סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'

csnotes

סיכום הקורס אלגברה לינארית ב'. אין בו את כל החומר אבל יש בו את הרוב...

‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                                 ‫אלגברה לינארית ב'‬


‫מטריצה ‪ P‬היא מטריצה יחידה אשר מקיימת את התנאי עבור‬                                      ‫‪I‬‬  ‫חלק‬
                      ‫כל ‪.λ ∈ V‬‬
                  ‫‪.[λ]B = P · [λ]B‬‬                         ‫מטריצת מעבר‬
   ‫עמודות ‪ P‬הן קוארדינטות אברי בסיס ‪B‬לפי בסיס ‪.B‬‬
                                                         ‫קואורדינטות‬
               ‫מטריצת המעבר מ־ ‪ B‬ל־‪B‬‬
                                                                 ‫הגדרה:‬
‫במידה ואנחנו רוצים לעשות מעבר בכיוון ההפוך, אזי ‪ P‬היא‬
‫מטריצה הפיכה והמטריצה ההופכית שלה ‪ Q‬עושה את המעבר‬         ‫יהי ‪ V‬ומרחב וקטורי )מימד ‪ n‬מעל שדה ‪ (F‬ויהי = ‪B‬‬
                     ‫בכיוון ההפוך:‬       ‫} ‪ {α1 , α2 , . . . , αn‬בסיס סדור 1 של ‪ .V‬לכל וקטור ‪α ∈ V‬‬
                      ‫1− ‪Q = P‬‬        ‫יש הצגה יחידה כצירוף לינארי של אברי ‪ .B‬כלומר, קיימים‬
                                  ‫‪ t1 , t2 , . . . , tn ∈ F‬יחידים כך ש: ‪.α = t1 α1 + · · · + tn αn‬‬
                                   ‫ה־ ‪ti‬־ים נקראים הקואורדינטות של ‪ α‬לפי בסיס ‪ .B‬סימון:‬
                       ‫טיפ חשוב ויעיל‬                    ‫‪ ‬‬
                                                  ‫1‪t‬‬
‫אם יש לנו שני בסיס שצריך לבנות עבורם מטריצת מעבר ואחד‬                       ‫‪.‬‬
‫הבסיסים הוא הבסיס הסטנדרטי, דהיינו: . . . , 2‪ e1 , e‬אזי כדאי‬
     ‫¯ ¯‬                                        ‫‪[α]B =  . ‬‬
                                                  ‫.‬
‫לבנות את מטריצת המעבר מהבסיס הלא סטנדרטי לבסיס‬                           ‫‪tn‬‬
‫הסטנדרטי ואז במידת הצורך למצוא את המטריצה ההופכית.‬
‫הסיבה: מה שיוצא לנו זאת מטריצה שעמודותיה הם הבסיס‬         ‫‪ [α]B ∈ F n‬־ נקרא וקטור הקואורדינטות של ‪ α‬לפי בסיס ‪.B‬‬
               ‫הלא סטנדרטי, בלי חישובים נוספים.‬

                                                              ‫דוגמאות:‬
‫מה עושים אם נתונה לנו מטריצת מעבר ובסיס אחד?‬
                                                    ‫עבור וקטור )3 ,2 ,1( = ‪:α‬‬
‫נניח שנתונה לנו מטריצה ‪ P‬שהיא מטריצת מעבר מבסיס ‪B‬‬
     ‫ל־‪ B‬ונתון לנו בסיס ‪ .B‬עלינו למצוא את בסיס ‪.B‬‬       ‫1. }) ,1 ,1 ,1( , )0 ,1 ,1( , )0 ,0 ,1({ = ‪[α]B = ⇐= B‬‬
                                                       ‫‪ ‬‬
‫מסמנים את בסיס ‪ B‬כך: } ‪ ,B = {β1 , . . . , βn‬כל וקטור‬                              ‫1−‬
‫‪ βi‬שווה לעמודה ה־‪ i‬במטריצה ‪ P‬כפול הבסיס ‪ .B‬כלומר,‬                               ‫‪−1‬‬
‫נניח שבסיס ‪ B‬שגם הוא בעל ‪ n‬מימדים בנוי כך: = ‪B‬‬                                  ‫3‬
         ‫} ‪ ,{α1 , α2 , . . . , αn‬אזי וקטור ‪ βi‬יראה כך:‬  ‫למה? כי אם נכפול כל אחד מאברי ‪ B‬במקדם המתאים‬
         ‫‪‬‬
          ‫‪P1i‬‬
            ‫‪‬‬                                 ‫)של ‪ ([α]B‬נקבל את ‪.α‬‬
                                              ‫3‪.α = −β1 − β2 + 3β‬‬
‫‪) [βi ]B =  .  ⇒ β1 = P1i · α1 + · · · + Pni · αn‬תזכורת:‬
         ‫‪ . ‬‬
           ‫.‬

         ‫‪P1n‬‬                       ‫)הבסיס‬   ‫‪B‬‬    ‫=‬    ‫2. })1 ,0 ,0( , )0 ,1 ,0( , )0 ,0 ,1({‬
                                                    ‫‪ ‬‬
‫עבור מטריצה ‪ Aij :A‬פירושו האיבר בעמודה ה־‪ i‬ובשורה ה־‪j‬‬                          ‫1‬
                     ‫של המטריצה(.‬                    ‫הסטנדרטי( =⇐ ‪[α]B = 2‬‬
        ‫2‬                                            ‫3‬
‫אם לעומת זאת נתון לנו ‪ B‬ומטריצה ‪ P‬־ כל מה שעלינו‬
‫לעשות זה למצוא את המטריצה ההופכית שלה ‪ Q‬ולעשות את‬
                  ‫מה שכתוב למעלה...‬           ‫למקרה בה הסדר משנה ־ במרחב )‪:M2 (R‬‬        ‫3. דוגמה‬
                                          ‫1 0‬   ‫0 1‬   ‫0 0‬  ‫0‬        ‫0‬
                                      ‫= ‪.B‬‬     ‫,‬    ‫,‬   ‫,‬
                                          ‫0 0‬   ‫1 0 ‪0  0‬‬   ‫1‬        ‫0‬
  ‫מעבר של וקטור מבסיס אחד לבסיס אחר‬                              ‫‪b‬‬
                                               ‫‪a‬‬    ‫‪a b‬‬
                                           ‫= ‪[A]B =   :A‬‬            ‫עבור‬
‫נניח ויש לנו שני בסיסים )3(‪ B ∈ R‬שהוא הבסיס‬                          ‫‪d‬‬    ‫‪c d‬‬
‫הסטנדרטי ועוד בסיס ‪ C‬בסיס אחר, למשל: = ‪C‬‬                            ‫‪c‬‬
‫})1 ,1 ,1( , )0 ,1 ,1( , )1 ,0 ,1({. כעת נשאלת השאלה, אם יש‬
‫לנו וקטור ‪ α ∈ B‬כאשר )‪ ,α = (a, b, c‬כיצד ניתן להציג אותו‬
      ‫על ידי בסיס ‪ ?C‬כלומר, להציג אותו בצורת ‪.[α]C‬‬
                                             ‫מטריצת המעבר מ־‪ B‬ל־ ‪B‬‬
                          ‫תשובה‬                            ‫עבור שני בסיסים:‬
‫כל מה שעלינו לעשות הוא לשים את הוקטורים הנ"ל במטריצה,‬                ‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬ו־} ‪.B = {β1 , . . . , βn‬‬
          ‫כעמודות)!!!(, לפי הסדר ואז לדרג אותה:‬
     ‫‪‬‬            ‫‪‬‬  ‫‪‬‬         ‫‪‬‬                       ‫מטריצה המעבר היא: ‪‬‬
      ‫0 0 1‬    ‫‪a+b‬‬        ‫‪1 1 1 a‬‬
                                                                  ‫‪‬‬
                                                       ‫.‬          ‫.‬
                                                       ‫.‬          ‫.‬
     ‫0 1 0 ‪‬‬    ‫‪a − c  ←− 0 1 1 b ‬‬                            ‫. ‪‬‬              ‫.‬
                                                                  ‫‪‬‬
      ‫‪0 0 1 b−a+c‬‬          ‫‪1 0 1 c‬‬                 ‫‪(P ∈ Mn (F )) P = [α1 ]B‬‬
                                                  ‫‪‬‬        ‫···‬   ‫‪[αn ]B ‬‬
                                                                  ‫‪‬‬
                                                       ‫.‬          ‫.‬
‫כלומר, אם ניקח את וקטור ‪ α‬ונרצה להציג אותו ע"פ בסיס ‪C‬‬                             ‫.‬
                                                       ‫.‬
                                                                 ‫.‬
                                                                 ‫.‬
                           ‫, אזי:‬
                                  ‫1כלומר, יש משמעות לסדר. אם נשנה את סדר הוקטורים זה יהיה בסיס‬
     ‫2כלומר, מטריצה שמוגדרת להיות מטריצת מעבר מ־ ‪ B‬ל־‪B‬‬                                  ‫אחר.‬


                                   ‫1‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                               ‫אלגברה לינארית ב'‬

                                                        ‫‪‬‬       ‫‪‬‬
                                                          ‫‪a−b‬‬
                  ‫‪x‬‬                  ‫‪ a, b, c) [α]C = ‬הינם רכיבי הוקטור ‪.(α‬‬   ‫‪a−c‬‬    ‫‪‬‬
 ‫ב־ ‪ θ‬מעלות )סביב הראשית(.‬      ‫מגידה סיבוב של הוקטור‬
                  ‫‪y‬‬                                       ‫‪−a + b + c‬‬
                    ‫ניתן לרשום זאת כך:‬          ‫בדיקה: נניח ש־ )2− ,1 ,1( = ‪ α‬אזי לפי מה שקיבלנו‬
                                                           ‫‪‬‬    ‫‪‬‬
                                                              ‫0‬
                                                       ‫‪.[α]C =  3 ‬‬
           ‫)2(‪TA : R(2) → R‬‬                                          ‫2−‬
         ‫‪x‬‬     ‫‪cos θ − sin θ‬‬      ‫‪x‬‬        ‫עכשיו, נכפול את הוקטור בבסיס ‪) C‬כלומר, את מקדמי הוקטור‬
    ‫‪TA‬‬       ‫=‬         ‫·‬
         ‫‪y‬‬     ‫‪sin θ cos θ‬‬       ‫‪y‬‬                          ‫‪ [α]C‬בבסיס ‪ (C‬ונקבל:‬
                                  ‫= )2− ,2 − 3 ,2 − 3( = )1 ,1 ,1(·2−)0 ,1 ,1(·3+)1 ,0 ,1(·0‬
                                       ‫‪ (1, 1, −2) = α‬־ וקיבלנו בדיוק את אותו הוקטור!‬
                                                         ‫אפשרות נוספת:‬
                           ‫משפט חשוב‬                  ‫למצוא את המטריצה ההופכית:‬
                                                             ‫נקבל ־‬
‫תהי ‪ T : F n → F m‬העתקה לינארית, אזי קיימת מטריצה‬
‫יחידה ־ ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬כך ש־ ‪) T = TA‬זאת אומרת‬                   ‫‪ a‬‬   ‫‪b c ‬‬       ‫‪‬‬        ‫‪‬‬
                                           ‫0 1− 1‬            ‫‪a−b‬‬
              ‫‪ T (¯) = A · x‬לכל ‪.(¯ ∈ F n‬‬
               ‫‪x‬‬       ‫‪x‬‬    ‫¯‬              ‫1 ‪‬‬   ‫‪0 −1  = ‬‬       ‫‪a−c‬‬    ‫‪‬‬
         ‫כל העתקה לינארית היא מהצורה הזאת.‬                 ‫1 1−‬    ‫1‬        ‫‪−a + b + c‬‬
                  ‫איך מוצאים את ‪?A‬‬

           ‫‪‬‬             ‫‪‬‬                                   ‫‪II‬‬  ‫חלק‬
             ‫.‬    ‫.‬    ‫.‬
             ‫.‬    ‫.‬    ‫.‬
          ‫‪‬‬   ‫.‬

        ‫· · · ) 1¯( ‪A = T‬‬
          ‫‪ e‬‬
                 ‫.‬    ‫.‬
                        ‫‪‬‬
                    ‫‪T (¯n )‬‬
                      ‫‪e ‬‬
                                              ‫העתקות לינאריות‬
             ‫.‬    ‫.‬    ‫.‬
             ‫.‬    ‫.‬    ‫.‬
             ‫.‬    ‫.‬    ‫.‬
                                                      ‫הגדרה ותכונות‬
       ‫כאשר ‪ e1 , . . . , en‬הם הבסיס הסטנדרטי של ‪.F n‬‬
                    ‫¯‬      ‫¯‬        ‫העתקה לינארית זאת פונקציה שמעבירה ממרחב וקטורי‬
                           ‫הערות‬                         ‫למרחב וקטורי:‬
                                  ‫‪ T = V → W‬־ אשר שומרת על פעולות המרחב ) ‪V, W‬‬
‫• סיבוב של 3‪ R‬סביב הראשית הוא העתקה לינארית מ־ 3‪R‬‬                      ‫מרחבים וקטורים מעל אותו שדה(.‬
‫ל־ 3‪) R‬נכון גם לגבי 2‪ .(R‬כנ"ל ביחס לשיקוף ביחס לישר‬               ‫ההעתקה הלינארית חייבת לקיים שתי תכונות:‬
                  ‫שעובר בראשית.‬                    ‫1. שמירה על החיבור: לכל ‪: α, β ∈ V‬‬
                                               ‫)‪.T (α + β) = T (α) + T (β‬‬
‫• סיבוב סביב נקודה אחרת שהיא לא הראשית ־ אינה‬
               ‫העתקה לינארית.‬                ‫2. שמירה על כפל בסקלר: לכל ‪ λ ∈ F‬ולכל: ‪:α ∈ V‬‬
                                                  ‫‪T λ·α =λ·T α‬‬

                            ‫דוגמא 1‬           ‫3. תכונת הלינאריות של ‪) T‬נובעת מ־1 ו־2(:‬
                                   ‫לכל ‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬ולכל ‪ λ1 , . . . , λn ∈ F‬מתקיים:‬
        ‫נתונה העתקה לינארית 3‪ T : R3 → R‬ונתון כי:‬      ‫) ‪T (λ1 α1 + · · · + λn αn ) = λ1 T (α1 )+· · ·+λn T (αn‬‬
‫)0 ,1 ,1( = ) 1¯( ‪.T (¯3 ) = (0, 0, 1) ,T (¯2 ) = (0, 1, 1) ,T‬‬
  ‫‪e‬‬           ‫‪e‬‬           ‫‪e‬‬                                      ‫.‬
                    ‫השאלה: מה )‪?T (a, b, c‬‬
                             ‫פתרון:‬
               ‫3‪(a, b, c) = a · e1 + b · e2 + c · e‬‬
                       ‫¯‬    ‫¯‬    ‫¯‬                          ‫דוגמאות‬
          ‫) 3‪= T (a, b, c) = T (a · e1 + b · e2 + c · e‬‬
                      ‫¯‬    ‫¯‬    ‫¯‬   ‫)2(‪ . T (x, y, z) = (x + y, x + z) ,T : R(3) → R‬הפונקציה‬
                          ‫מלינארית ‪:T‬‬   ‫הנ"ל היא כן העתקה לינארית. )אפשרת לבדוק את זה ע"פ‬
            ‫) 3¯( ‪= a · T (¯1 ) + b · T (¯2 ) + c · T‬‬
                 ‫‪e‬‬       ‫‪e‬‬       ‫‪e‬‬               ‫התנאים שלמעלה ולראות שזה נכון(.‬
‫)‪= a (1, 1, 0) + b (0, 1, 1) + c (0, 0, 1) = (a, a + b, b + c‬‬
                                                   ‫ההעתקה המוגדרת ע"י ‪A‬‬
                             ‫משפט‬   ‫‪:¯ ∈ F‬‬
                                   ‫‪x‬‬    ‫‪n‬‬
                                       ‫עבור מטריצה כלשהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬ועבור וקטור‬
                                              ‫‪TA : F n → F m , TA (¯) = A · x‬‬
                                                         ‫‪x‬‬    ‫¯‬
‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל ‪ .F‬נניח ‪ ,dim V = n‬יהי‬
                                  ‫ניתן לומר שכל מטריצה מגדירה העתקה לינארית אחת בלבד...‬
‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬בסיס של ‪ V‬ויהיו ‪ β1 , . . . , βn‬וקטורים‬
                                                      ‫למשל, המטריצה:‬
‫כלשהם ב־ ‪) W‬לאו דווקא שונים 3(. אזי קיימת העתקה לינארית‬
 ‫יחידה ‪ T : V → W‬שמקיימת ‪ T (αi ) = βi‬לכל ‪.1 ≤ i ≤ n‬‬
                                               ‫‪cos θ‬‬  ‫‪− sin θ‬‬
                ‫3כלומר, יכול להיות למשל 2‪.β1 = β‬‬
                                           ‫=‪A‬‬
                                               ‫‪sin θ‬‬   ‫‪cos θ‬‬

                                    ‫2‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                               ‫אלגברה לינארית ב'‬


