Ο Μεσοπόλεμος

Dimitra Mylonaki
Dimitra Mylonakiteacher en Ms
Κεφάλαιο 6
Ο Μεσοπόλεμος
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Η ανακούφιση και η εγκατάστασή τους
ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα την περίοδο του
Μεσοπολέμου. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο στην Ελλάδα επικρατούσε
πολιτική και κοινωνική αναταραχή.
Σεπτέμβριος του 1922. Τμήματα του ελληνικού στρατού εισέρχονται στην Αθήνα
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα συναισθήματα των Ελλήνων πολιτών;
Η Μικρασιατική Καταστροφή επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη της Λωζάννης,
το 1923. Ο Βενιζέλος δέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη
αυτή, την οποία
και υπέγραψε.
https://www.in.gr/
Η ελληνική
αντιπροσωπεία
στη Λωζάνη
Η Συνθήκη τηςΛωζάνης καθόρισε τα εξής για την Ελλάδα:
lΗ Ελλάδα αποσύρθηκε από την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης.
lΤαΔωδεκάνησα παρέμειναν στην Ιταλία.
lΈπρεπε να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και
τηνΤουρκία με βάση το θρήσκευμα.
Τι σημαίνει ανταλλαγή πληθυσμών;
Α. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία
τουςΤούρκους αιχμαλώτους και
θα έπαιρνε τους Έλληνες.
Β. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία
τους μουσουλμάνους κατοίκους που
ζούσαν στην Ελλάδα και θα έπαιρνε
τους χριστιανούς κατοίκους που ζούσαν
στηνΤουρκία.
Η ανταλλαγή των
πληθυσμών έγινε
ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρ-
κία και ήταν υπο-
χρεωτική.Η θρη-
σκεία και όχι η ε-
θνικότητα αποτέ-
λεσε το βασικό
κριτήριο για την
ανταλλαγή
Εξαιρέθηκαν από
τη μετακίνηση οι
Χριστιανοί Έλλη-
νες που ζούσαν
στην Κωνσταντι-
νούπολη, την Ίμ-
βρο και την Τένε-
δο και οι Μουσουλ-
μάνοι της Δυτικής
Θράκης.
http://greekworldhistory.blogspot.com/
Η Ελλάδα, κλονισμένη από τη στρατιωτική ήττα, διχασμένη πολιτικά και
έχοντας οικονομικές δυσκολίες, δέχτηκε περισσότερο από ένα εκατομμύριο
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη ΜικράΑσία.
Καταυλισμός μικρασιατών προσφύγων έξω από τον αρχαίο ναό του Ηφαίστου στο Θησείο.
https://www.lifo.gr/
Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους 100.000 περίπου, που είχαν εγκαταλείψει
τη Βουλγαρία και τη Σοβιετική Ένωση, όπου είχαν κυριαρχήσει οι
Μπολσεβίκοι.
Έλληνες
πρόσφυγες
φτάνουν στην
ηπειρωτική
Ελλάδα
Η πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μακεδονία και τη
Δυτική Θράκη. Οι πρόσφυγες έμεναν προσωρινά σε καταυλισμούς.
Τους πρώτους μήνες οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν ακόμη και σε θέατρα
Αργότερα δημιουργήθηκαν οικισμοί για τη στέγασή τους.
Τυπική προσφυγική κατοικία
Τον Φεβρουάριο του 1924 ο
Βενιζέλος παραιτήθηκε έπειτα από
διαφωνία με μερίδα φιλελευθέρων
όσον αφορά το πολίτευμα. Την
άνοιξη του 1924 ανακηρύχθηκε
από τη Βουλή και στη συνέχεια
επικυρώθηκε με δημοψήφισμα η
αβασίλευτη Δημοκρατία. Ο τότε
βασιλιάς Γεώργιος Β΄, γιος του
Κωνσταντίνου Α΄, έχασε τα δικαιώ-
ματά του και έφυγε από την Ελλά-
δα.
Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου
υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουρ-
γός της αβασίλευτηςΔημοκρατίας.
ΟΑλέξανδρος Παπαναστασίου
https://el.wikipedia.org/
Στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους
(Μεσοπόλεμος), το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα
προβλήματα, τα οποία αυξήθηκαν μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 1929.
Κύριο μέλημα ήταν να βρεθεί στέγη και απασχόληση για τους Έλληνες
πρόσφυγες.
Νοσοκομείο
προσφύγων
Η εγκατάσταση τόσων ανθρώπων ήταν σίγουρα δύσκολη και για εκείνους
και για το κράτος. Πιστεύετε ωφέλισε ή έβλαψε την Ελλάδα;
Α. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί χρειάζονταν πολλά χρήματα και η χώρα δεν
ήταν καμιά πλούσια.
Β. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν
το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης.
Γ. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί όλοι αυτοί οι πρόσφυγες έπαιρναν τις δουλειές
των Ελλήνων.
Δ. Ωφέλισε την Ελλάδα,
γιατί καινούρια εργατικά
χέρια μπήκαν στην πα-
ραγωγή, αλλά και γιατί
πολλά από τα παιδιά
τους έγιναν σπουδαίοι
και μορφωμένοι
άνθρωποι.
https://www.protothema.gr/
Αν και τα πρώτα χρόνια οι ντόπιοι Έλληνες φέρθηκαν ρατσιστικά και δεν ήθελαν
τους πρόσφυγες, τους οποίους φώναζαν «τουρκόσπορους» και τους
ταλαιπωρούσαν, η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος
μακροπρόθεσμα τόνωσε και τον πληθυσμό των πόλεων και τον αγροτικό
πληθυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και την πνευματική
ανάπτυξη της χώρας. Επίσης οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν
το ελληνικό
στοιχείο της
Μακεδονίας και
τηςΔυτικής
Θράκης κάτι
που το
χρειαζόταν η
Ελλάδα.
Πρόσφυγες
μπροστά σε
παράγκα της
προσφυγομάνας
Τούμπας
http://farosthermaikou.blogspot.com/
Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης. Έγινε
διπλωμάτης και ποιητής και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το
Βραβείο ΝόμπελΛογοτεχνίας (1963).
https://www.in.gr/
Μανόλης Αδρόνικος (1919-1992), γεννημένος στην Προύσα. Ήταν ο
αρχαιολόγος, που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον τάφο του Φίλιππου Β’,
πατέρα του ΜεγάλουΑλεξάνδρου.
https://www.mixanitouxronou.gr/
Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ελλάδα ταλανιζόταν από εσωτερική πολιτική
αστάθεια. Τα πολιτικά κόμματα εναλλάσσονταν συχνά στην εξουσία, ενώ δεν
έλειψαν και τα πραξικοπήματα που οργάνωναν αξιωματικοί του στρατού. Με
την άνοδο του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία και του ναζιστικού κόμματος
στη Γερμανία φάνηκαν και πάλι τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την
Ευρώπη.
https://el.wikipedia.org/
Το 1928 ο Βενιζέλος επανήρθε και κέρδισε τις εκλογές. Η κυβέρνησή του
παρέμεινε τέσσερα χρόνια, έως το 1932 και επιτέλεσε σημαντικό έργο σε
πολλούς τομείς. Ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το
Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Θέατρο. Ανεγέρθηκαν 3.000 σχολεία
και εκτελέστηκαν έργα υποδομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε
πολιτική σταθερότη-
τα. Ύστερα από
μια απόπειρα δολο-
φόνιας και εξορία, ο
Βενιζέλος με κλονι-
σμένη την υγεία του
πέθανε στο Παρίσι
το 1936.Υπήρξε
εφτά φορές
πρωθυπουργός
της Ελλάδας.
Ο τάφος του
Ε. Βενιζέλου στα Χανιά.
https://el.wikipedia.org/
Καθώς τα πολιτικά κόμματα
έριζαν μεταξύ τους και στη
