Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Statut
Održivog Razvoja Hrvatske

studeni 2013.
Sadržaj
OPĆE ODREDBE ........................................................................................................
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Na temelju članka 6. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske 'Narodne novine' 85/10), Z...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

• afirmacija paritetne demokracije;
• uravnoteženi i održivi regionalni i lokalni r...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(2) ORaH predstavlja i zastupa predsjednik/predsjednica Stranke.
(3) Predsjednik/pr...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

• birati i biti biran/birana u sva tijela Stranke;
• predlagati programe i inicijat...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 14.
(1) Glavno tajništvo ORaH-a kvartalno izvještava općinske, gradske, odno...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(5) Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri prava i dužnosti člana/članice miruju. O...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Programski forumi
Članak 23.
(1) U Središnjici ORaH-a osnivaju se i Programski foru...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 25.
(1) U Središnjici ORaH-a djeluju još: glavni/glavna tajnik/tajnica, Tajn...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(2) Ako predsjednik/predsjednica ORaH-a ne postupi u skladu s prethodnim stavkom u ...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 30.
(1) Izborna skupština ORaH-a može pravovaljano odlučiti ako izborima pri...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(6) Ako između dviju Skupština član/članica Glavnog foruma Stranke bude izabran/iza...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

• donosi odluku o međunarodnom udruživanju ORaH-a;
• utvrđuje način i oblike materi...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 35.
(1) Glavni forum može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje n...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

• prema potrebi, a radi osiguranja provođenja politike Stranke, saziva koordinacije...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(5) Za svoj rad Potpredsjednik i Potpredsjednica odgovaraju Predsjedniku/Predsjedni...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

donosi pravilnik o izboru tijela Općinskih, Grad...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

• nadzire zakonitost djelovanja Stranke;
• donosi odluku o formaliziranju frakcije/...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 49.
(1) Tajništvo ORaH-a čine: Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a te tajnic...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 51.
(1) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica s Glavnim/Glavnom tajnikom/ta...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(5) Organizacija u skladu sa Statutom i Programom ORaH-a djeluje samostalno na svom...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

•
•
•
•
•
•

Predsjedništvo Organizacije;
bira predstavnike/predstavnice Organizaci...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

upravlja Organizacijom između dvije Skupštine;
provod...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 61.
(1) Tijela Organizacije ORaH-a pravovaljano odlučuju ako je sjednicama p...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(3) Izborna Skupština regionalne organizacije održava se u pravilu svake četiri god...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(4) Ako između dvije Skupštine član/članica Regionalnog foruma bude izabran/izabran...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(6) Na sjednice Predsjedništva poziva se tajnik/tajnica Regionalne organizacije.
(7...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Povjerenici/povjerenice
Članak 72.
(1) Ako na nekom području nije uspostavljena org...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

Članak 77.
(1) Član/članica ORaH-a koji/koja ostvaruje primanja što proizlaze iz ma...
STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH

(3) U razdoblju između osnivačke skupštine ORaH-a i prve Izvanredne izborne skupšti...
Statut stranke Održivi razvoj Hrvatske (ORaH)
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Statut stranke Održivi razvoj Hrvatske (ORaH)

477 visualizaciones

Publicado el

Statut stranke Održivi razvoj Hrvatske
ORaH

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Statut stranke Održivi razvoj Hrvatske (ORaH)

