סיכום על בדיקת לינאריות

csnotes

סיכום על בדיקת לינאריות מתוך הקורס מורכבות החישובים

‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬
‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬
‫לינאריות‬ ‫ופונקציות‬ ‫בולאניות‬ ‫פונקציות‬ ‫הגדרת‬ 1
:‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כל‬ ‫קבוצת‬ ‫זאת‬ Hn
Hn =
{
h h : {0, 1}
n
→ {0, 1}
}
:‫למשל‬
f : {0, 1}
n
→ {0, 1}
f (⃗
x) =
n
∑
i=1
xi
‫אחרת‬ 0 ‫מחזירה‬ ‫היא‬ ‫זוגי‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫האחדות‬ ‫מספר‬ ‫ואם‬ {0, 1}-‫מ‬ ‫המורכב‬ n ‫באורך‬ ‫וקטור‬ ‫המקבלת‬ ‫פונקציה‬ ‫זוהי‬
.1
.f ∈ Hn ‫כמובן‬
‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כמות‬ 1.1
.2(2n
)
= 4n
‫היא‬ ‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כמות‬
:‫הסבר‬
2n
‫עבור‬ ‫לכן‬ ,‫לפלט‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אפשרות‬ ‫ולכל‬ ‫קלט‬ ‫לוקטורי‬ ‫אפשרויות‬ 2n
‫לנו‬ ‫יש‬ n ‫באורך‬ ‫וקטור‬ ‫עבור‬
.4n
- ‫אפשריות‬ ‫תוצאות‬ 2(2n
)
‫סה"כ‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אפשרויות‬
‫לינאריות‬ ‫פונקציות‬ 1.2
:Ln ‫של‬ ‫ההגדרה‬ .‫לינאריות‬ ‫גם‬ ‫שהם‬ ‫הבוליאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫קבוצת‬ ‫זוהי‬ Ln
Ln =
{
h h ∈ Hn ∧ (h (⃗
x) + h (⃗
y) = h (⃗
x + ⃗
y))
}
1
‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬
.‫כמובן‬ f (x) ∈ Ln
:⃗
x + ⃗
y ‫של‬ ‫ההגדרה‬
(⃗
x + ⃗
y) = (x1 + y1, x2 + y2, . . . , xn + yn)
‫הסטטיסטי‬ ‫המרחק‬ 2
‫פונקציות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הסטטיסטי‬ ‫המרחק‬ 2.1
‫מגרילים‬ ‫אנחנו‬ :‫הסתברותיים‬ ‫לכלים‬ ‫עוברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אזי‬ ,Ω (2n
) :‫עצום‬ ‫הוא‬ f ∈ Hn ‫של‬ ‫הקלטים‬ ‫ומרחב‬ ‫היות‬
.‫תלוי‬ ‫ובלתי‬ ‫אחיד‬ ‫באופן‬ ‫קלטים‬
.⃗
x ∈ {0, 1}
n
:‫נגדיר‬
∆ (f, g) = Pr [f (⃗
x) ̸= g (⃗
x)]
:‫אזי‬ 2n
-‫ה‬ ‫מתוך‬ ‫קלטים‬ ‫בשני‬ ‫רק‬ ‫נבדלות‬ (‫מהן‬ ‫כרגע‬ ‫משנה‬ ‫)שלא‬ f, g ∈ Hn ‫הפונקציות‬ ‫כי‬ ‫נניח‬
∆ (f, g) = Pr [f (⃗
x) ̸= g (⃗
x)] =
2
2n
=
1
2n−1
‫לינארית‬ ‫לפונקציה‬ ‫סטטיסיטי‬ ‫מרחק‬ 2.2
.‫לינארית‬ ‫אינה‬ f ∈ Hn ‫הפונקציה‬ ‫כי‬ ‫נניח‬
:‫כעת‬
∆ (f) = min
l∈Ln
{∆ (f, l)}
f ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫פחות‬ ‫כמה‬ ‫שיש‬ ‫זאת‬ - "‫קרובה‬ ‫"הכי‬ ‫הלינארית‬ ‫הפונקציה‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫אנחנו‬ ,‫כלומר‬
‫המרכזי‬ ‫המשפט‬ 3
:‫מתקיים‬ f ∈ Hn ‫פונקציה‬ ‫לכל‬
ε (f) ≤ 3 · ∆ (f) (1)
∆ (f) ≤ 3 · ε (f) (2)
.ε (f) < 1
6 ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מתקיים‬ (2) ‫חלק‬
.‫לינארית‬ ‫לפונקציה‬ ‫סטטיסטית‬ ‫קרבה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫המשפט‬
‫התפלגות‬ ‫שיש‬ ‫)בהנחה‬ ‫הקלט‬ ‫של‬ ‫דגימות‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫אזי‬ ,‫לינארית‬ ‫היא‬ ‫הפונקציה‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬ ‫תמיד‬ ‫ולא‬ ‫היות‬
.(‫לקלטים‬ ‫אחידה‬
2

