Avaluacio Loe 17nov2008

C
Desenvolupament de la LOE  L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES  ORDRES EDU/295 i 296/2008
LOE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PRINCIPIS LOE ,[object Object]
PRINCIPIS LOE ,[object Object]
ELS CENTRES ,[object Object],[object Object],[object Object]
ELS CENTRES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BUSCAR CAMINS ,[object Object],[object Object],[object Object]
Calendari d’implantació de la LOE ( Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació)  ,[object Object]
Principis i fins de l’educació. Aportacions de la LOE EDUCACIÓ EN LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I EN EL MÈRIT I ESFORÇ PERSONAL PRINCIPI DE L’ESFORÇ INDIVIDUAL I LA MOTIVACIÓ DE L’ALUMNAT PLE DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT I DE LES CAPACITATS DELS ALUMNES
Característiques generals de l’avaluació dels alumnes ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ORDRES D’AVALUACIÓ D’ALUMNES EDUCACIÓ PRIMÀRIA Avaluació contínua global tenint en compte el progrés en el conjunt de les àrees No precisa qui pren la decisió de promoció de cicle o etapa  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Avaluació contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum Decisions col.legiades dels professors en relació a la promoció de curs i amb referència a objectius
Característiques generals de l’avaluació dels alumnes EDUCACIÓ PRIMÀRIA ,[object Object],[object Object],[object Object]
CAD FUNCIÓ: organitza l'activitat docent segons les característiques dels alumnes OBJECTIU: assoliment de les competències segons les possibilitats de cada alumne COMPOSICIÓ: equip directiu amb assessors i transmissors d'informació ACTUACIÓ: planifica estratègies, les segueix i les revisa
Educació obligatòria CARACTERÍSTIQUES: diversitat de perfils d’interessos de necessitats de ritmes d’aprenentatge COMPETÈNCIES: claus o comunes, millor que bàsiques no és el mateix que els continguts permeten el desenvolupament personal i escolar van adreçades a tots doten d’instruments i habilitats per interpretar i resoldre situacions reals
DIVERSITAT EN SENTIT GENERAL estratègies Aula ordinària Agrupacions flexibles DINS profe de reforç treball per grups projectes competencials aprenentatge cooperatiu FORA desdoblaments: ampliacions reforç instrumentals pràctiques projectes plans individualitzats Programes diversificació ALTRES: necesitats especials: USEE, Escolaritat compartida (centre EE, UEC) Nouvinguts: Aula Acollida
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Organització diferenciada de continguts i criteris d’avaluació OBJECTIU: assoliment competències bàsiques i obtenció del títol Modifica el currículum i la metodologia (funcional i globalitzada) Pot modificar el marc horari Fa activitats fora del centre (modalitat B: 40%) Reforça l’acció tutorial Orienta cap a interessos laborals Projecte d’un o dos cursos Els criteris d’avaluació s’adapten al currículum modificat És obert: els alumnes poden participar parcial o totalment
REQUISITS Implicació del professorat Compromís de l’alumne i la família Dirigit a alumnes amb dificultats generalitzades d’aprenentatge Per a alumnes a partir de 3r ESO o de la mateixa edat ÀMBITS Lingüístic-social Científic-tecnològic Pràctic Tres matèries amb el grup ordinari Títol: si es supera els tres àmbits http://xtec.cat/kampus
Programacions Atenció a la diversitat a Primària i a Secundària Respondre a les diferents possibilitats d’aprenentatge (Alumnes amb dificultats d’aprenentatge o amb altes capacitats) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Plans individualitzats a l’educació obligatòria PI: Conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que un alumne pugui necessitar en diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees, o part de les àrees, no s’imparteixin. Les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l’aula, les mesures de reforç, les previstes en un pla de diversificació curricular,… poden resultar insuficients per atendre l’alumnat més vulnerable . La comissió d’atenció a la diversitat promou el pla. El tutor o tutora és el responsable de l’elaboració en col·laboració amb docents i d’altres professionals. Fa el seguiment i informa els pares. S’ha d’escoltar els pares i tenir en compte el seu acord. L’ha d’aprovar el director/a amb el vist-i-plau de la CAD. QUE QUI COM
EL PI INCLOU ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Plans Individuals a Batxillerat ,[object Object],[object Object],[object Object],RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2008 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius privats d’educació secundària per al curs 2008-2009. 3.7. Plans individuals i modificacions del currículum en les etapes postobligatòries Alumnes amb discapacitats, trastorns, lesions o malalties greus o... Canvis significatius en continguts de matèries, ampliació o durada de l’etapa,...
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],El director dels serveis territorials trametrà la documentació, amb informe de la inspecció d’educació, a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa perquè dicti resolució. Alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalats pel Consell Català de l’Esport...
[object Object],[object Object],[object Object],Desenvolupament LOE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1 de 23

