Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La construcció filosòfica de la ciutadania

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Filo
Filo
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

La construcció filosòfica de la ciutadania

 1. 1. La Construcció Filosòfica de la ciutadania
 2. 2. <ul><li>1.Origen del concepte “Ciutadania” </li></ul><ul><li>2.Ciutadania Moderna </li></ul><ul><li>3.Dimensions de la ciutadania contemporània </li></ul>
 3. 3. 1.Origen del concepte de ciutadania
 4. 4. 1.1 Una definició Usual <ul><li>Definició de ciutadà segons el diccionari: </li></ul><ul><li>L’habitant de les ciutats antigues o d’estats moderns com a subjecte dels drets polítics i que intervé, exercitant-los, en el gobern del país. </li></ul><ul><li>· Pertany a una comunitat política que s’estableix d’un mode permanent en un territori </li></ul><ul><li>·Gaudeix d’uns drets que han de ser protegits per la ciutat com participar en les tasques del govern de la propia comunitat política directa o indirectament </li></ul>
 5. 5. 1.2 La ciutadania en l’antigitat grecollatina <ul><li>Ciutadà prove de civis que comparteix arrel amb civitas = ciutat </li></ul>Democràcia: Govern del poble Tant a Grècia com a Roma, el ciutadà era algú al qui se li reconeixien un conjunt de drets i deures. Es destacava el deure de defensar la ciutat empunyant armas si era necessari.
 6. 6. <ul><li>Democracia Grega </li></ul><ul><li>-Els majors de 20 anys eren conciderats ciutadans i eren responsable de la polis i havien de deefnsar-la en tot moment </li></ul><ul><li>-Per ocupar-se de qüestions públiques utilitzaven la deliberació </li></ul><ul><li>Ciutadania en </li></ul><ul><li>l’antiga Roma </li></ul><ul><li>-Ciutadà és aquell que gaudeix de protecció jurídica otorgada per les lleis i institucions </li></ul><ul><li>-La ciutadania romana s’entenia com un títol jurídic que permet reclamar certs drets </li></ul>Isonomia o igualtat davant la llei Isegoria o igualtat de paraula Koinomia o comunitat de cooperació per aconseguir el bé públic
 7. 7. 1.3 Limitacions de la ciutadania antiga <ul><li>Ciutadania excloent és a dir, únicament eren ciutadans els homes adults que reunien certs requisits </li></ul><ul><li>Només eren “lliures e iguals” qui tingués la condició de ciutadà </li></ul><ul><li>No estaven reconeguts suficientment els drets individuals </li></ul>
 8. 8. 1.4 Doble Arrel de la Ciutadania Moderna <ul><li>La ciutadania moderna encara ens mostra dues tradicions antigues. </li></ul>Participació de la política a través de la deliberació És d’origen Grec i és d’idees republicanes. Protecció legal dels drets de la persona És d’origen Romà i la versió actual és la versió liberal del ciutadà
 9. 9. 2. Ciutadania Moderna
 10. 10. 2.1 Ciutadania i Estat <ul><li>Estat: Organització estable a l’aparell establert, amb els càrrecs o burocràcia i el seu governant </li></ul><ul><li>Nacionalitat: Estatut legal al qual pertany una persona </li></ul><ul><li>Dret de sòl: Estableix que s’ha de reconeixer com a ciutadà qui neix en el territori nacional </li></ul><ul><li>Dret de sang: Concedeix prioritat a la nacionalitat dels pares </li></ul>
 11. 11. 2.2 Ciutadania i inclusió en l’Estat Reclamació de més atenció als vincles ètnics i culturals No s’exclouen els col·lectius socials Hi han procediments democratics lligats amb la ciutadania Separa les llibertats civils dels drets polítics Te l’inconvenient deque es pot fixar la separació entre col·lectius socials Comunitarista Republicana Liberal
 12. 12. 2.3 Ciutadania i Drets Humans <ul><li>Drets Civils </li></ul><ul><li>Drets que es reconeixen als ciutadans </li></ul><ul><li>La influència de les idees iusnaturalisets van provocar diferents canvis polítics </li></ul><ul><li>Drets Polítics </li></ul><ul><li>Drets dels ciutadans a participar en la política directa o indirectament </li></ul><ul><li>Drets Socials, Ecònomics i culturals </li></ul><ul><li>Drets com el de l’educació, associació sindical, a la vaga i a les garanties de seguretat i higiene en el treball </li></ul>
 13. 13. 2.4 Ciutadania Social <ul><li>Conjunt de drets i deures que vinculen a l’individu a la plena pertinença d’una societat </li></ul>Estat de Justícia: - Protegir els drets socials, propis de la ciutadania social. Estat Social de Dret: - Protecció dels drets com el treball, l’educació i l’habitatge
 14. 14. 3. Dimensions de la ciutadania Contemporània
 15. 15. 3.1 Justícia i pertinença Solidaritat internacional, equitat mundial. Voluntariat a l’ONU, en ONG, etc. Cosmopolita Respecte actiu, solidaritat, diàleg de debò Voluntariat amb inmigrants, etc. Intercultural Ètica professional Participació en l’opinió pública, voluntariat Civil Equitat en les relacions laborals Responsabilitat personal i corporativa Consum Just i responsable Ecònomica Igualtat dpaccés a les oportunitats i prestacions Ús responsable de les prestacions Social Igualtat de drets civils i polítics Responsabilitat de respectar els drets dels altres Politica Implicacions de reconeixement i d’exercici Dimensions de la ciutadania
 16. 16. Tipus d’implicacions <ul><li>Reconeixement </li></ul><ul><li>-Responsabilitat de la societat amb la seva població </li></ul><ul><li>-Pot ser legal o Real </li></ul><ul><li>Exercici de la ciutadania </li></ul><ul><li>-Responsabilitat de cada persona quan exerceix de ciutadà </li></ul><ul><li>-Exercint els deures cívics o exercint de voluntariat </li></ul>
 17. 17. 3.2 Noves facetes de la ciutadania <ul><li>Ciutadania econòmica </li></ul><ul><li>-Prendre’s seriosament una ètica empresarial i un estímul a la responsabilitat social de les empreses </li></ul><ul><li>- Tot aixó amb el fí d’eradicar la pobresa </li></ul><ul><li>Ciutadania Civil </li></ul><ul><li>S’ha de millorar: </li></ul><ul><li>- El voluntariat o 3r sector social </li></ul><ul><li>-L’ètica professional </li></ul><ul><li>-L’opinió pública crítica amb l’ús públic de la raó </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ciutadania Intercultural </li></ul><ul><li>-Evitar les discriminacions racials, culturals i religioses </li></ul><ul><li>Es crea l’ètica intercultural: </li></ul><ul><li>- Ètica creada per invitar a un verdader dialeg entre els que pertanyen a diferents grups de manera que es respectin les diferències i es fixin principis de convivència justs i feliços . </li></ul><ul><li>Ciutadania Cosmopolita </li></ul><ul><li>S’ha d’universalitzar els drets humans de la primera segon i tercera generació, aposant per una globalització ètica, per una mundialització de la solidaritat i la justícia. </li></ul>
 19. 19. THE END

×