Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מצגת סבתא

309 visualizaciones

Publicado el

מצגת סבתא

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Sé el primero en comentar

מצגת סבתא

 1. 1. ‫הולדת‬ ‫יום‬90 (‫)ז'וז'ו‬ ‫שושנה‬ ‫לסבתא‬ 25.5.2015
 2. 2. ...‫בצעירותי‬ ,‫בודפשט‬1944
 3. 3. ...‫בקיבוץ‬ ‫חתונה‬
 4. 4. ‫הראשונות‬ ‫השנים‬
 5. 5. ‫להתרחב‬ ‫מתחילה‬ ‫המשפחה‬
 6. 6. ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ "‫ב"בית‬ -‫הראשונות‬ ‫השנים‬
 7. 7. ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ "‫ב"בית‬ -‫הראשונות‬ ‫השנים‬
 8. 8. ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ "‫ב"בית‬ -‫הראשונות‬ ‫השנים‬
 9. 9. ‫השלום‬ ‫דרך‬ -'‫ג‬ ‫עממי‬ ‫שיכון‬13)95(
 10. 10. ‫השלום‬ ‫דרך‬ -'‫ג‬ ‫עממי‬ ‫שיכון‬13)95(
 11. 11. ‫השלום‬ ‫דרך‬ -'‫ג‬ ‫עממי‬ ‫שיכון‬13)95(
 12. 12. ...‫משותף‬ ‫מטבח‬ ‫בלי‬ ‫משלי‬ ‫בית‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬
 13. 13. ‫אלגנטית‬ ‫תמיד‬ ‫סבתא‬
 14. 14. ...‫גלגלים‬ ‫היו‬ ‫לסבתא‬ ‫אם‬
 15. 15. ‫צעירים‬ ‫כשהיינו‬
 16. 16. ...‫מחייכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫הפנים‬ ‫על‬ ‫הכלכלי‬ ‫המצב‬ -‫ה‬ ‫)שנות‬60(
 17. 17. ‫וייג‬ ‫משפחת‬ ‫לייב‬‫חנה‬ ‫משה‬ (‫)שייע‬ ‫ישעיהו‬ ‫לאה‬
 18. 18. ‫גדלה‬ ‫והמשפחה‬ ‫והתחתנו‬ ‫גדלו‬ ‫הילדים‬
 19. 19. ‫והתחתנו‬ ‫גדלו‬ ‫הילדים‬ ‫עוד‬ ‫גדלה‬ ‫המשפחה‬
 20. 20. ‫נכדים‬ ‫מופיעים‬ - ‫להתרחב‬ ‫ממשיכה‬ ‫המשפחה‬
 21. 21. ‫בארץ‬ ‫מטיילת‬ ‫סבתא‬ )(...‫המלח‬ ‫ים‬ ‫את‬ ‫אהבתי‬ ‫איך‬
 22. 22. ‫בארץ‬ ‫מטיילת‬ ‫סבתא‬
 23. 23. ‫נגמרו‬ ‫שלי‬ ‫הרגליים‬ ...‫בשלומי‬
 24. 24. ‫לחו"ל‬ ‫גם‬ ‫כנפיים‬ ‫פורשת‬ ‫סבתא‬ ‫אוסטריה‬‫שווייץ‬ ‫שווייץ‬ ‫אוסטריה‬
 25. 25. ‫שווייץ‬ - ‫דיאבלרה‬ (‫)שווייץ‬ ‫לאנגלברג‬ ‫חוזרת‬ ‫הייתי‬
 26. 26. ‫הייתי‬ ‫הרייכנבאך‬ ‫במפלי‬ ‫אפילו‬ ..‫התאבון‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫הקור‬
 27. 27. ‫שחקנית‬ ‫הפסיד‬ ‫הבימה‬ ‫תיאטרון‬ ...‫בחסד‬
 28. 28. ...‫סבתא‬ ‫על-פי‬ ‫החיים‬
 29. 29. ...‫מעולה‬ ‫שיווקית‬ ‫יכולת‬ ‫עם‬ ‫מנחה‬ ‫הפסיד‬ ‫הקניות‬ ‫ערוץ‬ ‫גם‬
 30. 30. ‫ספורטאית‬ ‫סבתא‬ ‫איזו‬
 31. 31. ...‫ציירת‬ ‫גם‬ ‫סבתא‬
 32. 32. (!‫צפע‬ ‫)נחש‬ ‫לחמתי‬ ‫המפרץ‬ ‫במלחמת‬ ‫גם‬
 33. 33. ‫המשפחתיים‬ ‫האירועים‬ ‫בכל‬ ‫פעילה‬ ‫סבתא‬
 34. 34. ‫מתחתנים‬ ‫כבר‬ ‫הנכדים‬ ‫וגם‬ ‫עוברות‬ ‫השנים‬
 35. 35. ‫מתחתנים‬ ‫כבר‬ ‫הנכדים‬ ‫וגם‬ ‫עוברות‬ ‫השנים‬
 36. 36. ‫מתחתנים‬ ‫כבר‬ ‫הנכדים‬ ‫וגם‬ ‫עוברות‬ ‫השנים‬
 37. 37. ‫מתחתנים‬ ‫כבר‬ ‫הנכדים‬ ‫וגם‬ ‫עוברות‬ ‫השנים‬ ‫מתחתנים‬ ‫כבר‬ ‫הנכדים‬ ‫וגם‬ ‫עוברות‬ ‫השנים‬
 38. 38. ...‫הנינים‬ ‫הגיעו‬ ‫מאוד‬ ‫ומהר‬
 39. 39. ‫לסבתא‬ ‫ברכות‬
 40. 40. ‫לסבתא‬ ‫ברכות‬
 41. 41. ‫קרדיטים‬ ‫רייכנברג‬ ‫שמואל‬ -‫ראשי‬ ‫ובמאי‬ ‫מפיק‬ ‫רייכנברג‬ ‫דפנה‬ -‫ראשית‬ ‫ועורכת‬ ‫תסריטאית‬ ,‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬ ‫ששלחו‬ ‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬ ...‫תמיכה‬ ‫ונתנו‬ ‫ייעצו‬ ,‫הרטוב‬ ‫אסתר‬ ‫הטובה‬ ‫לחברתנו‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ ‫בעריכת‬ ‫שהשקיעה‬ ‫הרבות‬ ‫השעות‬ ‫על‬ .‫הסרטים‬ ‫ובזכותך‬ ‫קיימת‬ ‫שאת‬ ‫על‬ ‫לסבתא‬ ‫תודה‬ ‫וכמובן‬ !‫כאן‬ ‫אנחנו‬

×