Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Waarom geen windmolens in Beerse Zuid presentatie (samenvatting).pptx

 1. Windmolenpark Beerse Zuid: tussen en dichtbij woningen 1
 2. Agenda • Actiecomité TegenwindBeerse – Wie en waarom? • Windmolenpark Beerse Zuid – Waarom niet de juiste plaats? • Rol van W-kracht • Vraag aan de gemeenteraad • Vragen 2
 3. Actiecomité TegenwindBeerse • Vertegenwoordigen de wijken: • Hemelrijk: 400 bussen • ‘t Suyt: 280 bussen • 1500 inwoners • Windmolen project W-kracht heeft geen draagvlak: • Bevolking • Bedrijven • Overheden • Geen enkel positief advies van locale overheden 3
 4. Actiecomité TegenwindBeerse • Dit project brengt leefbaarheid van Beerse in het gedrang • Negatieve gevolgen windmolens in de toekomst • Actiecomité TegenwindBeerse is PRO duurzame energie maar niet in dichtbevolkt woongebied • Doel: • Windmolen project W-kracht moet afgekeurd worden • Plaatsen van een aantal windmolens is geen optie 4
 5. Waarom niet de juiste plaats? • Windmolens staan te dicht bij te veel woningen • Meer dan 250 woningen in een straal van 500 meter van één of meer windmolens • 24 woningen op minder dan 250 meter van een windmolen • = niet conform VLAREM norm • Elke windmolen heeft enkele woningen op minder dan 250 meter • Aantal werknemers in kantoren en werkplaatsen met daglicht (minder dan 250 meter): onbekend, maar loopt zeker in de vele tientallen. • Een nieuwe woonwijk (52 percelen, ca 50% al in aanbouw) werd NIET opgenomen in de studies van W-kracht • In het “4u per jaar slagschaduwgebied” stijgt het aantal woningen naar meer dan 350 5
 6. • W-kracht vraagt een afwijking van de Vlarem-norm = EXTRA LASTEN • W-kracht wil 30u slagschaduw in plaats van 8u: overschrijding VLAREM norm • Vragen deze uitzondering ook voor weekends, feest- en vakantieperiodes: dus hogere last voor omwonenden • W-kracht moet niet kunnen aantonen • dat de normen voor slagschaduw niet werden overschreden voor die woningen die meer dan 8u slagschaduw kunnen krijgen. • In de berekeningen wordt teveel gecorrigeerd door W-kracht zonder controlemogelijkheid op berekeningen • Waardoor het aantal uren slagschaduw per woning lager wordt gehouden. • Bv berekening W-kracht voor een woning (Dageraadlaan 21) • “Worst case” aantal uren slagschaduw = 162u53’ per jaar • “Expected” aantal uren = 30u41’ per jaar • Cijfer W-kracht = 25u15’ per jaar Waarom niet de juiste plaats? 6
 7. Waarom niet de juiste plaats? • Slechte ligging: windmolens staan ten zuiden en ten westen van woonwijken: • Wijk ‘t SUYDT: • Hoofdwindrichting (zuidwesten) + namiddag- en avondzon (zuidwest, westen): deze combinatie veroorzaakt veel slagschaduw op woningen in de wijk ‘Suydt’ • Enkele tientallen woningen hebben slagschaduw van 2 of meer windmolens. • Wijk Hemelrijk: • Woningen in de wijk Hemelrijk liggen ten noorden van WT01, WT02, WT03. • Veel slagschaduw in herfst-winter-lente bij lage zonnestand (dan geen bladeren aan de bomen). • Minstens 152 woningen liggen binnen een straal van 500 meter van 3 windmolens. • Een 10-tal woningen hebben slagschaduw van 2 of meer windmolens. 7
 8. Waarom niet de juiste plaats? • Ambachtszone (in het gemengd bedrijventerrein) • Een groot deel van het “industriegebied” is een ambachtszone. • Dwz gewone woningen met een bedrijfsruimte achteraan • Meer dan 22 woningen binnen 250 meter van een molen • Meer dan 42 op minder dan 500 meter van 2 of meer windmolens • Sportinfrastructuur op minder dan 500 meter • Slagschaduw tot 2u9minuten per dag (cfr studie departement Leefmilieu) • Voetbalvelden van Lentezon: +/- 500 leden • Zwembad (met grote ramen op het zuiden, 2 windmolens) • Tennisvelden: +/- 700 leden • Looppiste, • Staande wip 8
 9. Waarom niet de juiste plaats? • School voor buitengewoon onderwijs op < 500 meter van 2 windmolens • GIBLO BEERSE • Type licht mentaal vertraagde kinderen • Type 9 ASS = kinderen met autisme spectrum stoornis • Type 3 GES = kinderen met gedrags- en emotionele stoornis • = grote gevoeligheid voor het stroboscopisch effect en geluid • 5 windmolens op ca 1,5 km van het centrum van Beerse 9
 10. 500 meter 10
 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 WT 1 WT 2 250 meter grens 11
 12. 111 WT 3 WT 5 = Nieuwe woonwijk 250 meter grens 12
 13. WT 4 250 meter grens 13
 14. 500 meter 14
 15. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 WT 1 WT 2 250 meter grens 15
 16. 111 WT 3 WT 5 = Nieuwe woonwijk 250 meter grens 16
 17. WT 4 250 meter grens 17
 18. Rol van W-kracht • Ruime ervaring • Project misleidend voorgesteld aan inwoners, bedrijven en gemeente: • Afwijking VLAREM: • 30u i.p.v. 8u • weekend, feestdagen en vakantie • Gevolgen voor school voor kinderen met beperking, zwembad, sportfaciliteiten, bedrijven, woonwijken, … 18
 19. Rol van W-kracht 19
 20. Rol van W-kracht • Geluidshinder: • Dag en nacht • Getuigenis Jan Everaerts uit Kalmthout – woont op 500 meter • VLAREM voorziet geen enkele woning binnen 250 meter • Elke woning heeft meer dan 3 woningen binnen 250 meter • DE / FR is dit 1500 meter • Verkaveling Avondrood niet opgenomen in evaluatie 20
 21. Rol van W-kracht • Industriezone is ambachtszone: dicht bewoond • Zicht: molens hoger dan kathedraal Antwerpen 21
 22. Vraag aan de gemeenteraad • Uitputtingsslag • W-kracht zeer persistent • Na negatief advies in andere dossiers tot 3x herindiening dossier • Steun in frontvorming samen met inwoners en bedrijven TEGEN de komst van windmolenproject Beerse Zuid • Inzetten van persoonlijk netwerk op alle niveaus • Punten en komma’s wijzigen in dossier veranderd niets 22
 23. Vragen? 23
Publicidad