Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Minister Rostowski przyszykował zamach na zyski KGHMu

794 visualizaciones

Publicado el

http://www. tobiaszmalinski.pl

Wprowadznie podatku od kopalin spowoduje, że KGHM zostanie obciążony łącznymi podatkami w wysokości 75% zysku neto.

Publicado en: Economía y finanzas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Minister Rostowski przyszykował zamach na zyski KGHMu

  1. 1. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendy Minister Rostowski przyszykował zamach na zyski KGHMu Autor niniejszego transkryptu: Tobiasz Maliński. Licencja na rozpowszechnianie transkryptu: Creative Commons- Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Warunki licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/Oryginalne nagranie zostało opublikowane dnia 16 grudnia 2011 roku w blogu TobiaszMalinski.pl.Co jest opodatkowane podatkiem od kopalin? Witam, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wpływu planowanegopodatku od kopalin na wyniki finansowe KGHMu, postanowiłem sprawdzić u źródła, jak wysokośćtego podatku może wpłynąć właśnie wyniki finansowe tej spółki. Znalazłem ustawę na stronieMinisterstwa Finansów, ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jest to projekt ustawy– ona ma wejść dopiero w przyszłym roku w marcu, prawdopodobnie. I tak, krótko omówię naczym ten podatek polega. Podatek dotyczy miedzi i srebra, to po pierwsze. Przedmiotemopodatkowania jest wydobycie miedzi oraz srebra. Podstawą opodatkowania jest masa wydobytejmiedzi w wyprodukowanym koncentracie. Koncentrat jest taką substancją o wyższej zawartościmiedzi w porównaniu do tej zawartości, która znajduje się w rudzie. Jeśli podatnik nie produkujekoncentratu to się oblicza podatek na masie miedzi zawartej w wydobytej rudzie. No i tutaj nie maw zasadzie żadnych wątpliwości.Stawka i podstawa opodatkowania podatkiem od kopalin Jak teraz wygląda przede wszystkim stawka, podstawa opodatkowania? Są trzy progi – jestpróg poniżej 13 tys. zł, o równowartości 13 tys. zł za tonę miedzi, jest próg od 13 tys. zł do 52 tys.zł oraz powyżej 52 tys. zł. Stawki od 0 do 13 tys. zł oraz od 52 tys. zł wzwyż, są to stawki liniowe,one są stałe. Stawka zmienia się tylko w przedziale od 13 tys. zł do 52 tys. zł za tonę miedzi. Jesttaki fajny wzorek i według tego wzorku wylicza się podatek, dotyczący miedzi. W przypadkusrebra mamy zupełnie inne wartości – wartościami granicznymi są 1 tys. zł – 6 tys. zł za kilogramsrebra. Podobnie, poniżej 1 tys. zł za kilogram srebra podatek wynosi 10 zł/kg, powyżej 6 tys. zł –3800 zł/kg, w przedziale mamy znowu kolejny wzorek. Jak są obliczane teraz, bo cena srebra imiedzi – one są wyrażone w dolarach – trzeba je w jakiś sposób przeliczyć. Kurs dolara 1
  2. 2. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendy amerykańskiego jest obliczany jako średnia arytmetyczna kursu USD/PLN ogłaszana przez NBP w danym miesiącu. Podobnie, średnia arytmetyczna cena miedzi z notowań na giełdzie w Londynie i Comex (jest chyba w Chicago jak się nie mylę). W każdym razie, średnia z tych notowań, na tych dwóch giełdach dotyczy miedzi i średnia z dwóch takich najbardziej znanych giełd towarowych, dotyczy ceny srebra. I na tej bazie jest obliczona kwota podatku. Wczytując się w tą ustawę dalej, można odnieść wrażenie, że to jest podatek wymierzony przeciwko KGHMowi, dlaczego? Tutaj jest taki fajny fragment, który na to wskazuje – właściwośćorganów podatkowych. Tutaj właściwie organami podatkowymi w zakresie poboru podatku jestNaczelnik Urzędu Celnego i Dyrektor Izby Celnej, i chodzi tutaj o tych naczelników i dyrektorów,którzy są właściwi dla siedziby podatnika. Jeśli tej siedziby nie można ustalić, to domyślnie