 1. 1. Statut Održivog Razvoja Hrvatske studeni 2013.
 2. 2. Sadržaj OPĆE ODREDBE .................................................................................................................................... 2 Statut i akti ....................................................................................................................................... 2 Načelo statutarnosti akata ............................................................................................................... 2 NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK ORaH-a ........................................................................................................... 3 PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ORaH-a ............................................................................................. 3 ČLANSTVO ............................................................................................................................................ 4 USTROJSTVO ORaH-A ........................................................................................................................... 7 Osnovni principi kandidiranja i izbora .............................................................................................. 7 Središnjica ORaH-a ........................................................................................................................... 8 Skupština ORaH-a ............................................................................................................................. 9 Glavni forum ORaH-a...................................................................................................................... 11 Predsjednik/Predsjednica ORaH-a ................................................................................................. 14 Potpredsjednici/Potpredsjednice ORaH-a ..................................................................................... 15 Predsjedništvo ORaH-a................................................................................................................... 16 Nadzorni forum ORaH-a ................................................................................................................. 17 Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a i Tajništvo ORaH-a ............................................................... 18 Poslovni/Poslovna direktor/direktorica ORaH-a ............................................................................ 19 Kadrovska komisija ......................................................................................................................... 20 USTROJSTVENI OBLICI ORaH-A ........................................................................................................... 20 Općinska i Gradska organizacija ORaH-a ........................................................................................ 20 Regionalna organizacija ORaH-a .................................................................................................... 24 Povjerenici/povjerenice ................................................................................................................. 28 Vijećnici/vijećnice i zastupnici/zastupnice ORaH-a ........................................................................ 28 SREDSTVA ZA RAD ORaH-a ................................................................................................................. 29 Materijalno i financijsko poslovanje .............................................................................................. 29 PRESTANAK DJELOVANJA ORaH-A TE POSTUPANJE S IMOVINOM .................................................... 29
 3. 3. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Na temelju članka 6. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske 'Narodne novine' 85/10), Zakona o političkim strankama i članka 10. ('Narodne novine' 76/93, 'Narodne novine' 111/96, 'Narodne novine' 164/98 i 'Narodne novine' 36/01) osnivačka Skupština održana 29. listopada 2013. godine u Zagrebu donijela je Statut Održivog Razvoja Hrvatske OPĆE ODREDBE Statut i akti Članak 1. (1) Statut Održivog razvoja Hrvatske sadrži sljedeće odredbe: programska načela i ciljeve djelovanja, naziv, znak, sjedište, način informiranja javnosti, prava i obveze članova/članica, oblike organiziranja, tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke. (2) Politika Stranke izražena je u njezinom Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama Skupštine Stranke te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela Stranke. Načelo statutarnosti akata Članak 2. (1) Akti Stranke moraju biti doneseni u skladu sa Statutom. (2) Akti nižih ustrojstvenih oblika upravnih tijela moraju biti u skladu s aktima viših upravnih tijela. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA Članak 3. (1) Održivi razvoj Hrvatske je demokratska politička stranka koja okuplja članove/članice radi ostvarivanja sljedećih ciljeva: • uspostava države i društva jednakih pravila, mogućnosti i pravde za sve; • održivi razvoj Republike Hrvatske s ciljem prosperiteta i dobrobiti svih njenih građana uz razumnu upotrebu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije • održivi gospodarski razvoj koji podrazumijeva uravnoteženo korištenje prirodnih resursa i prostora te zaštitu socijalnih i drugih prava članova i članica zajednice; • poštivanje ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu; • zaštita okoliša, prirode i prostora; • obrazovanje za održivi razvoj; • prilagodba gospodarstva i društva klimatskim promjenama; 2
 4. 4. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • afirmacija paritetne demokracije; • uravnoteženi i održivi regionalni i lokalni razvoj države; • zaštita prava životinja; • zalaganje za mirno i nenasilno rješavanje svih sporova i sukoba. (2) Održivi razvoj Hrvatske djeluje na području Republike Hrvatske. Članak 4. (1) U ostvarivanju programskih ciljeva iz članka 3. ovoga Statuta Održivi razvoj Hrvatske se obvezuje na poštivanje Ustava i zakona Republike Hrvatske te korištenje demokratskih, nenasilnih parlamentarnih i izvan parlamentarnih oblika djelovanja. (2) Održivi razvoj Hrvatske se opire svim nedemokratskim, totalitarnim ili drugim nasilnim metodama i oblicima nesnošljivosti i netolerancije. Članak 5. (1) U ostvarivanju programskih ciljeva Održivi razvoj Hrvatske je otvoren za suradnju s građankama i građanima Republike Hrvatske. (2) U ostvarivanju programskih ciljeva Održivi razvoj Hrvatske je otvoren za suradnju s drugim političkim strankama, udrugama i pojedincima/pojedinkama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. (3) Održivi razvoj Hrvatske se može udružiti u međunarodne udruge i progresivne političke grupacije koje zagovaraju održivi razvoj, zaštitu okoliša i ljudska prava. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK ORaH-a Članak 6. (1) Naziv Stranke je: Održivi razvoj Hrvatske. Skraćeni naziv je: ORaH. Uz puni naziv u političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se skraćeni naziv. (2) Međunarodni naziv Stranke je Croatian Sustainable Development (CSD). (3) Sjedište ORaH-a je u Zagrebu. (4) O promjeni adrese sjedišta odlučuje Predsjednik/predsjednica ORaH-a. Članak 7. (1) ORaH ima znak duljih horizontalnih stranica, kraćih vertikalnih kojega čine slova ORaH koja su napisana u verzalu, osim malog slova a. Sva slova su crvene boje izuzev slova H koje je svjetlije zelene boje te presječeno stiliziranim ORaHovim listom tamnije zelene boje. (2) ORaH ima zastavu bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke iz stavka (1). (3) ORaH ima pečat u obliku pravokutnika u kojem je ispisan znak ORaH iz stavka (1). (4) Korištenje i čuvanje pečata, znaka i zastave ORaH-a utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Glavni forum stranke. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ORaH-a Članak 8. (1) ORaH je pravna osoba. ORaH je upisan u registar političkih stanaka koji se vodi u tijelu državne uprave Republike Hrvatske nadležnom za poslove uprave. 3
 5. 5. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (2) ORaH predstavlja i zastupa predsjednik/predsjednica Stranke. (3) Predsjednik/predsjednica ORaH-a može ovlastiti druge članove/članice da predstavljaju i zastupaju ORaH u skladu s ovim Statutom. Članak 9. (1) Djelovanje ORaH-a je javno. Javnost rada i djelovanje članstva, tijela Stranke i ORaH-a u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje građana/građanki, birača/biračica, simpatizera/simpatizerki i članova/članica ORaH-a. (2) Iznimno, javnost se može odlukom relevantnog tijela Stranke isključiti s pojedinih zasjedanja. ČLANSTVO Članak 10. (1) Članom/članicom ORaH-a može postati punoljetan/punoljetna poslovno sposoban/sposobna državljanin/državljanka Republike Hrvatske koji/koja dobrovoljno potpiše pristupnu izjavu da je upoznat/upoznata sa Statutom i Programom ORaH-a te da ih prihvaća. Uvjet za primitak u članstvo Stranke je i motivacijsko pismo u kojem kandidat/kandidatkinja iznosi razloge zbog kojih želi postati članom/članicom ORaH-a. (2) Odluku o primanju u članstvo donosi Općinski, Gradski ili Regionalni forum stranke, odnosno Povjerenik/Povjerenica, glavni/glavna tajnik/tajnica stranke te, u slučaju da nisu uspostavljena prethodno spomenuta tijela Stranke, Predsjednik/Predsjednica ORaH-a. (3) Svaki/svaka član/članica je pripadnik/pripadnica Općinske, Gradske odnosno Regionalne organizacije ORaH-a prema mjestu prebivališta. (4) Iznimno, učenici/učenice i studenti/studentice mogu biti pripadnici/pripadnice Organizacije prema mjestu boravišta. (5) Ako na određenom teritoriju nema osnovanog ustrojstvenog oblika onda pojedinac/pojedinka privremeno postaje članom/članicom najbliže teritorijalne organizacije. (6) Dužnost je svakog Općinskog, Gradskog ili Regionalnog foruma da promptno, faxom ili elektronskim putem dostavi kopiju pristupne izjave u središnjicu Stranke, a da kod sebe zadrži izvornik. (7) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u središnji registar članstva. (8) O članovima/članicama ORaH-a vodi se središnji registar članova/članica. Izgled, sadržaj, postupak upisa i brisanja članova/članica te način raspolaganja podacima o članovima/članicama u središnjem registru ORaH-a utvrđuje se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo ORaH-a. (9) Član/članica ORaH-a ne može biti članom/članicom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Član/članica Stranke ne može biti osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo. Članak 11. (1) Prava članova i članica su: • sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke; • biti informiran/informirana o aktivnostima Stranke; 4
