Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Računalo u razrednoj nastavi PPT

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 50 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Računalo u razrednoj nastavi PPT (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Računalo u razrednoj nastavi PPT

 1. 1. RAČUNALO U RAZREDNOJ NASTAVI
 2. 2. DJECA I RAČUNALA <ul><li>mala djeca računalo koriste za crtanje </li></ul><ul><li>za pisanje </li></ul><ul><li>pretraživanje Interneta </li></ul><ul><li>izrađuju crtane filmove ili multimedijalne programe </li></ul>
 3. 3. RAČUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI <ul><li>Dijete treba upoznati s računalom kada ono pokaže zato interes, bez obzira na dob </li></ul><ul><li>pružaju djeci podražaje koje mogu sami kontrolirati: auditivne, vizualne i osjetilne </li></ul>
 4. 4. RAČUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI <ul><li>djeca u najranijoj dobi (do 3 godine) mogu računalo upoznati kao interaktivnu slikovnicu </li></ul><ul><li>od 3-4 godine, dječje motoričke vještine su takve da su koordinirali rad s mišem </li></ul><ul><li>od 5-7 godina koriste računalne igre, programe za crtanje, edukativne programe, mogu se usredotočiti na čitanje, matematičke igre i rješavanje problemskih situacija </li></ul>
 5. 5. UČITELJ I RAČUNALO <ul><li>Učitelji bi trebali prihvatiti nove tehnologije u nastavi i poticati uporabu takvih tehnologija zbog djece </li></ul><ul><li>samostalni učenici raspolažu podacima i primjenjuju ih u svom radu </li></ul><ul><li>samom učitelju ovakav pristup može ubrzati i olakšati rad </li></ul><ul><li>naučiti kako pravilno urediti svoje radno mjesto i kako pravilno raditi sa računalom </li></ul>
 6. 6. ERGONOMIJA PROSTORA ZA UČENJE <ul><li>škole uglavnom ne mogu priuštiti specijalizirani namještaj za svoje računalne učionice </li></ul>Učenik petog razreda Učenik prvog razreda
 7. 7. ERGONOMIJA PROSTORA ZA UČENJE <ul><li>učenike treba poticati da u radu s računalom zauzmu dobar položaj </li></ul>
 8. 8. KAKO KORISTITI ICT U ŠKOLI? <ul><li>poticanje informatičke pismenosti dio je školskog programa </li></ul><ul><li>upotreba tehnologije postaje glavno sredstvo u mijenjaju tradicionalnih školskih uvjeta </li></ul><ul><li>kontinuirana edukacija učitelja i nastavnika je temelj u ostvarivanju promjena u obrazovnom sustavu </li></ul><ul><li>računalo ne može postati zamjena za učitelja, može koristiti u radu kao bilo koje drugo didaktičko sredstvo </li></ul>
 9. 9. PREDNOSTI RAČUNALA U ŠKOLI <ul><li>računalo pomaže adaptaciji djeteta u obrazovni sustav </li></ul><ul><li>računalo nije samo sebi svrha, već sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata nastave </li></ul><ul><li>informatika povezuje sve predmete razredne nastave pa tako možemo surađivati s ostalim predmetima </li></ul>
 10. 10. NAJČEŠĆI OBLICI RADA S RAČUNALOM U ŠKOLI <ul><li>sredstvo za zabavu: posebni zabavno-obrazovni programi i računalne igre potiču dječju razigranost i istraživački duh rješavanjem različitih problema </li></ul><ul><li>poticaj za likovno stvaralaštvo: dolazi do izražaja dječja kreativnost </li></ul><ul><li>sredstvo za stjecanje znanja: učenje matematike, hrvatskog jezika, stranog jezika, prirode, vježbanje pamćenja, logičkog razmišljanja... </li></ul><ul><li>pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama: programi za rad s djecom s govornim poremećajima, autističnu djecu, djecu s problemima vida i sluha, tjelesno oštećenu djecu... </li></ul>
