Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 55 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019 (20)

Anuncio

Más de Ajuntament de Cubelles (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Pla d'Actuació Municipal - PAM Cubelles 2015 2019

 1. 1. INTRODUCCIÓ EL MUNICIPI Cubelles té una superfície de 13,49 Km2 i es troba situada a 12 metres sobre el nivell del mar. El terme municipal està format per 13 nuclis de població, inclòs el centre urbà, i la població actual és de 14.420 habitants censats, el qual representa 1.068,9 habitants per Km2. Entre el 2010 i el 2015, la població de Cubelles va créixer un 3,05%, a un ritme anual del 0,32%, la qual cosa suposa un estancament de la població. La distribució entre gèneres està pràcticament equilibrada, amb un 50,51% d’homes (7.315) i un 49,49% de dones (7.166). Parlem d’una població paritària, en termes de gènere, i jove, en termes d’edat. Tot i això, l’índex de fecunditat és d’1,40, inferior a la taxa de reemplaçament poblacional (que és de 2) la qual cosa permet l’estabilitat de la població d’un territori. Això vol dir que la població de Cubelles tendeix a envellir-se, si bé actualment per franges d’edat hi ha un 18,99% de joves (menys de 30), un 66,13% d’adults (de 31 a 64) i un 14,88% de persones grans (més de 65), i l’edat mitjana és de poc més de 40 anys.
 2. 2. INTRODUCCIÓ EL MUNICIPI El 9,12% d’aquesta població és estrangera, sent les principals cinc nacionalitats estrangeres la marroquina, italiana, francesa, argentina i romanesa. Pel que fa al número d’habitatges, segons dades de l’Idescat, Cubelles tenia el 2011 un total de 10.600 habitatges, dels quals 5.803 eren primera residència, 3.076 segona i la resta estaven buits. La majoria dels habitatges de primera residència són de menys de 90m2 (42,9%) i hi resideixen 2 o 3 persones (54,35%), majoritàriament parelles amb fills o sense (62,84%). En quant al pressupost municipal, el capítol d’ingressos ha tingut un decreixement anual del 15,20%, situant-se en poc més de 15.329.406€ amb un deute viu de poc menys de 4 milions d’euros (25,89% dels ingressos corrents), la qual cosa representa 274 euros per habitant.
 3. 3. INTRODUCCIÓ EL PLA DE MANDAT El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el principal instrument de planificació estratègica amb què compten les administracions locals per a l’acció de govern. És el full de ruta de la gestió municipal i l'instrument de priorització dels diferents pressupostos municipals durant el mandat (2015‐2019). En la nova etapa que iniciem posarem l'accent sobre la visió estratègica del nostre poble, la modernització de l'administració i l'impuls d'una nova manera de governar basada en la complicitat amb tota la ciutadania. La proposta de PAM que es presenta recull la visió compartida i consensuada de l'equip de govern, a partir d'una posada en comú de les propostes polítiques dels diferents partits que el conformen. Un pla d'actuacions que caldrà valorar i revisar anualment amb la finalitat d'assolir tot allò que es proposa i plantejar nous reptes que s'adeqüin a les necessitats del ciutadans i ciutadanes, i del municipi de Cubelles.
 4. 4. INTRODUCCIÓ El següent document recull les accions que planteja el Govern municipal per al mandat 2015-2019 estructurades en quatre grans àmbits: 1) SERVEIS A LES PERSONES: L’eix troncal de la política de l’equip de Govern passa per garantir i enfortir la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de Cubelles. 2) DESENVOLUPAMENT URBÀ: Fer un municipi integrador, sostenible, respectuós amb la seva història i atractiu per a les noves generacions de cubellencs i cubellenques, apostant per un creixement sostingut. 3) COMUNITAT: El teixit associatiu del municipi és fonamental per a la preservació de la identitat i el patrimoni cultural i social de la vila. Cal escoltar les peticions de la població i impulsar la seva implicació. 4) GOVERN: Lideratge en la gestió del Consistori posant les principals eines de què disposa un Govern a disposició del benestar de tothom.
