫+ ‪x = −1 − x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫!‪n‬‬ ‫!‪n‬‬ ‫2=‪n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫פולינום טיילור הוא הקירוב הטוב ביותר‬ ‫אני לא אכנס לניסוח של המשפט אלא אסביר את הרעיון:‬ ‫נניח ויש לנו פונקציה ‪ f‬ולה יש פולינום טיילור )‪ ,Pn,a (x‬אזי פולינום‬ ‫טיילור הוא הקירוב הטוב ביותר לפונקציה.‬ ‫ואם לפונקצהי ‪ f‬ישנו פולינום שהוא הקירוב הטוב ביותר שלה, אזי זה‬ ‫בהכרח פולינום טיילור.‬ ‫0 = 1 − 1‪a‬‬ ‫כעת ננסה לנחש )באופן מושכל( את האיבר הכללי:‬ ‫1 > ‪.n‬‬ ‫בעזרת אינדוקציה פשוטה ניתן להוכיח כי לכל 1 > ‪:n‬‬ ‫לכן, מה שקיבלנו הוא:‬ ‫∞‬ ‫0=‪k‬‬ ‫הסיבה לשיוויון האחרון היא כי האיבר ה־1 + ‪ 2n‬שווה ל־0, לכן ניתן‬ ‫לומר כי )‪) P2n,0 (x) = P2n+1,0 (x‬במקרה הזה...(.‬ ‫0 = 2‪3a3 − a‬‬ ‫= 2‪a‬‬ ‫‪n‬‬ ‫= )‪P2n,0 (x‬‬ ‫+ ‪f (x) = 1 + x‬‬ ‫)‪f (n+1) (c‬‬ ‫‪n‬‬ ‫)‪(x − a‬‬ ‫!)1 + ‪(n‬‬ ‫= ‪ ,ex‬לכן מה שקיבלנו הינו:‬ ‫= )‪Rn,a (x‬‬ ‫‪2ex − 1 − x‬‬ ‫כעת, כל מה שנותר לנו לעשות, זה לבדוק האם זה אכן נכון והפתרון‬ ‫אכן מתאים לתנאים:‬ ‫1 = 0 − 1 − 0‪f (0) = 2e‬‬ ‫‪.f (x) − f (x) = 2ex − 1 − 2ex + 1 + x = x‬‬ ‫7‬ ‫הרעיון הבסיסי הוא כזה: יש לנו טור טיילור של פונקציה ואנחנו רוצים‬ ‫לקבל את הפולינום שהוא הקירוב הטוב ביותר לפונקציה עד כדי שגיאה‬ ‫של 6−01.‬ ‫אז מה הרעיון בשארית לגרנז'?‬ ‫אנחנו יודעים שהקירוב הכי טוב הוא הקירוב של טור טיילור, אבל‬ ‫השאלה מתי הוא יהיה קטן מ־ 6−01 )או כל ערך שנבחר...(.‬
 • 8. ‫אם 0 < ) ‪ f (an ) · f (cn‬אזי: ‪) an+1 = an , bn+1 = cn‬ממשיכים עם‬ ‫החצי הראשון של הקטע(.‬ ‫ניקח למשל את הפונקציה )‪ ,f (x) = cos (x‬סביב הנקודה 0.‬ ‫אנחנו יודעים ממקודם ש־‬ ‫אם 0 < ) ‪ f (bn ) · f (cn‬אזי: ‪) an+1 = cn , bn+1 = bn‬ממשיכים עם‬ ‫החצי השני של בקטע(.‬ ‫∞‬ ‫‪n‬‬ ‫‪(−1) x2n‬‬ ‫!)‪(2n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫= )‪cos (x‬‬ ‫ממשיכים עד שאחד מהתנאים הבאים מתקיים:‬ ‫1. ‪) n = M‬מספר סופי של איטרציות(, כש־ ‪ M‬מספר איטרציות‬ ‫מקסימלי קבוע מראש.‬ ‫וש־‬ ‫‪k‬‬ ‫‪(−1) x2k‬‬ ‫!)