Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

«Joves, drogues i societat: efectes i conseqüències»

«Joves, drogues i societat: efectes i conseqüències». Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. 10 de desembre de 2012.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

«Joves, drogues i societat: efectes i conseqüències»

 1. 1. JJoves, societat i drogues: Efectesoves, societat i drogues: Efectes i conseqüènciesi conseqüències      UABUAB, 10 de desembre de 2012, 10 de desembre de 2012 David Pere Martínez OroDavid Pere Martínez Oro www.dpmo.catwww.dpmo.cat
 2. 2. Què és una droga?Què és una droga? En medicina, es refereix a qualsevolEn medicina, es refereix a qualsevol substànciasubstància amb potencial peramb potencial per prevenir o curar malaltiesprevenir o curar malalties o millorar el benestar físic o mental, io millorar el benestar físic o mental, i en la farmacologia és tot agent químic queen la farmacologia és tot agent químic que alteraaltera elsels processosprocessos bioquímicsbioquímics fisiològics dels teixits i organismes. Per tant, unafisiològics dels teixits i organismes. Per tant, una droga és una substància que és, o podria ser inscrita en unadroga és una substància que és, o podria ser inscrita en una farmacopea. (Kramer, Kameron: 1975)farmacopea. (Kramer, Kameron: 1975) Quotidianament, el concepte generalment es refereixQuotidianament, el concepte generalment es refereix específicament a lesespecíficament a les drogues psicoactivesdrogues psicoactives, i, sovint, més, i, sovint, més concretament, aconcretament, a les drogues il•lícitesles drogues il•lícites, dels quals no hi ha, dels quals no hi ha consumconsum terapèuticterapèutic. (OMS, 2008:149).. (OMS, 2008:149).
 3. 3. TIPUS DE DROGUESTIPUS DE DROGUES  DepressoresDepressores  EstimulantsEstimulants  Al·lucinògensAl·lucinògens  EmpatògensEmpatògens
 4. 4. DEPRESSORESDEPRESSORES  AlcoholAlcohol  Opiacis (opi,morfina, heroïna,Opiacis (opi,morfina, heroïna, metadona)metadona)  GHBGHB  KetaminaKetamina
 5. 5. ESTIMULANTSESTIMULANTS  Xantines (cafè, cola, mate, te, cacau)Xantines (cafè, cola, mate, te, cacau)  Begues energètiquesBegues energètiques  CocaïnaCocaïna  AmfetaminaAmfetamina
 6. 6. AL·LUCINÒGENSAL·LUCINÒGENS  LSDLSD  2CB2CB  BoletsBolets al·lucinògensal·lucinògens  Altres al·lucinògensAltres al·lucinògens
 7. 7. ALCOHOLALCOHOL  Què és?Què és?  Normalització, socialització, relacionsNormalització, socialització, relacions  Beure abans, durant i després de laBeure abans, durant i després de la festafesta  Menys consum en els localsMenys consum en els locals  Minimització dels riscosMinimització dels riscos  AlarmaAlarma
 8. 8. CANNABISCANNABIS  Què és?Què és?  Màxima difusióMàxima difusió  Pèrdua de força com a ritual de pasPèrdua de força com a ritual de pas  Menys transgressióMenys transgressió
 9. 9. SPEEDSPEED  Què és?Què és?  Consum estableConsum estable  Apreciat per certs joves: estimulant iApreciat per certs joves: estimulant i baratbarat
 10. 10. LA DIFUSIÓ SILENCIOSALA DIFUSIÓ SILENCIOSA 80.80. HeroïnaHeroïna 90. Pastilles90. Pastilles 00. Cocaïna00. Cocaïna
 11. 11. COCAÏNACOCAÏNA  Pèrdua de l'aura de droga d'èxitPèrdua de l'aura de droga d'èxit  Baixada dels preusBaixada dels preus  La qualitat està en relació amb el venedorLa qualitat està en relació amb el venedor  Fumar-la amb tabacFumar-la amb tabac  Augment de consum en l’àmbit laboralAugment de consum en l’àmbit laboral  Referències a cocaïna baseReferències a cocaïna base
 12. 12. BASE O CRACKBASE O CRACK  No consums recreatius. No socialitzacióNo consums recreatius. No socialització  Joves normalitzats, problemàtic iJoves normalitzats, problemàtic i addictiuaddictiu  Dos perfils:Dos perfils:  EstigmatitzatsEstigmatitzats  Adolescent en situació d’extrema vulnerabilitatAdolescent en situació d’extrema vulnerabilitat socialsocial  Lleugera difusióLleugera difusió
 13. 13. LSDLSD  Mercat i oferta inestableMercat i oferta inestable  Consums experimentalsConsums experimentals  + Percepció de risc+ Percepció de risc
 14. 14. MDMAMDMA  Èxtasi, M, MD, cristall, pastis…Èxtasi, M, MD, cristall, pastis…  Atribucions simbòliques en funció delAtribucions simbòliques en funció del formatformat  Pastilles + percepció de riscPastilles + percepció de risc  Pols o cristallPols o cristall
 15. 15. KETAMINAKETAMINA  Augment del consumAugment del consum  Especialment en raves hard-teckEspecialment en raves hard-teck  Apareix en altres contextsApareix en altres contexts  Consum intramuscularConsum intramuscular  ““Koketa” / “Trifàsics”Koketa” / “Trifàsics”  Es presenta com a droga principalEs presenta com a droga principal  Primers casos de tractamentPrimers casos de tractament
 16. 16. BOLETS AL·LUCINÒGENSBOLETS AL·LUCINÒGENS  Desvinculats de la festaDesvinculats de la festa  Espais privatsEspais privats  Països Baixos i boletsPaïsos Baixos i bolets
 17. 17. GHBGHB  Molt minoritariMolt minoritari  Context intensificació festaContext intensificació festa  GaysGays  Alcohol i GHBAlcohol i GHB
 18. 18. 2CB2CB  Pols (10€) i pastilles (300€)Pols (10€) i pastilles (300€) Mites i desconeixement (Mites i desconeixement (“com l’M“com l’M però més canyero”)però més canyero”) PopularitzacióPopularització Sobredosificació (ansietat i pànic)Sobredosificació (ansietat i pànic)
 19. 19. HEROÏNAHEROÏNA  Imaginari col·lectiuImaginari col·lectiu  Heroïna i sobreestimulacióHeroïna i sobreestimulació  ImmigrantsImmigrants
 20. 20. GràciesGràcies david@dpmo.catdavid@dpmo.cat

×