Startup Europe Week Sofia introduction

Mariana Damova, Ph.D
Mariana Damova, Ph.DCEO at Mozaika en Mozajka
Предприемаческата
екосистема на София
Sofia, 02.02.2016
VIVACOM Art Hall
Startup Europe Week Sofia
SEW Sofia
2
КАКВО Е SEW?
3
Kоординирана инициатива на Европейската комисия
- цели да запълни празнина в информираността на
предприемачите за условията, предлагани по места за тях
Startup Europe - Digital Agenda for Europe - Дигиталната икономика
- цели да засили бизнес средата за уеб и ИКТ предприемачи, така
че техните идеи и бизнес да стартират и растат в ЕС
- базира се на 4 стълба:
- Свързване на хора чрез мрежа от мрежи
- Свързване на екосистеми чрез поддържане на местни инициативи (SEW)
- Подпомагане на стартиращи предприятия да се интернационализират
- Честване на успелите
“European startup ecosystem should accelerate
its growth by working together.”
@mike_arias CEO of CartoDB
startupeuropeclub.eu
facebook.com/groups/startupeurope
sec2r.eu
dealroom.co
webhubs.eu
startupeuropepartnership.eu
startuphubs.eu
startupeuropeweek.eu
sec2sv.com
4
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗАЩО Е ВАЖНО
Предприемачеството е признат мотор за икономически растеж на всяко общество
41 % дял от световния БВП в покупателна способност
1/3 от световната търговия
МСП в българската икономика
99.8% от всички предприятия в България
76% от заетостта в предприятията
Източници:
- Стратегия за МСП, МИ, 2014
Популярно е да се говори за предприемачество
Февруари 2016
- Силициевата долина е домакин на 50 събития
- Германия организира 7 събития в 4 града
- Get2Growth oт Великобритания споделя за 17 събития, 10 от които в US
- Лондон обявява 3 събития Startup Conference
- София 8 събития за запознанства и обмен на информация (нетуъркинг)
Образователни програми, насърчващи предприемачеството –
Google връща 53 милиона резултата на educational programs for entrepreneurs
Глобални инициативи – Spark, Global Entrepreneurship Program (GEP) - US, UK, IBM Global Entrepreneur,
PENNSYLVANIA SCHOOL FOR GLOBAL ENTREPRENEURSHIPАмерикански модел
“The internet and digital technologies are transforming our world. But
existing barriers online mean citizens miss out on goods and services,
internet companies and start-ups have their horizons limited, and businesses
and governments cannot fully benefit from digital tools.”
Jean Claude Junker
ЗАЩО ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА РЕГИОНИТЕ?
Европа предлага регионално разнообразие
- местното управление играе ключова роля в оформянето на европейските стартиращи предприятия
- рамки за регистриране на фирма
- финансиране
- данъчни облекчения
- офиси и инфраструктура
- образователни ресурси и канали
- инициативи за създаване на работни места
Включването на регионите в общ разговор за предприемачеството
- важно условие за поддържането на конкурентоспособността и изгрaждането на предприемачески
климат в Европа
5
"We should not underestimate how regional diversity and local
policymaking can help European startups to develop and grow. Startup
Europe Week brings together entrepreneurs and European regions.
The benefit will be mutual“
EC Vice President for Digital Single Market, Andrus Ansip
“To be successful in driving innovation and creating
growth and jobs, cities and regions have to put a
strong focus on putting measures and policies in place
that help businesses get started, take risks, enhance
their performance and grow.”