jest toNaczelnik Urzędu Celnego w Legnicy i Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Ciekawe czemu?Jako, że nałożenie tego podatku wprost na KGHM byłoby jawną dyskryminacją podatkową, jest ontak skonstruowany, że niby obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, które wydobywają miedź i srebrona terenie naszego kraju, a że jest tylko takie jedno to tylko tego jednego przedsiębiorstwa tenpodatek dotyczy.Ile zysków KGHMu „zje” podatek od kopalin? Podatek jest tak zrobiony, że musiałyby zostać spełnione nierealistyczne warunki rynkowe,żeby podatek płacić według tej najniższej stawki ustalonej liniowo czyli 130 zł dla tony miedzi i 10zł dla kilograma srebra. Te warunki są nierealne i jeśli długo będą się utrzymywało na rynku todziałoby się to przez bardzo krótki okres, przez co tak czy inaczej najbardziej realne na chwilęobecną są kwoty podatku obliczone według tego fajnego wzorku, który pokazałem w ustawie. Przeprowadziłem taką symulację, żeby pokazać jak wzrost ceny miedzi – to jest tylko domiedzi, bo jednak miedź jest tym najbardziej wiodącym produktem KGHMu i ma największywpływ na jego wyniki finansowe – w połączeniu z kursem dolara do złotego wpłynie na kwotęnależnego podatku za tonę miedzi. Co by się stało gdyby dolar był po 2 zł i cena miedzikształtowałaby się....i jak długo przy dolarze kosztującym 2 zł, a wiadomo, że sytuacja takautrzymywała się w przeszłości bardzo krótko – byłaby to sytuacja najkorzystniejsza dla podatnika,czyli dla KGHMu – ten podatek w wysokości 130 zł byłby płacony, aż do momentu, gdyby cenamiedzi nie osiągnęła tutaj powyżej, gdzieś jest to granica między 6 tys. dolarów, a 6,5 tys. dolarówza tonę tego kruszcu. To jest taka nierównowaga rynkowa bardzo duża i nie trwałaby długo. Co bysię stało, gdyby KGHM, bo obecnie jesteśmy tutaj – w przedziale 7221 dolarów za tonę miedzi, a7327 dolarów za tonę miedzi. Obecnie mamy ten kurs 3,45 złotego, mniej więcej tak. No to przy tejstawce tutaj mamy 5 tys. zł podatku za tonę co przy wydobyciu 430 tys., dlaczego, bo KGHMwydobywa 500 tys. to miedzi, ale 430 ton to jest ten koncentrat. Przy 430 tys. i przy takichwarunkach jakie założyłem mamy, czyli trochę więcej jak 7300 dolarów za tonę i kurs dolara na 2
  3. 3. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendy poziomie 3,45 zł i przy wydobyciu 430 tys. ton koncentratu, podatek w wysokości ponad 2 mld zł. Przy zysku netto na poziomie 4,5 mld to jest prawie 50% zysku netto. Co się jednak stanie gdy załóżmy dolar kosztowałby 3 zł, a cena miedzi wzrosłaby załóżmy do 8 tys. dolarów za tonę? No, podatek trochę mniejszy, około 2 mld, ale nie tak duży. A sprawdźmy tak z ciekawości, bo były już ceny miedzi dosyć wysokie i zobaczymy co by się działo, gdyby te ceny były....Miedź 7313 dolarów obecnie, ale ceny miedzi były znacznie wyższe niż ten poziom. Mamy dolara...mieliśmy cenę miedzi po prawie 10 tys. za tonę i to było tutaj, to byłluty, początek 2011 roku. A kurs dolara, to był luty 2011, 2,85 zł. Podatek wynosi prawie 3 mld zł.No to jest ponad 50% zysku netto oprowadzone do budżetu państwa. Zakładając, że ten kurs 2,85 złjest takim kursem stabilnym to sprawdźmy co by się stało, gdyby cena miedzi nagle zaczęła rosnąćwyżej. Wartość progowa powyżej, której płacimy te 32 tys. zł podatku za tonę jest takim no,scenariuszem, który byłby bardzo dobijający dla KGHMu, bo mielibyśmy bardzo duże obciążeniepodatkowe. I widać, że przy kursie założonym 2,85 zł, cena miedzi kosztowałaby 15 tys. dolarówza tonę to kwota podatku wynosiłaby niespełna 18,5 tys. zł, więc nie wchodzimy jeszcze w te 32tys. zł. Jeśli cena miałaby wynosić 15 tys. dolarów to kurs dolara musiałby być trochę niższy, np.2,60 zł i wtedy mamy około 15 tys. podatku za