Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

Dimitra Mylonaki
Dimitra Mylonakiteacher en Ms
Κεφάλαιο 9
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
(1941 -1949)
Η κατοχή της Ελλάδας κράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944 και προκάλεσε
πολλά δεινά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες όμως αντιστάθηκαν στους
κατακτητές.Λίγο μετά τηνΑπελευθέρωση, η χώρα οδηγήθηκε σε Εμφύλιο
Πόλεμο.
Από τη στιγμή που οι
Γερμανοί νίκησαν, η Ελ-
λάδα πέρασε σε τριπλή
κατοχή:
Γερμανοί: Αθήνα, Κε-
ντρική Μακεδονία, Κρή-
τη, μερικά νησιά, την
όχθη του Έβρου και
σιδηροδρομικό δίκτυο
Βούλγαροι: τμήματα της
Μακεδονίας και Θράκης
Ιταλοί: υπόλοιπη χώρα
Η περίοδος της τριπλής Κατοχής ήταν η αφετηρία μεγάλης δοκιμασίας για τον
ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα του 1941-1942 η πείνα μάστιζε
τους κατοίκους στις μεγάλες πόλεις. Τα θύματα υπήρξαν χιλιάδες, ιδιαίτερα
μάλιστα υπέφεραν τα μικρά παιδιά. Στην Αθήνα και στον Πειραιά, υπολογίζεται
ότι οι νεκροί από τον λιμό έφτασαν τους 63.734, ενώ τα συνολικά θύματα σε όλη
την Ελλάδα τους
100.000.
Αθηναίοι ψάχνουν για τρόφιμα στα σκουπίδια, 1942. Προσωπική συλλογή Ιάσονα Χανδρινού
https://www.occupation-memories.org/
Πεινασμένο παιδί στους δρόμους τηςΑθήνας. Προσωπική συλλογή Γεώργιου Χανδρινού
https://www.occupation-memories.org/
Συσσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά τηςΑθήνας το 1943,Αθήνα, φωτ. Ι. Ευαγγελίδη, ΕΛΙΑ
Ταυτόχρονα με την Κατοχή ξεκίνησε και η αντίσταση των κατακτημένων
Ελλήνων. Στις 30 Μαίου του 1941 δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο
Απόστολος Σάντας, κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη,
τραυματίζοντας με την πράξη τους αυτή το γόητρο των κατακτητών.
https://www.mynews.gr/
Λίγους μήνες αργότερα, με την
ηθική και υλική υποστήριξη της
Βρετανίας, δημιουργήθηκαν τρεις
αντιστασιακές οργανώσεις:
l τ ο Ε . Α . Μ . ( Ε θ ν ι κ ό
Απελευθερωτικό Μέτωπο) με το
ένοπλο κομμάτι του τον Ε.Λ.Α.Σ.
( Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς
Απελευθερωτικός Στρατός), που
έδρασαν σε όλη σχεδόν τη χώρα,
l ο Ε . Δ . Ε . Σ . ( Ε θ ν ι κ ό ς
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι κ ό ς
Σύνδεσμος), που έδρασε κυρίως
στην Ήπειρο και
lη Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνική και Κοινωνική
Απελευθέρωσις)
Διαδήλωση στην Αθήνα εναντίον των δυνάμεων Κατοχής στις 25 Μαρτίου 1942, φωτ. Κ.
Μεγαλοκονόμου
Κορυφαίο κατόρθωμα της κοινής ελληνικής αντιστασιακής δράσης ήταν η
ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942). Με την
καταστροφή της καθυστέρησε ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Άξονα,
που πολεμούσαν στηνΑφρική.
https://www.pemptousia.gr/
Η κηδεία του Κωστή Παλαμά, στις 28 Φεβρουαρίου 1943, εξελίχθηκε σε
κορυφαία αντιστασιακή πράξη εναντίον των κατακτητών. Τρίτος από αριστερά
διακρίνεται ο ποιητήςΆγγελος Σικελιανός, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
Η αντίσταση ενάντια
στους κατακτητές
την περίοδο της τριπλής Κατοχής
εμφανίζεται ως συνέχεια
της Επανάστασης του 1821.
Σκίτσο που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Ριζοσπάστη
στις 25 Μαρτίου 1945
Οι πράξεις αντίστασης προκάλεσαν όμως τα αντίποινα των κατακτητών. Η
τρομοκρατία, το κάψιμο ολόκληρων χωριών όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο,