Recomendados

Calculus1.pdf por
Calculus1.pdfCalculus1.pdf
Calculus1.pdfcsnotes
29 vistas8 diapositivas
סיכום של הקרוס למידה עמוקה por
סיכום של הקרוס למידה עמוקהסיכום של הקרוס למידה עמוקה
סיכום של הקרוס למידה עמוקהcsnotes
18 vistas12 diapositivas
סיכום קצר על טורי טיילור por
סיכום קצר על טורי טיילורסיכום קצר על טורי טיילור
סיכום קצר על טורי טיילורcsnotes
3.4K vistas4 diapositivas
סיכום של הקורס אלגוריתמים por
סיכום של הקורס אלגוריתמיםסיכום של הקורס אלגוריתמים
סיכום של הקורס אלגוריתמיםcsnotes
1.2K vistas17 diapositivas
אינטגרל מסוים - חזרה.pdf por
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfאינטגרל מסוים - חזרה.pdf
אינטגרל מסוים - חזרה.pdfOmerLevi7
51 vistas10 diapositivas
סיכום של הקורס מבוא להצפנה por
סיכום של הקורס מבוא להצפנהסיכום של הקורס מבוא להצפנה
סיכום של הקורס מבוא להצפנהcsnotes
25 vistas66 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de csnotes

סיכום הקורס באבטחת מידע por
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידעcsnotes
43 vistas41 diapositivas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתcsnotes
42 vistas17 diapositivas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתcsnotes
11 vistas1 diapositiva
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםcsnotes
58 vistas39 diapositivas
סיכום בתחשיב היחסים por
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסיםcsnotes
27 vistas7 diapositivas
סיכום בלוגיקה por
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקהcsnotes
25 vistas8 diapositivas

Más de csnotes(20)

סיכום הקורס באבטחת מידע por csnotes
סיכום הקורס באבטחת מידעסיכום הקורס באבטחת מידע
סיכום הקורס באבטחת מידע
csnotes43 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes42 vistas
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית por csnotes
נספח תזכורות מלוגיקה בולאניתנספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
נספח תזכורות מלוגיקה בולאנית
csnotes11 vistas
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים por csnotes
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישוביםסיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
סיכום הקורס בחישוביות ומורכבות החישובים
csnotes58 vistas
סיכום בתחשיב היחסים por csnotes
סיכום בתחשיב היחסיםסיכום בתחשיב היחסים
סיכום בתחשיב היחסים
csnotes27 vistas
סיכום בלוגיקה por csnotes
סיכום בלוגיקהסיכום בלוגיקה
סיכום בלוגיקה
csnotes25 vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes25 vistas
מבני נתונים por csnotes
מבני נתוניםמבני נתונים
מבני נתונים
csnotes21 vistas
ModProg.pdf por csnotes
ModProg.pdfModProg.pdf
ModProg.pdf
csnotes15 vistas
סיכום במורכבות החישובים por csnotes
סיכום במורכבות החישוביםסיכום במורכבות החישובים
סיכום במורכבות החישובים
csnotes437 vistas
סיכום הקורס בבינה מלאכותית por csnotes
סיכום הקורס בבינה מלאכותיתסיכום הקורס בבינה מלאכותית
סיכום הקורס בבינה מלאכותית
csnotes618 vistas
סיכום הקורס בחישוביות por csnotes
סיכום הקורס בחישוביותסיכום הקורס בחישוביות
סיכום הקורס בחישוביות
csnotes1.7K vistas
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות por csnotes
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליותסיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
סיכום של הקורס אוטומטים ושפות פורמליות
csnotes5.4K vistas
סיכום קצר של הקורס במבני נתונים por csnotes
סיכום קצר של הקורס במבני נתוניםסיכום קצר של הקורס במבני נתונים
סיכום קצר של הקורס במבני נתונים
csnotes4.6K vistas
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים por csnotes
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפיםסיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
סיכום על מטרואידים וזרימות בגרפים
csnotes861 vistas
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) por csnotes
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן) סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
סיכום קצר בקורס חדו"א 2 (נספח נוסחאות למבחן)
csnotes3.4K vistas
סיכום הקורס במבנים אלגבריים por csnotes
סיכום הקורס במבנים אלגברייםסיכום הקורס במבנים אלגבריים
סיכום הקורס במבנים אלגבריים
csnotes2K vistas
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב por csnotes
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשבסיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
סיכום קצר בקורס "מבוא לתאוריה של מדעי המחשב
csnotes962 vistas
נספחון קצר בתורת הקבוצות por csnotes
נספחון קצר בתורת הקבוצותנספחון קצר בתורת הקבוצות
נספחון קצר בתורת הקבוצות
csnotes996 vistas
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב por csnotes
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשבסיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
סיכום של הקורס כלים מתמטיים למדעי המחשב
csnotes1.7K vistas

