Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Audiència pública Pressupost municipal 2019

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Audiència pública Pressupost municipal 2019 (20)

Anuncio

Más de Ajuntament de Cubelles (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Audiència pública Pressupost municipal 2019

 1. 1. 14 de novembre 2019 CENTRE SOCIAL – 19:30 h. Audiència Pública Pressupost 2019
 2. 2. Pressupost 2019 - Ingressos INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.513.235,00 9.479.971,79 0,35 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 350.000,00 230.000,00 52,17 CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.692.321,99 2.623.707,07 2,62 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.578.860,00 3.450.374,97 3,72 CAPITOL 5 – PATRIMONIALS 112.750,00 116.530,18 -3,24 OPERACIONS CORRENTS 16.247.166,99 15.900.584,01 2,18 CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 0 920.000,00 -100,00 CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.666.928,88 583.814,71 185,52 OPERACIONS CORRENTS 1.666.928,88 1.503.814,71 10,85 OPERACIONS NO FINANCERES 17.914.095,87 17.254.398,72 2,93 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 2.618.104,13 2.888.101,28 -9,35 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.624.604,13 2.894.601,28 -9,35 TOTAL € PRESSUPOST INGRESSOS 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 3. 3. Impostos, taxes i preus públics 61,13% Transferències corrents 17,42% Ingressos patrimonials 0,55% Transferències de capital 8,12% Actius i passius financers 12,78% 20.538.700,00 € Pressupost 2019 - Ingressos
 4. 4. Pressupost 2019 - Despeses DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS 2019 2018 % CAPÍTOL 1 – PERSONAL 6.688.875,99 6.389.401,86 4,69 CAPITOL 2 - BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.981.068,90 5.176.174,47 -3,77 CAPÍTOL 3 – FINANCERES 81.804,43 60.365,39 35,52 CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.078.923,81 2.987.581,94 3,06 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA 135.000,00 100.000,00 35,00 OPERACIONS CORRENTS 14.965.673,13 14.684.523,66 1,71 CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 4.690.989,11 4.350.824,07 7,82 CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.880,96 384.365,45 -82,08 OPERACIONS CAPITAL 4.759.870,07 4.735.189,52 0,52 OPERACIONS NO FINANCERES 19.725.543,20 19.448.713,18 1,42 CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00 CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 806.656,80 843.786,82 -4,40 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 813.156,80 850.286,82 -4,40 TOTAL € PRESSUPOST DESPESES 20.538.700,00 20.299.000,00 1,18
 5. 5. Pressupost 2019 – Àrees de despesa 4.19% 54,36% 3.70% 17,15% 7.27% 13,32% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Àrea 0 - Deute públic Àrea 1 - Serveis públics bàsics Àrea 2 - Actuacions protecció i promoció social Àrea 3 - Producció de béns públics Àrea 4 - Actuacions caràcter econòmic Àrea 9 - Actuacions caràcter general 20.538.700,00 €
 6. 6. Pressupostos participatius (I) Per segon any hem celebrat els pressupostos participatius a Cubelles per decidir i votar propostes per destinar un màxim de 150.000,00€ del pressupost de l'exercici 2019 en despeses d’inversió. S’han presentat 119 propostes (42 més que a 2018) i tècnicament s’han validat 32 (3 menys que a 2018), la resta s’han denegat per ja estar previstes (17), repetides (13) o per resultar no vàlides (57).
 7. 7. Pressupostos participatius (II) Han participat 710 ciutadans de Cubelles, un 5,6% del total de veïns/es censat/des, 224 més que a 2018. L’edat mínima de participació s’ha rebaixat als majors de 16 anys. Les propostes escollides aplicant les bases del procés són: Núm. Títol de la proposta Cost Vots Acumulat 21 Instal·lar un Parkour al costat Skatepark. 85.000,00 € 239 85.000,00 € 67 Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 18.000,00 € 233 103.000,00 € 69 Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 2.000,00 € 195 105.000,00 € 105 Ampliar les grades del camp de futbol 28.100,00 € 118 133.100,00 € 42 Instal·lar un bicibox a la pl. de l'Estació 10.000,00 € 74 143.100,00 € 70 Posar més enllumenat a l'Skatepark 6.900,00 € 63 150.000,00 €
 8. 8. Benestar Social (I) Incrementem les aplicacions pressupostàries de Benestar Social per 2019 prop dels 75.000,00€, fet que suposa un acumulat d’un 30% durant el mandat 2015 -2019: Exercici Crèdits Increment € versus 2015 Increment % versus 2015 2019 697.513,70€ 74.011,61€ 29,21% 2018 623.502,09€ 83.685,15€ 15,50% 2017 548.994,82€ 9.177,88€ 1,70% 2016 542.130,46€ 2.313,52€ 0,4% 2015 539.816,94€
 9. 9. Benestar Social (II) Increment de 43.853,44 € de la partida pressupostària “Consell Serveis Socials”: • Ampliació Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Garraf: increment de dues treballadores a jornada parcial (administrativa i coordinadora d’equips), ampliació atenció al públic (des de les 9h), ampliació atenció SIAD (servei atenció a la dona) • Increment SAD dependència per poder atendre totes les necessitats generades per l’entrada en vigor del grau I de dependència (Llei de la dependència) • Conveni transport adaptat • Conveni PECT sobre envelliment actiu i saludable i dependència
 10. 10. Joventut / Educació Previst habilitar l’Antiga llar d’infants l’Estel per a ubicar-hi: • Servei d’Educació: informació i assessorament en l’àmbit d’educació • Servei de Joventut: informació i assessorament en l’àmbit de joventut, Espai Jove, TRACA (prevenció drogodependències), Assessoria de salut – sexualitat, Impuls Jove- Garantia Juvenil Per dur a terme el projecte es destinaran: • 15.000 € per el mobiliari i material necessari per adequar l’espai a les necessitats dels serveis (partida pressupostària 71 337 62500- Mobiliari) • 20.000 € per cablejat i interconnexió DSD (xarxa, wifi...) • Al 2019 es realitzarà la contractació per a disposar del projecte- estudi que determinarà la despesa d’inversió en les obres necessàries d’adequació de l’espai.
 11. 11. Urbanisme Biblioteca Municipal de Cubelles: La Junta de Govern va aprovar el 10 d’octubre els plecs de clàusules administratives per la construcció de la nova seu de la Biblioteca per un màxim de 2.919.629,53€. Estat de la licitació en curs: • Presentació d’ofertes : 10/11/2018. S’hi han presentat 6 empreses. • Obertura d’ofertes: 14/11/2018. • Adjudicació (inicis de desembre). Anualitats execució 2018 275.000,00€ 2019 1.985.000,00€ 2020 659.629,53€
 12. 12. Moltes gràcies per la vostra assistència

×