το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η Κάνδανος καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις
υπήρξαν το βαρύ τίμημα της ελευθερίας.
Συνολικά εκτελέστηκαν 677 άμαχοι,
από τους οποίους οι 499 στα
Καλάβρυτα, και πυρπολήθηκαν
περίπου 1.000 σπίτια σε πάνω από
50 χωριά. Μάλιστα, τα ναζιστικά
στρατεύματα άρπαξαν και υλικά
αγαθά, τρόφιμα αλλά και ζώα, ώστε
να στερήσουν από τους κατοίκους
των χωριών τις προϋποθέσεις
διαβίωσης. Η σφαγή των
Καλαβρύτων αποτελεί την πιο βαριά
περίπτωση εγκλήματος πολέμου
στην Ελλάδα, κατά την κατοχική
περίοδο. Κανένας από τους
υπευθύνους των εγκλημάτων αυτών
δεν λογοδότησε στη δικαιοσύνη ενώ
μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει
καταβληθεί καμιά απολύτως
αποζημίωση από τη Γερμανία.
https://el.wikipedia.org/
Γερμανοί στρατιώτες στο κατεστραμμένοΔίστομο, συλλογή Σπ. Μελετζή
Οι νεκροί του Δίστομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυναίκες και οι
111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων.
Οι πηγές αφηγούνται...
3. Μαρτυρία Γερμανού αξιωματικού για την καταστροφή του χωριού Χορτιάτης
Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς
«...Ολόκληρο το χωριό μυρίζει πυρκαγιά και θάνατο. Κάποιες τέφρες βγάζουν
ακόμα καπνούς. Είναι αδύνατο να γίνει ακριβής εκτίμηση του αριθμού των
νεκρών. Εμείς τους υπολογίζουμε γύρω στους 200-300, ενώ οι χωρικοί μιλούν
για 500-600».
Στράτος Ν.Δορδανάς (ιστορικός),
Το αίμα των αθώων:Αντίποινα
των γερμανικών αρχών Κατοχής
στη Μακεδονία, 1941-1944,
Αθήνα 2007, σ. 540.
https://www.imerodromos.gr/
Στα τέλη του 1944 η τετραετής σχεδόν
Κατοχή έφτασε στο τέλος της. Οι Γερμανοί και
οι σύμμαχοι τους, νικημένοι στα πεδία των
μαχών, αποσύρθηκαν από την Ελλάδα. Τον
Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ 1 9 4 4 η ε λ λ η ν ι κ ή
Κυβέρνηση, που είχε καταφύγει στη Μέση
Ανατολή, επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν η
στιγμή της Απελευθέρωσης.
Οκτώβριος 1944. Η στιγμή της Απελευθέρωσης. Ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την
ελληνική σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης,
Αθήνα, ΕΛΙΑ
Οι πηγές αφηγούνται...
2. Απόσπασμα από τον λόγο της Απελευθέρωσης που εκφώνησε ο
πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο Σύνταγμα, στις 18 Οκτωβρίου
1944
«Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας πατρίδος! Οι βάρβαροι, αφού
εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν (ρήμαξαν), επί τρία και ήμισυ έτη,
πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας
αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η κυανόλευκος κυματίζει μόνη εις την
Ακρόπολιν.Από τα βάθη της ιστορίας
οι Ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την
επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν
Πατρίδαν της. Και στεφανώνουν την
Γενεάν μας.Διότι ολόκληρος ο λαός μας
υπήρξεν αγωνιστής της Ελευθερίας.
Δεν ευρίσκεται ασφαλώς εις την κατε-
χόμενην Ευρώπην άλλο παράδειγμα τό-
σον καθολικής αντιστάσεως και τόσον
ακλονήτου αισιοδοξίας διά την τελικήν
Νίκην».
Ήταν 4 Οκτωβρίου 1944 όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα στην Πάτρα
και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους.
PATRAS PHOTOS ΟLD SPECIAL Facebook.
Έξω από
τα
δικαστήρια