χ ώ ρ α ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε
κοινωνική αναταραχή που
εκφραζόταν με πορείες,
διαδηλώσεις και απεργίες,
ανέλαβε την εξουσία ο
υπουργός των Στρατιωτικών
Ιωάννης Μεταξάς.
Σας ακούγεται γνωστός;
Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο
Μεταξάς, στον οποίο είχε
αναθέσει την πρωθυπουργία
ο βασιλιάς Γεώργιος Β',
διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε
δικτατορία. Ο Μεταξάς
άσκησε διώξεις εναντίον
των πολιτικών του αντιπάλων
και προσπάθησε, χωρίς
ουσιαστικό αποτέλεσμα, να
προσεγγίσει τους αγρότες και
τους εργάτες με διάφορα
κοινωνικά μέτρα.
Ο Μεταξάς επιθυμούσε ένα καθεστώς κατά τα πρότυπα
της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας.
https://bookpress.gr/
Ως έμπειρος στρατιωτικός, φρόντισε να προετοιμάσει τη χώρα για τον πόλεμο
που ερχόταν. Παράλληλα, ενώ επικαλούνταν την ουδετερότητα, ακολούθησε
σταθερή πολιτική φιλίας με τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της
εποχής.
Ο Μεταξάς σχε-
δίασε και δημιούρ-
γησε τη οχυρωμα-
τική γραμμή Μεταξά
κατά μήκος των
ελληνοβουλγαρικώ
ν συνόρων, που
αποτελούνταν από
υπόγειες σήραγγες
με επίγεια οχυρά
συγκροτήματα, πα-
ρατηρητήρια, πυρο-
βολεία, πολυβολεία
κ.λπ. Το οχυρό
Ρούπελ είναι ένα
από αυτά.
https://powerpolitics.eu/
Ματιά στο παρελθόν
Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929
Το 1929 ξέσπασε μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, που επηρέασε για
αρκετά χρόνια τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κατάρρευση του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποτέλεσε την πιο εμφανή εκδήλωση του
προβλήματος. Η διεθνής
κρίση του 1929 είχε σο-
βαρές κοινωνικές και πο-
λιτικές συνέπειες. Πολλοί
εργάτες και υπάλληλοι
έχασαν τη δουλειά τους.
Η ραγδαία αύξηση της
ανεργίας προκάλεσε
κοινωνική αναταραχή,
η οποία εκφράστηκε με
πορείες, διαδηλώσεις
και απεργίες.
https://powerpolitics.eu/
Ερώτημα
lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της
Μικρασιατικής Καταστροφής;
Απάντηση
lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της
Μικρασιατικής Καταστροφής;
Η Ελλάδα έχασε την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο, καθώς και τη
Σμύρνη. Δεν απέκτησε τελικά τα Δωδεκάνησα, που παρέμειναν στην Ιταλία.
Απιπλέον αποφασίστηκε η ανταλλαγή πληθυσμών, που είχε ως αποτέλεσμα το
προσφυγικό ζήτημα.
Ερώτημα
lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Απάντηση
lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
Πάνω από ένα εκατ. πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Στην αρχή
εγκαταστάθηκαν οπουδήποτε, καθώς το κράτος δεν ήταν έτοιμο να τους
υποδεχτεί. Σιγά σιγά κατασκευάστηκαν πρόχειρα σπιτάκια, τα προσφυγικά. Οι
πρόσφυγες αντιμετώπισαν πολλά και σημαντικά προβλήματα καθώς ήταν
ταλαιπωρημένοι και άρρωστοι, η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη και οι ντόπιοι
Έλληνες τους περιφρονούσαν.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΠΟΝΤΟΣ
Μικρασιατική
καταστροφή
Συνθήκη
Λωζάνης
Δικτατορία
Μεταξά
Πόλεμος με
Ιταλία
Ο Μεσοπόλεμος
Έλλειψη στέγης και τροφής
Προβλήματα υγείας
Μίσος κοινωνίας
Δυσκολία εύρεσης εργασίας
Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
1 de 30