 6. 6. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • birati i biti biran/birana u sva tijela Stranke; • predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke; • osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom Stranke u cilju jačanja Stranke; • istupati u javnosti kao član/članica Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke; • samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Glavnog foruma ORaH-a usvojenim politikama Stranke; • prilaganjem programske izjave o pokretanju frakcije te potpisa podrške minimalno 10% svih članova/članica ORaH-a koju podnosi Nadzornom forumu ORaH-a može organizirati posebnu političko-programsku struju/frakciju unutar Stranke; • biti kandidiran/kandidirana na stranačkim listama za parlamentarne i lokalne izbore; • biti kandidat/kandidatkinja za predsjednika/predsjednicu Republike; • sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke; • podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran/izabrana i istupiti iz Stranke. • ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane upravnih tijela stranke. (2) Obveze članova i članica su: • poštivati Statut i Program ORaH-a te provoditi odluke stranačkih tijela; • svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti; • savjesno i redovno obavljati povjerene i preuzete zadatke osobito ako je biran/birana u tijela Stranke; • na vrijeme obavijestiti Glavni forum Stranke, općinski, gradski ili regionalni forum ako nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo/njeno mjesto izabrao netko drugi; • redovno plaćati članarinu; Članak 12. (1) (2) (3) (4) Član/članica je dužan/dužna redovito plaćati članarinu. Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun ORaH-a. Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog/svake člana/članice. Članovi/članice slabijeg materijalnog stanja mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom Odlukom Predsjedništva ORaH-a. (5) Obveze i prava iz prethodnih stavaka ovoga članka utvrđuju se Odlukom Predsjedništva ORaH-a. (6) Član/članica može davati materijalnu potporu Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa zakonima koji definiraju financiranje političkih aktivnosti. (7) Davanjem materijalne potpore Stranci nitko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava. Članak 13. (1) Kandidat/kandidatkinja za stranačke funkcije, kao ni kandidat/kandidatkinja ORaH-a za člana/članicu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i zastupnika/zastupnicu u Hrvatski sabor ili bilo koju drugu dužnost na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) te državnoj razini, ne može biti član/članica Stranke s nepodmirenim obvezama po osnovi plaćanja članarine za razdoblje od šest mjeseci ili dulje. 5
 7. 7. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 14. (1) Glavno tajništvo ORaH-a kvartalno izvještava općinske, gradske, odnosno regionalne organizacije ORaH-a o izvršavanju obveze članova/članica s njihovog područja o plaćanju članarine. Članak 15. (1) Članstvo u ORaH-u prestaje: • istupanjem iz Stranke (pisanom izjavom ili činom povrata članske iskaznice); • donošenjem konačne odluke o isključenju; • učlanjenjem u drugu političku stranku ili kandidiranjem na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi bez pisane suglasnosti Glavnog foruma ORaH-a; • neplaćanjem stranačke članarine duže od šest mjeseci; • pravomoćnom osudom za kazneno djelo; • gubitkom poslovne sposobnosti; • smrću člana/članice. (2) Član/članica se briše iz evidencije članova u slučaju nastupa jednog od razloga za prestanak članstva u ORaH-u. Članak 16. (1) Nakon što mu/joj je članstvo prestalo brisanjem iz evidencije, bivši se član/članica može ponovno učlaniti u Stranku sukladno proceduri koju propisuje posebni Pravilnik koji donosi Glavni forum ORaH-a. Članak 17. (1) Protiv člana/članice čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka stranačkih tijela ili ako nečasnim djelima ili grubim postupcima krši Statut i ciljeve Stranke te time šteti ugledu Stranke, provodi se disciplinski postupak. (2) Disciplinski postupak može inicirati bilo koje tijelo Stranke, a provodi ga Nadzorni forum. (3) U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće mjere: 1. opomena; 2. privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine; 3. isključenje iz Stranke. (4) Tijek i pravila disciplinskog postupka, izrečene mjere te žalbeni postupak definiraju se u Pravilniku o disciplinskom postupku koja donosi Glavni forum ORaH-a. Članak 18. (1) Na disciplinsku odluku Nadzornog foruma član/članica se u roku od 15 dana može žaliti Predsjedništvu ORaH-a koje je dužno o žalbi odlučiti u roku od 30 dana. (2) Kad je disciplinski postupak pokrenut na prijedlog Predsjedništva Stranke o žalbi u drugom stupnju odlučuje Glavni forum Stranke. (3) Ako je disciplinski postupak pokrenut na prijedlog Glavnog foruma Stranke onda o žalbi u drugom stupnju odlučuje Predsjedništvo Stranke. (4) Odlukom u drugom stupnju izrečena disciplinska mjera može se potvrditi, preinačiti ili poništiti. 6
 8. 8. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (5) Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri prava i dužnosti člana/članice miruju. Odluka u drugom stupnju je konačna. Članak 19. (1) U aktivnostima svih foruma ORaH-a mogu sudjelovati i surađivati i simpatizeri/simpatizerke Stranke i drugi građani i građanke, ali bez prava odlučivanja. Načini uključivanja nečlanova i nečlanica Stranke u aktivnosti Stranke uređuje se Odlukom koju donosi Glavni forum ORaH-a. USTROJSTVO ORaH-A (tijela Stranke, način izbora i opoziva tijela, trajanje mandata te način odlučivanja) Članak 20. (1) ORaH je ustrojen na teritorijalnom načelu i po programski interesnoj osnovi. (2) U sklopu teritorijalnog ustrojstva Stranke mogu se na općinskoj, gradskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini organizirati programski interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaHa. Članak 21. (1) Članstvo ORaH-a teritorijalno je ustrojeno u sljedeće oblike djelovanja: • Središnjica ORaH-a, • četiri regionalne organizacije ORaH-a (Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Dalmatinska Hrvatska i Zapadna Hrvatska) • gradske organizacije ORaH-a, • općinske organizacije ORaH-a, odnosno organizacije ORaH-a po gradskim četvrtima Grada Zagreba. (2) U pojedinim gradovima i općinama u kojima nije osnovana organizacija ORaH-a djeluju povjerenici/povjerenice ORaH-a. Osnovni principi kandidiranja i izbora Članak 22. (1) U postupku kandidiranja za sva tijela ORaH-a posebno se vodi briga o primjeni načela razmjerne zastupljenosti i dekumulacije dužnosti pojedinaca/pojedinki. (2) Svaki/svaka član/članica može biti biran/birana u svako tijelo Stranke, ali istovremeno ne može biti član/članica dva tijela na istoj razini organiziranja. (3) Prilikom odabira članova/članica Predsjedništva te članova/članica Glavnog foruma Stranke poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno navedeni/navedene dužnosnici/dužnosnice biraju se u jednakom broju s odvojenih muških i ženskih lista kandidata/kandidatkinja. (4) Članovi/članice stranke iz regionalnih organizacija ORaH-a biraju članove/članice Predsjedništva te članove/članice Glavnog foruma prema regionalnom ključu, odnosno biraju one kandidate/kandidatkinje koji/koje dolaze iz te regije i koji/koje će predstavljati tu regiju u navedenim tijelima Stranke. 7
 9. 9. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Programski forumi Članak 23. (1) U Središnjici ORaH-a osnivaju se i Programski forumi ORaH-a kao interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a i to: Forum za zaštitu okoliša, Forum za gospodarstvo i Forum za ljudska prava i pravdu. (2) Na nivou središnjice programski forumi su okupljeni u Središnji programski forum ORaH-a kojim predsjeda predsjednik/predsjednica Središnjeg programskog foruma. Predsjednika/predsjednicu Središnjeg programskog foruma na prijedlog predsjednika/predsjednice Stranke bira Glavni forum ORaH-a. Predsjednik/predsjednica ORaH-a u dogovoru s predsjednikom/predsjednicom Središnjeg programskog foruma predlaže Glavnom forumu stranke predsjednike/predsjednice programskih foruma ORaH-a. (3) Programski forumi ORaH-a predlažu, izrađuju i raspravljaju o konkretnim programima i projektima kojima se operacionalizira politika ORaH-a sadržana u Programu Stranke uz mogućnost uključivanja građanki i građana ne članova/ica ORaH-a (posebno civilnih udruga, akademske i poslovne javnosti te pripadnica/pripadnika kritičkog novinarstva). Predložene dokumente odlukama o usvajanju programa, politika ili projekta usvaja Glavni forum stranke ili općinski, gradski ili regionalni forumi. Tijela stranke dužna su provoditi i/ili nadzirati provedbu usvojenih politika, programa i projekta stranke u slučaju participiranja u vlasti. (4) U rad programskih foruma mogu se uključivati simpatizeri/simpatizerke Stranke koji/koje nisu članovi/članice ORaH-a. (5) U sklopu tri Programska foruma mogu se osnivati i programski podforumi. Načini djelovanja programskih foruma uređuju se Odlukom koju donosi Glavni forum ORaH-a. (6) Organizacije ORaH-a na općinskoj, gradskoj i regionalnoj razini mogu formirati svoje programske forume. Središnjica ORaH-a Članak 24. (1) ORaH je jedinstvena politička organizacija koja obuhvaća cjelokupno članstvo i sve ustrojstvene oblike ORaH-a na području Republike Hrvatske. ORaH u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba. (2) Središnja tijela ORaH-a su: • Skupština Stranke, • Glavni forum Stranke, • Predsjednik/Predsjednica Stranke, • Predsjedništvo Stranke, • Nadzorni forum Stranke. 8
 10. 10. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 25. (1) U Središnjici ORaH-a djeluju još: glavni/glavna tajnik/tajnica, Tajništvo, kadrovska komisija, poslovni/poslovna direktor/direktorica te Programski forumi ORaH-a kao interesni oblici rada i djelovanja članova/članica ORaH-a. Skupština ORaH-a Članak 26. (1) Skupština ORaH-a je najviše političko i programsko tijelo Stranke. (2) Skupština ORaH-a može biti redovna, izvanredna, Izborna i Izvještajno-tematska. (3) Postupak donošenja novog Statuta ORaH ili njegovih izmjena i dopuna provodi Skupština Stranke. Inicijativu za donošenje novog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi/članice ORaH-a ili tijela Stranke. Način provedbe postupka promjene, izmjene ili dopune Statuta određuje se odlukom Glavnog foruma koja se donosi dvotrećinskom većinom svih članova/članica Glavnog foruma. Novi Statut ili izmjene ili dopune Statuta nije moguće provesti bez javne rasprave u organizacijama ORaH-a. Članak 27. (1) Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno nakon izbora za Hrvatski sabor. (2) Izvještajno-tematska skupština održava se jedanput godišnje. (3) Izborna skupština nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor mora se održati u roku od 90 dana od službene objave rezultata izbora. (4) Izbornu skupštinu ORaH-a čine svi/sve članovi/članice Stranke koji/koje putem pošte ili elektronski biraju sva središnja tijela stranke. (5) Izbornu skupštinu saziva predsjednik/predsjednica temeljem Odluke Glavnog foruma Stranke. (6) Odluka Glavnog foruma Stranke sadrži upute o kandidacijskom postupku, rokove kandidacijskog postupka, načine i metode glasovanja, rokove u kojima se obavlja glasovanje, rokove do kada se moraju ustanoviti rezultati te sastav komisije koja će ustanoviti i proglasiti pravovaljane rezultate. (7) Izvještajno-tematsku skupštinu ORaH-a saziva obavezno jednom godišnje ili po potrebi i češće predsjednik/predsjednica ORaHA-a temeljem Odluke Glavnog foruma Stranke. (8) Odluka Glavnog foruma Stranke temeljem koje se saziva izvještajno-tematska skupština mora sadržavati dnevni red skupštine, godišnje izvještaje i očitovanja Glavnog foruma o njima te način odabira delegata/delegatkinja na izvještajno-tematskoj skupštini. (9) Odluka o sazivanju Izborne skupštine objavljuje se najmanje dva mjeseca prije održavanja glasovanja. (10)Odluka o sazivanju izvještajno-tematske skupštine objavljuje se najmanje mjesec dana prije održavanja. Članak 28. (1) Predsjednik/predsjednica ORaH-a je dužan/dužna sazvati izvanrednu Skupštinu kada to od njega/nje zatraži Glavni forum Stranke ili najmanje dva Regionalna foruma ORaH-a. 9