‪(2k‬‬ ‫‪n‬‬ ‫2. ‪ cn − an < δ‬כש־‪ δ‬מייצגת את רמת הדיוק הנדרש.‬ ‫= )‪P2n,0 (x‬‬ ‫3. ‪ |f (cn )| < ε‬כש־‪ ε‬חיובי קבוע מראש )ערך שמתחתו החישובים‬ ‫אינם משמעותיים(.‬ ‫0=‪k‬‬ ‫כעת אנחנו צריכים למצוא ‪ n‬כך שההפרש בניהם יהיה קטן יותר מ־‬ ‫6−01.‬ ‫כמובן שיש כזה כי הפער הולך ושואף ל־0 וע"פ שארית לגרנז' נמצא‬ ‫אותו באמצעות:‬ ‫1+‪f (2n+1) (c) · x2n‬‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫6−01 <‬ ‫כדאי לזכור לגבי שיטת החציה שהסימנים אינם מתחלפים,‬ ‫כלומר, אם ) 0‪ f (a0 ) < 0 < f (b‬אזי לאורך כל האלגוריתם‬ ‫יתקיים ) ‪) f (an ) < 0 < f (bn‬אותו דבר בדיוק אם היה‬ ‫) ‪.(f (bn ) < 0 < f (an‬‬ ‫= 0,‪R2n‬‬ ‫‪ x‬נתון לנו, ולגבי ‪ c‬אנחנו יודעים שהוא בין 0 ל־‪ .x‬אנחנו יודעים ש־‬ ‫1+‪2n‬‬ ‫בסוף מחזירים את ה־ ‪ cn‬האחרון שמקבלים כקירוב של השורש.‬ ‫|‪f (2n+1) (c) · |x‬‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫2.8‬ ‫שיטת ניוטון־רפסון‬ ‫= | 0,‪|R2n‬‬ ‫כעת :‬ ‫1+‪2n‬‬ ‫6−01 <‬ ‫|‪sin (c) · |x‬‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לחסום את )‪ sin (c‬ב־1, לכן כל מה‬ ‫שנשאר לנו זה ביטוי עם ‪ n‬שתלוי ב־‪.x‬‬ ‫נניח למשל ש־2 = ‪:x‬‬ ‫בוחרים ערך התחלתי 0‪ .x‬מעבירים את המשיק לגרף של )‪ f (x‬בנקודה‬ ‫)) 0‪.(x0 , f (x‬‬ ‫‪2 · 4n‬‬ ‫1+‪22n‬‬ ‫⇒ 6−01 <‬ ‫6−01 <‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫הנוסחא הכללית:‬ ‫וכל מה שנותר לנו זה למצוא את ה־‪ n‬המתאים.‬ ‫בחלק מהשאלות העניין הוא לפעמים לחסום את ‪ .c‬אבל בגלל שאנחנו‬ ‫יודעים ש־‪ a < c < x‬או ‪) x < c < a‬תלוי אם הפונקציה עולה או‬ ‫יורדת(, אזי צריך בהתאם לכך שאם הפונקציה עולה או יורדת‬ ‫אנליזה נומרית‬ ‫8‬ ‫משפט הפונקציות הקמורות‬ ‫תהי ‪ f‬פונקציה עם נגזרת שנייה רציפה. נניח כי ‪ f‬קמורה ועולה ממש‬ ‫בקטע ‪ .I‬נניח כי קיים ‪ r ∈ I‬כך ש־ 0 = )‪.f (r‬‬ ‫שיטת החצייה‬ ‫עיקרון: השיטה מתבססת על משפט ערך הביניים )תזכורת: תהי ‪f‬‬ ‫פונקציה רציפה ב־]‪ [a, b‬כך ש־0 < )‪ ,f (a) · f (b‬אזי קיים )‪c ∈ (a, b‬‬ ‫כך ש־ 0 = )‪.