Το 1947 με τη
σ υ ν θ ή κ η
ε ι ρ ή ν η ς
α ν ά μ ε σ α
σ τ ο υ ς
συμμάχους και
τ η ν Ι τ α λ ί α ,
απελευθερώθ
η κ α ν τ α
Δωδεκάνησα,
το οποία μέχρι
τότε ανήκαν
στους Ιταλούς,
και ενώθηκαν
με την Ελλάδα.
Η απελευθέρωση τωνΔωδεκανήσων. Τμήμα της Βασιλικής Φρουράς παρελαύνει στη Ρόδο, φωτ.
Κ. Μεγαλοκονόμου
Και κάπως έτσι ήρθε η ειρήνη και τελείωσαν τα προβλήματα της Ελλάδας...
Ή μήπως όχι;
Ωστόσο, νέα δεινά περίμεναν τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις
παρέμεναν διχασμένες: από τη μια ο βασιλιάς (Γεώργιος Β΄) και η
αναγνωρισμένη από τους Συμμάχους ελληνική Κυβέρνηση και από την άλλη το
Ε.Α.Μ., που από τον Μάρτιο του 1944 είχε σχηματίσει δική του κυβέρνηση στην
ορεινή Ελλάδα.Λάθη
και παραλείψεις των
δύο πλευρών καθώς
και παρεμβάσεις των
ξένωνΔυνάμεων οδή-
γησαν τελικά σε
Εμφύλιο Πόλεμο.
Ο Εμφύλιος ξέσπασε
το 1946 και «μάτωσε»
την Ελλάδα για τρία
ολόκληρα χρόνια.
https://media.caranddriver.gr/
Ο αδελφοκτόνος πόλεμος τερματίστηκε στα τέλη του 29 Αυγούστου 1949, με
την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές χιλιάδες θύματα και
ανυπολόγιστες καταστροφές. Μπορεί οι ένοπλες συγκρούσεις να τελείωσαν,
αλλά τα τραύματα στις ψυχές των Ελλήνων παρέμειναν ανοιχτά για πολλές
ακόμη δεκαετίες.
Ματιά στο παρελθόν
Ο Εμφύλιος Πόλεμος
Ο Εμφύλιος Πόλεμος υπήρξε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής
Ιστορίας. Χιλιάδες Έλληνες αλληλοσκοτώθηκαν, πολλοί περισσότεροι
πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, ενώ οι πληγές του αδελφοκτόνου πολέμου
βασάνιζαν για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Αυτόν τον βαθύ πόνο
του ελληνικού λαού αποτυπώνει και το τραγούδι «του νεκρού αδελφού», που
έγραψε και μελοποίησε ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης:
Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία
Ερώτημα
lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
Απάντηση
lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
Στην περίοδο της κατοχής οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με φριχτή πείνα. Στις
πόλεις δεν υπήρχαν τρόφιμα, αφού οι άνθωποι δεν μπορούσαν να
καλλιεργήσουν και στα χωριά τις καλλιέργειες τις άρπαζαν οι κατοχικές
δυνάμεις. Η πείνα έφερε λιμό και θάνατο. Εκτός του ότι ζούσαν μέσα στη φρίκη
εξαιτίας των μαζικών εκτελέσεων και των βασανισμών.
Ερώτημα
lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Απάντηση
lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
Μεγάλη έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση, κατά την οποία σχηματίστηκαν τρεις
αντιστασιακές οργανώσεις, με σημαντικότερη τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, που
υποστηρίζονταν από τη Βρετανία.
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
lΟι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους εναντίον ξένων κατακτητών
lΤο 1821 πολεμούσαν με κλεφτοπόλεμο και στην κατοχή με ανταρτοπόλεμο.
lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί υπερτερούσαν και σε στρατιώτες και σε
εξοπλισμό.
lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί φέρθηκαν βάναυσα και απάνθρωπα
στους κατακτημένους.
lΟι Έλληνες, παρόλο που νικήθηκαν, δεν παραδόθηκαν, αλλά συνέχισαν
τον αγώνα για ελευθερία με αυτοθυσία και γενναιότητα.
Παρουσίαση: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
1 de 31

