Publicidad
Тест - Стара Грчка.doc
Тест - Стара Грчка.doc
Тест - Стара Грчка.doc
Próximo SlideShare
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Тест - Стара Грчка.doc

  1. Тест Група А 1. Опиши како су Грци замишљали и приказивали своје богове? _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Попуни табелу. Бог надлежност тог божанства заштитница жена и брака Афродита Зевсов брат, бог мора 2. Олимпијске игре су се одржавале у граду _____________ на полуострву Пелопонезу у част бога _________ . Прве олимпијске игре одржане су _________ године пре нове ере и одржавале су се сваке ________ године. Победник је добијао _____________________________________________ __________________________________________________________. 3. Повежиличнот са његовим занимањем. а) Архимед ____ вајар б) Платон ____ филозоф в) Тукидид ____ физичар г) Мирон _____ историчар д) Софокле _____ писац трагедија 4. Одговори на питања. а)Који грчки историчар је описао грчко –персијске ратове?____________ б)Како се звала најпознатија грчка пророчица која је била позната по својим двосмисленим одговорима?___________________ 5. Ако је исказ тачан заокружи слово Т а ако није Н. а)Епови Илијада и Одисеја се приписују Хомеру. Т Н б)У току грчко-персијских ратова у Атини је завладала куга и однела велики број живота. Т Н в) Најпознатији грчки филозофи били су Сократ, Платон
  2. и Аристотел. Т Н 6. а)Која три стила у архитектури Старих Грка су постојала? _____________________________________________________________ Ком стилу припада стуб са слике? _________________ 7. Која грађевина је приказана на слици и чему је намењена?________________________________________ Које врсте драма постоје?_______________________________ 8. Шта је био узрок ,а шта повод за избијање грчко – персијских ратова? Узрок - ____________________________________________________ Повод - ____________________________________________________ Наведи најзначајније битке грчко- персијских ратова: ___________________, ___________________, __________________. 9. Допуни реченице. Грчко племе Јонци основало је полис . Спарта је настала на полуострву 10. Заокружи слово испред тачног одговора. Појам демос у античкој Атини односио се на: а) обичан народ б) занатлије и трговци в) богати имоћни појединци г) робови
Publicidad