סיכום על בדיקת לינאריות

  • 1. ‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬ ‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬ ‫לינאריות‬ ‫ופונקציות‬ ‫בולאניות‬ ‫פונקציות‬ ‫הגדרת‬ 1 :‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כל‬ ‫קבוצת‬ ‫זאת‬ Hn Hn = { h h : {0, 1} n → {0, 1} } :‫למשל‬ f : {0, 1} n → {0, 1} f (⃗ x) = n ∑ i=1 xi ‫אחרת‬ 0 ‫מחזירה‬ ‫היא‬ ‫זוגי‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫האחדות‬ ‫מספר‬ ‫ואם‬ {0, 1}-‫מ‬ ‫המורכב‬ n ‫באורך‬ ‫וקטור‬ ‫המקבלת‬ ‫פונקציה‬ ‫זוהי‬ .1 .f ∈ Hn ‫כמובן‬ ‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כמות‬ 1.1 .2(2n ) = 4n ‫היא‬ ‫הבולאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫כמות‬ :‫הסבר‬ 2n ‫עבור‬ ‫לכן‬ ,‫לפלט‬ ‫אפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אפשרות‬ ‫ולכל‬ ‫קלט‬ ‫לוקטורי‬ ‫אפשרויות‬ 2n ‫לנו‬ ‫יש‬ n ‫באורך‬ ‫וקטור‬ ‫עבור‬ .4n - ‫אפשריות‬ ‫תוצאות‬ 2(2n ) ‫סה"כ‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫אפשרויות‬ ‫לינאריות‬ ‫פונקציות‬ 1.2 :Ln ‫של‬ ‫ההגדרה‬ .‫לינאריות‬ ‫גם‬ ‫שהם‬ ‫הבוליאניות‬ ‫הפונקציות‬ ‫קבוצת‬ ‫זוהי‬ Ln Ln = { h h ∈ Hn ∧ (h (⃗ x) + h (⃗ y) = h (⃗ x + ⃗ y)) } 1
  • 2. ‫לינאריות‬ ‫בדיקת‬ .‫כמובן‬ f (x) ∈ Ln :⃗ x + ⃗ y ‫של‬ ‫ההגדרה‬ (⃗ x + ⃗ y) = (x1 + y1, x2 + y2, . . . , xn + yn) ‫הסטטיסטי‬ ‫המרחק‬ 2 ‫פונקציות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הסטטיסטי‬ ‫המרחק‬ 2.1 ‫מגרילים‬ ‫אנחנו‬ :‫הסתברותיים‬ ‫לכלים‬ ‫עוברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אזי‬ ,Ω (2n ) :‫עצום‬ ‫הוא‬ f ∈ Hn ‫של‬ ‫הקלטים‬ ‫ומרחב‬ ‫היות‬ .‫תלוי‬ ‫ובלתי‬ ‫אחיד‬ ‫באופן‬ ‫קלטים‬ .⃗ x ∈ {0, 1} n :‫נגדיר‬ ∆ (f, g) = Pr [f (⃗ x) ̸= g (⃗ x)] :‫אזי‬ 2n -‫ה‬ ‫מתוך‬ ‫קלטים‬ ‫בשני‬ ‫רק‬ ‫נבדלות‬ (‫מהן‬ ‫כרגע‬ ‫משנה‬ ‫)שלא‬ f, g ∈ Hn ‫הפונקציות‬ ‫כי‬ ‫נניח‬ ∆ (f, g) = Pr [f (⃗ x) ̸= g (⃗ x)] = 2 2n = 1 2n−1 ‫לינארית‬ ‫לפונקציה‬ ‫סטטיסיטי‬ ‫מרחק‬ 2.2 .‫לינארית‬ ‫אינה‬ f ∈ Hn ‫הפונקציה‬ ‫כי‬ ‫נניח‬ :‫כעת‬ ∆ (f) = min l∈Ln {∆ (f, l)} f ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫פחות‬ ‫כמה‬ ‫שיש‬ ‫זאת‬ - "‫קרובה‬ ‫"הכי‬ ‫הלינארית‬ ‫הפונקציה‬ ‫את‬ ‫מחפשים‬ ‫אנחנו‬ ,‫כלומר‬ ‫המרכזי‬ ‫המשפט‬ 3 :‫מתקיים‬ f ∈ Hn ‫פונקציה‬ ‫לכל‬ ε (f) ≤ 3 · ∆ (f) (1) ∆ (f) ≤ 3 · ε (f) (2) .ε (f) < 1 6 ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫מתקיים‬ (2) ‫חלק‬ .‫לינארית‬ ‫לפונקציה‬ ‫סטטיסטית‬ ‫קרבה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫המשפט‬ ‫התפלגות‬ ‫שיש‬ ‫)בהנחה‬ ‫הקלט‬ ‫של‬ ‫דגימות‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫אזי‬ ,‫לינארית‬ ‫היא‬ ‫הפונקציה‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫ניתן‬ ‫תמיד‬ ‫ולא‬ ‫היות‬ .(‫לקלטים‬ ‫אחידה‬ 2