Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ศิลปการพับผ้า1

7.699 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

ศิลปการพับผ้า1

 1. 1. ทิวลิป ดอก 10 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 2. 2. ขั้นตอนการพับ ทิวลิป ดอก 1. พับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งตามแนวเดิมอีกครั้งแล้วกรีดผ้าให้เรียบเสมอกัน 3. พับผ้าด้านซ้ายและขวาเข้ามาจดกันที่จุดกึ่งกลางของผ้า 4. พับผ้าจากมุมด้านล่างซ้ายและขวาขึ้นเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 5. พลิกผ้ากลับด้าน พับผ้าจากมุมด้านบนซ้ายและขวาลงเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 6. สอดปลายผ้าด้านขวาเข้าในผ้าด้านซ้ายให้แน่น 7. กลับผ้าอีกด้านตั้งขึ้น ค่อยๆ จัดกลีบดอกให้สวยงาม 8. ชิ้นงานสำเร็จ 11 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 3. 3. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 12 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 4. 4. ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 13 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 5. 5. ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ 14 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 6. 6. ขั้นตอนการพับ ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ 1. นำผ้าต่างสีมาวางซ้อนกันแล้วพับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งจากซ้ายไปขวาจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. พับผ้าจากมุมล่างซ้ายขึ้นไปจดมุมผ้าด้านบนขวาให้เป็นรูปสามเหลี่ยม 4. กดปลายผ้าด้านแหลมไว้แล้วจับมุมผ้าด้านล่างพับเข้าหากึ่งกลางผ้า 5. ทำเช่นเดียวกันกับมุมผ้าอีกด้านแล้วกรีดรอยพับให้เรียบ 6. พลิกผ้ากลับด้าน พับมุมผ้าด้านล่างขึ้นทั้ง 2 ด้าน 7. พับครึ่งเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายเรือ 8. ดึงปลายผ้าชั้นบนสุดขึ้นให้ตึงและตั้งตรง 9. ดึงปลายผ้าให้ตึงจนครบทุกชั้น ยกเว้นชั้นล่างสุด แล้วตกแต่งแต่ละชั้นให้มีระยะเท่าๆ กัน 1 0. ชิ้นงานสำเร็จ 15 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 7. 7. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 16 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 8. 8. ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 10 17 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 9. 9. คาร์เนชัน ดอก 18 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 10. 10. ขั้นตอนการพับ คาร์เนชัน ดอก 1. พับครึ่งให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งตามยาวอีกครั้ง กรีดรอยพับให้เรียบ 3. พับผ้าขึ้นมาประมาณ 1 นิ้ว พับทบไปมา 4. ทบผ้าไปมาจนสุดปลายผ้า 5. จับผ้าส่วนล่างให้แน่น ค่อยๆ คลี่ผ้าออกทีละชั้น 6. คลี่ผ้าจนครบทุกชั้น จัดให้สวยงาม 7. จัดใส่แก้วมีก้าน ดึงตกแต่งกลีบดอกให้สวยงาม 8. ชิ้นงานสำเร็จ 19 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 11. 11. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 20 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 12. 12. ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 21 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 13. 13. หน้าวัว ดอก 22 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 14. 14. ขั้นตอนการพับ หน้าวัว ดอก 1. พับครึ่งโดยให้ขอบผ้าเสมอกันจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. พับครึ่งจากซ้ายไปขวาจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3. พับปลายผ้าลงมา โดยเว้นระยะจากขอบผ้าประมาณ 1-2 เซนติเมตร 4. พับลงมาจนครบทุกชั้น โดยเว้นระยะห่างของแต่ละชั้นเท่าๆ กัน 5. เมื่อพับลงมาครบทุกชั้นแล้วหมุนปลายแหลมของผ้าเข้าหาตัว พับผ้าด้านขวาลงมาเป็นมุม 90 องศาเข้าหาจุดกึ่งกลาง 6. พับผ้าด้านซ้ายมาจดกับผ้าด้านขวาตรงกึ่งกลางแล้วกรีดรอยพับให้เรียบ 7. พลิกผ้ากลับด้าน พับมุมผ้าด้านล่างขึ้นไปประมาณ 1/3 ของผ้า 8. พลิกผ้ากลับด้านแล้วกางผ้าออก 9. ชิ้นงานสำเร็จ 23 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร
 15. 15. ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 24 ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 1
 16. 16. ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการพับ ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 9 25 รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร

×