tonę więc i tak mamy ponad 6 mld zł podatku odtego wydobycia.Haracz nie podatek Powiem w ten sposób – patrząc na konstrukcję tego podatku – jest on tak skonstruowany, żeutrzymywanie się przez długi czas wartości podstawy opodatkowania w tym dolnym progu, gdziekwota podatku utrzymywałaby się na poziomie 130 zł jest takim scenariuszem, który jeśli siębędzie utrzymywał to przez bardzo krótki czas. Z kolei ta górna granica powyżej tych 52 tys. zł zatonę to przy obecnym kursie dolara czyli 3,40, to jest 15 tys., chyba, zobaczmy....równowartość 52tys. zł za tonę miedzi przy obecnym kursie 3,44 to jest to na poziomie ponad 15 tys. dolarów zatonę miedzi. Więc jeżeli cena miedzi nie przekroczy tych 15 tys. dolarów za tonę, no to obciążeniapodatkowe wzrosną dosyć znacząco wraz z każdą toną wydobycia miedzi. Jeśli przekroczy sięrównowartość 52 tys. zł, czyli około 15 tys. dolarów za tonę, to w takim wypadku obciążeniapowinny się trochę lepiej kształtować. To zobaczmy tak – 15500, 16000, co będzie się działo...imniższy kurs dolara tym te progi podatkowe będą się przesuwać. Proszę spojrzeć, przy kursie 3,44 zł,tu już nam podatek zaczyna wchodzić w ten próg taki liniowy i mamy 32 tys. i tutaj bez względu nawydobycie ten podatek jest stały, bo nie mogłoby być inaczej. Więc tutaj powyżej tego progu 15tys. wielkość podatku zależy tylko i wyłącznie od wielkości wydobycia. Maksymalna wartość tegopodatku będzie wynosiła dla wydobycia obecnego ponad 13,7 mld zł. Więc w KGHMie musiałbywzrosnąć przede wszystkim wydobycie, żeby ten podatek w stosunku do wartości przychodów, czyogólnie wyników finansowych, stanowiłby coraz mniejszą wartość. Wtedy wydobycie musiałobybyć bardzo duże. Więc w obecnej sytuacji, w której znajduje się KGHM, wprowadzenie tego podatkuspowoduje znaczne zwiększenie obciążeń fiskalnych, co bardzo niekorzystnie przełoży się na 3
  4. 4. TobiaszMalinski.pl – Informacje inwestycyjne wyprzedzające rynkowe trendy wyniki finansowe. Tak swoją drogą, zastanawiam się – po co KGHM był w ogóle prywatyzowany – jeśli ten podatek od kopalin powodowałby w zasadzie takie wprowadzenie substytucyjnych obciążeń podatkowych względem obciążeń odprowadzanych do budżetu obowiązkowych obciążeń wyników finansowych spółek państwowych. Proszę zauważyć, że po wprowadzeniu tego podatku, KGHM będzie odprowadzał do budżetu państwa tak dużo pieniędzy, że praktycznie to będzie spółka quasi państwowa, a nie spółka prywatna. Nie byłoby różnicy, gdyby KGHM na chwilę obecną został w ogóle znacjonalizowany zpowrotem, bo łącznie tutaj podatek od kopalin w taki sposób obciąża wyniki finansowe, że łączniez podatkiem dochodowym, że będą około 3/4 zysku netto regularnie zabierały do budżetu państwa.To co zostanie dla spółki to będzie takie no...taka kwota pieniędzy, która będzie umożliwiała poprostu odtwarzanie majątku trwałego, ewentualnie bardzo powolny rozwój. Zobaczymy jak ta sytuacja się potoczy, czy rzeczywiście ten podatek zostaniewprowadzony, zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądać. Jeśli na chwilę obecną nic się niezmieni i podatek zostanie wprowadzony w takim planowanym kształcie, to tak jak mówię, łącznie zpodatkiem dochodowym około 3/4 zysku netto KGHMu wpłynie do budżetu państwa. Mamy 75%,czyli tak jakby KGHM został opodatkowany tą stawką podatku od dochodów nieujawnionych, tojest coś podobnego. Tylko, że podatek od dochodów nieujawnionych jest swego rodzaju karą, atutaj spółka, która zarabia i dużo produkuje, byłaby ukarana tym, że dużo produkuje, więc spółce poprostu może zacząć się opłacać produkować mniej, bo będzie płacić mniej podatku. Efekt może byćodwroty do zamierzonego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej prezentacji. www.tobiaszmalinski.pl 4

×