Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 03 I R T A Eliecer Lopez(20)

Publicidad

03 I R T A Eliecer Lopez

 1.  
 2.  
 3. Empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al DAR i subjecte al dret privat, creada mitjançant la llei 23/1985 de 28 de Novembre, i posteriorment modificada per la llei 4/2009 de 15 d’Abril.
 4. Recursos Humans 597 treballadors Distribuits en els nostres 10 centres propis El nostre sistema cooperatiu es fonamenta en un total de 1.027 persones 47% homes 53% dones 225 Investigadors 372 Personal de suport
 5. Recursos 43,2 milions d’euros Recursos totals en el 2008 60,1% Fondos propis 39,9% Aportació de la Generalitat 19.538.000 euros Invertits en els darrers 3 anys
 6. Projectes i Contractes en el 2008 681 projectes vigents 285 empreses han signat contractes 62 acords amb institucions nacionals i internacionals
 7. Producció Científica en el 2008 323 articles científics 291 comunicacions i pósters a congressos 49 articles tècnics 51 llibres i articles en llibres 20 tessis doctorals llegides 34 treballs de fi de carrera complets 3 patents
 8. Els centres Lleida Centres de Treball Propis Centres Concertats Estacions Experimentals Pròpies Estacions Experimentals concertades Antenes Finques i granges col·laboradores Torre Marimon Califòrnia Panamà Nova Zelanda Monells Centa Fruitcentre Estació Experimental de Lleida Mas de Bover Sant Carles de la Ràpita E.E. Mas Badia GIRO CReSA CREAF CREDA Estació Experimental del Prat Serveis Corporatius Estació Experimental de l’Ebre Estació Experimental d'Alcarràs Semega CRAG Cabrils Llesp Gandesa Valls Gimenells Mollerussa Borges Blanques Ascó Fundació UdL-IRTA
 9. Viticultura Torre Marimon (Caldes de Montbui)
 10. TECNOLOGIA DE REG LÍNIES DE TREBALL * Establiment d’estratègies de reg per millorar la productivitat i la qualitat del vi i el cava. * Sensibilitat estacional de la vinya al dèficit hídric. * Avaluació de sistemes de reg en vinya . Intercepció de radiació i els seus efectes sobre producció. * Estudis de l’efecte de la càrrega de fruits sobre la producció i la qualitat. * Desenvolupament d’indicadors de dèficit hídric per la programació del reg. * Desenvolupament d’indicadors per avaluar la uniformitat de l’estat hídric en vinyes comercials (agricultura de precisió). * Vinya i reg de suport.
 11. HORTICULTURA AMBIENTAL LÍNIES DE TREBALL * Efectes del Canvi global en la viticultura. * Caracterització ecofisiológica del material vegetal als estressos ambientals biòtics i abiòtics. * Arquitectura hidràulica de les vinyes : relació patró – varietat. * Estudi dels sistemes radiculars : Efectes de la profunditat del sol, la pendent i la disponibilitat hídrica en l’al·locació de la biomassa. * La vinya com embornal de carboni. * Relacions hormonals en la vinya: efectes en la relació creixement – producció i en la maduració del fruit. * Viverisme de vinya: de la planta mare a la plantació. * Indicadors ecofisiològics del funcionalisme/producció .
 12. POST COLLITA LÍNIES DE TREBALL * Control biològic de patògens fúngics a precosecha de fruites: millora de la tolerància d'agents de biocontrol a l'estrès hídric tèrmic. * Desenvolupament de dos agents de biocontrol adaptats a estrès ambiental amb la finalitat de millorar la seva efectivitat i el seu comportament durant la formulació, vida útil i aplicació pràctica. * Control de les principals malalties de raïm , préssec i nectarina en fruita d'agricultura ecològica.
 13. Contactes Dr. Robert Savé Monserrat Coordinador del Programa Horticultura Ambiental [email_address] D. Eliecer López Jiménez Director de desenvolupament de Negoci [email_address] T. 902 789 449
Publicidad