‫‪ T‬העתקה לינארית ויהיו‬     ‫‪: V‬‬   ‫משפט: תהי ‪→ W‬‬                             ‫גרעין ותמונה‬
                     ‫‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬אזי:‬
                                                             ‫הגדרה‬
‫1. אם ‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬תלויים לינארית ב־ ‪ V‬אזי:‬
‫) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬תלויים לינארית ב־ ‪ .W‬וגם הכיוון‬                  ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית.‬
‫השני הוא נכון: אם ) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬תלויים לינארית‬                               ‫גרעין:‬
          ‫ב־ ‪ W‬אזי ‪ α1 , . . . , αn‬תלויים ב־ ‪.V‬‬                ‫הגרעין של ‪ T‬מסומן: ‪ ker T‬ומוגדר ע"י:‬
‫2. ההפך של 1 אינו נכון בד"כ: ‪ α1 , . . . , αn‬בת"ל ⇐‬         ‫} ‪ ker T = {α ∈ V |T (α) = 0W‬־ כלומר, כל הוקטורים ב־ ‪V‬‬
  ‫) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬בת"ל )וגם כן בכיוון ההפוך(.‬      ‫שמועתקים ל־0, מלבד וקטור האפס עצמו )לכן גם כן מדובר‬
                                  ‫בתת־מרחב, היות וזאת בטוח לא קבוצה ריקה בגלל וקטור ה־0‬
                                                   ‫ושאר המאפיינים נשמרים(.‬
‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ו־∈ ‪α1 , . . . , αn‬‬
                                                            ‫תמונה:‬
‫‪ V‬אם ‪ α1 , . . . , αn‬יוצרים את ‪ V‬אזי ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬
                ‫יוצרים את ‪) imT‬ולא את ‪(!W‬‬              ‫התמונה של ‪ T‬מסומנת ‪ imT‬ומוגדרת ע"י:‬
                                  ‫} ‪ imT = {T (α) |α ∈ V } = {β ∈ W‬־ אותו רעיון כמו‬
                                  ‫בתמונה של פונקציה. )גם כאן מדובר בתת מרחב, זאת אינה‬
‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. אם ‪T‬‬
                                  ‫קבוצה ריקה )יש את וקטור ה־0, וגם כאן שאר התנאים‬
‫היא חד־חד־ערכית אזי ‪ T‬מעבירה וקטורים בת"ל ב־ ‪V‬‬
                                                           ‫נשמרים(.‬
‫לוקטורים בת"ל ב־ ‪ .W‬כלומר: אם ‪ α1 , . . . , αn‬בת"ל אזי,‬
‫‪ T (α1 ) , . . . , T (αn ) ∈ W‬בת"ל )ההבדל מהמשפט הקודם‬
‫]שני משפטים למעלה[ הוא ששמה ‪ T‬אינה בהכרח חד־חד־‬           ‫המימד של ‪ ker T‬נקרא: האפסיות של ‪ T‬ומוסמן ע"י: ) ‪.ν (T‬‬
                           ‫ערכית.‬                       ‫) ‪.ν (T ) = dim (ker T‬‬
‫מסקנה: אם ‪ T : V → W‬העתקה לינארית חח"ע אזי: אם‬                 ‫המימד של ‪ imT‬נקרא הדרגה של ‪ T‬ומסומן ) ‪.r (T‬‬
‫‪ α1 , . . . , αn‬מהווים בסיס של ‪ ,V‬אז ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬
                   ‫מהווים בסיס של ‪.imT‬‬                     ‫מרחב האפס של ‪ker TA = A‬‬
                                                 ‫4‬
                                                ‫מרחב העמודות של ‪imTA = A‬‬
‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. נניח כי קיים‬                 ‫מימד המרחב האפס של ‪) A‬האפסיות( = ) ‪ν (TA‬‬
‫בסיס } ‪ B = {α1 , . . . , αn‬של ‪ V‬כך ש־ ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬                     ‫)‪r (TA ) = rank (A‬‬
               ‫מהווים בסיס ל־ ‪ imT‬אז: ‪ T‬חח"ע.‬
                                                       ‫נוסחת המימד:‬
‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית, נניח כי = ‪dim V‬‬          ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ונניח ‪ dim V = n‬אזי:‬
                    ‫‪ ,dim W = n‬אזי:‬                        ‫‪.ν (T ) + r (T ) = n‬‬
               ‫‪ T‬היא חח"ע ⇔ ‪ T‬היא על.‬
                                              ‫בהינתן העתקה לינארית ‪T : V → W‬‬
‫משפט: תהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬אז מימד מרחב האפס של ‪A‬‬
              ‫שווה ל־ )‪.n − rank (A‬‬          ‫• כדי למצוא את ‪ ker T‬לוקחים איבר כללי ‪ x ∈ V‬ורושמים‬
                                      ‫¯‬
                                  ‫¯ = )¯( ‪ .T‬מתרגמים שוויון זה למערכת הומוגנית‬
                                                       ‫‪x‬‬    ‫0‬
                    ‫סיכום של המשפטים‬            ‫ופותרים. קבוצת הפתרונות היא הגרעין של ‪.T‬‬
‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. הטענות הבאות שקולות:‬
                                  ‫• כדי לחשב את ‪ ,imT‬לוקחים איבר כללי ‪ ¯ ∈ W‬ו־‬
                                    ‫‪b‬‬
                         ‫1. ‪ T‬חח"ע.‬    ‫‪ x ∈ V‬ורושמים: ¯ = )¯( ‪ .T‬מתרגמים שווויון זה‬
                                              ‫‪x‬‬   ‫‪b‬‬      ‫¯‬
                                  ‫למערכת לינארית ומוצאים את ה־‪b‬־ים שעבורם מערכת זו‬
                    ‫2. } ‪.ker (T ) = {0V‬‬               ‫תקינה. ה ‪b‬־ים האלה הם ‪.imT‬‬

 ‫3. ‪ T‬מעבירה וקטורים בת"ל ב־ ‪ V‬לוקטורים בת"ל ב־ ‪.W‬‬
                                  ‫– הסברים יותר מפורטים לגבי השיטות מצויות בנספח‬
    ‫4. ‪ T‬מעבירה בסיס כלשהו של ‪ V‬לבסיס של ‪.imT‬‬                             ‫הקודם.‬

   ‫5. קיים בסיס של ‪ V‬שמועבר ע"י ‪ T‬לבסיס של ‪.imT‬‬
                                                      ‫משפטים ומסקנות‬

          ‫אלגברה של העתקות לינאריות‬               ‫משפט חשוב: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. אזי:‬
                                          ‫‪ T‬היא חד־חד־ערכית ⇒⇐ } ‪.ker T = {0V‬‬
                        ‫הגדרה+סימון‬     ‫מסקנה מהמשפט: תהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬־ ‪ TA‬היא חד־חד־‬
                                      ‫ערכית ⇔ למערכת ¯ = ‪ A · x‬יש רק פתרון טריוויאלי.‬
                                                   ‫0 ¯‬
‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל ‪ .F‬מסמנים ב־) ‪L (V, W‬‬
        ‫את כל ההעתקות הלינאריות ‪.T : V → W‬‬         ‫4לגבי איך מוצאים את מרחב האפס של ‪ A‬ואת מרחב העמודות של ‪ A‬ניתן‬
             ‫) ‪ L (V‬הוא קיצור של ) ‪L (V, V‬‬                             ‫לראות בנספח הקודם.‬


                                    ‫3‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                                     ‫אלגברה לינארית ב'‬


                                ‫‪III‬‬   ‫חלק‬                   ‫פעולות חיבור וכפל בסקלר‬
                                          ‫עבור ) ‪ ,T, S ∈ L (V, W‬עבור ‪ ,λ ∈ F‬ועבור וקטור ‪α ∈ V‬‬
                        ‫איזומורפיזם‬                             ‫מוגדרות הפעולות הבאות:‬
                                                                   ‫חיבור:‬
                       ‫מבוא קצר:‬              ‫)‪ ,(T + S) (α) = T (α) + S (α‬כמו־כן: ) ‪.T + S ∈ L (V, W‬‬
‫אם ניקח שני מרחבים וקטורים, למשל: 4‪ R‬ו־ 4]‪ R [X‬נוכל‬                         ‫)כלומר, גם החיבור הוא העתקה לינארית(.‬
‫לראות שמודבר בשני מרבים זהים שפשוט מוצגים אחרת!‬                  ‫)‪(T + S) (α + β‬‬   ‫=‬   ‫)‪T (α + β) + S (α + β‬‬    ‫=‬
‫כלומר, רק הצורה החיצונית שונה. שני מרחבים כאלה נקראים‬                              ‫)‪(T + S) (α) + (T + S) (β‬‬
                  ‫מרחבים איזומורפים.‬                                      ‫כפל בסקלר:‬
                                                    ‫‪.(λT ) (α) = λ · T (α) ,λT : V → W‬‬
                                                  ‫) ‪ ,λT ∈ L (V, W‬כלומר, ) ‪λT ∈ L (V, W‬‬
                          ‫הגדרה + סימון‬
                                          ‫תכונות החיבור והכפל בסקלר, זהות לאלו שהיו במטריצות...‬
        ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל שדה ‪.F‬‬
‫איזומורפיזם מ־ ‪ V‬ל־ ‪ W‬זוהי העתקה לינארית שהיא חח"ע ועל.‬                       ‫כפל )הרכבה( של העתקות לינאריות‬
‫אומרים ש־ ‪ V‬איזומורפי ל־ ‪ W‬ורושמים: ‪ V ∼ W‬אם קיים‬
      ‫=‬
               ‫איזומורפיזם ‪.T : V → W‬‬                ‫תהיינה ‪ T : V → W‬ו־ ‪ S : W → U‬העתקות לינאריות.‬
                                               ‫המכפלה )הרכבה( ‪ ST‬מוגדרת ע"י: ‪ST : V → U‬‬
                                          ‫)ניתן להרכיב שתי העתקות לינאריות כך שהמרחב הוקטורי‬
                                          ‫שאליו מתעתיקה הראשונה, הוא המחרב הוקטורי שממנו‬
                        ‫משפטים והגדרות‬                          ‫מעתיקה ההעתקה השניה(.‬
                   ‫משפט מרכזי וחשוב:‬                         ‫))‪ (ST ) (α) = S (T (α‬לכל ‪.α ∈ V‬‬
 ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה ‪.F‬‬                              ‫כמובן ש־) ‪.ST ∈ L (V, U‬‬
           ‫‪.dim V = dim W ⇔ V ∼ W‬‬   ‫=‬                 ‫זה כמו הרכבה של פונקציות, הדיאגמרה הבאה ממחישה את‬
                                                                   ‫זה:‬
                        ‫מסקנה:‬                                  ‫/ ‪T‬‬   ‫/ ‪S‬‬
                                                          ‫‪V‬‬    ‫‪W‬‬    ‫‪<U‬‬
     ‫לכל מרחב וקטורי ‪ V‬ממימד ‪ n‬מעל שדה ‪ F‬מתקיים:‬
                       ‫‪.V ∼ F n‬‬
                         ‫=‬                                        ‫‪ST‬‬
                                               ‫וכמובן שבאותו אופן: )‪(ST ) (λα) = λ (ST ) (α‬‬
                                          ‫בגלל שמדובר במשהו טיפה מורכב אני שם כאן את התכונות:‬
                 ‫המטריצה המייצגת את ‪T‬‬
                                                           ‫תכונות של הכפל )הרכבה(‬
                 ‫יהיו שני בסיסים: ‪ V‬ו־ ‪ ,W‬כאשר:‬
                                                         ‫1. )‪ (T S) R = T (SR‬לכל‬
                    ‫‪dim V = n, dim W = m‬‬                 ‫) ‪.T ∈ L (U, Z) , S ∈ (W, V ) , R ∈ L (V, W‬‬
                 ‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬בסיס של ‪,V‬‬                      ‫/ ‪R‬‬   ‫/ ‪S‬‬    ‫/ ‪T‬‬
                 ‫} ‪ C = {β1 , . . . , βm‬בסיס של ‪.W‬‬                   ‫‪V‬‬     ‫‪W‬‬     ‫‪U‬‬    ‫‪Z‬‬
               ‫תהי ‪ T‬העתקה לינארית: ‪T : V → W‬‬                        ‫2. ‪ (T + S) R = T R + SR‬לכל‬
                ‫‪‬‬                ‫אזי:‬
                                 ‫‪‬‬                  ‫) ‪ T, S ∈ L (W, V‬ו־) ‪.R ∈ L (V, W‬‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                  ‫.‬          ‫.‬      ‫.‬
               ‫‪‬‬                     ‫‪‬‬                 ‫3. ‪ T (R + S) = T R + T S‬לכל‬
           ‫‪[T ]B =  [T (α1 )]B‬‬
               ‫‪‬‬            ‫···‬   ‫‪[T (αn )]B ‬‬
                                     ‫‪‬‬              ‫) ‪ T ∈ L (W, U‬ו־) ‪.R, S ∈ L (V, W‬‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                                                    ‫4. )‪.a, b ∈ F (aT ) (bS) = (ab) (T S‬‬
‫ו־ ‪ [T ]B‬נקראת גם המטריצה המייצגת של ‪ T‬ע"פ בסיס ‪.B‬‬
           ‫‪B‬‬
        ‫והיא קיצר של המטריצה המייצגת: ‪.[T ]B‬‬
‫)‪ B‬לא חייב להיות הבסיס הסטנדרטי. במידה והוא לא הבסיס הסטנדרטי אפשר למצוא‬
   ‫את וקטור המעבר מ־‪ B‬לבסיס הסטנדרטי בסעיף 1 בנספח של מעבר בין בסיסים(.‬
                                                             ‫העתקה הפוכה‬
                                       ‫‪B‬‬
‫‪ [T ]C‬־ מטריצת המייצגת של ‪ C‬לפי אברי ‪ .B‬כלומר: עמודות‬               ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ונניח כי ‪ T‬היא חח"ע ועל.‬
‫המטריצה הן אברי ‪ (αi ) B‬לאחר ההעתקה הלינארית ) ‪T (αi‬‬                ‫אזי קיימת ל־ ‪ T‬העתקה )פונקציה( הפוכה ‪T −1 : W → V‬‬
‫ע"פ בסיס ‪ C‬־ ‪) [T (αi )]C‬לגבי השלב האחרון, ההצגה ע"פ בסיס ‪ ,C‬ניתן‬
          ‫לראות איך ניתן לעשות זאת בסעיף 1 בנספח של המעבר בין בסיסים(.‬
                                                  ‫שמקיימת: ‪.T −1 · T = IW ,T · T −1 = IV‬‬
                                           ‫‪n‬‬
                 ‫‪‬‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                                       ‫‪‬‬   ‫אם ) ‪) T ∈ L (V‬ממרחב לעצמו( אז לכל מספר טבעי ‪ n‬־ ‪T‬‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬
                      ‫.‬      ‫.‬      ‫.‬                     ‫מוגדרת ע"י: ‪T n = T · T · · · T‬‬
             ‫‪B‬‬  ‫‪‬‬                     ‫‪‬‬
           ‫‪[T ]C =  [T (α1 )]C‬‬
               ‫‪‬‬            ‫···‬   ‫‪[T (αn )]C ‬‬
                                     ‫‪‬‬                       ‫‪n times‬‬
                      ‫.‬
                      ‫.‬
                      ‫.‬
                            ‫.‬
                            ‫.‬
                            ‫.‬
                                  ‫.‬
                                  ‫.‬
                                  ‫.‬
                                          ‫למשל: אם )2(‪ T : R(2) → R‬היא סיבוב סביב הראשית ב־ ◦06,‬
                            ‫ומתקיים:‬               ‫אזי 2 ‪ T‬היא סיבוב סביב הראשית ב־ ◦021 מעלות.‬
                             ‫‪C‬‬
                ‫‪ [T (α)]C = [T ]B · [α]B‬לכל ‪α ∈ V‬‬


                                           ‫4‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                         ‫אלגברה לינארית ב'‬


                  ‫העתקה לכסינה‬                       ‫דימיון מטריצות‬
‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהי } ‪B = {α1 , ..., αn‬‬                         ‫משפט חשוב:‬
‫בסיס של ‪ [T ]B .V‬היא מטריצה אלכסונית אם"ם כל איברי‬     ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהיו ‪ B‬ו־‪ C‬בסיסים של‬
     ‫הבסיס ‪ B‬הם וקטורים עצמיים של ‪ ,T‬ובמקרה זה:‬
                    ‫‪‬‬        ‫‪‬‬                           ‫‪.V‬‬
                     ‫‪λ1 · · · O‬‬     ‫‪ [T ]C = P‬כאשר ‪ P‬היא מטריצת‬   ‫1−‬
                                                ‫אזי: ‪· [T ]B · P‬‬
                ‫. ‪[T ]B = ‬‬  ‫.‬    ‫.‬
                                                ‫המעבר מ־‪ C‬ל־‪.B‬‬
                    ‫. ‪‬‬   ‫.‬   ‫.‬
                            ‫‪‬‬
                     ‫.‬   ‫.‬  ‫.‬ ‫‪‬‬
                     ‫‪O · · · λn‬‬
‫כאשר לכל ‪ λi 1 ≤ i ≤ n‬הוא הערך העצמי המתאים לוקטור‬
                        ‫העצמי ‪.αi‬‬
                                                      ‫הגדרה‬
                              ‫יהיו שתי מטריצות ) ‪ .A, B ∈ Mm×n (F‬אומרים ש־‪ A‬דומה‬
                         ‫הגדרה‬        ‫ל־‪ B‬ורושמים ‪ A ∼ B‬אם קיימת מטריצה הפיכה‬
                                                 ‫=‬
                                       ‫) ‪ P ∈ Mn (F‬כך ש־ ‪.B = P −1 · A · P‬‬
‫העתקה לינארית ‪ T : V → V‬נקראת העתקה לכסינה אם קיים‬
                              ‫בעיקרון, אכשר מדובר על דימיון מטריצות מדובר על שתי‬
        ‫בסיס ‪ B‬כך ש־ ‪ [T ]B‬היא מטריצה אלכסונית.‬
                              ‫מטרצות המייצגות את אותה העתקה: ‪ ,T : V → V‬רק לפי‬
‫העתקה לינארית ‪ ⇔ T : V → V‬קיים בסיס ‪ B‬של ‪ V‬שכל‬
                                                   ‫בסיסים שונים.‬
            ‫האיברים הם וקטורים עצמיים של ‪.T‬‬
                ‫במקרה ו־‪ ,dim V = n‬אזי:‬
‫העתקה ‪ T : V → V‬תהיה העתקה לכסינה ⇔ קיימים ‪n‬‬                             ‫משפט חשוב‬
     ‫וקטורים עצמיים בלתי־תלויים לינארית של ‪ T‬ב־ ‪.V‬‬
                                       ‫תהיינה ) ‪ A, B ∈ Mn (F‬אם ‪ A ∼ B‬אזי:‬
                                          ‫=‬