 11. 11. RAČUNALO U ŠKOLI <ul><li>Kreativnost treba postati jedan od najvažnijih zadataka za koji je potrebno predvidjeti vrijeme, postupke i stručnu pomoć učiteljima </li></ul><ul><li>“ zajednica učenja” predstavlja socijalnu strukturu koja omogućuje povezivanje onog što se uči s interakcijom između onih koji uče i sa svojim učiteljima </li></ul><ul><li>zajednica učenja je često povezana sa suradničkim i aktivnim učenjem, timskom nastavom i interdisciplinarnim temama i pristupima </li></ul>
 12. 12. RAČUNALO U ŠKOLI <ul><li>Zajednice učenja pomažu učiteljima u unapređivanju njihove prakse na više načina: </li></ul><ul><li>omogućuju im prevladati izoliranost </li></ul><ul><li>podrška u procesu prevladavanja osobnih predrasuda koje ih sputavaju u ostvarivanju promjena </li></ul><ul><li>omogućuju im razmjenu iskustava </li></ul><ul><li>slobodno eksperimentiranje idejama i postupcima koje namjeravaju uvesti u svoju nastavnu praksu </li></ul><ul><li>daju im povratnu informaciju o onome što čine u svojoj praksi </li></ul><ul><li>pretpostavke za druženje </li></ul><ul><li>potiču kulturu učenja </li></ul><ul><li>unapređuju međugeneracijsku suradnju </li></ul>
 13. 13. RAČUNALO U ŠKOLI <ul><li>Povezivanje zajednica učenja u mrežu donosi i dodatne mogućnosti: </li></ul><ul><li>komuniciranje i razmjena iskustava s ljudima izvan lokalne zajednice učenja </li></ul><ul><li>stručna pomoć osoba izvan lokalne zajednice učenja </li></ul><ul><li>stvaranje obrazovnih resursa koji su dostupni svim članovima mreže zajednice učenja, ali i svim ostalim zainteresiranim ljudima </li></ul><ul><li>objavljivanje kvalitetnih iskustava i njihovo javno propitivanje </li></ul><ul><li>osjećaj pripadnosti široj zajednici </li></ul>
 14. 14. RAČUNALO U ŠKOLI <ul><li>Moguće zajednice učenja u Hrvatskoj: </li></ul><ul><li>http://www.skole.hr/ CARNetov portal za škole </li></ul><ul><li>http://www.ucitelji.com/ portal sa korisnim podacima o HNOS-u, o izmjenama i dopunama zakona i pravilnika o školstvu, o stručnom ispitu za učitelje, o planovima i pripremama za sve razredne razredne nastave prema različitim izdavačima, bazu listića.... </li></ul>
 15. 15. UVJETI ZA PRIMJENU ICT U ŠKOLI <ul><li>Ljudi o kojima ovisi primjena ICT u nastavi: </li></ul><ul><li>uprava </li></ul><ul><li>nastavno osoblje </li></ul><ul><li>osobe koje održavaju opremu </li></ul><ul><li>djeca </li></ul><ul><li>roditelji </li></ul>
 16. 16. UPRAVA <ul><li>Važnost: izuzetno velika - odluke </li></ul><ul><li>Odgovornost: financije, inicijalizacija, koordinacija... </li></ul><ul><li>Traženo znanje: opće, sposobnost upravljanja </li></ul><ul><li>Način osposobljavanja: specijalizirani menadžerski seminari </li></ul><ul><li>Motivacija: individualna </li></ul>
 17. 17. NASTAVNO OSOBLJE <ul><li>Važnost: velika – stimulacija učenika i roditelja </li></ul><ul><li>Odgovornost: rad s učenicima </li></ul><ul><li>Traženo znanje: korištenje opreme, programski alati </li></ul><ul><li>Način osposobljavanja: redovito školovanje, seminari, savjetovanja, cjeloživotno obrazovanje </li></ul><ul><li>Motivacija: individualna, financijska, organizacijska </li></ul>