 11. 11. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (2) Ako predsjednik/predsjednica ORaH-a ne postupi u skladu s prethodnim stavkom u roku od mjesec dana od primitka pisanog zahtjeva, Skupštinu može sazvati predlagatelj/predlagateljica kojeg/koju ovlasti Glavni forum ORaH-a koji tada priprema i rukovodi radom Skupštine. (3) Predsjednik/predsjednica može sazvati Skupštinu ako ocijeni da Glavni forum Stranke svojim odlukama krši Program ili Statut ORaH-a. Članak 29. (1) Skupština ORaH-a: • donosi Program Stranke i Statut Stranke te njihove izmjene i dopune; • Bira poslovnog/poslovnu direktora/direktoricu koji zastupa Stranku u pravnom prometu • donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti; • utvrđuje osnovna programsko-politička stajališta Stranke; • bira i razriješava Predsjednika/Predsjednicu, Potpredsjednika i Potpredsjednicu i sve ostale članove/članice središnjih tijela stranke navedenih u članku 25. Stavak (2) Statuta; • raspravlja i prihvaća izvješća o radu Predsjednika/Predsjednice, Predsjedništva stranke, Glavnog foruma stranke i Nadzornog foruma Stranke; • odlučuje o povjerenju Predsjedniku/Predsjednici i svim članovima/članicama središnjih tijela Stranke. • donosi Poslovnik o svom radu; • razmatra ostala pitanja vezana uz djelovanje Stranke koja Statutom nisu stavljena u nadležnost nekom drugom tijelu. (2) U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a, ili Predsjednik/Predsjednica podnese ostavku, prestaje mu/joj mandat. Tada Glavni forum Stranke u razdoblju od tri naredna mjeseca mora sazvati Izvanrednu Izbornu skupštinu na kojoj se bira novi/nova Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a. Glavni forum stranke u tom slučaju priprema Izbornu skupštinu i rukovodi kandidacijskim postupkom. Glavni forum ORaH-a tada donosi privremenu statutarnu odluku o osobi koja će u razdoblju do izvanredne Izborne skupštine i izbora novog/nove Predsjednika/predsjednice zastupati i predstavljati stranku. (3) Pravilo iz stavka (2) ovog članka primijenjuje se i za Potpredsjednika i Potpredsjednicu ORaH-a. (4) U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje Glavnom forumu Stranke, Predsjednik/Predsjednica ORaH-a u razdoblju od 3 mjeseca mora sazvati Izvanrednu Izbornu skupštinu kako bi se izabrao novi sastav Glavnog foruma Stranke. U ovom slučaju, cijelim kandidacijskim postupkom i pripremama izvanredne Izborne skupštine rukovodi Predsjednik/Predsjednica. (5) U slučaju kada Skupština izglasa nepovjerenje pojedinim članovima/članicama ostalih središnjih tijela Stranke na prvoj sljedećoj sjednici tog tijela kooptirat će se novi/nova član/članica tijela temeljem broja najviše dobivenih glasova na prethodnoj Izbornoj skupštini. (6) Ukoliko na prethodnoj Izbornoj skupštini nema neizabranih kandidata, novog/novu člana/članicu središnjeg tijela predložit će Regionalni forum čiji/e predstavnici/e nedostaju u Glavnom forumu ili Predsjedništvu, a dotično središnje tijelo će ga/ju kooptirati u svoj sastav na prvoj sljedećoj sjednici. (7) Kooptiranje pojedinog člana/članice iz stavka (6) ovog članka u neko od središnjih tijela Stranke treba potvrditi Skupština na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. 10
 12. 12. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 30. (1) Izborna skupština ORaH-a može pravovaljano odlučiti ako izborima pristupi natpolovična većina članova/članica Stranke registriranih u središnjem registru članstva do datuma raspisivanja izborne skupštine i to natpolovičnom većinom glasova članova/članica koji/koje su pristupili/pristupile izborima. (2) Odluke na Izvještajno-tematskoj Skupštini donose se ukoliko je na Skupštini prisutna natpolovična većina delegata/delegatkinja i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata/delegatkinja. (3) Statut i Program ORaH-a prihvaćaju se i mijenjaju natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova/članica Izvještajno-tematske skupštine. Članak 31. (1) Članovi/članice svih tijela ORaH-a biraju se tajnim glasanjem, u pravilu između više kandidata/kandidatkinja. (2) Prilikom odabira svih stranačkih dužnosnika/dužnosnica, osim onih predsjedničkih te članstva u programskim forumima, poštuje se načelo paritetne demokracije, a u tijelima stranke mora biti zastupljen jednak broj dužnosnika i dužnosnica što se osigurava izborom putem posebnih/odvojenih muških i ženskih lista kandidata/kandidatkinja. (3) Skupština može odlučiti da glasanje za članove/članice bude javno ukoliko se radi o potvrdi kooptiranja člana/članice u pojedino središnje tijelo Stranke. (4) U slučaju više kandidata/kandidatkinja i istog broja dobivenih glasova izbori se ponavljaju između kandidata/kandidatkinja koji/koje imaju isti broj dobivenih glasova. U slučaju ponovljenog glasanja izbori se ponavljaju u periodu od 7 do najviše 15 dana. (5) Skupština bira javnim glasanjem svoja radna tijela. (6) Postupak kandidiranja i izbora u tijela ORaH-a utvrđuje se posebnim Pravilima i Odlukama koje donosi Glavni forum stranke. Glavni forum ORaH-a Članak 32. (1) Glavni forum Stranke je najviše političko tijelo ORaH-a između dvije Skupštine. (2) Glavni forum Stranke čine članovi/članice koje bira Skupština po regionalnom ključu. (3) Članove/članice Glavnog foruma bira se tako da svaka regionalna organizacija ORaH-a bude razmjerno zastupljena s onoliko članova/članica koliko joj pripada temeljem broja članova/ica ORaH-a na području regije, s tim da svaka regionalna organizacija mora biti zastupljena s najmanje dvoje i najviše šest članova/članice, maksimalan broj članova/članica Glavnog foruma je dvadeset i četiri (24). (4) Prilikom odabira članova/članica Glavnog foruma ORaH-a poštuje se načelo paritetne demokracije. Članovi/članice ORaH-a na Izbornoj skupštini biraju članove/članice Glavnog foruma ORaH-a s posebnih/odvojenih lista muških kandidata i posebnih/odvojenih lista ženskih kandidatkinja. Članovi/članice ORaH iz jedne od četiri regija biraju članove/članice Glavnog foruma ORaH-a iz te regije. (5) Mandat izabranih članova/članica Glavnog foruma Stranke je četiri godine i može se ponoviti. 11
 13. 13. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (6) Ako između dviju Skupština član/članica Glavnog foruma Stranke bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Glavnom forumu ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Glavni forum Stranke može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja za Glavni forum dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini. (7) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica Glavnog foruma će na prijedlog Regionalnog foruma kooptirati predloženu osobu u svoj sastav. Mandat tako kooptiranog/kooptirane člana/članice moraju potvrditi delegati/delegatkinje prve sljedeće Izvještajno-tematske Skupštine. (8) Mandat kooptiranog člana/članice Glavnog foruma traje do isteka redovnog mandata člana/članice kojeg/ju zamijenjuje. (9) Predsjednik/predsjednica Glavnog foruma stranke bira se direktno na Izbornoj skupštini po principu izbora Predsjednika/Predsjednice stranke. Članak 33. (1) Glavni forum Stranke: • provodi i odgovoran je za provođenje odluka Skupštine; • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta te njihove izmjene i dopune; • raspravlja o svim pitanjima vezanim uz djelatnost Stranke, o tome zauzima stavove, donosi odluke; • donosi Odluke sa statutarnom snagom; • donosi odluke kojima se usvajaju programi, politika ili projekti koje izrađuju, predlažu i raspravljaju programski forumi stranke te nadzire njihovu provedbu u slučaju participiranja stranke u vlasti; • utvrđuje listu kandidata/kandidatkinja za izbor tijela koje Skupština bira u skladu s ovim Statutom; • na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a raspravlja i donosi izborni program i odluku o kandidatima/kandidatkinjama ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru; • na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a bira predsjednika/predsjednicu Središnjeg programskog foruma Stranke; • na prijedlog predsjednika/predsjednice donosi odluku o kandidatima/kandidatkinjama ORaHa za Europski parlament; • bira i razrješava Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu, te članove/članice Kadrovske komisije ORaHa; • donosi Pravila o pojedinim pitanjima u radu stranke; • na prijedlog Predsjedništva Stranke donosi financijski plan i i razmatra financijska izvješća ORaH-a; • na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a donosi odluku o zaključivanju sporazuma o • izbornoj i postizbornoj suradnji s drugim političkim strankama na izborima za Hrvatski sabor • i predsjedničkim izborima; • na prijedlog Predsjednika/Predsjednice ORaH-a donosi odluku o kandidatu/kandidatkinji ORaH-a na izborima za Predsjednika/Predsjednicu Republike Hrvatske i o mandataru/mandatarki Vlade Republike Hrvatske; • imenuje izborni stožer ORaH-a te analizira i ocjenjuje rezultate izbora; 12
