Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

מצגת המדען הראשי

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a מצגת המדען הראשי (20)

Anuncio

מצגת המדען הראשי

 1. 1. ‫הראשי‬ ‫המדען‬‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫המתחיל‬ ‫ליזם‬ ‫מדריך‬‫המתחיל‬ ‫ליזם‬ ‫מדריך‬ ‫ויסברג‬ ‫דני‬ ‫מייסד‬ ,‫יזם‬VoiceItt
 2. 2. 15‫טכנולוגית‬ ‫ויזמות‬ ‫בפיתוח‬ ,‫טק‬ ‫בהי‬ ‫נסיון‬ ‫שנות‬ ‫ב‬ ‫לשעבר‬ ‫מייסד‬ ‫ושותף‬ ‫מנכ"ל‬YubiTech ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫של‬ ‫היזמות‬ ‫מועדון‬ ‫מייסד‬ ‫ומייסד‬ ‫מנכ"ל‬VoiceItt ‫גיוס‬4‫ב‬ ‫מדען‬ ‫קרנות‬100%‫הצלחה‬
 3. 3. ‫טכנולוגיות‬ ‫יזמות‬ ‫לעידוד‬ ‫כאמצעי‬ ‫בישראל‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫פיתוח‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫בסיס‬ ‫והגברת‬ ‫המדעי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מיצוי‬ ‫גבוה‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫מו"פ‬ ‫עידוד‬ ‫הבינלאומית‬ ‫וברמה‬ ‫הלאומית‬ ‫ברמה‬ ‫הן‬ ‫במו"פ‬ ‫שת"פ‬ ‫עידוד‬ ‫מידע‬ ‫עתירות‬ ‫בתעשיות‬ ‫איכותיים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫יצירת‬
 4. 4. "‫הרעיון‬ ‫ב"שלב‬ ‫כבר‬ ‫לגיוס‬ ‫אפשרות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מצריך‬ ‫שלא‬ ‫מענק‬Equity ‫פרטיים‬ ‫משקיעים‬ ‫מול‬ "‫איכות‬ ‫"חותמת‬ ‫במס‬ ‫הכרה‬ - ‫האנג'לים‬ ‫חוק‬ ‫והמדען‬ ‫פרטיים‬ ‫מגורמים‬ ‫המשך‬ ‫השקעות‬ ‫יאפשר‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬
 5. 5. ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫על‬ ‫גישור‬ :‫המטרה‬ ‫העסקי‬ ‫לעולם‬ ‫הישראלים‬ ‫הממציאים‬ ‫חברות‬ ‫או‬ ‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ :‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫בשלב‬Pre-Seed :‫מקסימלי‬ ‫מענק‬ ‫גובה‬235‫אש"ח‬ :‫השתתפות‬ ‫שיעור‬85%‫מהתקציב‬ ‫למיזם‬ ‫המאושר‬ ~ :‫הצלחה‬ ‫סיכויי‬30% ,‫צוות‬ ,‫פטנטים‬ ‫חיפוש‬ ‫דו"ח‬ :‫נדרש‬ ‫שוק‬ ‫פוטנציאל‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ,‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ :‫נדרש‬ ‫לא‬ Prototype
 6. 6. ‫הפרטי‬ ‫מהשוק‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫מתחילות‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫להקל‬ :‫המטרה‬‫הפרטי‬ ‫מהשוק‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬ ‫מתחילות‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫להקל‬ :‫המטרה‬ ‫בשלב‬ ‫צעירות‬ ‫חברות‬ :‫יעד‬ ‫קהל‬‫בשלב‬ ‫צעירות‬ ‫חברות‬ :‫יעד‬ ‫קהל‬Pre-SeedPre-Seed‫או‬‫או‬SeedSeed :‫מקסימלי‬ ‫מענק‬ ‫גובה‬:‫מקסימלי‬ ‫מענק‬ ‫גובה‬55‫מש"ח‬‫מש"ח‬ :‫השתתפות‬ ‫שיעור‬:‫השתתפות‬ ‫שיעור‬50%50%‫המאושר‬ ‫מהתקציב‬‫המאושר‬ ‫מהתקציב‬ ‫מתן‬ :‫החידוש‬‫מתן‬ :‫החידוש‬66‫קבוע‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ,‫משלים‬ ‫מימון‬ ‫לגיוס‬ ‫חודשים‬‫קבוע‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ,‫משלים‬ ‫מימון‬ ‫לגיוס‬ ‫חודשים‬ ‫עד‬ :‫סף‬ ‫תנאי‬‫עד‬ :‫סף‬ ‫תנאי‬33‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫מההקמה‬ ‫שנים‬‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫מההקמה‬ ‫שנים‬33‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫הוצאות‬ ‫מש"ח‬‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫הוצאות‬ ‫מש"ח‬ 500500‫הכנסות‬ ‫אש"ח‬‫הכנסות‬ ‫אש"ח‬ ? :‫הצלחה‬ ‫סיכויי‬? :‫הצלחה‬ ‫סיכויי‬
 7. 7. ‫הפרטי‬ ‫בשוק‬ ‫לגייס‬ ‫המתקשים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫עתירי‬ ‫למייזמים‬ ‫סיוע‬ :‫המטרה‬‫הפרטי‬ ‫בשוק‬ ‫לגייס‬ ‫המתקשים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫עתירי‬ ‫למייזמים‬ ‫סיוע‬ :‫המטרה‬ ‫בשלב‬ ‫צעירות‬ ‫חברות‬ ,‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ :‫יעד‬ ‫קהל‬‫בשלב‬ ‫צעירות‬ ‫חברות‬ ,‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ :‫יעד‬ ‫קהל‬Pre-SeedPre-Seed : ‫המענק‬ ‫גובה‬: ‫המענק‬ ‫גובה‬22) ‫מש"ח‬) ‫מש"ח‬2.52.5(‫פריפריאליות‬ ‫לחממות‬ ‫מש"ח‬(‫פריפריאליות‬ ‫לחממות‬ ‫מש"ח‬ :‫השתתפות‬ ‫שיעור‬:‫השתתפות‬ ‫שיעור‬85%85%,‫המדען‬,‫המדען‬15%15%‫החממה‬‫החממה‬ ‫דורש‬ ,‫פרטי‬ ‫גוף‬ ‫הוא‬ ‫המשקיע‬ :‫המהותי‬ ‫ההבדל‬‫דורש‬ ,‫פרטי‬ ‫גוף‬ ‫הוא‬ ‫המשקיע‬ :‫המהותי‬ ‫ההבדל‬30%30%--50%50%‫מהמיזם‬‫מהמיזם‬ 2424~ ,‫חממות‬~ ,‫חממות‬200200~ ‫מצטרפים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ,‫מיזמים‬~ ‫מצטרפים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ,‫מיזמים‬8080‫מיזמים‬‫מיזמים‬
 8. 8. ‫כשלון‬ ‫או‬ ‫להצלחה‬ ‫עצומה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבות‬ ‫מהמדען‬ ‫בגיוס‬ ‫המנוסה‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫בגוף‬ ‫להעזר‬ ‫רצוי‬
 9. 9. !‫חובה‬ – ‫פטנטים‬ ‫חיפוש‬ ‫דו"ח‬ ) ‫פטנט‬ ‫רישום‬Provisional( ‫תאורטית‬ ‫היתכנות‬ ‫הוכחת‬ ‫החדשנות‬ ‫את‬ ‫שמגבה‬ ‫שם‬ ‫בעל‬ ‫מומחה‬
 10. 10. (‫עסקי‬ ‫ואיש‬ ‫)טכנולוג‬ ‫משלימות‬ ‫יכולות‬ ‫עם‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫לצוות‬ ‫עדיפות‬2-3‫יחיד‬ ‫אדם‬ ‫ולא‬ ‫המלצות‬ ,‫קודם‬ ‫יזמי‬ ‫נסיון‬ :‫רצוי‬
 11. 11. ‫ממרץ‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ‫עד‬ – ‫נובמבר‬ :‫אופטימלי‬ ‫הגשה‬ ‫זמן‬ ‫הבאה‬ ‫לשנה‬ ‫ונדחים‬ ,‫אוזל‬ ‫המדען‬ ‫של‬ ‫הכסף‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫של‬ ‫)תהליך‬ ‫סבלנות‬ ‫בהרבה‬ ‫להתאזר‬ ‫צריך‬4-8(‫חודשים‬
 12. 12. ‫מספקות‬ ‫אבל‬ ‫מינימליסטיות‬ ‫מטרות‬ ‫הציבו‬ ‫הפיתוח‬ ‫בהוצאות‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫הכרה‬ ‫המימון‬ ‫אחוז‬ ‫מגדיל‬ "‫א‬ ‫פיתוח‬ ‫ב"אזור‬ ‫מיקום‬ ‫מימון‬ ‫סיכויי‬ ‫משפר‬ "‫"מיוחדים‬ ‫ממגזרים‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬
 13. 13. danny@voiceitt.comdanny@voiceitt.com

×