Recomendados

Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας por
Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ΕλλάδαςΗ μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας
Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ΕλλάδαςDimitra Mylonaki
45 vistas38 diapositivas
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922 por
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 192239. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922
39. Εξελίξεις σε Ελλάδα & Τουρκία το 1922Kvarnalis75
30.1K vistas41 diapositivas
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemo por
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemoexelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemo
exelixeis se ellada kai tourkia meta ton mikrasiatiko polemoΧαράλαμπος Γαρίτατζης
38 vistas39 diapositivas
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες por
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγες
43 44. ελλάδα μεσοπολέμου. δικτατορία μεταξά. πρόσφυγεςDionysia Nima
1.7K vistas27 diapositivas
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936 por
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 19365. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936Kvarnalis75
13.4K vistas15 diapositivas
Eνότητες 39 και 44 por
Eνότητες 39 και 44Eνότητες 39 και 44
Eνότητες 39 και 44Alexandra Gerakini
860 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Ο Μεσοπόλεμος

ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 por
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Kvarnalis75
34.6K vistas57 diapositivas
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση por
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγισηKvarnalis75
17.8K vistas31 diapositivas
Efimeris por
EfimerisEfimeris
EfimerisChristos Kyliakoudis
345 vistas2 diapositivas
γεγονότα περιόδου 1945 1965 por
γεγονότα περιόδου 1945 1965γεγονότα περιόδου 1945 1965
γεγονότα περιόδου 1945 1965Androniki Masaouti
2.1K vistas22 diapositivas
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου por
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου43. H Eλλάδα του μεσοπολέμου
43. H Eλλάδα του μεσοπολέμουΜαρία Φωτιάδου
1.5K vistas54 diapositivas
μικρασιατική εκστρατεία por
μικρασιατική εκστρατείαμικρασιατική εκστρατεία
μικρασιατική εκστρατείαTRPAGONI
798 vistas76 diapositivas

Similar a Ο Μεσοπόλεμος(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 por Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
ΕΝΟΤΗΤΑ 43 Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Kvarnalis7534.6K vistas
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση por Kvarnalis75
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Kvarnalis7517.8K vistas
γεγονότα περιόδου 1945 1965 por Androniki Masaouti
γεγονότα περιόδου 1945 1965γεγονότα περιόδου 1945 1965
γεγονότα περιόδου 1945 1965
Androniki Masaouti2.1K vistas
μικρασιατική εκστρατεία por TRPAGONI
μικρασιατική εκστρατείαμικρασιατική εκστρατεία
μικρασιατική εκστρατεία
TRPAGONI798 vistas
η αθήνα του μεσοπολέμου κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου por Ellh
η αθήνα του μεσοπολέμου  κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμουη αθήνα του μεσοπολέμου  κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου
η αθήνα του μεσοπολέμου κοινωνία και τέχνη του μεσοπολέμου
Ellh620 vistas
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922) por Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
ΕΝΟΤΗΤΑ 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)
Nasia Fatsi736 vistas
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx por ChrisGiannoulis2
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docxΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ_ΜΟΥ.docx
ChrisGiannoulis24.6K vistas
Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης: Προσφυγικό A b por Λία Βαγγοπούλου
Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης: Προσφυγικό A bΙστορία θεωρητικής κατεύθυνσης: Προσφυγικό A b
Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης: Προσφυγικό A b
Η μικρασιατική καταστροφή 1922 por kpolemidia17
Η μικρασιατική καταστροφή 1922Η μικρασιατική καταστροφή 1922
Η μικρασιατική καταστροφή 1922
kpolemidia17211 vistas
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx por Nasia Fatsi
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsxΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx
Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919-1920).ppsx
Nasia Fatsi724 vistas
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία por Dimitra Mylonaki
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερίαΜία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Dimitra Mylonaki27 vistas
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός) por Kvarnalis75
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
Kvarnalis7523.4K vistas
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922) por Μαρία Φωτιάδου
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)
38Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1919 1922)
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936 por irinikel
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου. η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936
irinikel1.8K vistas
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο por prasino
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο
39. εξελίξεις σε ελλάδα και τουρκία μετά τον μικρασιατικό πόλεμο
prasino4K vistas

Más de Dimitra Mylonaki

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
12 vistas27 diapositivas
Μια εκδρομή στην εξοχή por
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχήDimitra Mylonaki
4 vistas17 diapositivas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 vistas27 diapositivas
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
16 vistas22 diapositivas
Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
10 vistas19 diapositivas
Το σκιάχτρο por
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
12 vistas14 diapositivas

Más de Dimitra Mylonaki(20)

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 vistas
Μια εκδρομή στην εξοχή por Dimitra Mylonaki
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχή
Dimitra Mylonaki4 vistas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 vistas
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 vistas
Τα δικά τους λάπμπουκ por Dimitra Mylonaki
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki65 vistas
Συννεφόλεξα πολιτισμού por Dimitra Mylonaki
Συννεφόλεξα πολιτισμούΣυννεφόλεξα πολιτισμού
Συννεφόλεξα πολιτισμού
Dimitra Mylonaki38 vistas
Χαρακτηριστικά της ζωής por Dimitra Mylonaki
Χαρακτηριστικά της ζωήςΧαρακτηριστικά της ζωής
Χαρακτηριστικά της ζωής
Dimitra Mylonaki49 vistas
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕλλάδαςΜνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Dimitra Mylonaki41 vistas
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς por Dimitra Mylonaki
Προστασία της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠροστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Dimitra Mylonaki34 vistas
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά; por Dimitra Mylonaki
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Dimitra Mylonaki44 vistas
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα por Dimitra Mylonaki
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματαΗ θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Dimitra Mylonaki63 vistas
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM por Dimitra Mylonaki
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEMΑνασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Dimitra Mylonaki83 vistas