 14. 14. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • donosi odluku o međunarodnom udruživanju ORaH-a; • utvrđuje način i oblike materijalne potpore Stranci od članova/članica; • bira i razrješava predsjednike/predsjednice i članove/članice programskih foruma na razini ORaH-a Hrvatske; • bira i razrješava dva/dvije potpredsjednika/potpredsjednice Glavnog foruma Stranke; • na prijedlog Predsjednika/Predsjednice donosi Odluku o sazivanju Izborne skupštine stranke; • ima pravo pokrenuti disciplinski postupak; • odlučuje u drugom stupnju u disciplinskim postupcima koje je pokrenulo Predsjedništvo ORaHa; • u slučaju bitnih razlika u ocjenama i stavovima između Glavnog foruma Stranke i Predsjednika/Predsjednice ORaH-a dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova/članica raspisuje izvanredne izbore za Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a; • u slučaju bitnih razlika u ocjenama i stavovima Glavnog foruma Stranke, Potpredsjednika/Potpredsjednice i članova/članica Predsjedništva Stranke dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova/članica raspisuje izvanredne izbore za Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a i Predsjedništvo ORaH-a; • imenuje privremenog vršitelja dužnosti Predsjednika/Predsjednice ORaH-a do Izvanredne Izborne skupštine u slučaju da je Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a izglasano nepovjerenje ili je Predsjednik/Predsjednica podnio/podnijela ostavku; • raspravlja o radu Programskih foruma; • osniva radna tijela i sekcije; • donosi Poslovnik o svom radu; • odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Statutu koje nisu stavljene u nadležnost drugih tijela stranke. (2) Odluke iz stavka (1) ovog članka dostavljaju se na znanje Općinskim, Gradskim i Regionalnim organizacijama ORaH-a u roku od 15 dana od dana donošenja. Članak 34. (1) Sjednice Glavnog foruma Stranke održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih predsjednik/predsjednica Glavnog foruma Stranke, a u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti jedan/jedna od potpredsjednika/potpredsjednica Glavnog foruma Stranke na način utvrđen Poslovnikom. (2) Na zahtjev Predsjednika/Predsjednice ORaH-a ili jedne četvrtine članova/članica Glavnog foruma, predsjednik/predsjednica Glavnog foruma dužan/dužna je sazvati sjednicu Glavnog foruma i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj/podnositeljica zatraži. (3) Ako predsjednik/predsjednica Glavnog foruma Stranke u roku od 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Glavni forum može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica koji/koja tada priprema i rukovodi sjednicom. (4) Na sjednice Glavnog foruma Stranke pozivaju se Predsjednik/Predsjednica ORaH-a, Potpredsjednici/Potpredsjednice ORaH-a, članovi/članice Predsjedništva ORaH-a, Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a, Poslovni/Poslovna direktor/direktorica ORaH-a, članovi/članice Kadrovske komisije ORaH-a, predsjednici/predsjednice programskih foruma ORaH-a Hrvatske te predsjednik/predsjednica Nadzornog foruma. (5) Pravo glasa imaju samo izabrani članovi/članice Glavnog foruma ORaH-a. Pozvani dužnosnici ORaH-a mogu sudjelovati u raspravama o svim točkama dnevnog reda bez prava glasa. 13
 15. 15. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 35. (1) Glavni forum može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih. (2) Odluke sa statutarnom snagom Glavni forum Stranke donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova/članica Glavnog foruma. (3) Za donošenje odluke o pokretanju postupka izglasavanja nepovjerenja Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a, Potpredsjednicima/Potpredsjednicama ORaH-a i članovima/članicama Predsjedništva ORaH-a potrebna je odluka dvotrećinske većine ukupnog broja članova/članica Glavnog foruma. (4) Natpolovična većina ukupnog broja članova/članica potrebna je za donošenje odluke Glavnog foruma Stranke o kandidatima/kandidatkinjama za zastupnike/zastupnice u Hrvatski sabor, Europski parlament i kandidatu/kandidatkinji za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske. Predsjednik/Predsjednica ORaH-a Članak 36. (1) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a predstavlja i zastupa Stranku te njome upravlja. (2) Mandat Predsjednika/Predsjednice ORaH-a traje četiri godine uz mogućnost ponavljanja mandata. (3) Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a biraju članovi/članice ORaH-a na neposrednim izborima po principu jedan/jedna član/članica - jedan glas. (4) Predsjednik/predsjednica ORaH-a je izabran/izabrana kad je za njega/nju glasalo više od 50% članova/članica koji/koje su pristupili glasovanju. (5) Ako je bilo više kandidata/kandidatkinja od kojih nitko nije osvojio više od 50% glasova, glasovanje se nastavlja u dva kruga tako da u drugi krug ulaze 2 kandidata/kandidatkinje koji/koje su dobili/dobile najviše glasova. (6) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a postaje kandidat/kandidatkinja koji/koja dobije više glasova u drugom krugu pod uvjetom da je glasovanju pristupilo više od polovice ukupnog članstva. (7) Ako je glasovalo manje od 50% članstva, cijeli kandidacijski postupak se mora ponoviti u roku ne dužem od 3 mjeseca. Članak 37. (1) Predsjednik/Predsjednica: • predstavlja i zastupa ORaH u javnosti i u pravnom prometu je odgovoran/odgovorna za postupanje stranke; • obavlja poslove glasnogovornika/glasnogovornice stranke dok se za te poslove ne imenuje i ovlasti neka druga osoba; • brine se o izvršavanju odluka Skupštine, provodi politiku ORaH-a u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove ORaH-a; • osigurava suradnju svih tijela ORaH-a; • predlaže Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu Stranke, Poslovnog/Poslovnu direktora/direktoricu te članove/članice Kadrovske komisije ORaH-a; 14
 16. 16. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • prema potrebi, a radi osiguranja provođenja politike Stranke, saziva koordinacije predsjednika/predsjednica Regionalnih organizacija i predsjednika/predsjednica Općinskih/Gradskih organizacija ORaH-a u njihovim sjedištima; • saziva Skupštinu Stranke na osnovi Statuta ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih ili programskih odredbi; • Predlaže Predsjedništvu pokretanje disciplinskog postupka kad ocijeni da je to neophodno ili kad su to propustile u primjerenom vremenu uraditi teritorijalne organizacije ORaH-a; • podnosi izvještaj o radu stranke između dviju Skupština; • predlaže Glavnom forumu izborni program; • Predlaže Predsjedništvu i Glavnom forumu Stranke na usvajanje politički plan rada za svaku godinu; • Predlaže Glavnom forumu Stranke i skupštini višegodišnju strategiju stranke na usvajanje; • Ovlašten/ovlaštena je predlagati Glavnom forumu pojedine točke dnevnog reda za koje prema Statutu ili vlastitoj ocijeni smatra da trebaju biti tema sjednice Glavnog foruma Stranke; • izvještava Glavni forum Stranke o kandidatima/kandidatkinjama koje su organizacije ORaH-a dostavile predsjedniku/predsjednici ORaH-a te predlaže kandidate/kandidatkinje ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru; • podnosi izvještaj Glavnom forumu o izbornim rezultatima na parlamentarnim ili izborima za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske; • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Stranke; • obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom koje nisu izričito stavljene u nadležnost nekog drugog tijela. Članak 38. (1) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a za svoj rad odgovara Skupštini. (2) Predsjednik/predsjednica ORaH-a odgovoran/odgovorna je za provođenje odluka Skupštine i Glavnog foruma Stranke. (3) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a može prije isteka mandata podnijeti ostavku. Podnošenjem ostavke raspisuju se izbori za Predsjednika/Predsjednicu ORaH-a pod uvjetima i na način definiran u članku 29. stavak (2) ovog Statuta. Potpredsjednici/Potpredsjednice ORaH-a Članak 39. (1) ORaH ima dva Potpredsjednika/Potpredsjednice koje bira Skupština Stranke na vrijeme od četiri godine. (2) Prilikom odabira Potpredsjednika i Potpredsjednice ORaH-a poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno ORaH ima jednu Potpredsjednicu i jednog Potpredsjednika. (3) Članovi/članice ORaH-a na izbornoj skupštini biraju Potpredsjednika i Potpredsjednicu ORaH-a s posebnih odvojenih lista za kandidate i liste za kandidatkinje. (4) Potpredsjednik i Potpredsjednica ORaH-a mogu biti zaduženi za pojedina područja Programa i poslova iz nadležnosti Predsjednika/Predsjednice ORaH-a u obimu i vrsti koju mu/joj odredi Predsjednik/Predsjednica ORaH-a. 15
 17. 17. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (5) Za svoj rad Potpredsjednik i Potpredsjednica odgovaraju Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a te Skupštini. Članak 40. (1) Potpredsjednik ili Potpredsjednica ORaH-a zamjenjuje Predsjednika/Predsjednicu po njegovom/njezinom ovlaštenju uz njegovu/njezinu suglasnost kada je on/ona odsutna ili spriječena i pomaže mu/joj u radu. (2) U slučaju da Predsjednik/Predsjednica ORaH-a nije u mogućnosti odrediti tko ga/ju zamjenjuje, o tome odlučuje Predsjedništvo Stranke svojom Odlukom. Predsjedništvo ORaH-a Članak 41. (1) Predsjedništvo je izvršno-političko tijelo ORaH-a koje bira Skupština Stranke na mandat od četiri godine. (2) Predsjedništvo ima 11 članova/članica. (3) Predsjedništvo čine Predsjednik/Predsjednica, Potpredsjednik i Potpredsjednica te osam članova/članica Predsjedništva izabranih na Skupštini prema regionalnom ključu. (4) Svaka Regionalna organizacija u Predsjedništvu ORaH-a zastupljena je jednom članicom i jednim članom. (5) Svi/e članovi/članice Regionalne organizacije biraju člana/članicu Predsjedništva Stranke iz regije kojoj pripadaju s posebnih/odvojenih lista muških kandidata i posebnih/odvojenih lista ženskih kandidatkinja. (6) Predsjednik/Predsjednica ORaH-a po položaju je predsjednik/predsjednica Predsjedništva. (7) Ako između dvije Skupštine član/članica Predsjedništva ORaH-a bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Predsjedništvu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Glavni forum Stranke može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja za Predsjedništvo dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini. (8) Za kooptiranog člana/članice u Predsjedništvo ORaH-a, primjenjuju se pravila definirana u članku 29. stavcima (5),(6) i (7) ovog Statuta. Članak 42. (1) Predsjedništvo ORaH-a: • provodi Program ORaH-a, odluke Skupštine i Glavnog foruma ORaH-a; • raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta i utvrđuje njihov nacrt; • raspravlja o aktualnim političkim pitanjima i o njima donosi odluke; • daje mišljenje o prijedlogu Izbornog programa i prijedlozima za donošenje odluke o kandidatima/kandidatkinjama ORaH-a za zastupnike/zastupnice u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, kandidatu/kandidatkinji za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske, kandidatu/kandidatkinji za mandatara/mandatarku Vlade Republike Hrvatske te odluke o zaključivanju sporazuma o predizbornoj i postizbornoj suradnji s drugim političkim strankama na izborima za Hrvatski sabor i izborima za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske; 16