‫של‬   ‫עצמיים‬    ‫וערכים‬    ‫עצמיים‬   ‫וקטורים‬                    ‫1. )‪.det (A) = det (B‬‬
                       ‫מטריצות‬                     ‫2. )‪.tr (A) = tr (B‬‬
   ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהי ‪ B‬בסיס של ‪.V‬‬
           ‫‪T (α) = λα ⇔ [T (α)]B = [λα]B‬‬                   ‫3. )‪.rank (A) = rank (B‬‬
             ‫‪⇔ [T ]B · [α]B = λ · [α]B‬‬
                              ‫הערה: אלו הם תנאים הכרחיים לדמיון מטריצות אך אינם‬
                ‫‪matrix A‬‬
                              ‫תנאים מספיקים. לכן משתמים בהם כדי להראות ששתי‬
                                               ‫מטריצות אינן דומות!‬
                         ‫הגדרה‬
‫תהי ) ‪ ,A ∈ Mn (F‬אם קיים וקטור ‪ 0 = x ∈ F‬וקיים סקלר‬
        ‫¯‬
‫‪ λ ∈ F‬כך ש־‪ ,A · x = λ · x‬אז אומרים ש־‪ λ‬הוא ערך עצמי של‬
                  ‫¯‬    ‫¯‬                              ‫‪IV‬‬  ‫חלק‬
‫‪ A‬ו־‪ x‬הוא וקטור עצמי של ‪ A‬השייך )מתאים( לערך העצמי ‪.λ‬‬
                          ‫¯‬
‫חשוב לזכור: להעתקה לינארית ‪ T : V → V‬ולמטריצה‬             ‫ערכים עצמיים, וקטורים‬
‫המציגה אותה לפי בסיס כלשהו, יש אותם ערכים עצמיים ואותם‬
                    ‫וקטורים עצמיים.‬             ‫עצמיים ולכסון‬
                  ‫הגדרה מדויקת יותר‬                           ‫הגדרה‬
‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהיה ‪ B‬בסיס של ‪.V‬‬
                 ‫נסמן: ‪:A = [T ]B‬‬                          ‫נוסח ראשון‬

‫1. עבור ‪ λ :λ ∈ F‬הוא ערך עצמי של ‪ λ ⇔ T‬הוא ערך‬       ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית. אם קיים וקטור ∈ ‪0 = α‬‬
                 ‫עצמי של ‪.A‬‬        ‫‪ V‬וקיים סקלר ‪ λ ∈ F‬כך ש־‪ .T (α) = λ · α‬אומרים ש־‪λ‬‬
                              ‫הוא ערך עצמי של ‪ T‬ו־‪ α‬הוא וקטור עצמי של ‪ ,T‬המתאים‬
‫2. עבור ‪ α :α ∈ V‬הוא וקטור עצמי של ‪ T‬המתאים לע"ע ‪λ‬‬                      ‫)שייך( לערך העצמי ‪.λ‬‬
   ‫⇔ ‪ [α]B‬הוא וקטור עצמי של ‪ A‬המתאים לע"ע ‪.λ‬‬

                      ‫במילים אחרות:‬                         ‫נוסח שני‬

‫1. ‪ λ‬הוא ערך עצמי של ‪ ⇔ A‬יש וקטור ‪ ¯ = x ∈ F n‬כך‬
  ‫0‬  ‫¯‬                          ‫1. ‪ λ‬הוא ערך עצמי של ‪ ⇔ T‬קיים וקטור ‪ 0 = α ∈ V‬כך‬
               ‫ש־ ‪.A · x = λ · x‬‬
                  ‫¯‬    ‫¯‬                       ‫ש־‪.T (α) = λ · α‬‬

‫2. ‪ x‬הוא וקטור עצמי של ‪ x = ¯ ⇔ A‬וקיים סקלר ‪λ ∈ F‬‬
         ‫0 ¯‬              ‫¯‬      ‫2. ‪ α‬הוא וקטור עצמי של ‪ α = 0 ⇔ T‬ויש סקלר ‪λ ∈ F‬‬
              ‫כך ש־ ‪.A · x = λ · x‬‬
                 ‫¯‬    ‫¯‬                      ‫כך ש־‪.T (α) = λ · α‬‬


                               ‫5‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                                      ‫אלגברה לינארית ב'‬


                 ‫אי־שיוויון קושי־שוורץ‬                      ‫חישוב ערכים עצמיים של מטריצה‬
  ‫לכל שני וקטורים ‪ V ) α, β ∈ V‬־ מרחב אוקלידי( מתקיים:‬                   ‫עבור מטריצה ‪ A‬נגדיר את הפולינום )‪: CA (x‬‬
                 ‫‪|(α, β)| ≤ α · β‬‬               ‫)‪ ,CA (x) = det (x · I − A‬למשל, עבור המטריצה ב־)‪:M2 (R‬‬
                   ‫2‬    ‫2‬    ‫2‬
                ‫‪(α, β) ≤ α · β‬‬                                ‫1−‪x‬‬    ‫0‬    ‫0 1‬
                                               ‫‪CA (x) = det‬‬         ‫,‬
          ‫‪− α · β ≤ (α, β) ≤ α · β‬‬                                 ‫3−‬   ‫4+‪x‬‬    ‫4− 3‬
                                                              ‫2‬
                     ‫או צורה אחרת:‬                    ‫4 − ‪CA (x) = (x − 1) (x + 4) = x + 3x‬‬
              ‫‪n‬‬       ‫2‬    ‫‪n‬‬         ‫‪n‬‬
                                        ‫משווים את )‪ CA (x‬ל־0 ופתרונות המשוואה הם הערכים‬
                ‫‪ai · bi‬‬    ‫≤‬    ‫2‪a‬‬
                            ‫‪i‬‬   ‫·‬      ‫2‪b‬‬
                                      ‫‪i‬‬
             ‫1=‪i‬‬           ‫1=‪i‬‬       ‫1=‪i‬‬                     ‫העצמיים של המטריצה 5.‬
                                                           ‫4− = 2‪λ1 = 1, λ‬‬
                  ‫זוית בין וקטורים ‪α, β‬‬
                                  ‫|)‪|(α,β‬‬           ‫מציאת וקטורים עצמיים של מטריצה‬
 ‫= ‪.θ‬‬   ‫= )‪(α, β‬‬    ‫= ‪ cos θ‬ונהוג לסמן: )‪(β, α‬‬         ‫‪α · β‬‬
                                        ‫לאחר שמצאנו את הערכים העצמיים, עושים את הדבר הבא:‬
                                        ‫עבור כל אחד מהערכים העצמיים ־ ‪ ,λi‬פותרים את המערכת‬
            ‫נירמול וקטור )וקטור יחידה(‬                                  ‫ההומוגנית הבאה:‬
‫אם 0 = ‪ α‬במרחב אוקלידי ‪ ,V‬אזי, נירמול הוקטור פירושו‬                                ‫¯ = ‪(λi · I − A) x‬‬
                                                                ‫0 ¯‬
‫ליצור וקטור שהנורמה )אורך( שלו הוא 1 והוא בכיוון הוקטור‬               ‫מדרגים את המטריצה וכך מוצאים וקטור עצמי, למשל:‬
                            ‫‪.α‬‬                ‫ניקח את המטריצה שלמעלה ואת הערך העצמי 1:‬
                    ‫‪α‬‬  ‫‪α‬‬
                          ‫1‬
                    ‫‪.ˆ = α = α · α‬‬                                   ‫0 0 0‬
                ‫עבור שני וקטורים ‪:α, β ∈ V‬‬                                 ‫0 5 3‬
     ‫‪ α = β‬־ ‪ α‬הוא כפולה בסקלר חיובי של ‪) β‬ולהפך(.‬
                          ‫ˆ‬  ‫ˆ‬                               ‫‪5t‬‬
                            ‫ˆ‬                          ‫= 1‪v‬‬       ‫‪t∈R‬‬
    ‫‪ α = −β‬־ ‪ α‬הוא כפולה בסקלר שלילי של ‪) β‬ולהפך(.‬
                         ‫ˆ‬                                  ‫‪−3t‬‬
                ‫‪ α = ±β‬־ ‪ α‬ו־‪ β‬הם בת"ל.‬
                         ‫ˆ‬   ‫ˆ‬                                   ‫5‬
                                                          ‫= 1‪B‬‬
                                                               ‫3−‬
       ‫קבוצה אורתוגונלית ואורתנורמלית‬
                                                              ‫ליכסון מטריצה‬
                     ‫קבוצה אורתוגונלית‬
‫יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית. תהי } ‪ K = {α1 , . . . , αn‬קבוצת‬           ‫אומרים ש־‪ (A ∈ Mn (F )) A‬לכסינה אם ‪ A‬דומה למטריצה‬
                        ‫וקטורים ב־ ‪.V‬‬          ‫אלכסונית, כלומר, קיימת מטריצה אלכסונית: ) ‪D ∈ Mn (F‬‬
‫‪ K‬היא קבוצה אורתוגונאלית אם ‪ K‬אינה מכילה את וקטור‬                       ‫ומטריצה הפיכה: ) ‪ P ∈ Mn (F‬כך שמתקיים:‬
  ‫האפס ולכל ‪ 1 ≤ i, j ≤ n‬מתקיים: אם ‪ i = j‬אזי: ‪.αi ⊥αj‬‬                                ‫‪.D = P −1 · A · P‬‬
                    ‫קבוצה אורתונורמלית‬           ‫אם זה מתקיים אומרים ש־ ‪ P‬מלכסנת את ‪) A‬כלומר, ‪ P‬הפיכה‬
‫זוהי קבוצה אורתוגונאלית רק שהנורמה )אורך( של כל‬                           ‫ו־ ‪ P −1 · A · P‬היא מטריצה אלכסונית(.‬
                      ‫הוקטורים היא 1.‬            ‫‪P‬־ בנויה מהוקטורים העצמיים של ‪) A‬הסדר לא משנה...(.‬
‫משפט: כל קבוצה אורתוגונאלית של וקטורים במרחב אוקלידי‬                   ‫‪D‬־ מטריצת אלכסונית של הערכים העצמיים של ‪.A‬‬
                        ‫‪ V‬היא בת"ל.‬
‫משפט חשוב: יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית ממימד ‪ n‬ויהי‬
         ‫} ‪ B = {β1 , ..., βn‬בסיס אורתונורמלי של ‪.V‬‬                                     ‫‪V‬‬  ‫חלק‬
                         ‫לכל ‪:α ∈ V‬‬
                        ‫‪n‬‬
                     ‫=‪α‬‬     ‫‪(α, βi ) ·βi‬‬
                            ‫1=‪i‬‬
                                                ‫מרחבי מכפלה פנימית‬
                                 ‫‪ti ∈R‬‬
                            ‫‪‬‬    ‫וגם:‬
                                 ‫‪‬‬                    ‫)מרחב שיש בו מכפלה סקלרית(‬
                           ‫) 1‪(α, β‬‬
                              ‫.‬
                      ‫‪[α]B = ‬‬    ‫.‬
                          ‫‪‬‬       ‫‪‬‬
                              ‫.‬   ‫‪‬‬
                           ‫) ‪(α, βn‬‬                                    ‫הגדרה‬
                              ‫משפט:‬
‫יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית ממימד ‪ ,n‬ויהי } ‪B = {α1 , ..., αn‬‬           ‫יהי ‪ V‬מ"ן מעל ‪ .R‬מכפלה פנימית על ‪ V‬זוהי פונקציה‬
‫בסיס כלשהו של ‪ .V‬אזי, קיים בסיס אורתונורמלי = ‪B‬‬                ‫המתאימה לכל זוג וקטורים ‪ α, β ∈ V‬מספר ממשי ב־‪ R‬אשר‬
           ‫} ‪ {β1 , ..., βn‬של ‪ V‬כך שלכל ‪:1 ≤ k ≤ n‬‬                              ‫מסומן: )‪.(α, β‬‬
              ‫} ‪.sp {α1 , ..., αk } = sp {β1 , ..., βk‬‬      ‫מ"ו מעל ‪ R‬שעליו מוגדרת מכפלה פנימית ומקיים את ארבעת‬
                 ‫כעת נסמן: } ‪:B = {β1 , ..., βn‬‬          ‫האכסימות נקרא: מרחב מכפלה פנימית או מרחב אוקלידי.‬
                                                                ‫1‬
            ‫‪1 i=j‬‬                         ‫= 2 )‪ α = (α, α‬־ האורך של ‪ α‬מראשית הצירים.‬        ‫)‪(α, α‬‬
   ‫= ) ‪(βi , βj‬‬          ‫‪ B‬הוא בסיס א"נ של ‪⇔ V‬‬
            ‫‪0 i=j‬‬
                    ‫‪n‬‬
             ‫וגם: ) ‪.(α, β) = i=1 (α, βi ) · (β, βj‬‬                   ‫5לא תמיד חייבים להיות ערכים עצמיים ב־‪.R‬‬


                                         ‫6‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                             ‫אלגברה לינארית ב'‬

                     ‫‪‬‬
                     ‫0 = ) 1‪ (α, β‬‬
                     ‫‪‬‬          ‫בסיס‬    ‫ליצירת‬    ‫גרהם־שמידט‬  ‫תהליך‬
                         ‫.‬
‫זו תמיד מערכת הומוגנית. מרחב הפתרונות‬       ‫.‬
                         ‫.‬                      ‫אורתונורמלי‬
                     ‫‪‬‬
                      ‫0 = ) ‪(α, βk‬‬
                     ‫‪‬‬

      ‫‪‬‬
                      ‫⊥‬
                    ‫שלה הוא: ‪ .U‬‬    ‫נתון לנו בסיס } ‪ .B = {α1 , ..., αn‬תהליך גרהם־שמידט יוצר‬
      ‫‪‬‬
      ‫‪‬‬              ‫‪‬‬
                    ‫‪‬‬                       ‫לנו בסיס אורתונורמלי ) ‪:(B‬‬
‫למשל, ב־ )4(‪ R‬־ )3 ,1 ,0 ,1( ,)1 ,1− ,2 ,1( ‪ .U = sp‬ניקח‬                             ‫1‪α‬‬
      ‫‪‬‬
      ‫‪‬‬              ‫‪‬‬
                    ‫‪‬‬                                ‫= 1‪.β‬‬  ‫1‪α‬‬  ‫1.‬
           ‫1‪β‬‬     ‫2‪β‬‬
‫וקטור )4(‪ ,α = (x, y, z, w) ∈ U ⊥ ,α ∈ R‬אזי ‪ ,α⊥U‬לכן:‬                  ‫2. עבור: 1 − ‪: k = 1, ..., n‬‬
‫בשביל למצוא את ⊥ ‪ U‬צריך לפתור את המערכת ההומוגנית:‬
                ‫0 = ) 2‪.(α, β1 ) = 0, (α, β‬‬                 ‫‪k‬‬

‫כדאי לזכור: ‪ .V ⊥ = {0} , 0⊥ = V‬ב־ )3(‪) R‬עם המכפלה‬            ‫− 1+‪γk+1 = αk‬‬     ‫)א( ‪(αk+1 , βi ) ·βi‬‬
                                             ‫1=‪i‬‬
‫הסטנדרטית( ־ המשלים הא"ג של מישור דרך הראשית, הוא‬                          ‫‪∈R‬‬
           ‫הישר דרך הראשית שמאונך למישור.‬                           ‫1+‪γk‬‬
                                          ‫= 1+‪βk+1 = γk‬‬
                                              ‫ˆ‬       ‫1+‪γk‬‬   ‫)ב(‬
‫המישור הא"ג של ישר דרך הראשית, זה המישור דרך הראשית‬
                      ‫שמאונך לישר.‬                  ‫לבסוף: } ‪. B = {β1 , ..., βn‬‬