President of the European Committee of the Regions,
Markku Markkula
6
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА В СОФИЯ
Схеми за финансиране – европейски и национални програми за насърчване на МСП
– рисков капитал - Rosslyn Capital Partners, Empower Capital, BlackPeak Capital
– акселератори – Eleven, LaunchHub
Обучителни програми – пре-акселератори - Start It Smart, Founders Institutes
– насочени към определени социални групи – Trust for social alternative
– Програма „Заетост“ към „Агенцията по Заетостта“
– Университетски програми - Еразъм за млади предприемачи www.erasmus-entrepreneurs.eu;
MBA в VUZF, MBA в ESFAM, ФМИ - СУ „Климент Охридски“
Нетуъркинг – SISiety, OpenCoffe, Betabreakfast, HUBCOFFEE, Likemind.us, CEO Club Bulgaria, Sofia Business Community Meeting,
NewBiz Club (Източник: entrepreneur.bg), SilliconDrinkAbout
Тематични организации – Център на жените в технологиите, Startup Фондация, Startup Academy
Учебни програми – Start It Smart, Founders Institute, Trust of achievement
Инфраструктури – София Тех Парк, Betahaus
Медии – entrepreneur.bg
http://sew.startupeuropeclub.eu/
Насърчителни конкурси –
–
–
отворен и приема апликации до 11ти март от момичета между 16 и 25 години
на адрес: www.entrepregirlbg.com
за мениджъри и предприемачи до 35-годишна възраст с лидерски потенциал
лятна предприемаческа програма, срок за кандидатстване 1 февруари на адрес:
http://www.iie.org/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program/SEP
COLLECT LOCAL INFORMATION
7
http://sew.startupeuropeclub.eu
TO UNITE EUROPEAN REGIONS
HELPING ENTREPRENEURS MAKE
A DIFFERENCE TURNING EUROPE
IN A BETTER PLACE TO START AND
GROW A BUSINESS
8
MИСИЯТА НА SEW
НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО СЪБИТИЕ В ЕВРОПА!
9
200+ ГРАДА
40+ СТРАНИ
ХИЛЯДИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА МЕСТНИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
ПО МОДЕЛ НА ПОДОБНИ
СЪБИТИЯ В СИЛИЦИЕВАТА
ДОЛИНА
КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?
• Information sessions on local specific actions currently developed by your local authority to support
entrepreneurs (e.g. local grants, tax breaks, office space, funding etc.).
• Regional authorities will come to speak and network with you, presenting which existing resources are
locally available to help your business
• Presentation of existing European-level projects, funds and initiatives that you can benefit now (e.g.
Startup Europe projects, Horizon 2020 initiatives, Erasmus for entrepreneurs, etc.)
• Access to a database with relevant information / details about all existing local resources available to
help your business
• Networking opportunities with other entrepreneurs, investors, and key stakeholders in your area
• Information on access to finance sources in your region
10
THE TEAM BEHIND SEW
11
The story of Startup Europe Week
is an entrepreneurial story itself!
With a small team of highly
motivated volunteers, it has created
in a few months the largest and
most impactful entrepreneurship
event in Europe!
http://startupeuropeweek.eu
EКИПЪТ НА SOFIA SEW
НАДЯ КРЪСТЕВА
President of
Start it Smart
Co-founder and CEO
of Entrepreneur.bg
НИКОЛА ЯНЕВ
CEO of Малките 5
Open Society
Hungary
CEO на Mozaika
The Humanizing
Technologies Lab
Reviewer към
Европейската Комисия
12
ЯСЕН СТАНЧЕВ
РАДОСТИНА
ЦЕНОВА
АННА ДОНЧЕВА
МАРИАНА
ДАМОВА, PHD
Българска
асоциация на
рисковия капитал,
Асистент към
Съветника
по икономика и
иновации на
Президента на
Република
България
Тук-ТамSpirit of freedom
Student at ESFAM
SEW SOFIA Е ПОДКРЕПЕНА ОТ
13
ДА ЗАПОЧВАМЕ
14
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА
ЕКОСИСТЕМА В СОФИЯ
ПРОГРАМА
12:30-12:40 Официално откриване на Startup Europe Week Sofia, Огнян Златев,
Председател на Представителството на Европейската комисия в
България
12:40-13:00 Видео и Презентация за Startup Europe Week Sofia, Мариана Дамова
(водещ на събитието)
13:00-13:55 Панел 1: Европейски програми за финансиране
Модератор: Елица Панайотова, София Тех Парк
14:00-14:55 Панел 2: Легална рамка
Модератор: Биляна Димитрова, експерт по корпоративно право
15:00-15:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи
15:30-16:00 Директна връзка с длъжностно лице от ЕК
16:00-16:55 Панел 3: Фондове за рисков капитал и акселератори
Модератор: Никола Яанев, Start It Smart | Пре-акселератор