Recomendados

28η Οκτωβρίου 1940 por
28η Οκτωβρίου 194028η Οκτωβρίου 1940
28η Οκτωβρίου 1940ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡ
91 vistas64 diapositivas
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝτίνα Στουμποβίκου
6.9K vistas38 diapositivas
Το έπος του '40 por
Το έπος του '40Το έπος του '40
Το έπος του '40Lakis Varthalitis
485 vistas8 diapositivas
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940 por
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940dimalida
14.7K vistas21 diapositivas
28η οκτωβριου por
28η οκτωβριου28η οκτωβριου
28η οκτωβριουΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
3.4K vistas22 diapositivas
Giorgos alwsh por
Giorgos alwshGiorgos alwsh
Giorgos alwsheleni giannaki
13 vistas14 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής por
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςΗ καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςpanklou
5.7K vistas20 diapositivas
28 - 10 por
28 - 10 28 - 10
28 - 10 evangelosst
247 vistas61 diapositivas
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009 por
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009Efthimiou Nikos
8.5K vistas17 diapositivas
Xroniko28101940 por
Xroniko28101940Xroniko28101940
Xroniko2810194056ο Γυμνάσιο Αθήνας
127 vistas7 diapositivas
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1) por
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)
η αθηνα στον β'παγκοσμιο πολεμο (1)1ο Γυμνάσιο Βύρωνα
364 vistas14 diapositivas

Similar a Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία(20)

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής por panklou
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχήςΗ καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής
panklou5.7K vistas
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009 por Efthimiou Nikos
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
Efthimiou Nikos8.5K vistas
28h por gkalimer
28h28h
28h
gkalimer144 vistas
28η Οκτωβρίου por gkalimer
28η Οκτωβρίου 28η Οκτωβρίου
28η Οκτωβρίου
gkalimer177 vistas
28η οκτωβρίου por kdidaskalia
28η οκτωβρίου28η οκτωβρίου
28η οκτωβρίου
kdidaskalia490 vistas
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ por Sebasti Natsa
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Sebasti Natsa675 vistas
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827) por Evangelia Patera
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821-1827)
Evangelia Patera972 vistas
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος por Dimitra Mylonaki
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος ΠόλεμοςΗ γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Dimitra Mylonaki66 vistas
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 por xristoi
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 194028 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
xristoi3.3K vistas

Más de Dimitra Mylonaki

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
14 vistas27 diapositivas
Μια εκδρομή στην εξοχή por
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχήDimitra Mylonaki
4 vistas17 diapositivas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοDimitra Mylonaki
11 vistas27 diapositivas
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςDimitra Mylonaki
19 vistas22 diapositivas
Η Ασπρούδα por
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
12 vistas19 diapositivas
Το σκιάχτρο por
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτροDimitra Mylonaki
15 vistas14 diapositivas

Más de Dimitra Mylonaki(20)

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 vistas
Μια εκδρομή στην εξοχή por Dimitra Mylonaki
Μια εκδρομή στην εξοχήΜια εκδρομή στην εξοχή
Μια εκδρομή στην εξοχή
Dimitra Mylonaki4 vistas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 vistas
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες por Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 vistas
Τα δικά τους λάπμπουκ por Dimitra Mylonaki
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki66 vistas
Συννεφόλεξα πολιτισμού por Dimitra Mylonaki
Συννεφόλεξα πολιτισμούΣυννεφόλεξα πολιτισμού
Συννεφόλεξα πολιτισμού
Dimitra Mylonaki40 vistas
Χαρακτηριστικά της ζωής por Dimitra Mylonaki
Χαρακτηριστικά της ζωήςΧαρακτηριστικά της ζωής
Χαρακτηριστικά της ζωής
Dimitra Mylonaki50 vistas
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕλλάδαςΜνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελλάδας
Dimitra Mylonaki43 vistas
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς por Dimitra Mylonaki
Προστασία της Πολιτιστικής ΚληρονομιάςΠροστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Dimitra Mylonaki35 vistas
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά; por Dimitra Mylonaki
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Τι είναι πολιτιστική κληρονομιά;
Dimitra Mylonaki47 vistas
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα por Dimitra Mylonaki
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματαΗ θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα
Dimitra Mylonaki66 vistas
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM por Dimitra Mylonaki
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEMΑνασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Ανασκόπηση εργαστηρίου Επαγγέλματα STEM
Dimitra Mylonaki84 vistas