(f (c‬‬ ‫1.8‬ ‫) ‪f (xn‬‬ ‫) ‪f (xn‬‬ ‫− ‪xn+1 = xn‬‬ ‫אלגוריתם שיטת החצייה‬ ‫תהי ‪ f‬פונקציה רציפה. יהיו 0‪ a0 < b‬כך ש־0 < ) 0‪ .f (a0 ) · f (b‬נגדיר‬ ‫את הסדרות הבאות ) ‪ (an ) , (bn‬באופן רקורסיבי:‬ ‫נניח כי חישבנו עד ‪.an < bn‬‬ ‫יהי ‪.cn = an +bn‬‬ ‫2‬ ‫אם 0 = ) ‪ f (cn‬־ מחזירים את ‪ n‬־ האלגוריתם מסתיים.‬ ‫8‬ ‫אזי ‪ r‬הוא השורש היחיד של ‪ f‬ב־‪ I‬ולכן ‪ ,x0 ∈ I‬סדרת ניוטון־רפסון‬ ‫עם ערך התחלתי 0‪ x‬תתכנס ל־‪.r‬‬ ‫הסבר:‬ ‫כאשר אנחנו רוצים להשתמש בשיטת ניטון רפסון כדי להגיע לשורש‬ ‫מסוים )בהינתן הפונקציה ‪ ,(f‬אנחנו צריכים למצוא קטע ‪ I‬בפונקציה‬ ‫ש:‬ ‫א. יש בו שורש של הפונקציה, כלומר, קיים ‪ r ∈ I‬כך ש־0 = )‪.f (r‬‬ ‫2‬ ‫ב. שבקטע ‪ f ,I‬תהיה קמורה ועולה )למשל ‪ f (x) = x‬עבור 0 ≥ ‪.(x‬‬ ‫ואז, ברגע שנבחר ‪ x0 ∈ I‬אזי סדרת ניוטון־רפסון תתכנס לשורש.‬ ‫בשיטת ניוטון־רפסון סדר ההתכנסות של הסדרה הוא תמיד 2.‬
 • 9. ‫3.8‬ ‫0 = )‪ ,g (x) = − sin (x) ⇒ g (kπ‬ולעומת זאת: = )‪g (x‬‬ ‫1 = )‪) − cos (x) ⇒ g (kπ‬תזכורת: ‪ k‬הוא אי־זוגי(.‬ ‫לכן ־ סדר ההתכנסות הוא 3 )הנגזרת הראושנה שאינה מתאפסת(.‬ ‫שיטת האיטרציה‬ ‫9 נוסחאות של נגזרות:‬ ‫‪c∈R‬‬ ‫הנגזרת‬ ‫הפונקציה‬ ‫0= ‪f‬‬ ‫‪f =c‬‬ ‫1−‪f = n · cxn‬‬ ‫‪=f +g‬‬ ‫‪=f ·g‬‬ ‫‪f (x) = c‬‬ ‫‪f (x) = cx‬‬ ‫‪f (x) = cxn‬‬ ‫)‪(f + g) (x‬‬ ‫)‪(f · g) (x‬‬ ‫‪f‬‬ ‫2‪= − f‬‬ ‫השיטה: פותרים משאוות מהצורה ‪) g (x) = x‬כלומר, לוקחים פונקציה‬ ‫כלשהי ומעבירים את הישר ‪ y = x‬באותו הגרף(.‬ ‫נקודה ‪ l‬כך ש־‪ g (l) = l‬נקראת נקודת שבת של הפונקציה ‪) g‬כשאר‬ ‫ישנה נקודה שבה ‪ y = x‬והפונקציה )‪ g (x‬נפגשות(.‬ ‫סדרת האיטרציה:‬ ‫0‪ x‬ערך התחלתי. לכל 0 ≥ ‪.xn+1 = g (xn ) :n‬‬ ‫אם הסדרה ) ‪ (xn‬מתכנסת, אזי היא מתכנסת לנקודת שבת של ‪.g‬‬ ‫הגדרה: פונקציה ‪ g‬נקראת מכווצת בקטע ‪ I‬אם קיים 1 < ‪ 0 ≤ λ‬כך‬ ‫שלכל ‪.|g (x) − g (y)| ≤ λ · |x − y| x, y ∈ I‬‬ ‫משפט: תהי ‪ g‬פונקציה מכווצת בקטע ‪:I‬‬ ‫1. אם יש נקודת שבת של ‪ g‬בקטע ‪ ,I‬אזי היא נקודת השבת היחידה‬ ‫ב־‪.I‬‬ ‫2. אם יש ב־‪ I‬נקודת שבת ‪ l‬של ‪ ,g‬אזי עבור כל קטע התחלתי ‪x0 ∈ I‬‬ ‫סידרת האיטרציה תתכנס ל־‪.