17:00-17:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи
17:30-18:30 Панел 4: Истории за успехи
Модератор: Ивайло Христов, Lab08
18:30-19:25 Панел 5: Социално предприемачество
Модератор: Стоян Ангелов, Start It Smart
19:30-20:30 Коктейл - вино, лакомства, срещи и разговори
15
ПОДРОБНА ПРОГРАМА
13:00-13:55 Панел 1: Европейски програми за финансиране
Модератор: Елица Панайотова, София Тех Парк
Аглика Събева-Цветанова, Предст. на ЕК в България, Инвестиционен план Юнкер
Иван Модев, Генерален директор, Генерална дирекция „Структурни фондове и
Международни образователни програми“, Министерство на образованието
Таня Траянова, Италианска търговска камара
Калин Маринов, Заместник генерален директор, Генерална дирекция Европейски
фондове за Конкурентоспособност, Министерство на икономиката
Владимир Пенов, Изпълнителна агенция за МСП
Ели Канева, Държавен експерт, Министерство на транспорта, ИТ и комуникациите,
Национално контактно лице, предоставя презентация за програмата
Хоризонт 2020
14:00-14:55 Панел 2: Легална рамка
Модератор: Биляна Димитрова, експерт по корпоративно право
Живко Димитров, експерт по корпоративно право
Иво Илиев, Българо-китайска търговска и индустриална камара
15:00-15:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи
15:30-16:00 Директна връзка с длъжностно лице от ЕК
16
ПОДРОБНА ПРОГРАМА
16:00-16:55 Панел 3: Фондове за рисков капитал и акселератори
Модератор: Никола Яанев, Start It Smart | Пре-акселератор
Ивайло Симов, eleven (11.me)
Стефан Ганчев, LAUNCHub (launchub.com)
Радостина Ценова, Българска асоциация на рисковия капитал, Асистент към Съветника
по икономика и иновации на Пресидента на република България
Милен Иванов, Founders Institute
Деница Йотова, Член на УС на ABLE
17:00-17:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи
17:30-18:30 Панел 4: Истории за успехи
Модератор: Ивайло Христов, Lab08
Свилен Рангелов, Dronamics (by 11.me)
Любомир Янчев, Melissa Climate (by 11.me)
Крис Георгиев, Imagga (by launchub.com)
Константин Христов, Sensika (by 11.me)
18:30-19:25 Панел 5: Социално предприемачество
Модератор: Стоян Ангелов, Start It Smart
Росица Митева, Farmhopping (by 11.me)
Георги Григоров, Spirit Of Freedom
Камелия Атанасова, Trust of social achievement
19:30-20:30 Коктейл - вино, лакомства, срещи и разговори
17
18
https://www.facebook.com/SEWSofia2016
#SEWeek16, #SEWSofia
sofia@startupeuropeweek.eu
Мариана Дамова, PhD
Благодаря за вниманието
1 de 19

Recomendados

Startup Europe Week Sofia 2017 - Introduction por
Startup Europe Week Sofia 2017 - IntroductionStartup Europe Week Sofia 2017 - Introduction
Startup Europe Week Sofia 2017 - IntroductionMariana Damova, Ph.D
257 vistas25 diapositivas
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language) por
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)ELANA Group
80 vistas17 diapositivas
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora por
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara ZagoraRegional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
212 vistas49 diapositivas
Start UP 2007: ICT Cluster por
Start UP 2007: ICT ClusterStart UP 2007: ICT Cluster
Start UP 2007: ICT ClusterRock'n'Roll.bg
231 vistas13 diapositivas
Bridge Between School And Business Bg11 por
Bridge Between School And Business Bg11Bridge Between School And Business Bg11
Bridge Between School And Business Bg11ilko gruev
278 vistas12 diapositivas
IndustryInform Service of Mozaika por
IndustryInform Service of MozaikaIndustryInform Service of Mozaika
IndustryInform Service of MozaikaMariana Damova, Ph.D
1.3K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Startup Europe Week Sofia introduction

Presentation eenstara-zagora por
Presentation eenstara-zagoraPresentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagorailko gruev
1.2K vistas13 diapositivas
Професионално информиране por
Професионално информиранеПрофесионално информиране
Професионално информиранеguest179d21e8
441 vistas6 diapositivas
Европейските информационни мрежи в България por
Европейските информационни мрежи в БългарияЕвропейските информационни мрежи в България
Европейските информационни мрежи в БългарияЦентър за развитие на човешките ресурси
442 vistas16 diapositivas
Presentation Moby2Day por
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2DayMoby2 Ltd.