 5. 5. INTRODUCCIÓ Aquests quatre grans àmbits de treball seran els eixos de l'estructura i l'organització de la política municipal i ens ajudaran a definir l'organització d'àrees i regidories que configuraran l'acció de govern (comissions i equips de treball...). Cal remarcar que aquesta proposta és una base de treball i que es tracta d'un document viu i obert que s'adequarà contínuament a les necessitats i a l'assoliment dels objectius que es presenten.
 6. 6. PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA MUNICIPAL Els principis que han de vehicular les accions polítiques que es portaran a terme en aquest projecte de govern municipal a 4 anys són: Diàleg constant amb totes les forces polítiques No només amb la finalitat d'assolir un govern fort i estable a Cubelles que garanteixi una continuïtat d'acció de govern de 4 anys, sinó que es treballarà perquè totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament participin de les accions proposades pels socis de govern. Hi ha d'haver una voluntat de comunicació i consens continuada per part del Govern municipal amb totes les forces polítiques. PRINCIPIS D’ACCIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL
 7. 7. PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA MUNICIPAL La nostra prioritat són les persones. Som i serem al seu servei L'Ajuntament ha d'articular els mecanismes necessaris per estar més a prop de la ciutadania i donar resposta efectiva i eficient a les necessitats de les persones. La finalitat, millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Cubelles. Crearem sinergies amb la resta d'agents del territori en benefici del municipi i dels ciutadans/es Totes les forces polítiques treballarem de forma conjunta amb els diferents agents del territori (veïns, entitats, empreses, administracions...) pel benefici del municipi. PRINCIPIS D’ACCIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL
 8. 8. INTRODUCCIÓ Farem una gestió eficient dels recursos existents Cal treballar per optimitzar els recursos materials, humans i econòmics existents. Millorar l'organització interna de l'Ajuntament, replantejar la contractació i serveis externs, fer un ús responsable dels recursos actuals i valorar conjuntament les inversions econòmiques que es proposin. Coordinació entre els projectes per aconseguir els objectius i els resultats esperats Per tal d'aconseguir la màxima efectivitat possible en les propostes d'acció del govern municipal cal treballar des de la coordinació i transversalitat de l'organització municipal política i tècnica. Plantejarem una organització política de govern que garanteixi amb la coordinació dels equips de treball la màxima participació possible de totes les forces de govern. PRINCIPIS D’ACCIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL
 9. 9. INTRODUCCIÓ PRINCIPIS D’ACCIÓ DE POLÍTICA MUNICIPAL (i 4) Transparència en la gestió municipal La ciutadania té dret a conèixer tot el què passa a l'Ajuntament i com passa. Treballarem per a la creació dels mecanismes necessaris de publicitat de l'acció municipal.
 10. 10. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL Seguint la línia de treball del projecte polític plantegem la següent organització de regidories per al govern municipal.
 11. 11. PRIORITATS D’ACCIÓ MUNICIPAL Millora dels serveis públics: accions d'intervenció immediata Millorar la gestió de la neteja viària, prioritzant els eixos comercials, turístics i residencials. Arranjament dels carrers del municipi seguint les fases previstes que garanteixin la seguretat i l'accessibilitat. Resolució de la situació de l'aparcament municipal el dia del mercat no sedentari. Elaboració de la catalogació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cubelles.
 12. 12. PRIORITATS D’ACCIÓ MUNICIPAL Projectes i propostes d'inversió municipal prioritàries: Aprovació del pressupost municipal a l'inici de l'any d'execució. Aprovació del nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal. Revisió del projecte i construcció de la nova biblioteca municipal. Elaboració del pla d’usos de Can Travé i obertura dels jardins el 2016. Supressió de les barreres arquitectòniques i execució del pla d'accessibilitat. Finalització del procés participatiu del passeig Marítim i inici del del passeig Vilanova.