Último

tmimata2711112.pdf por
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdfckyriakou
10 vistas14 diapositivas
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 vistas37 diapositivas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
7 vistas18 diapositivas
KEΦΑΛΑΙΟ 38 por
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
17 vistas22 diapositivas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
407 vistas15 diapositivas
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
12 vistas14 diapositivas

Último(20)

tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 vistas
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx por ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c7 vistas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 vistas
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b12 vistas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 vistas
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 vistas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 vistas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 vistas

Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία

 • 1. Κεφάλαιο 9 Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949) Η κατοχή της Ελλάδας κράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944 και προκάλεσε πολλά δεινά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες όμως αντιστάθηκαν στους κατακτητές.Λίγο μετά τηνΑπελευθέρωση, η χώρα οδηγήθηκε σε Εμφύλιο Πόλεμο.
 • 2. Από τη στιγμή που οι Γερμανοί νίκησαν, η Ελ- λάδα πέρασε σε τριπλή κατοχή: Γερμανοί: Αθήνα, Κε- ντρική Μακεδονία, Κρή- τη, μερικά νησιά, την όχθη του Έβρου και σιδηροδρομικό δίκτυο Βούλγαροι: τμήματα της Μακεδονίας και Θράκης Ιταλοί: υπόλοιπη χώρα
 • 3. Η περίοδος της τριπλής Κατοχής ήταν η αφετηρία μεγάλης δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα του 1941-1942 η πείνα μάστιζε τους κατοίκους στις μεγάλες πόλεις. Τα θύματα υπήρξαν χιλιάδες, ιδιαίτερα μάλιστα υπέφεραν τα μικρά παιδιά. Στην Αθήνα και στον Πειραιά, υπολογίζεται ότι οι νεκροί από τον λιμό έφτασαν τους 63.734, ενώ τα συνολικά θύματα σε όλη την Ελλάδα τους 100.000.
 • 4. Αθηναίοι ψάχνουν για τρόφιμα στα σκουπίδια, 1942. Προσωπική συλλογή Ιάσονα Χανδρινού https://www.occupation-memories.org/
 • 5. Πεινασμένο παιδί στους δρόμους τηςΑθήνας. Προσωπική συλλογή Γεώργιου Χανδρινού https://www.occupation-memories.org/
 • 6. Συσσίτιο για τα πεινασμένα παιδιά τηςΑθήνας το 1943,Αθήνα, φωτ. Ι. Ευαγγελίδη, ΕΛΙΑ
 • 7. Ταυτόχρονα με την Κατοχή ξεκίνησε και η αντίσταση των κατακτημένων Ελλήνων. Στις 30 Μαίου του 1941 δύο φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, κατέβασαν τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, τραυματίζοντας με την πράξη τους αυτή το γόητρο των κατακτητών. https://www.mynews.gr/
 • 8. Λίγους μήνες αργότερα, με την ηθική και υλική υποστήριξη της Βρετανίας, δημιουργήθηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις: l τ ο Ε . Α . Μ . ( Ε θ ν ι κ ό Απελευθερωτικό Μέτωπο) με το ένοπλο κομμάτι του τον Ε.Λ.Α.Σ. ( Ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ α ϊ κ ό ς Απελευθερωτικός Στρατός), που έδρασαν σε όλη σχεδόν τη χώρα, l ο Ε . Δ . Ε . Σ . ( Ε θ ν ι κ ό ς Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς Ε λ λ η ν ι κ ό ς Σύνδεσμος), που έδρασε κυρίως στην Ήπειρο και lη Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωσις)
 • 9. Διαδήλωση στην Αθήνα εναντίον των δυνάμεων Κατοχής στις 25 Μαρτίου 1942, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