Recomendados

Del currículum a les programacionsDel currículum a les programacions
Del currículum a les programacionsnmurillo
2.7K vistas45 diapositivas
Pi escol asPi escol as
Pi escol asrfito1
642 vistas35 diapositivas
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESOManuela Rubio
897 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Programació LOMCEProgramació LOMCE
Programació LOMCEsusananavarrotarin
5.4K vistas85 diapositivas
Pla d'atenció a la diversitatPla d'atenció a la diversitat
Pla d'atenció a la diversitatrfito1
4.5K vistas35 diapositivas
Sessio4Sessio4
Sessio4Manuela Rubio
6.8K vistas21 diapositivas
Punt 3Punt 3
Punt 3lensil
312 vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Programació LOMCEProgramació LOMCE
Programació LOMCE
susananavarrotarin5.4K vistas
Pla d'atenció a la diversitatPla d'atenció a la diversitat
Pla d'atenció a la diversitat
rfito14.5K vistas
Sessio4Sessio4
Sessio4
Manuela Rubio6.8K vistas
Punt 3Punt 3
Punt 3
lensil312 vistas
Programació tercer 2015_2016Programació tercer 2015_2016
Programació tercer 2015_2016
pepesolid5.1K vistas
E.f. programacióE.f. programació
E.f. programació
Jero Llorca776 vistas
DiversitatDiversitat
Diversitat
Roser Orquin1K vistas
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITATL’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Mari Nuñez3.7K vistas
Tot pi 2011Tot pi 2011
Tot pi 2011
mjvercher959 vistas
Pps2Pps2
Pps2
lydia_677478 vistas
Reunión de padresReunión de padres
Reunión de padres
Claudia CP265 vistas
Gestiocurriculum Lleida.PpsGestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.Pps
Carme Barba1.1K vistas

Similar a Avaluacio Loe 17nov2008

mm
mImmaculada Concepció d'Horta
267 vistas21 diapositivas
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleidamcunille
7.2K vistas37 diapositivas
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitatsacanet3
2.6K vistas53 diapositivas
Ppt tema 1Ppt tema 1
Ppt tema 1Alberto_Ortiz
178 vistas10 diapositivas

Similar a Avaluacio Loe 17nov2008(20)

C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
Immaculada Concepció d'Horta225 vistas
CurríCulum EsCurríCulum Es
CurríCulum Es
Immaculada Concepció d'Horta248 vistas
mm
m
Immaculada Concepció d'Horta267 vistas
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
mcunille7.2K vistas
Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
acanet32.6K vistas
Ppt tema 1Ppt tema 1
Ppt tema 1
Alberto_Ortiz178 vistas
Plans individuals 16 17Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17
Rocio Avila1.2K vistas
Formació Orientadors 14-15Formació Orientadors 14-15
Formació Orientadors 14-15
Neus Agut748 vistas
ClaustresClaustres
Claustres
acanet3105 vistas
Vocabulari escolarVocabulari escolar
Vocabulari escolar
rosermontserrat1.4K vistas
Del curriculum a les programacionsDel curriculum a les programacions
Del curriculum a les programacions
albert8183.9K vistas
PROGRAMACIÓ CURRICULARPROGRAMACIÓ CURRICULAR
PROGRAMACIÓ CURRICULAR
Elena Crous10.5K vistas
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]
hospitaletcrp529 vistas
Reunió de ParesReunió de Pares
Reunió de Pares
Mireia13gonzalez386 vistas
Addenda pec (2019)Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)
davidmanx433 vistas
PowerPower
Power
guestdbdf444551 vistas
Til definitiuTil definitiu
Til definitiu
ceippere280 vistas
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum
Manuela Rubio1.6K vistas