 18. 18. OSOBE KOJE ODRŽAVAJU OPREMU <ul><li>Važnost: velika za nastavno i nenastavno osoblje </li></ul><ul><li>Odgovornost: održavanje hardvera, mreže, softvera, pomoć nastavnicima, savjeti upravi </li></ul><ul><li>Traženo znanje: široko tehničko, ali i sposobnost komunikacije </li></ul><ul><li>Način osposobljavanja: različit </li></ul><ul><li>Motivacija: vezana uz primjenu računala u nastavi </li></ul>
 19. 19. DJECA <ul><li>Važnost: neophodna za njihovu budućnost </li></ul><ul><li>Odgovornost: učiti, ali i naučiti kako učiti </li></ul><ul><li>Traženo znanje: različite razine predznanja, ovisno o uzrastu </li></ul><ul><li>Način osposobljavanja: tijekom školovanja </li></ul><ul><li>Motivacija: vrlo visoka </li></ul>
 20. 20. RODITELJI <ul><li>Važnost: oni su uzor svojoj djeci </li></ul><ul><li>Odgovornost: za stavove djeteta </li></ul><ul><li>Traženo znanje: korisno, ali ne i neophodno; pozitivan kritički stav </li></ul><ul><li>Način osposobljavanja: učenje, npr. s djetetom </li></ul><ul><li>Motivacija: druženje s djetetom na korisnim sadržajima </li></ul>
 21. 21. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE <ul><li>djeca najmlađe školske dobi mogu se upoznati s računalnim vještinama koje obuhvaćaju: </li></ul><ul><li>upoznavanje djeteta s osnovnim dijelovima računala </li></ul><ul><li>upoznavanje djeteta s osnovnim elementima i funkcijama korisničkog sučelja </li></ul><ul><li>osposobljavanje djeteta za rad na računalu </li></ul><ul><li>osposobljavanje djeteta za primjenu računala </li></ul>
 22. 22. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE <ul><li>Edukacijski programi su računalni programi kojima je cilj naučiti korisnika određene sadržaje ili nove činjenice </li></ul><ul><li>Uporabom edukacijskih računalnih programa razvija se u djeteta: </li></ul><ul><li>interaktivan rad (pojačava zantiželju, razvija međusobnu pomoć, kontrolu ispravnosti i pohvale za točnost) </li></ul><ul><li>navika individualnog ali i grupnog rada </li></ul>
 23. 23. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE <ul><li>Kroz edukativne programe djeca ostvaruju niz dobrobiti: </li></ul><ul><li>uče na jednostavan i njima zanimljiv način </li></ul><ul><li>razvijaju kognitivne vještine, inteligenciju, vještine rješavanja problema </li></ul><ul><li>stječu osjećaj kompetencije i samopouzdanja </li></ul><ul><li>igre imaju pozitivan učinak i na motoriku (koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i spacijalne vještine) </li></ul>
 24. 24. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE <ul><li>Česta su istraživanja i polemike kojima se nastoje utvrditi utjecaji igranja nasilnih računalnih igara na razvoj i funkcioniranje djece </li></ul><ul><li>djeca iz stabilnog socijalnog okruženja u pravilu ne mogu kroz agresivne igrice i sama postati agresivna </li></ul><ul><li>igrice s agresivnim sadržajem kod hiperaktivne djece uspješno razgrađuju agresivnost </li></ul><ul><li>mogu imati negativan učinak kod već agresivne djece te poticati agresivno ponašanje kod djece koja su bila žrtve nasilja </li></ul>
 25. 25. EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE <ul><li>Prednosti računalnih igara: </li></ul><ul><li>djeca razvijaju svoje perceptivne, mentalne i psihomotorne sposobnosti </li></ul><ul><li>igrice pozitivno utječu na sposobnost mišljenja, zaključivanja, rješavanja problema te kreativnost i inteligenciju, odnosno sposobnost snalaženja u novim situacijama </li></ul><ul><li>dijete se uči nositi sa stresom te posebno vlastitim neuspjehom i tako postaje emocionalno inteligentnije i kompetentnije </li></ul>