1.6K vistas78 diapositivas
Moby2Day por
Moby2DayMoby2Day
Moby2DayMoby2 Ltd.
1.1K vistas78 diapositivas
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg por
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgБАСР
168 vistas2 diapositivas

Similar a Startup Europe Week Sofia introduction(20)

Presentation eenstara-zagora por ilko gruev
Presentation eenstara-zagoraPresentation eenstara-zagora
Presentation eenstara-zagora
ilko gruev1.2K vistas
Професионално информиране por guest179d21e8
Професионално информиранеПрофесионално информиране
Професионално информиране
guest179d21e8441 vistas
Presentation Moby2Day por Moby2 Ltd.
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.1.6K vistas
Moby2Day por Moby2 Ltd.
Moby2DayMoby2Day
Moby2Day
Moby2 Ltd.1.1K vistas
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg por БАСР
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bgPresentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
Presentation of the_project_for_the_site_12_2012_bg
БАСР168 vistas
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3 por Adelina Peneva - Club "History"
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3 Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3
Професионално ориентиране. Клуб "Активен гражданин". Секция 3
Добри практики por guest179d21e8
Добри практикиДобри практики
Добри практики
guest179d21e8909 vistas
Brochure projects Мoby2 por Moby2 Ltd.
Brochure projects Мoby2Brochure projects Мoby2
Brochure projects Мoby2
Moby2 Ltd.247 vistas
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти por Moby2 Ltd.
Моби2 - Публични институции и Европейски проектиМоби2 - Публични институции и Европейски проекти
Моби2 - Публични институции и Европейски проекти
Moby2 Ltd.110 vistas
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова por Mariana Damova, Ph.D
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамоваИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова
ИКТ програма 2018-2020 Хоризонт 2020 мариана дамова
Ontotext in EC Funded Projects 2002-2012 por Marin Dimitrov
Ontotext in EC Funded Projects 2002-2012Ontotext in EC Funded Projects 2002-2012
Ontotext in EC Funded Projects 2002-2012
Marin Dimitrov894 vistas
Презентация на Моби2 България por Moby2 Ltd.
Презентация на Моби2 БългарияПрезентация на Моби2 България
Презентация на Моби2 България
Moby2 Ltd.184 vistas
Developing the platform “My Great Company” for information technology entrepr... por EkaterinaAnachkova
Developing the platform “My Great Company” for information technology entrepr...Developing the platform “My Great Company” for information technology entrepr...
Developing the platform “My Great Company” for information technology entrepr...
EkaterinaAnachkova349 vistas
Моби2 - Презентация на компанията por Moby2 Ltd.