Avaluacio Loe 17nov2008

 • 1. Desenvolupament de la LOE L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES ORDRES EDU/295 i 296/2008
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Principis i fins de l’educació. Aportacions de la LOE EDUCACIÓ EN LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I EN EL MÈRIT I ESFORÇ PERSONAL PRINCIPI DE L’ESFORÇ INDIVIDUAL I LA MOTIVACIÓ DE L’ALUMNAT PLE DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT I DE LES CAPACITATS DELS ALUMNES
 • 10.
 • 11. ORDRES D’AVALUACIÓ D’ALUMNES EDUCACIÓ PRIMÀRIA Avaluació contínua global tenint en compte el progrés en el conjunt de les àrees No precisa qui pren la decisió de promoció de cicle o etapa EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Avaluació contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum Decisions col.legiades dels professors en relació a la promoció de curs i amb referència a objectius
 • 12.
 • 13. CAD FUNCIÓ: organitza l'activitat docent segons les característiques dels alumnes OBJECTIU: assoliment de les competències segons les possibilitats de cada alumne COMPOSICIÓ: equip directiu amb assessors i transmissors d'informació ACTUACIÓ: planifica estratègies, les segueix i les revisa
 • 14. Educació obligatòria CARACTERÍSTIQUES: diversitat de perfils d’interessos de necessitats de ritmes d’aprenentatge COMPETÈNCIES: claus o comunes, millor que bàsiques no és el mateix que els continguts permeten el desenvolupament personal i escolar van adreçades a tots doten d’instruments i habilitats per interpretar i resoldre situacions reals
 • 15. DIVERSITAT EN SENTIT GENERAL estratègies Aula ordinària Agrupacions flexibles DINS profe de reforç treball per grups projectes competencials aprenentatge cooperatiu FORA desdoblaments: ampliacions reforç instrumentals pràctiques projectes plans individualitzats Programes diversificació ALTRES: necesitats especials: USEE, Escolaritat compartida (centre EE, UEC) Nouvinguts: Aula Acollida
 • 16. PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Organització diferenciada de continguts i criteris d’avaluació OBJECTIU: assoliment competències bàsiques i obtenció del títol Modifica el currículum i la metodologia (funcional i globalitzada) Pot modificar el marc horari Fa activitats fora del centre (modalitat B: 40%) Reforça l’acció tutorial Orienta cap a interessos laborals Projecte d’un o dos cursos Els criteris d’avaluació s’adapten al currículum modificat És obert: els alumnes poden participar parcial o totalment
 • 17. REQUISITS Implicació del professorat Compromís de l’alumne i la família Dirigit a alumnes amb dificultats generalitzades d’aprenentatge Per a alumnes a partir de 3r ESO o de la mateixa edat ÀMBITS Lingüístic-social Científic-tecnològic Pràctic Tres matèries amb el grup ordinari Títol: si es supera els tres àmbits http://xtec.cat/kampus
 • 18.
 • 19. Plans individualitzats a l’educació obligatòria PI: Conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que un alumne pugui necessitar en diferents moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees, o part de les àrees, no s’imparteixin. Les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l’aula, les mesures de reforç, les previstes en un pla de diversificació curricular,… poden resultar insuficients per atendre l’alumnat més vulnerable . La comissió d’atenció a la diversitat promou el pla. El tutor o tutora és el responsable de l’elaboració en col·laboració amb docents i d’altres professionals. Fa el seguiment i informa els pares. S’ha d’escoltar els pares i tenir en compte el seu acord. L’ha d’aprovar el director/a amb el vist-i-plau de la CAD. QUE QUI COM
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.