 18. 18. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • • • • • • • • • • • • • • • • • donosi pravilnik o izboru tijela Općinskih, Gradskih i Regionalnih organizacija; odlučuje o oblicima teritorijalnog i interesnog organiziranja u Stranci u skladu sa Statutom; donosi Odluku o osnivanju Regionalne, Općinske i Gradske organizacije; u slučaju povrede Statuta i Programa ORaH-a donosi odluku o raspuštanju Općinske, Gradske ili Regionalne organizacije ORaH-a; inicira disciplinski postupak protiv člana/članice ukoliko je isti propustila pokrenuti teritorijalna organizacija; odlučuje u drugom stupnju u disciplinskim postupcima, osim u slučaju kad je disciplinski postupak pokrenulo samo Predsjedništvo; brine se o informiranju unutar Stranke; utvrđuje politiku gospodarenja imovinom; brine se o korištenju materijalnih sredstava Stranke i donosi odgovarajuće odluke; donosi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju ORaH-a; odobrava ugovore o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine ORaH-a; donosi odluku o organizaciji stručnih službi Stranke; vodi brigu o zaštiti arhivske građe i drugih dokumenata ORaH-a; osniva radna tijela i sekcije; donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela Stranke; donosi Poslovnik o svom radu; obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom. Članak 43. (1) Sjednice Predsjedništva Stranke održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno. (2) Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik/Predsjednica, a u slučaju njegove/njezine odsutnosti ili spriječenosti jedno od dvoje Potpredsjednika ORaH-a, na način utvrđen Poslovnikom o radu Predsjedništva ORaH-a. (3) Predsjedništvo može donositi odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova/članica i to natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova/članica. Nadzorni forum ORaH-a Članak 44. (1) Nadzorni forum ima devet članova/članica od kojih se osam u ovo tijelo biraju po regionalnom ključu. Svaka regionalna organizacija u Nadzornom forumu ORaH-a zastupljena je jednom članicom i jednim članom. (2) Deveti član/članica je ujedno i predsjednik/predsjednica Nadzornog foruma i bira se na izbornoj skupštini sa zajedničke liste kandidata i kandidatkinja. (3) Za predsjednika/predsjednicu Nadzornog foruma vrijedi isto izborno pravilo kao i za izbor predsjednika/predsjednice ORaH-a koje je definirano u članku 36. stavcima od broja (3) do (7). Članak 45. (1) Nadzorni forum ORaH-a: • ocjenjuje statutarnost akata i odluka ORaH-a; • nadzire materijalno-financijsko poslovanje ORaH-a i organizacija ORaH-a; 17
 19. 19. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • nadzire zakonitost djelovanja Stranke; • donosi odluku o formaliziranju frakcije/stranačke struje temeljem programske izjave i potpisa podrške minimalno 10% svih članova/članice ORaH-a; • između dviju Skupština daje tumačenje Statuta; • provodi disciplinske postupke u prvom stupnju; • podnosi Glavnom forumu izvještaj o svom radu te obavlja i druge poslove predviđene Statutom. (2) Nadzorni forum ORaH-a je dužan u roku od 60 dana donijeti odluku o pojedinom predmetu. (3) Nadzorni forum može raditi ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova/članica, a odluke donosi većinom od prisutnih članova/članica. Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a i Tajništvo ORaH-a Članak 46. (1) Glavnog/Glavnu tajnika/tajnicu ORaH-a bira Glavni forum Stranke na prijedlog Predsjednika / Predsjednice ORaH-a. (2) Mandat Glavnog/Glavne tajnika/tajnice je četiri godine uz mogućnost ponavljanja mandata. Članak 47. (1) Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a: • organizira i koordinira rad središnjih tijela Stranke; • pomaže predsjednicima/predsjednicama središnjih tijela Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada; • brine se i odgovoran/odgovorna je za izvršenje odluka Predsjednika/Predsjednice, Predsjedništva, Glavnog foruma i Nadzornog foruma ORaH-a; • usklađuje rad Općinskih, Gradskih i Regionalnih organizacija ORaH-a; • prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca, saziva koordinaciju tajnika/tajnica Regionalnih organizacija; • usklađuje rad Programskih foruma organiziranih na razini ORaH-a Hrvatske; • uz suglasnost Poslovnog/Poslovne direktora/direktorice Stranke predlaže Predsjedništvu prijedlog odluke o organizaciji stručnih službi Stranke; • kontaktira s medijima i brine o organizaciji i pripremi tiskovnih konferencija; • brine o sadržaju web-stranica te o drugim sredstvima kontinuiranog ili povremenog informiranja članstva putem e-maila ili stranačkog glasila; • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom ORaH-a. (2) Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a za svoj rad odgovara Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a i Glavnom forumu Stranke. Članak 48. (1) Tajništvo Stranke je izvršno i stručno-operativno tijelo Glavnog foruma, Predsjedništva, predsjednika/predsjednice i Nadzornog foruma ORaH-a. (2) Radom Tajništva rukovodi glavni/glavna tajnik/tajnica Stranke. (3) Za svoj rad Tajništvo odgovara Glavnom forumu, Predsjedništvu i Predsjedniku/Predsjednici Stranke. 18
 20. 20. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 49. (1) Tajništvo ORaH-a čine: Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a te tajnici/tajnice zaduženi/zadužene za pojedina područja rada. (2) Tajništvo ORaH-a: • vodi središnju registar članstva; • vodi evidenciju plaćenih članarina za cijelu stranku; • vodi i organizira središnju evidenciju općinskih, gradskih i regionalnih organizacija ORaH-a kao i svu potrebnu dokumentaciju i uputstva u vezi istih; • vodi i osigurava vođenje materijalnog i financijskog poslovanja Stranke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima; • osigurava vođenje svih administrativnih poslova vezanih za rad tijela Stranke; • radi na izradi dokumenata nužnih za rad svih tijela Stranke i predlaže ih nadležnim tijelima na usvajanje; • upozorava Glavni forum i ostala tijela Stranke na promjene odredbi u vezi sa Zakonom o političkim strankama i izbornih zakona, te ostalih propisa koji mogu utjecati na rad Stranke ili njeno političko djelovanje; • vodi računa o ispravnoj i pravovremenoj organizaciji sjednica tijela Stranke; • vodi arhivu zapisnika središnjih tijela Stranke; • podnosi redovne izvještaje Predsjedništvu i Glavnom forumu ORaH-a; • predlaže godišnji plan održavanja sjednica Glavnog foruma te Skupština Stranke; • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavni forum, Predsjednik/Predsjednica i/ili Predsjedništvo Stranke. (3) Radom Tajništva ORaH-a rukovodi glavni/glavna tajnik/tajnica Stranke. (4) Članovi/članice Tajništva Stranke mogu dužnost obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo ORaH-a. (5) Odluku o broju članova/članica Tajništva, kao i o području njihova rada, na prijedlog Glavnog/ Glavne tajnika/tajnice donosi Predsjedništvo Stranke. Poslovni/Poslovna direktor/direktorica ORaH-a Članak 50. (1) ORaH ima Poslovnog/Poslovnu direktora/direktoricu kojeg/koju bira Skupština Stranke na mandat od četiri godine. Poslovi/poslovna direktor/direktorica brine o prihodima i rashodima Stranke, upravlja imovinom Stranke, vodi brigu o zaposlenim osobama, brine o stjecanju i otuđenju imovine Stranke, organizira financiranje aktivnosti Stranke i druge poslove financijskogospodarskog karaktera te rukovodi stručnom službom Stranke. (2) Poslovni/poslovna direktor/direktorica zastupa ORaH u pravnom i platnom prometu. (3) Poslovni/poslovna direktor/direktorica ORaH-a za svoj rad odgovara Predsjedniku/Predsjednici ORaH-a i Glavnom forumu. 19
 21. 21. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 51. (1) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica s Glavnim/Glavnom tajnikom/tajnicom Stranke koordinira i izrađuje financijski plan za iduću kalendarsku godinu te koordinira izradu financijskih planova organizacija ORaH-a. (2) Godišnji financijski plan Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke dostavlja Predsjedništvu. (3) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke materijalno-financijsko i gospodarsko izvješće o poslovanju Stranke podnosi Glavnom forumu ORaH-a i Predsjedništvu ORaH-a. (4) Poslovni/Poslovna direktor/direktorica Stranke može dužnost obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo ORaH-a. Kadrovska komisija Članak 52. (1) Kadrovska komisija ORaH-a je savjetodavno i stručno-operativno tijelo Glavnog foruma, Predsjedništva i Predsjednika/Predsjednice ORaH-a. (2) Kadrovska komisija daje mišljenja/preporuke tijelima stranke o kadrovskom potencijalu članova/članica ORaH-a. Kadrovska komisija nakon godine dana članstva, a na temelju aplikacije kojom član/članica Stranke iskazuje svoje ambicije, daje svoju preporuku/mišljenje o kadrovskim potencijalima svakog člana/članice Stranke. Pozitivno mišljenje/preporuka kadrovske komisije omogućava članu/članici Stranke kandidiranje za stranačke funkcije te kandidiranje za predstavničke i izvršne pozicije na izborima na svim razinama vlasti. Ukoliko član/članica nema pozitivno mišljenje/preporuku kadrovske komisije za stranačke ili predstavničke ili izvršne funkcije, kandidaturu može osigurati prikupljanjem potpisa podrške članova/članica ORaH-a. (3) Radom Kadrovske komisije predsjedava predsjednik/predsjednica Kadrovske komisije kojeg/koju među sobom biraju od strane Glavnog foruma ORaH-a imenovani članovi/članice Kadrovske komisije. (4) Za svoj rad Kadrovska komisija ORaH-a odgovara Glavnom forumu, Predsjedništvu i Predsjedniku/Predsjednici Stranke. (5) Odluku o broju članova/članica Kadrovske komisije, kao i o načinu rada Komisije donosi Glavni forum ORaH-a na prijedlog Predsjednika/Predsjednice Stranke. USTROJSTVENI OBLICI ORaH-A Općinska i Gradska organizacija ORaH-a Članak 53. (1) Općinska i Gradska organizacija je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova/članica na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, odnosno općine (u daljnjem tekstu: organizacija ORaH-a). (2) Područje djelovanja organizacije ORaH-a u pravilu se podudara s administrativno-teritorijalnim ustrojem općine ili grada. (3) Na teritoriju Grada Zagreba organizacije ORaH-a se mogu osnivati na nivoima gradskih četvrti. (4) Odluku o osnivanju organizacije donosi Predsjedništvo ORaH-a na prijedlog Regionalnog foruma ili Glavnog/Glavne tajnika/tajnice ORaH-a. 20
 22. 22. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (5) Organizacija u skladu sa Statutom i Programom ORaH-a djeluje samostalno na svom području vodeći računa o uspješnoj realizaciji Programa i politike Stranke na razini svojeg političkog djelovanja, ali i o ostvarivanju Programa i politike Stranke u cjelini. (6) Organizacija nema status pravne osobe i djeluje na osnovi ovlaštenja, u skladu sa Statutom ORaH-a. Članak 54. (1) Tijela organizacije su: • Skupština; • općinski, odnosno gradski forum; • predsjednik/predsjednica; (2) Organizacija ima jednog/jednu ili dva/dvije potpredsjednika/potpredsjednice, a može imati Predsjedništvo kao svoje izvršno-političko tijelo. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri godine. (3) Sva tijela osim predsjednika/predsjednice donose Poslovnik o radu. Članak 55. (1) Skupština je najviše izborno i programsko politički tijelo Stranke na području jedinice lokalne samouprave koju čine svi članovi/članice s adresom stanovanja na tom području. (2) Skupština organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska. (3) Izborna Skupština organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obavezno do 90 dana nakon izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. (4) Izvještajno-tematska Skupština održava se jednom godišnje. (5) Izvještajna Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova/članica Organizacije, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih. (6) Skupštinu saziva predsjednik/predsjednica organizacije na temelju Odluke općinskog, odnosno gradskog foruma. Odluka općinskog, odnosno gradskog foruma sadrži prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za Skupštinu. (7) Iznimno, predsjednik/predsjednica Organizacije dužan/dužna je sazvati Skupštinu na zahtjev Regionalnog foruma ORaH-a, Predsjedništva ORaH-a, Glavnog foruma ORaH-a, ili na pisani zahtjev jedne četvrtine članova/članica Organizacije. (8) Ako predsjednik/predsjednica organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Skupštinu može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica, koji/koja ju tada priprema i rukovodi njezinim radom. Članak 56. (1) Skupština Organizacije: • odlučuje o izvještaju o radu Organizacije, Općinskog, odnosno Gradskog foruma koji podnosi predsjednik/predsjednica Organizacije; • donosi program rada Organizacije; • posebnom odlukom utvrđuje broj članova/članica Općinskog, odnosno Gradskog foruma, broj potpredsjednika/potpredsjednica i članova/članica Predsjedništva; • bira na četiri godine potpredsjednike/potpredsjednice, Općinski, odnosno Gradski forum te 21
