Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Presentacio pajj6
Presentacio pajj6
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles (20)

Anuncio

Más de Ajuntament de Cubelles (20)

Presentacio Pla d'Igualtat Ajuntament de Cubelles

 1. 1. Pla intern d’igualtat d’oportunitats home-dona de l’Ajuntament Cubelles Elaboració del diagnòstic intern d’igualtat i del pla d’acció 13 de gener de 2014
 2. 2. 1 Índex 2 3 4 5 6 7 1. Enfocament del PI 2. Objectius del PI 3. Àmbits d’intervenció 4. Fases de desplegament PI 5. Eines metodològiques 6. Lògica intervenció seqüencial 7. Contacte PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 3. 3. 1. Enfocament del PI 1 2 3 4 5 6 7 Què és un pla d’igualtat? Eina de caràcter executiu, amb activitats planificades, que té com a finalitat establir les condicions per a que dones i homes exerceixin amb plena llibertat els seus drets, sense privilegis ni obstacles per a un o altre sexe. L’enfocament del pla d’igualtat (PI) intern de l’Ajuntament de Cubelles és integral, ja que s’analitzen amb perspectiva de gènere tots els processos interns de gestió de recursos de les persones que treballen a l’organització per tal de fer-los més objectius, i per tant, igualitaris. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 4. 4. 1. Enfocament del PI 1 2 3 4 5 6 7 La importància del PI recau en una millora general bàsica, i serveix per optimitzar els RRHH i fer-los més igualitaris. Alhora, se’n deriven diversos objectius específics, entre els quals destaquen: Millora de processos i gestió interna Desenvolupament del talent i el potencial de tota la plantilla Eliminació de dificultats o obstacles que impedeixen una igualtat real Abolició de les possibles discriminacions PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 5. 5. 1. Enfocament del PI 1 2 3 4 5 6 7 Pedagògic Participatiu - inclusiu Comunicatiu Transversal PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 6. 6. 1 2. Objectius del PI 2 3 4 5 6 7 Assolir el compromís polític des de l’Ajuntament per avançar en matèria de polítiques de gènere i transversalitat. Incorporar el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna de l’Ajuntament Identificar els obstacles i barreres que dificulten la igualtat de gènere tant en l’organització formal com informal de l’ajuntament Potenciar el talent i les capacitats de les persones que treballen a l’Ajuntament Enfortir la credibilitat i compromís de l’Ajuntament en les polítiques de gènere a través de la coherència entre el discurs i la pràctica interna PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 7. 7. 3. Àmbits d’intervenció 1 2 3 4 5 6 7 Cultura i política d’igualtat Comunicació, imatge i ús de de gènere llenguatge no sexista Selecció, contractació i Condicions físiques de retribució del personal l’entorn de treball i salut La formació i el desenvolupament professional Usos del temps i conciliació ÀMBITS D’INTERVENCIÓ laboral Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació de la vida laboral personal i professional PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 8. 8. 3. Àmbits d’intervenció Cultura i política d’igualtat de gènere Selecció, contractació i retribució del personal 1 2 3 4 5 6 7 Nivell de compromís de l’ajuntament Implicació i responsabilitat política i tècnica Nivell de transversalitat/inclusió de la perspectiva de gènere a les actuacions externes (ciutadania) i les internes (organització). Anàlisi de les categories professionals: Edat, antiguitat, nivell d’estudis. Antiguitat: Influeix en la retribució i la promoció del personal. Anàlisi de la segregació horitzontal: Concentració dones àrees tradicionalment feminitzades. Anàlisi de la segregació vertical: Concentració dones càrrecs inferiors de responsabilitat. La formació i el desenvolupament professional Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i Anàlisi tipologia i perfil persones beneficiàries. Accés a la formació. Eina per al desenvolupament carrera professional. Manca de temps i tipologia de formació desavantatges dones respecte homes. Corresponsabilitat en les tasques de la llar. Mitjà de transport. Manca de temps com a factor fonamental per a promocionar. Existència de la “doble jornada” com a causa “sostre de vidre” professional PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 9. 9. 3. Àmbits d’intervenció Comunicació, imatge i ús de llenguatge no sexista 1 2 3 4 5 6 7 Llenguatge com a vehicle d’expressió constitueix IDENTITAT. El llenguatge reforça idees, pensaments i conceptes. Existència del llenguatge sexista infravalora el paper de la dona. Importància d’establir mecanismes, actuacions de millora per comunicarnos mitjançant un llenguatge neutre. Condicions físiques de l’entorn de treball i salut laboral Salut com a absència de malaltia -> Atorga benestar físic, mental, emocional i social de les persones. Existència de riscos psico-socials, afectius i físics per raó de sexe. Importància incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals (prevenció, abordatge i avaluació) Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació Un dels riscos psico-socials més freqüents és l’assetjament per raó de sexe. (físic i emocional) o conductes discriminatòries que sense formar part de la cultura, es dónen en el sí d’una organització. Identificació i analisi : Causes i conseqüències. Abordatge creació eines i instruments: Protocol assetjament. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 10. 10. 4. Fases de desplegament PI 1 2 3 4 5 6 7 Diagnòstic d’igualtat Pla d’igualtat objectius + accions + indicadors Difusió i comunicació Implantació del Pla Seguiment i avaluació PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 11. 11. 1 5. Eines metodològiques 2 3 4 5 6 7 El PI combina l’anàlisi dels processos de gestió de les persones a l’organització, amb la incorporació d’una metodologia participativa basada en la perspectiva de gènere, la qual serveix de prisma per analitzar tots i cadascun dels processos que es donen en quant a la gestió dels recursos humans. Per fer-ho, s’empren eines metodològiques complementàries, que permeten aprofundir en l’objecte d’anàlisi des de diferents òptiques. S’utilitzen eines d’investigació social d’explotació de dades quantitatives de la plantilla, a la vegada que es complementen amb la veu de les persones que la conformen mitjançant eines qualitatives diverses que permeten copsar-ne les seves percepcions i vivències. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 12. 12. 5. Eines metodològiques 1 2 3 4 5 6 7 2. Recull de dades primàries 1. Comissió de seguiment del PI 3. Delphi adaptat Eines metodològiques 6. Qüestionaris a la plantilla 4. Grups de discussió 5. Entrevistes semiestructurades a agents clau PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 13. 13. 5. Eines metodològiques 1. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PI 2. RECULL DE DADES PRIMÀRIES 3. DELPHI ADAPTAT 1 2 3 4 5 6 7 Conformada per les persones clau pel seguiment del procés (diagnòstic i PI) Regidora d’Igualtat, la Responsable de RRHH, la Tècnica d’Igualtat, la Diputació de Barcelona i MooN Consultoria. Assegura correcte compliment de les actuacions previstes, coordina i supervisa el procés. Anàlisi i tractament de les dades organitzacionals dels recursos humans relatives a la situació d’homes i dones dins l’Ajuntament, d’acord amb els àmbits d’anàlisi estipulats. L’objectiu és realitzar una fotografia general de la situació a nivell global en matèria d’IdO dins l’Ajuntament. Grup de persones estratègicament claus pel correcte desenvolupament i implementació del PI Identificació opinió i traçar les línies estratègiques prioritàries d’intervenció. Priorització àmbits i validació del PI Mitjançant correu electrònic. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 14. 14. 5. Eines metodològiques 4. GRUPS DE DISCUSSIÓ 1 2 3 4 5 6 7 Realització de dos grup de discussió amb membres de la plantilla/ sindicats. Formació-sensibilització/ identificació de les necessitats a nivell organitzatiu de cada àmbit d’anàlisi. La configuració del GD de la plantilla es realitzarà a través de la selecció basada en les característiques sociodemogràfiques i laborals de la mostra, vetllant perquè sigui representativa de la realitat de la plantilla. 5. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADES Una entrevista semiestructurada a la responsable de RRHH i tècnica d’Igualtat. Matisar, detallar i aprofundir les dades primàries tractades i les conclusions dels qüestionaris, Delphi i grups de discussió. 6. QÜESTIONARIS PLANTILLA Realització d’un qüestionari destinat a la totalitat de la plantilla (106 uds) Percepció de la situació de l’Ajuntament (metodologia quantitativa) Suport paper, anònim i es coordinarà la seva recollida mitjançant responsables de cada àrea o departament. PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 15. 15. 6. Lògica intervenció seqüencial ORGANITZACIÓ Febrer Maig 3 4 PLANTILLA 5 6 7 SINDICATS DELPHI ADAPTAT Priorització àmbits COMISSIÓ DE SEGUIMENT Abril 2 RECULL I TRACTAMENT DE DADES PRIMÀRIES Gener Març AGENTS CLAU 1 DELPHI ADAPTAT Priorització àmbits QUESTIONARIS A LA PLANTILLA GRUP DE DISCUSSIÓ. GRUP DE DISCUSSIÓ. ENTREVISTA Responsable IdO i RRHH ELABORACIÓ DE L’INFORME DE DIAGNOSI (Treball de gabinet) TALLER PARTICIPATIU: Conclusions de la diagnosi i identificació Accions Juny REDACCIO DEL PLA (Treball de gabinet) DELPHI ADAPTAT Validació, priorització i esmenes DELPHI ADAPTAT Validació, priorització i esmenes PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles
 16. 16. 7. Contacte 1 2 3 4 5 6 7 Gemma Nogués Gibert gnogues@moonconsultoria.com +34.610.26.78.46 www.moonconsultoria.com PLA INTERN D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS HOME-DONA Ajuntament de Cubelles

×