 • 10. Κορυφαίο κατόρθωμα της κοινής ελληνικής αντιστασιακής δράσης ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942). Με την καταστροφή της καθυστέρησε ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Άξονα, που πολεμούσαν στηνΑφρική. https://www.pemptousia.gr/
 • 11. Η κηδεία του Κωστή Παλαμά, στις 28 Φεβρουαρίου 1943, εξελίχθηκε σε κορυφαία αντιστασιακή πράξη εναντίον των κατακτητών. Τρίτος από αριστερά διακρίνεται ο ποιητήςΆγγελος Σικελιανός, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου
 • 12. Η αντίσταση ενάντια στους κατακτητές την περίοδο της τριπλής Κατοχής εμφανίζεται ως συνέχεια της Επανάστασης του 1821. Σκίτσο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη στις 25 Μαρτίου 1945
 • 13. Οι πράξεις αντίστασης προκάλεσαν όμως τα αντίποινα των κατακτητών. Η τρομοκρατία, το κάψιμο ολόκληρων χωριών όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η Κάνδανος καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις υπήρξαν το βαρύ τίμημα της ελευθερίας. Συνολικά εκτελέστηκαν 677 άμαχοι, από τους οποίους οι 499 στα Καλάβρυτα, και πυρπολήθηκαν περίπου 1.000 σπίτια σε πάνω από 50 χωριά. Μάλιστα, τα ναζιστικά στρατεύματα άρπαξαν και υλικά αγαθά, τρόφιμα αλλά και ζώα, ώστε να στερήσουν από τους κατοίκους των χωριών τις προϋποθέσεις διαβίωσης. Η σφαγή των Καλαβρύτων αποτελεί την πιο βαριά περίπτωση εγκλήματος πολέμου στην Ελλάδα, κατά την κατοχική περίοδο. Κανένας από τους υπευθύνους των εγκλημάτων αυτών δεν λογοδότησε στη δικαιοσύνη ενώ μέχρι και σήμερα ακόμα δεν έχει καταβληθεί καμιά απολύτως αποζημίωση από τη Γερμανία. https://el.wikipedia.org/
 • 14. Γερμανοί στρατιώτες στο κατεστραμμένοΔίστομο, συλλογή Σπ. Μελετζή Οι νεκροί του Δίστομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 117 γυναίκες και οι 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων.
 • 15. Οι πηγές αφηγούνται... 3. Μαρτυρία Γερμανού αξιωματικού για την καταστροφή του χωριού Χορτιάτης Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς «...Ολόκληρο το χωριό μυρίζει πυρκαγιά και θάνατο. Κάποιες τέφρες βγάζουν ακόμα καπνούς. Είναι αδύνατο να γίνει ακριβής εκτίμηση του αριθμού των νεκρών. Εμείς τους υπολογίζουμε γύρω στους 200-300, ενώ οι χωρικοί μιλούν για 500-600». Στράτος Ν.Δορδανάς (ιστορικός), Το αίμα των αθώων:Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, Αθήνα 2007, σ. 540. https://www.imerodromos.gr/
 • 16. Στα τέλη του 1944 η τετραετής σχεδόν Κατοχή έφτασε στο τέλος της. Οι Γερμανοί και οι σύμμαχοι τους, νικημένοι στα πεδία των μαχών, αποσύρθηκαν από την Ελλάδα. Τον Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ 1 9 4 4 η ε λ λ η ν ι κ ή Κυβέρνηση, που είχε καταφύγει στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν η στιγμή της Απελευθέρωσης. Οκτώβριος 1944. Η στιγμή της Απελευθέρωσης. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την ελληνική σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, Αθήνα, ΕΛΙΑ
 • 17. Οι πηγές αφηγούνται... 2. Απόσπασμα από τον λόγο της Απελευθέρωσης που εκφώνησε ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου στο Σύνταγμα, στις 18 Οκτωβρίου 1944 «Ασπαζόμεθα την ιεράν γην της ελευθέρας πατρίδος! Οι βάρβαροι, αφού εβεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδήωσαν (ρήμαξαν), επί τρία και ήμισυ έτη, πιεζόμενοι πλέον από την γενικήν συμμαχικήν νίκην και την εθνικήν μας αντίστασιν, τρέπονται εις φυγήν. Και η κυανόλευκος κυματίζει μόνη εις την Ακρόπολιν.Από τα βάθη της ιστορίας οι Ελληνικοί αιώνες πανηγυρίζουν την επάνοδον της Ελευθερίας εις την αρχαίαν Πατρίδαν της. Και στεφανώνουν την Γενεάν μας.Διότι ολόκληρος ο λαός μας υπήρξεν αγωνιστής της Ελευθερίας. Δεν ευρίσκεται ασφαλώς εις την κατε- χόμενην Ευρώπην άλλο παράδειγμα τό- σον καθολικής αντιστάσεως και τόσον ακλονήτου αισιοδοξίας διά την τελικήν Νίκην».
