Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Múltiples i divisors 6è

  1. MÚLTIPLES I DIVISORS Som la classe de 6è B i per intentar entendre els múltiples i divisors d’un nombre hem jugat amb les peces d’escacs. Cada nen tenia 12 peces i havíem de fer grups. La consigna que ens ha donat la mestra ha estat que quan féssim els grups havien de ser del mateix nombre. I el resultat va ser el següent: 1. Els nens que havien agrupat les peces de 1 en 1 els hi sortia 12 grups d’ 1 peça/cadascun. 2. Els nens que havien agrupat les peces de 2 en 2 els hi sortia 6 grups de 2 peces/cadascun. 3. Els nens que havien agrupat les peces de 3 en 3 els hi sortia 4 grups de 3 peces/cadascun. 4. Els nens que havien agrupat les peces de 4 en 4 els hi sortia 3 grups de 4 peces/cadascun. 5. Els nens que havien agrupat les peces de 6 en 6 els hi sortia 2 grups de 6 peces/cadascun. 6. Els nens que havien agrupat les peces de 12en 12els hi sortia 1 grups de 12 peces/cadascun. Un cop vàrem observar els diferents nombres en que es podia dividir el 12. La mestra ens va fer la següent pregunta: 1. El 12 és un múltiple dels nombres anteriors? Un cop comprovat que en els nombres anteriors sí dóna el nombre el 12 segons les vegades que es repeteix el nombre de peces per grup, tots vam estar d’acord que 12 era múltiple de per exemple 3 perquè el 3 es repetia 4 vegades i la suma de les peces era 12.
Publicidad