                   ‫היטל אורתוגונאלי‬    ‫שימוש בתהליך גרהם שמידט כדי לחשב מטריצת‬
‫משפט: יהי ‪ V‬ממ"פ, ויהי ‪ U‬תת־מרחב ממימד סופי של ‪.V‬‬              ‫סיבוב סביב ישר שעובר בראשית‬
‫אזי לכל וקטור ‪ ,α ∈ V‬קיים וקטור של ‪ α‬על ‪ U‬יחי ־ ‪γ ∈ U‬‬
                               ‫מטריצת הסיבוב היא ב־ )3(‪ R‬סביב ישר שעובר דרך הראשית‬
 ‫כך ש־ ‪ .α − γ⊥U‬בנוסף, ‪ γ‬זה מקיים: ‪α − β > α − γ‬‬
                                                     ‫בזיות ‪.θ‬‬
                     ‫לכל: ‪.γ = β ∈ U‬‬
      ‫כדאי גם לזכור ש־ 2 ‪... α + β 2 = α 2 + β‬‬              ‫1. לוקחים את וקטור הכיוון ‪ u‬של הישר.‬
                                            ‫¯‬
‫וקטור זה )‪ (γ‬נקרא ההיטל האורתוגונאלי של ‪ α‬על ‪ U‬ומסומן:‬
‫‪ P rojU α‬או ‪ PU α‬והוא וקטור ב־ ‪ ,U‬הקרוב ביותר ל־‪ α‬ב־ ‪U‬‬    ‫2. מוסיפים ל־‪ u‬שני וקטורים )פשוטים ככל האפשר, או שני‬
                                                   ‫¯‬
                 ‫ומקיים גם: ‪.α − PU α⊥U‬‬                  ‫‪u‬‬
                               ‫וקטורים שניצבים לישר ¯, ואז צריך רק לנרמל אותם(, כך‬
                   ‫דרך לחישוב ‪:P rojU α‬‬          ‫ששני הוקטורים ו־‪ u‬יהוו בסיס ל־ )3(‪.R‬‬
                                                ‫¯‬
                       ‫‪k‬‬
‫‪ P rojU α = i=1 (α, βi ) · βi‬־ כאשר ‪ β1 , ..., βk‬בסיס א"נ‬
                          ‫של ‪.U‬‬  ‫3. מפעילים את תהליך גרהם־שמידט על הבסיס לקבלת‬
                               ‫בסיס אורתונורמלי: } 3‪ B = {¯1 , u2 , u‬כאשר 1‪ u‬זה‬
                                ‫¯‬         ‫¯ ¯ ‪u‬‬
                               ‫הוקטור המנורמל של וקטור ¯. )צריך לוודא ש־ 1‪ u‬הוא‬
                                          ‫‪u‬‬
                    ‫סכום וסכום ישר‬                       ‫‪u‬‬
                                ‫בכיוון של ¯, אחרת צריך להפוך את סדר הקטורים(.‬
 ‫יהיו ‪ U, W‬תתי־מרחבים של ‪ U + W .V‬־ תת־מרחב של ‪.V‬‬
‫‪ V = U + W‬אם"ם כל וקטור ‪ α ∈ V‬ניתן להצגה כסכום של‬                        ‫4. מחשבים את ‪.[T ]B‬‬
                ‫וקטור מ־ ‪ U‬ווקטור מ־ ‪.W‬‬
                               ‫5. מחשבים את ‪ [T ]E‬־ המטריצה המציגה את ‪ T‬לפי‬
      ‫במקרה זה אומרים ש־ ‪ V‬הוא סכום של ‪ U‬ו־ ‪.W‬‬
                               ‫הבסיס הסטנדרטי )זוהי המטריצה המבוקשת( תוך שימשו‬
‫אם בנסוף לכך מתקיים: }0{ = ‪ ,U ∩ W‬אזי אומרים ש־ ‪V‬‬                       ‫במטריצת המעבר.‬
    ‫הוא סכום ישר של ‪ U‬ו־ ‪ W‬ורושמים ־ ‪.V = U ⊕ W‬‬
‫‪W‬‬   ‫=‬    ‫‪.U‬‬   ‫}‪= {(x, y, 0) |x, y ∈ R‬‬   ‫דוגמא:‬   ‫הערה: מטריצת מעבר בין בסיסים א"נ היא תמיד מטריצה א"ג.‬
‫}‪ .Z = {(0, y, z) |y, z ∈ R} ,{(0, 0, z) |z ∈ R‬אזי = ‪V‬‬
         ‫‪ ,U ⊕ W‬אבל לעומת זאת ־ ‪.V = U ⊕ Z‬‬
‫משפט: ‪ ⇔ V = U ⊕ W‬כל וקטור ‪ α ∈ V‬ניתן להצגה יחידה‬                                ‫היטלים‬
           ‫כסכום של וקטור מ־ ‪ U‬ווקטור מ־ ‪.W‬‬
              ‫עוד כמה דברים שכדאי לזכור:‬    ‫הגדרה: יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית, יהי ‪ α ∈ V‬ויהי ‪ U‬־‬
                               ‫תת־מרחב של ‪ .V‬אומרים ש־‪ α‬ניצבל־ ‪ U‬ומסמנים ‪ α⊥U‬אם‬
‫• אם ‪ V = U ⊕W‬אזי ‪ .dim V = dim U ⊕dim W‬כלומר:‬                           ‫‪ α⊥β‬לכל ‪.β ∈ U‬‬
         ‫‪. dim U ⊕ W = dim U + dim W‬‬        ‫כדאי לזכור )הערה(: אם } ‪{β1 , ..., βk‬הוא בסיס של ‪ ,U‬אז‬
                                            ‫‪ α⊥βi ⇔ α⊥U‬לכל ‪.1 ≤ i ≤ k‬‬
‫• באופן כללי: − ‪dim (U + W ) = dim U + dim W‬‬                              ‫סימון והגדרה:‬
‫) ‪ ,dim (U ∩ W‬ולכן ־ אם ‪ V = U + W‬וגם ־ = ‪dim V‬‬
                               ‫= ⊥‪U‬‬  ‫יהי ‪ U‬תת־מרחב של ‪ .V‬מסמנים: ‪α ∈ V α⊥U‬‬
        ‫‪ dim U + dim W‬אזי: ‪.V = U ⊕ W‬‬
                                    ‫)כלומר, על הוקטורים שניצבים לאותו תת־תרחב(.‬
‫• ⊥ ‪ ,V = U ⊕ U‬לכן: ⊥ ‪ ,dim V = dim U + dim U‬וגם:‬      ‫⊥ ‪ U‬נקראה המשלים האורתוגונאלי של ‪ U ⊥ ) .U‬הוא תת־מרחב‬
‫אם } ‪ {α1 , ..., αk‬בסיס א"נ של ‪ U‬ואם } ‪{β1 , ..., βm‬‬                            ‫של ‪.(V‬‬
‫בסיס א"נ של ‪ W‬אזי ־ ‪ α1 , ..., αk , β1 , ..., βm‬בסיס א"נ‬   ‫כדי לחשב את ⊥ ‪) U‬כאשר ‪ U‬נתון(, בוחרים בסיס של ‪U‬‬
                          ‫של ‪.V‬‬       ‫) ‪ (β1 , ..., βk‬ומחפשים את הוקטור ‪ α ∈ V‬שמקיים:‬


                                ‫7‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                                               ‫אלגברה לינארית ב'‬


‫הגדרה: אומרים ש־‪ A‬לכסינה אורתוגונאלית אם קיימת‬                                 ‫תכונות של העתקה:‬
‫מטריצה ‪ P‬ב־)‪ Mn (R‬כך ש־ ‪ P t AP‬היא מטריצה אלכסונית.‬                      ‫‪.PU (α) = P rojU α ,PU : V → V‬‬
‫)כלומר, אם קיימת מטריצה א"ג ‪ P‬שמלכסנת את ‪ .(A‬במילים‬      ‫‪ PU .PU = PU ,ker PU = U ⊥ ,imPU = U‬מטילה את ‪V‬‬
                                             ‫2‬

‫אחרות: ‪ A‬לכסינה א"ג אם"ם ‪ A‬דומה א"ג למטריצה אלכסונית.‬                            ‫על ‪ U‬במקביל ל־ ⊥ ‪.U‬‬
‫כמובן שמטריצה לכסינה א"ג היא מטריצה לכסינה, אבל ההפך‬                            ‫מטריצה אורתוגונאלית:‬
                       ‫אינו נכון.‬                      ‫‪ A‬א"ג ⇔‪A · At = At · A = I‬‬
 ‫משפט חשוב ביותר: ‪ A‬מטריצה לכנסינה א"ג ⇔ ‪ A‬סימטרית.‬        ‫שורות ‪ A‬מהוות בסיס א"נ ל־ )‪ R(n‬עם מכפלה סטנדרטית.‬
        ‫עובדה: אם ‪ A‬סימטרית אזי היא גם לכסינה.‬       ‫עמודות ‪ A‬מהוות בסיס א"נ ל־ ‪ Rn‬עם מכפלה סטנדרטית.‬
‫עובדה: ו"ע השייכים לע"ע שונים של מטריצה סימטרית ניצבים‬    ‫כדאי לזכור: ‪ (¯, v ) = ut · v‬ולכן גם: ) ‪(A · x, y) = (¯, At · y‬‬
                                  ‫¯‬    ‫‪x‬‬     ‫¯‬        ‫¯ ‪u‬‬   ‫¯ ¯‬
                         ‫זה לזה.‬                       ‫ואם ‪ A‬א"ג: ‪. A · x = x‬‬
                                                      ‫¯‬    ‫¯‬
                               ‫אם ‪ V = U ⊕ W‬אזי לכל וקטור ‪ α ∈ V‬קיימים וקטורים‬
‫ליכסון מטריצה א"ג הוא כמו ליכסון של מטריצה רגילה רק עם‬    ‫יחידים, ‪ β ∈ U‬ו־ ‪ γ ∈ W‬כך ש־‪ β .α = β + γ‬נקרא ההיטל‬
‫תוספת אחת ־ מבצעים את תהליך גרהם־שמידט על כל אחד‬       ‫של ‪ α‬על ‪ U‬במקביל ל־ ‪ .W‬ניתן לסמן אותו: )‪.P rojU W (α‬‬
‫מהבסיסים של המרחבים העצמיים, כדי להפוך בסיסים אלה‬                              ‫איך לחשב את ההיטל?‬
                     ‫לבסיסים א"נ!!!‬    ‫בוחרים בסיס ‪α1 , ..., αk‬של ‪ U‬ובסיס ‪ β1 , ..., βm‬של ‪ W‬היות‬
‫איך למצוא בסיס א"נ ‪ B‬של ‪ V‬כך ש־ ‪ [T ]B‬תהיה מטריצה‬       ‫ו־ ‪ V = U ⊕ W‬חייב להתקיים: ‪ α1 , ..., αk , β1 , ..., βm‬בסיס‬
                       ‫אלכסונית?‬    ‫של ‪ .V‬כעת, קיימים סקלרים ‪ t1 , ..., tk , s1 , ..., sm‬יחידים, כך‬
                                 ‫ש־ ‪α = t1 · α1 + · · · + tk · αk + s1 · β1 + · · · + sm · βm‬‬
‫1. בוחרים בסיס א"נ ‪ E‬של ‪ V‬ומחשבים את המטריצה ‪.[T ]E‬‬               ‫‪∈U‬‬             ‫‪∈W‬‬
                               ‫‪W‬‬    ‫=‬  ‫‪,U‬‬  ‫=‬  ‫}0 = ‪{(x, y, z) |x − y + z‬‬    ‫דוגמא:‬
  ‫2. אם ‪ [T ]E‬אינה סימטרית, אז לא קיים בסיס כנדרש.‬                           ‫}‪.{(x, x, x) |x ∈ R‬‬
‫3. אם ‪ [T ]E‬סימטרית אז מלכסנים את ‪ [T ]E‬א"ג, כלומר,‬      ‫בסיס של ‪ U‬־ })1 ,1 ,0( , )0 ,1 ,1({, בסיס של ‪ W‬־‬
‫מוצאים מטריצה אלכסונית ‪ D‬ומטריצה א"ג ‪ P‬כך ש־‬                                   ‫})1 ,1 ,1({.‬
‫‪ .P t · [T ]E · P = D‬אח"כ לוקחים את הבסיס ‪ B‬ש־‬               ‫})1 ,1 ,1( , )1 ,1 ,0( , )0 ,1 ,1({ ־ בסיס של )3(‪.R‬‬
‫‪P‬היא מטריצת המעבר ממנו ל־‪) E‬אם ‪ E‬הוא הבסיס‬          ‫נמצא את הסקלרים שמקיימים: + )0 ,1 ,1( 1‪(a, b, c) = t‬‬
‫הסטנדרטי של של ‪ Rn‬אז ‪ B‬הוא למעשה העמודות של‬          ‫)1 ,1 ,1( 3‪ .t2 (0, 1, 1) + t‬פותרים את מערכת המשוואות,‬
               ‫‪ [T ]B = D .(P‬כנדרש.‬              ‫כאשר הוקטורים הם העמודות, ולבסוף מקבלים:‬
                               ‫)1 ,1 ,1( )‪(a, b, c) = (b − c) (1, 1, 0) + (b − a) (0, 1, 1) + (c − b + a‬‬
                                             ‫)‪T (a,b,c‬‬
                       ‫‪VI‬‬   ‫חלק‬          ‫ולכן: )‪.T (a, b, c) = (b − c, 2b − a − c, b − a‬‬
                               ‫משפט: ‪ T : V → V‬העתקה לינארית שמקיימת ‪,T 2 = T‬‬
             ‫תבניות ריבועיות‬           ‫נסמן: ‪ ,imT = U, ker T = W‬אזי: ‪ V = U ⊕ W‬וגם: ‪T‬‬
                                          ‫היא ההטלה של ‪ V‬על ‪ U‬במקביל ל־ ‪.W‬‬
                               ‫אם ‪ TA (¯) = A · x‬אזי: ‪ TA‬היא הטלה ⇔ ‪ A2 = A‬ובמקרה‬
                         ‫‪‬‬    ‫‪‬‬
                           ‫1‪x‬‬                           ‫‪x‬‬      ‫¯‬
       ‫‪. A ∈ Mn (R) ,qA : Rn → R ,¯ = ‬‬
                     ‫‪x‬‬
                       ‫‪‬‬    ‫.‬
                           ‫.‬
                             ‫‪‬‬  ‫זה ‪ TA‬היא הטלה של ‪ F n‬על מרחב העמודות של ‪ A‬במקביל‬
                           ‫.‬  ‫‪‬‬
                                                    ‫למרחב האפס של ‪.A‬‬
                           ‫‪xn‬‬
                                                   ‫העתקה אורתוגונאלית:‬
‫¯‪ qA (¯) = xt · A‬לכל ‪ ,¯ ∈ Rn‬פונקציה זו היא תמיד תבנית‬
              ‫‪x‬‬         ‫‪x‬‬  ‫¯‬   ‫‪x‬‬                      ‫‪ T‬העתקה א"ג אם"ם:‬
                         ‫ריבועית.‬                   ‫1. )‪.(T (α) , T (β)) = (α, β‬‬
‫לכל תבנית ריבועית קיימת מטריצה ‪ ,A‬אבל היא אינה יחידה!‬                          ‫2. ‪. T (α) = α‬‬
‫חשוב לזכור ־ לכל תבנית ריבועית קיימת מטריצה סימטרית‬      ‫3. ‪ T‬שומרת על הזויות בין וקטורים )בכיוון ההפוך זה לאו‬
                ‫יחידה. כך ש־¯‪.q (¯) = xt A‬‬
                  ‫‪x‬‬   ‫‪¯ x‬‬                                 ‫דווקא נכון...(.‬
                     ‫עבור ‪ A‬סימטרית:‬                             ‫4. ‪ T‬חח"ע.‬
             ‫‪ = Aii‬המקדם של 2‪ x‬בתבנית ‪.q‬‬
                    ‫‪i‬‬           ‫5. ‪ T‬מעבירה בסיס א"נ )כלשהו( של ‪ V‬לבסיס א"נ אחר של‬
‫ועבור ‪ 1 = Aij = Aji :i = j‬מקדם ‪) xi xj‬או ‪ (xj xi‬בתבנית‬
               ‫2‬                                              ‫‪.V‬‬
                            ‫‪.q‬‬         ‫6. ‪ B‬בסיס א"נ של ‪ [T ]B .V‬היא מטריצה א"ג.‬
 ‫הגדרה: תבנית ריבועית ‪ q : Rn → R‬נקראת תבנית ריבועית:‬     ‫משפט: מטריצת המעבר בין שני בסיסים א"נ בממ"פ היא‬
                                                        ‫מטריצה א"ג.‬
   ‫• חיובית לחלוטין: אם 0 > )¯( ‪ q‬לכל ‪.0 = x ∈ Rn‬‬
      ‫¯‬       ‫‪x‬‬
                               ‫הגדרה: תהיינה )‪ A, B ∈ Mn (R‬אומרים ש־‪ A‬דומה‬
‫• חיובית למחצה: אם 0 ≥ )¯( ‪ q‬לכל ‪ x ∈ R‬ויש ∈ ‪0 = x‬‬
  ‫¯‬    ‫¯‬      ‫‪x‬‬                  ‫אורתוגונאלית ל־‪ B‬ורושמים: ‪ A ∼O B‬אם קיימת מטריצה‬
                                           ‫=‬
               ‫‪ Rn‬כך ש־ 0 = )¯( ‪.q‬‬
                 ‫‪x‬‬                          ‫א"ג )‪ P ∈ Mn (R‬כך ש־ ‪.A = P t BP‬‬
                                                            ‫הערות:‬
   ‫• שלילית לחלוטין: אם 0 < )¯( ‪ q‬לכל ‪.0 = x ∈ Rn‬‬
     ‫¯‬       ‫‪x‬‬                   ‫1. מטריצות המציגות אותה העתקה לפי בסיסים א"נ שונים של‬
                                                       ‫‪ V‬דומות א"ג.‬
‫• שלילית למחצה: אם 0 ≤ )¯( ‪ q‬לכל ‪ x ∈ R‬ויש ∈ ‪0 = x‬‬
  ‫¯‬    ‫¯‬      ‫‪x‬‬                  ‫2. אם ‪ A‬דומה א"ג ל־‪ B‬אזי בהכרח ‪ A‬דומה ל־‪,(A ∼ B) B‬‬
                                 ‫=‬
               ‫‪ Rn‬כך ש־ 0 = )¯( ‪.q‬‬
                 ‫‪x‬‬               ‫אבל הכיוון ההפוך אינו בהכרח נכון. ‪. A ∼ B ⇒ A ∼O B‬‬
                                  ‫=‬     ‫=‬

                                 ‫8‬
‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬                          ‫אלגברה לינארית ב'‬


          ‫• משנה סימן: אם ‪ q‬היא אף אחת מארבעת הסוגים‬
          ‫שלמעלה, כלומר ישנו ‪ x ∈ Rn‬כך ש־ 0 > )¯( ‪ q‬וישנו‬
              ‫‪x‬‬      ‫¯‬
                      ‫‪ y ∈ Rn‬כך ש־ 0 < )¯( ‪. q‬‬
                         ‫‪y‬‬      ‫¯‬
                 ‫הערה: כל תבנית ריבועית מקיימת: 0 = ¯( ‪.q‬‬
                   ‫)0‬
              ‫איך קובעים לאיזה סוג שייכת תבנית ריבועית נתונה?‬

          ‫1. אם המטריצה המתאימה ל־‪ q‬היא מטריצה אלכסונית 6,‬
          ‫אזי אומרים ש־‪ q‬היא תבנית של ריבועים, וקל לקבוע‬
                        ‫לאיזה סוג היא שייכת:‬

          ‫)א( אם כל הערכים )על האלכסון( גדולים מאפס ־ ‪q‬‬
                        ‫חיובית לחלוטין.‬
          ‫)ב( אם כל הערכים גדולים או שווים לאפס, ולפחות ערך‬
                 ‫אחד שווה לאפס ־ חיובית למחצה.‬
          ‫)ג( אם כל הערכים )על האלכסון( קטנים מאפס ־ ‪q‬‬
                        ‫שלילית לחלוטין.‬
          ‫)ד( אם כל הערכים קטנים או שווים לאפס, ולפחות ערך‬
                 ‫אחד שווה לאפס ־ שלילית למחצה.‬
          ‫)ה( אם יש באלכסון ערך אחד חיובי וערך אחד שלילי ־‬
                          ‫‪ q‬משנה סימן.‬

          ‫2. } ‪ B = {¯1 , ..., vn‬בסיס כלשהו של ‪ Rn‬־ ‪ P‬מטריצת‬
                               ‫‪v‬‬   ‫¯‬
           ‫המעבר מ־‪ B‬ל‪] E‬עמודות ‪ P‬הם וקטורי הבסיס ‪.[B‬‬
                   ‫‪t‬‬
              ‫‪q (¯) = [¯]B · [q]B · [¯]B .[q]B = P t · A · P‬‬
               ‫‪x‬‬   ‫‪x‬‬       ‫‪x‬‬
          ‫3. איך מוצאים את המטריצה האלכסונית ‪ ?[q]B‬מלכסנים‬
          ‫את המטריצה הסימטרית המייצגת של ‪ q‬ע"י כך שכך‬
          ‫פעולה שאנחנו מצבעים על השורות, אנחנו מבצעים מיד‬
              ‫אחר כך על העמודות )פעולה אלמנטרית כמובן(.‬
             ‫ואז: 1‪.P = E1 · E2 · · · Ek ,P t = Ek · · · E2 · E‬‬
                 ‫‪t‬‬  ‫‪t‬‬   ‫‪t‬‬