 26. 26. INTERNET U NASTAVI <ul><li>Internet u nastavi pomaže u iskustvenom učenju – istraživačkom i otvorenom </li></ul><ul><li>Zašto ga koristiti u nastavi? </li></ul><ul><li>djeca kod kuće imaju računalo i Internet i njima se služe </li></ul><ul><li>prema HNOS-u istraživački rad postavlja dijete u središte </li></ul><ul><li>obrazovnog procesa </li></ul>
 27. 27. PROBLEMI INTERNETA <ul><li>Evropski forum za dobrobit djeteta (EFCW) </li></ul><ul><li>neprimjerene informacije (pornografiju), </li></ul><ul><li>materijale i stranice koje potiču mržnju, nesnošljivost ili diskriminaciju, </li></ul><ul><li>krvave i nasilne prizore, </li></ul><ul><li>dezinformacije i preuveličavanje vijesti, </li></ul>
 28. 28. PROBLEMI INTERNETA <ul><li>mogu ih maltretirati ili proganjati ljudi ili druga djeca koji prostače, vrijeđaju ili prijete </li></ul><ul><li>mogu neželjeno pokupiti računalni virus, </li></ul><ul><li>popunjavanjem obrazaca ili sudjelovanjem u raznim on-line natjecanjima mogu dati važne ili osobne podatke i postati meta različitih prevara </li></ul><ul><li>mogu postati žrtve pedofila ili odraslih osoba s neiskrenim namjerama </li></ul>
 29. 29. PROBLEMI INTERNETA <ul><li>Učiteljev je temeljni zadatak da uz roditelje učenike nauči kako se zaštititi od ovakvih nasrtaja i da istraživanje ovog medija učine sigurnim </li></ul>
 30. 30. PREDNOSTI RAČUNALA U OBRAZOVANJU <ul><li>Suvremenom tehnologijom integriramo računalo kao novo nastavno sredstvo u učenju novoga sadržaja kako bi se nastava učinila motivirajućom, primjerenijom, modernijom </li></ul><ul><li>Djeca koja su odrasla uz računalo razmišljaju drugačije: nelinearno, imaju hipertekstualne umove </li></ul><ul><li>Marc Prensky: 'Škole su zaglavile u 20. st., a učenici pohrlili u 21. stoljeće. Kako da škole uhvate korak  s učenicima i pruže im odgovarajuće obrazovanje?' </li></ul>
 31. 31. PREDNOSTI RAČUNALA U OBRAZOVANJU <ul><li>Osnovna uloga cjelokupnog odgoja i obrazovanja je da doprinosi cjelovitom razvoju djeteta u skladu s njegovim sposobnostima, potrebama i mogućnostima kako bi se dijete osposobilo za suvremeni život koji između ostalog uključuje poznavanje ICT </li></ul><ul><li>Suvremenu ICT treba uvesti i sustavno osmisliti, te poticati njezinu kreativnu upotrebu već u početnim razredima osnovne škole </li></ul>
 32. 32. NOVI PLAN I PROGRAM <ul><li>„ Rad u osnovnoj školi valja usmjeriti na cjeloviti razvoj u č enika, imajući u vidu društvene, političke, gospodarske, informacijsko-tehnološke, globalizacijske i druge promjene. U tom smislu učenike valja pou č iti o i osposobiti za ž ivljenje prema: najsuvremenijim spoznajama iz jezičnoga, matematičkoga, prirodoslovnoga, društvenoga, tehnološkoga, informacijsko-komunikacijskoga , umjetničkoga, zdravstveno-tjelesnog područja i područja opće kulture i religije.“ </li></ul><ul><li>Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb, 2006. </li></ul>
 33. 33. CILJEVI NASTAVE INFORMATIKE <ul><li>nastavni program mora osposobiti učenike: </li></ul><ul><li>za rješavanje problema; </li></ul><ul><li>za komuniciranje pomoću različitih medija; </li></ul><ul><li>za prikupljanje, organiziranje i analizu podataka te za njihovu sintezu u informacije; </li></ul><ul><li>za razumijevanje i kritičku ocjenu prikupljenih informacija; </li></ul><ul><li>za donošenje zaključaka na temelju prikupljenih informacija; </li></ul><ul><li>za timski rad pri rješavanju problema. </li></ul>