 13. 13. PRIORITATS D’ACCIÓ MUNICIPAL Projectes i propostes d'inversió municipal prioritàries: Interpel·lació al departament d'Educació per a la construcció de l'INS Les Vinyes. Revisió del pla d'usos de la sala sociocultural. Estudi i execució del projecte per a la solució dels abocaments fecals al riu Foix. Rehabilitació i pla d'usos dels safareigs. Estudi d'usos i viabilitat de projectes per a la sala multiusos La Mota. Pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol-7 del Poliesportiu. Creació del passeig de la salut: espai lúdic-esportiu a la façana marítima.
 14. 14. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES INFÀNCIA I FAMÍLIA Promocionar activitats infantils al Nadal col·laborant amb entitats juvenils i associacions de comerciants. Mantenir del parc nadalenc. Promoure les escoles com a espai formatiu i de suport a les famílies. Treballar per l’elaboració de plans educatius d’entorn per cobrir totes les necessitats educatives de l’alumnat. Ampliar de l’oferta formativa per a tots els sectors: idiomes, acreditacions professionals, formació musical...
 15. 15. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES JOVENTUT Promocionar activitats formatives, d’oci i lleure i participació social per als joves de totes les franges d’edat. Potenciar del servei d'informació i assessorament juvenil a l’Espai Jove. -Orientació acadèmica, laboral, vocacional i emocional. -Intermediació laboral entre empreses i joves. Col·laborar i donar suport a les entitats de joves.
 16. 16. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES EDUCACIÓ Planificar l’escolarització obligatòria necessària amb proposta de construcció de l’INS Les Vinyes al Departament d’Ensenyament. Millorar el manteniment d’escoles i llars d’infants i col·laboració de manteniment als instituts. Mantenir la dotació als centres educatius de material escolar agilitzant els tràmits. Mantenir la col·laboració amb les AMPA’s de tots els centres educatius amb aportacions extraordinàries en casos de necessitat. Apostar per un centre de formació per a persones adultes. Posar en marxa el consell escolar municipal. Seguir oferint el curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior
 17. 17. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL Estudiar la creació d’un centre de dia per a la gent gran dependent i autònoma amb servei de menjador. Articular recursos per a la integració social de persones amb dificultats. Crear del Consell municipal d’entitats socials. Potenciar del treball en xarxa amb les associacions i entitats. Potenciar del treball en xarxa dels serveis socials i els serveis sanitaris.
 18. 18. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL Crear un catàleg de serveis socials posant especial atenció en les necessitats derivades de les situacions de dependència. Mantenir la dotació econòmica d’ajudes socials i revisar els criteris d’atorgament d’ajuts. Impulsar accions per a l’envelliment actiu des del Casal d’Avis municipal. Dinamitzar de l’associació del voluntariat.
 19. 19. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES DIVERSITAT FUNCIONAL Executar el Pla d’Accessibilitat als equipaments i serveis municipals. Oferir d’assessorament i orientació personalitzada a persones amb diversitat funcional. Fomentar la contractació de persones amb discapacitat a través d’accions de sensibilització. Fomentar el treball protegit amb la col·laboració d’entitats de treball social (centre especial de treball, tallers ocupacionals...). Sol·licitar una millor freqüència de busos adaptats en trajectes interurbans.
 20. 20. ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES IGUALTAT Redactar un Pla d’Igualtat amb perspectiva de gènere per a totes les actuacions municipals. Definir la figura tècnica d’igualtat. Dotar de suport tècnic professional i especialitzat de referència d’atenció directa en cas de situacions d’urgència. Programar activitats al centre Violeta adequat a necessitats i propostes. Dinamitzar del Consell Municipal de les Dones. Realitzar campanyes d’informació als centres i serveis educatius de prevenció de situacions abusives i de violència.