Моби2 - Презентация на компаниятаМоби2 - Презентация на компанията
Моби2 - Презентация на компанията
Moby2 Ltd.846 vistas
Най-новите данни за мобилния пазар por Interactive Seminars
Най-новите данни за мобилния пазар Най-новите данни за мобилния пазар
Най-новите данни за мобилния пазар

Más de Mariana Damova, Ph.D

Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory por
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryGeography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryMariana Damova, Ph.D
202 vistas16 diapositivas
Семантични технологии основи por
Семантични технологии  основи Семантични технологии  основи
Семантични технологии основи Mariana Damova, Ph.D
477 vistas55 diapositivas
IndustryInform Demo March 2016 por
IndustryInform Demo March 2016IndustryInform Demo March 2016
IndustryInform Demo March 2016Mariana Damova, Ph.D
983 vistas8 diapositivas
Mozaika-Jan2016a por
Mozaika-Jan2016aMozaika-Jan2016a
Mozaika-Jan2016aMariana Damova, Ph.D
629 vistas21 diapositivas
Concordia july2015 por
Concordia july2015Concordia july2015
Concordia july2015Mariana Damova, Ph.D
742 vistas31 diapositivas
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23 por
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Mariana Damova, Ph.D
895 vistas10 diapositivas

Más de Mariana Damova, Ph.D(20)

Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory por Mariana Damova, Ph.D
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic MemoryGeography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Geography of Letters - The Spirituality of Sofia in the Historic Memory
Семантични технологии основи por Mariana Damova, Ph.D
Семантични технологии  основи Семантични технологии  основи
Семантични технологии основи
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23 por Mariana Damova, Ph.D
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23 por Mariana Damova, Ph.D
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Industry informofmozaikathehumanizingtechnologieslab june23
Communication channels for the european single digital market por Mariana Damova, Ph.D
Communication channels for the european single digital marketCommunication channels for the european single digital market
Communication channels for the european single digital market
Mariana Damova, Ph.D1.3K vistas
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th... por Mariana Damova, Ph.D
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...
NLIWoD ISWC 2014 - Multilingual Retrieval Interface for Structured data on th...
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии por Mariana Damova, Ph.D
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологиипроектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии
проектиране на онтологии и връзката им с езиковите технологии
Mariana Damova, Ph.D1.1K vistas
семантични технологии основи por Mariana Damova, Ph.D
семантични технологии  основисемантични технологии  основи
семантични технологии основи
Mariana Damova, Ph.D1.3K vistas
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013 por Mariana Damova, Ph.D
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013
Multilingual Access to Cultural Heritage Content on the Semantic Web - Acl2013
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF) por Mariana Damova, Ph.D
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)
Support Europeana in Securing Funding for the Connecting Europe Facility (CEF)

Startup Europe Week Sofia introduction

 • 1. Предприемаческата екосистема на София Sofia, 02.02.2016 VIVACOM Art Hall Startup Europe Week Sofia SEW Sofia
 • 2. 2
 • 3. КАКВО Е SEW? 3 Kоординирана инициатива на Европейската комисия - цели да запълни празнина в информираността на предприемачите за условията, предлагани по места за тях Startup Europe - Digital Agenda for Europe - Дигиталната икономика - цели да засили бизнес средата за уеб и ИКТ предприемачи, така че техните идеи и бизнес да стартират и растат в ЕС - базира се на 4 стълба: - Свързване на хора чрез мрежа от мрежи - Свързване на екосистеми чрез поддържане на местни инициативи (SEW) - Подпомагане на стартиращи предприятия да се интернационализират - Честване на успелите “European startup ecosystem should accelerate its growth by working together.” @mike_arias CEO of CartoDB startupeuropeclub.eu facebook.com/groups/startupeurope sec2r.eu dealroom.co webhubs.eu startupeuropepartnership.eu startuphubs.eu startupeuropeweek.eu sec2sv.com