 34. 34. OBLICI SUVREMENE ICT U OBRAZOVANJU <ul><li>EDUKATIVNE PREZENTACIJE </li></ul><ul><li>EDUKATIVNI SOFTWARE </li></ul><ul><li>ONLINE UČENJE </li></ul><ul><li>E-LEARNING </li></ul>
 35. 35. EDUKATIVNE PREZENTACIJE <ul><li>Izrađuju ih sami učitelji za nastavne potrebe; najrašireniji oblik primjene ICT u nastavi. </li></ul><ul><li>Mogu se koristiti u svim tipovima i etapama nastavnog sata. </li></ul><ul><li>prilagođene su novim oblicima poučavanja prema HNOS-u </li></ul>
 36. 36. EDUKATIVNI SOFTVER <ul><ul><li>u Europi vrlo rašireni </li></ul></ul><ul><ul><li>mnogi proizvođači proizvode obrazovnu tehnologiju; u Hrvatskoj je tek u začetku </li></ul></ul><ul><ul><li>jezične prepreke </li></ul></ul>
 37. 37. ONLINE UČENJE <ul><li>Učenje na daljinu (distance learning) obrazovanje koje se nudi fizički udaljenim učenicima na različitim mjestima od učitelja ili izvora informacija </li></ul><ul><li>učenje na daljinu se u novije vrijeme zamjenjuje terminom online učenje </li></ul><ul><ul><li>interaktivno učenje </li></ul></ul><ul><ul><li>učenik mu može pristupiti bilo kada i bilo gdje </li></ul></ul>
 38. 38. ONLINE UČENJE <ul><li>Prednosti: </li></ul><ul><ul><li>odabir vlastitog tempa učenja </li></ul></ul><ul><ul><li>odabir mjesta učenja </li></ul></ul><ul><ul><li>pohađanje obrazovnih programa izvan mjesta prebivališta </li></ul></ul><ul><ul><li>individualno učenje i traženje novih informacija </li></ul></ul><ul><ul><li>praktičan rad s različitim tehnologijama </li></ul></ul>
 39. 39. ONLINE UČENJE <ul><li>Nedostaci: </li></ul><ul><ul><li>izostanak osobnog kontakta među sudionicima </li></ul></ul><ul><ul><li>visok stupanj odustajanja polaznika </li></ul></ul><ul><ul><li>neodgovarajuća računalna tehnologija </li></ul></ul>
 40. 40. ONLINE UČENJE <ul><li>Goran Bubaš: Metodika i komunikacija u obrazovanju na daljinu http://www.carnet.hr/casopis/20/clanci/2 </li></ul><ul><li>Terry Anderson: Ususret teoriji online učenja </li></ul><ul><li>http://www.carnet.hr/casopis/51/clanci/3 </li></ul><ul><li>Maja Pivec: Igra i učenje:Potencijali učenja kroz igru </li></ul><ul><li>http ://www.carnet.hr/casopis/49/clanci/1 </li></ul>
 41. 41. E-LEARNING <ul><li>obrazovni procesa uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (računala) te vrlo često i Interneta </li></ul><ul><li>&quot;tehnička&quot; definicija: &quot;E-obrazovanje je bilo koji oblik učenja, poučavanja ili obrazovanja koji je potpomognut uporabom računalnih tehnologija, a posebno računalnih mreža temeljenih na Internet tehnologijama&quot; </li></ul>
 42. 42. E-LEARNING <ul><li>&quot;pedagoška&quot; definicija: &quot;E-learning je interaktivan ili dvosmjeran proces između nastavnika i učenika uz pomoć elektroničkih medija pri čemu je naglasak na proces učenja dok su mediji samo pomoćno sredstvo koje upotpunjuje taj proces” </li></ul>
 43. 43. E-LEARNING <ul><li>Utjecaj tehnologija se povećava na kontinuumu slijeva nadesno </li></ul><ul><li>U tradicionalnim oblicima nastave tehnologija ima manji utjecaj na načine poučavanja i organizacije nastave, dok je online nastava nezamisliva i neizvediva bez tehnologija </li></ul>