 23. 23. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • • • • • • Predsjedništvo Organizacije; bira predstavnike/predstavnice Organizacije za regionalnu Izvještajno-tematsku Skupštinu; bira predstavnike/predstavnice Organizacije za Izvještajno-tematsku Skupštinu ORaH-a Hrvatske, sukladno odluci sazivača/sazivačica; po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/članicama tijela Organizacije; donosi Poslovnik o radu; razmatra i ostala pitanja od interesa za ORaH na razini jedinice lokalne samouprave. Članak 57. (1) U općini ili gradu u kojem ne postoji Organizacija ORaH-a Predsjedništvo ORaH-a dužno je imenovati povjerenika/povjerenicu kome/kojoj je temeljno pravo i dužnost stvaranje uvjeta za osnivanje organizacije. (2) Povjerenik/povjerenica ima prava i dužnosti tijela Općinske, odnosno Gradske organizacije do konstituiranja Organizacije. Članak 58. (1) Općinski, odnosno Gradski forum čine: • predsjednik/predsjednica, • potpredsjednici/potpredsjednice • tajnik/tajnica te • izabrani/izabrane članovi/članice na Izbornoj skupštini Organizacije. (2) Ukoliko organizacija nema izabrano svoje Predsjedništvo, predsjednik/predsjednica organizacijeje po položaju je i predsjednik Foruma organizacije. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri (4) godine. (3) Na sjednicu Općinskog, odnosno Gradskog foruma obavezno se pozivaju članovi/članice Organizacije koji su članovi/članice programskih foruma ORaH-a i članovi/članice tijela ORaH-a na višim razinama organiziranja ili obnašaju neki od mandata u lokalnim i nacionalnim razinama vlasti. (4) Ako između dvije Skupštine član/članica Gradskog, odnosno Općinskog foruma bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u forumu ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, forum može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini. (5) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica općinskog, odnosno gradskog foruma može se izabrati na Izvještajno-tematskoj Skupštini organizacije. (6) Ukoliko predsjednik/predsjednica Općinske, odnosno Gradske organizacije ne sazove sjednicu foruma duže od 30 dana, sjednicu foruma mogu, na zahtjev trećine članova/članica foruma, sazvati i predsjednik/predsjednica regionalne organizacije te glavni/glavna tajnik/tajnica ORaHa. Članak 59. (1) Općinski, odnosno gradski forum: • sastaje se u pravilu jednom mjesečno i o svom radu vodi zapisnik koji dostavlja u tajništvo stranke; 22
 24. 24. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH • • • • • • • • • • • • • • upravlja Organizacijom između dvije Skupštine; provodi akcijski plan Organizacije, Program i Statut ORaH-a i odluke viših tijela stranke; daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove; odlučuje i potiče mjesno i interesno organiziranje članstva u jedinici lokalne samouprave; odlučuje o prijemu novih članova u ORaH koji žive na teritoriju Organizacije; organizira i provodi izbornu kampanju za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave; utvrđuje kandidate/kandidatkinje za tijela općinske, odnosno gradske organizacije ORaH-a; utvrđuje kandidate/kandidatkinje za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i kandidate/kandidatkinje za dužnosti u izvršnoj vlasti jedinice lokalne samouprave; odlučuje o koalicijama prije i poslije izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave; predlaže kandidate/kandidatkinje za predstavničko tijelo i izvršnu vlast županije i Hrvatski sabor i o tome obavještava Regionalni forum; bira tajnika/tajnicu; inicira pokretanje disiplinskog postupka protiv člana/članice Organizacije; može pokrenuti postupak izglasavanja povjerenja predsjedniku/predsjednici Organizacije u kojem slučaju je dužan sazvati u periodu od mjesec dana Skupštinu Organizacije na kojoj će se izabrati novi/nova predsjednik/predsjednica Organizacije; odlučuje o drugim pitanjima sukladno ovom Statutu koji se tiču lokalne samouprave. Članak 60. (1) Predsjednika/predsjednicu i potpredsjednika/potpredsjednicu Gradske, odnosno Općinske organizacije biraju svi/sve članovi/članice Organizacije. (2) Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice uređuju se Pravilima koje utvrđuje Predsjedništvo ORaH-a. (3) Predsjednik/predsjednica Organizacije saziva i vodi sjednice općinskog, odnosno gradskog foruma i brine se o provođenju odluka te u skladu s ovlaštenjima predstavlja Organizaciju. (4) Predsjednik/predsjednica je dužan/dužna najmanje jednom godišnje Općinskom, odnosno Gradskom forumu podnijeti izvještaj o svom radu, a za svoj rad odgovara Skupštini Organizacije. (5) Svaka Općinska ili Gradska organizacija ORaH-a bira dva potpredsjednika/potpredsjednice poštujući načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja. (6) Potpredsjednik/potpredsjednica zamjenjuje predsjednika/predsjednicu u slučaju njegove/njezine spriječenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu/joj povjeri predsjednik/predsjednica. (7) Potpredsjednici/potpredsjednice za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini Organizacije. (8) Predsjednik/predsjednica organizacije može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja potpredsjednicima/potpredsjednicama na Forumu Organizacije. (9) Tajnik/tajnica organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka foruma, pomaže predsjedniku/predsjednici u sazivanju sjednica, koordinira rad foruma i programskih foruma na općinskoj ili gradskoj razini te drugih oblika organiziranja članstva, odgovoran/odgovorna je za evidenciju članstva, a za svoj rad odgovara predsjedniku/predsjednici, općinskom, odnosno gradskom forumu i Glavnom/Glavnoj tajnici stranke. 23
 25. 25. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 61. (1) Tijela Organizacije ORaH-a pravovaljano odlučuju ako je sjednicama prisutna većina članova/članica, a za odluku se izjasni natpolovična većina prisutnih članova/članica organa. (2) Ako se provodi tajno glasanje, tijela organizacije pravovaljano odlučuju ako je glasanju pristupila natpolovična većina članova/članica tijela. Regionalna organizacija ORaH-a Članak 62. (1) Regionalna organizacija ORaH-a je oblik povezivanja i organiziranja članstva i Organizacija ORaHa u jednoj od četiri hrvatske regije: • Istočna, koja obuhvaća sljedeće županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeškoslavonsku i Virovitičko- podravsku; • Središnja, koja obuhvaća Grad Zagreb te sljedeće županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Varaždinsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko– moslavačku ; • Zapadna, koja obuhvaća sljedeće županije: Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Karlovačku; te • Dalmatinska, koja obuhvaća sljedeće županije: Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitskodalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku. (2) Regionalna organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje na osnovi ovlaštenja u skladu sa Statutom. Članak 63. (1) Tijela Regionalne organizacije su: • Skupština; • Regionalni forum; • predsjednik/predsjednica; • Predsjedništvo; (2) Regionalna organizacija ima dvoje potpredsjednika poštujući načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja. Sve funkcije biraju se na mandat od četiri (4) godine. (3) Potpredsjednika/potpredsjednicu Regionalne organizacije biraju svi/sve članovi/članice organizacije. Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice uređuju se Pravilima koje donosi Predsjedništvo ORaH-a. (4) Sva tijela osim predsjednika/predsjednice donose Poslovnik o svom radu. Članak 64. (1) Regionalna Skupština je najviši izborno i programsko-političko tijelo Stranke na razini regije definirane u članku 62. Stavak (1). (2) Skupština Regionalne organizacije može biti izborna i izvještajno-tematska. 24
 26. 26. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (3) Izborna Skupština regionalne organizacije održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno 90 dana nakon izbora za županijske skupštine. Svi članovi/članice ORaH-a u regiji su članovi/članice Izborne skupštine. (4) Izvještajno-tematska Skupština održava se jednom godišnje. (5) Izvještajno-tematsku skupštinu čine delegati pojedinih organizacija iz regije ovisno o broju svog članstva. (6) Pravilnik kandidiranja za izbor tijela Regionalne organizacije donosi Predsjedništvo ORaH-a. Članak 65. (1) Skupštinu saziva predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije na temelju odluke Regionalnog foruma. Odluka Regionalnog foruma sadrži prijedlog dnevnog reda te teme i izvještaje za Skupštinu. (2) Iznimno, predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije dužan/dužna je sazvati Skupštinu na zahtjev organizacija koje predstavljaju četvrtinu ukupnog broja članova/članica ili četvrtinu ukupnog broja Organizacija u regiji, Glavnog foruma ORaH-a, Predsjedništva ORaH-a i Nadzornog foruma ORaH-a. (3) Ako predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka, Skupštinu može sazvati ovlašteni/ovlaštena predlagatelj/predlagateljica koji/koja tada priprema Skupštinu i rukovodi njenim radom. (4) Broj članova/članica i način odabira delegata/delagatkinja Izvještajno-tematske Skupštine iz pojedine gradske i općinske organizacije odredit će se Pravilima koja donosi Predsjedništvo ORaH-a pri čemu svaka općinska, odnosno gradska organizacija mora biti zastupljena najmanje s jednim članom/članicom. Članak 66. (1) Skupština Regionalne organizacije: • donosi Poslovnik o svojem radu; • donosi pravila i program rada organizacije; • raspravlja i odlučuje o izvještaju o radu Regionalnog predsjedništva i Regionalnog foruma, koje podnosi predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije; • bira na četiri godine predsjednika/predsjednicu, potpredsjednike/potpredsjednice, Regionalno predsjedništvo i Regionalni forum; • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima/članicama tijela Regionalne organizacije. Članak 67. (1) Regionalni forum čine predsjednik/predsjednica, potpredsjednici/potpredsjednice, tajnik/tajnica te članovi/članiceForuma izabrani/izabrane na Skupštini regionalne organizacije. (2) Broj članova Regionalnog foruma iz pojedine Gradske i Općinske organizacije odredit će se Pravilima pri čemu svaka općinska, odnosno gradska organizacija mora biti zastupljena s najmanje jednim članom/članicom. (3) Na sjednice Regionalnog foruma obvezno se pozivaju predsjednici/predsjednice Gradskih i Općinskih organizacija, članovi/članice tijela ORaH-a Hrvatske koji/koje imaju prebivalište na području regije, predsjednici/predsjednice foruma i programskih foruma ORaH-a. 25