 • 4. 4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗАЩО Е ВАЖНО Предприемачеството е признат мотор за икономически растеж на всяко общество 41 % дял от световния БВП в покупателна способност 1/3 от световната търговия МСП в българската икономика 99.8% от всички предприятия в България 76% от заетостта в предприятията Източници: - Стратегия за МСП, МИ, 2014 Популярно е да се говори за предприемачество Февруари 2016 - Силициевата долина е домакин на 50 събития - Германия организира 7 събития в 4 града - Get2Growth oт Великобритания споделя за 17 събития, 10 от които в US - Лондон обявява 3 събития Startup Conference - София 8 събития за запознанства и обмен на информация (нетуъркинг) Образователни програми, насърчващи предприемачеството – Google връща 53 милиона резултата на educational programs for entrepreneurs Глобални инициативи – Spark, Global Entrepreneurship Program (GEP) - US, UK, IBM Global Entrepreneur, PENNSYLVANIA SCHOOL FOR GLOBAL ENTREPRENEURSHIPАмерикански модел “The internet and digital technologies are transforming our world. But existing barriers online mean citizens miss out on goods and services, internet companies and start-ups have their horizons limited, and businesses and governments cannot fully benefit from digital tools.” Jean Claude Junker
 • 5. ЗАЩО ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА РЕГИОНИТЕ? Европа предлага регионално разнообразие - местното управление играе ключова роля в оформянето на европейските стартиращи предприятия - рамки за регистриране на фирма - финансиране - данъчни облекчения - офиси и инфраструктура - образователни ресурси и канали - инициативи за създаване на работни места Включването на регионите в общ разговор за предприемачеството - важно условие за поддържането на конкурентоспособността и изгрaждането на предприемачески климат в Европа 5 "We should not underestimate how regional diversity and local policymaking can help European startups to develop and grow. Startup Europe Week brings together entrepreneurs and European regions. The benefit will be mutual“ EC Vice President for Digital Single Market, Andrus Ansip “To be successful in driving innovation and creating growth and jobs, cities and regions have to put a strong focus on putting measures and policies in place that help businesses get started, take risks, enhance their performance and grow.” President of the European Committee of the Regions, Markku Markkula
 • 6. 6 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ЕКОСИСТЕМА В СОФИЯ Схеми за финансиране – европейски и национални програми за насърчване на МСП – рисков капитал - Rosslyn Capital Partners, Empower Capital, BlackPeak Capital – акселератори – Eleven, LaunchHub Обучителни програми – пре-акселератори - Start It Smart, Founders Institutes – насочени към определени социални групи – Trust for social alternative – Програма „Заетост“ към „Агенцията по Заетостта“ – Университетски програми - Еразъм за млади предприемачи www.erasmus-entrepreneurs.eu; MBA в VUZF, MBA в ESFAM, ФМИ - СУ „Климент Охридски“ Нетуъркинг – SISiety, OpenCoffe, Betabreakfast, HUBCOFFEE, Likemind.us, CEO Club Bulgaria, Sofia Business Community Meeting, NewBiz Club (Източник: entrepreneur.bg), SilliconDrinkAbout Тематични организации – Център на жените в технологиите, Startup Фондация, Startup Academy Учебни програми – Start It Smart, Founders Institute, Trust of achievement Инфраструктури – София Тех Парк, Betahaus Медии – entrepreneur.bg http://sew.startupeuropeclub.eu/ Насърчителни конкурси – – – отворен и приема апликации до 11ти март от момичета между 16 и 25 години на адрес: www.entrepregirlbg.com за мениджъри и предприемачи до 35-годишна възраст с лидерски потенциал лятна предприемаческа програма, срок за кандидатстване 1 февруари на адрес: http://www.iie.org/Programs/Bulgarian-Young-Leaders-Program/SEP
 • 8. TO UNITE EUROPEAN REGIONS HELPING ENTREPRENEURS MAKE A DIFFERENCE TURNING EUROPE IN A BETTER PLACE TO START AND GROW A BUSINESS 8 MИСИЯТА НА SEW
 • 9. НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО СЪБИТИЕ В ЕВРОПА! 9 200+ ГРАДА 40+ СТРАНИ ХИЛЯДИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПО МОДЕЛ НА ПОДОБНИ СЪБИТИЯ В СИЛИЦИЕВАТА ДОЛИНА