 44. 44. E-LEARNING <ul><li>u sredini se nalazi tzv. kombinirani model nastave u kojem se uspješno spajaju prednosti tradicionalnog načina poučavanja i poučavanja uz pomoć tehnologija </li></ul><ul><li>idući s lijeva u desno po &quot;vremenskoj crti&quot; e-obrazovanja u obrazovnim kategorijama koristi se sve više i više tehnologije (ICT) </li></ul>
 45. 45. E-LEARNING <ul><li>Prednosti e-learninga: </li></ul><ul><li>Vremenska i prostorna fleksibilnost – učenici uče neovisno o vremenu i prostoru </li></ul><ul><li>Komunikacija između učenika i nastavnika (e-mail, forumi) je neposrednija i intenzivnija nego komunikacija u razredu </li></ul><ul><li>Komunikacija i grupni rad na zajedničkim projektima, razvijaju socijalne i komunikacijske vještine kod učenika (konstruktivistički princip učenja) </li></ul><ul><li>Korištenje interaktivnih sadržaja za učenje i različitih medija za prezentiranje sadržaja </li></ul><ul><li>Dostupnost sadržaja 24 sata online </li></ul>
 46. 46. E-LEARNING <ul><li>Nedostaci e-learninga: </li></ul><ul><li>Nedostatak osobnog kontakta </li></ul><ul><li>Odustajanje polaznika </li></ul><ul><li>Motivacija polaznika </li></ul><ul><li>Izrada interaktivnih i multimedijalnih sadržaja za učenje </li></ul>
 47. 47. E-LEARNING <ul><li>Kombinirani model učenja (eng. blended learning, hybrid learning, mixed mode learning ) se najčešće definira kao izvođenje obrazovnih programa djelomično online (uz pomoć Interneta), a djelomično na tradicionalan način u okruženju u živo ( face-to-face ) </li></ul><ul><li>udruživanje najboljih osobine učenja u razredu s najboljim elementima online učenja s ciljem aktivnog učenja, uz reduciranje vremena kojeg se provodi u razredu </li></ul>
 48. 48. E-LEARNING <ul><li>Kombinirani model učenja temelji se na tradicionalnim načinima na kojima ljudi uče oduvijek </li></ul><ul><li>Ovi načini dopunjeni su online metodama i tehnikama koje su omogućile prijenos znanja na kvalitetniji način nego što je to bilo kod klasičnog obrazovanja </li></ul><ul><li>različite osobe imaju i različite stilove učenja </li></ul><ul><li>Najčešće jedna osoba kombinira nekoliko načina učenja, a pokazuje se da je takav način i najuspješniji. </li></ul><ul><li>Kombinirani model učenja može objediniti sve stilove učenja </li></ul>
 49. 49. E-LEARNING Predmeti (kolegiji, tečajevi) se dostavljaju putem Interneta Videokonferencije učenje i poučavanje isključivo uz pomoć tehnologije Online obrazovanje LMS - sustavi za upravljanje učenjem CBT/WBT Videokonferencije Kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoć ICT Kombinirana nastava Prezentacije (PPoint) Multimedijski CD-ROM Web sjedišta predmeta Programi za testiranje E-mail i mailing liste, Forum Tehnologija se koristi uglavnom zato da bi se poboljšala klasična nastava Nastava uz pomoć ICT Ne koriste se Nastava (najčešće predavačka) u učionici Klasična nastava (f2f) Tehnologije Opis Kategorija
 50. 50. E-LEARNING <ul><ul><li>Gordana Jugo, Aleksandra Mudrinić Ribić: Druga međunarodna konferencija o e-learningu ICEL 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.carnet.hr/casopis/57/clanci/1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Aaron Doering: Učenje kroz avanturu - Smještanje učenja u izvorni kontekst http://www.carnet.hr/casopis/57/clanci/3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kassandra Barnes, Raymond C. Marateo, S. Pixy Ferris: Poučavanje i učenje s internetskom generacijom http://www.carnet.hr/casopis/55/clanci/3 </li></ul></ul>

×