Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Funcions sintàctiques

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Les funcions sintàctiques
Les funcions sintàctiques
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 9 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Funcions sintàctiques

  1. 1. FUNCIONS SINTÀCTIQUES 1. El subjecte És el sintagma nominal (SN) que concorda amb el verb en persona i nombre: M’agrada aquest gelat. M’agraden els gelats. *M’agrada els gelats No pot portar preposició!
  2. 2. 2. El complement directe (CD) Sintagma Nominal pronominalitzable per el/la (en singular), els/les (en plural), en (partitiu) i ho (neutre). Vaig saludar el teu germà ➱ El vaig saludar Vaig saludar la teva germana ➱ La vaig saludar No pot portar la preposició a excepte: Davant dels pronoms personals tònics (a mi, a nosaltres…) Davant dels mots tots i tothom. Vaig saludar al teu germà ➱ Vaig saludar el teu germà Els verbs que porten CD s’anomenen transitius.
  3. 3. 3. El complement indirecte (CD) ● Sintagma Preposicional pronominalitzable per li (en singular), els (en plural). Vaig donar el llibre al teu germà ➱ Li vaig donar el llibre Vaig donar el llibre a la teva germana ➱ Li vaig donar el llibre Vaig donar el llibre als teus germans ➱ Els vaig donar el llibre Vaig donar el llibre a les teves germanes ➱ Els vaig donar el llibre ● Porta sempre la preposició a ● Representa sempre una persona o element personificat.
  4. 4. 4. El complement preposicional (CPrep) o de règim verbal (CRèg) ● Sintagma preposicional exigit pel verb, amb una preposició determinada (diferent segons cada verb). Es burla de tothom ➱ Burlar-se de Va convidar l’Anna a una cervesa ➱ Convidar algú a Estava preocupat per l’examen ➱ Preocupar-se per S’havia casat amb en Joan ➱ Casar-se amb ● Es pronominalitza per hi o en (amb la preposició de) Se’n burla La hi va convidar Hi estava preocupat S’hi havia casat
  5. 5. 5. El complement circumstancial (CC) ● És opcional. Pot ser un sintagma preposicional (SP), un adverbi (Adv), un sintagma nominal (SN) o una oració. ● Expressa diverses circumstàncies: temps, lloc, manera, instrument, causa, mitjà, finalitat... ● Pot anar introduït per diferents preposicions. ● Es pot pronominalitzar per hi o en (amb la preposició de), però no tots els CC es poden pronominalitzar. Escriu molt bé /amb llapis Va comprar les flors per a la MartaVa venir dilluns/a la tarda/ahir Va tornar amb autobús. No hi havia anat per mandra Va trobar-lo a sota de la taula.
  6. 6. 6. L’atribut (Atr.) ● És el nucli del predicat nominal. ● El porten els verbs atributius o copulatius (el nucli dels quals és el nom i no el verb): ser, estar, semblar. ● És un element nominal (adjectiu o substantiu) o un altre element substantivat: SN, SAdj, SP, SAdv. ● Concorda en gènere i nombre amb el subjecte. ● Es pot pronominalitzar per ho, per en (quan és partitiu) i per el, la, els , les (quan és determinat). L’Aleix és fuster ➩ L’Aleix ho és. L’Aleix és el fuster ➩ L’aleix l’és (el fuster de qui parlàvem). L’Aleix és un fuster ➩ L’Aleix n’és un (dels fusters que hi ha al poble).
  7. 7. 7. El complement predicatiu (CPred.) ● És el nucli del predicat nominal. ● El porten els verbs predicatius. ● És un element nominal (adjectiu o substantiu): SN, SAdj. ● Concorda en gènere i nombre amb el subjecte (o el CD). ● Es pot pronominalitzar per hi, o en. La Laia arriba contenta. Vaig trobar correcta la solució. Jo no em considerava una mala persona. El notava preocupat. ● No s’ha de confondre amb un complement circumstancial, que no pot ser mai un adjectiu ni concordar amb el subjecte.
  8. 8. 8. El complement agent (CAg.) ● És el veritable agent de les oracions passiva, el subjecte de les quals és pacient. ● És un sintagma preposicions introduït per la preposició per ● És un complement opcional. ● No es pot pronominalitzar Els bombers apaguen el foc (oració activa) Subj. Ag + V actiu + CD El foc és apagat pels bombers (oració passiva) Subj. Pac. + V passiu + CAg.
  9. 9. 9. Complement del nom (CN) i complement de l’adjectiu (CAdj) ● No complementen mai el verb, sinó a un nom o adjectiu. ● SP que pot portar qualsevol preposició (la més freqüent és de). ● No es pot pronominalitzar. Ha comprat una taula de metall (=metàl·lica) (CN). He vist un camió ple de rocs (CAdj). ● No s’ha de confondre amb un complement circumstancial, ja que aleshores la interpretació de la frase varia: Veig una senyora amb ulleres (CN) (=la senyora porta ulleres). Veig, amb ulleres, una senyora (CC) (=la veig gràcies a les ulleres).

×