 21. 21. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA Impulsar un nou Pla General donant prioritat a la zona industrial. Definir el model urbà de Cubelles a mig i llarg termini des del Consell de Barris. Fer un seguiment més proper i continuat amb interlocutors veïnals d’urbanitzacions i barris a través del Consell de Barris. Estudiar els usos dels terrenys de l’antic club de tennis de Mas Trader. Treballar per la millora del clavegueram. Estudiar les solucions als problemes d’inundabilitat de diverses zones de la vila.
 22. 22. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA Impulsar millores al passeig Marítim d’acord amb el procés participatiu iniciat. Treballar per la conservació de carrers, parcs i jardins i mobiliari urbà. Crear una brigada d’actuació immediata per als desperfectes. Impulsar un pla d’asfaltat prioritzant zones comercials i de vianants. Impulsar el petit i mitjà comerç a través del planejament urbanístic. Definir eixos comercials: nucli antic i eixample, marítim, polígon i les Salines. Crear zones d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran.
 23. 23. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA Executar del pla d'accessibilitat suprimint barreres arquitectòniques. Controlar rigorosament el compliment de la disciplina urbanística.
 24. 24. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ ESPAI PÚBLIC Redactar un pla integral de manteniment i millora dels espais verds i espais infantils. Millorar i incrementar el mobiliari públic i redistribució eficient.
 25. 25. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ MEDI AMBIENT Millorar el sistema de recollida de brossa, amb càrrega lateral i/o easy. Potenciar la recollida selectiva de residus a tot el municipi. Millorar la gestió de la neteja dels carrers. Sensibilitzar per a la cura i manteniment de la flora i la fauna pròpia de Cubelles. Impulsar campanyes de sensibilització en l’ús i gestió dels recursos: agenda XXI. Impulsar un concurs d'idees per a la creació del Parc Central Cubelles, zona verda al costat al CAP. Augmentar les zones arbrades amb varietats de poc manteniment i resistents al clima. Crear horts urbans.
 26. 26. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ MEDI AMBIENT Impulsar la desembocadura del Foix com a espai natural i actiu patrimonial, socioeconòmic i educatiu. Crear l'Escola de Natura del Foix. Establir un diàleg efectiu amb l’ACA per a l’execució de les obres de l’estació de bombament i evitar l'abocament d'aigües fecals al Foix. Recuperar camins i senders de Cubelles que revaloritzin l’espai natural i permeti desenvolupar activitats d'economia verda. Treballar per a l'excel·lència de les platges de Cubelles fent-les accessibles per a tothom i millorar-ne els serveis amb respecte al medi natural. Consolidar la bandera blava de qualitat europea i altres distincions de qualitat internacional a les platges.
 27. 27. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ EMPRENEDORIA I EMPRESA Fomentar i donar suport a la creació d’empreses innovadores. Impulsar la petita i mitjana empresa aplicant fiscalitat municipal progressiva. Crear el centre d’empresa i emprenedoria virtual. Definir els eixos comercials del municipi. Mediar amb operadores per fer arribar la fibra òptica a la zona industrial i de serveis. Actualitzar, reduir i integrar zones tarifàries. Col·laborar amb municipis i plataformes ciutadanes per reclamar la supressió de peatges a l’autopista C-32.
 28. 28. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ OCUPACIÓ Mantenir, millorar i ampliar l’horari del Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC). Orientació laboral -Acompanyament per dissenyar un itinerari personalitzat d’inserció. -Sessions/tallers per la recerca de feina. Borsa de treball -Reforçament de la difusió del servei entre les empreses. -Oferiment a les empreses d’una selecció prèvia de candidats. Fomentar el treball en xarxa del SOLC amb la regidoria de Benestar Social. Gestionar els plans d’ocupació per a la inserció de persones aturades.
 29. 29. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ TURISME, COMERÇ I FIRES Elaborar un projecte turístic municipal a partir del patrimoni cultural, platges, entorns naturals i activitats econòmiques. Renovar el conveni del Penedès Marítim. Apostar per la marca turística Penedès Marítim, promoure-la a l’exterior i en fires de turisme. Fer promoció turística del municipi en col·laboració amb altres ens i administracions. Augmentar la presència de Cubelles als entorns virtuals de l’àmbit turístic amb el Consorci de Turisme del Garraf.