 • 10. КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ? • Information sessions on local specific actions currently developed by your local authority to support entrepreneurs (e.g. local grants, tax breaks, office space, funding etc.). • Regional authorities will come to speak and network with you, presenting which existing resources are locally available to help your business • Presentation of existing European-level projects, funds and initiatives that you can benefit now (e.g. Startup Europe projects, Horizon 2020 initiatives, Erasmus for entrepreneurs, etc.) • Access to a database with relevant information / details about all existing local resources available to help your business • Networking opportunities with other entrepreneurs, investors, and key stakeholders in your area • Information on access to finance sources in your region 10
 • 11. THE TEAM BEHIND SEW 11 The story of Startup Europe Week is an entrepreneurial story itself! With a small team of highly motivated volunteers, it has created in a few months the largest and most impactful entrepreneurship event in Europe! http://startupeuropeweek.eu
 • 12. EКИПЪТ НА SOFIA SEW НАДЯ КРЪСТЕВА President of Start it Smart Co-founder and CEO of Entrepreneur.bg НИКОЛА ЯНЕВ CEO of Малките 5 Open Society Hungary CEO на Mozaika The Humanizing Technologies Lab Reviewer към Европейската Комисия 12 ЯСЕН СТАНЧЕВ РАДОСТИНА ЦЕНОВА АННА ДОНЧЕВА МАРИАНА ДАМОВА, PHD Българска асоциация на рисковия капитал, Асистент към Съветника по икономика и иновации на Президента на Република България Тук-ТамSpirit of freedom Student at ESFAM
 • 13. SEW SOFIA Е ПОДКРЕПЕНА ОТ 13
 • 15. ПРОГРАМА 12:30-12:40 Официално откриване на Startup Europe Week Sofia, Огнян Златев, Председател на Представителството на Европейската комисия в България 12:40-13:00 Видео и Презентация за Startup Europe Week Sofia, Мариана Дамова (водещ на събитието) 13:00-13:55 Панел 1: Европейски програми за финансиране Модератор: Елица Панайотова, София Тех Парк 14:00-14:55 Панел 2: Легална рамка Модератор: Биляна Димитрова, експерт по корпоративно право 15:00-15:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи 15:30-16:00 Директна връзка с длъжностно лице от ЕК 16:00-16:55 Панел 3: Фондове за рисков капитал и акселератори Модератор: Никола Яанев, Start It Smart | Пре-акселератор 17:00-17:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи 17:30-18:30 Панел 4: Истории за успехи Модератор: Ивайло Христов, Lab08 18:30-19:25 Панел 5: Социално предприемачество Модератор: Стоян Ангелов, Start It Smart 19:30-20:30 Коктейл - вино, лакомства, срещи и разговори 15
 • 16. ПОДРОБНА ПРОГРАМА 13:00-13:55 Панел 1: Европейски програми за финансиране Модератор: Елица Панайотова, София Тех Парк Аглика Събева-Цветанова, Предст. на ЕК в България, Инвестиционен план Юнкер Иван Модев, Генерален директор, Генерална дирекция „Структурни фондове и Международни образователни програми“, Министерство на образованието Таня Траянова, Италианска търговска камара Калин Маринов, Заместник генерален директор, Генерална дирекция Европейски фондове за Конкурентоспособност, Министерство на икономиката Владимир Пенов, Изпълнителна агенция за МСП Ели Канева, Държавен експерт, Министерство на транспорта, ИТ и комуникациите, Национално контактно лице, предоставя презентация за програмата Хоризонт 2020 14:00-14:55 Панел 2: Легална рамка Модератор: Биляна Димитрова, експерт по корпоративно право Живко Димитров, експерт по корпоративно право Иво Илиев, Българо-китайска търговска и индустриална камара 15:00-15:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи 15:30-16:00 Директна връзка с длъжностно лице от ЕК 16
 • 17. ПОДРОБНА ПРОГРАМА 16:00-16:55 Панел 3: Фондове за рисков капитал и акселератори Модератор: Никола Яанев, Start It Smart | Пре-акселератор Ивайло Симов, eleven (11.me) Стефан Ганчев, LAUNCHub (launchub.com) Радостина Ценова, Българска асоциация на рисковия капитал, Асистент към Съветника по икономика и иновации на Пресидента на република България Милен Иванов, Founders Institute Деница Йотова, Член на УС на ABLE 17:00-17:30 Coffee Break Изложба на спонсори и стартъпи 17:30-18:30 Панел 4: Истории за успехи Модератор: Ивайло Христов, Lab08 Свилен Рангелов, Dronamics (by 11.me) Любомир Янчев, Melissa Climate (by 11.me) Крис Георгиев, Imagga (by launchub.com) Константин Христов, Sensika (by 11.me) 18:30-19:25 Панел 5: Социално предприемачество Модератор: Стоян Ангелов, Start It Smart Росица Митева, Farmhopping (by 11.me) Георги Григоров, Spirit Of Freedom Камелия Атанасова, Trust of social achievement 19:30-20:30 Коктейл - вино, лакомства, срещи и разговори 17
 • 18. 18