          ‫4. ניתן להפוך את המטריצה האלכסונית למטריצה קנונית‬
          ‫ע"י 1√ על כל שורה ועמודה )זה יוצא על אותו איבר(.‬
                                ‫‪λi‬‬
                         ‫נכנה אותה מטריצה ‪.C‬‬
                               ‫‪‬‬  ‫‪‬‬
                                ‫‪x‬‬
                 ‫‪q (x) = x y z · C ·  y ‬‬
                                ‫‪z‬‬
             ‫‪‬‬   ‫‪‬‬     ‫‪‬‬  ‫‪‬‬
              ‫‪x‬‬        ‫‪x‬‬
             ‫5. ולמעבר לוקטור הרגיל: ‪ y  = P −1 ·  y ‬‬
              ‫‪z‬‬        ‫‪z‬‬
                  ‫6כלומר, כל האיברים שהם לא באלכסון הם אפסים.‬


           ‫9‬

Recomendados

נספח נוסחאות אלגברה לינארית por
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתנספח נוסחאות אלגברה לינארית
נספח נוסחאות אלגברה לינאריתcsnotes
5.7K vistas9 diapositivas
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב por
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבסיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבcsnotes
962 vistas9 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות por
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - הגדרותמורן אלקובי
9.3K vistas5 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות por
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולותמתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולות
מתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות - פעולותמורן אלקובי
13K vistas9 diapositivas
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקה por
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקהמתמטיקה דיסקרטית - לוגיקה
מתמטיקה דיסקרטית - לוגיקהמורן אלקובי
11.9K vistas4 diapositivas
מצגת לוגיקה מלאה חלק 1 מתוך 3 por
מצגת לוגיקה מלאה חלק 1 מתוך 3מצגת לוגיקה מלאה חלק 1 מתוך 3
מצגת לוגיקה מלאה חלק 1 מתוך 3מורן אלקובי
7.8K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

מצגת לוגיקה מלאה חלק 2 מתוך 3 por
מצגת לוגיקה מלאה חלק 2 מתוך 3מצגת לוגיקה מלאה חלק 2 מתוך 3
מצגת לוגיקה מלאה חלק 2 מתוך 3מורן אלקובי
3.5K vistas14 diapositivas
Toan a1 -_bai_giang por
Toan a1 -_bai_giangToan a1 -_bai_giang
Toan a1 -_bai_giangxuanhoa88
10.2K vistas227 diapositivas
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5 por
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5Lý thuyết tính toán - BKHN - 5
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5Minh Lê
2.6K vistas27 diapositivas
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COS por
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COSPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COS
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COSDANAMATH
41.5K vistas7 diapositivas
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topo por
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian TopoAnh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topo
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topoipaper
7.9K vistas37 diapositivas
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ por
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝDimitris Psounis
7.5K vistas1 diapositiva

La actualidad más candente(8)

Toan a1 -_bai_giang por xuanhoa88
Toan a1 -_bai_giangToan a1 -_bai_giang
Toan a1 -_bai_giang
xuanhoa8810.2K vistas
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5 por Minh Lê
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5Lý thuyết tính toán - BKHN - 5
Lý thuyết tính toán - BKHN - 5
Minh Lê2.6K vistas
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COS por DANAMATH
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COSPHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COS
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẬC MỘT THEO SIN ,COS
DANAMATH41.5K vistas
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topo por ipaper
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian TopoAnh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topo
Anh Xa Lien Tuc Tren Khong Gian Topo
ipaper7.9K vistas
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ por Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ: ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ
Dimitris Psounis7.5K vistas
Công thức lượng giác cần nhớ por Doan Hau
Công thức lượng giác cần nhớCông thức lượng giác cần nhớ
Công thức lượng giác cần nhớ
Doan Hau234.8K vistas

Destacado

GradesSheet por
GradesSheetGradesSheet
GradesSheetYoni Berdugo
225 vistas3 diapositivas
גיליון ציונים לתלמיד por
גיליון ציונים לתלמידגיליון ציונים לתלמיד
גיליון ציונים לתלמידAsaf Shofar
688 vistas3 diapositivas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) csnotes
3.4K vistas9 diapositivas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםcsnotes
861 vistas7 diapositivas
סיכום קצר על טורי טיילור por
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילורcsnotes
3.4K vistas4 diapositivas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבcsnotes
1.7K vistas12 diapositivas

Destacado(10)

גיליון ציונים לתלמיד por Asaf Shofar
גיליון ציונים לתלמידגיליון ציונים לתלמיד
גיליון ציונים לתלמיד
Asaf Shofar688 vistas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por csnotes
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
csnotes3.4K vistas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por csnotes
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
csnotes861 vistas
סיכום קצר על טורי טיילור por csnotes
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילור
csnotes3.4K vistas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por csnotes
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
csnotes1.7K vistas
סיכום של הקורס אלגוריתמים por csnotes
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמים
csnotes1.2K vistas
סיכום הקורס במבנים אלגבריים por csnotes
סיכום הקורס במבנים אלגברייםסיכום הקורס במבנים אלגבריים
סיכום הקורס במבנים אלגבריים
csnotes2K vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes5.4K vistas
סיכום קצר של הקורס במבני נתונים por csnotes
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםסיכום קצר של הקורס במבני נתונים
סיכום קצר של הקורס במבני נתונים
csnotes4.6K vistas

Más de csnotes

סיכום של הקרוס למידה עמוקה por
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקהcsnotes
18 vistas12 diapositivas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנהcsnotes
25 vistas66 diapositivas
סיכום על בדיקת לינאריות por
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריותcsnotes
6 vistas2 diapositivas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישוביםcsnotes
8 vistas58 diapositivas
סיכום הקורס באבטחת מידע por
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידעcsnotes
43 vistas41 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
42 vistas17 diapositivas

Más de csnotes(19)

סיכום של הקרוס למידה עמוקה por csnotes
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקה
csnotes18 vistas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por csnotes
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנה
csnotes25 vistas
סיכום על בדיקת לינאריות por csnotes
סיכום על בדיקת לינאריותסיכום על בדיקת לינאריות
סיכום על בדיקת לינאריות
csnotes6 vistas
סיכום הקורס במורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס במורכבות החישוביםסיכום הקורס במורכבות החישובים
סיכום הקורס במורכבות החישובים
csnotes8 vistas
סיכום הקורס באבטחת מידע por csnotes
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידע
csnotes43 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes42 vistas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por csnotes
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
csnotes11 vistas
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
csnotes58 vistas
סיכום בתחשיב היחסים por csnotes
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסים
csnotes27 vistas
סיכום בלוגיקה por csnotes
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקה
csnotes23 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes25 vistas
מבני נתונים por csnotes
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתונים
csnotes21 vistas
Calculus1.pdf por csnotes
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdf
csnotes27 vistas
ModProg.pdf por csnotes
ModProg.pdfModProg.pdf
ModProg.pdf
csnotes15 vistas
סיכום הקורס במבוא להצפנה por csnotes
סיכום הקורס במבוא להצפנהסיכום הקורס במבוא להצפנה
סיכום הקורס במבוא להצפנה
csnotes627 vistas
סיכום במורכבות החישובים por csnotes
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישובים
csnotes437 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes616 vistas
סיכום הקורס בחישוביות por csnotes
סיכום הקורס בחישוביותסיכום הקורס בחישוביות
סיכום הקורס בחישוביות
csnotes1.7K vistas
נספחון קצר בתורת הקבוצות por csnotes
נספחון קצר בתורת הקבוצותנספחון קצר בתורת הקבוצות
נספחון קצר בתורת הקבוצות
csnotes996 vistas

סיכום קצר של אלגברה לינארית ב'