 30. 30. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ TURISME, COMERÇ I FIRES Millorar el servei d’atenció i informació turística del municipi: ampliació horària de l’oficina, increment d’activitats i rutes... Promocionar activitats d’estiu a les platges com a atractiu turístic amb nous i millors serveis. Potenciar el treball col·laboratiu amb les associacions de comerciants per al foment i la dinamització comercial. Promocionar les botigues al carrer durant les fires i dates festives. Impulsar la gastronomia local amb fires temàtiques relacionades amb la cultura, tradicions i la història de Cubelles amb la participació dels restauradors locals a les fires i propostes de menús gastronòmics.
 31. 31. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ TURISME, COMERÇ I FIRES Potenciar la Festa de la Verema com a referent comarcal. Promocionar la restauració i gastronomia local amb la creació del Mes del Xató i l’impuls de la Xatonada popular. Impulsar les jornades gastronòmiques al novembre. Mantenir el trenet turístic durant la temporada d’estiu. Millorar els serveis del mercat municipal no sedentari. Millorar el manteniment dels polígons industrials i comercials. Millorar el servei d’atenció a l’oficina municipal d’informació al consumidor.
 32. 32. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SALUT Col·laborar amb la resta de la comarca per reclamar la construcció del nou hospital del Garraf. Exigir més inversions i la millora de serveis concertats amb el Servei Català de la Salut. Garantir el servei d’ambulància de suport vital bàsic al municipi durant els mesos d’estiu. Mantenir el Programa Cubelles vila cardioprotegida augmentant el nombre de DEAs i de persones formades per al seu ús. Augmentar la col·laboració entre els serveis d’atenció primària amb les àrees de benestar social i salut pública.
 33. 33. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SALUT Promocionar l’educació per la salut i suport i col·laboració en la difusió de les accions i activitats de promoció de la salut, prevenció de malalties i formació que duguin a terme el CAP. Establir controls sanitaris i informació sobre la xarxa d’aigua municipal. Intensificar el control de plagues. Difondre la normativa de tinença d’animals domèstics i perillosos. Definir espais adequats per a l’esbarjo d’animals de companyia dotats amb els recursos necessaris. Canviar la gestió del cementiri municipal i construir nous nínxols el 2016.
 34. 34. ÀMBIT DE COMUNITAT CULTURA Revisar el projecte i construir de la nova biblioteca municipal (Inici obres 2017). Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els centres educatius del municipi. Mantenir el suport econòmic a les associacions i entitats culturals. Potenciar la figura de Charlie Rivel com a símbol i patrimoni local. Mantenir i potenciar la mostra anual de pallassos.
 35. 35. ÀMBIT DE COMUNITAT CULTURA Promocionar l’obra dels artistes autòctons de la vila facilitant un espai de trobada. Apostar per una programació de Festa Major de qualitat i per a tots els públics. Donar suport a la formació musical a través de les entitats municipals: Cor l’Espiga i Cor l'Espiga XXI, Pizzicatto… Facilitar iniciatives de festivals i actes organitzats per entitats culturals.
 36. 36. ÀMBIT DE COMUNITAT ESPORTS Fomentar la pràctica de l’esport base i escolar a Cubelles. Augmentar el nombre de zones esportives a l’aire lliure. Donar ús als espais esportius dels centres escolars en horari no lectiu. Garantir un bon manteniment de les instal·lacions esportives. Donar suport a les entitats esportives per al seu desenvolupament. Dinamitzar l’organització de nous esdeveniments esportius. Recercar recursos per pavimentar el camp de gespa de futbol-7 Estudiar l’ampliació de zones esportives i la possibilitat d’impulsar la piscina municipal coberta i la zona de gimnàs.