Último

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
392 vistas15 diapositivas
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
17 vistas6 diapositivas
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
13 vistas3 diapositivas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
5 vistas18 diapositivas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
22 vistas65 diapositivas
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 vistas2 diapositivas

Último(20)

2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 vistas
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist13 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist8 vistas
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou5 vistas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 vistas
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 vistas
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 23 vistas
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c6 vistas
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 vistas
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212475 vistas

Ο Μεσοπόλεμος

 • 1. Κεφάλαιο 6 Ο Μεσοπόλεμος Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα. Η ανακούφιση και η εγκατάστασή τους ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η χώρα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο στην Ελλάδα επικρατούσε πολιτική και κοινωνική αναταραχή.
 • 2. Σεπτέμβριος του 1922. Τμήματα του ελληνικού στρατού εισέρχονται στην Αθήνα Ποια πιστεύετε ότι είναι τα συναισθήματα των Ελλήνων πολιτών;
 • 3. Η Μικρασιατική Καταστροφή επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη της Λωζάννης, το 1923. Ο Βενιζέλος δέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη αυτή, την οποία και υπέγραψε. https://www.in.gr/ Η ελληνική αντιπροσωπεία στη Λωζάνη
 • 4. Η Συνθήκη τηςΛωζάνης καθόρισε τα εξής για την Ελλάδα: lΗ Ελλάδα αποσύρθηκε από την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την περιοχή της Σμύρνης. lΤαΔωδεκάνησα παρέμειναν στην Ιταλία. lΈπρεπε να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τηνΤουρκία με βάση το θρήσκευμα. Τι σημαίνει ανταλλαγή πληθυσμών; Α. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία τουςΤούρκους αιχμαλώτους και θα έπαιρνε τους Έλληνες. Β. Η Ελλάδα θα έδινε στηνΤουρκία τους μουσουλμάνους κατοίκους που ζούσαν στην Ελλάδα και θα έπαιρνε τους χριστιανούς κατοίκους που ζούσαν στηνΤουρκία.
 • 5. Η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε ανάμεσα στην Ελ- λάδα και την Τουρ- κία και ήταν υπο- χρεωτική.Η θρη- σκεία και όχι η ε- θνικότητα αποτέ- λεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή Εξαιρέθηκαν από τη μετακίνηση οι Χριστιανοί Έλλη- νες που ζούσαν στην Κωνσταντι- νούπολη, την Ίμ- βρο και την Τένε- δο και οι Μουσουλ- μάνοι της Δυτικής Θράκης. http://greekworldhistory.blogspot.com/
 • 6. Η Ελλάδα, κλονισμένη από τη στρατιωτική ήττα, διχασμένη πολιτικά και έχοντας οικονομικές δυσκολίες, δέχτηκε περισσότερο από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη ΜικράΑσία. Καταυλισμός μικρασιατών προσφύγων έξω από τον αρχαίο ναό του Ηφαίστου στο Θησείο. https://www.lifo.gr/
 • 7. Αυτοί ήρθαν να προστεθούν στους 100.000 περίπου, που είχαν εγκαταλείψει τη Βουλγαρία και τη Σοβιετική Ένωση, όπου είχαν κυριαρχήσει οι Μπολσεβίκοι. Έλληνες πρόσφυγες φτάνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα
 • 8. Η πλειονότητα των προσφύγων εγκαταστάθηκε κυρίως στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Οι πρόσφυγες έμεναν προσωρινά σε καταυλισμούς. Τους πρώτους μήνες οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν ακόμη και σε θέατρα
 • 9. Αργότερα δημιουργήθηκαν οικισμοί για τη στέγασή τους. Τυπική προσφυγική κατοικία
 • 10. Τον Φεβρουάριο του 1924 ο Βενιζέλος παραιτήθηκε έπειτα από διαφωνία με μερίδα φιλελευθέρων όσον αφορά το πολίτευμα. Την άνοιξη του 1924 ανακηρύχθηκε από τη Βουλή και στη συνέχεια επικυρώθηκε με δημοψήφισμα η αβασίλευτη Δημοκρατία. Ο τότε βασιλιάς Γεώργιος Β΄, γιος του Κωνσταντίνου Α΄, έχασε τα δικαιώ- ματά του και έφυγε από την Ελλά- δα. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουρ- γός της αβασίλευτηςΔημοκρατίας. ΟΑλέξανδρος Παπαναστασίου https://el.wikipedia.org/
 • 11. Στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους (Μεσοπόλεμος), το ελληνικό κράτος είχε να αντιμετωπίσει πολλά και μεγάλα προβλήματα, τα οποία αυξήθηκαν μετά τη διεθνή οικονομική κρίση του 1929. Κύριο μέλημα ήταν να βρεθεί στέγη και απασχόληση για τους Έλληνες πρόσφυγες. Νοσοκομείο προσφύγων
 • 12. Η εγκατάσταση τόσων ανθρώπων ήταν σίγουρα δύσκολη και για εκείνους και για το κράτος. Πιστεύετε ωφέλισε ή έβλαψε την Ελλάδα; Α. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί χρειάζονταν πολλά χρήματα και η χώρα δεν ήταν καμιά πλούσια. Β. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. Γ. Έβλαψε την Ελλάδα, γιατί όλοι αυτοί οι πρόσφυγες έπαιρναν τις δουλειές των Ελλήνων. Δ. Ωφέλισε την Ελλάδα, γιατί καινούρια εργατικά χέρια μπήκαν στην πα- ραγωγή, αλλά και γιατί πολλά από τα παιδιά τους έγιναν σπουδαίοι και μορφωμένοι άνθρωποι. https://www.protothema.gr/
 • 13. Αν και τα πρώτα χρόνια οι ντόπιοι Έλληνες φέρθηκαν ρατσιστικά και δεν ήθελαν τους πρόσφυγες, τους οποίους φώναζαν «τουρκόσπορους» και τους ταλαιπωρούσαν, η παρουσία των προσφύγων στο ελληνικό κράτος μακροπρόθεσμα τόνωσε και τον πληθυσμό των πόλεων και τον αγροτικό πληθυσμό, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και την πνευματική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης οι πρόσφυγες με την παρουσία τους ενίσχυσαν το ελληνικό στοιχείο της Μακεδονίας και τηςΔυτικής Θράκης κάτι που το χρειαζόταν η Ελλάδα. Πρόσφυγες μπροστά σε παράγκα της προσφυγομάνας Τούμπας http://farosthermaikou.blogspot.com/
 • 14. Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης. Έγινε διπλωμάτης και ποιητής και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με το Βραβείο ΝόμπελΛογοτεχνίας (1963). https://www.in.gr/
 • 15. Μανόλης Αδρόνικος (1919-1992), γεννημένος στην Προύσα. Ήταν ο αρχαιολόγος, που το 1977 ανακάλυψε στη Βεργίνα τον τάφο του Φίλιππου Β’, πατέρα του ΜεγάλουΑλεξάνδρου. https://www.mixanitouxronou.gr/
 • 16. Κατά τον Μεσοπόλεμο η Ελλάδα ταλανιζόταν από εσωτερική πολιτική αστάθεια. Τα πολιτικά κόμματα εναλλάσσονταν συχνά στην εξουσία, ενώ δεν έλειψαν και τα πραξικοπήματα που οργάνωναν αξιωματικοί του στρατού. Με την άνοδο του φασιστικού κόμματος στην Ιταλία και του ναζιστικού κόμματος στη Γερμανία φάνηκαν και πάλι τα σύννεφα του πολέμου πάνω από την Ευρώπη. https://el.wikipedia.org/
 • 17. Το 1928 ο Βενιζέλος επανήρθε και κέρδισε τις εκλογές. Η κυβέρνησή του παρέμεινε τέσσερα χρόνια, έως το 1932 και επιτέλεσε σημαντικό έργο σε πολλούς τομείς. Ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Εθνικό Θέατρο. Ανεγέρθηκαν 3.000 σχολεία και εκτελέστηκαν έργα υποδομής. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε πολιτική σταθερότη- τα. Ύστερα από μια απόπειρα δολο- φόνιας και εξορία, ο Βενιζέλος με κλονι- σμένη την υγεία του πέθανε στο Παρίσι το 1936.Υπήρξε εφτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο τάφος του Ε. Βενιζέλου στα Χανιά. https://el.wikipedia.org/