 • 1. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫מטריצה ‪ P‬היא מטריצה יחידה אשר מקיימת את התנאי עבור‬ ‫‪I‬‬ ‫חלק‬ ‫כל ‪.λ ∈ V‬‬ ‫‪.[λ]B = P · [λ]B‬‬ ‫מטריצת מעבר‬ ‫עמודות ‪ P‬הן קוארדינטות אברי בסיס ‪B‬לפי בסיס ‪.B‬‬ ‫קואורדינטות‬ ‫מטריצת המעבר מ־ ‪ B‬ל־‪B‬‬ ‫הגדרה:‬ ‫במידה ואנחנו רוצים לעשות מעבר בכיוון ההפוך, אזי ‪ P‬היא‬ ‫מטריצה הפיכה והמטריצה ההופכית שלה ‪ Q‬עושה את המעבר‬ ‫יהי ‪ V‬ומרחב וקטורי )מימד ‪ n‬מעל שדה ‪ (F‬ויהי = ‪B‬‬ ‫בכיוון ההפוך:‬ ‫} ‪ {α1 , α2 , . . . , αn‬בסיס סדור 1 של ‪ .V‬לכל וקטור ‪α ∈ V‬‬ ‫1− ‪Q = P‬‬ ‫יש הצגה יחידה כצירוף לינארי של אברי ‪ .B‬כלומר, קיימים‬ ‫‪ t1 , t2 , . . . , tn ∈ F‬יחידים כך ש: ‪.α = t1 α1 + · · · + tn αn‬‬ ‫ה־ ‪ti‬־ים נקראים הקואורדינטות של ‪ α‬לפי בסיס ‪ .B‬סימון:‬ ‫טיפ חשוב ויעיל‬ ‫‪ ‬‬ ‫1‪t‬‬ ‫אם יש לנו שני בסיס שצריך לבנות עבורם מטריצת מעבר ואחד‬ ‫‪.‬‬ ‫הבסיסים הוא הבסיס הסטנדרטי, דהיינו: . . . , 2‪ e1 , e‬אזי כדאי‬ ‫¯ ¯‬ ‫‪[α]B =  . ‬‬ ‫.‬ ‫לבנות את מטריצת המעבר מהבסיס הלא סטנדרטי לבסיס‬ ‫‪tn‬‬ ‫הסטנדרטי ואז במידת הצורך למצוא את המטריצה ההופכית.‬ ‫הסיבה: מה שיוצא לנו זאת מטריצה שעמודותיה הם הבסיס‬ ‫‪ [α]B ∈ F n‬־ נקרא וקטור הקואורדינטות של ‪ α‬לפי בסיס ‪.B‬‬ ‫הלא סטנדרטי, בלי חישובים נוספים.‬ ‫דוגמאות:‬ ‫מה עושים אם נתונה לנו מטריצת מעבר ובסיס אחד?‬ ‫עבור וקטור )3 ,2 ,1( = ‪:α‬‬ ‫נניח שנתונה לנו מטריצה ‪ P‬שהיא מטריצת מעבר מבסיס ‪B‬‬ ‫ל־‪ B‬ונתון לנו בסיס ‪ .B‬עלינו למצוא את בסיס ‪.B‬‬ ‫1. }) ,1 ,1 ,1( , )0 ,1 ,1( , )0 ,0 ,1({ = ‪[α]B = ⇐= B‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫מסמנים את בסיס ‪ B‬כך: } ‪ ,B = {β1 , . . . , βn‬כל וקטור‬ ‫1−‬ ‫‪ βi‬שווה לעמודה ה־‪ i‬במטריצה ‪ P‬כפול הבסיס ‪ .B‬כלומר,‬ ‫‪−1‬‬ ‫נניח שבסיס ‪ B‬שגם הוא בעל ‪ n‬מימדים בנוי כך: = ‪B‬‬ ‫3‬ ‫} ‪ ,{α1 , α2 , . . . , αn‬אזי וקטור ‪ βi‬יראה כך:‬ ‫למה? כי אם נכפול כל אחד מאברי ‪ B‬במקדם המתאים‬ ‫‪‬‬ ‫‪P1i‬‬ ‫‪‬‬ ‫)של ‪ ([α]B‬נקבל את ‪.α‬‬ ‫3‪.α = −β1 − β2 + 3β‬‬ ‫‪) [βi ]B =  .  ⇒ β1 = P1i · α1 + · · · + Pni · αn‬תזכורת:‬ ‫‪ . ‬‬ ‫.‬ ‫‪P1n‬‬ ‫)הבסיס‬ ‫‪B‬‬ ‫=‬ ‫2. })1 ,0 ,0( , )0 ,1 ,0( , )0 ,0 ,1({‬ ‫‪ ‬‬ ‫עבור מטריצה ‪ Aij :A‬פירושו האיבר בעמודה ה־‪ i‬ובשורה ה־‪j‬‬ ‫1‬ ‫של המטריצה(.‬ ‫הסטנדרטי( =⇐ ‪[α]B = 2‬‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫אם לעומת זאת נתון לנו ‪ B‬ומטריצה ‪ P‬־ כל מה שעלינו‬ ‫לעשות זה למצוא את המטריצה ההופכית שלה ‪ Q‬ולעשות את‬ ‫מה שכתוב למעלה...‬ ‫למקרה בה הסדר משנה ־ במרחב )‪:M2 (R‬‬ ‫3. דוגמה‬ ‫1 0‬ ‫0 1‬ ‫0 0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫= ‪.B‬‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫,‬ ‫0 0‬ ‫1 0 ‪0  0‬‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫מעבר של וקטור מבסיס אחד לבסיס אחר‬ ‫‪b‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪a b‬‬ ‫= ‪[A]B =   :A‬‬ ‫עבור‬ ‫נניח ויש לנו שני בסיסים )3(‪ B ∈ R‬שהוא הבסיס‬ ‫‪d‬‬ ‫‪c d‬‬ ‫הסטנדרטי ועוד בסיס ‪ C‬בסיס אחר, למשל: = ‪C‬‬ ‫‪c‬‬ ‫})1 ,1 ,1( , )0 ,1 ,1( , )1 ,0 ,1({. כעת נשאלת השאלה, אם יש‬ ‫לנו וקטור ‪ α ∈ B‬כאשר )‪ ,α = (a, b, c‬כיצד ניתן להציג אותו‬ ‫על ידי בסיס ‪ ?C‬כלומר, להציג אותו בצורת ‪.[α]C‬‬ ‫מטריצת המעבר מ־‪ B‬ל־ ‪B‬‬ ‫תשובה‬ ‫עבור שני בסיסים:‬ ‫כל מה שעלינו לעשות הוא לשים את הוקטורים הנ"ל במטריצה,‬ ‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬ו־} ‪.B = {β1 , . . . , βn‬‬ ‫כעמודות)!!!(, לפי הסדר ואז לדרג אותה:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מטריצה המעבר היא: ‪‬‬ ‫0 0 1‬ ‫‪a+b‬‬ ‫‪1 1 1 a‬‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫0 1 0 ‪‬‬ ‫‪a − c  ←− 0 1 1 b ‬‬ ‫. ‪‬‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪0 0 1 b−a+c‬‬ ‫‪1 0 1 c‬‬ ‫‪(P ∈ Mn (F )) P = [α1 ]B‬‬ ‫‪‬‬ ‫···‬ ‫‪[αn ]B ‬‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫כלומר, אם ניקח את וקטור ‪ α‬ונרצה להציג אותו ע"פ בסיס ‪C‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫, אזי:‬ ‫1כלומר, יש משמעות לסדר. אם נשנה את סדר הוקטורים זה יהיה בסיס‬ ‫2כלומר, מטריצה שמוגדרת להיות מטריצת מעבר מ־ ‪ B‬ל־‪B‬‬ ‫אחר.‬ ‫1‬
 • 2. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪a−b‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪ a, b, c) [α]C = ‬הינם רכיבי הוקטור ‪.(α‬‬ ‫‪a−c‬‬ ‫‪‬‬ ‫ב־ ‪ θ‬מעלות )סביב הראשית(.‬ ‫מגידה סיבוב של הוקטור‬ ‫‪y‬‬ ‫‪−a + b + c‬‬ ‫ניתן לרשום זאת כך:‬ ‫בדיקה: נניח ש־ )2− ,1 ,1( = ‪ α‬אזי לפי מה שקיבלנו‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫0‬ ‫‪.[α]C =  3 ‬‬ ‫)2(‪TA : R(2) → R‬‬ ‫2−‬ ‫‪x‬‬ ‫‪cos θ − sin θ‬‬ ‫‪x‬‬ ‫עכשיו, נכפול את הוקטור בבסיס ‪) C‬כלומר, את מקדמי הוקטור‬ ‫‪TA‬‬ ‫=‬ ‫·‬ ‫‪y‬‬ ‫‪sin θ cos θ‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪ [α]C‬בבסיס ‪ (C‬ונקבל:‬ ‫= )2− ,2 − 3 ,2 − 3( = )1 ,1 ,1(·2−)0 ,1 ,1(·3+)1 ,0 ,1(·0‬ ‫‪ (1, 1, −2) = α‬־ וקיבלנו בדיוק את אותו הוקטור!‬ ‫אפשרות נוספת:‬ ‫משפט חשוב‬ ‫למצוא את המטריצה ההופכית:‬ ‫נקבל ־‬ ‫תהי ‪ T : F n → F m‬העתקה לינארית, אזי קיימת מטריצה‬ ‫יחידה ־ ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬כך ש־ ‪) T = TA‬זאת אומרת‬ ‫‪ a‬‬ ‫‪b c ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫0 1− 1‬ ‫‪a−b‬‬ ‫‪ T (¯) = A · x‬לכל ‪.(¯ ∈ F n‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫1 ‪‬‬ ‫‪0 −1  = ‬‬ ‫‪a−c‬‬ ‫‪‬‬ ‫כל העתקה לינארית היא מהצורה הזאת.‬ ‫1 1−‬ ‫1‬ ‫‪−a + b + c‬‬ ‫איך מוצאים את ‪?A‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪II‬‬ ‫חלק‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫· · · ) 1¯( ‪A = T‬‬ ‫‪ e‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪T (¯n )‬‬ ‫‪e ‬‬ ‫העתקות לינאריות‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫הגדרה ותכונות‬ ‫כאשר ‪ e1 , . . . , en‬הם הבסיס הסטנדרטי של ‪.F n‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫העתקה לינארית זאת פונקציה שמעבירה ממרחב וקטורי‬ ‫הערות‬ ‫למרחב וקטורי:‬ ‫‪ T = V → W‬־ אשר שומרת על פעולות המרחב ) ‪V, W‬‬ ‫• סיבוב של 3‪ R‬סביב הראשית הוא העתקה לינארית מ־ 3‪R‬‬ ‫מרחבים וקטורים מעל אותו שדה(.‬ ‫ל־ 3‪) R‬נכון גם לגבי 2‪ .(R‬כנ"ל ביחס לשיקוף ביחס לישר‬ ‫ההעתקה הלינארית חייבת לקיים שתי תכונות:‬ ‫שעובר בראשית.‬ ‫1. שמירה על החיבור: לכל ‪: α, β ∈ V‬‬ ‫)‪.T (α + β) = T (α) + T (β‬‬ ‫• סיבוב סביב נקודה אחרת שהיא לא הראשית ־ אינה‬ ‫העתקה לינארית.‬ ‫2. שמירה על כפל בסקלר: לכל ‪ λ ∈ F‬ולכל: ‪:α ∈ V‬‬ ‫‪T λ·α =λ·T α‬‬ ‫דוגמא 1‬ ‫3. תכונת הלינאריות של ‪) T‬נובעת מ־1 ו־2(:‬ ‫לכל ‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬ולכל ‪ λ1 , . . . , λn ∈ F‬מתקיים:‬ ‫נתונה העתקה לינארית 3‪ T : R3 → R‬ונתון כי:‬ ‫) ‪T (λ1 α1 + · · · + λn αn ) = λ1 T (α1 )+· · ·+λn T (αn‬‬ ‫)0 ,1 ,1( = ) 1¯( ‪.T (¯3 ) = (0, 0, 1) ,T (¯2 ) = (0, 1, 1) ,T‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫.‬ ‫השאלה: מה )‪?T (a, b, c‬‬ ‫פתרון:‬ ‫3‪(a, b, c) = a · e1 + b · e2 + c · e‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫דוגמאות‬ ‫) 3‪= T (a, b, c) = T (a · e1 + b · e2 + c · e‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫)2(‪ . T (x, y, z) = (x + y, x + z) ,T : R(3) → R‬הפונקציה‬ ‫מלינארית ‪:T‬‬ ‫הנ"ל היא כן העתקה לינארית. )אפשרת לבדוק את זה ע"פ‬ ‫) 3¯( ‪= a · T (¯1 ) + b · T (¯2 ) + c · T‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫התנאים שלמעלה ולראות שזה נכון(.‬ ‫)‪= a (1, 1, 0) + b (0, 1, 1) + c (0, 0, 1) = (a, a + b, b + c‬‬ ‫ההעתקה המוגדרת ע"י ‪A‬‬ ‫משפט‬ ‫‪:¯ ∈ F‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫עבור מטריצה כלשהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬ועבור וקטור‬ ‫‪TA : F n → F m , TA (¯) = A · x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל ‪ .F‬נניח ‪ ,dim V = n‬יהי‬ ‫ניתן לומר שכל מטריצה מגדירה העתקה לינארית אחת בלבד...‬ ‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬בסיס של ‪ V‬ויהיו ‪ β1 , . . . , βn‬וקטורים‬ ‫למשל, המטריצה:‬ ‫כלשהם ב־ ‪) W‬לאו דווקא שונים 3(. אזי קיימת העתקה לינארית‬ ‫יחידה ‪ T : V → W‬שמקיימת ‪ T (αi ) = βi‬לכל ‪.1 ≤ i ≤ n‬‬ ‫‪cos θ‬‬ ‫‪− sin θ‬‬ ‫3כלומר, יכול להיות למשל 2‪.β1 = β‬‬ ‫=‪A‬‬ ‫‪sin θ‬‬ ‫‪cos θ‬‬ ‫2‬
 • 3. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫‪ T‬העתקה לינארית ויהיו‬ ‫‪: V‬‬ ‫משפט: תהי ‪→ W‬‬ ‫גרעין ותמונה‬ ‫‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬אזי:‬ ‫הגדרה‬ ‫1. אם ‪ α1 , . . . , αn ∈ V‬תלויים לינארית ב־ ‪ V‬אזי:‬ ‫) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬תלויים לינארית ב־ ‪ .W‬וגם הכיוון‬ ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית.‬ ‫השני הוא נכון: אם ) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬תלויים לינארית‬ ‫גרעין:‬ ‫ב־ ‪ W‬אזי ‪ α1 , . . . , αn‬תלויים ב־ ‪.V‬‬ ‫הגרעין של ‪ T‬מסומן: ‪ ker T‬ומוגדר ע"י:‬ ‫2. ההפך של 1 אינו נכון בד"כ: ‪ α1 , . . . , αn‬בת"ל ⇐‬ ‫} ‪ ker T = {α ∈ V |T (α) = 0W‬־ כלומר, כל הוקטורים ב־ ‪V‬‬ ‫) ‪ T (α1 ) , . . . , T (αn‬בת"ל )וגם כן בכיוון ההפוך(.‬ ‫שמועתקים ל־0, מלבד וקטור האפס עצמו )לכן גם כן מדובר‬ ‫בתת־מרחב, היות וזאת בטוח לא קבוצה ריקה בגלל וקטור ה־0‬ ‫ושאר המאפיינים נשמרים(.‬ ‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ו־∈ ‪α1 , . . . , αn‬‬ ‫תמונה:‬ ‫‪ V‬אם ‪ α1 , . . . , αn‬יוצרים את ‪ V‬אזי ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬ ‫יוצרים את ‪) imT‬ולא את ‪(!W‬‬ ‫התמונה של ‪ T‬מסומנת ‪ imT‬ומוגדרת ע"י:‬ ‫} ‪ imT = {T (α) |α ∈ V } = {β ∈ W‬־ אותו רעיון כמו‬ ‫בתמונה של פונקציה. )גם כאן מדובר בתת מרחב, זאת אינה‬ ‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. אם ‪T‬‬ ‫קבוצה ריקה )יש את וקטור ה־0, וגם כאן שאר התנאים‬ ‫היא חד־חד־ערכית אזי ‪ T‬מעבירה וקטורים בת"ל ב־ ‪V‬‬ ‫נשמרים(.‬ ‫לוקטורים בת"ל ב־ ‪ .W‬כלומר: אם ‪ α1 , . . . , αn‬בת"ל אזי,‬ ‫‪ T (α1 ) , . . . , T (αn ) ∈ W‬בת"ל )ההבדל מהמשפט הקודם‬ ‫]שני משפטים למעלה[ הוא ששמה ‪ T‬אינה בהכרח חד־חד־‬ ‫המימד של ‪ ker T‬נקרא: האפסיות של ‪ T‬ומוסמן ע"י: ) ‪.ν (T‬‬ ‫ערכית.‬ ‫) ‪.ν (T ) = dim (ker T‬‬ ‫מסקנה: אם ‪ T : V → W‬העתקה לינארית חח"ע אזי: אם‬ ‫המימד של ‪ imT‬נקרא הדרגה של ‪ T‬ומסומן ) ‪.r (T‬‬ ‫‪ α1 , . . . , αn‬מהווים בסיס של ‪ ,V‬אז ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬ ‫מהווים בסיס של ‪.imT‬‬ ‫מרחב האפס של ‪ker TA = A‬‬ ‫4‬ ‫מרחב העמודות של ‪imTA = A‬‬ ‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. נניח כי קיים‬ ‫מימד המרחב האפס של ‪) A‬האפסיות( = ) ‪ν (TA‬‬ ‫בסיס } ‪ B = {α1 , . . . , αn‬של ‪ V‬כך ש־ ) ‪T (α1 ) , . . . , T (αn‬‬ ‫)‪r (TA ) = rank (A‬‬ ‫מהווים בסיס ל־ ‪ imT‬אז: ‪ T‬חח"ע.‬ ‫נוסחת המימד:‬ ‫משפט: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית, נניח כי = ‪dim V‬‬ ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ונניח ‪ dim V = n‬אזי:‬ ‫‪ ,dim W = n‬אזי:‬ ‫‪.ν (T ) + r (T ) = n‬‬ ‫‪ T‬היא חח"ע ⇔ ‪ T‬היא על.‬ ‫בהינתן העתקה לינארית ‪T : V → W‬‬ ‫משפט: תהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬אז מימד מרחב האפס של ‪A‬‬ ‫שווה ל־ )‪.n − rank (A‬‬ ‫• כדי למצוא את ‪ ker T‬לוקחים איבר כללי ‪ x ∈ V‬ורושמים‬ ‫¯‬ ‫¯ = )¯( ‪ .T‬מתרגמים שוויון זה למערכת הומוגנית‬ ‫‪x‬‬ ‫0‬ ‫סיכום של המשפטים‬ ‫ופותרים. קבוצת הפתרונות היא הגרעין של ‪.T‬‬ ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. הטענות הבאות שקולות:‬ ‫• כדי לחשב את ‪ ,imT‬לוקחים איבר כללי ‪ ¯ ∈ W‬ו־‬ ‫‪b‬‬ ‫1. ‪ T‬חח"ע.‬ ‫‪ x ∈ V‬ורושמים: ¯ = )¯( ‪ .T‬מתרגמים שווויון זה‬ ‫‪x‬‬ ‫‪b‬‬ ‫¯‬ ‫למערכת לינארית ומוצאים את ה־‪b‬־ים שעבורם מערכת זו‬ ‫2. } ‪.ker (T ) = {0V‬‬ ‫תקינה. ה ‪b‬־ים האלה הם ‪.imT‬‬ ‫3. ‪ T‬מעבירה וקטורים בת"ל ב־ ‪ V‬לוקטורים בת"ל ב־ ‪.W‬‬ ‫– הסברים יותר מפורטים לגבי השיטות מצויות בנספח‬ ‫4. ‪ T‬מעבירה בסיס כלשהו של ‪ V‬לבסיס של ‪.imT‬‬ ‫הקודם.‬ ‫5. קיים בסיס של ‪ V‬שמועבר ע"י ‪ T‬לבסיס של ‪.imT‬‬ ‫משפטים ומסקנות‬ ‫אלגברה של העתקות לינאריות‬ ‫משפט חשוב: תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית. אזי:‬ ‫‪ T‬היא חד־חד־ערכית ⇒⇐ } ‪.ker T = {0V‬‬ ‫הגדרה+סימון‬ ‫מסקנה מהמשפט: תהי ) ‪ A ∈ Mm×n (F‬־ ‪ TA‬היא חד־חד־‬ ‫ערכית ⇔ למערכת ¯ = ‪ A · x‬יש רק פתרון טריוויאלי.‬ ‫0 ¯‬ ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל ‪ .F‬מסמנים ב־) ‪L (V, W‬‬ ‫את כל ההעתקות הלינאריות ‪.T : V → W‬‬ ‫4לגבי איך מוצאים את מרחב האפס של ‪ A‬ואת מרחב העמודות של ‪ A‬ניתן‬ ‫) ‪ L (V‬הוא קיצור של ) ‪L (V, V‬‬ ‫לראות בנספח הקודם.‬ ‫3‬