 37. 37. ÀMBIT DE COMUNITAT PATRIMONI Promocionar el patrimoni local com a element dinamitzador del desenvolupament econòmic i social. Redactar el pla d’usos de Can Travé. Accelerar la rehabilitació del Castell. Estudiar la reubicació de l’Exposició Permanent Charlie Rivel. Recuperar espais d’interès històric i disposar-los a la ciutadania. Col·laborar amb l’Aliança per a la rehabilitació de l’edifici. Digitalitzar i difondre documents d’interès històric local. Prosseguir la restauració i digitalització de documents de l’arxiu municipal.
 38. 38. ÀMBIT DE COMUNITAT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ Crear mecanismes de resposta immediata a les consultes digitals. Avançar en l’administració electrònica 2.0. Vetllar pels drets de les persones i del consumidor. Crear el Consell de Barris. Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i associacions. Fomentar el voluntariat des de la col·laboració en bancs d’aliments, menjadors socials i projectes de sensibilització ciutadana. Crear una taula de cooperació i voluntariat mantenint el suport a situacions de necessitat, emergència i solidaritat. Impulsar el procés participatiu del passeig Vilanova com a eix comercial dinamitzador.
 39. 39. ÀMBIT DE COMUNITAT COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES Mantenir l’edició del butlletí municipal. Dotar dels recursos necessaris per la millora de Ràdio Cubelles. Potenciar l’ús de les xarxes socials i aplicacions mòbils per a la participació ciutadana. Crear zones d’Internet wifi.
 40. 40. ÀMBIT DE COMUNITAT INTEGRACIÓ EUROPEA Mantenir Cubelles com a actor compromès en el procés d'integració europea. Apropar els temes europeus d'interés i d'actualitat a la seva ciutadania. Organitzar activitats de formació, sensibilització i comunicació. Impulsar una major presència i participació en el procés de construcció europea. Desenvolupar el pla Joves actius a la UE per informar de les eines i oportunitats que els joves tenen a la UE.
 41. 41. ÀMBIT DE GOVERN HISENDA LOCAL I TRANSPARÈNCIA Aprovar el pressupost municipal a l'inici de l'any d'execució. Promocionar els pressupostos participatius dedicant-hi una partida del pressupost. Prioritzar la promoció de l’activitat econòmica local i els serveis socials bàsics com a mesures per fomentar l’ocupació i la cohesió social. Promoure una gestió municipal transparent, eficient i eficaç. Publicar al web del Compte General aprovat pel Ple. Publicar les retribucions actualitzades dels càrrecs electes. Rigor en la planificació i l’execució pressupostàries.
 42. 42. ÀMBIT DE GOVERN HISENDA LOCAL I TRANSPARÈNCIA Publicar al web de totes les actuacions que generin obligacions econòmiques. Actualitzar i millorar les ordenances municipals. Vetllar per la transparència i millora dels contractes municipals de serveis i activitats. Informar anualment de la situació econòmica municipal.
 43. 43. ÀMBIT DE GOVERN RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Oferir un servei d’atenció propera i de qualitat des de l'OPIC. Crear eines de participació ciutadana per valorar els serveis d’atenció. Establir mecanismes interns de gestió de qualitat i millora del servei i atenció als ciutadans. Disposar canals directes perquè els treballadors municipals exposin aspectes a millorar. Establir mecanismes interns per valorar la qualitat del servei.
 44. 44. ÀMBIT DE GOVERN RECURSOS HUMANS I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA Optimitzar els recursos públics i racionalitzar els procediments de resposta a les necessitats ciutadanes per millorar l'organització municipal. Elaborar la catalogació de llocs de treball dels treballadors municipals. Reduir el temps de resposta de les instàncies. Implementar l’administració electrònica per agilitzar els serveis.
 45. 45. ÀMBIT DE GOVERN SEGURETAT CIUTADANA Fomentar la formació continuada de la Policia Local en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra. Implantar bandes dissuasòries de velocitat en vies ràpides urbanes, zones escolars, de vianants i comercials. Fomentar l'educació viària a escoles i instituts. Potenciar la col·laboració amb el Grup de Riscos Cubelles.

×