 • 18. Ήταν 4 Οκτωβρίου 1944 όταν οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα στην Πάτρα και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. PATRAS PHOTOS ΟLD SPECIAL Facebook. Έξω από τα δικαστήρια
 • 19. Το 1947 με τη σ υ ν θ ή κ η ε ι ρ ή ν η ς α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς συμμάχους και τ η ν Ι τ α λ ί α , απελευθερώθ η κ α ν τ α Δωδεκάνησα, το οποία μέχρι τότε ανήκαν στους Ιταλούς, και ενώθηκαν με την Ελλάδα.
 • 20. Η απελευθέρωση τωνΔωδεκανήσων. Τμήμα της Βασιλικής Φρουράς παρελαύνει στη Ρόδο, φωτ. Κ. Μεγαλοκονόμου Και κάπως έτσι ήρθε η ειρήνη και τελείωσαν τα προβλήματα της Ελλάδας... Ή μήπως όχι;
 • 21. Ωστόσο, νέα δεινά περίμεναν τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις παρέμεναν διχασμένες: από τη μια ο βασιλιάς (Γεώργιος Β΄) και η αναγνωρισμένη από τους Συμμάχους ελληνική Κυβέρνηση και από την άλλη το Ε.Α.Μ., που από τον Μάρτιο του 1944 είχε σχηματίσει δική του κυβέρνηση στην ορεινή Ελλάδα.Λάθη και παραλείψεις των δύο πλευρών καθώς και παρεμβάσεις των ξένωνΔυνάμεων οδή- γησαν τελικά σε Εμφύλιο Πόλεμο. Ο Εμφύλιος ξέσπασε το 1946 και «μάτωσε» την Ελλάδα για τρία ολόκληρα χρόνια. https://media.caranddriver.gr/
 • 22. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος τερματίστηκε στα τέλη του 29 Αυγούστου 1949, με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Μπορεί οι ένοπλες συγκρούσεις να τελείωσαν, αλλά τα τραύματα στις ψυχές των Ελλήνων παρέμειναν ανοιχτά για πολλές ακόμη δεκαετίες.
 • 23. Ματιά στο παρελθόν Ο Εμφύλιος Πόλεμος Ο Εμφύλιος Πόλεμος υπήρξε μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής Ιστορίας. Χιλιάδες Έλληνες αλληλοσκοτώθηκαν, πολλοί περισσότεροι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, ενώ οι πληγές του αδελφοκτόνου πολέμου βασάνιζαν για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Αυτόν τον βαθύ πόνο του ελληνικού λαού αποτυπώνει και το τραγούδι «του νεκρού αδελφού», που έγραψε και μελοποίησε ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης:
 • 25. Ερώτημα lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής;
 • 26. Απάντηση lΠοιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής; Στην περίοδο της κατοχής οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με φριχτή πείνα. Στις πόλεις δεν υπήρχαν τρόφιμα, αφού οι άνθωποι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν και στα χωριά τις καλλιέργειες τις άρπαζαν οι κατοχικές δυνάμεις. Η πείνα έφερε λιμό και θάνατο. Εκτός του ότι ζούσαν μέσα στη φρίκη εξαιτίας των μαζικών εκτελέσεων και των βασανισμών.
 • 27. Ερώτημα lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;
 • 28. Απάντηση lΠοια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου; Μεγάλη έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση, κατά την οποία σχηματίστηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις, με σημαντικότερη τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, που υποστηρίζονταν από τη Βρετανία.
 • 30. lΟι Έλληνες πολέμησαν για την ελευθερία τους εναντίον ξένων κατακτητών lΤο 1821 πολεμούσαν με κλεφτοπόλεμο και στην κατοχή με ανταρτοπόλεμο. lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί υπερτερούσαν και σε στρατιώτες και σε εξοπλισμό. lΚαι στις δύο περιπτώσεις οι εχθροί φέρθηκαν βάναυσα και απάνθρωπα στους κατακτημένους. lΟι Έλληνες, παρόλο που νικήθηκαν, δεν παραδόθηκαν, αλλά συνέχισαν τον αγώνα για ελευθερία με αυτοθυσία και γενναιότητα.