 27. 27. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (4) Ako između dvije Skupštine član/članica Regionalnog foruma bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Regionalnom forumu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Regionalni forum može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini. (5) Ukoliko nema neizabranih kandidata/kandidatkinja, novi/nova član/članica regionalnog foruma može se izabrati na Izvještajno-tematskoj Skupštini. (6) Ukoliko predsjednik/predsjednica regionalne organizacije ne sazove sjednicu foruma duže od 60 dana, sjednicu foruma može, na zahtjev trećine članova/članica foruma, sazvati i Glavni/Glavna tajnik/tajnica ORaH-a. Članak 68. (1) Regionalni forum: • sastaje se najmanje jednom u dva mjeseca i osvom radu vodi se zapisnik; • upravlja Regionalnom organizacijom između dviju Skupština; • bira i razrješava tajnika/tajnicu Regionalne organizacije; • utvrđuje prijedlog pravila Regionalne organizacije i prijedlog programa rada organizacije; • provodi program Regionalne organizacije, Program i Statut ORaH-a i odluke viših tijela; • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove; • utvrđuje kandidate/kandidatkinje za tijela Regionalne organizacije ORaH-a; • utvrđuje kandidate/kandidatkinje za županijske skupštine i kandidate/kandidatkinje za dužnosti u izvršnoj vlasti županija; • predlaže kandidate/kandidatkinje za Hrvatski sabor; • odgovoran je za rad Stranke u regiji; • koordinira, usmjerava i potiče rad Organizacija i Povjerenika/Povjerenica na općinskoj i gradskoj razini; • predlaže kandidate za središnja tijela ORaH-a koja se sastavljaju po regionalnom ključu; • raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada organizacija; • odlučuje o koalicijama prije i poslije izbora za predstavnička tijela županija s područja regije; • inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv člana/članice iz dotične regije. (2) Regionalni forum dužan je zatražiti prethodno mišljenje Nadzornog foruma ORaH-a Hrvatske o usklađenosti prijedloga Pravila sa Statutom. Članak 69. (1) Regionalna organizacija ima Predsjedništvo. (2) Predsjedništvo je izvršno-politički organ Regionalne organizacije. (3) Predsjedništvo čine predsjednik/predsjednica organizacije, potpredsjednk i potpredsjednica organizacije i članovi/članice izabrani na Regionalnoj izbornoj Skupštini. (4) U Predsjedništvo Regionalne organizacije ORaH-a ulaze po dva člana/članice iz svake županije koja je u sklopu regije pri tome se poštuje načelo paritetne demokracije, odnosno odabirom jednog muškog potpredsjednika i jedne ženske potpredsjednice na posebnim/odvojenim muškim i ženskim listama kandidata/kandidatkinja. (5) Predsjednik/predsjednica županijske organizacije saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Predsjedništva. 26
 28. 28. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (6) Na sjednice Predsjedništva poziva se tajnik/tajnica Regionalne organizacije. (7) Ako između dvije Skupštine član/članica predsjedništva bude izabran/izabrana na dužnost nespojivu s članstvom u Predsjedništvu, ili zbog nekog drugog razloga više ne može obnašati svoju dužnost, Regionalni forum može na njegovo/njezino mjesto kooptirati novog/novu člana/članicu koji/koja je na listi kandidata/kandidatkinja dobio/dobila najveći broj glasova nakon kandidata/kandidatkinja koji/koje su izabrani/izabrane na Skupštini Regionalne organizacije. Članak 70. (1) Predsjedništvo regionalne organizacije: • sastaje se najmanje jednom mjesečno; • utvrđuje prijedlog političkih ocjena i političkih stavova; • potiče stranačko i interesno organiziranje članstva; • koordinira rad tijela Općinskih i Gradskih organizacija; • organizira i provodi izbornu kampanju za županijske skupštine; • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Regionalni forum iz svoje nadležnosti. (2) Zajedno s Regionalnim forumom suodgovoran je za ukupan rad Stranke u regiji. Članak 71. (1) Predsjednika/predsjednicu, potpredsjednika/potpredsjednicu i članove/članice Predsjedništva Regionalne organizacije biraju svi članovi/članice ORaH-a na području regije pri tome, osim u slučaju predsjednika ili predsjednice organizacije, poštujući načelo paritetne demokracije te odabirom putem posebnih/odvojenih muških i ženskih lista kandidata i kandidatkinja. (2) Način kandidiranja i izbora predsjednika/predsjednice, potpredsjednika/potpredsjednice i članova/članica Predsjedništva uređuju se Pravilima koje donosi Predsjedništvo ORaH-a. (3) Predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije saziva i vodi sjednice Regionalnog foruma i predsjedništva Regionalne organizacije, brine o provođenju odluka te, u skladu s ovlaštenjima, predstavlja Regionalnu organizaciju. (4) Predsjednik/predsjednica Regionalne organizacije dužan/dužna je najmanje jednom godišnje forumu podnijeti izvještaj o svom radu i radu Predsjedništva, a za svoj rad odgovara Skupštini. (5) Potpredsjednik ili potpredsjednica zamjenjuje predsjednika/predsjednicu u slučaju njegove/njezine spriječenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu/joj povjeri predsjednik/predsjednica. (6) Potpredsjednik i potpredsjednica za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini. (7) Potpredsjednik i potpredsjednica mogu biti zaduženi za pojedina područja realizacije programa Regionalne organizacije, a za svoj rad odgovaraju predsjedniku/predsjednici i Skupštini Regionalne orgnaizacije. (8) Predsjednik/predsjednica organizacije može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja potpredsjedniku/potpredsjednici. (9) Tajnik/tajnica Regionalne organizacije brine se o provođenju zaključaka i odluka foruma, pomaže predsjedniku/predsjednici u sazivanju sjednica, koordinira rad organizacija, a za svoj rad odgovara predsjedniku/predsjednici i Regionalnom forumu. 27
 29. 29. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Povjerenici/povjerenice Članak 72. (1) Ako na nekom području nije uspostavljena organizacija ili zbog nepoštivanja Statuta i Programa ORaH-a dođe do raspuštanja Općinske, Gradske ili Regionalne organizacije Predsjedništvo ORaHa će za to područje imenovati Povjerenika/Povjerenicu s ciljem aktivacije članstva te uspostave organizacije Stranke na predmetnom području. (2) Povjerenici/Povjerenice imaju ovlasti, prava i dužnosti Općinskih, Gradskih ili Regionalnih foruma Stranke. Funkcija povjerenika/povjerenice se gasi kada se osnuju Općinski, Gradski ili Regionalni forum ORaH-a. Vijećnici/vijećnice i zastupnici/zastupnice ORaH-a Članak 73. (1) Prilikom kandidiranja za predstavnička tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatskog sabora poštuje se načelo paritetne demokracije, odnosno jednaki broj žena i muškaraca na izbornim listama. Liste ORaH-a za predstavnička tijela slažu se po metodi cik-cak zatvarača, odnosno nakon kandidatkinje slijedi kandidat, pa kandidatkinja, pa kandidat ili obrnutim redoslijedom. (2) Glavni forum ORaH-a neće potvrditi prijedloge kandidacijskih lista koje ne poštuju načelo paritetne demokracije. Članak 74. (1) Članovi/članice ORaH-a koji/koje su izabrani/izabrane kao vijećnici/vijećnice ili zastupnici/ice na svim razinama mogu formirati Klub vijećnika/vijećnica ili zastupnika/zastupnica ORaH-a, skraćeno Klub ORaH-a u cilju usklađenog političkog djelovanja. (2) Nezavisni zastupnici/zastupnice mogu biti članovi/članice Kluba ORaH-a. (3) Ukoliko vijećnici/vijećnice ili zastupnici/zastupnice Stranke žele ući u zajednički klub sa predstavnicima drugih stranaka ili nezavisnih zastupnika oni/one to čine temeljem odluke Glavnog foruma ORaH-a. Članak 75. (1) (2) (3) (4) Predsjednika/predsjednicu Kluba ORaH-a biraju članovi Kluba iz svojih redova. Predsjednik/predsjednica Kluba ORaH-a može biti samo član/članica Stranke. Klub ORaH-a donosi Poslovnik o svom radu. Predsjednik/predsjednica Kluba ORaH-a izvještava Glavni forum Stranke o radu Kluba, a Glavni forum je dužan razmotriti sva pitanja koja pred njega iznese Klub. Članak 76. (1) Zastupnici/zastupnice koji/koje su temeljem liste ORaH-a osvojili/osvojile dvije predstavničke funkcije prepustit će po vlastitom izboru jedno od mjesta članu/članici s liste ORaH-a. (2)Zamjenskog/zamjensku zastupnika/zastupnicu ili vijećnika/vijećnicu odredit će Predsjedništvo ORaH-a, odnosno Općinski, Gradski ili Regionalni forum ORaH-a. 28
 30. 30. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH Članak 77. (1) Član/članica ORaH-a koji/koja ostvaruje primanja što proizlaze iz mandata liste Stranke, a odnose se na redovitu plaću ili drugu vrstu naknada, dužan/dužna je 5% tih prihoda u obliku članarine davati Stranci. (2) Obveze i prava iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog foruma ORaH-a i reguliraju se Pravilnikom o financiranju Stranke. SREDSTVA ZA RAD ORaH-a Materijalno i financijsko poslovanje Članak 78. (1) ORaH je neprofitna organizacija, čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva. (2) Prihodi ORaH-a su prihodi od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora. (3) Financijsko i materijalno poslovanje ORaH-a regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju što ga donosi Glavni Forum Stranke. (4) Nadzor i kontrolu nad financijskim i materijalnim poslovanjem ORaH-a provodi Nadzorni forum Stranke. PRESTANAK DJELOVANJA ORaH-A TE POSTUPANJE S IMOVINOM Članak 79. (1) ORaH može prestati djelovati odlukom Skupštine ORaH-a za koju je potrebno dvije trećine glasova ukupnog broja članova/članica Stranke ili po sili zakona, odnosno odlukom sudbene ili administrativne vlasti. (2) Odlukom o prestanku rada Skupština će odlučiti o imovini ORaH-a. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 80. (1) Na osnivačkoj skupštini ORaH-a izabiru se predsjednik/predsjednica stranke, potpredsjednik i potpredsjednica Stranke, te imenuju vršitelji/vršiteljice dužnosti za članove/članice Predsjedništva, pojedine administrativne poslove (glavni/glavna tajnik/tajnica, poslovni/poslovna direktor/direktorica, glasnogovornik/glasnogovornica, predsjednik/predsjednica Središnjeg programskog foruma stranke) te usvaja Statut i Program ORaH-a. (2) Izbor članova/članica i ustrojstvo ostalih središnjih tijela stranke po regionalnom ključu obavit će se na Izvanrednoj Izbornoj skupštini kad se formiraju teritorijalne organizacije ORaH-a na nižim ustrojstvenim nivoima u roku ne dužem od godine dana od dana osnivanja. 29
 31. 31. STATUT Održivog razvoja Hrvatske-ORaH (3) U razdoblju između osnivačke skupštine ORaH-a i prve Izvanredne izborne skupštine sve odluke o učlanjivanju u stranku te odluke iz nadležnosti Glavnog i Nadzornog foruma, donosit će Predsjednik/Predsjednica stranke, odnosno osobe koje on/ona za to posebno ovlasti. Članak 81. (1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini ORaH-a. Nakon upisa u Registar političkih stranaka Statut će biti objavljen u 'Narodnim novinama. Predsjednica dr. sc. Mirela Holy 30

×