Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bài học một cuộc sống tươi đẹp

5.893 visualizaciones

Publicado el

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • biết là thế nhưng có làm đc hông nữa
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Mỗi ngày đi bộ 10-30 phút và trong khi đi bộ, hãy mỉm cười. Take a 10-30 minute walk every day and while you walk, smile.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Bài học một cuộc sống tươi đẹp

 1. 1. Đây là một vài Mẹo nhỏ có thể mang lại cho Bạn một cuộc sống tốt đẹp! Here Are Some Tips That May Bring You A Beautiful Life!
 2. 2. Mỗi ngày đi bộ 10-30 phút và trong khi đi bộ, hãy mỉm cười. Take a 10-30 minute walk every day and while you walk, smile.
 3. 3. Ngồi im lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày. Sit in silence for at least 10 minutes each day.
 4. 4. Buổi sáng khi thức dậy, hãy làm trọn câu sau đây,    "Mục đích của tôi hôm nay là … ." When you wake up in the morning complete the following statement,    "My purpose is to … today."
 5. 5. Hãy sống với … Năng lực, Nhiệt thành, Đồng cảm, và với … Niềm tin, Gia đình, Bạn bè. Live with the 3 E's … Energy, Enthusiasm, Empathy, and the 3 F's …Faith, Family, Friends.
 6. 6. Hãy dành nhiều thì giờ hơn cho những người trên 70 tuổi và dưới 6 tuổi. Spend more time with people over the age of 70 and under the age of six.
 7. 7. Hãy mơ nhiều hơn nữa khi bạn đang thức. Dream more while you are awake.
 8. 8. Mỗi ngày, cố gắng làm cho ít ra ba người mỉm cười. Try to make at least three people smile each day.
 9. 9. Hãy nhận biết rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học, để làm mọi bản trắc nghiệm. Các vấn đề chỉ là một phần của bản lý lịch, chúng xuất hiện rồi sẽ mờ nhạt đi như lớp học về đại số, nhưng các bài bạn học được sẽ tồn tại suốt đời. Realize that life is a school and you are here to learn, pass all  your tests. Problems are simply part of the curriculum that appear and  fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
 10. 10. Cứ mỉm cười và cứ cười thêm nữa đi. Làm được như thế, bạn sẽ đuổi xa được các con ma hút năng lực. Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.
 11. 11. Life isn't fair, but it's still good. Cuộc sống không công bình, nhưng nó cũng còn tốt đấy
 12. 12. Life is too short to waste time hating anyone. Cuộc đời quá ngắn nên đừng mất thì giờ mà ghét một ai.
 13. 13. Don't take yourself so seriously. No one else does. Đừng coi bạn là quan trọng quá. Không ai làm như thế đâu.
 14. 14. You don't have to win every argument. Agree to disagreements. Bạn không cần phải thắng mọi lý luận. Hãy đồng ý với những bất đồng ý kiến.
 15. 15. Make peace with your past, so it won't mess up the present. Hãy làm hòa với quá khứ của bạn, để nó không làm hiện tại bị rối lên.
 16. 16. Don't compare your life with others'. You have no idea what their journey is all about. Đừng so sánh cuộc đời bạn với cuộc đời của người khác. Bạn không hề biết cuộc hành trình của họ là thế nào đâu.
 17. 17. Burn the candles, use the nice sheets.   Don't save it for a special occasion. Today is special. Hãy đốt lên các ngọn nến, hãy dùng các tờ giấy đẹp. Đừng dành lại cho một cơ hội đặc biệt nào. Hôm nay là ngày đặc biệt.
 18. 18. No one is in charge of your happiness except you. Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.
 19. 19. Forgive everyone for everything. Hãy tha thứ cho mọi người về mọi chuyện.
 20. 20. What other people think of you is none of your business. Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là việc của bạn.
 21. 21. Time heals almost everything. Give time, time. Thời gian chữa lành hầu như mọi sự. Hãy cho thời gian có thì giờ.
 22. 22. However good or bad a situation is, it will change. Cho dù một hoàn cảnh có tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.
 23. 23.   Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will   stay in touch. Công việc của bạn không săn sóc bạn khi bạn đau ốm. Chính bạn bè sẽ liên lạc mà lo lắng cho bạn.
 24. 24. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful. Hãy loại đi những thứ không ích lợi, không xinh đẹp hoặc không vui tươi.
 25. 25. The best is yet to come . Điều tốt nhất vẫn còn đang tới.
 26. 26. No matter how you feel, get up, dress up and show up. Bất kể bạn cảm thấy thế nào, cứ đứng dậy, mặc cho đẹp vào và xuất hiện.
 27. 27. Do the right thing! Hãy làm chuyện đúng đắn!
 28. 28. Call your family often. Hãy gọi điện thường xuyên cho gia đình bạn.
 29. 29. Each night before you go to bed complete the following statements: "I am thankful for..." "Today I accomplished ..." Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy làm trọn những câu sau đây: “ Tôi biết ơn về …” “ Hôm nay tôi đã làm xong …”
 30. 30. Remember that you are too blessed to be stressed. Hãy nhớ rằng bạn được chúc phúc nhiều quá, thì làm sao còn bị căng thẳng được.
 31. 31. Enjoy the ride. Remember that this is not Disney World and you certainly don't want a fast pass. Make the most of it and enjoy the ride. Hãy vui hưởng chuyến đi. Hãy nhớ rằng đây không phải là Thế Giới Disney và chắc chắn bạn không muốn một vé nhanh. Hãy tận dụng và vui hưởng chuyến đi.
 32. 32. Dịch từ bản Anh ngữ: HPL, 1-1-2009

×