 • 4. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫‪III‬‬ ‫חלק‬ ‫פעולות חיבור וכפל בסקלר‬ ‫עבור ) ‪ ,T, S ∈ L (V, W‬עבור ‪ ,λ ∈ F‬ועבור וקטור ‪α ∈ V‬‬ ‫איזומורפיזם‬ ‫מוגדרות הפעולות הבאות:‬ ‫חיבור:‬ ‫מבוא קצר:‬ ‫)‪ ,(T + S) (α) = T (α) + S (α‬כמו־כן: ) ‪.T + S ∈ L (V, W‬‬ ‫אם ניקח שני מרחבים וקטורים, למשל: 4‪ R‬ו־ 4]‪ R [X‬נוכל‬ ‫)כלומר, גם החיבור הוא העתקה לינארית(.‬ ‫לראות שמודבר בשני מרבים זהים שפשוט מוצגים אחרת!‬ ‫)‪(T + S) (α + β‬‬ ‫=‬ ‫)‪T (α + β) + S (α + β‬‬ ‫=‬ ‫כלומר, רק הצורה החיצונית שונה. שני מרחבים כאלה נקראים‬ ‫)‪(T + S) (α) + (T + S) (β‬‬ ‫מרחבים איזומורפים.‬ ‫כפל בסקלר:‬ ‫‪.(λT ) (α) = λ · T (α) ,λT : V → W‬‬ ‫) ‪ ,λT ∈ L (V, W‬כלומר, ) ‪λT ∈ L (V, W‬‬ ‫הגדרה + סימון‬ ‫תכונות החיבור והכפל בסקלר, זהות לאלו שהיו במטריצות...‬ ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטורים מעל שדה ‪.F‬‬ ‫איזומורפיזם מ־ ‪ V‬ל־ ‪ W‬זוהי העתקה לינארית שהיא חח"ע ועל.‬ ‫כפל )הרכבה( של העתקות לינאריות‬ ‫אומרים ש־ ‪ V‬איזומורפי ל־ ‪ W‬ורושמים: ‪ V ∼ W‬אם קיים‬ ‫=‬ ‫איזומורפיזם ‪.T : V → W‬‬ ‫תהיינה ‪ T : V → W‬ו־ ‪ S : W → U‬העתקות לינאריות.‬ ‫המכפלה )הרכבה( ‪ ST‬מוגדרת ע"י: ‪ST : V → U‬‬ ‫)ניתן להרכיב שתי העתקות לינאריות כך שהמרחב הוקטורי‬ ‫שאליו מתעתיקה הראשונה, הוא המחרב הוקטורי שממנו‬ ‫משפטים והגדרות‬ ‫מעתיקה ההעתקה השניה(.‬ ‫משפט מרכזי וחשוב:‬ ‫))‪ (ST ) (α) = S (T (α‬לכל ‪.α ∈ V‬‬ ‫יהיו ‪ V‬ו־ ‪ W‬מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה ‪.F‬‬ ‫כמובן ש־) ‪.ST ∈ L (V, U‬‬ ‫‪.dim V = dim W ⇔ V ∼ W‬‬ ‫=‬ ‫זה כמו הרכבה של פונקציות, הדיאגמרה הבאה ממחישה את‬ ‫זה:‬ ‫מסקנה:‬ ‫/ ‪T‬‬ ‫/ ‪S‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪<U‬‬ ‫לכל מרחב וקטורי ‪ V‬ממימד ‪ n‬מעל שדה ‪ F‬מתקיים:‬ ‫‪.V ∼ F n‬‬ ‫=‬ ‫‪ST‬‬ ‫וכמובן שבאותו אופן: )‪(ST ) (λα) = λ (ST ) (α‬‬ ‫בגלל שמדובר במשהו טיפה מורכב אני שם כאן את התכונות:‬ ‫המטריצה המייצגת את ‪T‬‬ ‫תכונות של הכפל )הרכבה(‬ ‫יהיו שני בסיסים: ‪ V‬ו־ ‪ ,W‬כאשר:‬ ‫1. )‪ (T S) R = T (SR‬לכל‬ ‫‪dim V = n, dim W = m‬‬ ‫) ‪.T ∈ L (U, Z) , S ∈ (W, V ) , R ∈ L (V, W‬‬ ‫} ‪ B = {α1 , . . . , αn‬בסיס של ‪,V‬‬ ‫/ ‪R‬‬ ‫/ ‪S‬‬ ‫/ ‪T‬‬ ‫} ‪ C = {β1 , . . . , βm‬בסיס של ‪.W‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫תהי ‪ T‬העתקה לינארית: ‪T : V → W‬‬ ‫2. ‪ (T + S) R = T R + SR‬לכל‬ ‫‪‬‬ ‫אזי:‬ ‫‪‬‬ ‫) ‪ T, S ∈ L (W, V‬ו־) ‪.R ∈ L (V, W‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫3. ‪ T (R + S) = T R + T S‬לכל‬ ‫‪[T ]B =  [T (α1 )]B‬‬ ‫‪‬‬ ‫···‬ ‫‪[T (αn )]B ‬‬ ‫‪‬‬ ‫) ‪ T ∈ L (W, U‬ו־) ‪.R, S ∈ L (V, W‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫4. )‪.a, b ∈ F (aT ) (bS) = (ab) (T S‬‬ ‫ו־ ‪ [T ]B‬נקראת גם המטריצה המייצגת של ‪ T‬ע"פ בסיס ‪.B‬‬ ‫‪B‬‬ ‫והיא קיצר של המטריצה המייצגת: ‪.[T ]B‬‬ ‫)‪ B‬לא חייב להיות הבסיס הסטנדרטי. במידה והוא לא הבסיס הסטנדרטי אפשר למצוא‬ ‫את וקטור המעבר מ־‪ B‬לבסיס הסטנדרטי בסעיף 1 בנספח של מעבר בין בסיסים(.‬ ‫העתקה הפוכה‬ ‫‪B‬‬ ‫‪ [T ]C‬־ מטריצת המייצגת של ‪ C‬לפי אברי ‪ .B‬כלומר: עמודות‬ ‫תהי ‪ T : V → W‬העתקה לינארית ונניח כי ‪ T‬היא חח"ע ועל.‬ ‫המטריצה הן אברי ‪ (αi ) B‬לאחר ההעתקה הלינארית ) ‪T (αi‬‬ ‫אזי קיימת ל־ ‪ T‬העתקה )פונקציה( הפוכה ‪T −1 : W → V‬‬ ‫ע"פ בסיס ‪ C‬־ ‪) [T (αi )]C‬לגבי השלב האחרון, ההצגה ע"פ בסיס ‪ ,C‬ניתן‬ ‫לראות איך ניתן לעשות זאת בסעיף 1 בנספח של המעבר בין בסיסים(.‬ ‫שמקיימת: ‪.T −1 · T = IW ,T · T −1 = IV‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫אם ) ‪) T ∈ L (V‬ממרחב לעצמו( אז לכל מספר טבעי ‪ n‬־ ‪T‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫מוגדרת ע"י: ‪T n = T · T · · · T‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪[T ]C =  [T (α1 )]C‬‬ ‫‪‬‬ ‫···‬ ‫‪[T (αn )]C ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n times‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫למשל: אם )2(‪ T : R(2) → R‬היא סיבוב סביב הראשית ב־ ◦06,‬ ‫ומתקיים:‬ ‫אזי 2 ‪ T‬היא סיבוב סביב הראשית ב־ ◦021 מעלות.‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ [T (α)]C = [T ]B · [α]B‬לכל ‪α ∈ V‬‬ ‫4‬
 • 5. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫העתקה לכסינה‬ ‫דימיון מטריצות‬ ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהי } ‪B = {α1 , ..., αn‬‬ ‫משפט חשוב:‬ ‫בסיס של ‪ [T ]B .V‬היא מטריצה אלכסונית אם"ם כל איברי‬ ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהיו ‪ B‬ו־‪ C‬בסיסים של‬ ‫הבסיס ‪ B‬הם וקטורים עצמיים של ‪ ,T‬ובמקרה זה:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪λ1 · · · O‬‬ ‫‪ [T ]C = P‬כאשר ‪ P‬היא מטריצת‬ ‫1−‬ ‫אזי: ‪· [T ]B · P‬‬ ‫. ‪[T ]B = ‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫המעבר מ־‪ C‬ל־‪.B‬‬ ‫. ‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪O · · · λn‬‬ ‫כאשר לכל ‪ λi 1 ≤ i ≤ n‬הוא הערך העצמי המתאים לוקטור‬ ‫העצמי ‪.αi‬‬ ‫הגדרה‬ ‫יהיו שתי מטריצות ) ‪ .A, B ∈ Mm×n (F‬אומרים ש־‪ A‬דומה‬ ‫הגדרה‬ ‫ל־‪ B‬ורושמים ‪ A ∼ B‬אם קיימת מטריצה הפיכה‬ ‫=‬ ‫) ‪ P ∈ Mn (F‬כך ש־ ‪.B = P −1 · A · P‬‬ ‫העתקה לינארית ‪ T : V → V‬נקראת העתקה לכסינה אם קיים‬ ‫בעיקרון, אכשר מדובר על דימיון מטריצות מדובר על שתי‬ ‫בסיס ‪ B‬כך ש־ ‪ [T ]B‬היא מטריצה אלכסונית.‬ ‫מטרצות המייצגות את אותה העתקה: ‪ ,T : V → V‬רק לפי‬ ‫העתקה לינארית ‪ ⇔ T : V → V‬קיים בסיס ‪ B‬של ‪ V‬שכל‬ ‫בסיסים שונים.‬ ‫האיברים הם וקטורים עצמיים של ‪.T‬‬ ‫במקרה ו־‪ ,dim V = n‬אזי:‬ ‫העתקה ‪ T : V → V‬תהיה העתקה לכסינה ⇔ קיימים ‪n‬‬ ‫משפט חשוב‬ ‫וקטורים עצמיים בלתי־תלויים לינארית של ‪ T‬ב־ ‪.V‬‬ ‫תהיינה ) ‪ A, B ∈ Mn (F‬אם ‪ A ∼ B‬אזי:‬ ‫=‬ ‫של‬ ‫עצמיים‬ ‫וערכים‬ ‫עצמיים‬ ‫וקטורים‬ ‫1. )‪.det (A) = det (B‬‬ ‫מטריצות‬ ‫2. )‪.tr (A) = tr (B‬‬ ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהי ‪ B‬בסיס של ‪.V‬‬ ‫‪T (α) = λα ⇔ [T (α)]B = [λα]B‬‬ ‫3. )‪.rank (A) = rank (B‬‬ ‫‪⇔ [T ]B · [α]B = λ · [α]B‬‬ ‫הערה: אלו הם תנאים הכרחיים לדמיון מטריצות אך אינם‬ ‫‪matrix A‬‬ ‫תנאים מספיקים. לכן משתמים בהם כדי להראות ששתי‬ ‫מטריצות אינן דומות!‬ ‫הגדרה‬ ‫תהי ) ‪ ,A ∈ Mn (F‬אם קיים וקטור ‪ 0 = x ∈ F‬וקיים סקלר‬ ‫¯‬ ‫‪ λ ∈ F‬כך ש־‪ ,A · x = λ · x‬אז אומרים ש־‪ λ‬הוא ערך עצמי של‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫‪IV‬‬ ‫חלק‬ ‫‪ A‬ו־‪ x‬הוא וקטור עצמי של ‪ A‬השייך )מתאים( לערך העצמי ‪.λ‬‬ ‫¯‬ ‫חשוב לזכור: להעתקה לינארית ‪ T : V → V‬ולמטריצה‬ ‫ערכים עצמיים, וקטורים‬ ‫המציגה אותה לפי בסיס כלשהו, יש אותם ערכים עצמיים ואותם‬ ‫וקטורים עצמיים.‬ ‫עצמיים ולכסון‬ ‫הגדרה מדויקת יותר‬ ‫הגדרה‬ ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית ויהיה ‪ B‬בסיס של ‪.V‬‬ ‫נסמן: ‪:A = [T ]B‬‬ ‫נוסח ראשון‬ ‫1. עבור ‪ λ :λ ∈ F‬הוא ערך עצמי של ‪ λ ⇔ T‬הוא ערך‬ ‫תהי ‪ T : V → V‬העתקה לינארית. אם קיים וקטור ∈ ‪0 = α‬‬ ‫עצמי של ‪.A‬‬ ‫‪ V‬וקיים סקלר ‪ λ ∈ F‬כך ש־‪ .T (α) = λ · α‬אומרים ש־‪λ‬‬ ‫הוא ערך עצמי של ‪ T‬ו־‪ α‬הוא וקטור עצמי של ‪ ,T‬המתאים‬ ‫2. עבור ‪ α :α ∈ V‬הוא וקטור עצמי של ‪ T‬המתאים לע"ע ‪λ‬‬ ‫)שייך( לערך העצמי ‪.λ‬‬ ‫⇔ ‪ [α]B‬הוא וקטור עצמי של ‪ A‬המתאים לע"ע ‪.λ‬‬ ‫במילים אחרות:‬ ‫נוסח שני‬ ‫1. ‪ λ‬הוא ערך עצמי של ‪ ⇔ A‬יש וקטור ‪ ¯ = x ∈ F n‬כך‬ ‫0‬ ‫¯‬ ‫1. ‪ λ‬הוא ערך עצמי של ‪ ⇔ T‬קיים וקטור ‪ 0 = α ∈ V‬כך‬ ‫ש־ ‪.A · x = λ · x‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫ש־‪.T (α) = λ · α‬‬ ‫2. ‪ x‬הוא וקטור עצמי של ‪ x = ¯ ⇔ A‬וקיים סקלר ‪λ ∈ F‬‬ ‫0 ¯‬ ‫¯‬ ‫2. ‪ α‬הוא וקטור עצמי של ‪ α = 0 ⇔ T‬ויש סקלר ‪λ ∈ F‬‬ ‫כך ש־ ‪.A · x = λ · x‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫כך ש־‪.T (α) = λ · α‬‬ ‫5‬
 • 6. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫אי־שיוויון קושי־שוורץ‬ ‫חישוב ערכים עצמיים של מטריצה‬ ‫לכל שני וקטורים ‪ V ) α, β ∈ V‬־ מרחב אוקלידי( מתקיים:‬ ‫עבור מטריצה ‪ A‬נגדיר את הפולינום )‪: CA (x‬‬ ‫‪|(α, β)| ≤ α · β‬‬ ‫)‪ ,CA (x) = det (x · I − A‬למשל, עבור המטריצה ב־)‪:M2 (R‬‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫‪(α, β) ≤ α · β‬‬ ‫1−‪x‬‬ ‫0‬ ‫0 1‬ ‫‪CA (x) = det‬‬ ‫,‬ ‫‪− α · β ≤ (α, β) ≤ α · β‬‬ ‫3−‬ ‫4+‪x‬‬ ‫4− 3‬ ‫2‬ ‫או צורה אחרת:‬ ‫4 − ‪CA (x) = (x − 1) (x + 4) = x + 3x‬‬ ‫‪n‬‬ ‫2‬ ‫‪n‬‬ ‫‪n‬‬ ‫משווים את )‪ CA (x‬ל־0 ופתרונות המשוואה הם הערכים‬ ‫‪ai · bi‬‬ ‫≤‬ ‫2‪a‬‬ ‫‪i‬‬ ‫·‬ ‫2‪b‬‬ ‫‪i‬‬ ‫1=‪i‬‬ ‫1=‪i‬‬ ‫1=‪i‬‬ ‫העצמיים של המטריצה 5.‬ ‫4− = 2‪λ1 = 1, λ‬‬ ‫זוית בין וקטורים ‪α, β‬‬ ‫|)‪|(α,β‬‬ ‫מציאת וקטורים עצמיים של מטריצה‬ ‫= ‪.θ‬‬ ‫= )‪(α, β‬‬ ‫= ‪ cos θ‬ונהוג לסמן: )‪(β, α‬‬ ‫‪α · β‬‬ ‫לאחר שמצאנו את הערכים העצמיים, עושים את הדבר הבא:‬ ‫עבור כל אחד מהערכים העצמיים ־ ‪ ,λi‬פותרים את המערכת‬ ‫נירמול וקטור )וקטור יחידה(‬ ‫ההומוגנית הבאה:‬ ‫אם 0 = ‪ α‬במרחב אוקלידי ‪ ,V‬אזי, נירמול הוקטור פירושו‬ ‫¯ = ‪(λi · I − A) x‬‬ ‫0 ¯‬ ‫ליצור וקטור שהנורמה )אורך( שלו הוא 1 והוא בכיוון הוקטור‬ ‫מדרגים את המטריצה וכך מוצאים וקטור עצמי, למשל:‬ ‫‪.α‬‬ ‫ניקח את המטריצה שלמעלה ואת הערך העצמי 1:‬ ‫‪α‬‬ ‫‪α‬‬ ‫1‬ ‫‪.ˆ = α = α · α‬‬ ‫0 0 0‬ ‫עבור שני וקטורים ‪:α, β ∈ V‬‬ ‫0 5 3‬ ‫‪ α = β‬־ ‪ α‬הוא כפולה בסקלר חיובי של ‪) β‬ולהפך(.‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫‪5t‬‬ ‫ˆ‬ ‫= 1‪v‬‬ ‫‪t∈R‬‬ ‫‪ α = −β‬־ ‪ α‬הוא כפולה בסקלר שלילי של ‪) β‬ולהפך(.‬ ‫ˆ‬ ‫‪−3t‬‬ ‫‪ α = ±β‬־ ‪ α‬ו־‪ β‬הם בת"ל.‬ ‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫5‬ ‫= 1‪B‬‬ ‫3−‬ ‫קבוצה אורתוגונלית ואורתנורמלית‬ ‫ליכסון מטריצה‬ ‫קבוצה אורתוגונלית‬ ‫יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית. תהי } ‪ K = {α1 , . . . , αn‬קבוצת‬ ‫אומרים ש־‪ (A ∈ Mn (F )) A‬לכסינה אם ‪ A‬דומה למטריצה‬ ‫וקטורים ב־ ‪.V‬‬ ‫אלכסונית, כלומר, קיימת מטריצה אלכסונית: ) ‪D ∈ Mn (F‬‬ ‫‪ K‬היא קבוצה אורתוגונאלית אם ‪ K‬אינה מכילה את וקטור‬ ‫ומטריצה הפיכה: ) ‪ P ∈ Mn (F‬כך שמתקיים:‬ ‫האפס ולכל ‪ 1 ≤ i, j ≤ n‬מתקיים: אם ‪ i = j‬אזי: ‪.αi ⊥αj‬‬ ‫‪.D = P −1 · A · P‬‬ ‫קבוצה אורתונורמלית‬ ‫אם זה מתקיים אומרים ש־ ‪ P‬מלכסנת את ‪) A‬כלומר, ‪ P‬הפיכה‬ ‫זוהי קבוצה אורתוגונאלית רק שהנורמה )אורך( של כל‬ ‫ו־ ‪ P −1 · A · P‬היא מטריצה אלכסונית(.‬ ‫הוקטורים היא 1.‬ ‫‪P‬־ בנויה מהוקטורים העצמיים של ‪) A‬הסדר לא משנה...(.‬ ‫משפט: כל קבוצה אורתוגונאלית של וקטורים במרחב אוקלידי‬ ‫‪D‬־ מטריצת אלכסונית של הערכים העצמיים של ‪.A‬‬ ‫‪ V‬היא בת"ל.‬ ‫משפט חשוב: יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית ממימד ‪ n‬ויהי‬ ‫} ‪ B = {β1 , ..., βn‬בסיס אורתונורמלי של ‪.V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חלק‬ ‫לכל ‪:α ∈ V‬‬ ‫‪n‬‬ ‫=‪α‬‬ ‫‪(α, βi ) ·βi‬‬ ‫1=‪i‬‬ ‫מרחבי מכפלה פנימית‬ ‫‪ti ∈R‬‬ ‫‪‬‬ ‫וגם:‬ ‫‪‬‬ ‫)מרחב שיש בו מכפלה סקלרית(‬ ‫) 1‪(α, β‬‬ ‫.‬ ‫‪[α]B = ‬‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫) ‪(α, βn‬‬ ‫הגדרה‬ ‫משפט:‬ ‫יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית ממימד ‪ ,n‬ויהי } ‪B = {α1 , ..., αn‬‬ ‫יהי ‪ V‬מ"ן מעל ‪ .R‬מכפלה פנימית על ‪ V‬זוהי פונקציה‬ ‫בסיס כלשהו של ‪ .V‬אזי, קיים בסיס אורתונורמלי = ‪B‬‬ ‫המתאימה לכל זוג וקטורים ‪ α, β ∈ V‬מספר ממשי ב־‪ R‬אשר‬ ‫} ‪ {β1 , ..., βn‬של ‪ V‬כך שלכל ‪:1 ≤ k ≤ n‬‬ ‫מסומן: )‪.(α, β‬‬ ‫} ‪.sp {α1 , ..., αk } = sp {β1 , ..., βk‬‬ ‫מ"ו מעל ‪ R‬שעליו מוגדרת מכפלה פנימית ומקיים את ארבעת‬ ‫כעת נסמן: } ‪:B = {β1 , ..., βn‬‬ ‫האכסימות נקרא: מרחב מכפלה פנימית או מרחב אוקלידי.‬ ‫1‬ ‫‪1 i=j‬‬ ‫= 2 )‪ α = (α, α‬־ האורך של ‪ α‬מראשית הצירים.‬ ‫)‪(α, α‬‬ ‫= ) ‪(βi , βj‬‬ ‫‪ B‬הוא בסיס א"נ של ‪⇔ V‬‬ ‫‪0 i=j‬‬ ‫‪n‬‬ ‫וגם: ) ‪.(α, β) = i=1 (α, βi ) · (β, βj‬‬ ‫5לא תמיד חייבים להיות ערכים עצמיים ב־‪.R‬‬ ‫6‬