(xn+1 = g (xn )) l‬‬ ‫משפט הנקודות המושכות:‬ ‫תהי ‪ g‬פונקציה גזירה כך ש־ ‪ g‬רציפה. תהי ‪ l‬נקודת שבת של הפונקציה‬ ‫‪.g‬‬ ‫אם 1 < |)‪ |g (l‬אזי קיים קטע מסביב ‪ l‬כך שלכל 0‪ x‬בקטע הזה,‬ ‫סדרת ‪ l‬בקטע הזה נקראת נקודת שבת מושכת של ‪.g‬‬ ‫הסבר )כיצד למצוא קטע מכווץ של פונקציה(:‬ ‫בהניתן לנו הפונקציה ‪ ,g‬ו־‪ l‬נקודת שבת של ‪:g‬‬ ‫1 < |)‪ l ⇐ |g (l‬היא נקודה מושכת.‬ ‫1 > |)‪ l ⇐ |g (l‬היא נקודה דוחה.‬ ‫)מה שמעניין אותנו הוא השיפוע בנקודה ‪.(l‬‬ ‫בקטע שבו 1 < ‪ ,|g (x)| < x‬הפונקציה ‪ g‬מכווצת.‬ ‫אם ‪ l‬היא נקודת שבת, אז סדר ההתכנסות של סדרת האיטרציה הוא‬ ‫ה־‪ k‬הראשון כך ש־0 = )‪.g (k‬‬ ‫1.3.8‬ ‫= ‪f‬‬ ‫01‬ ‫)‪(x‬‬ ‫√‬ ‫‪f (x) = x‬‬ ‫)‪(x‬‬ ‫=‬ ‫‪g‬‬ ‫‪f‬‬ ‫טורי טיילור‬ ‫∞‬ ‫1+‪x2n‬‬ ‫!)1 + ‪(2n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫= )‪sinh (x‬‬ ‫∞‬ ‫‪x2n‬‬ ‫!)‪(2n‬‬ ‫0=‪n‬‬ ‫= )‪cosh (x‬‬ ‫11 כיצד ניתן לבדוק אם סדרה היא עולה או‬ ‫יורדת?‬ ‫)כמובן שמדובר רק בשתי שיטות פשוטות היות ולא למדנו המון על‬ ‫סדרות, אלא רק התחלנו...(‬ ‫שיטה ראשונה לוקחים שני איברים )עוקבים( ובודקים:‬ ‫1+‪an‬‬ ‫1+‪an‬‬ ‫־ הסדרה עולה.‬ ‫־ הסדרה יורדת. אם 1 >‬ ‫אם 1 <‬ ‫‪an‬‬ ‫‪an‬‬ ‫דוגמא לשאלה‬ ‫תהי )‪g (x) = x + sin (x‬‬ ‫א. מה הן נקודות השבת הפונקציה?‬ ‫תשובה: נקודות השבת מקיימות: ‪ g (x) = x‬כלומר: = ‪sin (x) + x‬‬ ‫0 = )‪ ,x ⇒ sin (x‬לכן נקודות השבת הן כאשר ‪.x = kπ‬‬ ‫ב. אילו מנקודת השבת של הפונקציה ‪ g‬ניתן לקרב בעזרת שיטת‬ ‫האיטרציה הפשוטה ומה יהיה סדר ההתכנסות?‬ ‫תשובה: )‪.g (x) = 1 + cos (x‬‬ ‫כעת אנחנו יודעים שנקודות השבת הן מהצורה ‪ ,kπ‬לכן:‬ ‫‪k‬‬ ‫1‬ ‫√‬ ‫‪2 x‬‬ ‫‪f ·g −f ·g‬‬ ‫2‪f‬‬ ‫1‬ ‫‪f‬‬ ‫)1−( + 1 = |)‪.|g (kπ‬‬ ‫אם ‪ k‬זוגי: אזי 1 > 2 = |)‪ |g (kπ‬ולכן הנקודה דוחה ואי אפשר לקרב‬ ‫אותה באצמעות שיטת האיטרציה הפשוטה.‬ ‫אם ‪ k‬אי־זוגי: אזי 1 < 0 = |)‪ |g (kπ‬והנקודה היא משוכת ואפשר‬ ‫לקרב אותה במאצעות שיטת האיטרציה הפשוטה.‬ ‫כעת, לגבי סדר ההתכנסות:‬ ‫9‬ ‫שיטה שנייה לוקחים שני איברים )עוקבים( ובודקים:‬ ‫אם: 0 > ‪ an+1 − an‬הסדרה עולה, ואם: 0 < ‪ an+1 − an‬־ הסדרה‬ ‫יורדת.‬