 • 18. Καθώς τα πολιτικά κόμματα έριζαν μεταξύ τους και στη χ ώ ρ α ε π ι κ ρ α τ ο ύ σ ε κοινωνική αναταραχή που εκφραζόταν με πορείες, διαδηλώσεις και απεργίες, ανέλαβε την εξουσία ο υπουργός των Στρατιωτικών Ιωάννης Μεταξάς. Σας ακούγεται γνωστός;
 • 19. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Μεταξάς, στον οποίο είχε αναθέσει την πρωθυπουργία ο βασιλιάς Γεώργιος Β', διέλυσε τη Βουλή και επέβαλε δικτατορία. Ο Μεταξάς άσκησε διώξεις εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων και προσπάθησε, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, να προσεγγίσει τους αγρότες και τους εργάτες με διάφορα κοινωνικά μέτρα. Ο Μεταξάς επιθυμούσε ένα καθεστώς κατά τα πρότυπα της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας. https://bookpress.gr/
 • 20. Ως έμπειρος στρατιωτικός, φρόντισε να προετοιμάσει τη χώρα για τον πόλεμο που ερχόταν. Παράλληλα, ενώ επικαλούνταν την ουδετερότητα, ακολούθησε σταθερή πολιτική φιλίας με τη Βρετανία, τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής. Ο Μεταξάς σχε- δίασε και δημιούρ- γησε τη οχυρωμα- τική γραμμή Μεταξά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικώ ν συνόρων, που αποτελούνταν από υπόγειες σήραγγες με επίγεια οχυρά συγκροτήματα, πα- ρατηρητήρια, πυρο- βολεία, πολυβολεία κ.λπ. Το οχυρό Ρούπελ είναι ένα από αυτά. https://powerpolitics.eu/
 • 21. Ματιά στο παρελθόν Η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 Το 1929 ξέσπασε μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ, που επηρέασε για αρκετά χρόνια τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποτέλεσε την πιο εμφανή εκδήλωση του προβλήματος. Η διεθνής κρίση του 1929 είχε σο- βαρές κοινωνικές και πο- λιτικές συνέπειες. Πολλοί εργάτες και υπάλληλοι έχασαν τη δουλειά τους. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας προκάλεσε κοινωνική αναταραχή, η οποία εκφράστηκε με πορείες, διαδηλώσεις και απεργίες. https://powerpolitics.eu/
 • 22. Ερώτημα lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής;
 • 23. Απάντηση lΠοιες υπήρξαν για την Ελλάδα και τον ελληνισμό γενικότερα οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής; Η Ελλάδα έχασε την Ανατολική Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο, καθώς και τη Σμύρνη. Δεν απέκτησε τελικά τα Δωδεκάνησα, που παρέμειναν στην Ιταλία. Απιπλέον αποφασίστηκε η ανταλλαγή πληθυσμών, που είχε ως αποτέλεσμα το προσφυγικό ζήτημα.
 • 24. Ερώτημα lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα.
 • 25. Απάντηση lΜε βάση το εικονογραφικό υλικό, περιγράψτε τη μετακίνηση και την αρχική εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Πάνω από ένα εκατ. πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Στην αρχή εγκαταστάθηκαν οπουδήποτε, καθώς το κράτος δεν ήταν έτοιμο να τους υποδεχτεί. Σιγά σιγά κατασκευάστηκαν πρόχειρα σπιτάκια, τα προσφυγικά. Οι πρόσφυγες αντιμετώπισαν πολλά και σημαντικά προβλήματα καθώς ήταν ταλαιπωρημένοι και άρρωστοι, η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη και οι ντόπιοι Έλληνες τους περιφρονούσαν.
 • 29. Έλλειψη στέγης και τροφής Προβλήματα υγείας Μίσος κοινωνίας Δυσκολία εύρεσης εργασίας