 • 7. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫‪‬‬ ‫0 = ) 1‪ (α, β‬‬ ‫‪‬‬ ‫בסיס‬ ‫ליצירת‬ ‫גרהם־שמידט‬ ‫תהליך‬ ‫.‬ ‫זו תמיד מערכת הומוגנית. מרחב הפתרונות‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫אורתונורמלי‬ ‫‪‬‬ ‫0 = ) ‪(α, βk‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫⊥‬ ‫שלה הוא: ‪ .U‬‬ ‫נתון לנו בסיס } ‪ .B = {α1 , ..., αn‬תהליך גרהם־שמידט יוצר‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫לנו בסיס אורתונורמלי ) ‪:(B‬‬ ‫למשל, ב־ )4(‪ R‬־ )3 ,1 ,0 ,1( ,)1 ,1− ,2 ,1( ‪ .U = sp‬ניקח‬ ‫1‪α‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫= 1‪.β‬‬ ‫1‪α‬‬ ‫1.‬ ‫1‪β‬‬ ‫2‪β‬‬ ‫וקטור )4(‪ ,α = (x, y, z, w) ∈ U ⊥ ,α ∈ R‬אזי ‪ ,α⊥U‬לכן:‬ ‫2. עבור: 1 − ‪: k = 1, ..., n‬‬ ‫בשביל למצוא את ⊥ ‪ U‬צריך לפתור את המערכת ההומוגנית:‬ ‫0 = ) 2‪.(α, β1 ) = 0, (α, β‬‬ ‫‪k‬‬ ‫כדאי לזכור: ‪ .V ⊥ = {0} , 0⊥ = V‬ב־ )3(‪) R‬עם המכפלה‬ ‫− 1+‪γk+1 = αk‬‬ ‫)א( ‪(αk+1 , βi ) ·βi‬‬ ‫1=‪i‬‬ ‫הסטנדרטית( ־ המשלים הא"ג של מישור דרך הראשית, הוא‬ ‫‪∈R‬‬ ‫הישר דרך הראשית שמאונך למישור.‬ ‫1+‪γk‬‬ ‫= 1+‪βk+1 = γk‬‬ ‫ˆ‬ ‫1+‪γk‬‬ ‫)ב(‬ ‫המישור הא"ג של ישר דרך הראשית, זה המישור דרך הראשית‬ ‫שמאונך לישר.‬ ‫לבסוף: } ‪. B = {β1 , ..., βn‬‬ ‫היטל אורתוגונאלי‬ ‫שימוש בתהליך גרהם שמידט כדי לחשב מטריצת‬ ‫משפט: יהי ‪ V‬ממ"פ, ויהי ‪ U‬תת־מרחב ממימד סופי של ‪.V‬‬ ‫סיבוב סביב ישר שעובר בראשית‬ ‫אזי לכל וקטור ‪ ,α ∈ V‬קיים וקטור של ‪ α‬על ‪ U‬יחי ־ ‪γ ∈ U‬‬ ‫מטריצת הסיבוב היא ב־ )3(‪ R‬סביב ישר שעובר דרך הראשית‬ ‫כך ש־ ‪ .α − γ⊥U‬בנוסף, ‪ γ‬זה מקיים: ‪α − β > α − γ‬‬ ‫בזיות ‪.θ‬‬ ‫לכל: ‪.γ = β ∈ U‬‬ ‫כדאי גם לזכור ש־ 2 ‪... α + β 2 = α 2 + β‬‬ ‫1. לוקחים את וקטור הכיוון ‪ u‬של הישר.‬ ‫¯‬ ‫וקטור זה )‪ (γ‬נקרא ההיטל האורתוגונאלי של ‪ α‬על ‪ U‬ומסומן:‬ ‫‪ P rojU α‬או ‪ PU α‬והוא וקטור ב־ ‪ ,U‬הקרוב ביותר ל־‪ α‬ב־ ‪U‬‬ ‫2. מוסיפים ל־‪ u‬שני וקטורים )פשוטים ככל האפשר, או שני‬ ‫¯‬ ‫ומקיים גם: ‪.α − PU α⊥U‬‬ ‫‪u‬‬ ‫וקטורים שניצבים לישר ¯, ואז צריך רק לנרמל אותם(, כך‬ ‫דרך לחישוב ‪:P rojU α‬‬ ‫ששני הוקטורים ו־‪ u‬יהוו בסיס ל־ )3(‪.R‬‬ ‫¯‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ P rojU α = i=1 (α, βi ) · βi‬־ כאשר ‪ β1 , ..., βk‬בסיס א"נ‬ ‫של ‪.U‬‬ ‫3. מפעילים את תהליך גרהם־שמידט על הבסיס לקבלת‬ ‫בסיס אורתונורמלי: } 3‪ B = {¯1 , u2 , u‬כאשר 1‪ u‬זה‬ ‫¯‬ ‫¯ ¯ ‪u‬‬ ‫הוקטור המנורמל של וקטור ¯. )צריך לוודא ש־ 1‪ u‬הוא‬ ‫‪u‬‬ ‫סכום וסכום ישר‬ ‫‪u‬‬ ‫בכיוון של ¯, אחרת צריך להפוך את סדר הקטורים(.‬ ‫יהיו ‪ U, W‬תתי־מרחבים של ‪ U + W .V‬־ תת־מרחב של ‪.V‬‬ ‫‪ V = U + W‬אם"ם כל וקטור ‪ α ∈ V‬ניתן להצגה כסכום של‬ ‫4. מחשבים את ‪.[T ]B‬‬ ‫וקטור מ־ ‪ U‬ווקטור מ־ ‪.W‬‬ ‫5. מחשבים את ‪ [T ]E‬־ המטריצה המציגה את ‪ T‬לפי‬ ‫במקרה זה אומרים ש־ ‪ V‬הוא סכום של ‪ U‬ו־ ‪.W‬‬ ‫הבסיס הסטנדרטי )זוהי המטריצה המבוקשת( תוך שימשו‬ ‫אם בנסוף לכך מתקיים: }0{ = ‪ ,U ∩ W‬אזי אומרים ש־ ‪V‬‬ ‫במטריצת המעבר.‬ ‫הוא סכום ישר של ‪ U‬ו־ ‪ W‬ורושמים ־ ‪.V = U ⊕ W‬‬ ‫‪W‬‬ ‫=‬ ‫‪.U‬‬ ‫}‪= {(x, y, 0) |x, y ∈ R‬‬ ‫דוגמא:‬ ‫הערה: מטריצת מעבר בין בסיסים א"נ היא תמיד מטריצה א"ג.‬ ‫}‪ .Z = {(0, y, z) |y, z ∈ R} ,{(0, 0, z) |z ∈ R‬אזי = ‪V‬‬ ‫‪ ,U ⊕ W‬אבל לעומת זאת ־ ‪.V = U ⊕ Z‬‬ ‫משפט: ‪ ⇔ V = U ⊕ W‬כל וקטור ‪ α ∈ V‬ניתן להצגה יחידה‬ ‫היטלים‬ ‫כסכום של וקטור מ־ ‪ U‬ווקטור מ־ ‪.W‬‬ ‫עוד כמה דברים שכדאי לזכור:‬ ‫הגדרה: יהי ‪ V‬מרחב מכפלה פנימית, יהי ‪ α ∈ V‬ויהי ‪ U‬־‬ ‫תת־מרחב של ‪ .V‬אומרים ש־‪ α‬ניצבל־ ‪ U‬ומסמנים ‪ α⊥U‬אם‬ ‫• אם ‪ V = U ⊕W‬אזי ‪ .dim V = dim U ⊕dim W‬כלומר:‬ ‫‪ α⊥β‬לכל ‪.β ∈ U‬‬ ‫‪. dim U ⊕ W = dim U + dim W‬‬ ‫כדאי לזכור )הערה(: אם } ‪{β1 , ..., βk‬הוא בסיס של ‪ ,U‬אז‬ ‫‪ α⊥βi ⇔ α⊥U‬לכל ‪.1 ≤ i ≤ k‬‬ ‫• באופן כללי: − ‪dim (U + W ) = dim U + dim W‬‬ ‫סימון והגדרה:‬ ‫) ‪ ,dim (U ∩ W‬ולכן ־ אם ‪ V = U + W‬וגם ־ = ‪dim V‬‬ ‫= ⊥‪U‬‬ ‫יהי ‪ U‬תת־מרחב של ‪ .V‬מסמנים: ‪α ∈ V α⊥U‬‬ ‫‪ dim U + dim W‬אזי: ‪.V = U ⊕ W‬‬ ‫)כלומר, על הוקטורים שניצבים לאותו תת־תרחב(.‬ ‫• ⊥ ‪ ,V = U ⊕ U‬לכן: ⊥ ‪ ,dim V = dim U + dim U‬וגם:‬ ‫⊥ ‪ U‬נקראה המשלים האורתוגונאלי של ‪ U ⊥ ) .U‬הוא תת־מרחב‬ ‫אם } ‪ {α1 , ..., αk‬בסיס א"נ של ‪ U‬ואם } ‪{β1 , ..., βm‬‬ ‫של ‪.(V‬‬ ‫בסיס א"נ של ‪ W‬אזי ־ ‪ α1 , ..., αk , β1 , ..., βm‬בסיס א"נ‬ ‫כדי לחשב את ⊥ ‪) U‬כאשר ‪ U‬נתון(, בוחרים בסיס של ‪U‬‬ ‫של ‪.V‬‬ ‫) ‪ (β1 , ..., βk‬ומחפשים את הוקטור ‪ α ∈ V‬שמקיים:‬ ‫7‬
 • 8. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫הגדרה: אומרים ש־‪ A‬לכסינה אורתוגונאלית אם קיימת‬ ‫תכונות של העתקה:‬ ‫מטריצה ‪ P‬ב־)‪ Mn (R‬כך ש־ ‪ P t AP‬היא מטריצה אלכסונית.‬ ‫‪.PU (α) = P rojU α ,PU : V → V‬‬ ‫)כלומר, אם קיימת מטריצה א"ג ‪ P‬שמלכסנת את ‪ .(A‬במילים‬ ‫‪ PU .PU = PU ,ker PU = U ⊥ ,imPU = U‬מטילה את ‪V‬‬ ‫2‬ ‫אחרות: ‪ A‬לכסינה א"ג אם"ם ‪ A‬דומה א"ג למטריצה אלכסונית.‬ ‫על ‪ U‬במקביל ל־ ⊥ ‪.U‬‬ ‫כמובן שמטריצה לכסינה א"ג היא מטריצה לכסינה, אבל ההפך‬ ‫מטריצה אורתוגונאלית:‬ ‫אינו נכון.‬ ‫‪ A‬א"ג ⇔‪A · At = At · A = I‬‬ ‫משפט חשוב ביותר: ‪ A‬מטריצה לכנסינה א"ג ⇔ ‪ A‬סימטרית.‬ ‫שורות ‪ A‬מהוות בסיס א"נ ל־ )‪ R(n‬עם מכפלה סטנדרטית.‬ ‫עובדה: אם ‪ A‬סימטרית אזי היא גם לכסינה.‬ ‫עמודות ‪ A‬מהוות בסיס א"נ ל־ ‪ Rn‬עם מכפלה סטנדרטית.‬ ‫עובדה: ו"ע השייכים לע"ע שונים של מטריצה סימטרית ניצבים‬ ‫כדאי לזכור: ‪ (¯, v ) = ut · v‬ולכן גם: ) ‪(A · x, y) = (¯, At · y‬‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫¯ ‪u‬‬ ‫¯ ¯‬ ‫זה לזה.‬ ‫ואם ‪ A‬א"ג: ‪. A · x = x‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫אם ‪ V = U ⊕ W‬אזי לכל וקטור ‪ α ∈ V‬קיימים וקטורים‬ ‫ליכסון מטריצה א"ג הוא כמו ליכסון של מטריצה רגילה רק עם‬ ‫יחידים, ‪ β ∈ U‬ו־ ‪ γ ∈ W‬כך ש־‪ β .α = β + γ‬נקרא ההיטל‬ ‫תוספת אחת ־ מבצעים את תהליך גרהם־שמידט על כל אחד‬ ‫של ‪ α‬על ‪ U‬במקביל ל־ ‪ .W‬ניתן לסמן אותו: )‪.P rojU W (α‬‬ ‫מהבסיסים של המרחבים העצמיים, כדי להפוך בסיסים אלה‬ ‫איך לחשב את ההיטל?‬ ‫לבסיסים א"נ!!!‬ ‫בוחרים בסיס ‪α1 , ..., αk‬של ‪ U‬ובסיס ‪ β1 , ..., βm‬של ‪ W‬היות‬ ‫איך למצוא בסיס א"נ ‪ B‬של ‪ V‬כך ש־ ‪ [T ]B‬תהיה מטריצה‬ ‫ו־ ‪ V = U ⊕ W‬חייב להתקיים: ‪ α1 , ..., αk , β1 , ..., βm‬בסיס‬ ‫אלכסונית?‬ ‫של ‪ .V‬כעת, קיימים סקלרים ‪ t1 , ..., tk , s1 , ..., sm‬יחידים, כך‬ ‫ש־ ‪α = t1 · α1 + · · · + tk · αk + s1 · β1 + · · · + sm · βm‬‬ ‫1. בוחרים בסיס א"נ ‪ E‬של ‪ V‬ומחשבים את המטריצה ‪.[T ]E‬‬ ‫‪∈U‬‬ ‫‪∈W‬‬ ‫‪W‬‬ ‫=‬ ‫‪,U‬‬ ‫=‬ ‫}0 = ‪{(x, y, z) |x − y + z‬‬ ‫דוגמא:‬ ‫2. אם ‪ [T ]E‬אינה סימטרית, אז לא קיים בסיס כנדרש.‬ ‫}‪.{(x, x, x) |x ∈ R‬‬ ‫3. אם ‪ [T ]E‬סימטרית אז מלכסנים את ‪ [T ]E‬א"ג, כלומר,‬ ‫בסיס של ‪ U‬־ })1 ,1 ,0( , )0 ,1 ,1({, בסיס של ‪ W‬־‬ ‫מוצאים מטריצה אלכסונית ‪ D‬ומטריצה א"ג ‪ P‬כך ש־‬ ‫})1 ,1 ,1({.‬ ‫‪ .P t · [T ]E · P = D‬אח"כ לוקחים את הבסיס ‪ B‬ש־‬ ‫})1 ,1 ,1( , )1 ,1 ,0( , )0 ,1 ,1({ ־ בסיס של )3(‪.R‬‬ ‫‪P‬היא מטריצת המעבר ממנו ל־‪) E‬אם ‪ E‬הוא הבסיס‬ ‫נמצא את הסקלרים שמקיימים: + )0 ,1 ,1( 1‪(a, b, c) = t‬‬ ‫הסטנדרטי של של ‪ Rn‬אז ‪ B‬הוא למעשה העמודות של‬ ‫)1 ,1 ,1( 3‪ .t2 (0, 1, 1) + t‬פותרים את מערכת המשוואות,‬ ‫‪ [T ]B = D .(P‬כנדרש.‬ ‫כאשר הוקטורים הם העמודות, ולבסוף מקבלים:‬ ‫)1 ,1 ,1( )‪(a, b, c) = (b − c) (1, 1, 0) + (b − a) (0, 1, 1) + (c − b + a‬‬ ‫)‪T (a,b,c‬‬ ‫‪VI‬‬ ‫חלק‬ ‫ולכן: )‪.T (a, b, c) = (b − c, 2b − a − c, b − a‬‬ ‫משפט: ‪ T : V → V‬העתקה לינארית שמקיימת ‪,T 2 = T‬‬ ‫תבניות ריבועיות‬ ‫נסמן: ‪ ,imT = U, ker T = W‬אזי: ‪ V = U ⊕ W‬וגם: ‪T‬‬ ‫היא ההטלה של ‪ V‬על ‪ U‬במקביל ל־ ‪.W‬‬ ‫אם ‪ TA (¯) = A · x‬אזי: ‪ TA‬היא הטלה ⇔ ‪ A2 = A‬ובמקרה‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫1‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫‪. A ∈ Mn (R) ,qA : Rn → R ,¯ = ‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪‬‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫זה ‪ TA‬היא הטלה של ‪ F n‬על מרחב העמודות של ‪ A‬במקביל‬ ‫.‬ ‫‪‬‬ ‫למרחב האפס של ‪.A‬‬ ‫‪xn‬‬ ‫העתקה אורתוגונאלית:‬ ‫¯‪ qA (¯) = xt · A‬לכל ‪ ,¯ ∈ Rn‬פונקציה זו היא תמיד תבנית‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫‪ T‬העתקה א"ג אם"ם:‬ ‫ריבועית.‬ ‫1. )‪.(T (α) , T (β)) = (α, β‬‬ ‫לכל תבנית ריבועית קיימת מטריצה ‪ ,A‬אבל היא אינה יחידה!‬ ‫2. ‪. T (α) = α‬‬ ‫חשוב לזכור ־ לכל תבנית ריבועית קיימת מטריצה סימטרית‬ ‫3. ‪ T‬שומרת על הזויות בין וקטורים )בכיוון ההפוך זה לאו‬ ‫יחידה. כך ש־¯‪.q (¯) = xt A‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪¯ x‬‬ ‫דווקא נכון...(.‬ ‫עבור ‪ A‬סימטרית:‬ ‫4. ‪ T‬חח"ע.‬ ‫‪ = Aii‬המקדם של 2‪ x‬בתבנית ‪.q‬‬ ‫‪i‬‬ ‫5. ‪ T‬מעבירה בסיס א"נ )כלשהו( של ‪ V‬לבסיס א"נ אחר של‬ ‫ועבור ‪ 1 = Aij = Aji :i = j‬מקדם ‪) xi xj‬או ‪ (xj xi‬בתבנית‬ ‫2‬ ‫‪.V‬‬ ‫‪.q‬‬ ‫6. ‪ B‬בסיס א"נ של ‪ [T ]B .V‬היא מטריצה א"ג.‬ ‫הגדרה: תבנית ריבועית ‪ q : Rn → R‬נקראת תבנית ריבועית:‬ ‫משפט: מטריצת המעבר בין שני בסיסים א"נ בממ"פ היא‬ ‫מטריצה א"ג.‬ ‫• חיובית לחלוטין: אם 0 > )¯( ‪ q‬לכל ‪.0 = x ∈ Rn‬‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫הגדרה: תהיינה )‪ A, B ∈ Mn (R‬אומרים ש־‪ A‬דומה‬ ‫• חיובית למחצה: אם 0 ≥ )¯( ‪ q‬לכל ‪ x ∈ R‬ויש ∈ ‪0 = x‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫אורתוגונאלית ל־‪ B‬ורושמים: ‪ A ∼O B‬אם קיימת מטריצה‬ ‫=‬ ‫‪ Rn‬כך ש־ 0 = )¯( ‪.q‬‬ ‫‪x‬‬ ‫א"ג )‪ P ∈ Mn (R‬כך ש־ ‪.A = P t BP‬‬ ‫הערות:‬ ‫• שלילית לחלוטין: אם 0 < )¯( ‪ q‬לכל ‪.0 = x ∈ Rn‬‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫1. מטריצות המציגות אותה העתקה לפי בסיסים א"נ שונים של‬ ‫‪ V‬דומות א"ג.‬ ‫• שלילית למחצה: אם 0 ≤ )¯( ‪ q‬לכל ‪ x ∈ R‬ויש ∈ ‪0 = x‬‬ ‫¯‬ ‫¯‬ ‫‪x‬‬ ‫2. אם ‪ A‬דומה א"ג ל־‪ B‬אזי בהכרח ‪ A‬דומה ל־‪,(A ∼ B) B‬‬ ‫=‬ ‫‪ Rn‬כך ש־ 0 = )¯( ‪.q‬‬ ‫‪x‬‬ ‫אבל הכיוון ההפוך אינו בהכרח נכון. ‪. A ∼ B ⇒ A ∼O B‬‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫8‬
 • 9. ‫סמסטר ב' ־ תשע"ב‬ ‫אלגברה לינארית ב'‬ ‫• משנה סימן: אם ‪ q‬היא אף אחת מארבעת הסוגים‬ ‫שלמעלה, כלומר ישנו ‪ x ∈ Rn‬כך ש־ 0 > )¯( ‪ q‬וישנו‬ ‫‪x‬‬ ‫¯‬ ‫‪ y ∈ Rn‬כך ש־ 0 < )¯( ‪. q‬‬ ‫‪y‬‬ ‫¯‬ ‫הערה: כל תבנית ריבועית מקיימת: 0 = ¯( ‪.q‬‬ ‫)0‬ ‫איך קובעים לאיזה סוג שייכת תבנית ריבועית נתונה?‬ ‫1. אם המטריצה המתאימה ל־‪ q‬היא מטריצה אלכסונית 6,‬ ‫אזי אומרים ש־‪ q‬היא תבנית של ריבועים, וקל לקבוע‬ ‫לאיזה סוג היא שייכת:‬ ‫)א( אם כל הערכים )על האלכסון( גדולים מאפס ־ ‪q‬‬ ‫חיובית לחלוטין.‬ ‫)ב( אם כל הערכים גדולים או שווים לאפס, ולפחות ערך‬ ‫אחד שווה לאפס ־ חיובית למחצה.‬ ‫)ג( אם כל הערכים )על האלכסון( קטנים מאפס ־ ‪q‬‬ ‫שלילית לחלוטין.‬ ‫)ד( אם כל הערכים קטנים או שווים לאפס, ולפחות ערך‬ ‫אחד שווה לאפס ־ שלילית למחצה.‬ ‫)ה( אם יש באלכסון ערך אחד חיובי וערך אחד שלילי ־‬ ‫‪ q‬משנה סימן.‬ ‫2. } ‪ B = {¯1 , ..., vn‬בסיס כלשהו של ‪ Rn‬־ ‪ P‬מטריצת‬ ‫‪v‬‬ ‫¯‬ ‫המעבר מ־‪ B‬ל‪] E‬עמודות ‪ P‬הם וקטורי הבסיס ‪.[B‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪q (¯) = [¯]B · [q]B · [¯]B .[q]B = P t · A · P‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫3. איך מוצאים את המטריצה האלכסונית ‪ ?[q]B‬מלכסנים‬ ‫את המטריצה הסימטרית המייצגת של ‪ q‬ע"י כך שכך‬ ‫פעולה שאנחנו מצבעים על השורות, אנחנו מבצעים מיד‬ ‫אחר כך על העמודות )פעולה אלמנטרית כמובן(.‬ ‫ואז: 1‪.P = E1 · E2 · · · Ek ,P t = Ek · · · E2 · E‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫4. ניתן להפוך את המטריצה האלכסונית למטריצה קנונית‬ ‫ע"י 1√ על כל שורה ועמודה )זה יוצא על אותו איבר(.‬ ‫‪λi‬‬ ‫נכנה אותה מטריצה ‪.C‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪q (x) = x y z · C ·  y ‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x‬‬ ‫5. ולמעבר לוקטור הרגיל: ‪ y  = P −1 ·  y ‬‬ ‫‪z‬‬ ‫‪z‬‬ ‫6כלומר, כל האיברים שהם לא באלכסון הם אפסים.‬ ‫9‬